Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 2014"

Transkript

1 Side 1 av 15 Forbrukersekretariatet i Standard Norge N 341 Oversikt over standardiseringsprosjekter på forbrukerområdet November 14 Status: = prosjektstart, = under utarbeidelse, 40= høring, = bearbeiding av høringskommentarer pågår, 50=Formal vote (på endelig avstemning), = ferdig standard Nr. Emne TC/SC/ WG Komité 1 Bolig og bygg Prosjektbeskrivelse Status 1.01 Forbruker -kontrakter til boliger etter bustadoppføringslova 1.02 Tribune/ tilskuerområder 1.03 Ildsteder i boliger fyrt med fast brensel 1.04 Dokumentasjon av bolig 1.05 Tilstandsanalyse av bolig 2 Elektrisk utstyr SN/K 263 Komiteen skal foreta en delrevisjon av forbrukerkontraktene til boliger etter bustadoppføringslova. Arbeidet gjelder særlig forsikringsbestemmelsene i de ulike kontraktene. Det er for tiden forhandlingsbrudd om forsikringsreglene. Kontaktperson Hilde Larmerud CEN/TC 315 Komiteen utarbeider standarder som setter krav til tribuneanlegg i forhold til utforming, også når det gjelder tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne (universell utforming). Fra Norge deltar myndighetene (Kultur departementet), Norges Fotballforbund, Norges Idrettsforbund, Norges håndballforbund, Norges friidrettsforbund og små- og mellomstore bedrifter. CEN/TC 295 SN/K 083 SN/K 285 SN/K 292 Prosjektleder Inger Jørgensen, Utarbeidet flere europeiske standarder for ildsteder i boliger for å utfylle vesentlige krav i Byggevaredirektivet, ulike ildsteder (ovner, peiser) med blant annet krav til isolasjon og temperatur på betjeningshåndtak. Ildsteder for romoppvarming i boliger, fyrt med fast brensel. Standarden inneholder krav til utslipp av CO, men ikke krav til partikkelutslipp (EN 13240). Direktoratet for byggkvalitet og Miljødirektorat deltar i komiteen. Prosjektleder José Delgado, Det er startet revisjon av NS 3456: Dokumentasjon for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) for byggverk. Standarden dekker også bolig. Forbrukerrådet deltar i komiteen. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas, Komiteen arbeider med oppfølging og implementering av NS 30:13 Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. I tillegg følger komiteen opp et nordisk arbeid for bærekraftig oppgradering. Forbrukerrådet deltar i komiteen. Prosjektleder Merete H. Murvold,

2 Side 2 av Elektriske leketøy IEC/CLC/NK Sikkerhet av elektriske husholdningsapparat er (microbølgeovner, støvsugere, solsenger mm) 2.03 Sikkerhet av elektroniske bruksapparater 2.04 Bruk av lysdioder (LED) i produkter 2.05 Lamper og tilhørende utstyr IEC/CLC/NK 61 IEC/CLC/NK 8 IEC/TC 76 IEC/CLC/NK NK Smart meeters CLC/TC 5 IEC/TC 13 IEC har ansvar for standarden for elektriske leker, IEC Gjeldende versjon av standarden er fra 12. Nye EU-krav knyttet til overflatetemperatur, magnetiske felt og symboler er vurdert. Prosjektleder Per Tveiten, Arbeidsgruppe (WG 4) arbeider med universell utforming og bruk av utstyr for barn og sårbare grupper. Vurderer blant annet overflatetemperatur-grenser med referanse til NS-EN ISO Ergonomi for termisk miljø - metoder for vurdering av reaksjoner på berøring av overflater Del 1: Varme overflater og CENELEC veiledning for Temperatures of hot surfaces likely to be touched (guide 29) DSB deltar i nasjonal speilkomite og i CENELEC og IEC. ANEC og CI har oppfølging av denne komiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Omhandler sikkerhet av brunevarer (radio, TV, IT-utstyr). ANEC deltar i arbeidet. DSB deltar i nasjonal speilkomité. Prosjektleder Per Tveiten, Det er utarbeidet en overordnet standard for sikkerhetskrav ved bruk av lysdioder i produkter, IEC/TR som et supplement til produktstandarden IEC Photobiological safety of lamps and lamp systems. Årsaken er at barn ikke har samme refleks som voksne og kan bli sittende å se på skjermer/lys med dioder over tid. Bruk av lysdioder i leker er en separat sak som vil bli inkludert i standarden for elektriske leker, se IEC/CENELEC TC 61. Prosjektleder Per Tveiten, Utarbeider standarder som går på sikkerhet. DSB deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Per Tveiten, Det er etablert en Ad Hoc-gruppe for smart meters for måling av strøm-, vann- og varmeforbruk osv.) Forurensning fra elektrisk utstyr 3 Helse IEC/CLC/NK 111 Omfatter forurensning fra elektrisk utstyr/ apparater både for utstyr i bruk og utlekking fra utstyr som deponeres. ANEC deltar i arbeidet. Komiteen utarbeider blant annet en standard i flere deler for bestemmelse av ulike farlige stoffer, IEC Prosjektleder Birger Hestnes, Tatoverings-tjenester CEN/TC 435 Komiteen ble opprettet i 14 og skal arbeide med utarbeidelse av krav til hygienisk utførelse av tatovering, det vil si spesifikasjon av arbeidet, opplæring, personlig hygiene, vaksinasjon, etterbehandling, førstehjelp, fasiliteter, krav til rengjøring og desinfisering av utstyr. Arbeidet skal

3 Side 3 av Nanoteknologi SN/K 298 ISO/TC 229 CEN/TC 352 ledes av Tyskland. Internasjonalt arbeid i ISO og CEN. ISO/TC 229/WG 3 arbeider med helse, miljø og sikkerhetsaspekter. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Knut Aune, 3.03 Allergener CEN/TC 347 Allergiframstillende stoffer (formalaldehyd, giftstoffer etc.) Utarbeidelse av standarder for testmetoder i første omgang. Prosjektleder Inger Jørgensen, 3.04 Hjelpemidler SN/K 6 ISO/TC 173 og CEN/TC Helseinformatikk ISO/TC 215 CEN WS/eEHIC SN/K Osteopati CEN/TC 414 SN/K Tradisjonell kinesisk medisin 3.08 Pasientsikkerhet i plastikk-kirurgi ISO/TC Ergonomi CEN/TC 122 ISO/TC 159 SN/K Hjemmebaserte helsetjenester 4 IKT Ulike hjelpemidler for funksjonshemmede. Flere arbeidsgrupper og flere standarder under utarbeidelse. Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeider med standarder for helseinformatikk, informasjonssikkerhet, pasientvern, helsekort. Komiteen har etablert en egen arbeidsgruppe (Task force, TF) som skal gi innspill til forbrukerbehov knyttet til standardiseringsprosjektene i TC en. Flere standarder under utarbeidelse og noen er ferdige. Innen området personlig helse arbeides det ut standarder som beskriver oppbyggingen av, kommunikasjonen med og testingen av personlig måle-/registreringsutstyr som blodsukkermålere, blodtrykksmålere, utpustingsmåling og CPAP. Prosjektleder Knut Lindelien, Standard for kvalitet av osteopati tjenester er under utarbeidelse og forslaget var på høring fram til mars 14. Østerrike leder arbeidet. - pren Tilbud av osteopatiske helsetjenester / Osteopathic healthcare provision Prosjektleder: Hege Thorkildsen, Komiteen skal blant annet lage en standard med krav til tjenester innen tradisjonell medisin. Kina har ledelse og sekretariat. Norsk deltagelse fra akupunktører. Prosjektleder Inger Jørgensen, CEN/TC 403 Prosjektkomité for å utarbeide en europeisk standard for kosmetisk kirurgi. - pren Estetisk kirurgi og estetisk ikke-kirurgiske medisinske tjenester. Prosjektleder Inger Jørgensen, SN/K 553 ISO utarbeider flere standarder innenfor ergonomi, noen som grenser til universell utforming. Blant annet er følgende standard under utvikling: - pren ISO Ergonomics of Human System Interaction - Part 391: Requirements, analysis and compliance test methods for the reduction of photosensitive seizures Kontaktperson Merete Murvold, Det er opprettet en ny komite for utarbeidelse av ny Norsk Standard for hjemmebaserte tjenester. Forbrukerrådet deltar i arbeidet. Prosjektleder: Hege Thorkildsen,

4 Side 4 av Trygghetsalarm CEN/TC 431 SN/K Automatisk identifikasjon og datafangst, RFID CEN/TC 225 ISO/IEC/JTC 1 SC 31 I 14 ble det opprettet en ny komite i CEN for trygghetsalarmer (Service Chain for Social Care Alarms). Komiteen ledes av Sverige. Prosjektleder Lars Erik Jensen, Ingen norsk komite følger dette arbeidet. ANEC deltar i CEN-arbeidet. Det er utgitt en ny standard: NS-EN Informasjonsteknologi - Prosess for vurdering av personvernkonsekvenser ved RFID. Kontaktperson Lars Erik Jensen, 4.03 Svindel ISO/PC 247 Komiteen skal utarbeide standarder for registrering og kontroll av svindel, identitetstyveri, falsk identitet, svindel med legemidler, forfalskning og piratkopier, svindel med kredittkort. Komiteen har under utarbeidelse ny standard for Unique ID. Berører personvern og IoT. - ISO GuideIines for interoperable object identification and related authentication systems to deter counterfeiting and illicit trade. Utgitt juli ISO Security Management System Ingen norsk komite som følger dette arbeidet. Fra 15 vil komiteen bli nedlagt og arbeidet overføres til ny ISO/TC 292 Security Biometri ISO/IEC/JTC 1/SC Elektroniske kjennemerker i passet ISO/IEC 7501 eller ICAO Doc Digitale media ISO/IEC/JTC 1/SC 29 Personlig identifikasjon (fingeravtrykk og iris). Prosjektet omhandler innsamling av personlige data. Prosjektleder Knut Lindelien, Det pågår revisjon av ISO/IEC 7501 (eller ICAO Doc 9303). Nytt er elektroniske kjennemerker i passet, bruk av biometri, og en rekke sikkerhetsmekanismer for å hindre forfalskning. Norsk deltakelse og Justisdepartementet er blant interessenter. Det som foreligger er en ny versjon, eller eventuelt flere nye deler av ICAOs dokument WG 3 i SC 17 av JTC 1 (ISO/IEC) som samarbeider tett med ICAO. Det som gis ut er ICAOdokumenter også henviser ISO til disse i ISO Ny teknisk rapport på translitterering i MRZ og VIZ (maskinlesbar sone og visuell sone) for arabisk og tyrkisk. Det arbeides med ny teknisk rapport om utstedelsesprosedyrer for nødpass, en bedrer testmetodene for maskinlesbare pass (MRTD) og det arbeides med bedre kvalitet for ansiktsgjenkjenning. Ny OCR-B Quality testing. Dette er ISO/IEC som utarbeides i samarbeid med ISO/IEC SC 31/WG1. Prosjektleder Knut Lindelien, Standarder knyttet til bruk av alle typer digitale medier (telefon, ipod, pc, TV osv.). Utarbeidelse av flere standarder, alt fra systemstandarder, standarder for funksjonalitet, katalogisering og strukturering av jpg/mpg-filer samt støyfiltrering fra Digital TV (for hørselshemmede). Prosjektleder Bjørnhild Sæterøy, 4.07 Informasjons- ISO/IEC/JTC Det er etablert en arbeidsgruppe på Identity management og personvern (ISO/IEC/JTC 1/SC

5 Side 5 av 15 sikkerhet og personvern 4.08 Internettfilter (software). 1/ SC 27/WG 5 SN/K Mobile banking ISO/TC 68/SC 7- WG 4. Pass og reisedokumentutvikling 27/WG 5). Denne følges opp av SN/K 171 IT-sikkerhetssystemer. Norge deltar i arbeidet. I desember utgis en ny standard for skytjenester: NS-ISO Informasjonsteknologi - Sikringsteknikker - Retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger i offentlige skytjenester som håndterer personopplysninger. ISO har etablert en ny workshop "Information security requirements for lottery and gaming operations. De skal lage et kravdokument, en ISO Workshop agreement. Prosjektleder Knut Lindelien, CEN/TC 365 CEN/TS 180 Internet Content and communications filtering software and services ble utgitt i 13. Prosjektet ble i sin tid fremmet fra forbrukersiden v/anec Prosjektleder Håvard Hjulstad, ISO/IEC JTC 1/SC 17. WG Biometri CEN/TC 224/WG 18 5 Mat og mattrygghet ISO utvider sitt arbeid innen mobile banking og WG utarbeider en ny standard ISO Mobile financial services i 3 deler: - Mobile person to person payment - Mobile person to business payment - General mobile banking operations Prosjektleder Knut Lindelien, Kort og personidentifikasjon ved maskinlesbare reisedokumenter. Gruppen arbeider med ICAO internasjonal organisasjon for sivil luftfart Prosjektleder: Knut Lindelien: Europeisk spesifikasjon for biometriautomater til bruk ved grensepassering inn til Schengenområdet. Biometri og MRTD. Samarbeid med SC37 og det forventes publikasjoner i løpet av Prosjektleder: Knut Lindelien: 5.01 Mattrygghet og matprodukter ISO/TC 34, CEN/TC 275 SN/K Halal mat CEN/TC 425 SN/K Fiskeri og havbruk ISO TC 234 SN/K 278 Komiteen utarbeider standarder for å bestemme måle-metode for ulike stoffer i matprodukter. ISO/TC 34 har også ansvar for ISO 200-serien, som er styringssystemer for mattrygghet. Det er startet revisjon av denne standarden. En ny arbeidsgruppe i ISO/TC 34 utarbeider en standard for dyrevelferd. Nytt støttedokument som går på matemballasje - høring er avsluttet. I 14 ble det opprettet en ny SC 18 for kakao som inkluderer krav og kriterier for sporbarhet og bærekraft. I CEN finnes en komité for bærekraftig kakao, CEN/TC 415. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen for Halal food ble opprettet i 13. Arbeidet ledes av Tyrkia og Norge deltar ved Islamsk råd Norge. Prosjektleder Hilde Aarefjord, Komiteen arbeider med miljøriktig utvikling av næringen, forvaltning av marine ressurser, tekniske krav til utstyr, standarder for prøvetaking og målinger samt sporbarhet fra fangst/oppdrett til produktene er hos sluttbruker. Det er særlig det siste punktet om sporbarhet -

6 Side 6 av 15 som er av interesse for forbrukerne. Komiteen ledes av Norge. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 5.04 Klimaspor for fisk SN/K 532 Metodikk for å spore utslipp av gasser fra fisk og fiskeprodukter. NS-EN 9418 Klimaspor for sjømat Produktkategoriregler (CFP-PCR) ble utgitt i juni 13 og det arbeides for at dette skal bli en internasjonal standard. Standarden er i den forbindelse oversatt til engelsk. Prosjektleder Hilde Aarefjord, 5.05 Frokostblandinger CEN/TC 338 Standarder med krav til helsemessige verdier. Ingen norsk interesse Bærekraftig kakao CEN/TC 415 Det er under utarbeidelse en europeisk standard for bærekraftig kakao og Norge deltar i arbeidet. Kontaktperson Hege Thorkildsen, 6 Miljø 6.01 Miljøinformasjon ISO/TC 7 SN/K Bærekraftig innkjøp ISO/PC 277 SN/K 552 Standarder for miljøstyring, miljøinformasjon og klimakvoter. I ISO/TC 7 er det særlig SC 1, SC 3, SC 4, SC 5 og SC 7 som er relevant for forbrukere. Det er ferdigstilt en ny standard fra ISO for water footprint: ISO Environmental management - Water footprint - Principles, requirements and guidelines. Prosjektleder Knut Jonassen, Komiteen ble opprettet i 13 og utarbeider en ny ISO-standard for bærekraftig innkjøp. Arbeidet ledes av Frankrike. Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Hege Thorkildsen, Det er opprettet en ny komité i ISO Chain of custody of forest-based products Requirements 6.03 Miljøinformasjon om ISO/PC 287 trevarer (Provisional). Arbeidet ledes av Tyskland og Brasil PC-ladere IEC En ny standard NEK/IEC TS ble utgitt i februar 14. Den vil gjøre problematikken rundt PC-ladere enklere, da alle kan bruke samme type lader. Standarden omfatter ombyttbare strømomformere/ladere for bærbare datamaskiner og beskriver kontakt og plugg, sikkerhet, interoperabilitet, samt ytelse og miljøhensyn Smart Cities ISO/TMB/AG Det er etablert en rådgivningsgruppe under ISO Teknisk styre som skal utrede standardisering innenfor smart cities. Den ledes av BSI (Storbritannia) og vil samarbeide og koordinere mot aktiviteter i IEC, ITU, ISO og CEN/CENELEC Bærekraftig byggevirksomhet 7 Produktsikkerhet 7.01 Diamanter og forbrukersikkerhet ISO/TC 59/SC 17 CEN/TC 350 SN/K 223 Arbeider med godkjenning av materialer og deklarasjon. Det pågår revisjon av ISO for miljøvaredeklarasjoner og basert på den europeiske (NS-EN 15804). ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder: Hanne Gjesteland Wells, CEN/TC 4 Komitè for å utarbeide retningslinjer og terminologi for beskrivelse av diamanter. Norges Gullsmedforbund deltar i en gruppe under CEN/TC 4 som jobber med utarbeidelse av en standard pren ISO Jewellery - Consumer confidence in the diamond industry. For definisjon av diamanter for kjøp og salg til hjelp for forbrukere. Denne standard antas å være - 30

7 Side 7 av Sikkerhet ved attraksjoner 7.03 Sikkerhet mot forfalskning av varer 7.04 Sport, lekeplass og andre hjelpemidler og fritidsutstyr 7.05 Svømmebasseng og spa-anlegg 7.06 Sikkerhet for leketøy CEN/TC 52 ISO/TC 181 ferdig april 15. Prosjektleder Hilde Aarefjord, ISO/TC 254 Sikkerhet ved Tivoli/fornøyelsesparker. ISO har ikke igangsatt arbeidet, men en lignende CEN/TC 152 standard er under utarbeidelse i CEN, norsk deltakelse fra Statens Jernbanetilsyn og Park & Tivolitilsynet. Prosjektleder Tom Erik Larsen, ISO/PC 246 Komiteen utarbeider standard med ytelseskrav/funksjonskrav til verktøy for anti-counterfeiting som skal hindre svindel med forfalskede varer. Bakgrunnen for arbeidet er at andelen forfalskede produkter øker. Dette kan medføre en fare for forbrukere ved at helseskadelige produkter selges under falskt merke samtidig som det ødelegger konkurransen og arbeider mot de som produserer lovlige produkter. Foreløpig ingen norske deltakere i arbeidet. CEN/TC 136 Komiteen er omfattende og standarder fastsettes jevnlig. Det mangler norsk interesse og finansiering, derfor ikke aktivt engasjement fra Norges side. En arbeidsgruppe, WG 12, under CEN/TC 136/SC 1 arbeider med tilgjengelighet til lekeplassutstyr (Play for all). Det er utgitt en ny standard med sikkerhetskrav til treningsutstyr: NS-EN Stasjonært treningsutstyr - Del 6: Tredemøller, spesielle sikkerhetskrav og prøvingsmetoder. Det er utgitt en ny standard med krav til klatrenett: NS-EN Lekeplassutstyr og underlag Del 11: Spesielle tilleggskrav til sikkerhet og prøvingsmetoder for tredimensjonale klatrenett. ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse. CEN/TC 402 Komiteen utarbeider standarder med krav til private svømmebasseng, spa og andre typer for basseng både når det gjelder sikkerhet, materialer, utstyr og tilbehør (pren 16582). ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse. Komiteen har ansvar for standarder for sikkerhet av leketøy. Leketøysdirektivet er oppdatert/revidert. Dette medfører revisjon av NS-EN 71-serien. NS-EN 71-1 som gjelder mekaniske og fysiske egenskaper for leketøy er under revisjon. Det er under utarbeidelse en ny delstandard med krav til trampoliner, pren Det er utgitt en ny standard med krav til fingermaling NS-EN 71-7 Sikkerhet for leketøy - Del 7: Fingermaling - Krav og prøvingsmetoder. Standard Norge overvåker utviklingen på kjemi på oppdrag fra Miljødirektoratet Sped- og småbarnsutstyr Prosjektleder: Rolf Duus, CEN/TC 252 Komite som utarbeider standarder for sikkerhet av sped og småbarnsutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Det er utgitt en ny standard for krav til smokker: NS-EN 1400 Spedbarns- og småbarnsprodukter - Smokker for spedbarn og småbarn Prosjektleder: Hege Torkildsen, -

8 Side 8 av Barnesikringsutstyr CEN/TC 398 CEN/TC 398 har utgitt en standard for vindussperre (for barnesikring). I tillegg er det en standard under utarbeidelse: - pren Child protective products - Consumer fitted finger protection devices for doors - Safety requirements and test methods. Komiteen skal også vurdere å avgi rapport på om det er andre typer barnesikringsutstyr der utvikling av standarder kan være aktuelt. Ingen norsk deltagelse Høye barnestoler CEN/TC 364 Komiteen arbeider med sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for høye barnestoler. Norsk deltakelse ved Stokke AS. 7. Brukte varer/ produkter ISO/PC 245 Prosjektleder Inger Jørgensen, Komiteen har nylig ferdigstilt en spesifikasjon som skal sikre at handel med brukte varer mellom landene tilfredsstiller minimumskrav knyttet til helse, miljø og sikkerhet: ISO/TS 245:14, Cross-border trade of second-hand goods Kontaktperson Merete Holmen Murvold, IEC/CENELEC TC 61 arbeider med gjenbruk av blant annet kjøleskap og komfyrer. Kontaktperson 7.11 Fyrverkeri CEN/TC 212 Det er utarbeidet en rekke standarder med krav til ulike typer fyrverkeri når det gjelder bruk, egenskaper, merking og tilhørende prøvningsmetoder. Arbeid med nye og revisjon av eksisterende standarder Sykler CEN/TC 333 Komiteen utarbeider standarder med krav til ulike typer sykler, også barnesykler samt sykkeltilbehør. Ingen norsk deltakelse. Det er utgitt to nye standarder med sikkerhetskrav til sykler: NS-EN ISO 42 Syker Sikkerhetskrav til sykler (serie med flere standarder) NS-EN ISO 8098 Syker - Sikkerhetskrav for sykler for små barn 7.13 Personlig verneutstyr CEN/TC 79 Åndedrettsvern, Pusteutstyr for fritidsdykking CEN/TC 162 CEN/TC 1 Under revisjon. Generelle krav til personlig verneutstyr. EN ISO krav til redningsvester. EN 340 Protective Clothing general requirements revideres Prosjektleder Guri Kjørven, Beskyttelse mot fall fra høyder. Prosjektleder Jens Gran, 40 CEN/TC 159 Hørselsvern anbefalinger for valg, stell, bruk og vedlikehold retningslinjer. 50 Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, 7.14 Sikkerhet av CEN/TC 144 Maskinsikkerhet for maskiner som brukes av forbrukere. - maskiner, hageutstyr ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Ingen norsk deltakelse Stiger CEN/TC 93 Standard med krav til kvalitet og sikkerhet av stiger.

9 Side 9 av Lightere CEN/TC 355 For tiden ingen aktivitet Rip Cigaretter CEN/TC 401 For tiden ingen aktivitet. Selvslukkende cig ISO/TC Håndslukkere CEN/TC 70 Prosjektleder Tom Høseggen, Røykvarslere Brannalarmanlegg CEN/TC 72 SN/K 011 Det pågår europeisk standardisering på området. SN/K 011 utarbeider en ny Norsk Standard for talevarsling. 40- Prosjektleder Knut Løe, 7. Bruksanvisninger IEC/TC 3 Komiteen ferdigstilte i 12 standarden IEC Preparation of instructions for use - Structuring, content and presentation - Part 1: General principles and detailed requirements er ferdigstilt under IEC/TC/3. Det vurderes behov for en egen standard for monteringsanvisninger Levende lys CEN/TC 369 For tiden ingen aktivitet Sikkerhetsaspekter IEC ACOS En felles arbeidsgruppe under ISO/COPOLCO og IEC/ACOS (Ekspertgruppen for sikkerhet) har nylig ferdigstilt revisjon av Guide 51 (inclusion of safety aspects in standards) og Guide 50 (Safety aspects Guidelines for child safety in standards) med representanter fra alle ISO og IEC komiteer som er identifisert som relevante, samt ISO/COPOLCO. Mer om Guide 51 kan du lese her Det pågår revisjon av IEC Guide 4 The preparation of safety publications and the use of basic safety publications and group safety publications Kontaktperson Merete Holmen Murvold, 7.23 Terrengkjøretøy CEN/TC 354 Komiteen utarbeider standarder for lette motoriserte kjøretøy til bruk for personer og varetransport. Ingen norsk deltakelse Emballasje CEN/TC 261 ISO/TC 122 SN/K 147 Komiteene arbeider med standarder for emballasje, derunder merking. ISO ferdigstilte i 13 en ny standard for barnesikret emballasje samt blindeskrift: Det er utgitt en ny norsk standard for blindeskrift på legemidler: NS-EN ISO Emballasje - Blindeskrift (Braille) på legemiddelpakninger. Prosjektleder Guri Kjørven, 7.25 Gass-komfyrer ISO/TC 291 Det er opprettet en komité ISO/TC 291 Domestic gas cooking appliances. Ingen norsk deltakelse. 8 Samfunn Samfunnssikkerhet CEN/TC 391 ISO/TC 223 SN/K 211 Societal and citizen security. Standardisering innen beskyttelse av innbyggere og risikovurdering. Norge deltar i arbeidet og norsk speilkomité følger arbeidet. Fra 15 vil komiteen bli nedlagt og arbeidet overføres til ny ISO/TC 292 Security. Prosjektleder Lars Erik Jensen, 8.02 Alarmsystemer NEK/NK 79 NEK/NK 79 arbeider med standarder for alarmsystemer for beskyttelse av personer og eiendommer. Kontinuerlig arbeid. Forbrukerinteresse vil spesielt være knyttet til boligalarmsystemer. Prosjektleder Per Magne Tveiten, -

10 Side av Samfunnsansvar ISO/TMB/ WG SR SN/K 4 NS- ISO 0 Guidance on social responsibility ble utgitt I. Den gir veiledning for alle typer organisasjoner om hvordan man kan drive sin virksomhet på en samfunns-ansvarlig måte. Planlagt oppfølgingsarbeid. Temadag og kurs. Nettverk og etablering av Nordisk forum. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet deltar i den norske speilkomiteen. Prosjektleder Hege Thorkildsen, 8.04 Grafiske symboler ISO/TC 145 Krav til grafiske symboler til forbrukernes beste. Løpende revisjon av ISO 7001 Graphical symbols Public information symbol samt løpende innarbeidelse av nye symboler i ISO 70 Graphical symbols safety colours and safety signs. Det er startet revisjon av NS Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk som er fra 09. ISO har innkalt eksperter til en Joint Working Group, sammen med COPOLCO for en ny revisjon. Sikkerhetsfarver og tegn. ISO - News - Booklet makes ISO graphical symbols child's play Prosjektleder Ulla Gjerdrum, 9 Tjenester 9.01 Online Reputation ISO/TC 290 Det er opprettet en ny komité for online reputation etter forslag fra Frankrike. Komiteen skal arbeide med følgende: Standardization of methods, tools and best practices related to online reputation of organizations, companies, services, product and/or persons through social media (social space on internet dedicated to interactions between individuals or communities of individuals). This includes standardization of efficient processes, practices and measures based upon data that can be captured through a search on social media including web pages and s (pushing). Kontaktperson er Knut Lindelien, 9.02 Kvalitetsstyring av kundetilfredshet 9.03 Innendørs solariumstjenester ISO/TC Tjenester (generelt) CEN/BT/WG 163 Komiteen har blant ansvar for standardene for adferd, klagebehandling, løsning av tvister og (ISO 000-serien): Prosjektleder Guri Kjørven, CEN/TC 412 Komiteen har tre standarder under utarbeidelse: NS-EN Kommersielle innendørs solariumstjenester - Del 1: Krav til opplæring / Professional indoor sun exposure services - Part 1: Requirements for the provision of training pren Professional indoor UV exposure services - Part 2: Required qualification and competence of the indoor UV exposure consultant pren Professional indoor UV exposure services - Part 3: Requirements for the provision of services Norge deltar i arbeidet. Arbeidsgruppe (policygruppe) som koordinerer tjenestestandardisering i CEN. Oppfølging fra et kartleggings-prosjekt i gruppen. Det er under utarbeidelse Guide for tjenester basert på ISO/ -

11 Side 11 av 15 Guide 76 Anbefaler å ta forbrukerhensyn. ANEC er med i arbeidet. Standard Norge deltar i arbeidet. Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.05 Posttjenester CEN/TC 331 Standarder for kvalitet av posttjenester (blant annet innlevering, informasjon til kunde, måling av framsendingstid, sporing). pren Postal services - Quality of service - Measurement of the transit time of end-to-end services for bulk mail er på høring. Post- og teletilsynet og Posten Norge er med i arbeidet. Kontaktperson Einar Meling ANEC deltar i arbeidet Prosjektleder Anne Kristoffersen, 9.06 Vannforsyning ISO/TC 224 Komiteen arbeider med kvalitetskriterier og resultatindikatorer knyttet til vann- og avløpstjenester Kundekontaktsenter 9.08 Brann- og sikkerhetstjenester CEN/TC 375 ISO/TC 273 CEN/CLC/T C 4 SN/K 347 Prosjektleder Hilde Aarefjord, Det foreligger en standard for kundekontaktsentre; NS-EN 15838:09 Krav til tjenestekvalitet. ISO har etablert en komite som skal lage en internasjonal standard for det samme. Prosjektleder Inger Jørgensen, Standard med felles krav til kvalitet og kompetanse, innhold og prøvingsforhold er under utarbeidelse. Omfatter prosjektering, utførelse, installasjon, overlevering, vedlikehold og reparasjon og gjelder for brannalarm, innbruddsalarm, trygghetsalarm, inngangskontroll og kontrollsystem for rømning. - pren Services for fire safety systems and security systems ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Ulla Gjerdrum, 9.09 Finansielle tjenester ISO/TC 68 Ulike standarder som gjelder sikkerhet, informasjon, ledelsessystemer. Prosjektleder Knut Lindelien, 9. Skjønnhetspleie - SN/K 539 tjenester CEN/TC 409 Komite for utarbeidelse av kriterier for ledelse og kvalitet i skjønnhetssalonger. Et forslag til standard pren var på høring fram til juni 14. ANEC deltar i det europeiske arbeidet. Prosjektleder Inger Jørgensen, 9.11 Energitjenester ISO/TC 242 Ny standard for "Assessment of energy services to users" er under utarbeidelse. CI deltar i arbeidet. Standarden vil bli brukt som nyttig input til ISO standarden for vanntjenester. Prosjektleder Thor Endre Lexow, 9.12 Compliance program ISO/TC 271 ISO har etablert ISO/TC 271 for utarbeidelse av en standard for samsvarsprogram under ledelse av Australia. Ingen norsk deltakelse Management system for quality of private security company operators ISO/PC 284 Management system for quality of private security company operators (ISO/PC 284) Det er opprettet en ny komite i ISO for kvalitet av sikkerhetsansvarlige. Arbeidet ledes av USA. Ingen norsk deltakelse. Fra 15 vil komiteen bli nedlagt og arbeidet overføres til ny ISO/TC 292 Security Turisme og relaterte tjenester ISO/TC 228 CEN/TC 329 Komiteene utarbeider krav til ulike tjenester for turisme. Standarder med krav til dykkertjenester for fritidsdykking er utgitt:

12 Side 12 av 15 Universell utforming, tilgjengelighet.01 Universell utforming CEN (Policy) SAGA (CEN/ CENELEC BT WG 213) SN/K Universell utforming av persontransport SN/K 556 CEN/TC 3 NS-EN ISO Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av fritidsdykkere Del 1: Nivå 1 - Dykker under oppsyn Del 2: Nivå 2 - Selvstendig dykker Del 3: Nivå 3 - Dykkeleder NS-EN ISO Fritids Tjenester ved fritidsdykking - Krav til opplæring av dykkeinstruktører, Del 1: Nivå 1 og Del 2: Nivå 2. CEN/CENELEC har etablert en arbeidsgruppe som skal arbeide med oppfølging av EUs mandat M 473 om inkludering av universell utforming i all relevant standardisering CEN/CENELEC BT WG 213 Strategic Advisory group Accessibility (SAGA). Målet er å påvirke det europeiske standardiseringssystemet til å inkludere universell utforming der det er relevant i løpende standardiseringsarbeid, og til å gjøre bruk av CEN/CENELEC Guide 6 og ISO/IEC Guide 71 (veiledning for hvordan man inkluderer universell utforming i standardiseringsarbeid). Norge leder det europeiske arbeidet. Det er opprettet en norsk speilkomité SN/K 555 som følger dette arbeidet. Prosjektleder CEN/SAGA: Tom Høseggen, Prosjektleder SN/K 555: Rudolph Brynn, I september 14 ble det opprettet en ny norsk komité innenfor universell utforming av persontransport. Komiteen skal lage tre standarder: 1. Norsk Standard med krav til universell utforming av busser. Den vil blant annet omfatte tilgjengelig reiseinformasjon, kontraster, plass til bevegelseshemmede, ombordstigning, dører, ledelinjer og renhold. 2. Norsk Standard for utøvelse av transporttjenesten. Den vil blant annet omfatte klassifikasjon og beskrivelse av tjenesten, kav til utøvere og opplæring.standarden vil bygge på NS 130:13 Universell utforming - Likeverdig tilgang til tjenester og krav til personlig tjenesteutøvelse. 3. Passasjerrettigheter innenfor persontransport Komiteen skal også følge europeisk arbeid i CEN/TC 3 WG 5 Passenger transport. I komiteen deltar Forbrukerrådet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Norges Handicap Forbund. Det er utgitt en ny felleseuropeisk standard innenfor flyplassutstyr: NS-EN Flyplassutstyr - Spesifikke krav - Del 14: Ombordstigningsutstyr for passasjerer med nedsatt funksjonsevne..03 Universell utforming av tjenester SN/K 531 Prosjektleder Rudolph Brynn, Norsk Standard NS 130 Universell utforming og tilgjengelighet knyttet til tjenester ble utgitt i 13. Det planlegges to nye standarder basert på den og som vil omfatte enten bank/finans og detaljhandel.

13 Side 13 av Veiledning for universell utforming.05 Tilgjengelighet og egnethet av bygninger ISO/TMB WG ISO/TC 59 SC 16 WG 1 SN/K Jernbane CEN/TC 256 SN/K Hjelpemidler og taktile overflateindikatorer.08 Akustiske kriterier for universell utforming.09 IKT og læringsteknologi ISO/TC 173 CEN/TC 293 SN/K 6 SN/K001/AG 01 ISO/IEC/JTC 1/ SC 36/WG 7 Prosjektleder Rudolph Brynn, En ny versjon av ISO/IEC Guide 71 Retningslinjer for å ta hensyn til eldres og funksjonshemmedes behov ved utarbeidelse av standarder er under ferdigstillelse. Arbeidet utføres av en arbeidsgruppe under teknisk styre i ISO. Standard Norge er involvert i arbeidet gjennom sekretariatet i SAGA. ISO/COPOLCO deltar i arbeidet. Prosjektleder Tom Høseggen, Det er nylig startet revisjon av NS 101 Universell utforming av byggverk. Komiteen følger i tillegg internasjonalt arbeid innenfor området. Det er norsk deltakelse i ISO/TC 59 SC 16 WG 1. I den norske komiteen deltar blant annet Deltasenteret, Samarbeidsforum for funksj. hemmedes organisasjoner (SAFO), Statens råd for funksjonshemmede (SRFF) og Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). ANEC deltar i ISO-arbeidet. Prosjektleder Lars Aasness, Det er over 0 standarder under utvikling i CEN/TC 256 som gjelder emner som infrastruktur, akustikk, spor og sporutstyr, vedlikehold og vedlikeholdsmaskiner, ulike typer vognmateriell, smøring, bremsesystemer og brannvern mm. Norske aktører er aktive i SN/K 184 og deltar aktivt i arbeidsgruppene i CEN. Prosjektleder Rudolph Brynn, Norsk komité er under reetablering og skal ha informasjonsmøte i september. Komiteen arbeider med standarder for hjelpemidler og har blant annet utgitt ISO Assistive products for blind and vision impaired persons - Tactile walking surface indicators. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeidsgruppen ble etablert i 09 under komiteen for akustikk SN/K001. Gruppens oppgave er å gjennomgå eksisterende krav til lydforhold i NS 8175 med hensyn til universell utforming, og se på hvilke arbeids- og publikumsbygninger som skal inkluderes i standarden for å oppfylle PBL krav til universell utforming. Arbeidsgruppen består av fagpersoner i tillegg til brukerrepresentanter, bl.a. Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforening. NIBR gjennomførte en spørreundersøkelse om opplevelse av lydforhold i ulike bygningstyper blant medlemmer av Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes Landsforening, på oppdrag av Standard Norge. (Se NIBR Notat 11:2.) Standard er ferdig. Det jobbes med konsekvensanalyse etter ønske fra DiBK. Prosjektleder Iiris Turunen-Rindel, IT for læring, utdanning og trening. Det å gjøre lærings-programmer tilgjengelig for personer med ulike funksjons-hemminger (syn, hørsel og språk) og ulike kulturer. Flere standarder under utarbeidelse. Forbrukerrettet prosjekt, men ingen direkte forbrukerrepresentanter i komiteen. 50 -

14 Side 14 av 15. Universell utforming -Bruker medvirkning og IKT.11 Tilgjengelige reiselivsmål.12 IKT Tilgjengelighet SN/K 546 SN/K 259 ISO/IEC JTC 1 Special working group (SWG) CEN har en teknisk komité og en workshop, hvor ANEC er med. Norge deltar ved blant annet Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo. Prosjektleder Håvard Hjulstad, Komiteen har utarbeidet en standard for å sikre god brukermedvirkning gjennom en designprosess av IKT relaterte produkter og tjenester. NS 140 Universell utforming og brukermedvirkning - IKT ble utgitt i desember 13. Prosjektleder Rudolph Brynn, NS 1 for krav til merkeordning for tilgjengelige reiselivsmål ble utgitt i 08. Standarden har vært under revisjon for tilpasning til NS101 og likestillingsloven og var ferdig i januar 11. Under oversettelse. Prosjektleder Inger Jørgensen, Universell utforming. Det arbeides for tiden med innspill til revisjon av ISO/IEC PDTR serien: ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 1 User Need Summary ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 2: Standards inventory ISO/IEC PDTR , Information Technology Accessibility Considerations for People with Disabilities Part 3: Guidance on User Needs Mapping Prosjektleder Knut Lindelien Rudolph Brynn Løfteanordninger CEN/TC Standard for løfteanordninger NS-EN Sikkerhetsregler for konstruksjon og installasjon av heiser Spesielle heiser for transport av personer og varer Del 41 Vertikalt løftende plattformer for bruk av personer med svekket bevegelighet.. Omhandler blant annet størrelsen av trappeheiser/løfteanordninger for bevegelseshemmede. Ingen norsk deltakelse i arbeidet. Revisjon av standarden pågår. Prosjektledere: Knut Funksjonsprøving av elektriske apparater.15 Telekommunikasjonsutstyr IEC/ CENELEC TC 59 ETSI HF Funksjonsprøving av elektriske apparater for hjemmebruk samt forbrukerinformasjon. En arbeidsgruppe, WG 11, arbeider med funksjon og tilgjengelighet for husholdningsapparater. SIFO deltar i norsk speilkomite. ANEC deltar i arbeidet. Prosjektleder Per Tveiten, ETSI, den europeiske standardiseringsorganisasjonen innenfor teleområdet, har en egen teknisk komite som arbeider med human factors. Den arbeider med brukergrensesnitt for telekommunikasjonsutstyr og tjenester med vekt på krav fra eldre og funksjons-hemmede, tilgjengelighet og det at det er lett å bruke. Internett, mobile verktøy, multimedia og videotelefoner, nettverkssystem, nummerering og brukeridentifikasjon. Fra Norge deltar Post- og teletilsynet i arbeidet. 50 -

15 Side 15 av Universell utforming i Reisekjeden SN/K 557 Prosjektleder Knut Bryn, En elektronisk veileder for universell utforming av reisekjeden ble lansert i 12. Oversikten oppdateres med nye standarder innenfor fagfeltet. Se Parkerings automater.18 Universell utforming av skilt CEN/TC 226 WG 9 SN/K 358 Prosjektleder Rudolph Brynn, Arbeidsgruppen WG 9 Pay and display ticket machines under CEN/TC 226 Vegutstyr skal revidere NS-EN Parkeringsregulerende utstyr- Betalingsautomater Tekniske krav og funksjonskrav. Norges Blindeforbund er oppnevnt som ekspert i arbeidet for ivaretakelse av krav til universell utforming. Prosjektleder Merete H. Murvold, Det er under etablering en ny komité SN/K 358 Universell utforming av skilt og merking i uteområder som skal arbeide med revisjon av NS 40 Skilt og merking for friluftslivet. Prosjektleder Britt Stokke Lønaas,

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0

AMS + HAN. Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker. Hoveddokument Versjon 2.0 AMS + HAN Om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Hoveddokument Versjon 2.0 Lilleaker, 22. januar 2015 Tittel AMS + HAN om å gjøre sanntid måledata tilgjengelig for forbruker Initiert av

Detaljer

Årsrapport 2014 Deltasenteret

Årsrapport 2014 Deltasenteret Årsrapport 2014 Deltasenteret 1 Forord Deltasenteret er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Senteret er organisert som en seksjon i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013 1 SLUTTRAPPORT FOR REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR UNIVERSELL UTFORMING OG ØKT TILGJENGELIGHET 2009-2013

Detaljer

Standarder og universell utforming

Standarder og universell utforming 2015-03-26 Standarder og universell utforming RUDOLPH BRYNN PROSJEKTLEDER STANDARD NORGE Standard Norge Mustads vei 1 på Lilleaker Privat, uavhengig og non-profit medlemsorganisasjon Etablert i 2003 -

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet

1. Styringssystemet for informasjonssikkerhet Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Styringssystemet for informasjonssikkerhet Greta Hjertø (revidert av Bjørn Klefstad) 16.08.13 Lærestoffet er utviklet for faget Informasjonssikkerhetsstyring

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007

VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 TEK. 4. utgave mars 2007 VEILEDNING TIL TEKNISK FORSKRIFT TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1997 4. utgave mars 2007 TEK Innhold Innhold... 4 Innledning...10 Om veiledningen... 10 Forskriftens virkeområde... 10 Dispensasjon... 11 Dispensasjon

Detaljer

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Handlingsplan Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne. Plan for universell utforming innen viktige samfunnsområder. Regjeringens handlingsplan for økt

Detaljer

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3

REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 REN veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven, utgave 3 1 Innledning 3. utgave, 2003 Veiledningen ble utgitt første gang til forskriftens ikrafttreden i 1997. I tiden som er gått er vår

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Det norske EPD-programmet

Det norske EPD-programmet Versjon 2:2014 Det norske EPD-programmet Programoperatør Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner - EPD-Norge Norsk tilpasning av ISO 14025 Miljødeklarasjoner type III Retningslinjer for Næringslivets

Detaljer

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029

Stavanger universelt utformet 2029. Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 t kumen o d s g Hørin 1 2 Stavanger universelt utformet 2029 Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 Høringsdokument

Detaljer

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 23. Digital agenda for Norge. IKT for vekst og verdiskaping. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Meld. St. 23 (2012 2013) Melding til Stortinget IKT for vekst og verdiskaping Innhold 1 Innledning... 5 1.1 En agenda for den

Detaljer

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor

Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor OMNI/03/99 Jon Ølnes Desember 1999 NR-notat/NR Note Tittel/Title: Behov for sertifikattjenester for norsk offentlig sektor Dato/Date: 10. desember

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge

Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Regler for arbeid i standardiseringskomiteer i Standard Norge Disse reglene er fastsatt av Standard Norges styre som gjeldende for administrasjonens og standardiseringskomiteenes gjennomføring av standardiseringsarbeidet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

Forord. Karoline Andersen

Forord. Karoline Andersen FDVU i utvikling. En mulighetsanalyse av overgangen fra et FDV til et IWMS-system. FM under development. An analysis of the possibilities resulting from a transition from a FM to an IWMS system. Institutt

Detaljer