Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 360 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2015"

Transkript

1 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 15 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, 50=Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Komité 1 Bolig og bygg Prosjektbeskrivelse Status 1.01 Forbruker -kontrakter til boliger etter bustadoppførings - lova 1.02 Tribune/ tilskuerområder 1.03 Ildsteder i boliger fyrt med fast brensel 1.04 Dokumentasjon av bolig 1.05 Tilstandsanalyse av bolig SN/K 263 CEN/TC 315 CEN/TC 295 SN/K 083 SN/K 285 SN/K 292 Komiteen skal foreta en delrevisjon av forbrukerkontraktene til boliger etter bustadoppføringslova. Arbeidet gjelder særlig forsikringsbestemmelsene i de ulike kontraktene. Det er for tiden forhandlingsbrudd om forsikringsreglene. Kontaktperson Hilde Larmerud Komiteen utarbeider standarder som setter krav til tribuneanlegg i forhold til utforming, også når det gjelder tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). Fra Norge deltar myndighetene (Kultur departementet), Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund, Norges håndballforbund, Norges friidrettsforbund og små- og mellomstore bedrifter. Prosjektleder Inger Jørgensen, Utarbeidet flere europeiske standarder for ildsteder i boliger for å utfylle vesentlige krav i Byggevaredirektivet, ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel. Standarden inneholder krav til utslipp av CO, men ikke krav til partikkelutslipp (EN 13240). Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektorat deltar i komiteen. Prosjektleder José Delgado, Det er startet revisjon av NS 3456:10 Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Standarden dekker også bolig. Forbrukerrådet deltar i komiteen. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas, Komiteen arbeider med oppfølging og implementering av NS 30:13 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. I tillegg følger komiteen opp et nordisk arbeid for bærekraftig oppgradering. Forbrukerrådet deltar i komiteen Elektrisk utstyr Prosjektleder Merete H. Murvold,

2 Side 2 av Elektriske leketøy IEC/CLC/NK Sikkerhet av elektriske husholdningsapparat er (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm) 2.03 Sikkerhet av elektroniske bruksapparater 2.04 Bruk av lysdioder (LED) i produkter 2.05 Lamper og tilhørende utstyr IEC/CLC/NK 61 IEC/CLC/NK 108 IEC/TC 76 IEC/CLC/NK NK Smart meeters CLC/TC 5 IEC/TC Forurensning fra IEC/CLC/NK elektrisk utstyr Helse IEC har ansvar for standarden for elektriske leker, IEC Gjeldende versjon av standarden er fra 12 og et nytt endringsblad ble utgitt i januar 15. Nye EU-krav knyttet til overflatetemperatur, magnetiske felt og symboler er vurdert. Prosjektleder Per Tveiten, En ny europeisk standard for komfyrvakt er ferdig, NEK-EN Den vil bidra til å redusere omfanget av tørrkoking som er en viktig årsak til brann. Arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Vurderer blant annet overflatetemperatur-grenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø - metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be touched (guide 29) DSB deltar i nasjonal speilkomite og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). ANEC deltar i arbeidet. DSB deltar i nasjonal speilkomité. Prosjektleder Per Tveiten, Det er utarbeidet en overordnet standard for sikkerhetskrav ved bruk av lysdioder i produkter, IEC/TR som et supplement til produktstandarden IEC Photobiological safety of lamps and lamp systems. Årsaken er at barn ikke har samme refleks som voksne og kan bli sittende å se på skjermer/lys med dioder over tid. Bruk av lysdioder i leker er en separat sak som vil bli inkludert i standarden for elektriske leker, se IEC/CENELEC TC 61. Prosjektleder Per Tveiten, Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Det er etablert en Ad Hoc-gruppe for smart meters for måling av strøm-, vann- og varmeforbruk osv.) Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. Komiteen utarbeider blant annet en standard i flere deler for bestemmelse av ulike farlige stoffer, IEC Prosjektleder Birger Hestnes, Tatoverings-tjenester CEN/TC 435 Komiteen ble opprettet i 14 og skal arbeide med utarbeidelse av krav til hygienisk utførelse av 10

3 Side 3 av Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC 352 tatovering, det vil si spesifikasjon av arbeidet, opplæring, personlig hygiene, vaksinasjon, etterbehandling, førstehjelp, fasiliteter, krav til rengjøring og desinfisering av utstyr. Arbeidet ledes av Tyskland. Internasjonalt arbeid i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Knut Aune, 3.03 Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Prosjektleder Inger Jørgensen, 3.04 Hjelpemidler SN/K 106 ISO/TC 173 og CEN/TC Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC SN/K Osteopati CEN/TC 414 SN/K Tradisjonell kinesisk medisin 3.08 Pasientsikkerhet i plastikk-kirurgi ISO/TC 249 CEN/TC Ergonomi CEN/TC 122 ISO/TC 159 SN/K 143 Ulike hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper og flere standarder under utarbeidelse. Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen er ferdige. Innen området personlig helse arbeides det ut standarder som beskriver oppbyggingen av, kommunikasjonen med og testingen av personlig måle-/registreringsutstyr som blodsukkermålere, blodtrykksmålere, utpustingsmåling og CPAP. Prosjektleder Knut Lindelien, Standard for kvalitet av osteopati tjenester er under utarbeidelse og forslaget var på høring fram til mars 14. Østerrike leder arbeidet. - pren Tilbud av osteopatiske helsetjenester / Osteopathic healthcare provision Prosjektleder: Hege Thorkildsen, Komiteen skal blant annet lage en standard med krav til tjenester innen tradisjonell medisin. Kina har ledelse og sekretariat. Norsk deltagelse fra akupunktører. En ny standard for bestemmelse av tungmetallinnhold i urtemedisiner er under utarbeidelse, ISO/DIS Determination of heavy metals in herbal medicines used in Traditional Chinese Medicine Prosjektleder Inger Jørgensen, Ny standard for kosmetisk kirurgi ble utgitt i januar, NS-EN EN Estetisk kirurgi og estetisk ikke-kirurgiske medisinske tjenester. Prosjektleder Inger Jørgensen, ISO utarbeider flere standarder innenfor ergonomi, noen som grenser til universell utforming. Blant annet er følgende standard under utvikling: - pren ISO Ergonomics of Human System Interaction - Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures Kontaktperson Merete Murvold,

4 Side 4 av Hjemmebaserte helsetjenester 4 IKT SN/K 553 Det er opprettet en ny komite for utarbeidelse av ny Norsk Standard for hjemmebaserte tjenester. Forbrukerrådet deltar i arbeidet. Prosjektleder: Hege Thorkildsen, 4.01 Trygghetsalarm CEN/TC 431 SN/K Automatisk identifikasjon og datafangst, RFID CEN/TC 225 ISO/IEC/JTC 1 SC 31 I 14 ble det opprettet en ny komite i CEN for trygghetsalarmer (Service Chain for Social Care Alarms). Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Lars Erik Jensen, Ingen norsk komite følger dette arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Det er utgitt en ny standard: NS-EN Informasjonsteknologi - Prosess for vurdering av personvernkonsekvenser ved RFID. Kontaktperson Lars Erik Jensen, 4.03 Svindel ISO/PC 247 Komiteen skal utarbeide standarder for registrering og kontroll av svindel, identitetstyveri, falsk identitet, svindel med legemidler, forfalskning og piratkopier, svindel med kredittkort. Komiteen har under utarbeidelse ny standard for Unique ID. Berører personvern og IoT. - ISO Security management system -- Fraud countermeasures and controls Ingen norsk komite som følger dette arbeidet. Fra 15 vil komiteens arbeid overføres til ny ISO/TC 292 Security Biometri ISO/IEC/JTC 1/SC Elektroniske kjennemerker i passet ISO/IEC 7501 eller ICAO Doc Digitale media ISO/IEC/JTC 1/SC Informasjonssikkerhet og personvern ISO/IEC/JTC 1/ SC 27/WG 5 SN/K 171 Personlig identifikasjon (fingeravtrykk og iris). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Prosjektleder Knut Lindelien, Komiteen arbeider med elektroniske kjennemerker i passet, bruk av biometri, og en rekke sikkerhetsmekanismer for å hindre forfalskning. Norsk deltakelse og Justisdepartementet er blant interessenter. Prosjektleder Knut Lindelien, Standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede). Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy, Det er etablert en arbeidsgruppe på Identity management og personvern (ISO/IEC/JTC 1/SC 27/WG 5). Denne følges opp av SN/K 171 IT-sikkerhetssystemer. Norge deltar i arbeidet. En ny standard for skytjenester ble utgitt i 14: NS-ISO Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger i offentlige skytjenester som håndterer personopplysninger. ISO har etablert en ny workshop "Information security requirements for lottery and gaming operations. De skal lage et kravdokument, en ISO Workshop agreement. Prosjektleder Knut Lindelien, 4.08 Mobile banking ISO/TC ISO utarbeider en ny standard innen mobile banking, ISO Mobile financial services i

5 Side 5 av Pass og reisedokumentutvikling 68/SC 7- WG 10 ISO/IEC JTC 1/SC 17. WG Biometri CEN/TC 224/WG 18 5 Mat og mattrygghet deler: - Mobile person to person payment - Mobile person to business payment - General mobile banking operations Prosjektleder Kari S. Borgos, Kort og personidentifikasjon ved maskinlesbare reisedokumenter. Gruppen arbeider med ICAO internasjonal organisasjon for sivil luftfart Prosjektleder: Knut Lindelien: Europeisk spesifikasjon for biometriautomater til bruk ved grensepassering inn til Schengenområdet, biometri og MRTD. Samarbeid med ISO/IEC/JTC 1/ SC 37. Prosjektleder: Knut Lindelien: 5.01 Mattrygghet og matprodukter ISO/TC 34, CEN/TC 275 SN/K Halal mat CEN/TC 425 SN/K 137 Komiteen utarbeider standarder for å bestemme måle-metode for ulike stoffer i matprodukter. ISO/TC 34 har ansvar for ISO 200-serien, som er styringssystemer for mattrygghet. Det er startet revisjon av den. En ny arbeidsgruppe i ISO/TC 34 utarbeider en standard for dyrevelferd. Nytt støttedokument som går på matemballasje - høring er avsluttet. I 14 ble det opprettet en ny SC 18 for kakao som inkluderer krav og kriterier for sporbarhet og bærekraft. I CEN finnes en komité for bærekraftig kakao, CEN/TC 415. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen for Halal food ble opprettet i 13. Arbeidet ledes av Tyrkia og Norge deltar ved Islamsk råd Norge. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 5.03 Frokostblandinger CEN/TC 338 Standarder med krav til helsemessige verdier. Ingen norsk interesse Bærekraftig kakao CEN/TC 415 Det er under utarbeidelse en europeisk standard for bærekraftig kakao og Norge deltar i arbeidet. Kontaktperson Hege Thorkildsen, 6 Miljø 6.01 Miljøinformasjon ISO/TC 7 SN/K Bærekraftig innkjøp ISO/PC 277 SN/K 552 Standarder for miljøstyring, miljøinformasjon og klimakvoter. I ISO/TC 7 er det særlig SC 1, SC 3, SC 4, SC 5 og SC 7 som er relevant for forbrukere. Det er ferdigstilt en ny standard fra ISO for water footprint: ISO Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines. Prosjektleder Knut Jonassen, Komiteen ble opprettet i 13 og utarbeider en ny ISO-standard for bærekraftig innkjøp. Arbeidet ledes av Frankrike. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Hege Thorkildsen, 6.03 Miljøinformasjon om ISO/PC 287 Det er opprettet en ny komité i ISO Chain of custody of forest-based products Requirements

6 Side 6 av 13 trevarer (Provisional). Arbeidet ledes av Tyskland og Brasil PC-ladere IEC En ny standard NEK/IEC TS ble utgitt i 14. Den vil gjøre problematikken rundt PCladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Standarden omfatter ombyttbare strømomformere/ladere for bærbare datamaskiner og beskriver kontakt og plugg, sikkerhet, interoperabilitet, samt ytelse og miljøhensyn Smart Cities ISO/TMB/AG Det er etablert en rådgivningsgruppe under ISO Teknisk styre som skal utrede standardisering innenfor smart cities. Den ledes av BSI (Storbritannia) og vil samarbeide og koordinere mot aktiviteter i IEC, ITU, ISO og CEN/CENELEC Bærekraftig byggevirksomhet Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. Det pågår revisjon av ISO for miljøvaredeklarasjoner og basert på den europeiske (NS-EN 15804). ANEC deltar i arbeidet. 7 Produktsikkerhet 7.01 Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr ISO/TC 59/SC 17 CEN/TC 350 SN/K 223 CEN/TC Sikkerhet for leketøy CEN/TC 52 ISO/TC 181 Prosjektleder: Hanne Gjesteland Wells, Komiteen er omfattende og standarder fastsettes jevnlig. Det mangler norsk interesse og finansiering, derfor ikke aktivt engasjement fra Norges side. En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). Det pågår ferdigstillelse av standarden for klatreparker, NS-EN /-2 ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse. Komiteen har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Leketøysdirektivet er oppdatert/revidert. Dette medfører revisjon av NS-EN 71-serien som gjelder mekaniske og fysiske egenskaper for leketøy. Det utarbeides og revideres nye deler i standarden. En ny versjon av NS-EN 71-1 Sikkerhet for leketøy - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper ble utgitt i desember. En ny del med krav til trampoliner ble utgitt i januar, NS-EN Sikkerhet for leketøy - Del 14: Trampoliner til hjemmebruk Komiteen har utgitt to nye rapporter: - Rapport som viser advarsler og bruksanvisninger som er brukt for leketøy, CEN/TR Safety of toys - National translations of warnings and instructions for use in EN 71 series - Rapport som gir veiledning om NS-EN 71-serien, CEN/TR Safety of toys - Replies to requests for interpretation of EN 71-1, EN 71-2 and EN Standard Norge overvåker utviklingen på kjemi på oppdrag fra Miljødirektoratet. Prosjektleder: Rolf Duus, 7.03 Sped- og CEN/TC 252 Komite som utarbeider standarder for sikkerhet av sped og småbarnsutstyr - småbarnsutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Prosjektleder: Hege Torkildsen, 7.04 Høye barnestoler CEN/TC 364 Komiteen arbeider med sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for høye barnestoler. -

7 Side 7 av 13 Norsk deltakelse ved Stokke AS. Prosjektleder Inger Jørgensen, 7.05 Sikkerhet ved attraksjoner ISO/TC 254 CEN/TC 152 Sikkerhet ved Tivoli/fornøyelsesparker. ISO har ikke igangsatt arbeidet, men en lignende standard er under utarbeidelse i CEN, norsk deltakelse fra Statens Jernbanetilsyn og Park & Tivolitilsynet. Prosjektleder Tom Erik Larsen, 7.06 Sikkerhet mot ISO/PC 246 Komiteen utarbeider standard med ytelseskrav/funksjonskrav til verktøy for anti-counterfeiting forfalskning av varer som skal hindre svindel med forfalskede varer. Bakgrunnen for arbeidet er at andelen forfalskede produkter øker. Dette kan medføre en fare for forbrukere ved at helseskadelige produkter selges under falskt merke samtidig som det ødelegger konkurransen og arbeider mot de som produserer lovlige produkter. Foreløpig ingen norske deltakere i arbeidet Svømmebasseng og CEN/TC 402 Komiteen utarbeider standarder med krav til private svømmebasseng, spa og andre typer for spa-anlegg basseng både når det gjelder sikkerhet, materialer, utstyr og tilbehør (pren 16582). ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse Barnesikringsutstyr CEN/TC 398 CEN/TC 398 har utgitt en standard for vindussperre (for barnesikring) og utarbeider en ny for utstyr mot klemskade på fingre: - pren Child protective products - Consumer fitted finger protection devices for doors - Safety requirements and test methods. Komiteen skal også vurdere å avgi rapport på om det er andre typer barnesikringsutstyr der utvikling av standarder kan være aktuelt. Ingen norsk deltagelse Emballasje CEN/TC 261 ISO/TC 122 SN/K Diamanter og forbrukerinformasjon 7.11 Brukte varer/ produkter CEN/TC 410 ISO/PC 245 Komiteene arbeider med standarder for emballasje, derunder merking. Det pågår revisjon av standarden for barnesikret emballasje, pren-iso 8317 Barnesikret emballasje - Krav og prøvingsmetoder for gjenlukkbar emballasje. Prosjektleder Guri Kjørven, Komitè for å utarbeide retningslinjer og terminologi for beskrivelse av diamanter. Norges Gullsmedforbund deltar i en gruppe under CEN/TC 410 som jobber med utarbeidelse av en standard pren ISO Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry. For definisjon av diamanter for kjøp og salg til hjelp for forbrukere. Denne standard antas å være ferdig april 15. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen har ferdigstilt en spesifikasjon som skal sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet: ISO/TS 245:14, Cross-border trade of second-hand goods Kontaktperson Merete Holmen Murvold, IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.12 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, - 50

8 Side 8 av 13 egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Arbeid med nye og revisjon av eksisterende standarder Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse. Det er utgitt to nye standarder med sikkerhetskrav til sykler: NS-EN ISO 4210 Syker Sikkerhetskrav til sykler (serie med flere standarder) NS-EN ISO 8098 Syker - Sikkerhetskrav for sykler for små barn 7.14 Personlig verneutstyr CEN/TC 79 Åndedrettsvern, Pusteutstyr for fritidsdykking CEN/TC 162 CEN/TC 1 Generelle krav til personlig verneutstyr. EN ISO med krav til redningsvester revideres. Prosjektleder Guri Kjørven, Beskyttelse mot fall fra høyder. Prosjektleder Jens Gran, CEN/TC 159 Hørselsvern anbefalinger for valg, stell, bruk og vedlikehold retningslinjer. Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, 7.15 Sikkerhet av CEN/TC 144 Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. - maskiner, hageutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse Stiger CEN/TC 93 Standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger Lightere CEN/TC 355 Standard med krav til barnesikring av lightere er på høring fram til mai 15: pren Lightere - Barnesikringskrav til lightere - Sikkerhet og prøvingsmetoder. Det er en revidert utgave av gjeldende standard fra Rip Cigaretter CEN/TC 401 For tiden ingen aktivitet. Selvslukkende cig ISO/TC Håndslukkere SN/K 214 Norsk standard for vedlikehold av håndslukkere er på høring, prns 3910 Brannmateriell - 40 Vedlikehold av håndslokkere. Prosjektleder Ulla Gerdrum, CEN/TC 70 Prosjektleder CEN - Tom Høseggen, 7. Røykvarslere CEN/TC 72 Det pågår europeisk standardisering på området. 40- Brannalarmanlegg SN/K 011 SN/K 011 utarbeider en ny Norsk Standard for talevarsling. Prosjektleder Knut Løe, 7.21 Bruksanvisninger IEC/TC 3 Komiteen har ferdigstilt standarden IEC Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements. Det vurderes behov for en egen standard for monteringsanvisninger Levende lys CEN/TC 369 For tiden ingen aktivitet Terrengkjøretøy CEN/TC 354 Komiteen utarbeider standarder for lette motoriserte kjøretøy til bruk for personer og varetransport. Ingen norsk deltakelse Gass-komfyrer ISO/TC 291 Det er opprettet en komité ISO/TC 291 Domestic gas cooking appliances. Ingen norsk 10

9 Side 9 av 13 8 Samfunn deltakelse Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR SN/K 4 NS- ISO 200 Guidance on social responsibility ble utgitt I 10. Den gir veiledning for alle typer organisasjoner om hvordan man kan drive sin virksomhet på en samfunns-ansvarlig måte. Planlagt oppfølgingsarbeid. Temadag og kurs. Nettverk og etablering av Nordisk forum. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Hege Thorkildsen, 8.02 Grafiske symboler ISO/TC 145 Krav til grafiske symboler til forbrukernes beste. Løpende revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol samt løpende innarbeidelse av nye symboler i ISO 7010 Graphical symbols safety colours and safety signs. Det er startet revisjon av NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk som er fra 09. ISO har innkalt eksperter til en Joint Working Group, sammen med COPOLCO for en ny revisjon. Sikkerhetsfarver og tegn. ISO - News - Booklet makes ISO graphical symbols child's play Prosjektleder Ulla Gjerdrum, 9 Tjenester 9.01 Online Reputation ISO/TC 290 Det er opprettet en ny komité for online reputation etter forslag fra Frankrike. Komiteen skal arbeide med følgende: Standardization of methods, tools and best practices related to online reputation of organizations, companies, services, product and/or persons through social media (social space on internet dedicated to interactions between individuals or communities of individuals). This includes standardization of efficient processes, practices and measures based upon data that can be captured through a search on social media including web pages and s (pushing). Kontaktperson er Knut Lindelien, 9.02 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet 9.03 Innendørs solariumstjenester ISO/TC 176 CEN/TC 412 Komiteen har blant ansvar for standardene for adferd, klagebehandling, løsning av tvister og (ISO serien): Prosjektleder Guri Kjørven, Komiteen har utarbeidet tre standarder for solariumstjenester: NS-EN Kommersielle innendørs solariumstjenester - Del 1: Krav til opplæring NS-EN Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant NS-EN Professional indoor UV exposure services - Part 3: Requirements for the provision of services Norge deltar i arbeidet Tjenester (generelt) - CEN/BT/WG Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer tjenestestandardisering i CEN. Oppfølging fra et 10 -

10 Side 10 av 13 CEN 163 kartleggings-prosjekt i gruppen. Det er under utarbeidelse Guide for tjenester basert på ISO Guide 76 Utarbeidelse av standarder for tjenester Anbefalinger for å ta hensyn til forbrukerspørsmål. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.05 Tjenester (generelt) - ISO ICO/COPOL CO WG Det er etablert en ny arbeidsgruppe under forbrukerpolitisk komité i ISO. Det første gruppen skal vurdere er revisjon av ISO Guide 76. Prosjektleder Merete H. Murvold, 9.06 Posttjenester CEN/TC 331 Standarder for kvalitet av posttjenester er under revisjon, pren Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail. Den omfatter blant annet innlevering, informasjon til kunde, måling av framsendingstid, sporing. Post- og teletilsynet og Posten Norge er med i arbeidet. Kontaktperson Einar Meling ANEC deltar i arbeidet Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.07 Vannforsyning ISO/TC 224 Komiteen arbeider med kvalitetskriterier og resultatindikatorer knyttet til vann- og avløpstjenester. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 9.08 Kundekontakt- CEN/TC 375 Det foreligger en standard for kundekontaktsentre; NS-EN 15838:09 Krav til tjenestekvalitet. senter ISO/TC 273 ISO har etablert en komite som skal lage en internasjonal standard for det samme Brann- og sikkerhetstjenester CEN/CLC/T C 4 SN/K Finansielle tjenester ISO/TC 68 SN/K Skjønnhetspleie - tjenester SN/K 539 CEN/TC 409 Prosjektleder Inger Jørgensen, Standard med felles krav til kvalitet og kompetanse, innhold og prøvingsforhold er under utarbeidelse. Omfatter prosjektering, utførelse, installasjon, overlevering, vedlikehold og reparasjon og gjelder for brannalarm, innbruddsalarm, trygghetsalarm, inngangskontroll og kontrollsystem for rømning. - pren Services for fire safety systems and security systems ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Ulla Gjerdrum, Ulike standarder som gjelder sikkerhet, informasjon, ledelsessystemer. En norsk speilkomité for bank og finansielle tjenester følger aarbeidet aktivt. Prosjektleder Kari S. Borgos, Komite for utarbeidelse av kriterier for ledelse og kvalitet i skjønnhetssalonger. Et forslag til standard pren var på høring fram til juni 14. ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Prosjektleder Inger Jørgensen, 9.11 Energitjenester ISO/TC 242 Ny standard for "Assessment of energy services to users" er under utarbeidelse. CI deltar i arbeidet. Standarden vil bli brukt som nyttig input til ISO standarden for vanntjenester. Prosjektleder Thor Endre Lexow, 9.12 Turisme og relaterte tjenester ISO/TC 228 CEN/TC Universell utforming, tilgjengelighet Komiteene utarbeider krav til ulike tjenester for turisme, blant annet dykkertjenester for fritidsdykking. Ingen norsk aktivitet

11 Side 11 av Universell utforming (Policy) Universell utforming av persontransport Universell utforming av tjenester Veiledning for universell utforming Tilgjengelighet og egnethet av bygninger CEN SAGA (CEN/ CENELEC BT WG 213) SN/K 555 SN/K 556 CEN/TC 3 SN/K 531 ISO/TMB WG ISO/TC 59 SC 16 WG 1 CEN/CENELEC har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av EUs mandat M 473 om inkludering av universell utforming i all relevant standardisering CEN/CENELEC BT WG 213 Strategic Advisory group Accessibility (SAGA). Målet er å påvirke det europeiske standardiseringssystemet til å inkludere universell utforming der det er relevant i løpende standardiseringsarbeid, og til å gjøre bruk av CEN/CENELEC Guide 6 og ISO/IEC Guide 71 (veiledning for hvordan man inkluderer universell utforming i standardiseringsarbeid). Norge leder det europeiske arbeidet. Det er opprettet en norsk speilkomité SN/K 555 som følger dette arbeidet. Prosjektleder CEN/SAGA: Tom Høseggen, Prosjektleder SN/K 555: Rudolph Brynn, Thorkildsen I september 14 ble det opprettet en ny norsk komité innenfor universell utforming av persontransport. Komiteen skal lage tre standarder: 1. Norsk Standard med krav til universell utforming av busser. Den vil blant annet omfatte tilgjengelig reiseinformasjon, kontraster, plass til bevegelseshemmede, ombordstigning, dører, ledelinjer og renhold. 2. Norsk Standard for utøvelse av transporttjenesten. Den vil blant annet omfatte klassifikasjon og beskrivelse av tjenesten, kav til utøvere og opplæring.standarden vil bygge på NS 11030:13 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. 3. Passasjerrettigheter innenfor persontransport Komiteen skal også følge europeisk arbeid i CEN/TC 3 WG 5 Passenger transport. I komiteen deltar Forbrukerrådet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges Handicap Forbund. Det er utgitt en ny felleseuropeisk standard innenfor flyplassutstyr: NS-EN Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 14: Ombordstigningsutstyr for passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Prosjektleder Rudolph Brynn, Det planlegges to nye standarder basert på NS Universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester og som vil omfatte enten bank/finans og detaljhandel. Prosjektleder Rudolph Brynn, En ny versjon av ISO/IEC Guide 71 Guide for addressing accessibility in standards ble utgitt i desember. Identisk samme veiledning er utgitt i CEN, men da som Guide 6. ISO/IEC Guide 71 kan lastes ned gratis her https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso-iec:guide:71:ed-2:v1:en Guiden er utarbeidet av en arbeidsgruppe under teknisk styre i ISO. ISO/COPOLCO har deltatt i arbeidet. Standard Norge har vært involvert i arbeidet gjennom sekretariatet i SAGA. Prosjektleder Tom Høseggen, Det pågår revisjon av NS Universell utforming av byggverk. Komiteen følger i tillegg internasjonalt arbeid innenfor området. Det er norsk deltakelse i ISO/TC 59 SC 16 WG 1.

12 Side 12 av 13 SN/K Jernbane CEN/TC 256 SN/K Hjelpemidler og taktile overflateindikatorer Akustiske kriterier for universell utforming IKT og læringsteknologi IKT Tilgjengelighet ISO/TC 173 CEN/TC 293 SN/K 106 I den norske komiteen deltar blant annet Deltasenteret, Norges Handicapforbund, Norges Blindeforbund, Hørselhemmedes landsforbund. ANEC deltar i ISO-arbeidet. Prosjektleder Lars Aasness, En egen arbeidsgruppe arbeider med universell utforming, WG 44 Persons of Reduced Mobility (PRM). Prosjektleder Knut Aune, Komiteen arbeider med standarder for hjelpemidler og har blant annet utgitt ISO Assistive products for blind and vision impaired persons - Tactile walking surface indicators. ANEC deltar i arbeidet. Norsk komité er under etablering. Prosjektleder Rudolph Brynn, SN/K001 Det pågår revisjon av. I forbindelse med dagens krav i NS 8175 Lydforhold i bygninger - Lydklasser for ulike bygningstyper, gjennomførte NIBR en spørre-undersøkelse om opplevelse av lydforhold i ulike bygningstyper blant medlemmer av Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforening, på oppdrag av Standard Norge. (Se NIBR Notat 11:102.). Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, ISO/IEC/JTC 1/ SC 36/WG 7 ISO/IEC JTC 1 Special working group (SWG) IT for læring, utdanning og trening. Det å gjøre lærings-programmer tilgjengelig for personer med ulike funksjons-hemminger (syn, hørsel og språk) og ulike kulturer. Flere standarder under utarbeidelse. CEN har en teknisk komité og en workshop, hvor ANEC er med. Norge deltar ved blant annet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Prosjektleder Håvard Hjulstad, Universell utforming. Det arbeides for tiden med innspill til revisjon av ISO/IEC PDTR serien: ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 1 User Need Summary ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 2: Standards inventory ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 3: Guidance on User Needs Mapping Prosjektleder Knut Lindelien Rudolph Brynn Løfteanordninger CEN/TC 10 Standard for løfteanordninger NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle heiser for transport av personer og varer Del 41 Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet. Omhandler blant annet størrelsen av trappeheiser/løfteanordninger for bevegelseshemmede. Ingen norsk deltakelse i arbeidet. Revisjon av standarden pågår. Prosjektledere: Knut Funksjonsprøving IEC/ Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk samt forbrukerinformasjon. En - -

13 Side 13 av 13 av elektriske apparater Telekommunikasjonsutstyr Universell utforming i reisekjeden Parkerings automater Universell utforming av skilt CENELEC TC 59 ETSI HF SN/K 557 CEN/TC 226 WG 9 SN/K 358 arbeidsgruppe, WG 11, arbeider med funksjon og tilgjengelighet for husholdningsapparater. SIFO deltar i norsk speilkomite. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Per Tveiten, ETSI, den europeiske standardiseringsorganisasjonen innenfor teleområdet, har en egen teknisk komite som arbeider med human factors. Den arbeider med brukergrensesnitt for telekommunikasjonsutstyr og tjenester med vekt på krav fra eldre og funksjons-hemmede, tilgjengelighet og det at det er lett å bruke. Internett, mobile verktøy, multimedia og videotelefoner, nettverkssystem, nummerering og brukeridentifikasjon. Fra Norge deltar Post- og teletilsynet i arbeidet. Prosjektleder Knut Bryn, En elektronisk veileder for universell utforming av reisekjeden. Oversikten oppdateres med nye standarder innenfor fagfeltet. Se Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeidsgruppen WG 9 Pay and display ticket machines under CEN/TC 226 Vegutstyr skal revidere NS-EN Parkeringsregulerende utstyr- Betalingsautomater Tekniske krav og funksjonskrav. Norges Blindeforbund deltar i arbeidet for ivaretakelse av krav til universell utforming. Prosjektleder Merete H. Murvold, Det er under etablering en ny komité SN/K 358 Universell utforming av skilt og merking i uteområder som skal arbeide med revisjon av NS 40 Skilt og merking for friluftslivet. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas, - 10

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2016 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 491 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2016 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 468 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 439 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 15 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2014 Side 1 av 14 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 321 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2013 Side 1 av 16 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 276 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2011 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 149 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2011

Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2011 Side 1 av 17 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2017 N 573

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 2017 N 573 Side 1 av 8 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Desember 17 N 573 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2010 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 095 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2012 Side 1 av 23 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 178 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2009 Side 1 av 22 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2017 N 549

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2017 N 549 Side 1 av 8 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 17 N 549 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2016 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 511 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 2009 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Mai 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 2009 Side 1 av 24 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over pågående standardiseringsprosjekter Februar 09 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

standardiseringsprosjekter 2010-04-20

standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Deltakelse i standardiseringsprosjekter 2010-04-20 Merete H. Murvold Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som fastsetter tt Norsk Standard d (ca. 1100/år) ivaretar norske interesser

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2010

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2010 Side 1 av 32 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 10 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 203 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 203 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2012 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 3 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2012 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 213 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2017 N 543

Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2017 N 543 Side 1 av 11 Forbrukersekretariatet i Standard Norge Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 17 N 543 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2016

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2016 Side 1 av Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 530 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 16 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2015

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 2015 Side 1 av 13 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 431 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet September 15 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding

Detaljer

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat

Kursdagene NTNU: Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning.. 03.-04.01.08 Tekna/TFS og forfatter. Faglige standarder og felles begrepsapparat Faglige standarder og felles begrepsapparat Viktig for utvikling av fagkompetanse og kvalitetskrav på tvers av landegrensene Fagdager ved NTNU, 2008-01-04 Jack Grimsrud, Standard Norge Standard Norge Privat

Detaljer

Standarder og universell utforming

Standarder og universell utforming 2015-03-26 Standarder og universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Mustads vei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 -

Detaljer

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)?

Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Hvilke krav stilles til personlig verneutstyr (PVU)? Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Emner Standard Norge Myndighetenes krav til personlig verneutstyr Standarder for personlig verneutstyr www.standard.no

Detaljer

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT

Relaterte standarder og veiledere for universell utforming. Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Relaterte standarder og veiledere for universell utforming Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standarder som verktøy for universell utforming I arbeidet for universell utforming er standarder og standardiseringsarbeid

Detaljer

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling

ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling 2013-06-07 ISOs styringssystemstandarder et verktøy for forenkling GURI KJØRVEN, STANDARD NORGE Standard Norge Foto: Nicolas Tourrenc Styreleder Jan A. Oksum og adm. direktør Trine Tveter Privat, uavhengig

Detaljer

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14

Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Standard Norge og standardisering innen helse Temamøte 2012-03-14 Presentasjon av Standard Norge per 2011-01-01 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 2011 Side 1 av 27 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mars 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-= bearbeiding

Detaljer

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge

Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet Storefjell, 12. mars 2009 Standarder Jan G. Eriksson, Standard Norge Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet - Standarder - Jan G. Eriksson 1 Temaer i presentasjonen

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 2013 Side 1 av 25 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Oktober 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring?

Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? 31. august 2015 Hva sier NS-EN 1717 om krav til tilbakeslagssikring? OG LITT OM STANDARDER OG STANDARD NORGE Litt om standarder og Standard Norge 01 Standarder bidrar til.. Bærekraft Innovasjon Forenkling

Detaljer

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29

Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 Hva er en standard, hvem eier den og hvordan blir de til? Bjørnhild Sæterøy Standard Norge 2012-02-29 1 Hva er en standard? standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt

Detaljer

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC

Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC Muligheter for regelverkspåvirkning i EU gjennom standardiseringsarbeidet i CEN/CENELEC ARBEIDET I CEN MED MÅLEMETODE FOR PARTIKKEL UTSLIPP FRA OVNER FYRT MED FAST BRENSEL (VEDOVNER) Standardiseringsorganisasjoner

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr

Felleseuropeiske standarder for vegutstyr September 2015 Felleseuropeiske standarder for vegutstyr NORSK PÅVIRKING I UTVIKLINGEN AV DEM Merete H. Murvold Prosjektleder, Standard Norge Vi er Norges medlem i Standard Norges internasjonale rolle

Detaljer

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss?

Badeteknisk 2011. Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? Badeteknisk 2011 Europeiske standarder for bade- og svømmeanlegg betydning for oss? v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Torsdag 10 mars 2011 Britt Stokke Lønaas, Standard Norge 1 Standard Norge (SN) Privat

Detaljer

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler

Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler Informasjonsmøte standardisering i eldreomsorgen 2014-05-15 Standardisering, velferdsteknologi og tekniske hjelpemidler RUDOLPH BRYNN, rbr@standard.no Om standardisering 1 Standardisering som verktøy En

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2011

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 2011 Side 1 av 28 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 111 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Mai 11 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, = høring, -= bearbeiding

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1

Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge. Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Arbeid med universell utforming av IKT i Standard Norge Rudolph Brynn Prosjektleder Standard Norge Universell utforming av IKT 2011-02-17 1 Sektorstyre IKT DIFI IKT Norge DNB Nor OLF UiO, Mat. Nat Abelia

Detaljer

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring

Oversikt over standarder for. risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Oversikt over standarder for risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring Risikoanalyser, risikovurdering og risikostyring Å gjennomføre risikovurderinger er en viktig oppgave for mange private og offentlige

Detaljer

Standarder med relevans til skytjenester

Standarder med relevans til skytjenester Knut Lindelien, 2016-02-09 Standarder med relevans til skytjenester DETTE ER EN STAUSOPPDATERING FRA ISO/IEC JTC1 Skytjenester Stort, kjaptvoksende. Kanskje ikke så nytt for teknikeren, men det handler

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

ISO 55000-serien Asset management

ISO 55000-serien Asset management Guri Kjørven, 2013-01-18 ISO 55000-serien Asset management ISO 55000-serien Asset management 55000 Asset management - Overview, principles and terminology 55001 Asset management - Management systems -

Detaljer

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner

Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet Hva er CEN? Etablert på 70-tallet 30 nasjonale medlemmer

Detaljer

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester

Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester Oktober 2014 Ny Norsk Standard for anskaffelse av byggdriftstjenester V/BRITT STOKKE LØNAAS BYGGDRIFTERKONFERANSEN 21. 22. OKTOBER 2014 Standard Norge Mustadsvei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2013

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2013 Side 1 av 26 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 228 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 13 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, 40-50= bearbeiding

Detaljer

. tenk deg en verden uten

. tenk deg en verden uten Åpent møte Kranteknisk Forening Utvikling og bruk av standarder i norsk industri Standard Norge Engasjement nasjonalt/internasjonalt Standardiseringsprosessen Tilgang til standarder (Tomm Knudsen) Markedssjef

Detaljer

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder?

Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? Mai 2016 Kan de nye reglene implementeres med bruk av standarder? JACOB MEHUS Vi utvikler standarder på alle områder i samfunnet PLAN, BYGG OG EIENDOM BARNEHAGE VANN OG AVLØP UTDANNING IKT KULTUR OG FRITID

Detaljer

Nye standarder innenfor FDVU

Nye standarder innenfor FDVU 27. September 2012 Nye standarder innenfor FDVU DET STORE DRIFTSÅRET 2012 KAN VI TOPPE DETTE? Hva får du høre om? 1. NYE STANDARDER 2. NYE PROSJEKTER 3. HVORDAN SØKE INFORMASJON OG HOLDE MEG OPPDATERT?

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering

TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering TEKMAR 2006 Internasjonal standardisering ISO/TC 233 Fisheries and Aquaculture en realitet! v/britt Stokke Lønaas Standard Norge Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO

Detaljer

Nytt i standardisering

Nytt i standardisering November 2012 Nytt i standardisering IIRIS TURUNEN-RINDEL STANDARD NORGE Oversikt 1. GENERELT OM STANDARDER OG SAMMENHENG MED LOVER OG FORSKRIFTER 2. NYE STANDARDER PÅ AKUSTIKK 3. NYE STANDARDER PÅ VIBRASJONER

Detaljer

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2012

Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 2012 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 172 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet Februar 12 Status: 10= prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer

Detaljer

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge

Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT. Standard Norge Nye FDV standarder Rudolph Brynn Prosjektleder anvendt IKT Standard Norge Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 Utvikler standarder på de fleste områder Fastsetter årlig

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no

Internasjonal standardisering. Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering Erlend Øverby erlend.overby@hypatia.no Internasjonal standardisering SN/K186 Standard Norge, Komite 186 Norsk skyggekomite: ISO IEC/JTC1/SC36 CEN TC353 ISO/IEC JTC1/SC36 (ITLET)

Detaljer

Trine Tveter adm. direktør

Trine Tveter adm. direktør Trine Tveter adm. direktør Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de

Detaljer

Standardisering stillas

Standardisering stillas Standardisering stillas Tom Erik Larsen Standard Norge Standardisering er helt naturlig Bilde inn her. tenk deg en verden uten Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En

Detaljer

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt

Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de brukt Konkurransetilsynets seminar: Konkurranseproblemer i det norske programvaremarkedet Innlegg om: Nasjonale og internasjonale standarder betydning for et åpent marked hvordan lages de og hvordan blir de

Detaljer

SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge

SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge HMS - Standardisering, EBL, 2009-03-11 1 Temaer Standard Norge og standardisering Teknisk rapport NS-BS OHSAS 18001 Standarder for styringssystemer

Detaljer

(7) Detaljprosjektering

(7) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, FBA 7.-8. januar2014 (7) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering - Du kan påvirke utviklingen Forankring i lov og forskrift - Standarder er frivillige

Detaljer

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr

SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr Standard Norge 2016-06-01 SN/K 113 kvalitetsstyring medisinsk utstyr RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER 1 Standardiseringskomiteen SN/K 113 Kvalitetsstyring medisinsk utstyr Prosess Beslutningsnotat Mandat Sammensetning

Detaljer

NEK Smart Grid Forum

NEK Smart Grid Forum NEK Smart Grid Forum 12.03.2013 The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from (Grace Hopper) Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder måleteknikk NTE Nett AS steinar.fines@nte.no

Detaljer

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO

Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO 14. oktober 2009 Verdens standardiseringsdag Nye standarder for energiledelse fra CEN og ISO - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge CEN/CENELEC BT/JWG Energy

Detaljer

Lansering av fire standarder for universell utforming

Lansering av fire standarder for universell utforming 2. desember 2013 Lansering av fire standarder for universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Utvikler standarder på de fleste

Detaljer

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt

Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt Mai 2017 Kort om Standard Norges arbeid på fagområdet vibrasjoner generelt IIRIS TURUNEN-RINDEL Oversikt Vibrasjoner i miljø og samfunn mennesker, byggverk, maskiner Komiteer Vibrasjonsstandarder Produktstandarder

Detaljer

Definisjoner VELFERDSTEKNOLOGI UNIVERSELL UTFORMING

Definisjoner VELFERDSTEKNOLOGI UNIVERSELL UTFORMING Definisjoner UNIVERSELL UTFORMING Med "universell utforming" menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning

Detaljer

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)

Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) Januar 2015 Ny Norsk Standard: Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG PROSJEKTLEDER

Detaljer

19. mai 2009, 11.15 11.45

19. mai 2009, 11.15 11.45 19. mai 2009, 11.15 11.45 Norsk Standard Standarder som verktøy Rehabiliteringsomfang - helhetlig metode ISO 16813 Beskrivelser av rehabilitering etter NS 3420 Standarder for beregning av energibehov Dokumentasjon

Detaljer

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog

FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog April 2015 FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog MERETE HOLMEN MURVOLD En standard er en frivillig akseptert måte å gjøre det på og en harmonisering av beste praksis Foto:

Detaljer

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen

Internasjonalisering og standardisering. Ingvild Gisken Mathisen Internasjonalisering og standardisering Ingvild Gisken Mathisen Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Non-profit inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid Etablert i 2003 En samling

Detaljer

Standarder for styringssystemer. Eksempler. Standarder hva er det? Temaer

Standarder for styringssystemer. Eksempler. Standarder hva er det? Temaer Temaer Standarder for styringssystemer Standard Norge og standardisering ISO 9001:2008 Andre standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge NFKR-Trondheim, 2009-04-01 1 NFKR-Trondheim,

Detaljer

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard

Hvor kommer alle standardene fra? www.standard.no. Kriterier for lavenergihus/passivhus. Utkast til ny Norsk Standard 25. november 2008, 10.30 10.50 Kriterier for lavenergihus/passivhus Utkast til ny Norsk Standard siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Internasjonalt normarbeid

Internasjonalt normarbeid Internasjonalt normarbeid Tore Trondvold Adm. direktør Norsk Elektroteknisk Komite DLE-konferansen 2010-09-14 Norsk Elektroteknisk Komite 1 Verdens standardiseringslandskap World Standardization Cooperation

Detaljer

ISO standard for vurderingssprosesser

ISO standard for vurderingssprosesser Internasjonal kvalitetssikring innen det arbeidspsykologiske ISO standard for vurderingssprosesser Norsk Standards Frokostmøte 07.05.2013 v/sverre L. Nielsen Seniorrådgiver Norsk Psykologforening Norsk

Detaljer

(6) Detaljprosjektering

(6) Detaljprosjektering Lisbet Landfald, Kursdagene NTNU 10.-11. januar 2013 (6) Detaljprosjektering RELEVANTE EUROKODER Innhold Om standarder og standardisering Forankring i lov og forskrift Eurokodene et system av standarder

Detaljer

Hva kan standardisering bidra med?

Hva kan standardisering bidra med? Hva kan standardisering bidra med? Bilde: FRAM Smart Cities, Innovasjon Norge Lars E Jensen Prosjektleder Smarte byer I følge OECD vil mer enn 70 % av verdens befolkning bo i byer innen 2050 2 Hvordan

Detaljer

Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge

Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge Standarder for styringssystemer Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge NFKR-Bergen, 2009-05-26 1 Temaer Standard Norge, standarder og standardisering ISO 9000-familien Standarder for andre styringssystemer

Detaljer

NS Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse

NS Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse NS 11030 5 NS 11030 Universell utforming Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse Omfatter publikumsrettet tjenesteutøvelse der det kreves universelt utformede løsninger

Detaljer

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex

NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE. Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex NORSK ELEKTROTEKNISK KOMITE Arild Røed Fagsjef Maritimt og Ex IEC et verktøy Om IEC Hvordan skaffe seg informasjon? Hvordan påvirke IEC? Hvem påvirker? OM IEC INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

Detaljer

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 %

EU har forpliktet seg til å nå følgende mål innen 2020: NS-EN ny standard for energiledelse. Kutte utslipp av drivhusgasser med minst 20 % 3. november 2009 Miljøledelse 09 NS-EN 16001 - ny standard for energiledelse - bakgrunn - hva finnes - hva kommer siv.ing. Thor Lexow prosjektleder Standard Norge EU har forpliktet seg til å nå følgende

Detaljer

FM-konferansen 2010. Oversikt over eksisterende. Merete Holmen Murvold fra Standard Norge. Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet...

FM-konferansen 2010. Oversikt over eksisterende. Merete Holmen Murvold fra Standard Norge. Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet... FM-konferansen 2010 Oversikt over eksisterende og kommende FM-standarder Jack Grimsrud Merete Holmen Murvold fra Standard Norge Hvorfor standardisering? Bruk 3 minutter til å tenke gjennom spørsmålet...

Detaljer

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser

CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser Februar 2016 CEN/PC 434 Elektronisk faktura, CEN/PC 440 Offentlige anskaffelser PLUSS LITT TIL Kari S. Borgos, Prosjektleder, Standard Norge - Kort om Standard Norge - CEN/PC 434 Elektronisk faktura -

Detaljer

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015

Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 Continua Service Center Samling i kommunenettverket på Gardermoen den 2. februar 2015 NASJONALT PROGRAM FOR UTVIKLING OG IMPLEMENTERING AV VELFERDSTEKNOLOGI Bakgrunn Pressemelding på regjeringen.no den

Detaljer

Høringsuttalelse forskrift om obligatoriske IT-standarder

Høringsuttalelse forskrift om obligatoriske IT-standarder Vår dato Arkivnr 2009-06-07 Vår saksbehandler/referanse Deres dato Deres referanse August Nilsen, Jørgen Birkeland, Knut Lindelien Rudolph Brynn 2009-03-13 200800502 Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

Universell utforming av IKT. Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret

Universell utforming av IKT. Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret Universell utforming av IKT Tone Alexandra Larsen, rådgiver ved Deltasenteret Agenda Litt om Deltasenteret Hvem er vi? Hva holder vi på med? Hva er universell utforming? Universell utforming av IKT (UnIKT)

Detaljer

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser

Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Standard Norge 2015-03-18 Nytt verktøy for innovasjon og næringsutvikling Utviklet ved standardiseringsprosesser Prosjektleder Lars Erik Jensen, lej@standard.no Komitéleder SN/K 512 Magnus Hakvåg, magnus.hakvag@hakvag.no

Detaljer

Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid

Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Standardisering Veiledning for deltakere i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid Innhold 1 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet... 4 2 Leveranser fra standardiseringen... 5 3 Organisering

Detaljer

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen

Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen Nye krav i ISO 9001, hvilke er de og hvordan implementere disse i TQM? Ragna Karoline Aasen IMPLEMENTERINGSPLAN September 2015 ISO 9001:2015 publiseres Høst 2015 Akkreditering av sertifiseringsorganene

Detaljer

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS

Universell utforming av billettautomater for parkering. Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS Universell utforming av billettautomater for parkering Norpark s Jubileumskonferanse Oslo, 1. nov 2012 Jon Arne Skauen, daglig leder, Autodata AS 1 Foredragsholderens bakgrunn: Leverandør av billettautomater,

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-10-30 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling av informasjonssikkerhet

Detaljer

Veiledning standardisering

Veiledning standardisering Veiledning standardisering Utgitt av: Veiledning for norske deltakere i internasjonalt standardiseringsarbeid Strandveien 18 Postboks 242 1326 Lysaker telefon + 47 67 83 86 00 telefaks + 47 67 83 86 01

Detaljer

Standarder for likeverdig tilgang til persontransport

Standarder for likeverdig tilgang til persontransport 2017-05-02 Standarder for likeverdig tilgang til persontransport RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER Bakgrunn og mandat 1 SN/K 556 Bakgrunn og mandat Selv om det i dag er en positiv utvikling når det gjelder universell

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Veien frem til NS-EN ISO 50001

Veien frem til NS-EN ISO 50001 Veien frem til NS-EN ISO 50001 Seniorrådgiver Hans Even Helgerud Norsk Energi Lansering av NS-EN ISO 50001 Næringslivets Hus, Oslo - 7. mai 2012 Utvikling veiledere og standarder Et utvalg av veiledere

Detaljer

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000

Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar NS-ISO 26000 Hege Thorkildsen hth@standard.no Handelshøyskolen BI 2. februar 2011 Handelshøyskolen BI - 2. februar 2011 1 Standard hva er nå det? Beskriver et produkt et system

Detaljer

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo,

Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016. Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, Måling av informasjonssikkerhet ISO/IEC 27004:2016 Håkon Styri Seniorrådgiver Oslo, 2017-11-29 Disposisjon Hvorfor måler vi, og hva måler vi? Måling av styringssystemet Hvordan beskrive en måling? Måling

Detaljer