Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015"

Transkript

1 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, 50=Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Komité 1 Bolig og bygg Prosjektbeskrivelse Status 1.01 Forbruker -kontrakter til boliger etter bustadoppførings - lova 1.02 Tribune/ tilskuerområder 1.03 Ildsteder i boliger fyrt med fast brensel 1.04 Dokumentasjon av bolig 1.05 Tilstandsanalyse av bolig SN/K 263 CEN/TC 315 CEN/TC 295 SN/K 083 SN/K 285 SN/K 292 Komiteen skal foreta en delrevisjon av forbrukerkontraktene til boliger etter bustadoppføringslova. Arbeidet gjelder særlig forsikringsbestemmelsene i de ulike kontraktene. Det er for tiden forhandlingsbrudd om forsikringsreglene. Kontaktperson Hilde Larmerud Komiteen utarbeider standarder som setter krav til tribuneanlegg i forhold til utforming, også når det gjelder tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). Fra Norge deltar myndighetene (Kultur departementet), Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund, Norges håndballforbund, Norges friidrettsforbund og små- og mellomstore bedrifter. Prosjektleder Inger Jørgensen, Utarbeidet flere europeiske standarder for ildsteder i boliger for å utfylle vesentlige krav i Byggevaredirektivet, ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel. Standarden inneholder krav til utslipp av CO, men ikke krav til partikkelutslipp (EN 13240). Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektorat deltar i komiteen. Prosjektleder José Delgado, Det er startet revisjon av NS 3456:10 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Standarden dekker også bolig. Forbrukerrådet deltar i komiteen. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas, Komiteen arbeider med oppfølging og implementering av NS 30:13 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. I tillegg følger komiteen opp et nordisk arbeid for bærekraftig oppgradering. Forbrukerrådet deltar i komiteen Elektrisk utstyr Prosjektleder Merete H. Murvold,

2 Side 2 av Elektriske leketøy IEC/CLC/NK Sikkerhet av elektriske husholdningsapparat er (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm) 2.03 Sikkerhet av elektroniske bruksapparater 2.04 Bruk av lysdioder (LED) i produkter 2.05 Lamper og tilhørende utstyr IEC/CLC/NK 61 IEC/CLC/NK 108 IEC/TC 76 IEC/CLC/NK NK Smart meeters CLC/TC 5 IEC/TC Forurensning fra IEC/CLC/NK elektrisk utstyr Helse IEC har ansvar for standarden for elektriske leker, IEC Gjeldende versjon av standarden er fra 12 og et nytt endringsblad ble utgitt i januar 15. Nye EU-krav knyttet til overflatetemperatur, magnetiske felt og symboler er vurdert. Prosjektleder Per Tveiten, En ny europeisk standard for komfyrvakt er ferdig, NEK-EN Den vil bidra til å redusere omfanget av tørrkoking som er en viktig årsak til brann. Arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Vurderer blant annet overflatetemperatur-grenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø - metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be touched (guide 29) DSB deltar i nasjonal speilkomite og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). ANEC deltar i arbeidet. DSB deltar i nasjonal speilkomité. Prosjektleder Per Tveiten, Det er utarbeidet en overordnet standard for sikkerhetskrav ved bruk av lysdioder i produkter, IEC/TR som et supplement til produktstandarden IEC Photobiological safety of lamps and lamp systems. Årsaken er at barn ikke har samme refleks som voksne og kan bli sittende å se på skjermer/lys med dioder over tid. Bruk av lysdioder i leker er en separat sak som vil bli inkludert i standarden for elektriske leker, se IEC/CENELEC TC 61. Prosjektleder Per Tveiten, Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Det er etablert en Ad Hoc-gruppe for smart meters for måling av strøm-, vann- og varmeforbruk osv.) Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. Komiteen utarbeider blant annet en standard i flere deler for bestemmelse av ulike farlige stoffer, IEC Prosjektleder Birger Hestnes, Tatoverings-tjenester CEN/TC 435 Komiteen ble opprettet i 14 og skal arbeide med utarbeidelse av krav til hygienisk utførelse av 10

3 Side 3 av Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC 352 tatovering, det vil si spesifikasjon av arbeidet, opplæring, personlig hygiene, vaksinasjon, etterbehandling, førstehjelp, fasiliteter, krav til rengjøring og desinfisering av utstyr. Arbeidet ledes av Tyskland. Internasjonalt arbeid i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Knut Aune, 3.03 Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Prosjektleder Inger Jørgensen, 3.04 Hjelpemidler SN/K 106 ISO/TC 173 og CEN/TC Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC SN/K Osteopati CEN/TC 414 SN/K Tradisjonell kinesisk medisin 3.08 Pasientsikkerhet i plastikk-kirurgi ISO/TC 249 CEN/TC Ergonomi CEN/TC 122 ISO/TC 159 SN/K 143 Ulike hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper og flere standarder under utarbeidelse. Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen er ferdige. Innen området personlig helse arbeides det ut standarder som beskriver oppbyggingen av, kommunikasjonen med og testingen av personlig måle-/registreringsutstyr som blodsukkermålere, blodtrykksmålere, utpustingsmåling og CPAP. Prosjektleder Knut Lindelien, Standard for kvalitet av osteopati tjenester er under utarbeidelse og forslaget var på høring fram til mars 14. Østerrike leder arbeidet. - pren Tilbud av osteopatiske helsetjenester / Osteopathic healthcare provision Prosjektleder: Hege Thorkildsen, Komiteen skal blant annet lage en standard med krav til tjenester innen tradisjonell medisin. Kina har ledelse og sekretariat. Norsk deltagelse fra akupunktører. En ny standard for bestemmelse av tungmetallinnhold i urtemedisiner er under utarbeidelse, ISO/DIS Determination of heavy metals in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine Prosjektleder Inger Jørgensen, Ny standard for kosmetisk kirurgi ble utgitt i januar, NS-EN EN Estetisk kirurgi og estetisk ikke-kirurgiske medisinske tjenester. Prosjektleder Inger Jørgensen, ISO utarbeider flere standarder innenfor ergonomi, noen som grenser til universell utforming. Blant annet er følgende standard under utvikling: - pren ISO Ergonomics of Human System Interaction - Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures Kontaktperson Merete Murvold,

4 Side 4 av Hjemmebaserte helsetjenester 4 IKT SN/K 553 Det er opprettet en ny komite for utarbeidelse av ny Norsk Standard for hjemmebaserte tjenester. Forbrukerrådet deltar i arbeidet. Prosjektleder: Hege Thorkildsen, 4.01 Trygghetsalarm CEN/TC 431 SN/K Automatisk identifikasjon og datafangst, RFID CEN/TC 225 ISO/IEC/JTC 1 SC 31 I 14 ble det opprettet en ny komite i CEN for trygghetsalarmer (Service Chain for Social Care Alarms). Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Lars Erik Jensen, Ingen norsk komite følger dette arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Det er utgitt en ny standard: NS-EN Informasjonsteknologi - Prosess for vurdering av personvernkonsekvenser ved RFID. Kontaktperson Lars Erik Jensen, 4.03 Svindel ISO/PC 247 Komiteen skal utarbeide standarder for registrering og kontroll av svindel, identitetstyveri, falsk identitet, svindel med legemidler, forfalskning og piratkopier, svindel med kredittkort. Komiteen har under utarbeidelse ny standard for Unique ID. Berører personvern og IoT. - ISO Security management system -- Fraud countermeasures and controls Ingen norsk komite som følger dette arbeidet. Fra 15 vil komiteens arbeid overføres til ny ISO/TC 292 Security Biometri ISO/IEC/JTC 1/SC Elektroniske kjennemerker i passet ISO/IEC 7501 eller ICAO Doc Digitale media ISO/IEC/JTC 1/SC Informasjonssikkerhet og personvern ISO/IEC/JTC 1/ SC 27/WG 5 SN/K 171 Personlig identifikasjon (fingeravtrykk og iris). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Prosjektleder Knut Lindelien, Komiteen arbeider med elektroniske kjennemerker i passet, bruk av biometri, og en rekke sikkerhetsmekanismer for å hindre forfalskning. Norsk deltakelse og Justisdepartementet er blant interessenter. Prosjektleder Knut Lindelien, Standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede). Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy, Det er etablert en arbeidsgruppe på Identity management og personvern (ISO/IEC/JTC 1/SC 27/WG 5). Denne følges opp av SN/K 171 IT-sikkerhetssystemer. Norge deltar i arbeidet. En ny standard for skytjenester ble utgitt i 14: NS-ISO Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger i offentlige skytjenester som håndterer personopplysninger. ISO har etablert en ny workshop "Information security requirements for lottery and gaming operations. De skal lage et kravdokument, en ISO Workshop agreement. Prosjektleder Knut Lindelien, 4.08 Mobile banking ISO/TC ISO utarbeider en ny standard innen mobile banking, ISO Mobile financial services i

5 Side 5 av Pass og reisedokumentutvikling 68/SC 7- WG 10 ISO/IEC JTC 1/SC 17. WG Biometri CEN/TC 224/WG 18 5 Mat og mattrygghet deler: - Mobile person to person payment - Mobile person to business payment - General mobile banking operations Prosjektleder Kari S. Borgos, Kort og personidentifikasjon ved maskinlesbare reisedokumenter. Gruppen arbeider med ICAO internasjonal organisasjon for sivil luftfart Prosjektleder: Knut Lindelien: Europeisk spesifikasjon for biometriautomater til bruk ved grensepassering inn til Schengenområdet, biometri og MRTD. Samarbeid med ISO/IEC/JTC 1/ SC 37. Prosjektleder: Knut Lindelien: 5.01 Mattrygghet og matprodukter ISO/TC 34, CEN/TC 275 SN/K Halal mat CEN/TC 425 SN/K 137 Komiteen utarbeider standarder for å bestemme måle-metode for ulike stoffer i matprodukter. ISO/TC 34 har ansvar for ISO 200-serien, som er styringssystemer for mattrygghet. Det er startet revisjon av den. En ny arbeidsgruppe i ISO/TC 34 utarbeider en standard for dyrevelferd. Nytt støttedokument som går på matemballasje - høring er avsluttet. I 14 ble det opprettet en ny SC 18 for kakao som inkluderer krav og kriterier for sporbarhet og bærekraft. I CEN finnes en komité for bærekraftig kakao, CEN/TC 415. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen for Halal food ble opprettet i 13. Arbeidet ledes av Tyrkia og Norge deltar ved Islamsk råd Norge. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 5.03 Frokostblandinger CEN/TC 338 Standarder med krav til helsemessige verdier. Ingen norsk interesse Bærekraftig kakao CEN/TC 415 Det er under utarbeidelse en europeisk standard for bærekraftig kakao og Norge deltar i arbeidet. Kontaktperson Hege Thorkildsen, 6 Miljø 6.01 Miljøinformasjon ISO/TC 7 SN/K Bærekraftig innkjøp ISO/PC 277 SN/K 552 Standarder for miljøstyring, miljøinformasjon og klimakvoter. I ISO/TC 7 er det særlig SC 1, SC 3, SC 4, SC 5 og SC 7 som er relevant for forbrukere. Det er ferdigstilt en ny standard fra ISO for water footprint: ISO Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines. Prosjektleder Knut Jonassen, Komiteen ble opprettet i 13 og utarbeider en ny ISO-standard for bærekraftig innkjøp. Arbeidet ledes av Frankrike. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Hege Thorkildsen, 6.03 Miljøinformasjon om ISO/PC 287 Det er opprettet en ny komité i ISO Chain of custody of forest-based products Requirements

6 Side 6 av 13 trevarer (Provisional). Arbeidet ledes av Tyskland og Brasil PC-ladere IEC En ny standard NEK/IEC TS ble utgitt i 14. Den vil gjøre problematikken rundt PCladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Standarden omfatter ombyttbare strømomformere/ladere for bærbare datamaskiner og beskriver kontakt og plugg, sikkerhet, interoperabilitet, samt ytelse og miljøhensyn Smart Cities ISO/TMB/AG Det er etablert en rådgivningsgruppe under ISO Teknisk styre som skal utrede standardisering innenfor smart cities. Den ledes av BSI (Storbritannia) og vil samarbeide og koordinere mot aktiviteter i IEC, ITU, ISO og CEN/CENELEC Bærekraftig byggevirksomhet Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. Det pågår revisjon av ISO for miljøvaredeklarasjoner og basert på den europeiske (NS-EN 15804). ANEC deltar i arbeidet. 7 Produktsikkerhet 7.01 Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr ISO/TC 59/SC 17 CEN/TC 350 SN/K 223 CEN/TC Sikkerhet for leketøy CEN/TC 52 ISO/TC 181 Prosjektleder: Hanne Gjesteland Wells, Komiteen er omfattende og standarder fastsettes jevnlig. Det mangler norsk interesse og finansiering, derfor ikke aktivt engasjement fra Norges side. En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). Det pågår ferdigstillelse av standarden for klatreparker, NS-EN /-2 ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse. Komiteen har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Leketøysdirektivet er oppdatert/revidert. Dette medfører revisjon av NS-EN 71-serien som gjelder mekaniske og fysiske egenskaper for leketøy. Det utarbeides og revideres nye deler i standarden. En ny versjon av NS-EN 71-1 Sikkerhet for leketøy - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper ble utgitt i desember. En ny del med krav til trampoliner ble utgitt i januar, NS-EN Sikkerhet for leketøy - Del 14: Trampoliner til hjemmebruk Komiteen har utgitt to nye rapporter: - Rapport som viser advarsler og bruksanvisninger som er brukt for leketøy, CEN/TR Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71 series - Rapport som gir veiledning om NS-EN 71-serien, CEN/TR Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN Standard Norge overvåker utviklingen på kjemi på oppdrag fra Miljødirektoratet. Prosjektleder: Rolf Duus, 7.03 Sped- og CEN/TC 252 Komite som utarbeider standarder for sikkerhet av sped og småbarnsutstyr - småbarnsutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Prosjektleder: Hege Torkildsen, 7.04 Høye barnestoler CEN/TC 364 Komiteen arbeider med sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for høye barnestoler. -

7 Side 7 av 13 Norsk deltakelse ved Stokke AS. Prosjektleder Inger Jørgensen, 7.05 Sikkerhet ved attraksjoner ISO/TC 254 CEN/TC 152 Sikkerhet ved Tivoli/fornøyelsesparker. ISO har ikke igangsatt arbeidet, men en lignende standard er under utarbeidelse i CEN, norsk deltakelse fra Statens Jernbanetilsyn og Park & Tivolitilsynet. Prosjektleder Tom Erik Larsen, 7.06 Sikkerhet mot ISO/PC 246 Komiteen utarbeider standard med ytelseskrav/funksjonskrav til verktøy for anti-counterfeiting forfalskning av varer som skal hindre svindel med forfalskede varer. Bakgrunnen for arbeidet er at andelen forfalskede produkter øker. Dette kan medføre en fare for forbrukere ved at helseskadelige produkter selges under falskt merke samtidig som det ødelegger konkurransen og arbeider mot de som produserer lovlige produkter. Foreløpig ingen norske deltakere i arbeidet Svømmebasseng og CEN/TC 402 Komiteen utarbeider standarder med krav til private svømmebasseng, spa og andre typer for spa-anlegg basseng både når det gjelder sikkerhet, materialer, utstyr og tilbehør (pren 16582). ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse Barnesikringsutstyr CEN/TC 398 CEN/TC 398 har utgitt en standard for vindussperre (for barnesikring) og utarbeider en ny for utstyr mot klemskade på fingre: - pren Child protective products - Consumer fitted finger protection devices for doors - Safety requirements and test methods. Komiteen skal også vurdere å avgi rapport på om det er andre typer barnesikringsutstyr der utvikling av standarder kan være aktuelt. Ingen norsk deltagelse Emballasje CEN/TC 261 ISO/TC 122 SN/K Diamanter og forbrukerinformasjon 7.11 Brukte varer/ produkter CEN/TC 410 ISO/PC 245 Komiteene arbeider med standarder for emballasje, derunder merking. Det pågår revisjon av standarden for barnesikret emballasje, pren-iso 8317 Barnesikret emballasje - Krav og prøvingsmetoder for gjenlukkbar emballasje. Prosjektleder Guri Kjørven, Komitè for å utarbeide retningslinjer og terminologi for beskrivelse av diamanter. Norges Gullsmedforbund deltar i en gruppe under CEN/TC 410 som jobber med utarbeidelse av en standard pren ISO Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry. For definisjon av diamanter for kjøp og salg til hjelp for forbrukere. Denne standard antas å være ferdig april 15. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen har ferdigstilt en spesifikasjon som skal sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet: ISO/TS 245:14, Cross-border trade of second-hand goods Kontaktperson Merete Holmen Murvold, IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.12 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, - 50

8 Side 8 av 13 egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Arbeid med nye og revisjon av eksisterende standarder Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse. Det er utgitt to nye standarder med sikkerhetskrav til sykler: NS-EN ISO 4210 Syker Sikkerhetskrav til sykler (serie med flere standarder) NS-EN ISO 8098 Syker - Sikkerhetskrav for sykler for små barn 7.14 Personlig verneutstyr CEN/TC 79 Åndedrettsvern, Pusteutstyr for fritidsdykking CEN/TC 162 CEN/TC 1 Generelle krav til personlig verneutstyr. EN ISO med krav til redningsvester revideres. Prosjektleder Guri Kjørven, Beskyttelse mot fall fra høyder. Prosjektleder Jens Gran, CEN/TC 159 Hørselsvern anbefalinger for valg, stell, bruk og vedlikehold retningslinjer. Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, 7.15 Sikkerhet av CEN/TC 144 Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. - maskiner, hageutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse Stiger CEN/TC 93 Standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger Lightere CEN/TC 355 Standard med krav til barnesikring av lightere er på høring fram til mai 15: pren Lightere - Barnesikringskrav til lightere - Sikkerhet og prøvingsmetoder. Det er en revidert utgave av gjeldende standard fra Rip Cigaretter CEN/TC 401 For tiden ingen aktivitet. Selvslukkende cig ISO/TC Håndslukkere SN/K 214 Norsk standard for vedlikehold av håndslukkere er på høring, prns 3910 Brannmateriell - 40 Vedlikehold av håndslokkere. Prosjektleder Ulla Gerdrum, CEN/TC 70 Prosjektleder CEN - Tom Høseggen, 7. Røykvarslere CEN/TC 72 Det pågår europeisk standardisering på området. 40- Brannalarmanlegg SN/K 011 SN/K 011 utarbeider en ny Norsk Standard for talevarsling. Prosjektleder Knut Løe, 7.21 Bruksanvisninger IEC/TC 3 Komiteen har ferdigstilt standarden IEC Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements. Det vurderes behov for en egen standard for monteringsanvisninger Levende lys CEN/TC 369 For tiden ingen aktivitet Terrengkjøretøy CEN/TC 354 Komiteen utarbeider standarder for lette motoriserte kjøretøy til bruk for personer og varetransport. Ingen norsk deltakelse Gass-komfyrer ISO/TC 291 Det er opprettet en komité ISO/TC 291 Domestic gas cooking appliances. Ingen norsk 10

9 Side 9 av 13 8 Samfunn deltakelse Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR SN/K 4 NS- ISO 200 Guidance on social responsibility ble utgitt I 10. Den gir veiledning for alle typer organisasjoner om hvordan man kan drive sin virksomhet på en samfunns-ansvarlig måte. Planlagt oppfølgingsarbeid. Temadag og kurs. Nettverk og etablering av Nordisk forum. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Hege Thorkildsen, 8.02 Grafiske symboler ISO/TC 145 Krav til grafiske symboler til forbrukernes beste. Løpende revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol samt løpende innarbeidelse av nye symboler i ISO 7010 Graphical symbols safety colours and safety signs. Det er startet revisjon av NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk som er fra 09. ISO har innkalt eksperter til en Joint Working Group, sammen med COPOLCO for en ny revisjon. Sikkerhetsfarver og tegn. ISO - News - Booklet makes ISO graphical symbols child's play Prosjektleder Ulla Gjerdrum, 9 Tjenester 9.01 Online Reputation ISO/TC 290 Det er opprettet en ny komité for online reputation etter forslag fra Frankrike. Komiteen skal arbeide med følgende: Standardization of methods, tools and best practices related to online reputation of organizations, companies, services, product and/or persons through social media (social space on internet dedicated to interactions between individuals or communities of individuals). This includes standardization of efficient processes, practices and measures based upon data that can be captured through a search on social media including web pages and s (pushing). Kontaktperson er Knut Lindelien, 9.02 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet 9.03 Innendørs solariumstjenester ISO/TC 176 CEN/TC 412 Komiteen har blant ansvar for standardene for adferd, klagebehandling, løsning av tvister og (ISO serien): Prosjektleder Guri Kjørven, Komiteen har utarbeidet tre standarder for solariumstjenester: NS-EN Kommersielle innendørs solariumstjenester - Del 1: Krav til opplæring NS-EN Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant NS-EN Professional indoor UV exposure services - Part 3: Requirements for the provision of services Norge deltar i arbeidet Tjenester (generelt) - CEN/BT/WG Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer tjenestestandardisering i CEN. Oppfølging fra et 10 -

10 Side 10 av 13 CEN 163 kartleggings-prosjekt i gruppen. Det er under utarbeidelse Guide for tjenester basert på ISO Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.05 Tjenester (generelt) - ISO ICO/COPOL CO WG Det er etablert en ny arbeidsgruppe under forbrukerpolitisk komité i ISO. Det første gruppen skal vurdere er revisjon av ISO Guide 76. Prosjektleder Merete H. Murvold, 9.06 Posttjenester CEN/TC 331 Standarder for kvalitet av posttjenester er under revisjon, pren Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail. Den omfatter blant annet innlevering, informasjon til kunde, måling av framsendingstid, sporing. Post- og teletilsynet og Posten Norge er med i arbeidet. Kontaktperson Einar Meling ANEC deltar i arbeidet Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.07 Vannforsyning ISO/TC 224 Komiteen arbeider med kvalitetskriterier og resultatindikatorer knyttet til vann- og avløpstjenester. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 9.08 Kundekontakt- CEN/TC 375 Det foreligger en standard for kundekontaktsentre; NS-EN 15838:09 Krav til tjenestekvalitet. senter ISO/TC 273 ISO har etablert en komite som skal lage en internasjonal standard for det samme Brann- og sikkerhetstjenester CEN/CLC/T C 4 SN/K Finansielle tjenester ISO/TC 68 SN/K Skjønnhetspleie - tjenester SN/K 539 CEN/TC 409 Prosjektleder Inger Jørgensen, Standard med felles krav til kvalitet og kompetanse, innhold og prøvingsforhold er under utarbeidelse. Omfatter prosjektering, utførelse, installasjon, overlevering, vedlikehold og reparasjon og gjelder for brannalarm, innbruddsalarm, trygghetsalarm, inngangskontroll og kontrollsystem for rømning. - pren Services for fire safety systems and security systems ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Ulla Gjerdrum, Ulike standarder som gjelder sikkerhet, informasjon, ledelsessystemer. En norsk speilkomité for bank og finansielle tjenester følger aarbeidet aktivt. Prosjektleder Kari S. Borgos, Komite for utarbeidelse av kriterier for ledelse og kvalitet i skjønnhetssalonger. Et forslag til standard pren var på høring fram til juni 14. ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Prosjektleder Inger Jørgensen, 9.11 Energitjenester ISO/TC 242 Ny standard for "Assessment of energy services to users" er under utarbeidelse. CI deltar i arbeidet. Standarden vil bli brukt som nyttig input til ISO standarden for vanntjenester. Prosjektleder Thor Endre Lexow, 9.12 Turisme og relaterte tjenester ISO/TC 228 CEN/TC Universell utforming, tilgjengelighet Komiteene utarbeider krav til ulike tjenester for turisme, blant annet dykkertjenester for fritidsdykking. Ingen norsk aktivitet

11 Side 11 av Universell utforming (Policy) Universell utforming av persontransport Universell utforming av tjenester Veiledning for universell utforming Tilgjengelighet og egnethet av bygninger CEN SAGA (CEN/ CENELEC BT WG 213) SN/K 555 SN/K 556 CEN/TC 3 SN/K 531 ISO/TMB WG ISO/TC 59 SC 16 WG 1 CEN/CENELEC har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av EUs mandat M 473 om inkludering av universell utforming i all relevant standardisering CEN/CENELEC BT WG 213 Strategic Advisory group Accessibility (SAGA). Målet er å påvirke det europeiske standardiseringssystemet til å inkludere universell utforming der det er relevant i løpende standardiseringsarbeid, og til å gjøre bruk av CEN/CENELEC Guide 6 og ISO/IEC Guide 71 (veiledning for hvordan man inkluderer universell utforming i standardiseringsarbeid). Norge leder det europeiske arbeidet. Det er opprettet en norsk speilkomité SN/K 555 som følger dette arbeidet. Prosjektleder CEN/SAGA: Tom Høseggen, Prosjektleder SN/K 555: Rudolph Brynn, Thorkildsen I september 14 ble det opprettet en ny norsk komité innenfor universell utforming av persontransport. Komiteen skal lage tre standarder: 1. Norsk Standard med krav til universell utforming av busser. Den vil blant annet omfatte tilgjengelig reiseinformasjon, kontraster, plass til bevegelseshemmede, ombordstigning, dører, ledelinjer og renhold. 2. Norsk Standard for utøvelse av transporttjenesten. Den vil blant annet omfatte klassifikasjon og beskrivelse av tjenesten, kav til utøvere og opplæring.standarden vil bygge på NS 11030:13 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. 3. Passasjerrettigheter innenfor persontransport Komiteen skal også følge europeisk arbeid i CEN/TC 3 WG 5 Passenger transport. I komiteen deltar Forbrukerrådet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges Handicap Forbund. Det er utgitt en ny felleseuropeisk standard innenfor flyplassutstyr: NS-EN Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 14: Ombordstigningsutstyr for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektleder Rudolph Brynn, Det planlegges to nye standarder basert på NS Universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester og som vil omfatte enten bank/finans og detaljhandel. Prosjektleder Rudolph Brynn, En ny versjon av ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards ble utgitt i desember. Identisk samme veiledning er utgitt i CEN, men da som Guide 6. ISO/IEC Guide 71 kan lastes ned gratis her https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:guide:71:ed-2:v1:en Guiden er utarbeidet av en arbeidsgruppe under teknisk styre i ISO. ISO/COPOLCO har deltatt i arbeidet. Standard Norge har vært involvert i arbeidet gjennom sekretariatet i SAGA. Prosjektleder Tom Høseggen, Det pågår revisjon av NS Universell utforming av byggverk. Komiteen følger i tillegg internasjonalt arbeid innenfor området. Det er norsk deltakelse i ISO/TC 59 SC 16 WG 1.

12 Side 12 av 13 SN/K Jernbane CEN/TC 256 SN/K Hjelpemidler og taktile overflateindikatorer Akustiske kriterier for universell utforming IKT og læringsteknologi IKT Tilgjengelighet ISO/TC 173 CEN/TC 293 SN/K 106 I den norske komiteen deltar blant annet Deltasenteret, Norges Handicapforbund, Norges Blindeforbund, Hørselhemmedes landsforbund. ANEC deltar i ISO-arbeidet. Prosjektleder Lars Aasness, En egen arbeidsgruppe arbeider med universell utforming, WG 44 Persons of Reduced Mobility (PRM). Prosjektleder Knut Aune, Komiteen arbeider med standarder for hjelpemidler og har blant annet utgitt ISO Assistive products for blind and vision impaired persons - Tactile walking surface indicators. ANEC deltar i arbeidet. Norsk komité er under etablering. Prosjektleder Rudolph Brynn, SN/K001 Det pågår revisjon av. I forbindelse med dagens krav i NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper, gjennomførte NIBR en spørre-undersøkelse om opplevelse av lydforhold i ulike bygningstyper blant medlemmer av Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforening, på oppdrag av Standard Norge. (Se NIBR Notat 11:102.). Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, ISO/IEC/JTC 1/ SC 36/WG 7 ISO/IEC JTC 1 Special working group (SWG) IT for læring, utdanning og trening. Det å gjøre lærings-programmer tilgjengelig for personer med ulike funksjons-hemminger (syn, hørsel og språk) og ulike kulturer. Flere standarder under utarbeidelse. CEN har en teknisk komité og en workshop, hvor ANEC er med. Norge deltar ved blant annet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Prosjektleder Håvard Hjulstad, Universell utforming. Det arbeides for tiden med innspill til revisjon av ISO/IEC PDTR serien: ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 1 User Need Summary ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 2: Standards inventory ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 3: Guidance on User Needs Mapping Prosjektleder Knut Lindelien Rudolph Brynn Løfteanordninger CEN/TC 10 Standard for løfteanordninger NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle heiser for transport av personer og varer Del 41 Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet. Omhandler blant annet størrelsen av trappeheiser/løfteanordninger for bevegelseshemmede. Ingen norsk deltakelse i arbeidet. Revisjon av standarden pågår. Prosjektledere: Knut Funksjonsprøving IEC/ Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk samt forbrukerinformasjon. En - -

13 Side 13 av 13 av elektriske apparater Telekommunikasjonsutstyr Universell utforming i reisekjeden Parkerings automater Universell utforming av skilt CENELEC TC 59 ETSI HF SN/K 557 CEN/TC 226 WG 9 SN/K 358 arbeidsgruppe, WG 11, arbeider med funksjon og tilgjengelighet for husholdningsapparater. SIFO deltar i norsk speilkomite. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Per Tveiten, ETSI, den europeiske standardiseringsorganisasjonen innenfor teleområdet, har en egen teknisk komite som arbeider med human factors. Den arbeider med brukergrensesnitt for telekommunikasjonsutstyr og tjenester med vekt på krav fra eldre og funksjons-hemmede, tilgjengelighet og det at det er lett å bruke. Internett, mobile verktøy, multimedia og videotelefoner, nettverkssystem, nummerering og brukeridentifikasjon. Fra Norge deltar Post- og teletilsynet i arbeidet. Prosjektleder Knut Bryn, En elektronisk veileder for universell utforming av reisekjeden. Oversikten oppdateres med nye standarder innenfor fagfeltet. Se Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeidsgruppen WG 9 Pay and display ticket machines under CEN/TC 226 Vegutstyr skal revidere NS-EN Parkeringsregulerende utstyr- Betalingsautomater Tekniske krav og funksjonskrav. Norges Blindeforbund deltar i arbeidet for ivaretakelse av krav til universell utforming. Prosjektleder Merete H. Murvold, Det er under etablering en ny komité SN/K 358 Universell utforming av skilt og merking i uteområder som skal arbeide med revisjon av NS 40 Skilt og merking for friluftslivet. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas, - 10

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet

Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet Standarder for selvbetjente IKT-løsninger (automater) som skal omfattes av ny lov om diskriminering og tilgjengelighet m.v. Rudolph Brynn, Standard Norge, oktober 2009 prosjektrapport 2 Om standarder for

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Standarder og universell utforming

Standarder og universell utforming 2015-03-26 Standarder og universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Mustads vei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 -

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede

Sluttrapport. Braillebook. Nettsted for synshemmede Sluttrapport Braillebook Nettsted for synshemmede Prosjektnummer: 2009/1/0509 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB) Forord

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

Innhold. 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart

Innhold. 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart 2 Inspeksjonshåndbok - Driv din bygdeturisme smart Innhold INNHOLD... 2 INTRODUKSJON... 4 1. GENERELLE KRAV RELATERT TIL SIKKERHET... 5 1.1 LISENSER, TILLATELSER OG GODKJENNELSER TIL Å BRUKE TJENESTEN...

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder Veileder i samfunnsøkonomisk analyse FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi, Vista Utredning og WSP Analys & Strategi på oppdrag

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Kulturminner for alle

Kulturminner for alle Kulturminner for alle Hvordan kan vi gjøre museer tilgjengelige for mennesker med funksjonsnedsettelser? Skal mennesker som har funksjonsnedsettelser kunne besøke museer og severdigheter? Er krav om å

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer