Orignial-brukerhåndbok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Orignial-brukerhåndbok"

Transkript

1 Orignial-brukerhåndbok Skiveslåmaskin EasyCut B 1000 CV EasyCut B 1000 CV Collect EasyCut B 1000 CR EasyCut B 1000 CR Collect (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no

2 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/EasyCut/Neu ab 2010/EasyCut B 1000 CV (Collect) / EasyCut 1000 CR @ 1 CV0 Pos: 3 /Layout Module @ 1 Forord EU-samsvarserklæring Vi Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Str. 10, D Spelle erklærer herved som produsent av produktet som angis nedenfor, på eget ansvar, at maskinen: type / typer: Krone-slepeskiveslåmaskin EasyCut B 1000 CV, EasyCut B 1000 CV Collect EasyCut B 1000 CR, EasyCut B 1000 CR Collect som denne erklæringen refererer til, samsvarer med de relevante bestemmelser i EU-direktiv 2006/42/EF (maskiner) og EF-direktiv 2004/108/EF (EMC). Autorisert for sammenstilling av teknisk dokumentasjon er undertegnede administrerende direktør. Spelle, Dr. ing. Josef Horstmann (administrerende direktør, leder for konstruksjon & utvikling) Produksjonsår: Maskinnr.: Pos: 2 /BA/Vorwort/Sehr geehrter @ 1 Kjære kunde! Kjære kunde! Her har du en bruksanvisning for det produktet du har kjøpt fra KRONE. Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon for fagmessig bruk og sikker betjening av maskinen. Hvis denne bruksanvisningen av en eller annen årsak er blitt helt eller delvis uleselig, kan du skaffe deg en ny bruksanvisning til din maskin ved å oppgi nummeret på baksiden. 2

3 Pos: 4 /BA/Inhaltsverzeichnis @ 1 Forord 1 Forord Til dette dokumentet Gyldighet Retningsspesifikasjoner Kjennemerking av instrukser i bruksanvisningen Kjennemerking av faremeldinger Sikkerhet Bruksområde Forskriftsmessig bruk Personalets kvalifikasjon og -opplæring Farer når sikkerhetsinstruksjonene ikke blir fulgt Sikkerhetsbevisst arbeidsmåte Sikkerhetsforskrifter og forskrifter til forebygging av ulykker (HMS-forskriftene i Norge) Påmontert utstyr Kraftuttaksdrift Hydraulikkanlegg Vedlikehold Egenmektig ombygging og produksjon av reservedeler Ikke tillatte driftsmåter Arbeider i nærheten av høyspentlinjer Beskrivelse av maskinen Kjennemerking Opplysninger ved forespørsler og bestillinger Kontakt Innføring Etterbestilling av sikkerhetsklebemerker og informasjonsskilt Plassering av sikkerhetsklebemerker og informasjonsskilt Plasseringen av sikkerhetsklebemerkene på maskinen Plasseringen av sikkerhetsklebemerkene på maskinen Maskinens tekniske data Smørestoffer Påfyllingsmengde og betegnelse på smøremiddel til drevet Første igangsettelse Første gangs montering Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Kontrolliste for første igangsetting Kontroll / innstilling av sensor turtall Innstilling av sensor sammenføring Tilpasning til traktoren Koplingspunkter Kontrollere frirom mellom traktor og maskin Kraftoverføringsaksel Tilpasning av lengden Tilpasse hydraulikken Tilkopling av load-sensing Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling)

4 Forord Kontroller tverrtransportbåndet til høyre / venstre for godt feste Igangsettelse Montering på traktoren Hydraulikk Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Tilkopling av load-sensing Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling) Tilkopling av hydraulikkledningene Tilkobling til KRONE ISOBUS-terminalen CCI Lys Tilkopling av lys Kraftoverføringsaksel Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Montering av kraftoverføringsakselen Mellomkraftoverføringsaksel Sving parkeringsstøtten i transportstilling KRONE ISOBUS-terminal CCI Montering av terminalen i førerhuset ISOBUS Short Cut Button Display / Touchscreen Koble til terminalen (på traktorer med innebygd ISOBUS-system) Tilkopling av multifunksjonsspaken til CCI-terminalen (for traktorer med integrert ISOBUS system) Tilkopling av terminalen (for traktorer uten ISOBUS system) Tilkopling av multifunksjonsspaken til CCI-terminalen (for traktorer uten ISOBUS system) Inn- og utkopling av terminalen når maskinen ikke er tilkoplet Inn- og utkopling av terminalen når maskinen er tilkoplet Startbilde KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Visningsområder i displayet Statuslinje område (I) Indikeringer i hovedvinduet (II) Hovedbilde Løfte / senke front-slåmaskin Senke front-slåmaskin Løfte front-slåmaskin Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Viltvern Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Hovedbilde Løfte / senke slåmaskiner Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Senking av de enkelte slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Løfte de enkelte slåmaskinene fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Hovedbilde Løfte / senke slåmaskiner tastende Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling... 70

5 Forord Senking av enkelte slåmaskiner tastende Løfting av enkelte slåmaskiner tastende Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Hovedbilde Oversnitt / breddejustering Forstørre eller forminske oversnitt Forstørre eller forminske breddejustering Hovedbilde tverrtransportbånd (alternativ) Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Løfte / senke begge tverrtransportbåndene Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Hovedbilde Hydraulikksystem KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Visningsområder i displayet Statuslinje område (I) Indikeringer i hovedvinduet (II) Automatisk drift Senke front-slåmaskin Løfte front-slåmaskin Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Løfte / senke sideslåmaskinene Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Forstørre eller forminske oversnitt Forstørre eller forminske breddejustering KRONE ISOBUS-terminal CCI Menynivå Hente fram menynivå Hovedmeny 1 «Innstillinger» Meny 1-1 «Stille inn oversnitt» Meny 1-2 «Stille inn breddejustering» Meny 1-3 «Stille inn front-slåmaskinen» Meny 1-4 «Svampruller-høyde for automatisk drift» Meny 1-6 «Stille inn senkehastighet» Meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/ slagkontroll» Hovedmeny 2 «Tellere» Meny 2-1 «Kundeteller» Meny 2-2 «Totaltellere» Hovedmeny 4 «Service» Meny 4-2 «Sensortest manuell» Aktortest Meny 4-4 Manuell aktortest Meny 4-6 «Diagnose for visning av kjørehastighet / kjøreretning» Meny 4-7 "Diagnose Auxiliary (AUX)" Meny 4-9 «Manuell betjening uten sikkerhetsavspørring» Hovedmeny 5 «Info»

6 Forord 11.6 Hovedmeny 6 Montør Hovedmeny 9 «ISO-innstillinger info» Meny 9-1 «Programmerbare taster ISO-terminal» Meny 9-2 «Omkopling mellom terminaler» Alarmmelding Alarmmeldinger Logiske alarmer Fysikalske alarmmeldinger ISOBUS-betjening Montering av ISOBUS terminal Forbindelsen mellom terminal og traktor Forbindelse mellom traktor og maskin Avvikende funksjoner fra KRONE ISOBUS-terminal CCI Avvikende funksjoner på ISO-terminal med 10 taster Rygging ISOBUS «Auxiliary»-funksjon (AUX) Eksempel på tilordning av kontrollspakens funksjoner hos Fendt (standardinnstilling) Anbefalt tilordning av en WTK-multifunksjonsspak Kjøring og transport Fra arbeidsstilling til transportstilling Betjening Før man begynner slåingen Slått Trekk ned sikkerhetsinnretningen Innstilling av styrestengene på siden Fra transport- til arbeidsstilling Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Viltvern Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Stilling for snuoperasjon Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Demontering av maskinen Parkering Innstillinger Innstilling av skjærehøyden Innstilling av vernene Vern på siden Innstilling av stolpesikringen Innstilling av halmsprederens turtall Innstilling av prepareringsplaten Innstilling ved nedlegging i strenger Bred legging av produktet Innstilling av breddefordelerplaten Bred legging ved alternativet "tverrgående transportbånd" Innstilling av låsemekanismen Innstilling av avstand til valsene Innstilling transportbånd

7 Forord 15.3 Justere tverrtransportbåndet Vedlikehold Prøvekjøring Reservedeler Vedlikeholdstabell Dreiemomenter for stramming Dreiemomenter for stramming (senkeskruer) Avvikende dreiemoment Rotornav med skjærbeskyttelse (alternativ) Etter avskjæringen Vedlikehold hydraulikk Høytrykksfilter Tilkopling av load-sensing Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling) Manuell nødbetjening Forberede maskinen for kjøring på vei (i manuell nøddrift) Oversiktsbilde hydraulikkblokk-komfort Vedlikehold - drev Hovedgirkasse Slåmaskindrev Vinkelgir Overdel Vinkelgir Underdel Gir til øverste valsedrift (alternativ) Oljenivåkontroll og oljeskifte på slåttebjelken Oljeskift Oljekontroll Vedlikehold - knivskift Kontroll av knivene og knivholderen Kniver Skrulås på knivene Hurtiglås for kniver Regelmessig kontroll av bladfjærene Regelmessig kontroll av knivtallerkener eller tromler Slitasjegrense for nedbryting Skifte av kniver på knivtallerkenene Skrulås for kniver Hurtiglås for kniver Fornyelse av støtkantene Vedlikehold smøreplan Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Kraftoverføringsaksel Smøreskjema Vedlikehold elektrisk anlegg Sensorenes plassering Innstilling av sensorene

8 Pos: 5 /Layout Module @ 1 Forord Namursensor d = 12 mm Namursensor d = 30 mm Ekstrautstyr Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Meier for høy skjæring Tverrtransportør Generelt Automatisk drift Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Regulering av transportbåndenes hastighet Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Manuell modus Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Løfte / senke begge tverrtransportbåndene Regulering av transportbåndenes hastighet Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Listen på tverrtransportbåndet er bøyd Hydraulikkanlegg Påfyllingsmengder og betegnelser for smøremidler Oljebeholder Oljekontroll Oljeskift Skifte av hydraulikkoljefilter Rengjøring av tverrgående transportbånd Oppbevaring Før den nye sesongen begynner Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Prøvekjøring Friksjonskopling Tillegg Elektrisk koplingsskjema Indeksfortegnelse

9 Pos: 6.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 6.2 /BA/Vorwort/EasyCut/Verehrter Kunde @ 1 Pos: 6.3 /BA/Vorwort/EasyCut/Weiterer Verlauf @ 1 Pos: 6.4 /BA/Vorwort/Beachten Sie für @ 1 Pos: 7 /Layout Module @ 1 Forord 1 Forord Kjære kunde! Med dette kjøpet av en slepeskiveslåmaskin har du kjøpt et kvalitetsprodukt fra KRONE. Vi takker for din tillit til oss, som du har vist ved å kjøpe denne maskinen. For å kunne utnytte slepeskiveslåmaskinen optimalt, vennligst les grundig gjennom denne bruksanvisningen, før du tar maskinen i bruk. Innholdet er ordnet slik at den gir utførlig informasjon om de aktuelle nødvendige oppgavene ut fra arbeidstekniske sammenhenger. Den inneholder omfattende instruksjoner og informasjon om vedlikehold, sikker bruk av maskinen, sikre arbeidsmetoder, spesielle sikkerhetstiltak og aktuell ekstrautstyr. Det er nødvendig, viktig og nyttig å følge disse instruksjonene og ta hensyn til informasjon, både når det gjelder driftssikkerhet og pålitelighet, og for unngå verdiforringelse av slepeskiveslåmaskinen. Merk Videre bakover i denne bruksanvisningen betegnes slepeskiveslåmaskinen og så som "maskinen". Husk på at: Bruksanvisningen er en bestanddel av maskinen. Betjen kun maskinen etter instruksjon og i samsvar med denne bruksanvisningen. Ta særlig hensyn til sikkherhetsinstruksene! Ta også hensyn til gjeldene forskrifter for sikkerhet på arbeidsplassen, i tillegg til generelle sikkerhetstekniske og arbeidsmedisinske regler og trafikkreglene. All informasjon, illustrasjoner og tekniske oppgaver i denne bruksanvisningen er i henhold til siste tekniske utvikling på den tiden bruksanvisningen ble gitt ut. Vi forbeholder oss til enhver tid retten til å foreta konstruksjonsmessige endringer uten å måtte oppgi årsaken for endringene. Hvis denne bruksanvisningen er blitt helt eller delvis uleselig, kan du skaffe deg en ny bruksanvisning til din maskin ved å oppgi nummeret på baksiden. Vi ønsker deg til lykke med din KRONE-maskin. Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH Spelle 9

10 Pos: 8 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Zu diesem 1 Pos: 9 /BA/Einleitung/Gültigkeit/EasyCut /Gültigkeit EasyCut B Pos: 12 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung Einführungstext ( Pos: 13 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Kennzeichnung der Gefahrenhinweise ( Pos: 15 /Layout Module @ 1 Til dette dokumentet 2 Til dette dokumentet 2.1 Gyldighet Denne bruksanvisningen gjelder for slepeskiveslåmaskin i serien: EasyCut B 1000 CV, EasyCut B 1000 CV Collect, EasyCut B 1000 CR, EasyCut B 1000 CR Collect Pos: 10 /BA/Einleitung/EasyCut/Einleitung Zusatz alle Trippel @ 1 Denne bruksanvisningen beskriver bare kombinasjonen for montering bak. For den frontmonterte slåmaskinen er det vedlagt en separat bruksanvisning som også må følges. Pos: 11 /BA/Zu diesem Dokument/Richtungsangaben_mit Überschrift Retningsspesifikasjoner Retningsspesifikasjoner i denne bruksanvisningen som eksempelvis foran, bak, høyre og venstre gjelder alltid i kjøreretningen. 2.2 Kjennemerking av instrukser i bruksanvisningen Sikkerhetsinstruksene i denne bruksanvisningen, som kan medføre fare for personskade hvis de ikke følges, er merket med generelt faresymbol: 2.3 Kjennemerking av faremeldinger Fare! FARE! - Type fare og dens kilde! Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Tiltak til forhindring av fare Advarsel ADVARSEL! - Type fare og dens kilde! Konsekvens: Personskade, store materialskader. Tiltak til forhindring av fare OBS! OBS! - Type fare og dens kilde! Konsekvens: Materielle skader Tiltak for å unngå at det oppstår skader. Pos: 14 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Allgemeine Funktionshinweise ( @ 1 Generelle funksjonsinstruksjoner er merket på følgende måte: Merk! Merk - Type melding og dens kilde Konsekvens: Økonomisk benyttelse av maskinen Tiltak som skal utføres Instruksjoner som er plassert direkte på maskinen skal følges og holdes komplett i lesbar stand. 10

11 Pos: 16 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 17 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 18 /BA/Einleitung/EasyCut/Verwendungszweck @ 1 Pos: 19.1 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Bestimmungsgemäßer Gebrauch 1 Pos: 20.1 /BA/Sicherheit/Personalqualifikation und 1 Pos: 20.2 /BA/Sicherheit/Gefahren bei Nichtbeachtung der 1 Pos: 20.3 /BA/Sicherheit/Sicherheitsbewusstes 1 Pos: 20.4 /Layout Module @ 1 Sikkerhet 3 Sikkerhet 3.1 Bruksområde Vår EasyCut slepeskiveslåmaskin er konstruert til skjæring av halmprodukter som vokser på bakken. 3.2 Forskriftsmessig bruk Pos: 19.2 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/EasyCut/Bestimmungsgemäßer Gebrauch @ 1 Slepeskiveslåmaskinen er utelukkende konstruert for vanlig bruk til arbeider innen landbruket (forskriftsmessig bruk). Pos: 19.3 /BA/Einleitung/Bestimmungsgemäßer Gebrauch/Nicht bestimmungs gemäss ( @ 1 All bruk utover dette regnes som ikke forskriftsmessig. Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for skader som skyldes slik bruk, brukeren bærer alt ansvar for dette. Forskriftsmessig bruk inkluderer også at man overholder de krav til drift, vedlikehold og reparasjoner som produsenten har fastsatt. Egenmektige endringer på maskinen kan ha en negativ innflytelse på maskinens egenskaper eller forstyrre den korrekte funksjonen. Derfor fører egenmektige forandringer på maskinen til at ethvert skadeserstatningskrav overfor produsenten taper sin gyldighet Personalets kvalifikasjon og -opplæring Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er fortrolig med disse oppgavene og er kjent med farene som er forbundet med dette. Operatøren må definere nøyaktig personalets ansvarsområde, hvem som er ansvarlig for hva, og overvåkningen. Dersom personalet ikke har de nødvendige kunnskaper, så må disse opplæres og instrueres. Videre må operatøren sørge for at personalet fullt ut forstår innholdet i bruksanvisningen. Overhalingsarbeider som ikke er beskrevet i bruksanvisningen, skal kun utføres av autoriserte spesialiserte verksteder Farer når sikkerhetsinstruksjonene ikke blir fulgt Dersom sikkerhetsinstruksjonene ikke følges, kan det oppstå risikoer både for personer og for miljø og maskin. Manglende overhold av sikkerhetsinstruksjonene kan føre til at alle krav om skadeserstatning tapes. Spesielt kan en manglende overholdelse medføre f.eks. følgende risikoer: Risiko for personer på grunn av ikke sikrede arbeidsområder Svikt på viktige maskinfunksjoner Svikt på foreskrevne metoder for vedlikehold og overhaling Risiko for personer på grunn av mekaniske og kjemiske påvirkninger Risiko for miljøet på grunn av hydraulikkoljelekkasje Sikkerhetsbevisst arbeidsmåte De sikkerhetsinstruksjoner som er oppført i denne bruksanvisningen, gjeldende forskrifter om forebygging av ulykker og eventuelle interne arbeids-, drifts- og sikkerhetsforskrifter fra operatøren skal overholdes. Forskriftene til arbeidsvern og de ulykkesforebyggende forskriftene for din yrkesgruppe er bindende. Kjøretøysprodusentens sikkerhetsinstruksjoner skal overholdes. Under kjøring på offentlig vei må de til enhver tid gjeldende forskrifter overholdes (I Forbundsrepublikken Tyskland er dette StVZO og StVO). De må ha nødvendig utstyr til nødstilfeller. Til dette må brannslukningsapparat og førstehjelpskasse oppbevares lett tilgjengelig. Nødtelefonnumre for lege og brannvesen skal holdes klart på telefonen. 11

12 Pos: 20.5 /BA/Sicherheit/Sicherheits- und Unfallverhütungs-Vorschriften 1 Sikkerhet 3.3 Sikkerhetsforskrifter og forskrifter til forebygging av ulykker (HMS-forskriftene i Norge) 1 I tillegg til instruksjonene i denne bruksanvisningen må du følge de allmenne sikkerhetsforskrifter samt forskriftene til forebyggelse av ulykker! 2 Varsel- og henvisningsskiltene som er festet på maskinen gir viktig informasjon om farefri drift, og det tjener din sikkerhet å følge disse! 3 Følg de til enhver tid gjeldende bestemmelser når du kjører på offentlige veier! 4 Gjør deg kjent med alle innretninger og betjeningselementer og deres funksjoner før du tar fatt på arbeidet. Når arbeidet er i gang er det for sent! 5 Brukeren skal bruke tettsittende klær. Unngå løstsittende klær. 6 Hold maskinen ren for å unngå brannfare! 7 Kontroller området rundt maskinen før du starter kjøringen og før oppstart! (Barn!) Sørg for å ha god sikt! 8 Det er ikke tillatt å ha passasjerer på maskinen under arbeidet og ved transport. 9 Kople maskinene forskriftsmessig til, fest dem kun til de forskriftsmessige anordningene og sikre dem! 10 Sett støtteinnretningene i korrekt stillingen ved på- og avmontering! 11 Når maskiner koples til eller fra traktoren, er det nødvendig å utvise særlig forsiktighet! 12 Plasser alltid ballastvekter forkriftsmessig i korrekte festepunkter! 13 Ta hensyn til tillatt akselbelastning, totalvekt og transportdimensjoner! 14 Kontroller og monter transportutstyr,som f.eks. lys, varselsinnretninger og eventuelt sikkerhetsinnretninger! 15 Betjeningsinnretninger (wire, kjeder, stangsystemer osv.) for innretninger som fjernbetjenes skal plasseres slik at de ikke utløser utilsiktede bevegelser i transport- eller arbeidsstilling. 16 Sett maskinene i forskriftsmessig stand for kjøring på offentlig vei, og lås dem i samsvar med produsentens forskrifter! 17 Forlat aldri førerplassen under kjøring! 18 Kjørehastigheten må alltid være tilpasset de aktuelle forholdene! Unngå plutselige svinger når du kjører opp og ned stigninger og på tvers av heng! 19 Kjøreegenskapene, styre- og bremseevne påvirkes av påmonterte eller tilkoplede maskiner og ballastvekt. Sørg derfor for å ha tilstrekkelig styre- og bremseevne! 20 Ta hensyn til den plasskrevende svingbevegelsen og svingmassen til maskinen ved kjøring i svinger! 21 Maskiner skal kun tas i bruk hvis alle sikkerhetsinnretninger er montert og står i vernestilling! 22 Sikkerhetsinnretninger skal holdes i god tilstand. Skift ut deler som har gått tapt eller som oppviser skade. 23 Det er forbudt å oppholde seg i arbeidsområdet! 24 Opphold deg ikke i maskinenes snu- og svingsone! 25 Hydrauliske klapprammer skal kun betjenes når det ikke oppholder seg personer i svingsonen! 12

13 Pos: 20.6 /BA/Sicherheit/Angebaute Geräte/Geräte angebaut 1 Pos: 20.7 /Layout Module @ 1 Sikkerhet 26 Det er kveste- og skjæringspunkter på kraftbetjente (f.eks. hydraulisk) deler! 27 Før man forlater traktoren skal maskinen settes ned på bakken, parkeringsbremsen aktiveres, motoren stoppes og tenningsnøkkelen tas ut! 3.4 Påmontert utstyr 1 Når maskiner koples til eller fra traktoren, er det nødvendig å utvise særlig forsiktighet! 2 De respektive utstyrene skal kun koples til de tilhørende innretningene (f.eks. trepunkts oppheng) og sikres (transport, bruk) på en slik måte at en utilsiktet løfting eller senking av utstyret er utelukket. 3 Ved montering på trepunkts oppheng må montasjekategoriene til traktor og utstyr (f.eks. kraftuttakets turtall, hydraulikk) under alle omstendigheter være tilpasset hverandre! 4 Ved betjening av det utvendige betjeningselementet for montering på trepunkts oppheng må du ikke entre området mellom traktor og utstyr (fare for personskade)! 13

14 Pos: 20.8 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb 1 Pos: 20.9 /BA/Sicherheit/Zapfwellenbetrieb @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Sikkerhet 3.5 Kraftuttaksdrift 1 Det skal kun brukes kraftoverføringsaksler i henhold til produsentens forskrifter! 2 Beskyttelsesrør og sikringstrakter på kraftoverføringsakselen og kraftuttaksbeskyttelsen - også på maskinsiden - må være montert og i forskriftsmessig stand! 3 Sørg for forskriftsmessig overdekning av rørene til kraftoverføringsakslene i transport- og arbeidsstilling! 4 På- og avmontering av kraftoverføringsaksler skal kun skje når kraftuttaket er koplet ut, motoren er stoppet og tenningsnøkkelen er tatt ut! 5 Ved bruk av kraftoverføringsaksler med overbelastnings- eller friløpskopling som ikke dekkes til av sikkerhetsinnretningen på traktoren, skal det monteres overbelastnings- eller friløpskoplinger på maskinsiden! 6 Påse alltid at kraftoverføringsakselen er korrekt montert og sikret! 7 Sikre kraftoverføringsakselbeskyttelsen mot å bli dratt med i bevegelsen ved å feste kjeden! 8 Før innkopling av kraftuttaket må du forsikre deg om at turtallet som er valgt til traktorens kraftuttak er i overensstemmelse med det tillatte turtallet for maskinen! 9 Før innkopling av kraftuttaket må du forsikre deg om at ingen befinner seg i maskinens faresone! 10 Kople ikke inn kraftuttaket med stanset motor! 11 Ved arbeider med kraftuttaket skal det ikke oppholde seg noen i området ved den roterende kraftuttaks- eller kraftoverføringsakselen. 12 Kople alltid ut kraftuttaket når det oppstår for store vinkler og det ikke er nødvendig! 13 OBS! Etter at kraftuttaket er koplet ut, er det fremdeles fare på grunn av svingmasse som fortsetter å rotere! Kom ikke i nærheten av maskinen i denne tiden. Først når maskinen har stanset helt, og svingmassen er låst med holdebremsen, kan man utføre arbeider på den. 14 Rengjøring, smøring eller innstilling av kraftuttaksdreven maskin eller kraftoverføringsaksel utføres kun med utkoplet kraftuttak, stanset motor og med tenningsnøkkelen trukket ut! Sett på holdebremsen på svingmassen. 15 Legg fra deg frakoplet kraftoverføringsaksel på den tiltenkte holderen! 16 Etter demontering av kraftoverføringsakselen, skal man sette beskyttelseshylsen på kraftuttakstappen! 17 Ved skader skal disse repareres umiddelbart, før man tar maskinen i bruk! Merk Med hensyn til kraftoverføringsakselen skal instruksene fra produsenten av kraftoverføringsakselen overholdes. (Separat bruksanvisning!) 14

15 Pos: Pos: /Layout Module @ 1 Sikkerhet 3.6 Hydraulikkanlegg 1 Hydraulikkanlegget står under trykk! 2 Når hydraulikksylindrene og -motorene koples til, må man kontrollere at tilkoplingen av hydraulikkslangene blir forskriftsmessig! 3 Når hydraulikkslangene koples til traktorens hydraulikk, må man kontrollere at hydraulikken er fri for trykk, både på traktoren og på maskinen! 4 På hydrauliske funksjonsforbindelser mellom traktoren og maskinen skal koplingsmuffene og pluggene være merket, slik at man utelukker feilbetjening! Ved forveksling av koplingene får man omvendt funksjon (f.eks. løfte/senke) - Fare for ulykker! 5 Ved søk etter lekkasjer skal man bruke egnede hjelpemidler, slik at man unngår skader! 6 Væsker som trenger ut under høyt trykk (hydraulikkolje) kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige skader! Oppsøk lege umiddelbart ved personskader! Fare for infeksjon! 7 Fjern trykket fra anlegget og stopp motoren før du utfører arbeider på hydraulikkanlegget! Pos: /BA/Sicherheit/Hydraulikanlage Zusatz Alterung der @ 1 8 Kontroller hydraulikkslangene regelmessig og skift dem ut ved skader eller tegn på aldring! De nye slangeledningene må være i henhold til de tekniske kravene til maskinprodusenten! 15

16 Pos: /BA/Sicherheit/Wartung/Wartung Mäher mit Gasspeicher+ Auswechseln von 1 Sikkerhet 3.7 Vedlikehold 1 Reparasjons-, vedlikeholds- og rengjøringsarbeider, samt utbedring av funksjonsfeil, skal prinsipielt kun utføres når drivenheten er slått av og motoren er stanset! - Ta ut tenningsnøkkelen! 2 Kontroller mutre og skruer regelmessig for å sjekke at de sitter godt, ettertrekk ved behov! 3 Ved vedlikeholdsarbeider på oppløftet slåmaskin skal man alltid sikre den med egnede støtteelementer. 4 Når man skifter arbeidsverktøy med skjærekanter, skal man benytte egnet verktøy og hansker! 5 Olje, smørefett og filtre skal deponeres på forskriftsmessig måte! 6 Før man utfører arbeider på det elektriske anlegget, skal man alltid koble fra strømtilførselen! 7 Sikkerhetsinnretninger som er utsatt for slitasje skal kontrolleres regelmessig og skiftes ut i rett tid! 8 Ved utførelse av elektriske sveisearbeider på kjøretøyet og påmontert utstyr skal strømforsyningen slås av med hovedbryteren, eller kabelen må tas av på generatoren og på batteriet! 9 Reservedeler må minst oppfylle de tekniske kravene fastsatt av maskinprodusenten! Dette er garantert når man bruker original-krone-reservedeler! 10 Det skal kun fylles kvelstoff på gassakkumulatoren - eksplosjonsfare! 16

17 Pos: /BA/Sicherheit/Eigenmächtiger Umbau und 1 Pos: /BA/Sicherheit/Unzulässige 1 Pos: 21 /BA/Sicherheit/Arbeiten im Bereich von 1 Pos: 22 /Layout Module @ 1 Sikkerhet 3.8 Egenmektig ombygging og produksjon av reservedeler Ombygging eller forandringer av maskinen er kun tillatt i samråd med produsenten. Originalreservedeler og tilbehør som er autorisert av produsenten gir bedre sikkerhet. Bruk av andre deler kan føre til at vi ikke påtar oss ansvaret for de skader som oppstår som følge av denne bruken. 3.9 Ikke tillatte driftsmåter Den leverte maskinens driftssikkerhet kan kun garanteres under forutsetning av at den anvendes på korrekt og forskriftsmessig måte i samsvar med kapitlet - "Korrekt bruk" - i bruksanvisningen. Grenseverdiene som er angitt i dataarkene må ikke under noen omstendighet overskrides Arbeider i nærheten av høyspentlinjer Man må være spesielt forsiktig når man arbeider under eller i nærheten av høyspentledninger. Vær oppmerksom på at en total høyde på 4m kan oppnås under drift eller transport av maskinen. Hvis man må passere under luftledninger, så må brukeren innhente informasjon om disse luftledningenes nominelle spenning og minstehøyde fra operatøren. De sikkerhetsavstander som er angitt i tabellen må ikke under noen omstendigheter underskrides. Nominell spenning KV Sikkerhetsavstand til luftledninger m Inntil 1 1 Over 1 til Over 101 til Over 220 til

18 Pos: 23 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 24 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 25 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/EasyCut/Kennzeichnung EasyCut B @ 1 Pos: 26 /BA/Einleitung/Kennzeichnung/Angaben für Anfrage und 1 Pos: 27 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 28 /BA/Adressen/Adresse Maschinenfabrik KRONE @ 1 Pos: 31 /Layout Module @ 1 Beskrivelse av maskinen 4 Beskrivelse av maskinen 4.1 Kjennemerking 1 ECB00056 Fig. 1 Maskindataene finner du på merkeplaten (1). Det er plassert høyre foran på trepunktsbukken. 4.2 Opplysninger ved forespørsler og bestillinger År Maskinnr. Type Merk All kjennemerkingen er å regne som dokumentasjon, og de skal ikke forandres eller gjøres uleselige! Ved forespørsler om maskinen og ved bestillings av reservedeler skal man angi den respektive maskinens typebetegnelse, maskinnummer og produksjonsår. For at du til enhver tid skal ha disse dataene tilgjengelig, anbefaler vi at du fører dem inn i feltene over. Merk KRONE originale reservedeler og tilbehør som er autorisert av produsenten tjener sikkerheten. Bruk av reservedeler, tilbehør og ekstra utstyr som ikke er produsert, kontroller eller godkjent av KRONE, fører til at ansvaret for skader som følger av slik bruk taper sin gyldighet Kontakt Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Straße 10 D Spelle (Tyskland) Telefon: + 49 (0) 59 77/935-0 (sentral) Telefaks: + 49 (0) 59 77/ (sentral) Telefaks: + 49 (0) 59 77/ (ET-Lager _Inland) Telefaks: + 49 (0) 59 77/ (ET-Lager _Inland) E-post: 18

19 Pos: 32 /BA/Sicherheit/EasyCut/Sicherheit Einführung 1 Pos: 34 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Hinweis - Nachbestellung/ Anbringung 1 Pos: 35 /Layout Module @ 1 Beskrivelse av maskinen 4.3 Innføring Slepeskiveslåmaskinen er utstyrt med alle nødvendige sikkerhetsinnretninger (verneinnretninger). Det er imidlertid ikke mulig å sikre alle risikopunkter på denne maskinen fullstendig; da ville maskinens funksjonsdyktighet ikke kunne opprettholdes. På maskinen er det stilt opp respektive fareskilt som gjør oppmerksom på restfarene som består. Instruksjonene om fare er gitt form av såkalte varselsymboler. Nedenfor finner du viktig informasjon om plasseringen av denne henvisningsskilte og deres betydning, i tillegg til utfyllende informasjon! Pos: 33 /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Gefahr - Beschädigte oder unlesbare Aufkleber ( @ 1 Fare! - Maskinens faresone Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Skift ut klebemerker som er skadet eller blitt uleselige. Etter reparasjonsarbeider skal de respektive sikkerhetsklebemerkene plasseres på alle komponenter som er skiftet ut, blitt endret eller reparert. Områder der det er plassert et sikkerhetsklebemerke skal aldri rengjøres med en høytrykksvasker. Gjør deg kjent med varselsymbolenes betydning. Teksten ved siden av og den valgte plasseringen på maskinen gjør oppmerksom på de spesielle farepunktene på maskinen Etterbestilling av sikkerhetsklebemerker og informasjonsskilt Merk Alle sikkerhetsklebemerker og informasjonsskilt er utstyrt med et bestillingsnummer og kan bestilles direkte hos produsenten eller din autoriserte fagforhandler (se kapittel "Kontakt") Plassering av sikkerhetsklebemerker og informasjonsskilt Merk - Plassering av et klebemerke Konsekvens: Klebemerket blir sittende fast Flaten der klebemerket plasseres må være ren og uten smuss, olje eller fett. 19

20 Pos: 36 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der Sicherheitsaufkleber an der 1 Pos: 37 /BA/Sicherheit/Aufkleber/EasyCutSicherheitsaufkleber EasyCut B 1000 CV/CR ( @ 1 Beskrivelse av maskinen 4.4 Plasseringen av sikkerhetsklebemerkene på maskinen 3 CR 3 CR Fig. 2 EasyCut B 1000 CV, EasyCut B 1000 CR ECB00060_1 20

21 Pos: 39 /Layout Module @ 1 Beskrivelse av maskinen 1) Best.nr (1x) a) Les gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før igangsettelse. Følg instruksjonene. b) Overhold foreskrevet sikkerhetsavstand til høyspenningsledninger. c) Kraftuttakets turtall skal ikke overskride 1000 o/min! Hydraulikkanleggets driftstrykk skal ikke overskride 200 bar! Best.nr (1x) 1a) 1b) 1c) a c b 2) a) OBS! Maskindeler som har et langt etterløp. Berør ikke maskindeler som er i bevegelse. Vent til de har kommet til fullstendig stillstand. b) Sett sikkerhetsinnretningene i vernestilling før igangsettingen. c) Hold avstand når maskinen kjører. Best.nr (4x) 939 3) Grip aldri inn i klemfaresonen så lenge delene der kan bevege seg. Best.nr (4x på CV-utførelse) (6x på CR-utførelse) 4) STOP a) b) c) Hold tilbørlig avstand når maskinen er i gang. Best.nr (4x) ) Trykkakkumulatoren står under gass- og oljetrykk. Reparasjon kun mulig idet hele enheten skiftes ut. Best.nr (2x) 21

22 Pos: 40 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der Sicherheitsaufkleber an der 1 Pos: 41 /BA/Sicherheit/Aufkleber/EasyCutSicherheitsaufkleber EasyCut B 1000 CV Collect, EasyCut B 1000 CR Collect ( @ 1 Beskrivelse av maskinen 4.5 Plasseringen av sikkerhetsklebemerkene på maskinen CR 3 3 CR Fig. 3 EasyCut B 1000 CV Collect, EasyCut B 1000 CR Collect ECB00043_2 22

23 Pos: 43 /Layout Module @ 1 Beskrivelse av maskinen 1) Best.nr (1x) a) Les gjennom bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksjonene før igangsettelse. Følg instruksjonene. b) Overhold foreskrevet sikkerhetsavstand til høyspenningsledninger. c) Kraftuttakets turtall skal ikke overskride 1000 o/min! Hydraulikkanleggets driftstrykk skal ikke overskride 200 bar! Best.nr (1x) 1a) 1b) 1c) a b c 2) a) OBS! Maskindeler som har et langt etterløp. Berør ikke maskindeler som er i bevegelse. Vent til de har kommet til fullstendig stillstand. b) Sett sikkerhetsinnretningene i vernestilling før igangsettingen. c) Hold avstand når maskinen kjører. Best.nr (4x) 939 3) Grip aldri inn i klemfaresonen så lenge delene der kan bevege seg. Best.nr (8x på CV-utførelse) (10x på CR-utførelse) STOP a) b) c) 4) Fare på grunn av transportbånd som er i raskt omløp. Best.nr (4x) ) 6) Hold tilbørlig avstand når maskinen er i gang. Best.nr (4x) Fare i tverrtransportbåndets svingsonen. Best.nr (2x) ) Trykkakkumulatoren står under gass- og oljetrykk. Reparasjon kun mulig idet hele enheten skiftes ut. Best.nr (2x) 8) Ved arbeider på eller under tverrtransportøren skal alltid stoppekranen stenges. Best.nr (2x)

24 Pos: 44 /Überschriften/Überschriften 1/P-T/Technische Daten der 1 Pos: 46 /BA/Einleitung/Technische Daten/EasyCut/Technische Daten EasyCut B @ 1 wa Pos: 47 /Layout Module @ 1 Maskinens tekniske data 5 Maskinens tekniske data Type Easy Cut B 1000 CV Arbeidsbredde [mm] Transportbredde [mm] Plasseringshøyde [mm] Transporthøyde [mm] Antall skivekniver 12 Antall slåmaskintromler 4 Prepareringssystem EasyCut B 1000 CV Collect V-ståltinder Turtall prepareringsenhet [1/min] 600 / 900 Bredde prepareringssystem Tverrtransportbånd [1/min] Arealytelse [ha/h] Standard Kraftbehov [kw/hk] 130 / / 200 Turtall kraftuttak [1/min] 1000 Nødvendige hydraulikkoblinger Load-Sensing-kompatibel 1 x enkeltvirkende* og fri retur Standard Egenvekt [kg] ca ca *) enkeltvirkende styreapparat 24

25 Pos: 48 /BA/Einleitung/Technische Daten/EasyCut/Technische Daten EasyCut B @ 1 wa Pos: 49 /Layout Module @ 1 Type Easy Cut B 1000 CR Maskinens tekniske data Arbeidsbredde [mm] Transportbredde [mm] Plasseringshøyde [mm] Transporthøyde [mm] Antall skivekniver 12 Antall slåmaskintromler 4 Prepareringssystem EasyCut B 1000 CR Collect Rulleconditioner Tverrtransportbånd - Standard Arealytelse [ha/h] Kraftbehov [kw/hk] 130 / / 200 Turtall kraftuttak [1/min] 1000 Nødvendige hydraulikkoblinger Load-Sensing-kompatibel 1 x enkeltvirkende* og fri retur Standard Egenvekt [kg] ca ca *) enkeltvirkende styreapparat 25

26 Pos: 50 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 51 /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Füllmengen und Schmiermittelbezeichnungen der 1 Pos: 52 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Schmierstoffen @ 1 Pos: 53 /BA/Wartung/Tabellen_Füllmengen/Mähwerke/Technische Daten Betriebsstoffe Füllmengen EC B @ 1 Pos: 54 /Layout Module @ 1 Maskinens tekniske data 5.1 Smørestoffer Påfyllingsmengde og betegnelse på smøremiddel til drevet Miljø! Avhending og lagring av smøremidler Konsekvens: Miljøskader Oppbevar smøremidlene i egnede beholdere i samsvar med lovfestede forskrifter. Kvitt deg med brukte smøremidler i samsvar med lovfestede forskrifter. Påfyllingsmengde Raffinert olje Biologiske smøremidler Hovedgirkasse 2,0 [liter] Merkebetegnelse Merkebetegnelse Slåmaskindrev 2 x 6,5 SAE 90 På forespørsel Slåttebjelke 2 x 8,0 l 26

27 Pos: 56 /Layout Module @ 1 Maskinens tekniske data Pos: 55 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. 27

28 Pos: 57.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 57.2 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: @ 1 Pos: 57.4 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle 1 Pos: 57.8 /Layout Module @ 1 Første igangsettelse 6 Første igangsettelse 6.1 Første gangs montering Den første montasjen beskrives i det medleverte dokumentet "Veiledning til montering". 6.2 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Pos: 57.5 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/einstellarbeiten / Einstellungen/Gefahr - Einstellarbeiten gezogene Maschinen ( @ 1 FARE! Uforvarende bevegelse av maskinen Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Arbeider til innstilling skal prinsipielt utføres med drivverket slått av og traktormotoren stanset! Stans motoren. Ta ut tenningsnøkkelen. Maskinen må sikres mot å rulle bort. Vent til alle maskindeler har kommet til stillstand og er fullstendig avkjølt. Pos: 57.6 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/gefahr - Fehlerhafter @ 1 Fare! - Feil sammenbygging Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller alvorlige skader på maskinen. Sammenbyggingen av maskinen må kun foretas av en autorisert fagforhandler. Sammenbyggingen av maskinen skal foretas med særlig aktsomhet. Overhold de relevante forskriftene til forebyggelse av ulykker (HMS-forskriftene) når dette gjøres. Bruk kun sikre løfteutstyr og festemidler som har tilstrekkelig kapasitet. Maskinen må ikke settes i drift før alle sikkerhetsinnretningene er montert. Ved forandringer av maskinen uten produsentens samtykke, utelukker dette at produsenten bærer noe ansvar for resulterende skader. Pos: 57.7 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/gefahr - Fehlende Schutztücher @ 1 Fare! - Manglende sikkerhetsduker Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller alvorlige skader på maskinen. Før første igangsettelse av maskinen må alle medleverte sikkerhetsduker være montert på maskinen. 28

29 Pos: 57.9 /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Kontrollliste Erstinbetriebnahme EC B 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse Kontrolliste for første igangsetting Maskinen er montert etter monteringsanvisningen til maskinen. Kontroller alle skruer og mutrer for riktig feste, overhold foreskrevet tiltrekningsmoment. Kontroller alle sensorer for riktig feste, kontroller innstillingsverdiene ev. still inn, overhold foreskrevet tiltrekningsmoment. Kontroller verneinnretningene. Smør maskinen. Foreta oljekontroll på alle girene. Tilpass hydraulikkanlegget til traktoren. Kontroller tettheten til hydraulikkanlegget. Kontroller om traktoren oppfyller kravene til maskinen. Kontroller aksellast, minsteballast og totalvekt. Eventuelt tilpass koblingspunkter til traktoren. Kontroller lengde på kraftoverføringsaksel, og ev. foreta lengdetilpasning. Kontroller tverrtransportbåndet for riktig feste i transportstilling. Kontroller innstillingen av transportbåndene og kjøreforholdene avhengig av utrustningen på maskinen, se kapittel Ekstrautstyr, «Innstilling transportbånd». Luft friksjonskoblingene. Utfør alle maskinfunksjonene (f.eks. løfte, senke) etter hverandre til hydraulikkanlegget er luftet. 29

30 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Sensoren anbauen/sensor Drehzahl 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Sensoren anbauen/sensor 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse Kontroll / innstilling av sensor turtall Fig. 4 Still inn turtallsensorene (B4, B5) til et innstillingsmål på 2 mm. Kontroller funksjonen til turtallsensoren slik dette beskrives i meny 4-2 Sensortest manuell. Merk Drei kraftoverføringsakselen gjennom med hånden. Følg med på indikatoren på displayet under dreiingen. Statusen på sensoren endrer seg fra dempet til udempet, og omvendt Innstilling av sensor sammenføring Fig. 5 Still inn sensorene (B7, B9) til et innstillingsmål på 4 mm. Kontroller at sensorene kobler når du løfter/senker tverrtransportbåndet. 30

31 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anpassung an den 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Kuppelpunkte/Kuppelpunkte Bild EC B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse 6.3 Tilpasning til traktoren Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/warnung - Achslasten Beeinträchtigung der @ 1 Advarsel! - Innskrenkninger i traktorens styrbarhet. Konsekvens: Skade på traktoren eller på maskinen Montering av aggregater foran og bak på maskinen må ikke føre til overskridelse av tillatt totalvekt, tillatte akselbelastninger og av bæreevnen til traktorens dekk. Traktorens foraksel må alltid være belastet med minst 20 % av traktorens tomvekt, også når det er montert aggregat bak. Kontroller at disse betingelsene er oppfylte før du starter kjøringen Koplingspunkter Kat.III Kat.III Kat.IV Kat.IV ECB00021 Fig. 6 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Kuppelpunkte/Kuppelpunkte Text EasyCut Kat III und @ 1 Trepunktsopphenget på EasyCut er konstruert for kat. III og kat. IV. EasyCut er designet for kat. III som standard. Monter kulehylse (1) kat. III på trekkstangbolten (2) Sikre trekkstangbolten med låsepinne (4) og sikringskjede (5) Omstilling til kat. IV: Trekk ut trekkstangbolten (2), og drei 180 grader videre (lengre tapp må peke utover) Monter kulehylse (3) kat. IV på trekkstangbolten (2) Sikre trekkstangbolten med låsepinne (4) og sikringskjede (5) 31

32 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Kuppelpunkte/Kuppelpunkte Oberlenker Bild EC B @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Freiraum Traktor zur Maschine 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Freiraum Traktor Maschine prüfen Bild EasyCut B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse a Fig. 7 ECB00036_1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Kuppelpunkte/Kuppelpunkte Text @ 1 Stikk toppstagbolten (2) inn i det nederste hullet på trepunktsbukken. Sett kulehylsen (1) på toppstagbolten (2). For å sikre toppstagbolten mot rotasjon stikk rotasjonssikringen til toppstagbolten inn i hullet (a). Sikre toppstagbolten med låsepinne (3) Kontrollere frirom mellom traktor og maskin Fig. 8 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Freiraum Traktor Maschine @ 1 Hvis frirommet mellom traktoren og maskinen er for lite, øk frirommet ved å regulere stolpesikringen. Gå fram på denne måten: Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Monter maskinen på traktorens trekkstang (1) Hekt toppstaget (2) inn på trepunktsbukken Kontroller frirommet Ved for lite frirom: Koble fra maskinen Ta av bolter (3) i det bakre området til stolpesikringen Juster stolpesikringen i hullmønsteret, sett boltene inn igjen og sikre Stille inn stolpesikring til høyre og til venstre Pos. I = minste avstand til traktor Pos. II = største avstand til traktor 32

33 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Ankuppeln Bild EC B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse 6.4 Kraftoverføringsaksel Tilpasning av lengden Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Unbeabsichtigtes Abkuppeln @ 1 Fare! - Utilsiktet frakopling av maskinen ved kjøring på vei eller ved arbeidsinnsats. Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller sterke skader på maskinen. Når maskiner koples til eller fra traktoren, er det nødvendig å utvise særlig forsiktighet! Forskriftene til forebygging av ulykker må under alle omstendigheter overholdes. Trekkstengene på traktoren skal fastgjøres med inngrensningskjettinger eller -stenger for å forhindre at maskinen svinger ut under transport eller arbeid. Hvis trekkstengene (1) er utstyrt med fangkroker, må de følgende punktene overholdes: Særlig i vendeposisjon opptrer det sterke krefter på trekkstangboltene (3). Derfor må fangkrokene befinne seg i en uklanderlig tilstand. I tillegg til dette må fangkrokene låses fast slik at de ikke kan åpnes igjen etter at de er koplet inn i de spesielle sperreboringene (4). Fig. 9 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Ankuppeln Text EC B 1000/ B @ 1 Monter maskinen på traktorens trekkstang (1) Hekt toppstaget (2) inn på trepunktsbukken 33

34 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Mähwerke/Längenanpassung Bild EC280/320-1/ B @ 1 Pos: /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Schwenkbereich/Freiraum @ 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Traktorwechsel Änderungen an der Pahlsicherung Gelenkwellenlänge @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse Fig. 10 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/Gelenkwelle/Mähwerke/Längenanpassung_ohne @ 1 Kraftoverføringsakselens (1) lengde må tilpasses. Trekk kraftoverføringsakselen fra hverandre. Stikk på en halvdel hver, (1) og (2), på traktor- og maskinsiden. Kontroller overdekningen av profil- og beskyttelsesrørene. Forkort profil- og beskyttelsesrørene slik at kraftoverføringsakselen er fritt bevegelig i korteste driftsstilling. Den videre fremgangsmåte finner du i bruksanvisningen fra kraftoverføringsakselprodusenten. OBS! - Kraftoverføringsakselens svingsone Konsekvens: Skade på traktoren eller på maskinen Kontroller kraftoverføringsakselens svingsone og klaring! EC OBS! - Traktorbytte Konsekvens: Materialskader på maskinen Ved første gangs bruk av maskinen, ved alle traktorbytter og ved justering av stolpesikringen må lengden på kraftoverføringsaksel kontrolleres. Dersom kraftoverføringsakselens lengde ikke passer til traktoren, må innholdet i kapittel «Tilpasning av kraftoverføringsakselens lengde» under alle omstendigheter leses og overholdes. 34

35 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hydraulik 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Bild Load-Sensing Anschluss EC B @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS 1 Pos: /Layout Module @ 1 Første igangsettelse Tilpasse hydraulikken 6.5 Tilkopling av load-sensing Fig. 11 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Load-Sensing-Anschluss @ 1 Komfort-hydraulikken er egnet for Load-Sensing. Når Load-Sensing-systemet skal benyttes, skjer oljetilførselen ved hjelp av traktorhydraulikkens Power-Beyond-system (du finner mer informasjon om dette i driftsveiledningen fra traktorprodusenten). Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Anpassen des Hydrauliksystems EasyCut B @ 1 Tilpass maskinens Komfort-hydraulikksystemet til traktoren. Hydraulikksystemet er designet til kontinuerlig sirkulasjon. Tilpassingen skjer ved at man innstiller hydraulikk-systemskruen på maskinens styreventilblokk. Styre-ventilblokken befinner seg foran, midt under trepunktsbukken. Merk Innstillingen avhenger av traktorens hydraulikk, og den må utføres når maskinen er i trykkfri tilstand! Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) ut til stopp på: Traktor med åpent hydraulikksystem (konstantstrøm) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) traktorer med LS-pumpe og ikke aktivert load-sensing-system Merk Denne innstillingen er innstilt ved levering fra fabrikken Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) inn til stopp på: Traktor med lukket hydraulikksystem (konstant trykk eller load sensing) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) Traktorer med LS-pumpe og tilkoplet signalledning 35

36 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Querförderband rechts / links entlüften: 1 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Querförderband rechts / links entlüften Bild EC @ 1 Pos: 58 /Layout Module @ 1 Første igangsettelse 6.6 Kontroller tverrtransportbåndet til høyre / venstre for godt feste Fig. 12 Pos: /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Querförderband rechts / links entlüften: @ 1 Etter at maskinen er montert, må tverrtransportbåndene til høyre og venstre kontrolleres for godt feste med maskinen i transportstilling. Lar tverrtransportbåndene seg bevege for hånd i transportstillingen, må de fire løftesylindrene til tverrtransportbåndene luftes. Hvis det ikke luftes, kan det oppstå kollisjon når slåmaskinene settes i transportstilling. Sett maskinen i arbeidsstilling. Et egnet tilkoblingsstykke (1) skrus på manometerkoblingen (2). Samle opp hydraulikkolje som kommer ut i en egnet beholder. Løft / senk tverrtransportbåndet for sikker fjerning til hydraulikkoljen kommer ut uten luftbobler. Skru av tilkoblingsstykket. Gjenta prosedyren for alle fire manometerkoblingene. 36

37 Pos: 59.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 59.2 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anbau an den 1 Pos: 59.4 /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Ankuppeln Bild EC B @ 1 Pos: 59.6 /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7 Igangsettelse 7.1 Montering på traktoren Pos: 59.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/warnung - Achslasten Beeinträchtigung der @ 1 Advarsel! - Innskrenkninger i traktorens styrbarhet. Konsekvens: Skade på traktoren eller på maskinen Montering av aggregater foran og bak på maskinen må ikke føre til overskridelse av tillatt totalvekt, tillatte akselbelastninger og av bæreevnen til traktorens dekk. Traktorens foraksel må alltid være belastet med minst 20 % av traktorens tomvekt, også når det er montert aggregat bak. Kontroller at disse betingelsene er oppfylte før du starter kjøringen. Fig. 13 Pos: 59.5 /BA/Erstinbetriebnahme/EasyCut/Ankuppeln Text EC B 1000/ B @ 1 Monter maskinen på traktorens trekkstang (1) Hekt toppstaget (2) inn på trepunktsbukken 37

38 Pos: 59.7 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 59.8 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Spezielle 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.2 Hydraulikk Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Pos: 59.9 /BA/Sicherheit/Hydraulik/Warnung - Anschluss der @ 1 Advarsel! - Tilkopling av hydraulikkledningen Konsekvens: alvorlige personskader gjennom inntrenging av hydraulikkolje under huden. Under tilkoplingen av hydraulikkslangene til traktorens hydraulikk må systemet være uten trykk på begge sider! Ved søk etter lekkasjer skal man bruke egnede hjelpemidler og vernebriller, slik at man unngår skader! Oppsøk lege øyeblikkelig dersom det oppstår skade! Fare for infeksjon! Slipp trykket ut før slangene koples fra, og før det utføres arbeider på hydraulikkanlegget! Kontroller hydraulikkslangene regelmessig og skift dem ut ved skader eller tegn på aldring! De nye slangeledningene må være i henhold til maskinprodusentens tekniske krav! 38

39 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Bild Load-Sensing Anschluss EC B @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.3 Tilkopling av load-sensing Fig. 14 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Load-Sensing-Anschluss @ 1 Komfort-hydraulikken er egnet for Load-Sensing. Når Load-Sensing-systemet skal benyttes, skjer oljetilførselen ved hjelp av traktorhydraulikkens Power-Beyond-system (du finner mer informasjon om dette i driftsveiledningen fra traktorprodusenten). Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Anpassen des Hydrauliksystems EasyCut B @ 1 Tilpass maskinens Komfort-hydraulikksystemet til traktoren. Hydraulikksystemet er designet til kontinuerlig sirkulasjon. Tilpassingen skjer ved at man innstiller hydraulikk-systemskruen på maskinens styreventilblokk. Styre-ventilblokken befinner seg foran, midt under trepunktsbukken. Merk Innstillingen avhenger av traktorens hydraulikk, og den må utføres når maskinen er i trykkfri tilstand! Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) ut til stopp på: Traktor med åpent hydraulikksystem (konstantstrøm) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) traktorer med LS-pumpe og ikke aktivert load-sensing-system Merk Denne innstillingen er innstilt ved levering fra fabrikken Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) inn til stopp på: Traktor med lukket hydraulikksystem (konstant trykk eller load sensing) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) Traktorer med LS-pumpe og tilkoplet signalledning 39

40 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Hydraulikleitungen 1 Pos: /BA/Sicherheit/Hydraulik/Achtung - Verschmutzung der @ 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hydraulik/Hydraulikanschluss Bild EC B @ 1 Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen @ 1 Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse Tilkopling av hydraulikkledningene Pos: /BA/Sicherheit/Hydraulik/WARNUNG - Vertauschen der Hydraulikkleitungen, wenn @ 1 Advarsel! - Dersom hydraulikkslangene forveksles når de koples til traktorens hydraulikkanlegg, fører dette og så til at funksjonene forveksles. Konsekvens: Personskader, sterke skader på maskinen Sørg for at du identifiserer de hydrauliske tilkoplingene riktig. Kontroller alltid riktig tilkopling av forbindelsen mellom maskin og traktor. Når hydraulikkslangen koples til, må kontrollapparatet for hydraulikkanlegget befinne seg i flytestilling eller i posisjon "Senke". OBS! - Tilsmussing av hydraulikkanlegget Konsekvens: Skader på maskinen Samtidig med at hurtigkoplingene koples til, må man kontrollere at disse er rene og tørre. Se opp for avgnidde og innklemte steder. Fig. 15 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit Load-Sensing Pumpe und Meldeleitung @ 1 Traktor med Load-Sensing pumpe og meldeledning (LS): Koble til trykkledningen (P) på Load Sensing-tilkoblingen på traktoren Koble alltid til på tilkoblingen for trykkløs retur Koble til meldeledning (LS) på tilkoblingen for Load Sensing-styringen eller Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit @ 1 Traktor med konstanttrykkpumpe: Koble til trykkledningen (P) på traktoren Koble alltid til på tilkoblingen for trykkløs retur Legg meldeledningen (LS) inn i holderen på maskinen eller Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hydraulik/Hydraulikschläuche ankuppeln Traktor mit Konstant-Strompumpe @ 1 Traktor med konstantstrømpumpe: På traktoren er det nødvendig med et enkeltvirkende styreapparat med fri retur til drift av maskinen til betjening av hydraulikkanlegget. Demonter standard hydraulikkobling og plugg Monter medfølgende komponenter (2x hydraulikkplugger) på hydraulikkslangene (P, T) Koble hydraulikkslangen til et enkeltvirkende styreapparat (EW) på traktoren Koble alltid til på tilkoblingen for trykkløs retur 40

41 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Anschluss an das KRONE ISOBUS-Terminal 1 Pos: /BA/Sicherheit/elektrische Bedienung/Achtung - Anschluss der @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.4 Tilkobling til KRONE ISOBUS-terminalen CCI Tilkobling til terminalen se kapittel KRONE ISOBUS-terminal, «Koble til terminal» Betjening av maskinen foretas via terminalen. Flere opplysninger om betjening av maskinen: Se kapittel «KRONE ISOBUS-terminal» OBS! - Tilkopling av den elektriske betjeningen Konsekvens: Skader på betjeningen Kontroller at plugg og stikkontakter er rene og tørre når du plugger i støpselet. Smuss og fuktighet kan føre til kortslutninger! 41

42 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Beleuchtung 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Beleuchtung/Anschluss Beleuchtung T2 Bild EC B @ 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/Schwader/Hinweis Sauberkeit der Stecker und @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.5 Lys Pos: /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Beleuchtung/Beleuchtungsanlage alle @ 1 Fare! - Lysanlegg Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller sterke skader på maskinen. Før transport på offentlige veier må belysningsanlegget under alle omstendigheter koples til, og funksjonsdyktigheten må kontrolleres. Hold belysningsanlegget rent. Tilsmussede lamper og lyskastere har en negativ innvirkning på trafikksikkerheten. Defekte lyspærer eller knuste lyskastere må skiftes ut. Ved transport- kjøring på offentlige veier må maskinen befinne seg i transportstilling. 7.6 Tilkopling av lys Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Beleuchtung/Anschluss Beleuchtung T1 EC @ 1 For å tilfredsstille veitrafikkloven, er maskinen som standard utstyrt på følgende måte: med 3-kammers baklys (3) bak (blink-, bak- og bremselys) med røde reflektorer (4) bak med gule reflektorer (5) på sidene ECB00025 Fig. 16 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Beleuchtung/Anschluss Beleuchtung T3 EC 2800/3200 @ 1 Lysanlegget koples til via den 7-pols forbindelseskabelen som medleveres (2). I denne forbindelse: Stikk den 7-polede pluggen av forbindelseskabelen (2) i den respektive stikkontakten (1) på maskinen. Stikk den 7-polede pluggen av forbindelseskabelen (2) i den respektive stikkontakten på traktoren. Legg kabelen slik at den ikke kommer i berøring med hjulene. Merk Kontroller at plugg og stikkontakter er rene og tørre når du plugger i støpselet. Smuss og fuktighet kan føre til kortslutninger! 42

43 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Spezielle 1 Pos: /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Sich drehende @ 1 Pos: /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Gefahr - Falsche Zapfwellendrehzahl @ 1 Pos: /BA/Sicherheit/Gelenkwelle/Achtung - Schwenkbereich/Freiraum @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.7 Kraftoverføringsaksel Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Fare! - Kraftoverføringsakselen roterer Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader Montering og demontering av kraftoverføringsakselen kun med motoren slått av og tenningsnøkkelen trukket ut. Sikre traktoren mot å rulle. Sikre at kraftoverføringsakselen er riktig tilkoplet (låsen til kraftoverføringsakselen må ha smekket i lås). Sikre at sikkerhetsinnretningene er festet ordentlig. Bruk aldri en kraftoverføringsaksel der sikkerhetsinnretningen ikke er montert. Sikkerhetsinnretninger som oppviser skade må skiftes ut øyeblikkelig Fest låsekjettingen til kraftoverføringsakselen, slik at beskyttelsesrøret ikke dreier samtidig med kraftoverføringsakselen. Fare! - Feil turtall på kraftuttaket Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller skader på maskinen. Denne maskinen drives bare med et turtall for kraftuttaket på maksimum 1000 o/min. Før kraftuttaket koples inn, må det kontrolleres at du har valgt riktig turtall for kraftuttaket. OBS! - Kraftoverføringsakselens svingsone Konsekvens: Skade på traktoren eller på maskinen Kontroller kraftoverføringsakselens svingsone og klaring! 43

44 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Gelenkwelle 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Anbau Gelenkwelle/Anbau Gelenkwelle Bild EC B @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Anbau Gelenkwelle/Zwischengelenkwelle/Zwischengelenkwellen Bild EC B @ 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hinweis @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Igangsettelse Montering av kraftoverføringsakselen Fig. 17 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Anbau Gelenkwelle/Anbau Gelenkwelle gezogene/angehängte @ 1 Skyv kraftoverføringsakselen (1) opp på traktorens kraftuttakstappog sikre den. Sikre kraftoverføringsakselbeskyttelsen (2) mot å bli dratt med i bevegelsen. 7.8 Mellomkraftoverføringsaksel Fig. 18 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Anbau Gelenkwelle/Zwischengelenkwelle/Zwischengelenkwellen an Dreipunktbock sichern Text EC B @ 1 Mellomkraftoverføringsakselen (1) for slåmaskindrevet kobles med friksjonskoblingene (2) til giret til trepunktsbukken. Fest holdekjedene (3) på trepunktsbukken (4) til maskinen. Merk - Friksjonskopling Konsekvens: Opprettholde funksjonen og øke brukstiden Friksjonskoplingen (2) må luftes før første igangsettelse og én gang i året før innhøstningen begynner. ( se kapittel Før den nye sesongen begynner "Friksjonskopling") 44

45 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abstellstütze in Transportstellung 1 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Abstellstütze/Abstellstütze eingeklappt Bild EC B @ 1 Pos: 60 /Layout Module @ 1 Igangsettelse 7.9 Sving parkeringsstøtten i transportstilling Fig. 19 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Abstellstütze/Abstellstütze in Transportstellung schwenken (vier Stützen) EC B @ 1 Etter at maskinen er montert, må parkeringsstøtten skyves i transportstilling. Løft opp parkeringsstøtten litt ved hjelp av trepunktshydraulikken. Skyv parkeringsstøtten foran (2) bakover til transporten og sikre dem med bolten (1). Skyv parkeringsstøtten bak (3) forover til transporten og sikre dem med bolten (1). 45

46 Pos: 61.1 /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal CCI 1 Pos: 61.2 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis Im weiteren Verlauf Terminal auch als Bedieneinheit @ 1 Pos: 61.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/achtung - Bedieneinheit @ 1 Pos: 61.4 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine...) Bild EC B @ 1 Pos: 61.6 /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Merk Videre bakover i denne brukerhåndboken betegnes terminalen også som «kontrollenhet». OBS! - Beskytt kontrollenheten Konsekvens: Skader på kontrollenheten Kontrollenheten må beskyttes mot vann. Hvis maskinen ikke benyttes over lengre tid (som f.eks. om vinteren), må kontrollenheten lagres i et tørt rom. Ved arbeider til montering og reparasjon, særlig ved sveisearbeider på maskinen, må spenningsføringen til kontrollenheten brytes. Dersom det oppstår en overspenning, kan elektronikken i kontrolenheten bli skadet. ESC F7 F8 F9 F1 F2 F3 3 F10 F4 F11 F5 F12 F6 CC CC Fig. 20 Pos: 61.5 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Allgemeine Beschreibung (Die elektronische Ausstattung der Maschine...) Text EC B @ 1 Maskinens elektroniske utstyr består i det vesentlige av jobbcomputeren (1) samt kontrollenheten (3) og styre- og funksjonselementene. Antall jobbcomputere (1) avhenger av maskinens utstyr. Jobbcomputeren (1) befinner seg på trepunktsbukken. Dens funksjoner er: Styring av aktorikken som er montert på maskinen Overføring av alarmmeldinger Diagnose sensorikk / aktorikk Via kontrollenheten (3) meddeles føreren informasjon og gjennomføres det innstillinger for driften av maskinen; denne informasjonen tas opp av jobbcomputeren og bearbeides videre av denne. 46

47 Pos: 61.7 /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Terminal in Kabine 1 Pos: 61.8 /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Hinweis für den Anbau des Terminals, in die @ 1 Pos: 61.9 /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Montering av terminalen i førerhuset Merk For å montere terminalen i traktorens førerhus, må den medleverte brukerhåndboken for terminalen overholdes. Betriebsanleitung Version: 1.0 CC-ISOBUS ISOBUS-Terminal CCI 100/200 Fig.21 47

48 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/ISOBUS Short Cut 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI ISOBUS Short Cut Button Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_2 @ 1 FARE! Fare for personskade når maskinen går! Maskinen din understøtter ISOBUS Short Cut Button. Når ISOBUS Short Cut Button (1) betjenes, blir maskinens funksjon slått av for å innlede en sikker tilstand for maskinen i faresituasjoner. Prosessorienterte forløp fortsettes til de er avsluttet. Derfor kan maskinens komponenter fortsatt ha etterløp etter at ISOBUS Short Cut Button har blitt betjent. Dette kan føre til personskader. Under ingen omstendigheter griper ISOBUS Short Cut Button inn i traktorfunksjoner, dvs. verken kraftoverføringsakselen eller hydraulikkfunksjonen påvirkes negativt på noen måte! Derfor kan maskinen fortsatt ha etterløp etter at ISOBUS Short Cut Button har blitt betjent. Dette kan føre til personskader. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird betätigt_easycut B @ 1 Når man betjener ISOBUS Short Cut Button (1) på terminalen, denne knappen er utført som en slagknapp, sendes det en stoppekommando på ISOBUS. Denne kommandoen evalueres av din tilkoblede ISOBUS-maskin, for i en faresituasjon eventuelt å innlede de respektive automatiske tiltakene. Hvis ISOBUS Short Cut Button aktiveres, vises det en tilsvarende alarmmaske i displayet: ESC F7 F8 F9 1 ISB F1 F2 F3 F10 F4 F11 F5 F12 F6 CC Fig. 22 De følgende oppførte funksjonene blokkeres på maskinsiden av jobbcomputeren. Alle hydraulikkfunksjoner (f.eks. løfte slåmaskinene, senke slåmaskinene ) OBS! Tverrtransportbåndet kjører videre På utførelsen med tverrtransportbånd slås ikke motoren til tverrtransportbåndet seg av når du trykker på ISOBUS Short Cut Button. 48

49 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/Display / 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/Hinweis @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Module für Beipack/ISOBUS Short Cut Button/ISOBUS Short Cut Button_wird @ 1 Når ISOBUS Short Cut Button slippes igjen, viser den følgende mellingen i terminalens display: ESC F7 F8 1 ISB F1 F2 2 F9 F3 F10 F11 F12 OK F4 F5 F6 CC Fig.23 Ved å trykke på funksjonsknappen funksjoner disponible igjen. forlates alarmmasken. Nå er alle maskinens Display / Touchscreen Til menyføring og praktisk innlesning av verdier og tekster er terminalen utstyrt med en høykvalitets touchscreen. Via berøringen av bildeskjermen kan man hente opp funksjoner og endre verdier direkte. Merk Via scrollhjulet (2) kan de samme funksjonene som via touchscreen utføres. 49

50 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (vorgerüsteteter ISO 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Koble til terminalen (på traktorer med innebygd ISOBUS-system) CC00014 Fig. 24 Forbindelsen mellom terminal og traktor Merk Tilkoblingen av terminalen til traktoren utføres med det spesielle kabelsettet (5), som kan bestilles hos Krone med angivelse av Krone artikkelnr Sett støpselet (2) til kabelsettet (5) inn i stikkontakten (1) (CAN1-IN) til terminalen. Sett støpselet (4) til kabelsettet (5) inn i stikkontakten (3) (CAN1-OUT) til terminalen. Sett ISO-stikkontakten (6) (9-pols) til kabelsettet (5) inn i ISO-stikkontakten (7) (9-pols) som befinner seg i traktorens førerhus. Forbindelse mellom traktor og maskin Merk Tilkoblingen av traktoren til maskinen utføres med det spesielle kabelsettet (14), som kan bestilles hos Krone med angivelse av Krone artikkelnr Sett ISO-stikkontakten (9) (9-pols) til kabelsettet (14) inn i ISO-stikkontakten (8) (9-pols) som befinner seg utvendig på traktorsiden. Sett støpselet (10) (7-pols) til kabelsettet (14) inn i maskinens stikkontakt (11) (7-pols). Sett støpselet (12) (2-pols) til kabelsettet (14) inn i maskinens stikkontakt (13) (2-pols). 50

51 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor mit integriertem ISOBUS 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Tilkopling av multifunksjonsspaken til CCI-terminalen (for traktorer med integrert ISOBUS system) CC00602 Fig.25 Merk Tilkoplingen av terminalen til traktoren utføres med det spesielle kabelsettet (5), som kan bestilles hos Krone med oppgave av Krone artikkelnr Sett støpselet (2) til kabelsettet (5) inn i stikkontakten (1) (CAN1-IN) til terminalen Sett støpselet (4) til kabelsettet (5) inn i stikkontakten (3) (CAN1-out) til terminalen Forbind ISO-støpselet (6) (9-pols) til kabelsettet (5) med ISO-stikkontakt (6) (9-pols) til multifunksjonsspaken Sett ISO-støpselet (7) (9-pols) til multifunksjonsspaken inn i ISO-stikkontakten (7) (9-pols) som befinner seg i traktorens førerhus. 51

52 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Terminal anschließen (ohne ISO 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Tilkopling av terminalen (for traktorer uten ISOBUS system) Fig.26 Forbindelse mellom terminal og maskin Merk Forbindelsen mellom terminal og maskinen utføres via det medleverte kabelsettet (5) (artikkelnr ). Sett støpselet (2) til kabelsettet (5) inn i stikkontakten (1) (CAN1-IN) til terminalen Sett støpselet (6) (7-pols) til kabelsettet (5) inn i maskinens stikkontakt (7) (7-pols). Sett avslutningsstøpselet (4) (artikkelnr , hører med i leveringsomfanget) inn i stikkontakten (3) (CAN1-out) til terminalen Forbindelse mellom traktor og maskin Merk Forbindelsen mellom traktoren og maskinen utføres via den medleverte strømforsyningskabelen (8) (artikkelnr ). Sett støpselet (9) til strømforsyningskabelen (8) inn i traktorens faste stikkontakt(10) Sett pluggen (11) (2-pols) til strømforsyningskabelen (8) inn i maskinens stikkontakt (12) (2- pols). 52

53 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Tilkopling av multifunksjonsspaken til CCI-terminalen (for traktorer uten ISOBUS system) CC Fig.27 Merk Tilkoplingen av terminalen til multifunksjonsspaken utføres med det spesielle kabelsettet (9), som kan bestilles hos Krone med oppgave av Krone artikkelnr Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Multifunktionshebel an CCI Terminal anschließen (Traktor ohne ISOBUS System) @ 1 Sett støpselet (2) til kabelsettet (9) inn i stikkontakten (1) (CAN1-IN) til terminalen Forbind stikkontakten (3) til kabelsettet (9) med støpselet (4) til kabelsettet (5) Forbind ISO-støpselet (8) (9-pols) til kabelsettet (9) med ISO-stikkontakt (7) (9-pols) til multifunksjonsspaken Sett støpselet (6) (7-pols) til kabelsettet (5) inn i maskinens stikkontakt (7) (7-pols). 53

54 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Ein- Ausschalten des Terminals bei nicht angeschlossener 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Ein- Ausschalten Bild mit nicht angeschlossener @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/hinweis Für weitere Angaben zur Funktionsweise Handbuch @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Inn- og utkopling av terminalen når maskinen ikke er tilkoplet Fig.28 Merk Før terminalen slås på første gang, må tilkoplingene på apparatet kontrolleres for å sikre at de sitter riktig og godt. Ved å trykke og holde på knappen (1) og av. (PÅ/AV) (ca. 2 sekunder), slår man terminalen på Merk For ytterligere oppgaver når det gjelder ISOBUS-terminalen CCI sin funksjonsmåte, vennligst se den medleverte terminal-brukerhåndboken. Betriebsanleitung Version: 1.0 CC-ISOBUS ISOBUS-Terminal CCI 100/200 Fig.29 54

55 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Ein- Ausschalten des Terminals bei angeschlossener 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Ein- Ausschalten Startbild mit angeschlossener Maschine EasyCut B @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/hinweis Bevor Sie das Terminal zum ersten @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Softkeys für die FunktionstastenFunktionstasten F1 bis F 12 Bild Hand Grundbild Frontmähwerk / Mähwerke ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Inn- og utkopling av terminalen når maskinen er tilkoplet Startbilde ESC F7 F8 F9 F10 F11 F12 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fig. 30 CC Merk Før terminalen slås på første gang, må tilkoplingene på apparatet kontrolleres for å sikre at de sitter riktig og godt. Ved å trykke og holde på knappen (1) og av. (PÅ/AV) (ca. 2 sekunder), slår man terminalen på Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/hinweis Vor der @ 1 Merk Før første gangs bruk Første gangen produktet slås på, lades konfigurasjonen til maskinens spesifikke menyer opp i terminalen. Denne opplastingen kan ta noen minutter. Konfigurasjonen lagres i terminalens lager. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/ein- Ausschalten nach dem Ladevorgang wird im Display das Straßenbild @ 1 Etter opplastingen vises «Startbildet» i displayet. Terminalen er nå klar til drift. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Ein- Ausschalten des Terminal s/umschalten Straßenbild auf Grundbild Frontmähwerk heben/senken Mähwerke @ 1 Ved å betjene funksjonsknappen kommer man avhengig av sideslåmaskinenes posisjon enten til hovedbildet «Løfte/senke front-slåmaskin» eller i hovedbildet «Løfte/senke slåmaskiner». F7 F8 F9 F L R % 100% cm 40 cm F1 F2 F3 F4 F11 F12 50% 50% F5 F6 Fig. 31 Hovedbilde «Løfte / senke front-slåmaskin» CC Hovedbilde «Løfte / senke slåmaskiner» 55

56 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal CCI / 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigebereiche im Display 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Auflistung der der @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.1 Visningsområder i displayet Fig. 32 I Statuslinje II Indikeringer i hovedvinduet III Beskrivelse av de grafiske fremstillingene for funksjonsknappene (F1 til F12) 56

57 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Bild Hand ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz EasyCut B @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz Lüfter EasyCut B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Statuslinje område (I) Fig. 33 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Statuszeile (I)/Statuszeile Bereich @ 1 Statuslinje (I) I den øverste linjen (I) på displayet vises de aktuelle maskintilstandene (alt etter utstyr): Det foreligger en alarmmelding Driftstimeteller ikke aktiv Driftstimeteller aktiv L Transportlås til venstre åpnet L Transportlås til venstre lukket R Transportlås til høyre åpnet R Transportlås til høyre lukket Vifte av Vifte rengjør Vifte kjøler Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz Hand-/ Weg-/ Zeitsteuerung EasyCut B @ 1 Statusindikeringer avhengig av innstilt modus i menyen 1-7 «Stille inn manuell/ tids- /slagkontroll». Manuell kontroll Slagkontroll Tidsstyring 57

58 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Anzeigen im HauptfensterAnzeigen im Hauptfenster (II) Bild Hand ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Anzeigen im HauptfensterAnzeigen im Hauptfenster T1 Handbetrieb / Automatikbetrieb ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Über die Berührung des Bildschirms können die Werte (1) direkt geändert @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Indikeringer i hovedvinduet (II) Fig. 34 h 1 Driftstimeteller aktuell kundeteller (denne driftstimetelleren teller når elektronikken er slått på og driftstimetelleren er aktivert). Teller for totalt antall timer (vises bare når signalet (fremoverkjøring) fra traktoren sendes til jobbcomputeren på maskinen) Still inn høyde på venstre svampruller (0 % til 100 %) Still inn høyde på høyre svampruller (0 % til 100 %) Still inn hastigheten på tverrtransportbåndene (50 % til 100 %) Still inn slåmaskinavlastning (0 % til 100 %) Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster T1.1 nur für @ 1 Vis breddejustering Merk Via berøringen av bildeskjermen kan verdiene (1) endres direkte. 58

59 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster wenn gerade eine Funktion ausgeführt wird @ 1 Indikeringer som vises på displayet når en funksjon utføres Slåmaskinen løftes Slåmaskinen senkes Slåmaskinen kjøres ut (breddejustering) Slåmaskinen kjøres inn (breddejustering) Slåmaskinen klappes ned Slåmaskinen foldes inn Tverrtransportbåndet senkes Tverrtransportbåndet løftes Flytestilling Ikke i flytestilling KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster wenn gerade eine Funktion ausgeführt wird @ 1 Venstre svampruller senkes Venstre svampruller løftes Høyre svampruller senkes Høyre svampruller løftes 59

60 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Anzeigen im HauptfensterAnzeigen im Hauptfenster Frontmähwerk ( @ 1 Mulige slåmaskinsindikeringer i hovedvinduet Front-slåmaskin Front-slåmaskinen er løftet Front-slåmaskinen befinner seg i arbeidsstilling Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster @ 1 Mulige slåmaskinsindikeringer for sideslåmaskinene i hovedvinduet Etterfølgende statusindikeringer er uavhengige av utførelsene av maskinen (med tverrtransportbånd / uten tverrtransportbånd): Maskinen befinner seg i transportstilling (utliggerarmene er kjørt helt inn og låst) Maskinen befinner seg ikke i permanent transportstilling (utliggerarmene er ikke kjørt helt inn og ikke låst) Maskinen befinner seg under transportstilling Etterfølgende statusindikeringer er avhengige av utførelsene av maskinen (med tverrtransportbånd / uten tverrtransportbånd): På utførelse uten tverrtransportbånd Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling På utførelse med tverrtransportbånd (foldet inn) Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling På utførelse med tverrtransportbånd (i arbeidsstilling) Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling 60

61 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 61

62 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung der Grafiken (III) für Funktonstasten (F1 bis @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Softkeys für die FunktionstastenFunktionstasten F1 bis F 12 Bild Hand Grundbild Frontmähwerk / Mähwerke ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Softkeys für die Funktionstasten/F2 Stoppen aller ausgeführten @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/F11/F12 vorgewählte Mähwerke heben @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Hinweis Vorgewählte Mähwerke werden farbig @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Hinweis durch nochmaliges Drücken der Funktionstaste wird die ausgewählte Funktion @ 1 a Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Beskrivelse av de grafiske fremstillingene (III) for funksjonsknappene (F1 til F12) F7 F8 F9 F % 100% 40 L R 0.0 cm 40 cm F1 F2 F3 F4 F11 F12 50% 50% F5 F6 Fig. 35 Hovedbilde «Løfte / senke front-slåmaskin» CC Hovedbilde «Løfte / senke slåmaskiner» Stopping av alle utførte funksjoner Trykk på funksjonsknappen for (Alle funksjoner som utføres for tiden stoppes) Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/F2 Frontmähwerk heben/senken @ 1 Hovedbilde «Løfte / senke front-slåmaskin» Løfte front-slåmaskin Trykk på funksjonsknappen for Senke front-slåmaskin Trykk på funksjonsknappen for Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/F2/F4/F10 Mähwerke @ 1 Hovedbilde «Løfte/senke slåmaskiner» Forvelg slåmaskiner Aktivere front-slåmaskin Trykk på funksjonsknappen for Aktivere høyre slåmaskin Trykk på funksjonsknappen for Aktivere venstre slåmaskin Trykk på funksjonsknappen for Løfte forvalgte slåmaskiner Senke forvalgte slåmaskiner Merk Forvalgte slåmaskiner utheves i farge (,, ). Merk Ved å trykke en gang til på funksjonsknappen deaktiveres den valgte funksjonen. 62

63 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/F5/F6 Mähwerke heben senken vorgewende in Arbeitsstellung und @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Softkey Menüebene der Maschine @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F1 Wechseln zwischen Hand- @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Løfte slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Senke slåmaskiner fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Maskinens menynivå Ved å trykke på funksjonsknappen hentes maskinens menynivå opp. / Manuell / automatisk modus Omkopling manuell / automatisk modus (den aktiverte modus / vises). Omkopling til automatisk modus: Trykk på funksjonsknapp. (På displayet vises symbolet (automatisk modus)). Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Automatikbetrieb/Automatikbetrieb @ 1 Skifte fra manuell drift til automatisk drift er først tilgjengelig når sideslåmaskinene befinner seg i stillingen for snuoperasjon eller arbeidsstilling og kraftuttaket er koblet inn. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder Tabelle aller @ 1 Åpning av hovedbilder Hovedbilder er lagt inn i roterende rekkefølge på terminalen. De er tilgjengelige alt etter utførelsen av maskinen og er avhengige av stillingen til sideslåmaskinene. Hovedbilde «Løfte / senke slåmaskiner» Hovedbilde «Løfte / senke slåmaskiner (tastende)» Hovedbilde «Løfte / senke front-slåmaskin» Hovedbilde «Arbeidsbredde / oversnitt» Hovedbilde «Tverrtransportbånd» (avhengig av utførelsen): Hovedbilde «Hydraulikksystem» Hovedbildene vises på terminalen ved hjelp av grafiske fremstillinger (,,,, og ). Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen 63

64 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild Frontmähwerk 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkengrundbild Frontmähwerk senken/heben Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkenfrontmähwerk senken ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.2 Hovedbilde Løfte / senke front-slåmaskin Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. Fig. 36 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/arbeiten nur mit @ 1 Til slått av mindre arealer eller smale marker kan også bare bearbeides med front-slåmaskinen. For å gjøre det må sideslåmaskinene stå i transportstilling og være låste. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/grundbild Frontmähwerk heben/senken @ 1 Hovedbildet «Løfte / senke front-slåmaskin» vises bare når front-slåmaskinen er montert og sideslåmaskinene står i transportstilling eller befinner seg over stillingen for snuoperasjon. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/f9 Aufrufen Grundbild Frontmähwerk @ 1 Åpne hovedbildet «Løfte / senke front-slåmaskin» Hovedbildet Løfte / senke front-slåmaskin vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Trykk på funksjonstasten for til symbolet vises på displayet Senke front-slåmaskin Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for arbeidsstilling. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkenfrontmähwerk heben ( Løfte front-slåmaskin Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for transportstilling. senkes front-slåmaskinen ned i løftes front-slåmaskinen opp i 64

65 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken der Seitenmähwerke von Transport- in Vorgewendestellung ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben der Setenmähwerke von Vorgewende in Transportstellung ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/hinweis Tranporthöhe beachten / Seitenschutze müssen angeklappt @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for for snuoperasjon. Pos: /BA/BedienungWildschutz EC B 1000 ( Viltvern senkes begge sideslåmaskinene til stilling Fig. 37 CC Merk Ved senking av sideslåmaskinene fra transport- til stilling for snuoperasjon vises et informasjonsbilde til riktig slåprosedyre på displayet. Det høres et akustisk varselsignal samtidig. Etter flere sekunder forsvinner informasjonsbildet på egenhånd. Ved slått «fra utsiden og inn» drives dyrene langsomt fra det sikre kantområdet til midten av arealet slik at muligheten for dyret å flykte eller berge livet blir vanskeligere eller opphører. Da hjelper slåmetoden fra innenfra og ut under slåtten av arealet. For å gjøre dette kjører man, uten å slå fra utkanten, umiddelbart inn på det midtre arealet, og man slår da mot urviseren innenfra og ut. Dermed kan dyret forlate marken uskadd i henhold til dets naturlige fluktmåte Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for transportstilling. løftes begge sideslåmaskinene opp i Merk Når maskinen felles inn i transportstilling, vises alltid infomelding 4 på displayet. Kontroller visuelt at sidevernet er felt inn Observer transporthøyde ev. la trekkstengene senkes videre ned Infomelding 4: Ta hensyn til maskinens transporthøyde Sidevernet må være felt inn 65

66 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild Mähwerke 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkengrundbild Mähwerke heben/senken heben ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken der Seitenmähwerke von Transport- in Vorgewendestellung ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.3 Hovedbilde Løfte / senke slåmaskiner Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. Fig. 38 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken/grundbild Seitenmähwerke heben/senken @ 1 Hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner» vises bare når begge slåmaskinene er står i stilling for snuoperasjon eller arbeidsstilling. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken/aufrufen Grundbild Mähwerke heben/senken @ 1 Åpne hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner» Hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner» vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for for snuoperasjon. senkes begge sideslåmaskinene til stilling 66

67 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken aller Mähwerke von Vorgewendestellung in Arbeitsstellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken einzelner Mähwerke von Vorgewende in Arbeitsstellung ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Senking av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å senke sideslåmaskinene ned. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene senker seg ned etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin senkes sideslåmaskinene direkte ned i arbeidsstilling Senking av de enkelte slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Via de respektive funksjonstastene,, forvelges slåmaskinene som skal senkes ned (forvalgte slåmaskiner fremheves med farge (,, )). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes de forvalgte slåmaskinene ned i arbeidsstilling. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben einzelner Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung ( Løfte de enkelte slåmaskinene fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Via de respektive funksjonstastene,, forvelges slåmaskinene som skal løftes opp (forvalgte slåmaskiner fremheves med farge (,, )). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes de forvalgte slåmaskinene til stilling for snuoperasjon. 67

68 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkengrundbild Mähwerke heben/senken heben ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben aller Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben der Setenmähwerke von Vorgewende in Transportstellung ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Fig Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å løfte opp sideslåmaskinene. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene løftes opp etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin løftes sideslåmaskinene direkte opp i stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for transportstilling. løftes begge sideslåmaskinene opp i 68

69 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild Mähwerke heben/senken 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastendgrundbild Mähwerke heben/senken tastend ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken der Seitenmähwerke von Transport- in Vorgewendestellung ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.4 Hovedbilde Løfte / senke slåmaskiner tastende Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. F7 F8 F9 F % 100% 40 L R 0.0 cm 40 cm F1 F2 F3 F4 F11 F12 50% 50% F5 F6 Fig. 40 CC Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastendgrundbild Seitenmähwerke heben/senken Einführtext ( @ 1 Hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner tastende» vises bare når begge slåmaskinene er står i stilling for snuoperasjon eller arbeidsstilling. I hovedbildet Løfte / senke slåmaskiner vises funksjonsknappene til Løfte / senke slåmaskiner tastende. Tastende betyr: Funksjonen utføres så lenge funksjonsknappen betjenes. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastend/aufrufen Grundbild Mähwerke heben/senken tastend @ 1 Åpne hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner tastende» Hovedbildet «Løfte / senke slåmaskiner tastende» vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for for snuoperasjon. senkes begge sideslåmaskinene til stilling 69

70 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastendgrundbild Mähwerke heben/senken tastend ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken aller Mähwerke von Vorgewendestellung in Arbeitsstellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastendeinzelne Mähwerke tastend absenken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastend/hinweis: Schwimmstellung für die Mähwerke ist @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift F7 F8 F9 F % 100% 40 L R 0.0 cm 40 cm F1 F2 F3 F4 F11 F12 50% 50% F5 F6 Fig. 41 CC Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Senking av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å senke sideslåmaskinene ned. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene senker seg ned etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin senkes sideslåmaskinene direkte ned i arbeidsstilling Senking av enkelte slåmaskiner tastende Via de respektive funksjonstastene,, forvelges slåmaskinene som skal senkes ned (forvalgte slåmaskiner fremheves med farge (,, )). Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for senkes de forvalgte slåmaskinene. Slåmaskinene senkes så lenge funksjonsknappen betjenes. Merk Flytestilling for slåmaskinene er opphevet. 70

71 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastendanheben einzelner Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung tastend ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senken tastend/hinweis: Schwimmstellung für die Mähwerke ist @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben aller Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben der Setenmähwerke von Vorgewende in Transportstellung ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Løfting av enkelte slåmaskiner tastende Via de respektive funksjonstastene,, forvelges slåmaskinene som skal løftes opp (forvalgte slåmaskiner fremheves med farge (,, )). Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for løftes de forvalgte slåmaskinene. Slåmaskinene løftes så lenge funksjonsknappen betjenes. Merk Flytestilling for slåmaskinene er opphevet Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å løfte opp sideslåmaskinene. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene løftes opp etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin løftes sideslåmaskinene direkte opp i stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for transportstilling. løftes begge sideslåmaskinene opp i 71

72 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild Überschnitt / 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / BreitenverschiebungGrundbild Überschnitt / Breitenverschiebung Bild ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.5 Hovedbilde Oversnitt / breddejustering Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. Fig. 42 Oversnitt Breddejustering Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / Breitenverschiebung/Grundbild Überschnitt @ 1 I hovedbildet Oversnitt lar arbeidsbredden til sideslåmaskinene seg tilpasse til frontslåmaskinen slik at det ikke blir stående rester av innhøstingsproduktet ved kjøring rett fram / svinging. Hvis begge sideslåmaskinene er forvalgt, forskyver sideslåmaskinene seg samtidig til høyre eller til venstre (breddejustering). Ved hjelp av breddejusteringen lar begge sideslåmaskinene seg forskyve samtidig til høyre eller til venstre slik at det ikke blir stående rester av innhøstingsproduktet ved slått i skråninger. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / Breitenverschiebung/Grundbild Überschnitt / Breitenverteilung @ 1 Hovedbildet «Oversnitt / breddejustering» kan først brukes når begge slåmaskinene er står i stilling for snuoperasjon eller arbeidsstilling. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / Breitenverschiebung/Aufrufen Grundbild Überschnitt / Breitenverschiebung @ 1 Åpne hovedbildet Oversnitt / breddejustering Hovedbildet «Oversnitt / breddejustering» vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen 72

73 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / BreitenverschiebungÜberschnitt einstellen ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Überschnitt / BreitenverschiebungBreitenverschiebung einstellen ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Forstørre eller forminske oversnitt Via de respektive funksjonsknappene, forvelges de respektive sideslåmaskinene (forvalgt-symbol (, ) som fremheves i farge). Ved å trykke på funksjonsknappen for forstørres oversnittet. Ved å trykke på funksjonsknappen for forminskes oversnittet Forstørre eller forminske breddejustering For å kunne stille inn breddejusteringen, må begge sideslåmaskinene være forvalgt. Via de respektive funksjonsknappene, forvelges begge sideslåmaskinene (forvalgtsymbol (, ) som fremheves i farge). Ved å trykke på funksjonsknappen for Ved å trykke på funksjonsknappen for forskyves begge slåmaskinene til høyre. forskyves begge slåmaskinene til venstre. 73

74 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild Querförderband 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGrundbild QFB Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB links heben/senken ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.6 Hovedbilde tverrtransportbånd (alternativ) Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for Fig. 43 ECB00104 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGrundbild QFB heben/senken Einführtext ( @ 1 Hovedbildet «Løfte / senke tverrtransportbånd» vises bare når slåmaskinen er utstyrt med et tverrtransportbånd. Og når begge sideslåmaskinene befinner seg stillingen for snuoperasjon eller i arbeidsstillingen. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB rechts heben/senken ( Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Ved å trykke på funksjonsknappen for fremheves i farge). forvelges det høyre tverrtransportbåndet (symbolet Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for løftes det forvalgte tverrtransportbåndet. Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for senkes det forvalgte tverrtransportbåndet Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Ved å trykke på funksjonsknappen for (symbolet fremheves i farge). forvelges det venstre tverrtransportbåndet Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for løftes det forvalgte tverrtransportbåndet. senkes det forvalgte tverrtransportbåndet. 74

75 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB gleichzeitig heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGeschwindigkeitsregelung der Querförderbänder Text ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift Løfte / senke begge tverrtransportbåndene Ved å trykke på funksjonsknappen for, forvelges det venstre og det høyre tverrtransportbåndet (symbolene fremheves i farge). Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for tverrtransportbåndene. Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for tverrtransportbåndene. løftes begge de forvalgte senkes begge de forvalgte Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Ved å berøre tallet foran symbolet ( ) på displayet åpnes et inntastingsfelt og hastigheten for tverrtransportbåndene kan økes eller reduseres trinnløst under drift. 75

76 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Grundbild 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild HydauliksystemGrundbild Hydrauliksystem Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Hydauliksystem/Aufrufen Grundbild Hydrauliksystem aufrufen @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild HydauliksystemHydrauliksystem drucklos schalten ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 9.7 Hovedbilde Hydraulikksystem Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. Fig. 44 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Hydauliksystem/Seitenmähwerke abkuppeln @ 1 Før du kobler sideslåmaskinene fra traktoren, koble hele hydraulikksystemet trykkløst slik at det ikke oppstår problemer neste gang du kobler maskinen til traktoren. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild HydauliksystemGrundbild Hydrauliksystem Einführtext ( @ 1 Hovedbildet «Hydraulikksystem» vises bare når begge slåmaskinene er står i arbeidsstilling eller i transportstilling (låst). Åpne hovedbildet «Hydraulikksystem» Hovedbildet «Hydraulikksystem» vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen Ved å trykke på funksjonsknappen for kobles hydraulikksystemet trykkløst. Alle ventilene åpnes i flere sekunder. 76

77 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / manuell drift 77

78 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal CCI / 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Anzeigebereiche im Display 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Auflistung der der @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift 10 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift 10.1 Visningsområder i displayet Fig. 45 I Statuslinje II Indikeringer i hovedvinduet III Beskrivelse av de grafiske fremstillingene for funksjonsknappene (F1 til F12) 78

79 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Statuszeile Bereich (I) Bild 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz EasyCut B @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz Lüfter EasyCut B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Statuslinje område (I) Fig. 46 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Statuszeile (I)/Statuszeile Bereich @ 1 Statuslinje (I) I den øverste linjen (I) på displayet vises de aktuelle maskintilstandene (alt etter utstyr): Det foreligger en alarmmelding Driftstimeteller ikke aktiv Driftstimeteller aktiv L Transportlås til venstre åpnet L Transportlås til venstre lukket R Transportlås til høyre åpnet R Transportlås til høyre lukket Vifte av Vifte rengjør Vifte kjøler Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/StatuszeileStatuszeile Bereich (I) Zusatz Hand-/ Weg-/ Zeitsteuerung EasyCut B @ 1 Statusindikeringer avhengig av innstilt modus i menyen 1-7 «Stille inn manuell/ tids- /slagkontroll». Manuell kontroll Slagkontroll Tidsstyring 79

80 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Anzeigen im Hauptfenster (II) Bild 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Anzeigen im HauptfensterAnzeigen im Hauptfenster T1 Handbetrieb / Automatikbetrieb ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Über die Berührung des Bildschirms können die Werte (1) direkt geändert @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Indikeringer i hovedvinduet (II) Fig. 47 h 1 Driftstimeteller aktuell kundeteller (denne driftstimetelleren teller når elektronikken er slått på og driftstimetelleren er aktivert). Teller for totalt antall timer (vises bare når signalet (fremoverkjøring) fra traktoren sendes til jobbcomputeren på maskinen) Still inn høyde på venstre svampruller (0 % til 100 %) Still inn høyde på høyre svampruller (0 % til 100 %) Still inn hastigheten på tverrtransportbåndene (50 % til 100 %) Still inn slåmaskinavlastning (0 % til 100 %) Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Anzeigen im Hauptfenster T1.1 nur für @ 1 Stille inn breddejustering (0 til 40 cm i trinn på 8 cm) Merk Via berøringen av bildeskjermen kan verdiene (1) endres direkte. 80

81 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster wenn gerade eine Funktion ausgeführt wird @ 1 Indikeringer som vises på displayet når en funksjon utføres Slåmaskinen løftes Slåmaskinen senkes Slåmaskinen kjøres ut (breddejustering) Slåmaskinen kjøres inn (breddejustering) Slåmaskinen klappes ned Slåmaskinen foldes inn Tverrtransportbåndet senkes Tverrtransportbåndet løftes Flytestilling Ikke i flytestilling Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster wenn gerade eine Funktion ausgeführt wird @ 1 Venstre svampruller senkes Venstre svampruller løftes Høyre svampruller senkes Høyre svampruller løftes 81

82 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/Anzeigen im HauptfensterAnzeigen im Hauptfenster Frontmähwerk ( @ 1 Mulige slåmaskinsindikeringer i hovedvinduet Front-slåmaskin Front-slåmaskinen er løftet Front-slåmaskinen befinner seg i arbeidsstilling Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Anzeigen im Hauptfenster @ 1 Mulige slåmaskinsindikeringer for sideslåmaskinene i hovedvinduet Etterfølgende statusindikeringer er uavhengige av utførelsene av maskinen (med tverrtransportbånd / uten tverrtransportbånd): Maskinen befinner seg i transportstilling (utliggerarmene er kjørt helt inn og låst) Maskinen befinner seg ikke i permanent transportstilling (utliggerarmene er ikke kjørt helt inn og ikke låst) Maskinen befinner seg under transportstilling Etterfølgende statusindikeringer er avhengige av utførelsene av maskinen (med tverrtransportbånd / uten tverrtransportbånd): På utførelse uten tverrtransportbånd Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling På utførelse med tverrtransportbånd (foldet inn) Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling På utførelse med tverrtransportbånd (i arbeidsstilling) Maskinen befinner seg over stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i stilling for snuoperasjon Maskinen befinner seg i arbeidsstilling 82

83 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift 83

84 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Softkeys für die Funktionstasten/Beschreibung der Grafiken (III) für Funktonstasten (F1 bis @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/Funktionstasten F1 bis F 12 Bild @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Softkeys für die Funktionstasten/F2 Stoppen aller ausgeführten @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/F3/F9 QFB heben/ @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/F4/F10 Seitenmähwerke heben/ @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/F5/F6 Mähwerke heben senken vorgewende in Arbeitsstellung und @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Beskrivelse av de grafiske fremstillingene (III) for funksjonsknappene (F1 til F12) Fig. 48 Stopping av alle utførte funksjoner Trykk på funksjonsknappen for (Alle funksjoner som utføres for tiden stoppes) Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/F2 Frontmähwerk heben/senken @ 1 Løfte front-slåmaskin Senke front-slåmaskin Senke venstre tverrtransportbånd Løfte venstre tverrtransportbånd Senke høyre tverrtransportbånd Løfte høyre tverrtransportbånd Senke venstre sideslåmaskin Løfte venstre sideslåmaskin Senke høyre sideslåmaskin Løfte høyre sideslåmaskin Løfte slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Senke slåmaskiner fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling 84

85 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Ladewagen/Softkeys für die Funktionstasten/Softkey Menüebene der Maschine @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F1 Wechseln zwischen Hand- @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Maskinens menynivå Ved å trykke på funksjonsknappen hentes maskinens menynivå opp. / Manuell / automatisk modus Omkopling manuell / automatisk modus (den aktiverte modus / vises). Omkopling til automatisk modus: Trykk på funksjonsknapp. (På displayet vises symbolet (automatisk modus)). Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Automatikbetireb/F11/F12 Überschnitt / @ 1 Auto Stille inn / starte breddejustering Auto Stille inn / starte oversnitt 85

86 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebGrundbild Automatikbetrieb Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Funktionstasten F1 bis F 12/Seite 2/2 F1 Wechseln zwischen Hand- @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkenfrontmähwerk senken ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift 10.2 Automatisk drift Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400Gefahr Schnellstop ( @ 1 FARE! Det må ikke oppholde seg personer i maskinens bevegelsesområde når den svinges. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Send eventuelle personer bort fra faresonen. Slå om nødvendig maskinen av øyeblikkelig. Eventuelt må man ved truende fare stoppe alle de funksjoner som utføres i øyeblikket ved å trykke på funksjonsknappen for. Fig. 49 / Manuell / automatisk modus Omkopling manuell / automatisk modus (den aktiverte modus / vises). Omkopling til automatisk modus: Trykk på funksjonsknapp. (På displayet vises symbolet (automatisk modus)). Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Automatikbetrieb/Automatikbetrieb @ 1 Skifte fra manuell drift til automatisk drift er først tilgjengelig når sideslåmaskinene befinner seg i stillingen for snuoperasjon eller arbeidsstilling og kraftuttaket er koblet inn Senke front-slåmaskin Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for arbeidsstilling. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkenfrontmähwerk heben ( Løfte front-slåmaskin Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for transportstilling. senkes front-slåmaskinen ned i løftes front-slåmaskinen opp i 86

87 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebQFB rechts heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebQFB links heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGeschwindigkeitsregelung der Querförderbänder Text ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebSeitenmähwerke heben / senken Ü3 ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes tverrtransportbåndet ned i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk på). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes tverrtransportbåndet ut av i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk av) Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes tverrtransportbåndet ned i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk på). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes tverrtransportbåndet ut av i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk av) Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Ved å berøre tallet foran symbolet ( ) på displayet åpnes et inntastingsfelt og hastigheten for tverrtransportbåndene kan økes eller reduseres trinnløst under drift Løfte / senke sideslåmaskinene Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebSeitenmähwerk rechts heben/senken ( @ 1 Senking av den høyre slåmaskinen fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes den høyre slåmaskinen fra stilling for snuoperasjon og ned i arbeidsstilling. Løfte den høyre slåmaskinen fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes den høyre slåmaskinen fra arbeidsstilling og opp i stillingen for snuoperasjon. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebSeitenmähwerk links heben/senken ( @ 1 Senking av den venstre slåmaskinen fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes den venstre slåmaskinen fra stilling for snuoperasjon og ned i arbeidsstilling. Løfte den venstre slåmaskinen fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes den venstre slåmaskinen fra arbeidsstilling og opp i stillingen for snuoperasjon. 87

88 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebGrundbild Automatikbetrieb Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken aller Mähwerke von Vorgewendestellung in Arbeitsstellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben aller Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Fig Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Senking av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å senke sideslåmaskinene ned. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene senker seg ned etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin senkes sideslåmaskinene direkte ned i arbeidsstilling Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å løfte opp sideslåmaskinene. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene løftes opp etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin løftes sideslåmaskinene direkte opp i stilling for snuoperasjon. 88

89 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebÜberschnitt vergrößern / verkleinern Auto ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebÜberschnitt vergrößern durch Touch ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebBreitenverschiebung vergrößern / verkleinern Auto ( Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 / automatisk drift Forstørre eller forminske oversnitt Via Oversnitt lar arbeidsbredden til sideslåmaskinene seg tilpasse til front-slåmaskinen slik at det ikke blir stående rester av innhøstingsproduktet ved kjøring rett fram / svinging. Det kan lagres 2 adskilte verdier for oversnitt (f.eks. kjøring rett fram / svinging). Ved å trykke på funksjonstasten for sideslåmaskinene Auto Ved å trykke én gang til på funksjonstasten for til sideslåmaskinene aktiveres den første lagrede verdien til Auto aktiveres den andre lagrede verdien Ved å berøre tallet foran symbolet ( ) på displayet åpnes et inntastingsfelt og oversnittet kan økes eller reduseres trinnløst under drift. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebWerte für Überschnitt ändern ( @ 1 Endring av verdiene for oversnitt Ved å trykke på og holde (ca. 2 sekunder) funksjonstasten for Oversnitt Auto åpnes menyen 1-1 Merk Se kapittel Innstillinger «Meny 1-1 Oversnitt» for nærmere informasjon Forstørre eller forminske breddejustering Ved hjelp av breddejusteringen lar begge sideslåmaskinene seg forskyve samtidig til høyre eller til venstre (tur/retur) slik at det ikke blir stående rester av innhøstingsproduktet ved slått i skråninger. Ved å betjene funksjonsknappen for etter den lagrede verdien Auto Ved å trykke én gang til på funksjonstasten for venstre etter den lagrede verdien forskyves begge sideslåmaskinene til høyre Auto forskyves begge sideslåmaskinene til Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebWerte für Breitenverschiebung ändern ( @ 1 Endring av verdiene for breddejustering Ved å trykke på og holde (ca. 2 sekunder) funksjonstasten for Breddejustering Auto åpnes menyen 1-2 Merk Se kapittel Innstillinger «Meny 1-2 Breddejustering» for nærmere informasjon. 89

90 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/K-O/KRONE ISOBUS-Terminal CCI 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI KRONE ISOBUS-terminal CCI Menynivå Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/HauptmenüsMenüebene Kurzüberblick ( @ 1 Kort oversikt Kort oversikt Hovedmeny Undermeny Undermeny Betegnelse 1 Innstillinger 1-1 Auto 1-2 Auto Stille inn oversnitt Stille inn breddejustering Stille inn front-slåmaskinen (alternativ) Frikoble svampruller-høyde for automatisk drift Stille inn senkehastighet Stille inn manuell/ tids-/ slagkontroll (alternativ) 2 Teller 2-1 Kundeteller 2-2 Totalteller 90

91 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Hovedmeny Undermeny Undermeny Betegnelse 4 Service 4-2 Manuell sensortest 4-4 Manuell aktortest Diagnose Visning av kjørehastighet / kjøreretning Diagnose Auxiliary (AUX) 4-9 Manuell betjening uten sikkerhetsavspørringer 5 Info 6 Montør 91

92 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Menüebene 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Menüebene aufrufenmenüebene aufrufen Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene aufrufen @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hente fram menynivå 1 Fig. 51 CC Ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbindet, kommer man til maskinens menynivå. På displayet vises menynivået. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Menüebene Überblick Hauptmenüs @ 1 Menynivået er inndelt i fem hovedmenyer: = Hovedmeny 1 «Innstillinger» = Hovedmeny 2 «Tellere» = Hovedmeny 4 «Service» = Hovedmeny 5 «Info» = Hovedmeny 6 «Montør» Velg ønsket hovedmeny ved å trykke på funksjonsknappen eller. Symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Ved å trykke på funksjonsknappen hentes menynivået for den valgte hovedmenyen frem. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet frem. 92

93 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Hauptmenü Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Hauptmenü 1 @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 1 «Innstillinger» Auto Auto Fig. 52 CC CC Hent opp menynivået ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbildet Velg hovedmeny 1 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp hhv. (symbolet fremheves i grått) Trykk på funksjonsknapp Displayet viser menynivå 1 «Innstillinger». Menynivå 1 «Innstillinger» er inndelt i følgende menyer, alt etter maskinens utstyr: Auto Auto Meny 1-1 Meny 1-2 Meny 1-3 Meny 1-4 Meny 1-6 Meny 1-7 Stille inn oversnitt Stille inn breddejustering Stille inn front-slåmaskinen (alternativ) Svampruller-høyde for automatisk drift Stille inn senkehastighet Stille inn manuell/ tids-/ slagkontroll 93

94 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-1 Überschnitt 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Rundballenpressen/Grundbild/Hinweis Einstellung über @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-1 «Stille inn oversnitt» 1-1 Auto Auto Fig. 53 Hovedmenyen 1 «Innstillinger» er åpnet. CC Velg meny 1-1 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Skjermen viser meny 1-1 «Stille inn oversnitt». Det kan stilles inn to verdier for automatisk drift. Velg ønsket valg (A) med scroll-hjulet (valgfeltet utheves i farger). Trykk på scroll-hjulet (nå dukker det opp et nytt vindu der man kan lese inn data) Øk eller reduser verdien ved å dreie scroll-hjulet. Innstillingen overføres og valgfeltet forlates ved å trykke på scroll-hjulet. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp Auto Merk Innstillingen av verdiene kan også foretas via berøringsskjermen. 94

95 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-2 Breitenverschiebung 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Rundballenpressen/Grundbild/Hinweis Einstellung über @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-2 «Stille inn breddejustering» 1-2 Auto Fig. 54 Hovedmenyen 1 «Innstillinger» er åpnet. CC Velg meny 1-2 ved å trykke på funksjonsknapp eller grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Skjermen viser meny 1-2 «Stille inn breddejustering». Auto (symbolet fremstilles på Ved hjelp av breddejusteringen lar begge sideslåmaskinene seg forskyve samtidig til høyre eller til venstre (tur/retur) slik at det ikke blir stående rester av innhøstingsproduktet ved slått i skråninger. De øvre verdiene (A) brukes automatisk diagonalt for de nedre verdiene (B) av systemet. Velg ønsket valg (A) med scroll-hjulet (valgfeltet utheves i farger). Trykk på scroll-hjulet (nå dukker det opp et nytt vindu der man kan lese inn data) Øk eller reduser verdien ved å dreie scroll-hjulet. Innstillingen overføres og valgfeltet forlates ved å trykke på scroll-hjulet. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp Merk Innstillingen av verdiene kan også foretas via berøringsskjermen. 95

96 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 Frontmähwerk einstellen Seite 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-3 «Stille inn front-slåmaskinen» /3 CC Fig. 55 I menynivå 1-3 «Stille inn front-slåmaskinen» kan det velges mellom 3 moduser. CC000524_1 Modus 1 Modus 2 Modus 3 Løfting og senking av front-slåmaskinen skjer via styreapparatet på traktoren. Løfting og senking av front-slåmaskinen skjer via terminalen. Frontslåmaskinen løftes alltid helt opp. Løfting og senking av front-slåmaskinen skjer via terminalen. Frontslåmaskinen løftes opp tidsstyrt. Løftetiden kan stilles inn. Åpne menyen Hovedmeny 1 «Innstillinger» er åpnet. Velg meny 1-3 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonstasten. Skjermen viser meny 1-3 «Stille inn front-slåmaskinen». Endring og lagring av modus Symbolet i den øverste linjen viser at den indikerte modusen er lagret. Velg modus med funksjonsknapp eller, symbolet i den øverste linjen slukkes. Trykk på funksjonstasten. Den innstilte modusen lagres. Symbolet i den øverste linjen vises. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp. 96

97 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-3 Frontmähwerk einstellen Seite @ 1 Stille inn løftetid for modus s 3/3 Fig. 56 CC CC Forutsetning er at modus 3 er valgt og lagret. For å endre på løftetiden trykk på verdien (1) på berøringsskjermen. Skjemavinduet åpnes. Øk eller reduser verdien (1). Bekreft inndataene med OK. 97

98 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-4 Schwadrollen-Höhe 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-4 «Svampruller-høyde for automatisk drift» /2 Fig. 57 Hovedmenyen 1 «Innstillinger» er åpnet. CC000521_1 CC000525_1 Velg meny 1-4 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 1-4 «Svampruller-høyde». Den aktuelle status vises som symbol: Svampruller-høyde (systemstyrt) Svampruller-høyden bestemmes av systemet i automatisk drift, og hastigheten til tverrtransportbåndet tilpasses. Svampruller-høyde (manuell innstilling i automatisk drift mulig) Symbolene (, ) for den manuelle innstillingen av svampruller-høyden frikobles for automatisk drift. Direkte endringer i hovedvinduet på displayet er mulig. Symbolet i den øverste linjen viser at den indikerte status er lagret. Endring og lagring av status Still inn status tilsvarende med funksjonsknapp eller, symbolet i den øverste linjen slukkes. Trykk på funksjonsknappen, den innstilte status lagres. Symbolet i den øverste linjen vises. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp. 98

99 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-6 Senkgeschwindigkeit 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-6 «Stille inn senkehastighet» CC Fig. 58 I denne menyen kan senkehastigheten for slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling tilpasses alle behov. 1 1 CC Hovedmenyen 1 «Innstillinger» er åpnet. Velg meny 1-6 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Skjermen viser meny 1-6 «Stille inn senkehastighet». Den aktuelle status vises som symbol: 1 Høyeste senkehastighet 3 Middels senkehastighet 5 Laveste senkehastighet Symbolet i den øverste linjen viser at den indikerte status er lagret. Endring og lagring av status Still inn status tilsvarende med funksjonsknapp eller, symbolet i den øverste linjen slukkes. Trykk på funksjonsknappen, den innstilte status lagres. Symbolet i den øverste linjen vises. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp. 99

100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 1 Einstellungen/Menü 1-7 Hand-/ Zeit-/ Wegsteuerung 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/ slagkontroll» /3 CC CC Fig. 59 I dette menyområdet kan senkemetodene for sideslåmaskinene til front-slåmaskinen velges blant tre moduser. Modus 1 Modus 2 Modus 3 Manuell kontroll, ved trykket funksjonstast senker eller løfter frontslåmaskinen seg. Etter at funksjonstasten slippes, følger slåmaskinene på siden. Tidskontroll, bestemmer forsinkelsestiden til løftingen eller senkingen av slåmaskinene på siden til front-slåmaskinen. Forsinkelsestiden kan stilles inn. Slagkontroll, bestemmer veistrekningen som fortsatt må tilbakelegges før slåmaskinene på siden til front-slåmaskinen løftes eller senkes. Veistrekningen kan stilles inn. Åpne menyen Hovedmeny 1 «Innstillinger» er åpnet. Velg meny 1-7 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonstasten. Skjermen viser meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/ slagkontroll». Endring og lagring av modus Symbolet i den øverste linjen viser at den indikerte modusen er lagret. Velg modus med funksjonsknapp eller, symbolet i den øverste linjen slukkes. Trykk på funksjonstasten. Den innstilte modusen lagres. Symbolet i den øverste linjen vises. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp. 100

101 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Stille inn tidskontroll for modus s 2/3 Fig s CC ) Tidsforsinkelse løfte 2) Tidsforsinkelse senke CC Forutsetning er at modus 2 er valgt og lagret. For å endre på tidsforsinkelsen trykk på verdien (1) eller (2) på berøringsskjermen. Skjemavinduet åpnes. Øk eller reduser verdien. Bekreft inndataene med OK. Stille inn veistrekningen for modus m 3/3 Fig m CC ) Veistrekning løfte 2) Veistrekning senke CC Forutsetning er at modus 3 er valgt og lagret. For å endre på veistrekningen trykk på verdien (1) eller (2) på berøringsskjermen. Skjemavinduet åpnes. Øk eller reduser verdien. Bekreft inndataene med OK. 101

102 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Hauptmenü Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 2 «Tellere» 2 Fig. 62 Åpne hovedmenyen CC Hent opp menynivået ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbildet Velg hovedmeny 2 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Trykk på funksjonsknapp Displayet viser menynivå 2 «Tellere». Menynivå 2 «Tellere» er underinndelt i to menyer: = meny 2-1 «Kundeteller» = meny 2-2 «Totaltellere» 102

103 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Menü Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 2-1 «Kundeteller» 2-1 n all Fig. 63 Åpne menyen Hovedmenyen 2 «Tellere» er åpnet CCS00013 Velg meny 2-1 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 2-1 «Kundetellere». Symbolbetydning: Teller for driftstimer Teller for areal Kundetellere (1-20) Merk Telleren for driftstimer ( ) teller først når driftstimetelleren er aktivert, elektronikken slått på og kraftuttaket kjører. Telleren for areal ( ) vises bare når den tilsvarende parameteren i hovedmeny 6 «Montør» er frikoblet. Telleren for areal ( ) teller når traktoren sender signalet fremoverkjøring til jobbcomputeren og det befinner seg minst én slåmaskin i arbeid. Telleren for areal stopper når traktoren står stille eller ingen slåmaskin befinner seg i arbeid. Det viste arealet må ikke samsvare med det faktisk slåtte arealet fordi det også kan slås med traktorer som ikke sender signalet fremoverkjøring Kundetelleren ( ) viser innsatstiden og det slåtte arealet til maskinen. Kundetelleren kan slettes Bakgrunnen i den aktiverte kundetelleren (her kundeteller 1) er grå. Mellom begge tverrbjelkene står den valgte kundetelleren (her kundeteller 2) 103

104 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler @ 1 Aktivering av kundetellere Fig. 64 Still den ønskede kundetelleren mellom de to tverrbjelkene ved å trykke på funksjonsknapp eller og aktiver den ved å trykke på funksjonsknapp. Den ønskede kundetelleren (her kundeteller 1) blir grå ( 1). Den tidligere aktiverte kundetelleren (her kundeteller 2) er ikke lenger grå. Aktivering / deaktivering av driftstimetelleren Symbolbetydning Driftstimeteller aktivert h ON Driftstimeteller deaktivert h OFF Ved å betjene funksjonsknappen for h ON / h OFF aktiverer eller deaktiverer man driftstimetelleren (det respektive symbolet vises). 104

105 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Kundenzähler @ 1 Sletting av kundeteller Fig. 65 Ved å trykke på funksjonsknappen eller stilles kundetelleren som skal slettes mellom de to tverrbjelkene (her kundeteller 2) (kundetelleren behøver ikke å være aktivert). Ved å trykke på funksjonsknappen for blir den valgte kundetelleren (her kundeteller 2) satt på null. Sletting av alle kundetellere Ved å trykke på funksjonsknappen (ca. 2 sek.) blir alle kundetellere stilt på null. Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet opp 105

106 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Menü Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Hinweis @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 2-2 «Totaltellere» all n all 1 2 Fig. 66 Åpne menyen Hovedmenyen 2 «Tellere» er åpnet CCS00016 CC000528_1 Velg meny 2-2 ved å trykke på funksjonsknapp eller (symbolet fremstilles på grå bakgrunn) Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 2-2 «Totalteller». Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-2 Gesamtzähler @ 1 Symbolbetydning: h Teller for driftstimer Teller for areal Totalteller (kan ikke slettes) 1 Sesongteller 1 (kan slettes) 2 Sesongteller 2 (kan slettes) Merk Telleren for driftstimer ( h) teller når kraftuttaket er koblet inn Telleren for areal ( ) teller når traktoren sender signalet fremoverkjøring til jobbcomputeren og det befinner seg minst én slåmaskin i arbeid. Telleren for areal stopper når traktoren står stille eller ingen slåmaskin befinner seg i arbeid. Det viste arealet må ikke samsvare med det faktisk slåtte arealet fordi det også kan slås med traktorer som ikke sender signalet fremoverkjøring Totaltelleren ( ) viser den totale innsatstiden og det totalt slåtte arealet til maskinen. Totaltelleren er ikke tilordnet en kundeteller, og den kan ikke slettes. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 1400/Hauptmenüs/Hauptmenü 2 Zähler/Menü 2-2 Gesamtzähler @ 1 Sletting av sesongteller 1 eller sesongteller 2 Trykk på funksjonsknappen for 1, sesongteller 1 stilles på null. Trykk på funksjonsknappen for 2, sesongteller 2 stilles på null. Ved å trykke på funksjonsknappen, lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes hovedbildet frem 106

107 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Hauptmenü 4 Service Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 4 «Service» Fig.67 Hente fram hovedmeny CC BPK40190_1 Hent opp menynivået ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbildet Velg hovedmeny 4 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Trykk på funksjonsknapp Displayet viser menynivå 4 «Service». Menynivå 4 «Service» er inndelt i to menyer: = Meny 4-2 «Sensortest manuell» = Meny 4-4 «Aktortest manuell» 107

108 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menü 4-2 Sensortest 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 2000/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand (3) Achtung Zapfwelle darf nicht @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Diagnose Drucksensor @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 4-2 «Sensortest manuell» 4-2 Fig. 68 BPK40190_1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 2000/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand (2) @ 1 I Sensortest manuell blir de sensorene som er installert på maskinen kontrollert med hensyn til feil, dessuten kan sensorene innstilles korrekt i Sensortest manuell. Først etter at sensorene er innstilt kan det garanteres at maskinen arbeider korrekt. Obs! Under sensortesten må kraftuttaket ikke rotere. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-Swadro/Swadro 2000/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand (4) Menü @ 1 Åpne menyen Hovedmeny 4 "Service" er åpnet. Ved å trykke på funksjonstasten eller velg meny 4-2 "Manuell sensortest. Bakgrunnen til det valgte symbolet blir grå. Trykk på funksjonstast. Valg av sensor Ved å trykke på funksjonstasten eller velg sensoren. Bakgrunnen til det valgte symbolet blir grå. Sensortesten begynner med én gang. Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose @ 1 Diagnose trykksensorer Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige sensorer (alt etter maskinens utstyr) B1 Front-slåmaskin oppe B2 Lagringstrykk Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor (1,2) @ 1 Status (state): Når ikke trykkterskel Når trykkterskel 108

109 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 ServiceAuflistung der möglichen Namursensoren EC B 1000 ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose @ 1 Diagnose namursensorer KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/Schwader/Bedieneinheit - Komfort/Swadro 1400/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Einstellwerte Sensor allgemeiner @ 1 Innstillingsverdier: I det øverste området av søyleindikeringen vises minimal og maksimal innstillingsverdi ved dempet sensor (metall foran sensoren). Den aktuelle innstillingsverdien (faktisk verdi) vises under søyleindikeringen. Avstanden mellom sensoren og metallet må innstilles på en slik måte at søylen i dempet tilstand ligger i den øverste markeringen. Kontroller deretter om søylen befinner seg i det nederste markerte området i udempet tilstand. Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige sensorer (alt etter maskinens utstyr) Nr. Symbol Beskrivelse Nr. Symbol Beskrivelse B4 Turtall høyre slåmaskin B13 Arbeidsbredde til venstre B5 Turtall venstre slåmaskin B14 Arbeidsbredde null til venstre B7 Sammenføring nederst til høyre B18 Transportstilling til høyre B9 Sammenføring nederst til venstre B19 Transportstilling til venstre B11 B11 R Arbeidsbredde til høyre B36 Stilling for snuoperasjon til høyre B12 Arbeidsbredde null til høyre B37 Stilling for snuoperasjon til venstre Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor (1,2,3,4) @ 1 Status (state): 1 dempet (jern) 2 udempet (uten jern) 3 Kabelbrudd 4 Kortslutning 109

110 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-2 Sensortest Hand @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Diagnose Winkelsensor @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Diagnose Längensystem (Linearmotor) @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Fig. 69 Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose @ 1 Diagnose vinkelsensor Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige sensorer (alt etter maskinens utstyr) B16 Posisjon til høyre (opptil ca. 110 ) B17 Posisjon til venstre (opptil ca. 110 ) BPK40190_1 Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Diagnose Längensystem @ 1 Diagnose lengdesystem (lineærmotor) Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche Sensoren (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige sensorer (alt etter maskinens utstyr) BM2 Posisjon venstre svampruller BM3 Posisjon venstre svampruller Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen Sensor @ 1 Status (state): Sensor OK Kabelbrudd Kortslutning 110

111 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/ESC drücken um Menü Service 4 zu schließen bzw. zum Grundbild @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose @ 1 Diagnose forsyningsspenninger 4-2 U1 Fig.70 CC Nr. Sensor-symbol Beskrivelse U1 U1 Forsyningsspenning Nominelle spenninger: 12V Ges: 12-14,5 V 12V Term: 12-14,5 V 12VSi: 12 14,5 V 12V ana: 12 14,5 V 8V dig: 8,5-9,1 V 12V Pow2: 12-14,5 V 12V Pow3: 12-14,5 V Ved å trykke på funksjonsknappen lukker man menyen man har hentet opp. Displayet viser menynivå 4 «Service». Ved å trykke lenge på funksjonsknappen hentes hovedbildet frem 111

112 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. 112

113 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Aktortest Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise altgefahr - Aktortest ( @ 1 Fare! - Maskinens uforutsebare aksjoner. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Kun personer tillates å utføre aktortesten som er fortrolig med maskinen. Personen som utfører testen må være fortrolig med hvilke maskindeler som utføres ved å starte aktorene. Eventuelt må de startede maskinkomponentene sikres mot at de senkes uforvarende. Aktortesten skal kun utføres fra en trygg posisjon som ligger utenfor virkningsområdet til de maskindelene som beveges av aktorene. Pass på at ingen personer, dyr eller gjenstander befinner seg i fareområdet. Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise altgefahr - Aktortest Zusatz nur in Arbeitsposition ( @ 1 Fare! - Maskinens uforutsebare aksjoner. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. For aktortesten må maskinen være i arbeidsstilling. 113

114 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menü 4-4 Aktortest 1 Pos: /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-4 Aktortest @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 4-4 Manuell aktortest Pos: /BA/Info-Center/Großpackenpresse/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand @ 1 Aktortesten benyttes for å teste de aktorene som er montert på maskinen. Det er kun mulig å teste en aktor når den tilføres strøm. I den manuelle aktortesten må derfor aktoren betjenes kort manuelt, for at man slik skal kunne oppdage eventuelle feil på aktorikken. OBS! - Maskinens uforutsebare aksjoner. Kraftuttaket må ikke rotere i løpet av aktortesten. Traktorens hydraulikk må være deaktivert. 4-4 Fig. 71 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Menü 4-4 Aktortest Hand Menü aufrufen / Aktor @ 1 Hente frem meny Hovedmeny 4 «Service» er hentet fram. CCS00019 Velg meny 4-4 ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 4-4 «Manuell aktortest». Velge aktor Velg aktoren ved å trykke på funksjonsknappen eller. Symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 4 Service/Diagnose digitale @ 1 Diagnose digitale aktorer Feil indikeres bare når aktoren er innkoplet, og det er mulig å utføre en test av aktoren (se tabellen «Mulige digitale aktorer»). Eventuelt kan også LEDen på pluggen kontrolleres direkte på aktoren. Trykk på funksjonsknapp 114

115 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Auflistung aller digitalen Aktoren EC B @ 1 Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeigen digitale Aktoren Version 1 @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Mögliche digitale Aktoren (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige digitale aktorer (alt etter maskinens utstyr) KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Nr. Symbol Beskrivelse Nr. Symbol Beskrivelse Y 1 Funksjonsventil 1 Y16 Sammenføring til venstre*) Y 2 Funksjonsventil 2 Y17 Sammenføring til høyre*) Y 6 Flytestilling til høyre Y18 Felle inn*) Y 7 Flytestilling til venstre Y19 Felle inn_3 Y 8 Senke høyre slåmaskin Y20 Pendelfrikobling til høyre Y 9 Løfte høyre slåmaskin Y21 Pendelfrikobling til venstre Y10 Senke venstre slåmaskin Y22 Arbeidsbredde til venstre*) Y11 Løfte venstre slåmaskin Y24 Arbeidsbredde til høyre*) Y12 Senke front-slåmaskin Y26 Arbeidsbredde vending til venstre Y13 Løfte front-slåmaskin *) 2 Ventiler som må være koblet Status (state) PÅ AV FUSE Betegnelse Aktor på Aktor av Generell aktorfeil Ingen forsyningsspenning, sannsynligvis er en sikring defekt. Ikke definert feiltilstand 115

116 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 ServiceDiagnose analoge Aktoren EasyCut B 1000 ( @ 1 Diagnose analoge aktorer Fig. 72 Med verdien PWM (i promille) kan det innstilles en strøm (i ma). Trykk på funksjonsknappen PWM økes Trykk på funksjonsknappen PWM reduseres Mulige analoge aktorer Nr. Symbol Beskrivelse Y 4 Slåmaskinavlastning til høyre Y 5 Slåmaskinavlastning til venstre Y38 Tverrgående transportbånd Status (state): Aktor på Aktor av ingen forsyningsspenning, sannsynligvis er en sikring defekt 116

117 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Mögliche @ 1 Motorer Fig. 73 Ved å trykke på funksjonsknappen utføres funksjonen direkte Ved å trykke på funksjonsknappen utføres funksjonen direkte Nr. Sensorsymbol Beskrivelse M1 M2 M3 Oljekjøler (kjøle / rengjøre) Justere venstre svampruller (lineærmotor) Justere høyre svampruller (lineærmotor) Pos: /BA/Info-Center/Sensoren/Statusanzeigen/Statusanzeige digitaler Aktoren @ 1 Status (state): Aktor på Aktor av 117

118 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschw/Fahrtrichung/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschwindigkeits- /Fahrtrichtungsanzeige 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-6 Diagnose Fahrgeschw/Fahrtrichung/Hinweis Parameter Iso-Bus @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 4-6 «Diagnose for visning av kjørehastighet / kjøreretning» Fig. 74 Menyen 4-6 vises bare når traktoren sender kjørehastigheten og kjøreretningen til ISO-bus. ZX400056_1 Åpne hovedmenyen «Vedlikehold» med knapp Velg meny 4-6 med knapper, symbolet fremheves i grått. Hent fram menyen med OK. Displayet viser meny 4-6 «Visning av kjørehastighet / kjøreretning». Symbolforklaring: 1) <--- 0 = kjøring framover 0 ---> = rygging 2) 25,5 km/h= hastighet under kjøring framover -25,5 km/h= hastighet under rygging 3) 1000 OPM= turtall kraftuttak 4) Parameter (ISO-bus evaluering) valgt Parameter (ISO-bus evaluering) ikke valgt ESC Med knappen lukkes den aktiverte menyen Displayet viser menynivå 4 «Service». Merk Hvis parameteren (ISO-bus vurdering) er valgt, aktiveres arealtelleren av systemet og slåmaskinene løftes automatisk ved rygging i automatisk drift. 118

119 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX)/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX) 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 4-7 "Diagnose Auxiliary (AUX)" Fig. 75 Åpne menyen Hovedmeny 4 "Service" er åpnet CC ZX Ved å trykke på funksjonstasten eller velg Meny 4-7, symbolet fremheves i grått Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 4-7 "Diagnose Auxiliary (AUX)". Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/Menü 4-7 Diagnose Auxiliary (AUX)/Menü 4-7 Diagnose Auxillary Belegung am Multifunktionshebel @ 1 I displayet vises det en illustrasjon av multifunksjonsspaken. Hvis det betjenes en funksjon på multifunksjonsspaken, så vises kun det tilordnede symbolet i displayet. Selve funksjonen utføres ikke. ESC Med tasten lukkes den aktiverte menyen Displayet viser menynivå 4 "Service". 119

120 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Menü 4-9 Handbedienung ohne 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Handbetrieb @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Nächste Seite @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 4-9 «Manuell betjening uten sikkerhetsavspørring» Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Warnung @ 1 ADVARSEL! Manuell betjening! Konsekvens: Alvorlige skader på maskinen Manuell betjening foretas ved kjørende traktormotor! Betjente funksjoner utføres umiddelbart (også i transportstilling), og derfor skal kun personer som er fortrolig med maskinen tillates å utføre den manuelle betjeningen Koble ut kraftuttaket Ta av kraftoverføringsakselen på traktoren Hold tilstrekkelig avstand til de bevegelige delene (sideslåmaskinene, front-slåmaskinen, tverrtransportbåndet) Slå straks av hydraulikkanlegget i et nødstilfelle Slå av maskinen, slå av motoren og trekk ut tenningsnøkkelen Manuell drift skal kun utføres fra en trygg posisjon som ligger utenfor virkningsområdet til de maskindelene som styres av aktorene Fig. 76 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Menü 4-9 @ 1 Åpne menyen Hovedmenyen 4 «Service» er åpnet. Velg meny 4-9 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremheves i grått. Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 4-9 «Manuell betjening uten sikkerhetsavspørring». Ved å trykke på funksjonsknappen for vises neste side 120

121 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Auflistung aller möglichen Funktionen in Handbedienung EC B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Mögliche Funktionen (je nach Ausstattung der @ 1 Mulige funksjoner (alt etter maskinens utstyr) Symbol Funksjon som skal utføres Symbol Funksjon som skal utføres Løfte høyre sideslåmaskin Kjøre ut høyre sideslåmaskin Senke høyre sideslåmaskin Løfte venstre sideslåmaskin Senke venstre sideslåmaskin Kjøre inn høyre sideslåmaskin Kjøre ut venstre sideslåmaskin Kjøre inn venstre sideslåmaskin Løfte front-slåmaskin R Kjøre inn høyre svampruller Senke front-slåmaskin R Kjøre ut høyre svampruller Felle inn høyre / venstre sideslåmaskin Vippe ned høyre / venstre sideslåmaskin Senke høyre tverrtransportbånd Løfte høyre tverrtransportbånd Løfte venstre tverrtransportbånd Senke venstre tverrtransportbånd L L Kjøre inn venstre svampruller Kjøre ut venstre svampruller Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenüs 4 Service/Menü 4-9 Handbedienung ohne Sicherheitsabfragen/Auführen der Funktion ohne @ 1 Ved å trykke på den respektive funksjonstasten for det ønskede symbolet (alternativt via berøringsskjermen) utføres den ønskede funksjonen (tilsvarende tabellen ovenfor) direkte uten sikkerhetsavspørring 121

122 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Hauptmenüs/Hauptmenüs alte Ausführung/Hauptmenü 5 Info/Hauptmenü Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 5 «Info» 5 CCS00030 Fig. 77 Åpne hovedmenyen Hent opp menynivået ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbildet Velg hovedmeny 5 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp hhv., symbolet fremheves i grått. Trykk på funksjonsknapp Displayet viser meny 5 «Info». Side 5-1: Maskinens samlede programvareversjon SW = maskinens samlede programvareversjon = jobbcomputerens versjon ISO = ISO-programvareversjon 122

123 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Hauptmenü 6 Monteur/Hauptmenü Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 6 Montør Hente fram hovedmeny Fig.78 CC000051_1 CC000052_1 Hent opp menynivået ved å trykke på funksjonsknappen ut fra hovedbildet Velg hovedmeny 6 ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Trykk på funksjonsknapp Hovedmeny 6 «Montør» er beskyttet med passord. Displayet viser spørsmålet om passord. 123

124 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Menü 9 ISO-Einstellungen/Hauptmenü Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-1 Softkeys ISO-Terminal weniger Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Menü 9 ISO-Einstellungen/ISo-Terminal neu @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü 9-1 im ISO-Terminal aufrufen @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Hovedmeny 9 «ISO-innstillinger info» 9 Fig. 79 Åpne hovedmenyen CC Hent opp menynivået ut fra hovedbildet ved å trykke på funksjonsknappen Velg hovedmeny 9 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Trykk på funksjonsknapp. Displayet viser menynivå 9 «ISO-innstillinger». Menynivået 9 «ISO-innstillinger» viser etter valg de følgende menyene: «Programmerbare knapper ISO-terminal» (vises kun ved = Meny 9-1 terminaler med mindre enn 10 knapper») eller = Meny 9-2 Omkopling mellom terminaler» (vises kun dersom flere ISOterminaler er koplet til) Meny 9-1 «Programmerbare taster ISO-terminal» Merk Meny 9-1 vises bare på ISO-terminaler med færre enn 10 knapper I meny 9-1 stilles grunnbildet (for ISO-terminal med færre enn 10 knapper) på 5 programmerbare knapper eller 10 programmerbare knapper. Ved omstilling til 10 programmerbare taster arkiveres det andre virtuelle programmerbare taster i tilgang. Disse får man tilgang til ved å bla. Merk For ISO-terminaler med færre enn 10 knapper anbefales det å bruke en ISO-kontrollspak i tillegg for en komfortabel betjening av maskinen. Tilordningen av kontrollspakens funksjoner finner du i kapittel "Eksempel på tilordning av kontrollspakens funksjoner". Merk På ISO-terminaler med mindre enn 10 taster må innstillingen stilles inn på nytt etter hver omstart av terminalen. 124

125 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Fig. 80 Hovedmenyen 9 «ISO-innstillinger» er hentet opp. Ved å trykke på knappen hentes meny 9-1 ( ) opp Displayet viser meny 9-1 «Programmerbare knapper ISO-terminal». Den aktuelle status vises som symbol: ZX Omstilling av hovedbildet til 5 programmerbare knapper Omstilling av hovedbildet til 10 programmerbare knapper Symbolet i den øverste linjen viser at den indikerte status er lagret. Endring og lagring av status Innstill tilsvarende status med knappen eller. Symbolet i den øverste linjen slukkes Trykk på knappen Den innstilte status lagres. Symbolet i den øverste linjen vises Med knappen lukkes den aktiverte menyen. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes grunnbildet frem 125

126 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/ISOBUS/Menü 9 ISO-Einstellungen/Menü Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Meny 9-2 «Omkopling mellom terminaler» Merk Menyen 9-2 vises kun dersom flere ISO-terminaler er koplet til. Via meny 9-2 kan man skifte over til neste tilkoplede terminal (avhengig av hvor mange terminaler som er koplet til). Ved første gangs omkopling blir maskinens konfigurasjon lastet i den neste terminalen. Denne opplastingen kan ta noen minutter. Konfigurasjonen arkiveres i lageret til den neste terminalen. Merk Inntil neste gangs oppkalling står maskinen ikke lengre til disposisjon i den forrige terminalen. Merk Ved nystart forsøker systemet først å starte terminalen som sist var i bruk. Hvis terminalen som sist var i bruk ikke lengre er tilgjengelig, forsinkes nystarten, fordi systemet søker en ny terminal og laster de spesifikke menyene i terminalen. Denne opplastingen kan ta noen minutter. 9 Fig. 81 CC Hent opp menynivået ut fra hovedbildet ved å trykke på funksjonsknappen Velg hovedmeny 9 ( ) ved å trykke på funksjonsknapp eller, symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Ved å trykke på funksjonsknappen, hentes maskinens menynivå 9-2 opp ( ). Symbolet fremstilles på grå bakgrunn. Ved å trykke på knappen en gang til, skifter man over til neste tilkoplede terminal Ved å trykke på funksjonsknappen, lukker man menyen man har hentet opp. Ved å trykke lenge på funksjonsknappen, hentes grunnbildet frem 126

127 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-BiG Pack/Hauptmenüs/Alarmmeldungen/Alarmeldung 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Alarmmelding F7 F8 F9 A03 F1 F2 F3 F10 F11 KBT F4 F5 F12 F6 CC000053_1 Fig. 82 Alarmmelding Oppstår det en feil på maskinen, vises en alarmmelding på displayet. Samtidig lyder et akustisk signal (kontinuerlig hornsignal). Beskrivelse, mulig årsak og utbedring av feil, se listen i kapittel "Alarmmeldinger". Merk Alle den tildekte menyens funksjoner er fortsatt aktive. De programmerbare tastene som er dekket til av alarmmeldingen er deaktiverte. Kvittere for alarmen: Trykk på funksjonstasten for softkey-tasten for å kvittere alarmen. Det akustiske signalet stoppes. Oppstår feilen på nytt, vises alarmmeldingen en gang til. 127

128 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/AlarmmeldungenAllgemeine Alarmmeldungen Tabelle EC B 1000 ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Alarmmeldinger Nr. Bilde Mulig årsak Utbedring A0 1 A0 2 A02 FUSE 12V Pow3 Stikk-sikringen i jobbcomputer er defekt. Kortslutning i spenningsutgangene +12V2FU_L. Sikring i jobbcomputer er defekt. Kortslutning i spenningsutgangene +12V3FU_L. Kontroller koblingen for kortslutning og skift ut sikringen. Kontroller koblingen for kortslutning. Sikringen regenerer seg selv etter avkjøling. A0 4 A1 4 A1 5 A2 1 A2 2 A04 Forbindelsen til multifunksjonsspaken er brutt. Multifunksjonsspaken er ikke riktig tilkoblet. Underspenning Traktorbatteriet er defekt. Traktordynamoen er for svak. 12 V-forsyningen på traktorsiden er for tynn eller ikke riktig koblet til batteriet. A21 PIC-I01 A22 PIC-I02 Overspenning Traktordynamoen er defekt. Det er brudd på CAV-forbindelsen mellom jobbcomputeren og Krone-PIC I/1- datamaskinen. CAN-kablingen er defekt. Krone-PIC I01-datamaskinen er inaktiv. Det er brudd på CAV-forbindelsen mellom jobbcomputeren og Krone-PIC I/2- datamaskinen. CAN-kablingen er defekt. Krone-PIC-I02-datamaskinen er inaktiv. Kontroller kablingen til multifunksjonsspaken. Koble KRONEforbindelseskabelen direkte til traktorens batteri. Kontroller dynamoen. Kontroller CANkablingen. Skift ut Krone-PIC I01- datamaskinen. Kontroller CANkablingen. Skift ut Krone-PIC-I02- datamaskinen. 128

129 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/K-O/Logische 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Alarmmeldungen/Logische Alarme EC B @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Logiske alarmer Nr. Bilde Mulig årsak Utbedring 1 Kraftuttaket kjører fremdeles for å forsøke å få venstre slåmaskin i transportstilling. Koble ut kraftuttaket, og vent til 2 Kraftuttaket kjører fremdeles for å forsøke å få høyre slåmaskin i transportstilling. kraftuttaket står stille. 3 Trykkterskelen nås ikke. Traktormotoren er av. Hydraulikkblokken får ikke olje. 4 Informasjonen vises når du feller maskinen inn til transportstilling. 5 Nominell arbeidsbredde til høyre nås ikke. 6 Nominell arbeidsbredde til venstre nås ikke. Start traktormotoren. Still styreapparatet på trykk. Kontroller LShydraulikksystemet. Vær oppmerksom på transporthøyden. Kontroller at sidevernet er felt inn. Kontroller komponenter for breddejustering for skader. Kjør inn sideslåmaskinen helt én gang L Svampruller-høyde til venstre nås ikke. Kontroller komponenter for svampruller-høyde for skader R Svampruller-høyde til høyre nås ikke Tidsfeil når prosedyren for å løfte L slåmaskinen til venstre varer lengre enn 30 sekunder. Sensorinnstillingen er feil. Hydraulikkforsyningen er utilstrekkelig Tidsfeil når prosedyren for å løfte R slåmaskinen til høyre varer lengre enn 30 sekunder. Sensorinnstillingen er feil. Hydraulikkforsyningen er utilstrekkelig Tidsfeil når prosedyren for å løfte front-slåmaskinen varer lengre enn 30 sekunder. Sensorinnstillingen er feil. Hydraulikkforsyningen er utilstrekkelig. Utfør en sensortest. Kontroller hydraulikkforsyningen. 129

130 Pos: /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Nr. Bilde Mulig årsak Utbedring 20 Manuell betjening: Når slåmaskinen til høyre felles inn, er breddejusteringen mindre enn 16 cm. Still inn breddejusteringen på 21 Manuell betjening: større enn 16 cm. Når slåmaskinen til venstre felles inn, er breddejusteringen mindre enn 16 cm L R Tidsfeil når prosedyren for å bringe venstre tverrtransportbånd i posisjon varer lengre enn 30 sekunder. Utfør en sensortest. Tidsfeil når prosedyren for å Kontroller hydraulikkforsyningen. bringe høyre tverrtransportbånd i posisjon varer lengre enn 30 sekunder. 130

131 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Alarmmeldungen/Phsikalische Alarmmeldungen EC B 1 Pos: 62 /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI Fysikalske alarmmeldinger Nr. Bilde Sensor beskrivelse Mulig årsak Utbedring 104 Turtall høyre slåmaskin 105 Turtall venstre slåmaskin 107 Sammenføring nederst til høyre 109 Sammenføring nederst til venstre 111 Arbeidsbredde til høyre 112 Arbeidsbredde null til høyre 113 Arbeidsbredde til venstre Sensor eller tilførselsledning er defekt. Utfør en sensortest. Kontroller sensor og tilførselsledning for skader. 114 Arbeidsbredde null til venstre 118 Transportstilling til høyre 119 Transportstilling til venstre 136 Stilling for snuoperasjon til høyre 137 Stilling for snuoperasjon til venstre 131

132 Pos: 64 /Layout Module @ 1 KRONE ISOBUS-terminal CCI 100 Pos: 63 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. 132

133 Pos: 65.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 65.4 /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening 12 ISOBUS-betjening Pos: 65.2 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Allgemeines zu ISOBUS @ 1 Generelt ISOBUS-systemet er et internasjonalt normet kommunikasjonssystem for landbruksmaskiner og systemer. Betegnelsen for den tilhørende normserie lyder: ISO Det landbruksrelevante ISOBUS-systemet muliggjør utveksling av informasjon og data mellom traktoren og apparater fra forskjellige produsenter. Til dette formålet er både de nødvendige støpselforbidnelsene og også signalene normet som er nødvendige for kommunikasjonen og kommandooverføringen. Systemet gjør det også mulig å betjene maskiner med kontrollenheter (terminal) som allerede finnes på traktoren, som f.eks. har blitt plassert i traktorens førerhus. De respektive oppgavene finner du i de tekniske dokumentene for betjeningen eller på selve apparatene. KRONE - maskiner som har en ISOBUS-utrustning er tilpasset dette systemet. Merk KRONE - ISOBUS- systemer underkastes regelmessig en ISOBUS KOMPATIBILITETSTEST (DLG/VDMA -test). Betjeningen av denne maskinen krever minst brukertrinn (Implementation Level) 3 i ISOBUS- systemet. Pos: 65.3 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Gefahr durch nicht von KRONE gelieferte Terminals / @ 1 FARE! Ved anvendelse av terminaler og andre kontrollenheter som ikke har blitt levert av KRONE, så vær klar over at brukeren: må overta ansvaret for bruken av KRONE-maskiner ved anvendelse av maskinen på kontrollenheter som ikke er levert av KRONE (terminal / andre betjeningselementer). før maskinen settes i drift må kontrollere om alle maskinens funksjoner også utføres slik de beskrives i den vedlagte brukerhåndboken. så langt det er mulig bare skal kople slike systemer sammen som har blitt underkastet en DLG /VDMA -test (den såkalte ISOBUS KOMPATIBILITETSTESTen). må overholde betjenings- og sikkerhetsinstruksene fra leverandøren av ISOBUSkontrollenheten (f.eks. terminal). må sikre at de betjeningselementene og maskinstyringene passer til hverandre med henblikk på IL (IL = Implementations Level; beskriver kompatibilitetstrinnene for de forskjellige programvarestatusene) (betjening: IL lik eller større). 133

134 Pos: 65.5 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/ISO-Bedienung_Anbau ( Pos: 65.6 /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening 12.1 Montering av ISOBUS terminal Fig.83 OBS! Kontrollenheten kan svikte. Under montasjen må det passes på at forbindelseskabelen ikke strammes eller kommer i berøring med traktorhjulene Forbindelsen mellom terminal og traktor Merk For ytterligere oppgaver når det gjelder montering, vennligst ta brukerhåndboken fra produsenten av ISOBUS-terminalen til hjelp Forbindelse mellom traktor og maskin Sett ISO-stikkontakten (3) (9-pols) til kabelsettet (1) inn i ISO-stikkontakten (2) (9-pols) som befinner seg utvendig på traktorsiden. Sett støpselet (4) (7-pols) til kabelsettet (1) inn i maskinens stikkontakt (5) (7-pols). Sett støpselet (6) (2-pols) til kabelsettet (1) inn i maskinens stikkontakt (7) (2-pols). 134

135 Pos: 65.7 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/BigPack/Abweichende Funktionen zum KRONE ISOBUS-Termina 1 Pos: 65.9 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Bei 1 Pos: /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening 12.2 Avvikende funksjoner fra KRONE ISOBUS-terminal CCI Ved hjelp av ISOBUS-kontrollenheten stilles informasjon og styringsfunksjoner til rådighet på ISOBUS-terminalens display vi den monterte enheten. Betjeningen med en ISOBUS-terminal er analog med KRONE ISOBUS-terminal CCI. Før igangsettelse må du lese om funksjonsprinsippet for KRONE ISOBUS-terminals CCI i bruksanvisningen. En vesentlig forskjell til KRONE ISOBUS terminal CCI ligger i plasseringen av de programmerbare tastene. Denne bestemmes av den valgte ISOBUS-terminalen. Nedenfor finner du bare en beskrivelse av de funksjonene som avviker fra KRONE ISOBUSterminalen. Pos: 65.8 /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Abweichende Funktionen bei ISO-Terminal s mit Avvikende funksjoner på ISO-terminal med 10 taster Rygging Funksjonen Stille inn / starte breddejustering og funksjonen Stille inn / starte oversnitt er tilgjengelige på ISO-terminaler med 10 taster bare på maskiner uten tverrtransportbånd. På maskiner med tverrtransportbånd vises ikke begge funksjonene. Funksjonen Stille inn / starte breddejustering og funksjonen Stille inn / starte oversnitt kan legges på multifunksjonsspaken. (se kapittel «ISOBUS Auxiliary-Funktion (AUX)») Ved rygging løftes slåmaskinene automatisk til stillingen for snuoperasjon. Hvis ryggingen avsluttes, må slåmaskinene senkes ned i arbeidsstilling via terminalen. Følgende betingelser må være oppfylt: Hvis bare automatisk drift er tilgjengelig Traktoren må overføre kjørehastighet og kjøreretning på ISO-bus. Parameteren (ISO-bus evaluering) må være frikoblet (kan bare utføres av spesialisert Krone-personale) Merk Om parameteren (ISO-bus evaluering) er frikoblet, kan man kontrollere i meny 4-6 «Diagnose kjørehastighet- / indikering av kjøreretning». 135

136 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/A-E/ISOBUS Auxiliary -Funktion 1 Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Terminal die Auxilliary @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening 12.3 ISOBUS «Auxiliary»-funksjon (AUX) Merk Det finnes terminaler som understøtter tilleggsfunksjonen«auxiliary» (AUX). Med denne funksjonen kan programmerbare knapper på periferiapparater (eksempelvis multifunksjonsspak...) tilordnes funksjoner som hører til de tilkoplede jobbcomputerne. En programmerbar knapp kan også tilordnes flere forskjellige funksjoner. Hvis knappenes tilordninger er lagret, vises de tilsvarende menyene på bildeskjermen så snart terminalen slås på. Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung @ 1 De følgende funksjonene står til disposisjon i meny Auxiliary (AUX): Auxiliary Funksjon i automatisk drift Funksjon i manuell drift Auto Breddejustering Ikke tilgjengelig Kjøre inn høyre sideslåmaskin 8 cm Kjøre ut høyre sideslåmaskin 8 cm Kjøre inn venstre sideslåmaskin 8 cm Kjøre ut venstre sideslåmaskin 8 cm Breddejustering ett trinn til venstre Breddejustering ett trinn til høyre Løfte sideslåmaskinene fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Senke sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Løfte / senke høyre slåmaskin Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Løfte / senke venstre slåmaskin Løfte / senke front-slåmaskinen Oversnitt Tverrtransportbånd raskere Tverrtransportbånd langsommere Kjøre inn høyre sideslåmaskin (tastende) Kjøre ut høyre sideslåmaskin (tastende) Kjøre inn venstre sideslåmaskin (tastende) Kjøre ut venstre sideslåmaskin (tastende) Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Løfte sideslåmaskinene fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Senke sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Ikke tilgjengelig Løfte / senke front-slåmaskinen Ikke tilgjengelig Tverrtransportbånd raskere Tverrtransportbånd langsommere 136

137 Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Folgende Funktionen stehen im Menü Auxiliary (AUX) zur Verfügung @ 1 Pos: @ 1 Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/Hinweis Für weitere Vorgaben bitte die Betriebsanleitung des verwendeten Terminals @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Auxiliary Funksjon i automatisk drift Funksjon i manuell drift ISOBUS-betjening Løfte front-slåmaskinen (tastende) Senke front-slåmaskinen (tastende) Løfte venstre slåmaskin (tastende) Senke venstre slåmaskin (tastende) Løfte høyre slåmaskin (tastende) Senke høyre slåmaskin (tastende) Løfte front-slåmaskinen (tastende) Senke front-slåmaskinen (tastende) Løfte venstre slåmaskin (tastende) Senke venstre slåmaskin (tastende) Løfte høyre slåmaskin (tastende) Senke høyre slåmaskin (tastende) Tastende = Funksjonen utføres så lenge funksjonsknappen betjenes. Merk For ytterligere spesifikasjoner, vennligst se i brukerhåndboken for terminalen som anvendes. 137

138 Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Joystick-Belegung bei Fendt (Default-Einstellung) EasyCut B 1 Pos: /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening Eksempel på tilordning av kontrollspakens funksjoner hos Fendt (standardinnstilling) Merk For ytterligere spesifikasjoner, vennligst se i brukerhåndboken for terminalen som anvendes. Auto Fig. 84 CC

139 Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Joystick-Belegung_1 WTK EC B 1 Pos: /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening Anbefalt tilordning av en WTK-multifunksjonsspak Merk For ytterligere spesifikasjoner, vennligst se i brukerhåndboken for terminalen som anvendes. Bryteren (1) på baksiden i øverste stilling (LED (2) lyser rødt) 2 1 Auto Fig. 85 CC

140 Pos: /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Joystick-Belegung_2 WTK EC B @ 1 Bryteren (1) på baksiden i nederste stilling (LED (2) lyser grønt) Fig

141 Pos: 66 /Layout Module @ 1 ISOBUS-betjening Pos: /BA/Info-Center/Iso-Bedienung/EasyCut/Joystick-Belegung_3 WTK EC B @ 1 Bryteren (1) på baksiden i midterste stilling (LED (2) lyser rødt) 2 1 Fig. 87 CC000544_1 141

142 Pos: 67.1 /Überschriften/Überschriften 1/F-J/Fahren und 1 Pos: 67.2 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Von Arbeitsstellung in 1 Pos: 67.5 /Layout Module @ 1 Kjøring og transport 13 Kjøring og transport 13.1 Fra arbeidsstilling til transportstilling Pos: 67.3 /BA/Sicherheit/Fahren und Transport/Gefahr Straßenfahrt, Mitfahren EasyCut B @ 1 FARE! Kjøring på veier, transport av passasjerer, kjøreegenskaper Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Maskinen må være fullstendig og korrekt tilkoblet Maskinen skal befinne seg i transportstilling Betjeningsterminalen må slås av eller må displayet vise «Startbilde» Trekkstengene må være låst Det er forbudt å transportere passasjerer på maskinen Ved kjøring på offentlige veier skal forskriftene i veitrafikkloven overholdes (belysning, kjennemerking, aksellaster, tillatt mål for påmontert utstyr etc.) Sørg for upåklagelig siktforhold på og rundt traktoren og mot maskinen før du starter kjøringen Pos: 67.4 /BA/Sicherheit/6. Überarbeitete Warnhinweise/Gefahr-Hochschwenken des Mähwerks in Transportstellung ( @ 1 Fare! - Svinging av slåmaskinen opp i transportstilling Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Før maskinen svinges opp til transportposisjon, må kraftuttaket slås av. Slåmaskinen må ikke løftes ut før den har kommet til fullstendig stillstand. Maskinen må være i fullstendig stillstand før man skyver slåmaskinen opp og man nærmer seg maskinen! Etter at drivenheten er slått av, kan knivene fortsatt ha etterløp. Når slåmaskinen befinner seg i transportposisjon, er det absolutt nødvendig å være oppmerksom på at kjøretøyets høyde er større. Det er ikke tillatt for passasjerer å sitte på med slåmaskinen. 142

143 Pos: 67.6 /BA/Fahren und Transport/EasyCut/Fahren-Transport Bild EC B @ 1 Pos: 68 /Layout Module @ 1 Kjøring og transport ESC F7 F8 F9 F10 F11 F12 1 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Fig. 88 Startbilde CC Pos: 67.7 /BA/Fahren und Transport/EasyCut/Fahren/Transport Text EC B @ 1 Til transport / kjøring på offentlige veier må slåmaskinene være løftet opp. Gå fram på denne måten: Koble ut kraftuttaksdriften Løft maskinen litt med den bakre jekken Skyv parkeringsstøtten foran og bak i transportstilling og sikre den med boltene Løft slåmaskinene i transportstilling via terminalen (utliggerarmene er kjørt helt inn og låst, skjermen viser hovedbildet «Løfte / senke front-slåmaskin») Etter ca. 60 sekunder eller ved å trykke på funksjonstasten i ca. 2 sekunder vises hovedbildet «Løfte / senke front-slåmaskin» i startbildet Terminaldisplayet må vise startbildet Merk Kontroller at slåmaskinene er svingt helt inn i transportsikringen Kontroller at sidevernet er felt inn Senk maskinen litt med den bakre jekken slik at den maksimale transporthøyden nås eller underskrides Ta hensyn til tilstrekkelig bakkeklaring Kontroller at startbildet vises på terminaldisplayet 143

144 Pos: 69.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 69.2 /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Vor dem 1 Pos: 69.4 /BA/Bedienung /EasyCut/Mähen/Mähen EC B 1000 / B 1 Pos: 69.5 /Layout Module @ 1 Betjening 14 Betjening 14.1 Før man begynner slåingen Pos: 69.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Arbeitseinsatz / @ 1 FARE! - Arbeid Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Før igangsettingen og under arbeidsinnsatsen må glidemeiene ligge godt på bakken Under driften må det holdes tilbørlig sikkerhetsavstand til skjæreverktøyene Det består fare gjennom gjenstander som slynges ut selv når maskinen drives på korrekt måte. Derfor må personer holdes borte fra maskinens fareområde. Særskilt forsiktighet må oppvises under arbeid i nærheten av veier, gater og bygninger Slått Sving parkeringsstøttene i transportstilling Sett maskinen i arbeidsstilling Blokker den bakre jekken Trekk ned sikkerhetsinnretningene Still inn styrestengene på siden Kontroller at valgt turtall og dreieretning på traktorkraftuttaket stemmer overens med dreieretningen og det tillatte turtallet til maskinen før du slår kraftuttaket på Før innkjøring i produktet som skal slås, koble inn traktorkraftuttaket på tomgang og øk langsomt til nominelt turtall på maskinen Kjør inn i produktet som skal slås Kontroller slåmaskinavlastning under slåing For å oppnå et rent snittbilde tilpasses kjøre- og skjærehastigheten bruksbetingelsene (bakkeforhold, beskaffenheten til produktet som skal slås, høyde, tykkelse) 144

145 Pos: 69.6 /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Schutzeinrichtung 1 Pos: 69.8 /BA/Bedienung /EasyCut/Schutze/Schutzeinrichtung herunterklappen Bild EC B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Betjening Trekk ned sikkerhetsinnretningen Pos: 69.7 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Fortschleudern von @ 1 FARE! Steiner kan slynges bort under driften Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Sikkerhetsdukene skal kontrolleres med jevne mellomrom. Slitte eller skadde sikkerhetsduker må skiftes ut med nye! Sikkerhetsinnretningene på slåmaskinen, f.eks. duker og hetter, beskytter mot steiner og slikt som slynges av gårde, samt mot at det kan gripes inn i faresonene. Derfor skal de alltid settes i vernestilling før arbeidet begynner. Før bruken må sidepanelet / sidepanelene slippes ned og sikres med vriåsene ECB00038 Fig. 89 Pos: 69.9 /BA/Bedienung /EasyCut/Schutze/Schutzeinrichtung herunterklappen und mit Drehverschluss @ 1 Forviss deg derfor før bruk om at maskinens sidedeksel(er) (1) er slått ned og sikret med sperreklinkene (2). 145

146 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/P-T/Seitliche Lenker 1 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Höheneinstellung/Höheneinstellung beim Mähen über die Unterlenker am Traktor Bild EC B @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Betjening Innstilling av styrestengene på siden Pos: /BA/Sicherheit/EasyCut/Gefahr - Einstellung der Unterlenkerhöhe am @ 1 Fare! - Innstilling av trekkstangens høyde på traktoren Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Kople ut kraftuttaket. Sikre traktoren mot å rulle. Ikke trå inn mellom traktoren og maskinen. Fig. 90 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Höheneinstellung/Höheneinstellung 0 mm beim Mähen über die Unterlenker am @ 1 Under slåtten skal høyden på den trepunkts bukken innstilles på en slik måte at styrestengene på siden (1) i området foran (1) og i det bakre området (2) er like høye (a = ca. 0mm). Denne innstillingen foretas via høydeinnstillingen til trekkstengene på traktoren. 146

147 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Von Transport in 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senkengrundbild Frontmähwerk senken/heben Bild ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Betjening 14.3 Fra transport- til arbeidsstilling Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Absenken des Mähwerks in Arbeitsstellung EC @ 1 Fare! - Nedsenking av slåmaskinen til arbeidsstilling Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Ikke senk slåmaskinen før det er sikret at ingen personer, dyr eller gjenstander befinner seg i maskinens svingsone. Kraftuttaket skal ikke slås på før slåmaskinen ligger nede på bakken. Fig. 91 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/arbeiten nur mit @ 1 Til slått av mindre arealer eller smale marker kan også bare bearbeides med front-slåmaskinen. For å gjøre det må sideslåmaskinene stå i transportstilling og være låste. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/grundbild Frontmähwerk heben/senken @ 1 Hovedbildet «Løfte / senke front-slåmaskin» vises bare når front-slåmaskinen er montert og sideslåmaskinene står i transportstilling eller befinner seg over stillingen for snuoperasjon. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken der Seitenmähwerke von Transport- in Vorgewendestellung ( Senking av sideslåmaskinene fra transportstilling til stilling for snuoperasjon Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for for snuoperasjon. senkes begge sideslåmaskinene til stilling 147

148 Pos: /BA/BedienungWildschutz EC B 1000 ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenabsenken aller Mähwerke von Vorgewendestellung in Arbeitsstellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /Layout Module @ 1 Betjening Viltvern Fig. 92 CC Merk Ved senking av sideslåmaskinene fra transport- til stilling for snuoperasjon vises et informasjonsbilde til riktig slåprosedyre på displayet. Det høres et akustisk varselsignal samtidig. Etter flere sekunder forsvinner informasjonsbildet på egenhånd. Ved slått «fra utsiden og inn» drives dyrene langsomt fra det sikre kantområdet til midten av arealet slik at muligheten for dyret å flykte eller berge livet blir vanskeligere eller opphører. Da hjelper slåmetoden fra innenfra og ut under slåtten av arealet. For å gjøre dette kjører man, uten å slå fra utkanten, umiddelbart inn på det midtre arealet, og man slår da mot urviseren innenfra og ut. Dermed kan dyret forlate marken uskadd i henhold til dets naturlige fluktmåte Senke alle slåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til arbeidsstilling Senking av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å senke sideslåmaskinene ned. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å senke ned front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene senker seg ned etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin senkes sideslåmaskinene direkte ned i arbeidsstilling. 148

149 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebGrundbild Automatikbetrieb Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben aller Mähwerke von Arbeitsstellung in Vorgewendestellung abhängig vom Menü 1-7 ( Pos: /Layout Module @ 1 Betjening 14.4 Stilling for snuoperasjon Pos: /BA/Sicherheit/Vorgewendestellung/Gefahr - Vorgewende Mähwerke EC 280/320 @ 1 Fare! - Løfting av slåmaskinen fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Ikke løft ut slåmaskinen i stilling for snuoperasjon før det er sikret at ingen personer, dyr eller gjenstander befinner seg i maskinens svingsone. Fig Løfte alle slåmaskiner fra arbeidsstilling til stilling for snuoperasjon Løfting av sideslåmaskinene til front-slåmaskinen er avhengig av innstilt modus i meny 1-7 «Stille inn manuell/ tids-/slagkontroll». I modus 1 manuell kontroll Trykk og hold funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen. Slipp funksjonstasten for for å løfte opp sideslåmaskinene. I modus 2 tidskontroll og i modus 3 slagkontroll Trykk og slipp funksjonstasten for for å løfte opp front-slåmaskinen og sideslåmaskinene. Sideslåmaskinene løftes opp etter den innstilte tidsforsinkelsen eller den innstilte veistrekningen er nådd. Merk Ved bruk uten montert front-slåmaskin løftes sideslåmaskinene direkte opp i stilling for snuoperasjon. 149

150 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Mähwerke heben/senkenanheben der Setenmähwerke von Vorgewende in Transportstellung ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Frontmähwerk heben/senken/hinweis Tranporthöhe beachten / Seitenschutze müssen angeklappt @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Betjening Løfting av sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for transportstilling. løftes begge sideslåmaskinene opp i Merk Når maskinen felles inn i transportstilling, vises alltid infomelding 4 på displayet. Kontroller visuelt at sidevernet er felt inn Observer transporthøyde ev. la trekkstengene senkes videre ned Infomelding 4: Ta hensyn til maskinens transporthøyde Sidevernet må være felt inn 150

151 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abbau der 1 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Tripel/Abkoppeln Bild EC B @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Hydauliksystem/Aufrufen Grundbild Hydrauliksystem aufrufen @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild HydauliksystemHydrauliksystem drucklos schalten ( @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Betjening 14.5 Demontering av maskinen Pos: /BA/Sicherheit/EasyCut/Gefahr - Maschine abstellen_mit @ 1 Fare! - Uforvarende bevegelse av maskinen Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader Det må ikke oppholde seg personer i faresonen. Parker maskinen kun på jevn grunn med asfalt eller annet dekke. Frakopling kun med motoren slått av og tenningsnøkkelen trukket ut. Sikre traktoren mot å rulle. Når maskiner koples til eller fra traktoren, er det nødvendig å utvise særlig forsiktighet! Forskriftene til forebygging av ulykker må under alle omstendigheter overholdes. Ved på- og frakopling av hydraulikkslangen fra traktorhydraulikken må systemet på traktoren og maskinen være trykkløst! Still de respektive styreventilene i flytestilling. Ved på- og avmontering av maskinen må du ikke entre området mellom traktoren og maskinen! Fig. 94 Hovedbildet Hydraulikksystem Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild Hydauliksystem/Seitenmähwerke abkuppeln @ 1 Før du kobler sideslåmaskinene fra traktoren, koble hele hydraulikksystemet trykkløst slik at det ikke oppstår problemer neste gang du kobler maskinen til traktoren. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild HydauliksystemGrundbild Hydrauliksystem Einführtext ( @ 1 Hovedbildet «Hydraulikksystem» vises bare når begge slåmaskinene er står i arbeidsstilling eller i transportstilling (låst). Åpne hovedbildet «Hydraulikksystem» Hovedbildet «Hydraulikksystem» vises på terminalen ved hjelp av symbolet. Ved å trykke på funksjonsknappen for kobles hydraulikksystemet trykkløst. Alle ventilene åpnes i flere sekunder. Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Anzeigenbereiche Display Handbetrieb/Aufrufen der Grundbilder @ 1 Trykk på funksjonstasten hovedbilde (,,,,, ) til det ønskede hovedbildet vises på terminalen 151

152 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Tripel/Abstellen mit hochgeklappten Mähwerken Bild EC B @ 1 Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Tripel/Abstellen mit hochgeklappten Mähwerken EC @ 1 Pos: 70 /Layout Module @ 1 Betjening Pos: /BA/Bedienung /EasyCut/Tripel/Abkoppeln EC B 1000/ B 870 @ 1 Fell ned parkeringsstøttene (1) foran og bak og sikre med boltene (2) Senk maskinen ned på bakken med hjelp av traktorens hydraulikkanlegg Demonter kraftoverføringsakselen (3) fra traktoren og legg den på holderen (4) Koble hydraulikkslangene (5) fra traktoren, sett på støvhettene og heng dem opp på monteringsbukken Løsne forbindelsene til lyskablene (6) mellom traktoren og maskinen og legg dem i deres respektive holdere Løsne strømforsyningspluggene (7) mellom traktoren og maskinen og stikk dem inn i deres respektive holdere Ta terminalen fra traktoren, og oppbevar beskyttet mot fuktighet Hekte av toppstaget Åpne trekkstangkrokene på traktoren Senk jekken videre ned til trekkstangboltene er fri Kjør traktoren forsiktig bort 14.6 Parkering Fig. 95 Merk - Parkering med slåmaskinene skjøvet opp Konsekvens: Plassbesparelse For å spare plass kan maskinen også parkeres med oppvippede slåmaskiner. I denne forbindelse må man passe spesielt på at de to låsene (1) (på venstre og høyre side) er hektet på plass, og at slåmaskinen bare må parkeres på spesielt fast underlag som f.eks. betong eller asfalt. 152

153 Pos: 71.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 71.4 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einstellen der 1 Pos: 71.5 /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schnitthöhe/Schnitthöhe Bild EC B @ 1 Pos: 71.8 /Layout Module @ 1 Innstillinger 15 Innstillinger Pos: 71.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Einstellarbeiten angebaute Maschinen ( @ 1 Fare! - Uforvarende bevegelse av maskinen Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Arbeider til innstilling skal prinsipielt utføres med drivverket slått av og motoren i stillstand! Stans av motoren Ta ut tenningsnøkkelen. Sikre traktoren mot å rulle. Pos: 71.3 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/gefahr - Unfallgefahr durch unbeabsichtiges Senken des @ 1 Fare! Fare for ulykker på grunn av uventet senking av tverrtransportbåndet Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Arbeider under løftet tverrtransportbånd skal bare foretas når stoppekranen er stengt på tverrtransportbåndet 15.1 Innstilling av skjærehøyden Fig. 96 Pos: 71.6 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Pos: 71.7 /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schnitthöhe/Schnitthöhe größer_geringer @ 1 Skjærehøyden innstilles via toppstaget (1). I denne forbindelse: Trekk ned parkeringsstøtten(e) Senk maskinen ned til arbeidsstilling av plasser den på parkeringsstøtten(e). Drei på toppstaget (1). Skyv inn parkeringsstøtten(e). Toppstag lengre = større skjærehøyde Toppstag kortere = mindre skjærehøyde 153

154 Pos: 71.9 /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einstellung der 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Seitliche Schutze neue Generation 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger 15.2 Innstilling av vernene Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Fortschleudern von @ 1 FARE! Steiner kan slynges bort under driften Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Sikkerhetsdukene skal kontrolleres med jevne mellomrom. Slitte eller skadde sikkerhetsduker må skiftes ut med nye! Sikkerhetsinnretningene på slåmaskinen, f.eks. duker og hetter, beskytter mot steiner og slikt som slynges av gårde, samt mot at det kan gripes inn i faresonene. Derfor skal de alltid settes i vernestilling før arbeidet begynner. Før bruken må sidepanelet / sidepanelene slippes ned og sikres med vriåsene Vern på siden Fig. 97 Det utvendige vernet (1) og det innvendige vernet (2) kan høydejusteres. Innstilling av det utvendige vernet (1): Slå inn vernet (1) Løsne skruene (4) Still inn vernets høyde via bæreholmen (5) Stram til skruene (4) Innstilling av det innvendige vernet (2): Slå inn vernet foran (3) Løsne skruene (6) Still inn vernets høyde via bæreholmen (7) Stram til skruene (6) 154

155 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einstellung der 1 Pos: /BA/Sicherheit/EasyCut/Achtung - Einstellung an der @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Pfahlsicherung/Pfahlsicherung Bild EC B @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Pfahlsicherung/Pfahlsicherung EC B 1000 (CV/CR) @ 1 Innstillinger 15.3 Innstilling av stolpesikringen OBS! - Innstilling på stolpesikringen Konsekvens: Skader på maskinen Dersom innstillingsverdien endres, endres også utløsningsmomentet. Hvis fjæren på stolpesikringen forspennes sterkere enn det som fabrikken har foreskrevet, består det fare for at det oppstår skade på skiveslåmaskinen. Fjæren på stolpesikringen må være minst så sterkt spent at stolpesikringen ikke utløser i transportstillingen, selv om det oppstår plutselige og sterke belastninger. Fig. 98 Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Pfahlsicherung/Pfahlsicherung @ 1 For å bevare skiveslåmaskinen mot skade når det kjøres på hindringer, er denne utstyrt med en såkalt stoplesikring. Den optimale innstillingen for utløsningsmomentet foretas allerede i fabrikken. Slåmaskin - type EASYCUT B 1000 CV EASYCUT B 1000 CV Collect EASYCUT B 1000 CR EASYCUT B 1000 CR Collect Mål x 85 mm 85 mm 85 mm 85 mm Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Pfahlsicherung/Pfahlsicherung nach dem Auslösen EC 7540/9140/ B @ 1 Etter at stolpesikringen har utløst, svinger slåmaskinen bakover. Stolpesikringen smekker i lås igjen ved å kjøre tilbake. Pos: /Layout Module @ 1 155

156 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einstellung der 1 Pos: /Abkürzungen @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Zetterdrehzahl/Zetterdrehzahl Bild EC B 1000 CV/ 3600/ 3201/ BM 500/ BM420 Frontmähwerk/ @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger 15.4 Innstilling av halmsprederens turtall CV-utførelse Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/einstellarbeiten / Einstellungen/Gefahr - Einstellungen an der @ 1 Fare! - Innstillinger på maskinen Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Arbeider til innstilling skal prinsipielt utføres med drivverket slått av og motoren i stillstand! Ta ut tenningsnøkkelen! Fig. 99 EC Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Zetterdrehzahl/Zetterdrehzahl einstellen @ 1 På det manuelle giret kan det innstilles to turtall for sprederen. Med dette influerer man på prepareringsenhetens effekt samt kraftbehovet. Minimums turtall: 600 o/min Maksimums turtall: 900 o/min Skru ut vingeskruen (1) på betjeningsspaken (2). Drei betjeningsspaken (2) 180 (samtidig dreies slåmaskintrommelen (3), slik at betjeningsspaken kan dreies fullstendig) Sikre betjeningsspaken (2) igjen med vingeskruen (1) 156

157 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Einstellen des 1 Pos: /Abkürzungen @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Einstellung des Aufbereitungsbleches Bild 280/320 CV @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger 15.5 Innstilling av prepareringsplaten CV-utførelse 1 Fig. 100 Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Einstellung des Aufbereitungsbleches Text EC280/320 CV-Q @ 1 Prepareringsgraden endres ved å justere armen (1). I retning «+»: Prepareringsgraden økes I retning «-»: Prepareringsgraden senkes Kontroller sprederen med hensyn til skadde tinder før hver arbeidsinnsats: Rett ut tindene. Skift ut tinder som er brukket. 157

158 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung bei 1 Pos: /Abkürzungen @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung der Schwadablage Bild EC280/320 CV / B @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Hinweis @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger Innstilling ved nedlegging i strenger CV-utførelse A B EC Fig. 101 Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung der Schwadablage Text EC R 280/320 CV / B @ 1 Strengbredden kan tilpasses innhøstningsproduktet I denne sammenhengen må: Løsne ringmutteren (1) (høyre og venstre side av maskinen) Juster strenglukene (2) (høyre og venstre side av maskinen stilles inn likt) utover «A» = bred streng innover «B» = smal streng Trekk til ringmutteren (1). Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Schwadklappenverlängerung @ 1 I tillegg til dette kan strengbredden også stilles inn via forlengelsen på strenglukene. I denne sammenhengen må: Stjernehåndtakene (1) løsnes (høyre og venstre side av maskinen) Innstilling av strengluke-forlengelsen (3) Stram til stjernehåndtakene (1). Merk Stjernehåndtakene kan løsne pga. vibrasjoner, og dette kan igjen føre til at stjernehåndtak, skruer og strengplater går tapt. Stram derfor stjernehåndtakene så godt som mulig til med hånden, slik at de ikke kan løsne pga. vibrasjoner under driften 158

159 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Abkürzungen @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Hinweis @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Bild EC 280/320 CV-Q @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger Bred legging av produktet CV-utførelse Merk Stjernehåndtakene kan løsne pga. vibrasjoner, og dette kan igjen føre til at stjernehåndtak, skruer og strengplater går tapt. Stram derfor stjernehåndtakene så godt som mulig til med hånden, slik at de ikke kan løsne pga. vibrasjoner under driften A Fig. 102 Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet EC Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Text EC 280/320 CV-Q @ 1 Skyv strenglukene (2) helt utover (mot «A»). Avhengig av bruksforholdene kan det bli nødvendig å etterjustere ledeplatene (3) for å oppnå en jevn fordeling på hele flaten. Løsne stjernehåndtakene (1). Skyv ledeplaten (3) i ønsket posisjon Stram til stjernehåndtakene (1). 159

160 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Breitverteilerblech 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Breitverteilerblech @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger Innstilling av breddefordelerplaten Fig Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Breitverteilerblech einstellen @ 1 Ved nedlegging i strenger stilles breddefordelerplaten (2) inn helt nede. Ved bred legging av produktet kan breddefordelerplaten tilpasses fôrmengden individuelt. I denne sammenhengen må: Stjernehåndtaket (1) løsnes (høyre og venstre side av maskinen) Stopperen (2) stilles i ønsket posisjon. Stram til stjernehåndtakene (1). 2 EC

161 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger Pos: /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Denne siden er bevisst uten innhold. 161

162 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Breitablage bei Option 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Bild EC B 1000 CV Collect / B 870 CV/CR @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger Bred legging ved alternativet "tverrgående transportbånd" Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B 1000 CV @ 1 EasyCut B 1000 CV Collect Fig. 104 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Text EasyCut B 1000 CV Collect @ 1 Bruk uten tverrtransportbånd Sett maskinen i arbeidsstilling Slå av kraftuttaket, slå av traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort og trekk ut tenningsnøkkelen Ta ledeplatene (2) ut av holderen (1) og legg til side Start traktoren og løft tverrtransportbåndet via terminalen Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen Steng stoppekranen (3) på tverrtransportbåndet Åpne sprederklaffene (4) maksimalt Monter ledeplatene og trekk til kryssgrepene (5) Åpne stoppekranen på tverrtransportbåndet 162

163 Pos: /Layout Module @ 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Leitbleche @ 1 Stille inn ledeplatene Innstillinger Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet Avhengig av bruksforholdene kan det bli nødvendig å etterjustere ledeplatene (2) for å oppnå en jevn fordeling av innhøstingsproduktet på hele flaten. Sett maskinen i arbeidsstilling Løft tverrtransportbåndet via terminalen Slå av kraftuttaket, slå av traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort og trekk ut tenningsnøkkelen Still inn ledeplatene etter ønske og trekk til kryssgrepene Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Schwadbreite / Breitablage/Einstellung Breitablage Querförderband wird eingesetzt ( @ 1 Det tverrgående transportbåndet settes inn Ved drift med aktivert tverrgående transportbånd anbefaler vi å demontere ledeplatene. Sett maskinen i arbeidsstilling Løft tverrtransportbåndet via terminalen Slå av kraftuttaket, traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort og trekk ut tenningsnøkkelen Steng stoppekranen på tverrtransportbåndet Demonter ledeplatene (2) og legg dem til side Åpne stoppekranen på tverrtransportbåndet Start traktoren og senk tverrtransportbåndet via terminalen Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen Stikk ledeplatene (2) i holderen (1) og sikre dem med kryssgrepene Still inn sprederklaffene etter ønske 163

164 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/U-Z/Verriegelung 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Verriegelung einstellen Bild EC R 280/320 @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger 15.6 Innstilling av låsemekanismen Fig. 105 EC Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/sicherheitshinweise am Anfang des Kapitels @ 1 Følg sikkerhetsinstruksjoner i begynnelsen av kapitlet EC Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/EasyCut/Verriegelung einstellen Text EC R 280/320 CV / EC R @ 1 Låsemekanismen (2) forhindrer at sidedekslet slår seg opp og at fremmedlegemer slynges ut under arbeidet. Forviss deg derfor før hver arbeidsinnsats om at maskinens siderdeksel (1) er slått ned og sikret med låsemekanismen (2). Låsemekanismen (2) må være innstilt på en slik måte at sidedekslet (1) slår seg ned når maskinen svinges fra transport- til arbeidsstilling og at den sikres med låsemekanismen (2) sidedekslet (1) glir ut av låsemekanismen av seg selv og slår seg om når maskinen svinges fra arbeids- til transportstilling. På denne måten reduseres transporthøyden Dersom dette ikke er tilfelle, må låsemekanismen (2) stilles inn via skrueforbindelsen (3). I denne sammenhengen må: Løsne skrueforbindelsen (3) Juster låsemekanismen i rillen Stram til skrueforbindelsen (3) 164

165 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Abstand der Walzen 1 Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Rollen-Conditioners/Einstellen des Rollenabstandes EasyCut @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Innstillinger 15.1 Innstilling av avstand til valsene Pos: /BA/Einstellungen/Mähwerke/Rollen-Conditioners/Bei Ausführung @ 1 På utførelsen rulleconditioner (CR) 2 1 Fig. 106 EC CRI Via skruen (1), høyre og venstre side av maskinen, stilles valsenes avstand (X) inn. For å unngå høy slitasje på valsene må målet X = 2mm ikke underskrides. Løsne mutteren (2). Øke avstand X For å øke avstanden drei skruen (1) i retning (I). Redusere avstand X For å redusere avstanden drei skruen (1) i retning (II). Trekk til kontramutteren (2) igjen. 165

166 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Einstellung Transportband QFB EC B 1 Innstillinger 15.2 Innstilling transportbånd x A1 L1 A2 x L2 Fig. 107 Drivakselen (A) kan bare stilles inn på én side. A1= innvendig / A2 = utvendig Løperullen (L) kan stilles inn på begge sider. L1= innvendig / L2 = utvendig Sett maskinen i arbeidsstilling Senk ned tverrtransportbåndet via terminalen Slå av kraftuttaket, traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort og trekk ut tenningsnøkkelen Løsne lagerskruene (1) foran og bak på løperullen Slakk transportbåndet med strammeskruene (4,5) foran og bak på løperullen Løft tverrtransportbåndet via terminalen Sett markeringer på transportbåndet oppe og nede i en avstand på x = 1000 mm Stram transportbåndet med strammeskruene (4,5) til markeringene har en avstand på x = 1005 mm Trekk til lagerskruene (1) foran og bak (se kapittel Vedlikehold «Tiltrekningsmomenter»). Drei transportbåndet rundt for hånd 2 til 3 omdreininger (markeringene må være synlige igjen) Kontroller markeringene (x = 1005 mm) ev. etterstram transportbåndet Senk ned tverrtransportbåndet via terminalen Slå på kraftuttaket, og observer transportbåndets gange på sikker avstand 166

167 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Querförderer 1 Pos: 72 /Layout Module @ 1 Innstillinger Kontrollere / korrigere kjøreretning: Slå av kraftuttaket, traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort og trekk ut tenningsnøkkelen Hvis transportbåndet trekker på løperullen (L), skal drivvalsen etterstrammes eller løsnes. Transportbåndet kjører over løperullen og trekker utover (L1): Trekk til strammeskruen (3) Transportbåndet kjører over løperullen og trekker innover (L2): Løsne strammeskruen (3) Hvis transportbåndet trekker på løperullen (L), skal drivvalsen opp eller nede etterstrammes. Transportbåndet kjører på drivvalsen (A1) og trekker utover: Trekk til strammeskruen (5) Transportbåndet kjører på drivvalsen (A2) og trekker innover: Trekk til strammeskruen (4) Merk Ikke foreta innstillingen mens transportbåndet kjører. Innstillingen av transportbåndet skal bare endres litt hver gang (1-2 omdreininger på strammeskruene), gjennomfør prøvekjøring etter hver innstilling og kontroller markeringene Bare endringer på én side skal foretas. Dette betyr at strammeskruen som ble strammet, skal løsnes igjen, for å unngå at transportbåndet strammes for mye. Etter at transportbåndet er innstilt, må markeringene ligge mellom 1005 mm og 1008 mm. Så lenge enkeltmålene til markeringene ikke under 1005 mm eller over 1008 mm ligger, er en differanse mellom oppe og nede OK Justere tverrtransportbåndet Fig. 108 Tverrtransportbåndet kan tilpasses innhøstingsprodukts bruksforhold ved forskyvning. Justering av tverrtransportbåndet: Løft tverrtransportbåndene til målet X = 13 cm. Mål mellom gummibufferen og rammen. Dermed er tverrtransportbåndene etter løsning av mutrene (3) lagret pendlende, og lar seg forskyve for hånd. Lukk stoppekranen (2). Slå av traktormotoren, sikre traktoren mot å rulle bort, og trekk ut tenningsnøkkelen. Løsne mutrene (3), men ikke skru ned. Forskyv tverrtransportbåndene for hånd. Trekk til mutrene. Åpne stoppekranen. X ECB

168 Pos: 73 /Layout Module /Diese Seite ist bewusst freigelassen @ 1 Pos: 75 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 76.3 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 76.5 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 76.7 /BA/Wartung/Hinweis Verschleiß @ 1 Pos: 76.8 /Layout Module @ 1 Vedlikehold 16 Vedlikehold Pos: 76.1 /BA/Sicherheit/EasyCutGefahr - Reparatur-,Wartungs- und Reinigungsarbeiten ( @ 1 Fare! - Ved arbeider til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep på maskinen kan drivelementer bli satt i bevegelse (forsiktig - knivtallerkenene har etterløp). Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader Slå av kraftuttaket og kople det av. Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Sikre traktoren mot at den kan settes i gang uforvarende og mot at den kan trille bort. Ved arbeider på skiveslåmaskinen i transportstilling, må transportsperren (hydraulikkventil) på hydraulikkslangen lukkes. Pos: 76.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Bei unregelmäßiger Kontrolle der Messerklingen und @ 1 Fare! - Ved uregelmessig kontroll av knivene og holdeboltene Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Kontroller slåttemaskinen med hensyn til skadde, manglende eller slitte kniver, holdebolter, bladfjær og knivholdere eller knivtrommel, og skift ut om nødvendig! Manglende og skadde kniver skal kun skiftes ut som sett, slik at det ikke oppstår noen ubalanse! Bruk aldri kniver som oppviser ulik slitasje på en trommel / tallerken! Ved hvert knivskifte må også festeelementene kontrolleres og skiftes ut om nødvendig! Prøvekjøring Pos: 76.4 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Probelauf @ 1 Fare! - Testing av maskinen etter arbeid til reparasjon, vedlikehol, rengjøring eller tekniske inngrep. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader Slåttemaskinen skal befinne seg i arbeidsstilling Slå ikke på drivenhetene før slåttemaskinen ligger på bakken og det er sikret at det ikke befinner seg personer, dyr eller gjenstander i faresonen. Prøvekjøringen av maskinen skal kun startes fra førersetet Reservedeler Pos: 76.6 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Verwendung von nicht zugelassenen @ 1 Fare! - Anvendelse av ikke-godkjente reservedeler. Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader og tap av garantikrav samt opphevelse av ansvar Det skal kun brukes originale reservedeler fra KRONE-og tilbehør som er godkjente av produsenten. Bruk av reservedeler, tilbehør og ekstra utstyr som ikke er produsert, kontroller eller godkjent av KRONE, fører til at ansvaret for skader som følger av slik bruk taper sin gyldighet. Merk For at man skal være garantert en upåklagelig drift med maskinen, og for å holde slitasjen på et minimum, må de forskriftsmessige intervallene for tilsyn og vedlikehold overholdes. Til dette hører rengjøring, innfetting, smøring og oljing av deler og komponenter. 168

169 Pos: 76.9 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Wartungstabelle - EasyCut mit @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold 16.3 Vedlikeholdstabell Vedlikeholdsarbeider Vedlikeholdsintervall En gang etter 10 timer Før sesongens begynnelse Hver 10. driftstime, men minst en gang om dagen En gang etter 50 timer Slåttebjelke Kontroll av oljenivå X X Oljeskift Ikke nødvendig Alle gir Kontroll av oljenivå X X Oljeskift X X Kontroller kniver X X Kontroller låseboltene for knivene X X Kontroller materialtykkelse på bladfjærene på utførelsen X X med hurtiglåsing av kniver Knivtallerken / knivtrommel X X Støtkanter på slåttbjelken X Stramme til skruer / mutre Alle skruer X X Friksjonskopling Lufting Sikkerhetsduker Kontrolleres for slitasje og skader X X Hver 50. driftstime Hver 200. driftstime 169

170 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold 16.4 Dreiemomenter for stramming Pos: /BA/Wartung/Drehmomente / AnzugsmomenteDrehmomente ( @ 1 Dreiemoment for stramming MA i Nm (hvis ikke noe annet er angitt) A Ø MA (Nm) M 4 2,2 3 4,4 5,1 M 5 4,5 5,9 8,7 10 M 6 7, M M M M M14x1, M M16x1, M M M 24x1,5 350 M 24x M M 27x M A = gjengestørrelse (styrkeklassen kan avleses på skruehodet.) MERK Tabellen ovenfor gjelder ikke for senkeskruer med innvendig sekskant, dersom senkeskruen strammes til via den innvendige sekskanten. 170

171 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/A-E/Anzugsdrehmomente über 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/A/Abweichendes 1 Pos: /BA/Wartung/Drehmomente / Anzugsmomente/Abweichendes Drehmoment @ 1 Pos: 77 /Layout Module @ 1 Vedlikehold 16.5 Dreiemomenter for stramming (senkeskruer) Pos: /BA/Wartung/Drehmomente / AnzugsmomenteDrehmomente über Innensechskant ( @ 1 Dreiemoment for stramming MA i Nm (hvis ikke noe annet er angitt) A Ø MA (Nm) M 4 2,5 3,5 4,1 M 5 4,7 7 8 M M M M M M M A = gjengestørrelse (styrkeklassen kan avleses på skruehodet.) A BM MERK Tabellen ovenfor gjelder bare for senkeskruer med innvendig sekskant og metriske gjenger og som strammes til via den innvendige sekskanten Avvikende dreiemoment Skruer / mutre MA (Nm) Mutter for knivtallerkenflens 850 Mutter til skjærsikring (rotornav) 300 Lagerhus for knivtallerken 50 Lagerhus for knivtrommel

172 Pos: 78.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kreiselnabe mit Schersicherung 1 Pos: 78.2 /BA/Wartung/Mähwerke/Schersicherung/Bild Mähholm Aufstellung EC B @ 1 Pos: 78.3 /Layout Module @ 1 Vedlikehold 16.6 Rotornav med skjærbeskyttelse (alternativ) Fig

173 Pos: 78.7 /Layout Module @ 1 Vedlikehold Pos: 78.4 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Schnell rotierende @ 1 Fare! - Hurtigroterende knivtallerkener / knivtromler. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Stans motoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Knivtallerkenene / knivtromlene har etterløp! Ikke forlat førerhuset før knivtallerkenene / knivtromlene har kommet til fullstendig stillstand. Pos: 78.5 /BA/Wartung/Mähwerke/Schersicherung/Legende Mähholm Aufstellung EasyCut s @ 1 Forklaring av forkortelsene: A= Dreieretning «A» mot midten B= Dreieretning «B» parvist RE= eksentrisk lagerhus (høyredreiende), uten spor som kjennemerke. LE= eksentrisk lagerhus (venstredreiende), med spor som kjennemerke. Pos: 78.6 /BA/Wartung/Mähwerke/Schersicherung/Beschreibung Schersicherung @ 1 Som beskyttelse mot overbelastning av slåmaskinene er rotornavene (1) sikret med mutrer (2) og skjærebolter (3). Når det kjøres på hindre (f.eks. steiner), skjærer de to skjæreboltene i rotornavet. Rotornavet samt mutteren dreier oppover på drivhjulsakselen. Knivtallerkenene eller -tromlene som transporterer innhøstningsproduktet mot venstre i kjøreretningen (LE), er forsynt med venstregjenger. Knivtallerkenene eller -tromlene som transporterer innhøstningsproduktet mot høyre i kjøreretningen (RE), er forsynt med høyregjenger. For å kunne skjelne mellom dreieretning høyre (RE) og dreieretning venstre (LE) er mutrene (2) og drivhjulsakslene (4) for dreieretning venstre (LE) utstyrt med et spor (a,b) som kjennemerke. Mutrene (2) med venstregjenger (LE) har spor (a) på skråflaten som kjennemerke. Drivhjulsakslene (4) med venstregjenger (LE) har et spor (a) på frontflaten som kjennemerke. 173

174 Pos: 78.8 /BA/Wartung/Mähwerke/Schersicherung/Nach dem Abscheren 1 Vedlikehold Etter avskjæringen OBS! - Det er ikke tatt hensyn til lagerhusets montasjeposisjon. Konsekvens: Skader på maskinen Høyredreiende (RE/RZ) knivtallerkener eller tromler får alltid drivhjulsaksel og mutter med høyregjenger (intet markeringsspor på drivhjulsaksel og mutter). Venstredreiende (RE/RZ) knivtallerkener eller tromler får alltid drivhjulsaksel og mutter med venstregjenger (med markeringsspor på drivhjulsaksel og mutter). 7 8 a a 3a 3 1 3a 4 d b c 10 EC Illustr

175 Pos: 79 /Layout Module @ 1 Vedlikehold Demonter knivtallerken eller -trommel. fjern sikringsringen (7). Drei ut sekskantskruene (8). Demonter mutteren (2) ved hjelp av den medleverte spesialnøkkelen (10). Demonter navet (1). Fjern de skadde skjæreboltene (3). Kontroller mutter og nav med hensyn til skader. Skift ut de skadde komponentene med KRONE originale reservedeler. Fyll opp plassen over lageret med fett (c). Legg navet på drivhjulsakselen. Slå de nye skjæreboltene (3) gjennom nav (1) og aksel (4). Merk - Pass på skjæreboltenes posisjon! Slå skjæreboltene (3) utenfra og inn i hullet inntil boltens ende når navets overflate (d). Slissen på skjærestiftene (3) må monteres liggende horisontalt overfor (se detalj (I)). Monter mutteren (2) med den medleverte spesialnøkkelen (10) (stram til med et moment på 300 Nm.) Monter sekskantskruene (8) med sperrekantskiver og stram dem til. Monter sikringsringen (7). Monter knivtallerkenen (5) eller knivtrommelen (6). 175

176 Pos: 80 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung Pos: 81.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 81.5 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hochdruckfilter bei Komfort_Hydraulik Bild_EC B @ 1 Pos: 81.6 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Filterelement @ 1 Pos: 81.8 /BA/Wartung/Umwelt/Hinweis Entsorgen / Lagern von Öle und Ölfilter @ 1 Pos: 82 /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk 17 Vedlikehold hydraulikk 17.1 Høytrykksfilter Pos: 81.2 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilter optische @ 1 Filteret tar opp partikler av fast stoff som skilles ut fra hydraulikken. Filtreringen av hydraulikkens kretsløp har til oppgave å hindre skader på komponentene i kretsløpet. Filteret er utstyrt med optisk smussindikator (7). Smussindikatoren (7) informerer optisk om filterets tilsmussingsgrad. Pos: 81.3 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Hinweis Verschmutzungsanzeige vor jedem Arbeitseinsatz @ 1 Merk Kontroller smussindikatoren før hver bruk og skift eventuelt ut det tilsmussede filterelementet. Pos: 81.4 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Wann muss er Filter gewechselt @ 1 Ved start i kald tilstand kan knappen i smussindikatoren (7) sprette ut. Vent med å trykke knappen inn igjen til driftstemperatur er nådd. Dersom den straks spretter ut igjen, må filterelementet skiftes ut. Fig. 111 Skifte filterelement Pos: 81.7 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Ort HochdruckfilterHydraulikkreislauf EC B @ 1 Filteret (6) til hydraulikken befinner seg på foran til venstre under trepunktsbukken til maskinen. Miljø! Avhending og lagring av brukte oljer og oljefiltere Konsekvens: Miljøskader Bruke oljer og oljefiltere skal lagres eller avhendes i samsvar med lovfestede forskrifter. Pos: 81.9 /BA/Wartung/Hochdruckfilter/Mitteldruckfilterelement wechseln(mit Verschmutzungsanzeige) @ 1 Samle opp den gamle oljen i en egnet beholder. Kople hydraulikksystemet fritt for trykk. Skru filterunderdelen (4) av filtertoppdelen (1), rengjør den og kontroller for skader. Trekk filterelementet (3) av og skift det ut med et nytt filterelement med identiske egenskaper. Skyv det nye filterelementet (3) inn på ventilhylsen (5). Kontroller o-ringen (2) og skift den ev. ut med en ny o-ring med identiske egenskaper. Skru filterunderdelen (4) på filtertoppdelen til anslag, og drei en fjerdedels omdreining tilbake. Forsyn hydraulikken med trykk, og kontroller tettheten. 176

177 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Bild Load-Sensing Anschluss EC B @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine ohne LS 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Hinweis Einstellung ist vom Werk aus @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/A-E/B/Betrieb der Maschine über LS 1 Pos: 83.2 /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk 17.2 Tilkopling av load-sensing Fig. 112 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Großpackenpresse/Load-Sensing-Anschluss @ 1 Komfort-hydraulikken er egnet for Load-Sensing. Når Load-Sensing-systemet skal benyttes, skjer oljetilførselen ved hjelp av traktorhydraulikkens Power-Beyond-system (du finner mer informasjon om dette i driftsveiledningen fra traktorprodusenten). Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Anpassen des Hydrauliksystems EasyCut B @ 1 Tilpass maskinens Komfort-hydraulikksystemet til traktoren. Hydraulikksystemet er designet til kontinuerlig sirkulasjon. Tilpassingen skjer ved at man innstiller hydraulikk-systemskruen på maskinens styreventilblokk. Styre-ventilblokken befinner seg foran, midt under trepunktsbukken. Merk Innstillingen avhenger av traktorens hydraulikk, og den må utføres når maskinen er i trykkfri tilstand! Drift av motoren uten LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) ut til stopp på: Traktor med åpent hydraulikksystem (konstantstrøm) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) traktorer med LS-pumpe og ikke aktivert load-sensing-system Merk Denne innstillingen er innstilt ved levering fra fabrikken Drift av motoren via LS (Load-Sensing-tilkopling) Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/Systemschraube (1) ganz @ 1 Skru systemskruen (1) inn til stopp på: Traktor med lukket hydraulikksystem (konstant trykk eller load sensing) (Du finner mer informasjon i bruksanvisningen fra traktorprodusenten) Traktorer med LS-pumpe og tilkoplet signalledning 177

178 Pos: 83.3 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 83.5 /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk 17.3 Manuell nødbetjening Pos: 83.4 /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Not-Handbetätigung EasyCut B @ 1 Elektromagnet-ventilblokken (I) befinner seg foran på trepunktsbukken til maskinen. I tilfelle det skjer en total svikt på det elektriske anlegget, er ventilene utstyrt med <<manuell nødbetjening>>. Alle ventilene betjenes ved å skru inn justeringsskruen. 178

179 Pos: 83.6 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Maschine für die Straßenfahrt vorbereiten (im 1 Pos: 83.7 /BA/Wartung/Load-Sensing/SW 2000/Hinweis Not-Handbetätigung ist gedacht die Maschine vom Feld @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk 17.4 Forberede maskinen for kjøring på vei (i manuell nøddrift) Merk Manuell nødbetjening er bare beregnet på å transportere maskinen fra åkeren til nærmeste verksted. Pos: 83.8 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/ladewagen/gefahr Not-Hand-Betätigung ( @ 1 Fare! - Maskinens uforutsebare aksjoner. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Kun personer tillates å utføre den manuelle nødbetjeningen som er fortrolig med maskinen. Personen som utfører betjeningen må vite hvilke maskindeler som utføres ved å starte ventilene. Aktiveringen av ventilene skal kun utføres fra en trygg posisjon som ligger utenfor virkningsområdet til de maskindelene som beveges av aktorene. Pass på at ingen personer, dyr eller gjenstander befinner seg i fareområdet. Pos: 83.9 /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Gefahr Not-Hand-Betätigung Zusatz EasyCut B @ 1 FARE! Maskinens uforutsebare aksjoner! Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Manuell nøddrift er ved drift på lukket hydraulikksystem (PB, LS) ikke tillatt For manuell nøddrift skal maskinens hydraulikksystem (hydraulikkslangene) ombygges ved hjelp av de to medfølgende hydraulikkpluggene til betjening med styreapparat (DW) Koble fra LS-meldeledningen, og legg den i den respektive holderen på maskinen Betjen styreapparatet først etter du har forlatt fareområdet Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Maschine in Transportstellung @ 1 Slåmaskindrivenheten av (slå av kraftuttaket) Vent til alle maskindeler har stanset Stans traktormotoren Sikre traktoren mot utilsiktet bortrulling Slå av betjeningsterminalen Koble fra LS-meldeledningen, og legg den i den respektive holderen på maskinen Koble fra hydraulikkslanger (P, T) Demonter hydraulikkobling og plugg Monter medfølgende komponenter (2x hydraulikkplugger) på hydraulikkslangene (P, T) Koble hydraulikkslangene til et dobbeltvirkende styreapparat (DW) på traktoren Koble styreventilen til de tilkoblede hydraulikkslangene til nøytral Frikoble ventil / ventiler (ved å skru inn justeringsskruen(e)) for en funksjon som skal utføres etter tabellen Start motoren og forsyn styreventilen med trykk Stans motoren når funksjonen er utført Koble styreventilen til nøytral Skru ut justeringsskruene igjen Gjenta prosedyren etter tabellen til sideslåmaskinene befinner seg i transportstilling 179

180 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Schaubild 1 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Schaubild Hydraulikblock-Komfort EasyCut B 1000 mit @ 1 Vedlikehold hydraulikk 17.5 Oversiktsbilde hydraulikkblokk-komfort Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B 1000 CV @ 1 EasyCut B 1000 CV Collect Fig

181 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk Tabellen nedenfor forklarer hvilke ventiler som må være frikoblet ved å skru inn justeringsskruen for å utføre den opplistede funksjonen. Overhold arbeidstrinnene i tabellen nedenfor nøye for å løfte maskinen opp i transportstilling. Skru ut justeringsskruene etter hvert arbeidstrinn. 1. Felle inn høyre slåmaskin til stilling for snuoperasjon (Y11) 2. Felle inn venstre slåmaskin til stilling for snuoperasjon (Y09) 3. Senke venstre tverrtransportbånd (Y1, Y16.1, Y16.2) 4. Senke høyre tverrtransportbånd (Y1, Y17.1, Y17.2) 5. Kjøre ut venstre slåmaskin (Y2, Y24.1, Y24.2) 6. Kjøre ut høyre slåmaskin (Y2, Y22.1, Y22.2) 7. Felle inn sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling (Y2, Y18.1, Y18.2, Y19) 8. Kjøre inn venstre slåmaskin (Y1, Y24.1, Y24.2) 9. Kjøre inn høyre slåmaskin (Y2, Y22.1, Y22.2) 181

182 Pos: /BA/Wartung/Load-Sensing/EasyCut B 1000/Schaubild Hydraulikblock-Komfort EasyCut B @ 1 Pos: 84 /Layout Module @ 1 Vedlikehold hydraulikk Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B @ 1 EasyCut B 1000 CV Fig. 114 Tabellen nedenfor forklarer hvilke ventiler som må være frikoblet ved å skru inn justeringsskruen for å utføre den opplistede funksjonen: Overhold arbeidstrinnene i tabellen nedenfor nøye for å løfte maskinen opp i transportstilling. Skru ut justeringsskruene etter hvert arbeidstrinn. 1. Felle inn venstre slåmaskin i stilling for snuoperasjon (Y11) 2. Felle inn høyre slåmaskin i stilling for snuoperasjon (Y09) 3. Kjøre ut venstre slåmaskin (Y2, Y24.1, Y24.2) 4. Kjøre ut høyre slåmaskin (Y2, Y22.1, Y22.2) 5. Felle inn sideslåmaskinene fra stilling for snuoperasjon til transportstilling (Y2, Y18.1, Y18.2, Y19) 6. Kjøre inn venstre slåmaskin (Y1, Y24.1, Y24.2) 7. Kjøre inn høyre slåmaskin (Y2, Y22.1, Y22.2) 182

183 Pos: 85 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung Pos: 86.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 86.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Mähwerke/Bild Hauptgetriebe EC B @ 1 Pos: 86.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß @ 1 Pos: 87 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18 Vedlikehold - drev 18.1 Hovedgirkasse Fig. 115 Pos: 86.3 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle_ALT/Ölkontrolle SAE @ 1 Oljekontroll: Tidsintervaller, se kapittel "Tidsintervaller for oljekontroll og oljeskifte på drivenhetene". Skru ut kontrollskruen (1) Oljenivå opp til boringen (1) eventuelt må det fylles på mer olje (SAE 90) Skru inn kontrollskruen (1). Pos: 86.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel_ALT/Ölwechsel @ 1 Oljeskift: Tidsintervaller, se kapittel "Tidsintervaller for oljekontroll og oljeskifte på drivenhetene". Skru ut tappeskruen (2) Samle opp oljen i en egnet beholder Skru inn tappeskruen (2) Fyll på olje (3) (oljenivå opp til boringen (1)) Skru kontrollskruen (1) og låseskruen (3) inn igjen. Pos: 86.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe @ 1 Oljekvalitet / oljemengde: Se kapittel "Påfyllingsmengde og betegnelse på smøremiddel til drevet" Merk Kvitt deg med den gamle oljen på forskriftsmessig måte 183

184 Pos: 88.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 88.2 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Mähwerke/Bild Mäherantriebsgetriebe EC B @ 1 Pos: 88.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß @ 1 Pos: 89 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18.2 Slåmaskindrev Fig. 116 Pos: 88.3 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle_ALT/Ölkontrolle @ 1 Oljekontroll: Tidsintervaller, se kapittel "Tidsintervaller for oljekontroll og oljeskifte på drivenhetene". Oljenivå opp til seglasset (1) eventuelt må det fylles på mer olje (SAE 90) Pos: 88.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel bis mitte @ 1 Oljeskift: Tidsintervaller, se kapittel «Tidsintervaller for oljekontroll og oljeskift på girene». Skru ut oljetappeskruen (2). Samle opp oljen i en egnet beholder Skru inn oljetappeskruen (2). Fyll på olje (3) (Oljenivået må minst være synlig over halvparten av seglasset (1)). Pos: 88.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe @ 1 Oljekvalitet / oljemengde: Se kapittel "Påfyllingsmengde og betegnelse på smøremiddel til drevet" Merk Kvitt deg med den gamle oljen på forskriftsmessig måte 184

185 Pos: 90.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 90.2 /Abkürzungen @ 1 Pos: 90.3 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 90.4 /BA/Wartung/Hinweis Ölstandskontrolle in Arbeitsstellung und in waagerechter Stellung der Maschine @ 1 Pos: 90.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Mähwerke/Bild Winkelgetriebe Oberteil @ 1 Pos: /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß @ 1 Pos: 91 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18.3 Vinkelgir CR-utførelse Overdel Merk Utfør oljenivåkontroller og oljeskift når maskinen står i arbeidsstilling og i vannrett stilling! 2 1 EC Fig. 117 Pos: 90.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / @ 1 1) Kontrollskrue / kontrollhull 2) Påfyllingsskrue / oljepåfyllingshull Pos: 90.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische @ 1 Oljekvalitet / oljemengde: se kapittel Tekniske Data "Smørestoffer" Pos: 90.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung @ 1 Intervall for oljekontroll og oljeskifte: se kapittel Vedlikehold "Vedlikeholdstabell" Pos: 90.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über @ 1 Oljekontroll: Skru ut kontrollskruen. Oljenivå opp til kontrollhullet. Når oljen når opp til kontrollhullet: Skru kontrollskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Når oljen ikke når opp til kontrollhullet: Skru ut påfyllingsskruen. Etterfyll olje via oljepåfyllingshullet opptil kontrollhullet. Skru oljekontrollskruen og påfyllingsskruen fast igjen, og trekk dem til så de er helt tette. Pos: /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU Kontrollschraube, Einfüllschraube Öl @ 1 Oljeskift: Samle opp den gamle oljen i en egnet beholder. Skru ut kontrollskruen og påfyllingsskruen, og sug ut oljen. Fyll på ny olje via påfyllingshullet opptil kontrollhullet. Skru oljekontrollskruen og påfyllingsskruen fast igjen, og trekk dem til så de er helt tette. Merk Kvitt deg med den gamle oljen på forskriftsmessig måte 185

186 Pos: 92.1 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 92.2 /Abkürzungen @ 1 Pos: 92.3 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 92.4 /BA/Wartung/Hinweis Ölstandskontrolle in Arbeitsstellung und in waagerechter Stellung der Maschine @ 1 Pos: 92.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Mähwerke/Bild Winkelgetriebe @ 1 Pos: /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß @ 1 Pos: 93 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18.4 Vinkelgir CR-utførelse Underdel Merk Utfør oljenivåkontroller og oljeskift når maskinen står i arbeidsstilling og i vannrett stilling! 2 1 Fig. 118: EC Pos: 92.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / @ 1 1) Kontrollskrue / kontrollhull 2) Tømmeskrue Pos: 92.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische @ 1 Oljekvalitet / oljemengde: se kapittel Tekniske Data "Smørestoffer" Pos: 92.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung @ 1 Intervall for oljekontroll og oljeskifte: se kapittel Vedlikehold "Vedlikeholdstabell" Pos: 92.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über Kontrollschraube ohne @ 1 Oljekontroll: Skru ut kontrollskruen. Oljenivå opp til kontrollhullet. Når oljen når opp til kontrollhullet: Skru kontrollskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Når oljen ikke når opp til kontrollhullet: Etterfyll olje via kontrollhullet opptil kontrollhullet. Skru kontrollskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Pos: /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel NEU ohne @ 1 Oljeskift: Samle opp den gamle oljen i en egnet beholder. Skru ut oljetappeskruen og tapp ut oljen. Skru ut kontrollskruen. Skru oljetappeskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Fyll på ny olje via kontrollhullet opptil kontrollhullet. Skru kontrollskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Merk Kvitt deg med den gamle oljen på forskriftsmessig måte 186

187 Pos: 94.1 /Überschriften/Überschriften 2/F-J/Getriebe für oberen 1 Pos: 94.2 /Abkürzungen @ 1 Pos: 94.3 /BA/Wartung/Hinweis Ölstandskontrolle in Arbeitsstellung und in waagerechter Stellung der Maschine @ 1 Pos: 94.4 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Mähwerke/Bild Getriebe für oberen Walzenantrieb @ 1 Pos: 94.9 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel @ 1 Pos: /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Hinweis - Altöl ordnungsgemäß @ 1 Pos: 95 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18.5 Gir til øverste valsedrift (alternativ) CR-utførelse Merk Utfør oljenivåkontroller og oljeskift når maskinen står i arbeidsstilling og i vannrett stilling! Pos: 94.5 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölwechsel / Ölkontrolle:Legende zu Grafik Kontrollschraube / Ablassschraube / @ 1 EC Fig ) Kontrollskrue / kontrollhull 2) Tømmeskrue 3) Påfyllingsskrue / oljepåfyllingshull Pos: 94.6 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölqualität /Ölmenge: siehe Kapitel Technische @ 1 Oljekvalitet / oljemengde: se kapittel Tekniske Data "Smørestoffer" Pos: 94.7 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle / Ölwechsel Intervall: siehe Kapitel Wartung @ 1 Intervall for oljekontroll og oljeskifte: se kapittel Vedlikehold "Vedlikeholdstabell" Pos: 94.8 /BA/Wartung/Ölkontrolle_Wechsel/Ölkontrolle NEU über @ 1 Oljekontroll: Skru ut kontrollskruen. Oljenivå opp til kontrollhullet. Når oljen når opp til kontrollhullet: Skru kontrollskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Når oljen ikke når opp til kontrollhullet: Skru ut påfyllingsskruen. Etterfyll olje via oljepåfyllingshullet opptil kontrollhullet. Skru oljekontrollskruen og påfyllingsskruen fast igjen, og trekk dem til så de er helt tette. Oljeskift: Samle opp den gamle oljen i en egnet beholder. Skru ut oljetappeskruen og tapp ut oljen. Skru ut kontrollskruen og påfyllingsskruen. Skru oljetappeskruen fast igjen, og trekk den til så den er helt tett. Fyll på ny olje via påfyllingshullet opptil kontrollhullet. Skru oljekontrollskruen og påfyllingsskruen fast igjen, og trekk dem til så de er helt tette. Merk Kvitt deg med den gamle oljen på forskriftsmessig måte 187

188 Pos: 96.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Ölstandskontrolle und Ölwechsel am 1 Pos: 96.2 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 96.3 /BA/Wartung/Mähwerke/Hinweis Ein Ölwechsel am Mähholm ist nicht @ 1 Pos: 96.4 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 96.7 /BA/Wartung/Mähwerke/Ölkontrolle Mähholm Easycut EC @ 1 Pos: 97 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - drev 18.6 Oljenivåkontroll og oljeskifte på slåttebjelken Oljeskift Merk Det er ikke nødvendig å foreta oljeskift på slåttebjelken Oljekontroll Pos: 96.5 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Schnell rotierende @ 1 Fare! - Hurtigroterende knivtallerkener / knivtromler. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Senk ned vernene. Det må ikke oppholde seg noen i maskinens faresone. Pos: 96.6 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Schnell rotierende @ 1 Fare! - Hurtigroterende knivtallerkener / knivtromler. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Stans motoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Knivtallerkenene / knivtromlene har etterløp! Ikke forlat førerhuset før knivtallerkenene / knivtromlene har kommet til fullstendig stillstand. EC Illustr. 120 La maskinen gå en omgang. Vent til knivtallerkenene / knivtromlene har kommet til fullstendig stillstand. Sett slåttebjelken i transportstilling. Kontroller oljenivået hver gang før maskinen tas i bruk Skru ut oljekontrollskruen (1) på slåttebjelken. Oljenivået må rekke opp til boringen, evt. må det fylles på mer olje (SAE 90). Skru oljekontrollskruen (1) fast igjen og trekk den til så den er helt tett. 188

189 Pos: 98 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung Pos: 99.1 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Kontrolle der Mähklingen und 1 Pos: 99.3 /BA/Wartung/Mähwerke/Nach Beendigung Schutz in Schutzstellung bringen Bild EC B @ 1 Pos: 99.5 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift 19 Vedlikehold - knivskift 19.1 Kontroll av knivene og knivholderen Pos: 99.2 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Fehlende und beschädigte Mähklingen und @ 1 Advarsel! - Kniver og knivholdere som mangler og kniver som er skadet. Konsekvens: Livsfare, alvorlige personskader eller skader på maskinen Kontroll av knivene minst 1x daglig og kontroll av holdebolter etter hvert knivskift eller etter kontakt med fremmedlegemer. Kniver eller knivholdere som mangler eller som er skadet, må skiftes ut øyeblikkelig 1 Fig. 121 ECB00055 Pos: 99.4 /BA/Wartung/Mähwerke/Nach Beendigung Schutz in Schutzstellung bringen Text EC F 320 @ 1 Til kontroll og montering av knivene slås sikkerhetsinnretningen (1) opp. Vernet åpnes med hjelp av en spiss gjenstand (f.eks. en knivnøkkel / skrutrekker). Trykk ned klinken med den spisse gjenstanden, slå opp vernet Knivene ligger nå helt åpne. Merk Etter at alle kontroll- og monteringsarbeider er avsluttet, slås verneinnretningen ned igjen. 189

190 Pos: 99.6 /Überschriften/Überschriften 1 Pos: 99.9 /BA/Wartung/Mähwerke/Mähklingen beidseitig @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Kniver Pos: 99.7 /BA/Wartung/Mähwerke/Die Bohrung der Mähklingen kann sich durch Verschleiß @ 1 Boringen i kniven kan utvide seg på grunn av slitasje. Pos: 99.8 /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Zu geringe Materialstärke an den @ 1 Fare! - For liten materialtykkelse på knivene. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Knivene må skiftes ut senest når slitasjegrensen er nådd (se kjennemerking (1) på kniven, målet a er mindre enn eller lik 7 mm). a 1 Illustr. 122 EC Merk - Knivene kan snus og brukes på begge sider. Så snart det mangler kniver, eller kniver er skadet, må det komplette knivsettet skiftes ut. På den måten unngår man farlig ubalanse 190

191 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Messerschraub / Messerschnellverschluss/Messerschraubverschluss Haltebolzen Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Messerschraub / Messerschnellverschluss/Messerschnellverschluss Haltebolzen 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Skrulås på knivene Fare! - For liten materialtykkelse på holdeboltene. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Kontroller materialtykkelsen på holdeboltene ved hvert knivskift. Ved skader eller slitasje på holdeboltene, må de skiftes ut sett for sett per knivtallerken / knivtrommel! Materialtykkelsen til bladfjæren må ikke være mindre enn 14 mm på det tynneste stedet. Illustr Hurtiglås for kniver min. 14 mm EC Fare! - For liten materialtykkelse på holdeboltene. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Kontroller materialtykkelsen på holdeboltene ved hvert knivskift. Ved skader eller slitasje på holdeboltene, må de skiftes ut sett for sett per knivtallerken / knivtrommel! Materialtykkelsen til bladfjæren må ikke være mindre enn 14 mm på det tynneste stedet. Materialtykkelsen til bladfjæren må ikke være mindre enn 3 mm på det tynneste stedet. Illustr. 124 min. 14 mm EC

192 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Regelmäßige Kontrolle der 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Regelmessig kontroll av bladfjærene Fare! - Slitt påføringssøm på bladfjærene. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Bladfjærene må kontrolleres for skader minst 1x daglig eller etter berøring med fremmedlegemer. Slitasjegrensen for bladfjærene er nådd når påføringssømmen (1) er slitt bort i et punkt. 1 1 Illustr. 125 EC Merk Bladfjærene skal bare skiftes ut med original-krone-reservedeler. 192

193 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Regelmäßige Kontrolle der Messerteller bzw. 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Regelmessig kontroll av knivtallerkener eller tromler Fare! - Deformerte knivtallerkener / knivtromler Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Knivtallerkenene eller -tromlene må kontrolleres for skader minst 1x daglig eller etter berøring med fremmedlegemer. På deformerte knivtallerkener eller -tromler må målet A = 48 mm ikke under noen omstendighet underskrides. 1 A Illustr. 126 EC Merk Knivtallerkenene eller -tromlene skal bare skiftes ut med original-krone-reservedeler. 193

194 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Verschleissgrenze für 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Slitasjegrense for nedbryting Fare! - Nedbrytinger på knivtallerkenene / knivtromlene Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Slitasjegrensen for nedbrytningene (2) er nådd dersom den minste materialtykkelsen er kommet under 3 mm. 2 2 Illustr. 127 EC Merk Dersom det finnes synlige deformasjoner eller synlig slitasje i form av nedbrytning (2) eller liknende på knivtallerkenene eller knivtromlene, må disse komponentene skiftes ut med original-krone-reservedeler. 194

195 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Messerwechsel an 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift 19.2 Skifte av kniver på knivtallerkenene Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Schnell rotierende @ 1 Fare! - Hurtigroterende knivtallerkener / knivtromler. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Stans motoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Knivtallerkenene / knivtromlene har etterløp! Ikke forlat førerhuset før knivtallerkenene / knivtromlene har kommet til fullstendig stillstand. Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Sich lösende @ 1 Fare! - Kniver som løsner Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader. Etter skifte av kniver må det kontrolleres at knivene sitter lytefritt og at de er fritt bevegelige. Ved hvert knivskifte må også festeelementene kontrolleres og skiftes ut om nødvendig! Manglende og skadde kniver skal kun skiftes ut som sett, slik at det ikke oppstår noen ubalanse! Bruk aldri kniver som oppviser ulik slitasje på en trommel / tallerken! 195

196 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Messerschraub / Messerschnellverschluss/Beschreibung Messerwechsel @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Skrulås for kniver Fig. 128 Skyv opp sikkerhetsinnretningen Rengjør området Demonter kniver som er skadet eller slitt Til montering føres kniven (5) inn mellom slitasjemeie (2) og knivtallerken (1). Stikk holdebolten (3) nedenfra og gjennom slitasjemeien, gjennom kniven og knivtallerkenen. Drei låsemutteren (4) ovenfra og på holdebolten og stram den godt til. (For tiltrekningsmoment, se kapittel «Dreiemomenter»). Dette forløpet gjentas for alle kniver Etter montering av knivene må sikkerhetsinnretningen trekkes ned igjen. EC Merk Knivene for knivtallerkener / knivtromler som dreier mot venstre er annerledes en knivene til knivtallerkener / knivtromler som dreier mot høyre. Ved monteringen må det passes på dreieretningen! Pilen på knivene må tilsvare dreieretningen til den respektive knivtallerkenen / knivtrommelen. Låsemutteren (4) til sikring av holdeboltene må kun benyttes én gang. Bestillingsnr. for kniver som dreier mot høyre: Bestillingsnr. for kniver som dreier mot venstre:

197 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Messerschraub / Messerschnellverschluss/Beschreibung Messerwechsel @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift Hurtiglås for kniver EC Illustr. 129 Rengjør området. Demonter skadde eller slitte kniver. Skyv spesialverktøy (1) {knivnøkkel} mellom knivtallerken (4) og bladfjær (3) og trykk ned med den ene hånden. Sett den nye kniven (2) på holdebolten og la knivnøkkelen få komme opp igjen. Etter montering av knivene må sikkerhetsinnretningen trekkes ned igjen. Merk Knivene for knivtallerkener / knivtromler som dreier mot venstre er annerledes en knivene til knivtallerkener / knivtromler som dreier mot høyre. Ved monteringen må det passes på dreieretningen! Pilen på knivene må tilsvare dreieretningen til den respektive knivtallerkenen / knivtrommelen. Låsemutteren (4) til sikring av holdeboltene må kun benyttes én gang. Bestillingsnr. for kniver som dreier mot høyre: Bestillingsnr. for kniver som dreier mot venstre:

198 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/Stoßkanten 1 Pos: 101 /Layout Module @ 1 Vedlikehold - knivskift 19.3 Fornyelse av støtkantene OBS! - Ved uregelmessig kontroll av støtkantene. Konsekvens: Skade på maskinen Slåmaskinen må kontrolleres med hensyn til skadde støtkanter hver gang før igangsetting; om nødvendig må støtkantene skiftes ut! Sveisesøm og sveisematerial må tilpasses materialet på slåttebjelken; om nødvendig må det gjennomføres en prøvesveising. EC Illustr. 130 Åpne sveisesømmene på den gamle støtkanten. Demonter støtkanten Avgrad kontaktflatene. EC Illustr. 131 Pass inn den nye støtkanten (3). På oversiden av slåttebjelken i områdene (1) skal det sveises korte sømmer ( ca. 30 mm hver). Kantene (2) må ikke sveises. På undersiden av slåttebjelken skal støtkanten (3) sveises sammen med slåttebjelken på hele lengden i området (5). Kantene (4) må ikke sveises. 198

199 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung Pos: /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Gelenkwelle schmieren/abschmieren Gelenkwelle EasyCut 100 h / 250 @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold smøreplan 20 Vedlikehold smøreplan 20.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Reparatur_Wartung_Reinigungs_4 allgemein EasyCut ( @ 1 Fare! - Ved arbeider til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep på maskinen kan drivelementer bli satt i bevegelse (forsiktig - knivtallerkenene har etterløp). Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Sett maskinen i arbeidsstilling og still den fra deg på bakken Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Sikre traktoren mot at den kan settes i gang uforvarende og mot at den kan trille bort. Slå av kraftuttaket og kople det av. Etter at arbeid til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep er avsluttet, må alle avskjerminger og sikkerhetsinnretninger monteres forskriftsmessig igjen. Unngå hudkontakt med olje, smørefett, rengjørings- og løsemidler. Oppsøk straks lege ved personskader eller etseskader pga. olje, rengjørings- eller løsemidler. Alle andre sikkerhetsinstruksjoner skal også følges for å unngå personskader og ulykker Kraftoverføringsaksel Illustr. 132 Smør kraftoverføringsakselen med universalfett med de intervallene du finner i illustrasjonen. Følg bruksanvisningen til produsenten av kraftoverføringsakselen. 199

200 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Schmierpläne/Schmierplan EC B @ 1 Vedlikehold smøreplan 20.3 Smøreskjema Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B @ 1 EasyCut B 1000 CV Fig. 133 EasyCut B 1000 CV ECB

201 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold smøreplan 1) 2) 3) 50h 50h 50h 4) 5) 6) 50h 100h 50h 50h 201

202 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Schmierpläne/Schmierplan EC B 1000 CV @ 1 Vedlikehold smøreplan Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B 1000 CV @ 1 EasyCut B 1000 CV Collect Fig. 134 EasyCut B 1000 CV Collect ECB

203 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold smøreplan 1) 2) 3) 50h 50h 50h 4) 5) 6) 50h 100h 50h 7) 8) 9) 100h 100h 50h 10) 100h 203

204 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Schmierpläne/Schmierplan EC B @ 1 Vedlikehold smøreplan Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B @ 1 EasyCut B 1000 CR Fig. 135 EasyCut B 1000 CR ECB

205 Pos: /Layout Module @ 1 Vedlikehold smøreplan 1) 2) 3) 50h 50h 50h 4) 5) 6) 50h 50h 50h 7) 8) 50h 50h 205

206 Pos: /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Schmierpläne/Schmierplan EC B 1000 CR @ 1 Vedlikehold smøreplan Pos: /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B 1000 CR @ 1 EasyCut B 1000 CR Collect Fig. 136 EasyCut B 1000 CR Collect ECB

207 Pos: 103 /Layout Module @ 1 Vedlikehold smøreplan 1) 2) 3) 50h 50h 50h 4) 5) 6) 50h 50h 50h 7) 8) 9) 100h 100h 50h 10) 11) 100h 50h 207

208 Pos: 104 /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Wartung Pos: 105 /Überschriften/Überschriften 2/K-O/Lage der 1 Pos: 107 /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Lage der Sensoren/Lage der Sensoren EC B @ 1 Vedlikehold elektrisk anlegg 21 Vedlikehold elektrisk anlegg 21.1 Sensorenes plassering Pos: 106 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B @ 1 EasyCut B 1000 CV B36 B37 ECB00062 Fig. 137 EasyCut B 1000 CV 1) 2) 3) B16 Posisjon høyre slåmaskin B17 Posisjon venstre slåmaskin B18 Transportstilling til høyre B19 Transportstilling til venstre B36 Stilling for snuoperasjon høyre side B37 Stilling for snuoperasjon venstre side 208

209 Pos: 108 /Layout Module @ 1 Vedlikehold elektrisk anlegg 4) 5) 6) B12 Høyre arbeidsbredde null B14 Venstre arbeidsbredde null B4 Turtall høyre slåmaskin B5 Turtall venstre slåmaskin B11 Arbeidsbredde til høyre B13 Arbeidsbredde til venstre 209

210 Pos: 110 /BA/Wartung/Mähwerke/EasyCut / AM Mähwerke/Lage der Sensoren/Lage der Sensoren EC B 1000 CV @ 1 Vedlikehold elektrisk anlegg Pos: 109 /Abkürzungen /Abkürzungen sprachneutral/easycut/easycut B 1000 CV @ 1 EasyCut B 1000 CV Collect Fig. 138 EasyCut B 1000 CV Collect 1) 2) 3) B16 Posisjon høyre slåmaskin B17 Posisjon venstre slåmaskin B18 Transportstilling til høyre B19 Transportstilling til venstre B36 Stilling for snuoperasjon høyre side B37 Stilling for snuoperasjon venstre side 210

211 Pos: 111 /Layout Module @ 1 Vedlikehold elektrisk anlegg 4) 5) 6) B12 Høyre arbeidsbredde null B14 Venstre arbeidsbredde null 7) B4 Turtall høyre slåmaskin B5 Turtall venstre slåmaskin 8) B7 Nedre tverrtransportbånd til høyre B9 Nedre tverrtransportbånd til venstre B11 Arbeidsbredde til høyre B13 Arbeidsbredde til venstre BM3 Posisjon høyre svampruller BM4 Posisjon venstre svampruller 211

212 Pos: 112 /Überschriften/Überschriften 3/A-E/E/Einstellung der 1 Pos: 113 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = Pos: 115 /BA/Wartung/Sensoren/Namursensor d = 30 mm a= 1 Pos: 117 /Layout Module @ 1 Vedlikehold elektrisk anlegg Innstilling av sensorene Namursensor d = 12 mm a BP-VFS Illustr. 139 Målet mellom giveren (2) og sensoren (1) må være «a» = 2 mm. Innstilling Løsne mutrene på begge sider av sensoren. Drei på mutrene til du får målet «a» = 2 mm. Trekk mutrene til igjen. Pos: 114 /BA/Wartung/Sensoren/Anzugsdrehmoment Namursensor 10 @ 1 Dreiemomentet for tiltrekning for alle namursensorer er 10 Nm Namursensor d = 30 mm a BPXC0172 Fig. 140 Målet mellom giveren (2) og sensoren (1) må være «a» = 4 mm. Innstilling Løsne mutrene på begge sider av sensoren. Drei på mutrene til du får målet «a» = 4 mm. Trekk mutrene til igjen. Pos: 116 /BA/Wartung/Sensoren/Anzugsdrehmoment Namursensor 10 @ 1 Dreiemomentet for tiltrekning for alle namursensorer er 10 Nm. 212

213 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle 1 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Hochschnittkufen 1 Pos: 119 /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr 22 Ekstrautstyr 22.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Reparatur_Wartung_Reinigungs_4 allgemein EasyCut ( @ 1 Fare! - Ved arbeider til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep på maskinen kan drivelementer bli satt i bevegelse (forsiktig - knivtallerkenene har etterløp). Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Sett maskinen i arbeidsstilling og still den fra deg på bakken Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Sikre traktoren mot at den kan settes i gang uforvarende og mot at den kan trille bort. Slå av kraftuttaket og kople det av. Etter at arbeid til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep er avsluttet, må alle avskjerminger og sikkerhetsinnretninger monteres forskriftsmessig igjen. Unngå hudkontakt med olje, smørefett, rengjørings- og løsemidler. Oppsøk straks lege ved personskader eller etseskader pga. olje, rengjørings- eller løsemidler. Alle andre sikkerhetsinstruksjoner skal også følges for å unngå personskader og ulykker Meier for høy skjæring EC Illustr. 141: Med meiene for høy skjæring kan skjærehøyden økes (se kapittel Innstilling av skjærehøyde). Dette gjøres ved å stikke meiene for høy skjæring (3) inn i glidemeiene (2) og skru dem fast. Hver av meiene for høy skjæring skal monteres under knivskivene som går ved siden av slåmaskintrommelen. 213

214 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Allgemein QFB EC B 1000 CV / B 870 CV 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebGrundbild Automatikbetrieb Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebQFB rechts heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild AutomatikbetriebQFB links heben/senken ( Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Geschwindigkeitsregelung @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGeschwindigkeitsregelung der Querförderbänder Text ( Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr 22.3 Tverrtransportør Generelt De tverrgående transportbåndene gjør det mulig å danne en dobbelt streng, en enkel streng (når det bare arbeides med ett tverrgående transportbånd) eller en tredobbelt streng (når det arbeides med begge tverrgående transportbånd). Når strengen skal dannes, svinges de tverrgående transportbåndene via terminalen inntil sprederen fra løftet stilling. Under svingingen kobles transportbåndene automatisk inn. Hastigheten på transportbåndene lar seg tilpasse trinnløst til mengde halmprodukt via terminalen. Hastigheten på tverrtransportbåndene avgjør hvor vidt halmproduktet kastes og dermed den strengbredde som resulterer. Hvis det skal dannes tre enkeltstrenger, løftes de tverrgående transportbåndene opp via terminalen. Transportbåndene slås automatisk av Automatisk drift Fig Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes tverrtransportbåndet ned i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk på). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes tverrtransportbåndet ut av i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk av) Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for senkes tverrtransportbåndet ned i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk på). Ved å trykke én gang på funksjonsknappen for løftes tverrtransportbåndet ut av i arbeidsstillingen (driftsenheten til tverrtransportbåndet slår seg automatisk av) Regulering av transportbåndenes hastighet Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Ved å berøre tallet foran symbolet ( ) på displayet åpnes et inntastingsfelt og hastigheten for tverrtransportbåndene kan økes eller reduseres trinnløst under drift. 214

215 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGrundbild QFB Bild ( @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB rechts heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB links heben/senken ( Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandQFB gleichzeitig heben/senken ( Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Geschwindigkeitsregelung @ 1 Pos: /BA/Info-Center/CCI-ISOBUS-Terminal/CCI-EasyCut/EasyCut B 1000/Grundbild QuerförderbandGeschwindigkeitsregelung der Querförderbänder Text ( Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr 22.5 Manuell modus Fig. 143 ECB Løfte / senke høyre tverrtransportbånd Ved å trykke på funksjonsknappen for fremheves i farge). forvelges det høyre tverrtransportbåndet (symbolet Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for løftes det forvalgte tverrtransportbåndet. Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for senkes det forvalgte tverrtransportbåndet Løfte / senke venstre tverrtransportbånd Ved å trykke på funksjonsknappen for (symbolet fremheves i farge). forvelges det venstre tverrtransportbåndet Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for løftes det forvalgte tverrtransportbåndet. senkes det forvalgte tverrtransportbåndet Løfte / senke begge tverrtransportbåndene Ved å trykke på funksjonsknappen for, forvelges det venstre og det høyre tverrtransportbåndet (symbolene fremheves i farge). Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for tverrtransportbåndene. Ved å trykke på og holde funksjonsknappen for tverrtransportbåndene. løftes begge de forvalgte senkes begge de forvalgte Regulering av transportbåndenes hastighet Hastighetsregulering for tverrtransportbåndene Ved å berøre tallet foran symbolet ( ) på displayet åpnes et inntastingsfelt og hastigheten for tverrtransportbåndene kan økes eller reduseres trinnløst under drift. 215

216 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Leiste am Querföderband 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr 22.6 Listen på tverrtransportbåndet er bøyd 2 a 1 1 Fig.144 Hvis gjennom kontakt med fremmedlegemer en list (1) tilhørende tverrtransportbåndet blir bøyd i det ytre området, må det området som er bøyd (a) kuttes av i nærheten av den neste klinknaglen (2). På denne måten forhindres det at listen eller tverrtransportbåndet blir enda mer ødelagt Hydraulikkanlegg Pos: /BA/Sicherheit/2. Vorangestellte Warnhinweise/Gefahr - Arbeiten an der Hydraulikanlage ( @ 1 Fare! - Vær forsiktig dersom det finnes lekkasjer i ledningene Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Ved søk etter lekkasjer skal man bruke egnede hjelpemidler og vernebriller, slik at man unngår skader! Væske under høyt trykk som spruter ut, kan trenge gjennom huden og forårsake alvorlige personskader. Derfor må trykket fjernes fra systemet før ledningene koples fra. Det kan være neste umulig å se hydraulikkolje som spruter ut av en liten åpning. Derfor bør du bruke et stykke papp eller liknende når du leter etter lekkasjer. Beskytt hender og kropp. Dersom væske har trengt inn gjennom huden, må den fjernes umiddelbart av en lege som har erfaring med denne type personskader. I motsatt fall kan det oppstå alvorlige infeksjoner. Leger som ikke har erfaring med denne type personskader, bør innhente den nødvendige informasjon fra en kompetent medisinsk kilde. Kontroller hydraulikkslangene regelmessig og skift dem ut ved skader eller tegn på aldring! De nye ledningene må være i henhold til de tekniske kravene til maskinprodusenten. Kontroller at alle ledningsforbindelser er tette, før trykket på nytt bygges opp i systemet. Reparasjonsarbeider på hydraulikkanlegget må kun gjennomføres av autoriserte KRONE fagverksteder. 216

217 Pos: /Überschriften/Überschriften 3/F-J/Füllmengen und 1 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Tabelle Füllmengen EC 9140 CV B 870 @ 1 Pos: /BA/Wartung/Zeitintervalle bei Bioölen @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Ölbehälter Bild EC B 1000 CV @ 1 Pos: /BA/Wartung/Hinweis Ölsorte nicht @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr Påfyllingsmengder og betegnelser for smøremidler Påfyllingsmengde Raffinert olje Biologiske smøremidler [liter] Merkebetegnelse Merkebetegnelse Oljebeholder ca. 15 l HLP 46 (ISO VG 46) På forespørsel Merk - Overhold skifteintervallene Konsekvens: Maskinens brukstid økes betraktelig Ved bruk av biologisk olje er det tvingende nødvendig å overholde oljeskiftintervallene på grunn av oljens aldring Oljebeholder Fig. 145 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Bordhydraulik @ 1 Maskinens eget hydrauliske system forsynes med trykk fra en egen hydraulikkpumpe (1). Hydraulikkpumpen (1) er flensekoplet til hovedgiret, på undersiden, og krever ikke spesielt vedlikehold. Merk! - Ikke bland forskjellige oljesorter. Konsekvens: Skader på maskinen Du må aldri blande ulike oljesorter. Ta kontakt med kundeservice før du skifter oljesort. Du må ikke under noen omstendighet bruke motorolje. 217

218 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Hydraulik Ölstandskontrolle Bild EC B 1000 CV @ 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr Oljekontroll Fig. 146 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM @ 1 Kontroller hydraulikkoljenivået hver 10. driftstime det tverrgående transportbåndet er i drift. I denne forbindelse: Senk maskinen ned og stans motoren. Skru ut ventilasjonsfilteret (2) (med peilepinne). Rengjør ventilasjonsfilteret (2) med en fiberfri klut og skyv det komplett inn. Trekk ventilasjonsfilteret (2) ut igjen. Oljenivået må ligge mellom min.- og maks.- merket. Etterfyll hydraulikkolje ved behov. Trekk til ventilasjonsfilteret (2) Oljeskift Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM @ 1 Utfør hydraulikkoljeskift hver 500. driftstime (men minst 1 gang i året). Skru ut ventilasjonsfilteret (2) (med peilepinne). Skru ut oljetappeskruen (3) Samle opp oljen i en egnet beholder. Skru inn oljetappeskruen (3). Fyll på olje (2) (Oljenivået må ligge mellom min.- og maks.- merket). Trekk til ventilasjonsfilteret (2). 218

219 Pos: /BA/Sonderausstatung/EasyCut / AM Mähwerke/Querförderer/Hydraulikölfilter ersetzen EC B 1000 CV 1 Pos: /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr Skifte av hydraulikkoljefilter 2 Fig. 147 Merk Under filterskifte må det sørges for pinlig renslighet. Den demonterte filterpatronen må avfallsbehandles etter forskriftene. Utfør hydraulikkoljeskift før hver sesong (men minst 1 gang i året). Skru av skrulokket (1). Løft opp filterinnsatsen (2), la hydraulikkoljen dryppe ut. Trekk ut filterinnsatsen, og deponer den på forskriftsmessig måte. Fukt tetningsflaten til den nye filterinnsatsen med olje, og sett den inn. Trekk skrulokket (1) til. 219

220 Pos: /BA/Wartung/Motor /Hochdruckreiniger/Reinigen der 1 Ekstrautstyr 22.8 Rengjøring av tverrgående transportbånd ADVARSEL! Rengjøring med høytrykkspyler! Konsekvens: Tap av syn! Hold personer unna arbeidsområdet Ved rengjøringsarbeider med høytrykksspyler bruk tilsvarende arbeidsklær (f.eks. øyebeskyttelse) Merk Det tverrgående transportbåndet skal rengjøres bare med lavt trykk og masse vann. Aldri bruk rengjøringsmidler. Smør lagerpunktene etter rengjøring. Fig

221 Pos: 121 /Layout Module @ 1 Ekstrautstyr Sett maskinen i arbeidsstilling Demonter holder for ledeplate, og legg til siden Fjern plastdekslene Løft det tverrgående transportbåndet over terminalen Kraftuttak av, traktormotor av, sikre traktor mot bortrulling og trekk ut tenningsnøkkelen Steng stoppekranen på det tverrgående transportbåndet Rengjør stedene (a til f) med høytrykksspyler Sett på plastdekslene Monter holder for ledeplate Åpne stoppekranen på det tverrgående transportbåndet 221

222 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Einlagerung/Alle Gelenkstellen @ 1 Pos: /BA/Einlagerung/Sammelliste @ 1 Pos: /Layout Module @ 1 Oppbevaring 23 Oppbevaring Pos: /BA/Einlagerung/Maschine an einem trockenem Ort @ 1 Parker maskinen på et tørt sted, men ikke i nærheten av kunstgjødsel eller staller. Pos: /BA/Einlagerung/Vor der Einwinterung die Maschine innen und außen gründlich @ 1 Før maskinen settes til oppbevaring om vinteren, må den rengjøres grundig innvendig og utvendig. Dersom det brukes en høytrykksvasker til dette, må ikke vannstrålen rettes direkte mot lagerpunktene. Etter endt rengjøring skal alle smøreniplene smøres. Fett som siver ut av lagerpunktene skal ikke tørkes bort. Fettkransen danner en ekstra beskyttelse mot fuktighet. Pos: /BA/Einlagerung/Gelenkwelle auseinanderziehen und @ 1 Tekk kraftoverføringsakselen fra hverandre. Smør det indre røret og beskyttelsesrøret inn med fett. Smør smørenippelen på kardangleddet og på beskyttelsesrørets lagerringer med fett. Smør alle leddpunkter med olje! Pos: /BA/Einlagerung/Lackschäden ausbessern, blanke Stellen gründlich mit Rostschutzmittel @ 1 Utbedre lakkskader, behandle blanke steder grundig med antirust-middel. Pos: /BA/Einlagerung/Alle beweglichen Bauteile @ 1 Kontroller bevegeligheten til alle bevegelige komponenter som f.eks. styreruller, ledd, strammeruller etc. Ved behov må de demonteres, rengjøres, smøres med fett og monteres igjen. Skift dem ut med nye deler ved behov. Pos: /BA/Einlagerung/Verwenden Sie nur @ 1 Bruk kun original-krone-reservedeler. Sørg for at de nødvendige overhalingsarbeider blir utført i tiden like etter innhøstingssesongen. Sett opp en liste over alle reservedeler som behøves. Da gjør du det lettere for KRONEforhandleren å behandle din bestilling, og du kan være sikker på at maskinen din står klar til drift igjen når den nye sesongen begynner. 222

223 Pos: /Überschriften/Überschriften 1/U-Z/Vor Beginn der neuen 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 2/P-T/Spezielle 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Før den nye sesongen begynner 24 Før den nye sesongen begynner 24.1 Spesielle sikkerhetsinstruksjoner Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Reparatur_Wartung_Reinigungs_4 allgemein EasyCut ( @ 1 Fare! - Ved arbeider til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep på maskinen kan drivelementer bli satt i bevegelse (forsiktig - knivtallerkenene har etterløp). Konsekvens: Livsfare, personskader eller skader på maskinen. Sett maskinen i arbeidsstilling og still den fra deg på bakken Stans traktormotoren og trekk ut tenningsnøkkelen. Sikre traktoren mot at den kan settes i gang uforvarende og mot at den kan trille bort. Slå av kraftuttaket og kople det av. Etter at arbeid til reparasjon, vedlikehold og rengjøring eller tekniske inngrep er avsluttet, må alle avskjerminger og sikkerhetsinnretninger monteres forskriftsmessig igjen. Unngå hudkontakt med olje, smørefett, rengjørings- og løsemidler. Oppsøk straks lege ved personskader eller etseskader pga. olje, rengjørings- eller løsemidler. Alle andre sikkerhetsinstruksjoner skal også følges for å unngå personskader og ulykker Prøvekjøring Pos: /BA/Sicherheit/7. Gefahrenhinweise alt/mähwerke/gefahr - Probelauf Einzahl Mähwerk muss auf Boden @ 1 Fare! - Testing av maskinen etter arbeid til reparasjon, vedlikehold, rengjøring eller tekniske inngrep. Konsekvens: Livsfare eller alvorlige personskader Slåttemaskinen skal befinne seg i arbeidsstilling Slå ikke på drivenhetene før slåttemaskinen ligger på bakken og det er sikret at det ikke befinner seg personer, dyr eller gjenstander i faresonen. Prøvekjøringen av maskinen skal kun startes fra førersetet. 223

224 Pos: /Layout Module @ 1 Før den nye sesongen begynner Pos: /BA/Einlagerung/EasyCut / AM Mähwerke/Vor der Saison ohne @ 1 Smør maskinen fullstendig. Dermed fjernes eventuelt kondensvann som har samlet seg i lagrene. Kontroller oljenivået i girene og fyll på mer om nødvendig. Kontroller at alle skruer sitter forsvarlig fast, ettertrekk dem ved behov. Kontroller alle elektriske forbindelseskabler og lysene, reparer eller skift ut ved behov. Kontroller den komplette innstillingen av maskinen, juster ved behov. Les nøye igjennom bruksanvisningen en gang til. Merk Bruk vegetabilsk olje og fett. Pos: /BA/Einlagerung/Reibkupplung/Reibkupplung lüften vor der @ 1 Åpne friksjonskoplingen for å løse sammenklistringer i friksjonsbeleggene. 224

225 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /BA/Sicherheit/Reibkupplung/Achtung - Manipulation an der @ 1 Pos: /BA/Einlagerung/Reibkupplung/Reibkupplung @ 1 Pos: /BA/Inbetriebnahme/EasyCut/Hinweis @ 1 Pos: 123 /Layout Module @ 1 Før den nye sesongen begynner 24.3 Friksjonskopling OBS! - Manipulasjon ved friksjonskoplingen Konsekvens: Alvorlig skade på maskinen Inngrep i overlastsikringen endrer gjennomdreiingsmomentet. Dette fører til at garantien taper sin gyldighet! Det må kun anvendes originale reservedeler fra fa. Krone. 1 2 EC Illustr. 149 Friksjonskoplingen beskytter traktoren og maskinen mot skade. Den er konstruert med et fast innstilt gjennomdreiiingsmoment MR t. Dreiemomentet er stanset inn på friksjonskoplingshuset (2). Åpning av friksjonskoplingen Trekk til de fire mutrene (1). Blokker maskinen og få friksjonskoplingen til å slure med hånden. Løsne mutrene til igjen. Merk - Friksjonskopling Konsekvens: Opprettholde funksjonen og øke brukstiden Friksjonskoplingen (2) må luftes før første igangsettelse og én gang i året før innhøstningen begynner. ( se kapittel Før den nye sesongen begynner "Friksjonskopling") 225

226 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 Pos: /Überschriften/Überschriften 1 === Ende der Liste für Textmarke Inhalt === Tillegg 25 Tillegg 25.1 Elektrisk koplingsskjema Pos: /BA/Anhang/EasyCut/Schaltpläne EC B 1000 CV /EC B 1000 CV @ 1 De koblingsskjemaene som står oppført nedenfor finner du i tillegget. 1 Koblingsskjema med tverrgående transportbånd ( ) 2 Koblingsskjema uten tverrgående transportbånd ( ) 226

227 ; < 3 2 1, -. / (6,+?HD Qca(bT`\X]P[ 88?,++ 3'/ " I<I 1/+ f / / / 0 1 / 0 1. / - / - / / ,.,..,, - -, -, -, 86C(,?C 86C(, DJI 86C(- $?C % KXST^ HXV]P[?? $LA6C% A?C $;bwt`]tb% *-)6/ *-)6- *-)6/ *-)60 *-)6- *-)6/ *-)6- */)6, *-)6- */)6, *-)6-, RWP]VT SPbT ]P\T E`^dTS D`XVX] GT_[) U) GT_[) Qg U`^\ - SPbT JaT` 8`TPbTS,+)+-)-+,, LTaaT[Zi\_T`. / >F=KD?EJ#EF$0 '+&'&&-*+ # 0 4(* &' 5<IM 3KJ 2 '&&& 3; IT`\X]P[ 88?, _[P]b [^RPbX^] awttb, HW) <? ; &,-K*&-/K ac [g #C^b(Hb^_5 6 #;X]aRWP[baXV]P[5 #C^b(Hb^_5 ac [g 86C,(A =C9 86C,(> #HRWX`\5 &,-K*&-/K ac [g #C^b(Hb^_5 7 #;X]aRWP[baXV]P[5 #C^b(Hb^_5 ac [g 86C,(A =C9 86C,(> #HRWX`\5 &,-K*&-/K ac [g GH/307 GH/306 #;X]aRWP[baXV]P[5 GH/306 #;X]aRWP[baXV]P[5 =C9 #HRWX`\5 #;X]aRWP[baXV]P[5 GH-.- GH-.- <F- =C9 <F, P]P[^V(X]_cb &,-K*&-/K ac [g IM9 =C9 #Gf95 &,-K*&-/K ac [g IM9 =C9 #Gf95 &,-K*&-/K ac [g IM9 =C9 #Gf95 $ # " % & ) ' ( 86C, > =C9 86C, A 86C - > HHO0K 86C - A &,-K<J (M34 9?C a^rztb Pb bwt b`prb^` ' ( ) * +, -. / (M++1Q 1 2 * ) ( - ', + (M+0P ' (M<,), (<, UcaT -06 ' (M<,)- '+%)& (M17Q )' (M17Q '+%)& (M+17P )' (M+17P 1 (M+1Q 2 (M+1Q 1 (M+1P 2 (M+1P (M0P, ) + * ' - ( (M0Q, ) + * ' - (, -. / , -. / , -. / , -. / 0, -. /, -. /, -. / (M0),7Q ' ( ) * +, -. ' ( ) * +, -. (M/30 (M/31 ' ' ( (,-+ DW\ (M.,2 =C9O60 =C9O;X] &,-KO60 &,-KO;X] (G1,-+ DW\, R^]b`^[ RX`RcXb &,-K SXdXSTS X]b^ - [P]VcPVT R^STa >P`SeP`T C^b(Hb^_5. axbt ;X]aRWP[baXV]P[ Uj` HbTcT`VT`ib / abp]s(qg >P`SeP`T C^b(Hb^_ 0 R^]b`^[ d^[bpvt 86C(7ca A^e 1 R^]b`^[ c]xb KT`a^`Vc]V BPaaT 2 R^]]TRb^` 86C(7ca >XVW 3 EA8 HRWX`\ ZP_PhXbXd T]bZ^ T[b R^]]TRbX^] b`prb^` QPbbT`g BPaaT &,-K (M.,1 &,-KO60 GI &,-K/ * GI &,-KO;X] * GI * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 86CO-OA * =C 86CO-O> * 7A &,-K, GI =C9 HL &,-K- GI =C9, HL &,-K. GI `^b GI Q[Pc 7A `^ap GH V`Pc =G VT[Q =; V`j] =C Q`Pc] 7G etxaa LH =C9- HL 86CO> 7A =C9 LH 86COA =C 86CO-O> 7A HHO0K =; 86CO-OA =C &,-K<J GI =C9O60 HL =C9O;X] HL HHO&,-K =; PSP_bT` RPQ[T U^`?HD 86COA =C =C9O;[TZ) =; 86CO> 7A BPaaT HL &,-K GI

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Skiveslåmaskin Orignial-brukerhåndbok EasyCut B 1000 CV EasyCut B 1000 CV Collect EasyCut B 1000 CR EasyCut B 1000 CR Collect (fra maskin-nr.: 912 340) Best.-nr.: 150 000 161 04 no 13.01.2014 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/EasyCut/Neu

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Skiveslåmaskin Orignial-brukerhåndbok EasyCut B 750 EasyCut B 890 EasyCut B 970 (fra maskin-nr.: 864 766) Best.-nr.: 150 000 160 02 no 07.07.2015 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/EasyCut/Neu ab 2010/EasyCut

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Skiveslåmaskin Orignial-brukerhåndbok AM 203 CV AM 243 CV / + B AM 283 CV / +B (fra maskin-nr.: 829 190) Best.-nr.: 150 000 003 01 no 15.09.2016 CV0 Innholdsfortegnelse EU-samsvarserklæring Vi Maschinenfabrik

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok EasyCut 7540 EasyCut 9140 Shift EasyCut 9140 CV EasyCut 9140 CV Collect EasyCut 10000 Shift (fra maskin-nr.: 819 340) Best.-nr.: 150 000 005 04 no Skiveslåmaskin 29.06.2011 Pos:

Detaljer

Skiveslåmaskin. EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok

Skiveslåmaskin. EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok Skiveslåmaskin Orignial-brukerhåndbok EasyCut F 320 CV EasyCut F 320 CR (fra maskin-nr.: 930 685) Best.-nr.: 150 000 163 03 no 29.09.2015 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/EasyCut/Neu ab 2010/EasyCut

Detaljer

Her har du en bruksanvisning for det produktet du har kjøpt fra KRONE.

Her har du en bruksanvisning for det produktet du har kjøpt fra KRONE. 09 12.11.2015 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Schwader/Neu ab 2010/Swadro 1400 Plus @ 97\mod_1329137299483_106.docx @ 827854 @ @ 1 CV0 Pos: 3 /Layout Module /---------------Seitenumbruch----------------

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok MX 320 GL MX 350 GL MX 320 GD MX 350 GD Lessevogn / Doseringsvogn (fra maskin-nr.: 889 169) Best.-nr.: 150 000 122 07 no 20.10.2013 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Ladewagen/Neu

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok AX 250 L AX 250 D AX 250 GL AX 250 GD AX 280 L Lessevogn / Doseringsvogn (fra maskin-nr.: 896 419) Best.-nr.: 150 000 121 10 no AX 280 GL AX 280 GD AX 310 GL AX 310 GD 04.09.2014

Detaljer

Skiveslåmaskin. <v>t-typ1</v>easycut 32 CV Float</v> <v>t-typ10</v></v> (<v>t-abmasch.-nr.</v>fra maskin-nr.</v>: )

Skiveslåmaskin. <v>t-typ1</v>easycut 32 CV Float</v> <v>t-typ10</v></v> (<v>t-abmasch.-nr.</v>fra maskin-nr.</v>: ) b-titelbild Bruksanvisning t-typ1easycut 32 CV Float t-typ2 t-typ3 t-typ4 t-typ5 (t-abmasch.-nr.fra maskin-nr.: 765 000) t-bestel-nr.best.-nr.:

Detaljer

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning NO Ballevender Bruksanvisning 0 000 09 00 NO Tillegg til bruksanvisningen ombi Pack 20 Multiut og ombi Pack 00 V 2 0 2 Ballevender Generelt Bruksanvisningen inneholder grunnleggende instruksjoner som skal

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok X 320 GL X 350 GL X 320 GD X 350 GD Lessevogn / Doseringsvogn (fra maskin-nr.: 896 419) Best.-nr.: 150 000 122 08 no 10.09.2014 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Ladewagen/Neu ab

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok Swadro 1000 (fra maskin-nr.: 864 760) Best.-nr.: 150 000 116 04 no Rotorrive 22.11.2012 Pos: 1 /BA/Konformitätserklärungen/Schwader/Neu ab 2010/Swadro 1000 @ 40\mod_1268921153032_106.docx

Detaljer

Original bruksanvisning

Original bruksanvisning Original bruksanvisning Dokumentnummer: 150000701_00_no V.2 Slåmaskinkombinasjon EasyCut B 1000 CV Fra maskinnummer: 912340 Kontakt Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH Heinrich-Krone-Straße 10 48480 Spelle

Detaljer

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31

DL 26 NDT. Manual 9000-608-32/31 DL 26 NDT Manual NO 9000-608-32/31 NO 2 9000-608-32/31 2008/12/10 Innhold Viktig informasjon 1. Generelt...4 1.1 Retningslinjer...4 1.2 Generelle merknader...4 1.3 Deponering av apparatet...4 1.5 Forskriftsmessig

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Original bruksanvisning

Original bruksanvisning Original bruksanvisning Dokumentnummer: 150000146_04_no Hekk-slåmaskin Fra maskinnummer: 888544 Kontakt Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG Heinrich-Krone-Straße 10 48480 Spelle Tyskland Telefon

Detaljer

Orignial-brukerhåndbok

Orignial-brukerhåndbok Orignial-brukerhåndbok Comprima CF 55 XC X-treme Comprima CV 50 XC X-treme (fra maskin-nr.: 895 287) Best.-nr.: 50 000 66 02 no Rundballepresse 07.04.204 Pos: /BA/Konformitätserklärungen/Rundballenpressen/Comprima

Detaljer

Original bruksanvisning

Original bruksanvisning Original bruksanvisning Dokumentnummer: 150000711_00_no Slåmaskinkombinasjon Fra maskinnummer: 930985 Kontakt Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG Heinrich-Krone-Straße 10 48480 Spelle Tyskland

Detaljer

Bruksanvisning. Nr N. Rotorvenderive KW 4.45/4 KW 5.25/4. (fra maskin-nr )

Bruksanvisning. Nr N. Rotorvenderive KW 4.45/4 KW 5.25/4. (fra maskin-nr ) Bruksanvisning Nr. 548-0 N Rotorvenderive KW 4.45/4 KW 5.25/4 (fra maskin-nr. 405 100) I. Forord Kjære kunde! Bestilling av reservedeler Vi takker deg for tilliten du har vist oss ved kjøp av denne maskinen.

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Utvidelsesmodul EM 110

Utvidelsesmodul EM 110 Utvidelsesmodul EM 110 N Håndbok for montering og betjening 1. Forklaring av symbolene 2. Innholdsfortegnelse Merknader 1. Forklaring av symbolene......2 2. Innholdsfortegnelse..........2 3. Allmenne sikkerhetsinstrukser.3

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV SE. Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250-09SE Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Rotorrive. Swadro TC 880. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok

Rotorrive. Swadro TC 880. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok Rotorrive Swadro TC 880 Orignial-brukerhåndbok (fra maskin-nr.: 931 242) Best.-nr.: 150 000 296 04 no 29.11.2016 CV0 Innholdsfortegnelse EU-samsvarserklæring Vi Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co.

Detaljer

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SR-3200T. Håndbok NO. Rotorsiderive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Håndbok NO Rotorsiderive SR-3200T Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård SV-250 SV Bruksanvisning NO. Høyvender. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Høyvender SV-250 SV-250-09 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65

Detaljer

Bruksanvisning NO. Rotorrive Swadro 700 Swadro 800/20 Swadro 800/26 Swadro 900 (fra maskin-nr )

Bruksanvisning NO. Rotorrive Swadro 700 Swadro 800/20 Swadro 800/26 Swadro 900 (fra maskin-nr ) Bruksanvisning 50 000 08 00 NO Rotorrive Swadro 700 Swadro 800/0 Swadro 800/6 Swadro 900 (fra maskin-nr. 585 70) EU-samsvarserklæring i samsvar med EF-direktiv 98/37/EF Vi Maschinenfabrik Bernard Krone

Detaljer

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin-kombinasjon EasyCut 7540 EasyCut 940 Bruksanvisning 50 000 005 0 NO EasyCut 940 CV (fra maskin-nr. 7 540) EF-konformitetserklæring i samsvar med EF-direktiv 98/7/EF Vi Maschinenfabrik Bernard

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj

Fransgård. Bruksanvisning NO V-4000 V Vinsj Fransgård Bruksanvisning NO Vinsj V-4000 V-6500 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ

MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ Tekniske informasjoner N Blandemaskin MXP 1600 EQ MXP 1602 EQ MXP 1200 EQ MXP 1202 EQ Opptatt effekt 1500 W 1500 W 1200 W 1200 W Tomgangsturtall: 1. trinn

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Bruksanvisning Wiresag SB

Bruksanvisning Wiresag SB Bruksanvisning Wiresag Indeks 001 Original bruksanvisning 10991524 no /25.07.2009 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Bruksanvisning NO

Bruksanvisning NO Rotorvenderive KW 4.65/4 KW 5.35/4 Bruksanvisning 50 000 07 00 NO (fra maskin-nr. 552 00) EU-samsvarserklæring i samsvar med EF-direktiv 98/37/EF Vi Maschinenfabriken Bernard Krone GmbH erklærer på eget

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012

Korttidstimer-innsats. 6465 U-101-500 Korttidstimer-innsats 2373-1-7980 14.06.2012 Pos: 2 /DinA4 - Anleitungen Online/Inhalt/timer-controler-Jalousiesteuerung/6465/Titelblatt - 6465 @ 21\mod_1327588455194_150251.docx @ 160769 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 2373-1-7980

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4

Brukerveiledning. Nattbord Vitalia VT4 Brukerveiledning Nattbord Vitalia VT4 1 Kjære kunde Vi takker for den tilliten du gir oss med anskaffelse av vårt produkt og håper de kommer til å være fornøyd med det og at det vil være til hjelp i deres

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat

remko elt elektriske varmevifter med innebygd romtermostat www.holteindustri.no remko elt 6-9-18 elektriske varmevifter med innebygd romtermostat Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering,

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr

Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr Instruksjonsbok Torads potethøster UN2600 med ekstrautstyr UH124067 Instruksjonsbok 2-rads potethøster UN2600 NO, utgave 98-09 2 CE-SERTIFIKATET Vi, Kverneland Nærbø AS, Torlandsvegen 3 N-4365 Nærbø Norge

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH

Buffertank allstor. Bruksanvisning. Bruksanvisning. For brukeren. Utgiver/produsent Vaillant GmbH Bruksanvisning For brukeren Bruksanvisning Buffertank allstor NO Utgiver/produsent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de www.vaillant.de

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

O r i g n i a l - b r u k e r h å n d b o k. Skiveslåmaskin. EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRI EasyCut 4013 CV. (fra maskin-nr.

O r i g n i a l - b r u k e r h å n d b o k. Skiveslåmaskin. EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRI EasyCut 4013 CV. (fra maskin-nr. O r i g n i a l - b r u k e r h å n d b o k EasyCut 3210 CV EasyCut 3210 CRI EasyCut 4013 CV (fra maskin-nr.: 785 000) Best.-nr.: 150 000 008 02 no Skiveslåmaskin 30.11.2011 Pos: 1 /BA/Konfor mitätser

Detaljer

remko elt 2-1 elektriske varmevifter

remko elt 2-1 elektriske varmevifter www.holteindustri.no remko elt 2-1 elektriske varmevifter Bruksanvisning Les disse instruksjonene nøye for anlegget monteres og tas i bruk! Garantien bortfaller ved feil montering, bruk eller vedlikehold,

Detaljer

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin Fransgård Håndbok NO Kantslåmaskin FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk 1 INHOLD Side

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuell maskinovervåkning. Bruksanvisning. Referanse: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuell maskinovervåkning Bruksanvisning Referanse: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versjonsnummer: v4.01 2 1 Innledning...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning

BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning BEARING-MATE Monterings- og transportverktøy Bruksanvisning Advarsler og faresymboler Definisjonen av advarsler og faresymboler er i henhold til ANSI Z535.6 2006. Instruksene og tegnene betyr følgende:

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14 Bruksanvisning El nr 88 534 14 Trommelløfter JKS LF 24 3000 kg El nr 88 634 15 Trommelløfter JKS LF 30 6000 kg 3/14 Innhold 1 Til bruker 4 2 Sikkerhetsinstrukser 5 2.1 Generelt 5 2.2 Før bruk 5 2.3 Sikker

Detaljer

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2

BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 1. Brukergrupper Oppgaver Bruker Betjening Visuell kontroll Fagpersonale BRUKSANVISNING Løftebord (Oversettelse) Type 1097.0,75 1097.1,25 8718.0,2 Montering, demontering, reparasjon, vedlikehold Testing

Detaljer

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2

MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 REVISJON: 201601 DOC: 841616 NORSK MONTERINGSANVISNING MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 INNHOLD 1. Sikkerhetsforskrifter 4 1.1. Generelt 4 1.2. Sjekkliste sikkerhet 4 1.3. Miljø 6 2. Symboler i monteringsanvisning

Detaljer

Brukermanual. Meiselhammer H92

Brukermanual. Meiselhammer H92 Brukermanual Meiselhammer H92 ! Denne brosjyren inneholder instruksjoner som er viktige for betjening og vedlikehold av utstyret, og må leses før maskinen startes. Dette for å unngå ulykker og skader for

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb

MONTERINGSANVISNINGER I-LINE. KTIFb MONTERINGSANVISNINGER I-LINE KTIFb Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Rotorrive. Swadro TC 640. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok

Rotorrive. Swadro TC 640. (fra maskin-nr.: ) Best.-nr.: no. Orignial-brukerhåndbok Rotorrive Swadro TC 640 Orignial-brukerhåndbok (fra maskin-nr.: 953 538) Best.-nr.: 150 000 686 01 no 28.03.2017 CV0 Innholdsfortegnelse EU-samsvarserklæring Vi Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co.

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruksanvisning Veggsag EX

Bruksanvisning Veggsag EX Bruksanvisning Veggsag EX Indeks 004 10987070 no /23.10.2006 Gratulerer! Du har valgt et pålitelig TYROLIT Hydrostress-apparat og dermed også for en teknologisk førende standard. Bare Original TYROLIT

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning For installatøren Installasjonsveiledning VWZ EH NO Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Merknader til dokumentasjonen...3. Oppbevaring av dokumentasjon...3.2 Benyttede symboler...3.3

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012

Betjeningsanvisning Busch-Watchdog. 6179-500 (IRHS 2.1) IR-håndsender. 2373-1-8084 Rev. 02 23.10.2012 Pos: 3 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6179 - IR-Handsender ABB_KNX @ 31\mod_1349867179249_150251.docx @ 243009 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

KG 4001-2 KG 5001-2 KG

KG 4001-2 KG 5001-2 KG Driftshåndbok az Jordbearbeidingsmaskin Rotorkultivator KG 4001-2 KG 5001-2 KG 6001-2 MG4904 BAH0060-3 02.14 Denne driftshåndboken må leses og tas til etterretning før maskinen tas i bruk! Oppbevares til

Detaljer

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE

PT-32EH. Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE PT-32EH SKJÆREBRENNERE MED PLASMABUE Tillegg til håndbok 0558003746 (NO): Se vedlagte side om oppdatert ekstrautstyr og reservedelsett. Oppdatert diagram viser riktige delenumre for varmeskjold. Oppdatert

Detaljer

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-innstillinger og traktorgeometri. Bruksanvisningen. Referanse: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-innstillinger og traktorgeometri Bruksanvisningen Referanse: CCI.GPS v1.0 Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versjonsnummer: v1.01

Detaljer

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE

STÆKKUNARBAKKI LEIÐBEININGAR. ΔΟΧΕΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ o hγieσ MATEBRETT VOEDSELBLAD INSTRUCTIES RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET BAKKE VOEDSELBLAD INSTRUCTIES food Tray Instructions MATEBRETT Bruksanvisning RUOKASUPPILO KÄYTTOHJEET PLATEAU POUR ALIMENTS MODE D EMPLOI EINFÜLLTABLETT Bedienungsanleitung BAKKE INSTRUKTIONER TABULEIRO DE

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX TRW1106G Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012

USB-ladestasjon. 6474 U USB-ladestasjon 2373-1-7952 14.06.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Modul-Struktur/Online-Dokumentation/Titelblätter/Sonstige Bereiche/Titelblatt - 6474 -- BJE @ 21\mod_1327584841880_150251.docx @ 160762 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Importør: Enebakkveien 441 B, 1290 OSLO Tlf. 23 19 11 00 Faks 23 19 11 01 E-post: post@instant.no www.instant.no - 1 - 1. Innledning Kjære kunde, INSTANT Blitz-Fix takssikring

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE)

Brukerinformasjon. Kjettingslynger. kvalitetsklasse 6-8-10-12 (ICE) NO Brukerinformasjon Kjettingslynger kvalitetsklasse -8-0-2 (ICE) De følgende opplysningene hevder ikke å være fullstendige. Mer inngående informasjon om håndtering av festeanordninger og løfteutstyr finnes

Detaljer