SN-BS OHSAS Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SN-BS OHSAS 18001 Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge"

Transkript

1 SN-BS OHSAS Prosjektleder Guri Kjørven, Standard Norge HMS - Standardisering, EBL,

2 Temaer Standard Norge og standardisering Teknisk rapport NS-BS OHSAS Standarder for styringssystemer HMS - Standardisering, EBL,

3 The wonderful thing about standards is that there are so many of them to choose from Grace Hopper HMS - Standardisering, EBL,

4 Eksempler NS-EN 1150 Vernetøy - Synbart tøy for fritidsbruk NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger Miljøstandarder NS-EN ISO serien NS-INSTA 800 Rengjøringskvalitet NS-EN Lekeplassutstyr - Del 1: Generelle sikkerhetskrav NS 3935 ITB - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner Kvalitetsstandarder NS-EN ISO 9000-serien HMS - Standardisering, EBL,

5 Standarder hva er det? (formell definisjon) Standard dokument til felles og gjentatt bruk, fremkommet ved konsensus og vedtatt av et anerkjent organ som gir regler, retningslinjer eller kjennetegn for aktiviteter eller resultatene av dem for å oppnå optimal orden i en gitt sammenheng. [NS-EN 45020:2006, pkt. 3.2 og ISO/IEC Guide 2] HMS - Standardisering, EBL,

6 Standarder Beskriver et produkt, et system en arbeidsprosess Gir forslag til løsning Utfyller og konkretiserer Er frivillige å bruke Utarbeides av interessenter som ønsker felles spilleregler HMS - Standardisering, EBL,

7 Nytteeffekt Kunnskap settes i system og tas i bruk Effektiv drift og økt lønnsomhet Like konkurransevilkår, kjente spilleregler og forutsigbarhet Ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet Virkemiddel for å oppfylle myndighetenes regelverk Underlag for dokumentasjon ved tilsyn, produksjon, kjøp og salg HMS - Standardisering, EBL,

8 Eksempler Bombrikker (AutoPass) Standardisert teknologi som gjør at en brikke passer i alle bomanlegg som er laget etter standardene Bygge- og anleggskontrakter Ferdige standardkontrakter for oppføring av bolig Diverse byggblanketter HMS - Standardisering, EBL,

9 Norsk Standard Identifiseres ved: Bokstaver Siffer NS - nasjonal NS-EN - europeisk NS-EN ISO - europeisk og internasjonal NS-ISO - internasjonal HMS - Standardisering, EBL,

10 Standarder og lover/forskrifter - likheter og ulikheter Lover og forskrifter juridisk bindende myndighetene tar bestemmelsen organisering, prosedyre omfattende arbeid/tid, høring funksjonelt, overordnet skal og bør Standarder frivillig, valgmulighet privat, interessepartene konsensus, sentrale parter organisering, prosedyre omfattende arbeid/tid, høring spesifikt, detaljert skal og bør HMS - Standardisering, EBL,

11 Europeisk arbeid ny metode Krav fra myndigheter Direktiv Norske lover og forskrifter mandat Europeiske standarder Nasjonale standarder (NS-EN) Krav fra industri, myndigheter, forbrukere mv. HMS - Standardisering, EBL,

12 Hvem lager standardene? Fagpersoner: Avgjør hvilke standarder som skal lages Bestemmer innholdet i standardene Standard Norge: Administrerer prosjektene Eier og utgir ferdige standarder HMS - Standardisering, EBL,

13 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon Etablert i 2003 En samling av fire standardiseringsorganisasjoner (den eldste etablert i 1923) Utvikler standarder på de fleste områder Fastsetter årlig ca nye Norsk Standard Norges medlem i CEN og ISO Ca. 80 medarbeidere standardiseringen totalt: ca. 100 Non-profit inntekter tilbakeføres til standardiseringsarbeid Forskningsinstitusjon ihht. SkatteFUNN HMS - Standardisering, EBL,

14 Nøkkeltall 2007 Antall gyldige Norsk Standard (per ) av disse er det: nasjonalt utarbeidet Standarder oversatt til norsk 726 Standarder oversatt fra norsk (en, ty, fr, sp) 638 Antall normative dokumenter (per ) (Norsk Elektrotekniske Normer 5 200) Antall fastsatte Norsk Standard i av disse er det: nasjonale (NS) 19 europeisk (NS-EN, NS-EN ISO) internasjonal (NS-ISO) 13 HMS - Standardisering, EBL,

15 Organisering per januar 2009 Adm. direktør Trine Tveter Viseadm. direktør Ivar Jachwitz (internasjonale oppgaver og regelverk) Strategi og utvikling Utviklingssjef Anne Kristoffersen Ressursavdeling Avd. sjef Jack Grimsrud (standardiseringsprosjekter og -sekretariatet) Markedsavdeling BAE og IT Markedssjef Jacob Mehus Markedsavdeling Samfunn, industri og petroleum Markedssjef Christian Holthe Komm. og info. Informasjonssjef Marit Sæter HR Personalsjef Johan Ulleland Økonomi Økonomisjef Anne Nesgård IT og kontordrift Avd. sjef Sverre Torgersen HMS - Standardisering, EBL,

16 Standardiseringen i Norge Standard Online AS Standard Norge Standardiseringens salgsselskap Norsk Elektroteknisk Komite Post- og teletilsynet HMS - Standardisering, EBL,

17 Nasjonale og internasjonale standardiseringsorganisasjoner IEC CENELEC ISO CEN ITU ETSI Norsk Elektroteknisk Komite Standard Norge Post- og teletilsynet HMS - Standardisering, EBL,

18 Hovedprinsipper for standardiseringsarbeidet Åpenhet alle kan delta; bedrifter, myndigheter, forskningsinstitusjoner, forbrukere og arbeidstakere Frivillighet basert på frivillig deltakelse fra interesserte/berørte parter Konsensus siktemålet er enighet, innebærer prosess og forhandlinger HMS - Standardisering, EBL,

19 Hvordan delta/påvirke? Ulik påvirkningsmulighet avhengig av hvordan man velger å delta 1) Ekspert Påvirke i hele prosessen 2) Nasjonal speilkomité Oppstart av nye prosjekter Dialog med ekspertene Høring Avstemming 3) Høringskommentarer Oppstart av nye prosjekter Høringsstadiet HMS - Standardisering, EBL,

20 Standardisering - arbeidsmiljø Noen CEN-komiteer: CEN/TC 93 Ladders CEN/TC 114 Safety of machinery CEN/TC 122 Ergonomics CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents CEN/TC 158 Head protection CEN/TC 160 Protection against falls from height including working belts CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets CEN/TC 231Mechanical vibration and shock CEN/TC 255Hand-held, non-electric power tools - Safety HMS - Standardisering, EBL,

21 Hvordan få tak i standardene? HMS - Standardisering, EBL,

22 Internett Felles nettsted med øvrige organisasjoner HMS - Standardisering, EBL,

23 Teknisk rapport NS-BS OHSAS 18001:2007 HMS - Standardisering, EBL,

24 Dokument-hieraki AML Forskrifter om arbeidsmiljø Eks: IK-HMS Standarder om arbeidsmiljø Eks: SN-BS OHAS HMS - Standardisering, EBL,

25 SN-BS OHS Innholdsfortegnelse Forord Orientering 1. Omfang 2. Referanser 3. Termer og definisjoner 4. Krav til styringssystemer for arbeidsmiljø Tillegg A Samsvar mellom OHSAS 18001, ISO og ISO 9001 Tillegg B Samsvar mellom OHSAS og ILO- OSH:2001 Litteratur HMS - Standardisering, EBL,

26 NS-BS OHSAS Omfang Spesifiserer krav til et styringssystem for arbeidsmiljø for å - styre arbeidsmiljørisiko - forbedre arbeidsmiljøprestasjoner Definisjoner - eksempler 3.1 akseptabel risiko: risiko som er redusert til et nivå som kan godtas av organisasjonen når det tas hensyn til dens juridiske forpliktelser og dens egen arbeidsmiljøpolitikk identifisering av fare: prosess som anerkjenner at fare (3.6) eksisterer, og bestemmer farens kjennetegn 3.12 arbeidsmiljø: forhold og faktorer som påvirker eller kan påvirke, helsen og sikkerheten til ansatte eller andre arbeidstakere (medregnet midlertidig ansatte og kontraktørpersonell), besøkende og andre personer på arbeidsplassen (3.23) HMS - Standardisering, EBL,

27 4. Krav til styringssystemer for arbeidsmiljø Act How to improve next time? Check Did things happen according to plan? Plan What to do? How to do it? Do Do what was planned 4.1 Generelle krav 4.2 Arbeidsmiljøpolitikk 4.3 Planlegging 4.4 Iverksetting og drift 4.5 Kontroll 4.6 Ledelsens gjennomgang HMS - Standardisering, EBL,

28 4.3. Planlegging Identifisering av fare, risikovurdering og fastsetting av kontroller Lovbestemte krav og andre krav Mål og program HMS - Standardisering, EBL,

29 4.4 Iverksetting og drift Ressurser, roller, ansvar Kompetanse Kommunikasjon og deltakelse Dokumentasjon Dokumentstyring Beredskap og innsats HMS - Standardisering, EBL,

30 4.5 Kontroll Overvåking og måling av prestasjoner Samsvarsvurdering Undersøkelser av hendelser, avvik, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak Kontroll med registreringer Intern revisjon HMS - Standardisering, EBL,

31 Samsvar mellom BS-OHSAS 18001, ISO og 9001 OHSAS ISO ISO Generelle krav Lovbestemte krav Ressurser, roller, ansvar Intern revisjon 4.1 Generelle krav Lovbestemte kav Ressurser, oppgaver, ansvar Intern revisjon 5.1 Generelle krav 5.2 Kundefokus 6.1 Anskaffelse av ressurser Intern revisjon HMS - Standardisering, EBL,

32 Standarder for styringssystemer HMS - Standardisering, EBL,

33 Standarder for styringssystemer (1) Brukes når virksomheten ønsker et hjelpemiddel for å styre aktiviteter for å nå mål. For eksempel for: å tilfredsstille kundenes eller samfunnets krav å oppfylle krav i regelverk å oppfylle mål på miljøområdet. HMS - Standardisering, EBL,

34 Standarder for styringssystemer (2) Brukes: innen industri, tjenesteytende næring og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens plassering i verdikjeden uavhengig av virksomhetens aktiviteter av små og store virksomheter HMS - Standardisering, EBL,

35 Standarder for styring av: kvalitet miljø arbeidsmiljø mattrygghet risiko IT-sikkerhet veitrafikksikkerhet sertifisering (samfunnsansvar) HMS - Standardisering, EBL,

36 ISO 9000 Kvalitetsstyring ISO familien omfatter ISO 9000-standarder og ISO standarder ISO 9001 stiller krav til hva virksomheten må gjøre for å styre prosessene som påvirker kvaliteten til en vare eller tjeneste. ISO 9001 er den eneste som kan brukes til sertifisering. 14 andre standardene gir veiledning om bl.a. kvalitetsplaner, dokumentasjon, prosjektstyring, måleutstyr og måleprosesser, klagesaksbehandling. HMS - Standardisering, EBL,

37 ISO Miljøstyring ISO stiller krav til hva virksomheten må gjøre for å styre prosessene for å bygge opp og drive et strukturert og systematisk miljøarbeid. ISO 14001er den eneste som skal brukes til sertifisering. De 21 andre standardene gir veiledning om ulike aspekter ved miljøstyring, for eksempel: - miljømerking, - miljødeklarasjon, - livssyklusanalyse, - miljøvennlig design. HMS - Standardisering, EBL,

38 BS-OHSAS Arbeidsmiljø BS-OHSAS stiller krav til hva virksomheten må gjøre når den vil styre arbeidsmiljø BS-OHSAS Veiledning for innføring av OHSAS HMS - Standardisering, EBL,

39 Risikostyring NS 5814 Krav til risikovurdering ISO Risikostyring Veiledning om risikostyring og innføring av risikostyring (under utarbeidelse) ISO/IEC Guide 73 Risikostyring - Terminologi - Veiledning om bruk (under revisjon) ISO Risikostyring Veiledning om risikovurdering (under utarbeidelse) HMS - Standardisering, EBL,

40 PDCA som felles metode Act How to improve next time? Check Did things happen according to plan? Plan What to do? How to do it? Do Do what was planned Planlegg Utfør Studer Iverksett HMS - Standardisering, EBL,

41 Sertifisering Krav til organer som tilbyr sertifisering ISO/IEC serien Sertifisering av - produkter - styringssystemer - laboratorier - personer Akkrediteringsorgan NS-EN ISO/IEC Sertifiseringsorgan NS-EN ISO/IEC Virksomhet NS-EN ISO 9001 Norsk Akkreditering f.eks. Det Norske Veritas HMS - Standardisering, EBL,

42 HMS - Standardisering, EBL,

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Forsiden: BIM-objektbibliotek (og buildingsmart) I 2011 startet arbeidet med å utvikle en ny standard for BIM objektbibliotek (bygningsinformasjonsmodeller).

Detaljer

Dette er Standard Norge

Dette er Standard Norge Årsrapport 24 Innholdsfortegnelse Dette er Standard Norge 3 Organisasjon og personale 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning for 24 6 Resultatregnskap 9 Balanse per 31. desember 24 1 Noter til regnskapet

Detaljer

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard

Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen. Om NS 9415 og ny HMSstandard Standarder som virkemiddel i oppdrettsnæringen Om NS 9415 og ny HMSstandard Bergen 21. oktober 2004 v/knut Jonassen Presentasjon av Standard Norge 1 Standard Norge Privat og uavhengig medlemsorganisasjon

Detaljer

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om?

Standard Norge. Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei. Hva skal jeg snakke om? Hvordan lykkes med miljøkommunikasjon? -Internasjonal standard viser vei Marit Sæter, informasjonssjef Standard Norge Presentasjon av Standard Nor ge 1 Hva skal jeg snakke om? Standard Norge og standarder

Detaljer

Dette er Standard Norge 3. Organisasjon 4. Nøkkeltall 5. Styrets årsberetning 7. Resultatregnskap 11. Balanse per 31. desember 12

Dette er Standard Norge 3. Organisasjon 4. Nøkkeltall 5. Styrets årsberetning 7. Resultatregnskap 11. Balanse per 31. desember 12 Årsrapport 2005 Innhold Dette er Standard Norge 3 Organisasjon 4 Nøkkeltall 5 Styrets årsberetning 7 Resultatregnskap 11 Balanse per 31. desember 12 Noter til regnskapet 14 Revisors beretning 21 Aktiviteter

Detaljer

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering

Verdiskapende standardisering. Nasjonal strategi for standardisering Verdiskapende standardisering Nasjonal strategi for standardisering Innhold 1 Bakgrunn for en nasjonal standardiseringsstrategi 3 2 Standardiseringens betydning for samfunnet 5 2.1 Kostnadsbesparelser

Detaljer

prosjektrapport 2005-2009

prosjektrapport 2005-2009 Byggekostnadsprogrammet Standarder for fasilitetsstyring Standard Norge, januar 2010 prosjektrapport 2005-2009 Byggekostnadsprogrammet Standarder for fasilitetsstyring (prosjekt 14287) Sluttrapport for

Detaljer

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport

Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole. Årsrapport Foto Fotogruppa ved Sollerudstranda skole Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Forsiden: Endelig en Norsk Standard for passivhus Det ene kontorbygget etter det andre profileres som passivhus, og passivhusstandard

Detaljer

Revisjon av ISO 14001

Revisjon av ISO 14001 Miljø- og klimaforum, 4. juni 2014 Revisjon av ISO 14001 V/KNUT JONASSEN, STANDARD NORGE Hovedpunkter Styringssystemer: ISO 9001 og ISO 14001 Bakgrunnen for revisjonen Spesielle utfordringer Felles struktur

Detaljer

Bruk av standarder og standardisering

Bruk av standarder og standardisering Miljø og bærekraftig utvikling Bruk av standarder og standardisering Begrepet bærekraftig utvikling er satt på dagsorden i både offentlig og privat virksomhet. Begrepet innebærer at næringsaktiviteter

Detaljer

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001

Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Hva er ISO 14001/ISO 9000/OHSAS 18001 Heve bevissthet og kompetanse for styringssystemer Angela Miller, Sjefskonsulent DNV KEMA Det Norske Veritas (DNV) Uavhengig stiftelse etablert i 1864 Målsetning:

Detaljer

Foto Alex Sushi. Årsrapport

Foto Alex Sushi. Årsrapport Foto Alex Sushi Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Forsiden: Klimaspor for sjømat Fiskeri- og havbruksnæringen opplever i økende grad krav til dokumentasjon av kvalitet på fisk og fiskeprodukter. I 2013 ble

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi

Universell utforming og velferdsteknologi Universell utforming og velferdsteknologi foto Nicolas Tourrenc Standardisering knyttet til velferdsteknologiske løsninger Standard Norge rapport Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker Telefon: 67 83

Detaljer

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok!

INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! INNLEDNING Velkommen til vår bedriftshåndbok! Vår intensjon med denne er å gi våre kunder, eiere, leverandører og øvrige forbindelser et innblikk i hvordan vi kontinuerlig tenker og arbeider med kvalitetsstyring

Detaljer

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no

Pertras overordnede ledelsessystem. For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no For access to or copy of document, please contact: hilde.lillegraven@pertra.no This document can be updated by: Erik.Haugane - erik.haugane@pertra.no Approved for Use 1 3.6.05 Issued by Anita Utseth Anton

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport

Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport Bilde fra Svalbard (foto Edelpix) Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Forsiden: Internasjonalt samarbeid om standarder for arktiske operasjoner I oktober var i alt 66 eksperter fra sju land samlet i Tromsø

Detaljer

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0.

Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516. NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0. Kvalitet- og HMS-Håndbok for United Pipeline Services AS ORG. NR. 914 164 516 NS-EN ISO 9001:2008 13.10..2014 Versjon 1.0 Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse 1. Formål... 4 2. Omfang... 4 1.1 Ansvar for dokumentet...

Detaljer

Stiftelsesdokument Standard Norge

Stiftelsesdokument Standard Norge Samling av Norsk Allmennstandardisering (NAS), Norges Byggstandardiseringsråd (NBR), Norges Standardiseringsforbund (NSF) og Norsk Teknologisenter (NTS) i én organisasjon Stiftelsesdokument Standard Norge

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av personell FG-900:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011

Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Utredning av standarder for styring av informasjonssikkerhet Versjon 1.0 11.03.2011 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 6 2.1 Bakgrunn... 6 2.2 Formål... 7 2.3 Mandatet... 7 2.4 Arbeidsmetodikk...

Detaljer

Grønt sykehus grønn standard

Grønt sykehus grønn standard Miljøledelse miljøsertifisering Grønt sykehus grønn standard Norsk forening for Sterilforsyning 05.06.2015 Mette Myhrhaug, spesialrådgiver kvalitet Vestre Viken HF Miljøstyring Grønt sykehus Bakgrunn Miljøstandarden

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Frokostmøte 22. juni

Frokostmøte 22. juni Frokostmøte 22. juni Hva er NEK? NEK rolle spillereglene NEK 405-serien Prinsipper standardisering sertifisering Helge Topp, NEK Fagsjef Faggruppe 2 Forsyningsanlegg og lavspenningsinstallasjoner Hva er

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2

FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 FG-REGLER FOR AUTOMATISKE SLOKKESYSTEMER Sertifisering av foretak FG-910:2 Utgave 1, gyldig fra 1.7.2011 Utgave 2, gyldig fra 29.3.2012 Innhold 1 Innledning og definisjoner... 4 1.1 Innledning... 4 1.2

Detaljer

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009

God IT Styring og Kontroll i norske foretak. prosjekt NorSox. Sluttrapport - Del 1: Modell. Standard Norge, desember 2009 God IT Styring og Kontroll i norske foretak Sluttrapport - Del 1: Modell Standard Norge, desember 2009 prosjekt NorSox Prosjekt NorSox Sluttrapport Omfatter to separate deler: Del 1 Modell Del 2 Veiledning

Detaljer

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring

Oversikt over standarder for. Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for Kvalitetsstyring Oversikt over standarder for kvalitetsstyring Kvalitetsstyringssystemer kan bidra til at organisasjoner bedrer kundetilfredshet. Kunder krever produkter med

Detaljer