HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14"

Transkript

1 HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL More Information PC

2 NORSK Innhold 1 Oversikt over display, tastebelegg og navigasjon 3 2 Foreta innstillinger 8 3 Trene med PC Hente minne 21 5 Bortskaffing 24 6 Garantibestemmelser 24 Forord Mange takk for at du bestemte deg for en pulsklokke fra SIGMA SPORT. Din nye PC kommer til å bli en trofast følgesvenn ved trening og på fritiden. PC er et teknisk avansert måleinstrument. Les denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bli kjent med de mange funksjonene på din nye pulsklokke og lære deg å bruke disse. SIGMA SPORT ønsker deg lykke til med bruken av din PC Ytterligere informasjon og merknader Du finner mer informasjon, samt ofte stilte spørsmål (FAQs) på Før du begynner å trene, bør du konsultere legen din spesielt hvis du har en underliggende hjerte-kar-sykdom. 2

3 1 Oversikt over display, tastebelegg og navigasjon k Oppvekking: NO PC leveres i en transportmodus der den nesten ikke bruker noe batteri. Av denne grunn må du vekke opp PC før første gangs bruk. Gå frem på følgende måte. For å forlate transportmodus og aktivere PC trykk der folien angir det, i minst 5 sekunder på START-tasten. Deretter vises visningen Language English. 1.1 Visning display Displayet er hovedsakelig delt inn i 3 områder: Område 1: Visning av (trenings-) verdier hjertefrekvens og runder Område 2: Visning av de aktuelt valgte funksjoner, menypunkter og visning av tilsvarende data Område 3: Rulleindikasjon for oversiktlig menyføring og navigasjon 3

4 1.2 Tastefunksjoner PC har fem taster. TOGGLE/-, TOGGLE/+, STOP, START og ENTER STOP-tasten: Denne tasten tar deg ett nivå tilbake innenfor menystrukturen. I treningsmodus stopper du treningen gjennom å trykke på tasten. Tilbakestille trening uten å lagre: Hold STOP-tasten trykket Tastene TOGGLE/- og TOGGLE/+: Med TOGGLE/+ navigerer du til høyre i hovedmenyen, og TOGGLE/- fører deg tilsvarende tilbake. I den grad du er ved et punkt der det kan konfigureres verdier, stiller du inn en høyere verdi med TOGGLE/+ og en lavere verdi med TOGGLE/-. Aktivere/deaktivere lysmodus Trykk samtidig på tasten TOGGLE/- og TOGGLE/+. Nytt samtidig trykk kobler ut belysningen til displayet igjen. Lyset er aktiv i ca. 3 sekunder. 4

5 NO ENTER-tasten: Med denne tasten henter du opp hovedmenyen og bekrefter dermed inntastingene. Du navigerer til undermenyen for det aktuelle menypunktet og henter ytterligere underpunkter hvis disse finnes. START-tasten: For å starte treningen trykker du på START-tasten. Nytt trykk under treningen markerer en LAP/runde. Hvis en trening ble stoppet via STOP-tasten, fortsetter du tidsmålingen gjennom nytt trykk på START-tasten. LapView/rundevisning: Hold START-tasten trykket. Trykk på STOP-tasten for å gå ut av LapView. 5

6 1.3 Navigasjon Område 0 TOGGLE Hovedmeny Område 1 Trening Område 2 Rundetid + Stoppeklokke Gjennomsn. hjertefrekvens + maksimal hjertefrekvens Forbrente kalorier + klokkeslett Intensitetssoner Målsone + % Hfmaks. Område 3 (Zoom-visning) Rundetid Stoppeklokke Gjennomsn. hjertefrekvens Maksimal hjertefrekvens Forbrente kalorier Klokkeslett 6

7 STOP ENTER NO + TOGGLE Minne Innstillinger Trening Totalt Bruker Apparat Favoritter Trening 1 Trening 2 Trening 3 Trening 4 Trening 5 Trening 6 Trening 7 * Først synlig når treningen er gjennomført. Uke Måned Kjønn Fødselsdag Vekt HF maks. Målsone Språk Side 1 Side 2 Side 3 Dato Side 4 Side 5 Side 6 Klokkeslett Side 7 Side 8 Side 9 Alarm Tilbakestille alt Trykk på ENTER for å komme til neste lavere nivå Trykk på STOP for å gå enda et nivå tilbake Intensitetssoner Kontrast Tastetone Sonealarm Siden Sperre 7

8 2 Foreta innstillinger Slik som vist i navigasjonsoversikten (kapittel 1.3) henter du menypunktet Innstilling opp gjennom at du trykker på ENTER-tasten, styrer deretter med TOGGLE/+ for å styre til punktet Innstilling og på nytt trykke på tasten ENTER. 2.1 Apparat Nå velger du i innstillingsmenyen punktet Apparat og så kan du foreta grunnleggende konfigurasjoner på apparatet, slik som f.eks. språk, dato og klokkeslett, toner eller kontrast osv. Slik som beskrevet i de forrige kapitlene, velger du via TOGGLE/+ og TOGGLE/- og bekrefter den foretatte innstillingen via ENTER-tasten. Ønsker du å gå et nivå tilbake, trykker du på STOP-tasten. Etter hver foretatt innstilling melder displayet Innstil. OK. 8

9 2.2 Alarmtoner Ved overskridelse av den innstilte målsonen høres en 3-dobbelt pipelyd hvert 20. sekund (så lenge du trener utenfor sonen). NO Ved underskridelse høres en lang pipetone. 2.3 Tastelås For å forhindre utilsiktet start av treningen er det mulig å låse tastene. Hertil går du til menyen Apparat og navigerer til punktet Låse. For å deaktivere låsen går du frem som følger: Trykk på en ønsket tast og deretter på ENTER-tasten. 2.4 Bruker Første punkt i undermenyen Innstilling er brukerinnstillingene. Med ENTER-tasten kommer du til enda en undermeny av brukerinnstillingene. Ønsker du å endre f.eks. Kjønn fra mann til kvinne, trykk på ENTER. Valget mann blinker og du kan nå endre med TOGGLE/+ til kvinne. Bekreft den aktuelle innstillingen med ENTER. 9

10 Innst. OK vises, som også ved alle de følgende innstillingene som bekreftelse på displayet. Nå kan du stille inn flere personlige data, slik som fødselsdag, vekt, maksimal hjertefrekvens (HF) og måltreningssone. Med TOGGLE/+ navigerer du til neste punkt, din fødselsdato. Her går du frem som vanlig og velger punktet med ENTER. Først stiller du inn det riktige fødselsåret. Via TOGGLE/+ OG TOGGLE/- stiller du et høyere eller lavere år inn enn den aktuelt blinkende verdien. Etter at du har bekreftet med ENTER, stiller du inn måneden på samme måte. Og deretter også dagen. Du har stilt inn fødselsdagen din på vellykket måte og blir vist tilsvarende melding på displayet. 10

11 Deretter legger du inn den aktuelle vekten. For å gjøre dette navigerer du videre over TOGGLE/+ og bekrefter med ENTER. NO Via TOGGLE/+ hhv. TOGGLE/- velger du mellom enheten kilogram eller pund. Deretter kan du som vanlig angi den korrekte verdien for vekten i tidligere definert enhet. Som neste angir du din personlige maksimale hjertefrekvens (HFmaks.). For å gjøre dette navigerer du videre over TOGGLE/+ og bekrefter med ENTER. Hvis det ikke skulle foreligge noen aktuell maksimal hjertefrekvens, kan du også få disse beregnet automatisk. Hertil velger du Automatisk. Kjenner du den personlige maksimale hjertefrekvensen din, så velger du Manuell og går frem som beskrevet på forrige sider. 11

12 Først treffer du utvalget for hvilken målsone du skal trene i. k I FIT-sonen for økning av kroppslig fitness. k I FAT-sonen for optimal fettforbrenning under treningen. Tilsvarende over- og undergrense blir vist deg ved valg. Du har også muligheten til å trene i din egendefinerte ønskesonen (OWN). Her oppgir du selv hjertefrekvens, over- og undergrenser. Du kan legge inn opptil tre ulike egne soner. Det er også mulig å trene uten målsone. Derfor må du koble ut funksjonen. 12

13 4 ulike intensitetssoner kan defineres. Disse bygger på hverandre og kan ikke overlappe hverandre. NO Først definerer du intensitetssone 1 via valg med ENTER-tasten. Med TOGGLE/+ eller TOGGLE/- stiller du inn den lavere verdien og bekrefter med ENTER. Med den øvre verdien går du frem på samme måte. For intensitetssone 2, 3 og 4 går du frem akkurat slik. Tips: Alternativet med å avvike fra standardverdiene for treningssonen og definere egne soner, er foresett brukere med utviklet krav og høyere bruksintensitet. 13

14 2.5 Favoritter Under punktet Favoritt kan du selv utforme displayvisningen, hver med de funksjonene som du gjerne vil se hurtig. Det kan stilles inn opptil 9 sider med to funksjoner på hver individuelt. På alle de 9 sidene kan du individuelt sammenstille hvordan displayet ser ut under treningen. Hvis du skulle velge bare en verdi, blir denne automatisk vist større under treningen. Med Innst. OK bekreftes inntastingen på displayet. I løpet av treningen blir nå disse innstillingene vist. 14

15 3 Trene med PC Før treningen må du legge på brystbeltet. Tilpass lengden på beltet for å oppnå en vellykket pulsmåling, la det ligge godt på, men ikke la det sitte for stramt. NO Legg på beltet under brystmuskelen hhv. brystet. Fukt i tillegg de riftlede flatene som ligger på huden. Velg/veksle målsone: Trykk på ENTER-tasten og hold denne trykket for å velge ønsket målsone for treningen din. Som beskrevet i kapittel 1 henter du menypunktet Trening. Din personlig valgte treningssone (FIT, FAT eller OWN) vises også med direkte. Trening i FIT-sonen: Øker kroppslig fitness og er tydelig mer intensiv. Slik forsterker du grunnlagsutholdenheten. Verdien registreres på grunnlag av maksimal hjertefrekvens og tilsvarer % av denne. I FAT-sonen trenes aerobt stoffskifte. Ved lang varighet og lav intensitet blir mer fett enn karbohydrater forbrent og omdannet til energi. Treningen i denne sonen hjelper deg til å miste vekt. Verdien registreres på grunnlag av maksimal hjertefrekvens og tilsvarer % av denne. 15

16 Hvis du ønsker en individuell treningssone (OWN 1-3), har du først valgt OWN 1 og innrettet tilsvarende, slik som beskrevet i kapittel 2. Totalt kan du nå innrette 3 individuelle soner. 3.1 Starte, stoppe, fortsette og avslutte treningen Treningen starter du gjennom å trykke på START-tasten. Eksempel på en rundetrening (LAP): Du løper regelmessig to runder rundt en sjø og ønsker å gjøre dette i ulike hastigheter. Ved rundetreningen til PC finner du verdiene for hver runde. 16

17 En LAP/runde starter du ved å trykke på START-tasten på nytt. NO Med STOP-tasten stopper du treningen. Du kan fortsette den avbrutte treningen gjennom nytt trykk på START-tasten. Hvis du ønsker å avslutte treningen helt, gjør du dette ved å trykke enda en gang på STOP-Taste. Nå viser displayet forespørselen om du virkelig ønsker å avslutte treningen og dermed lagre (via STOP-tasten) eller likevel fortsette (via ENTER-tasten). Ønsker du å avslutte treningen, trykker du på tasten+/- og bestemmer deg for å du skal lagre treningen (SAVE) eller ikke (RESET). 17

18 3.2 Under treningen Hvis treningen er startet, begynner tiden på displayet å løpe. Naviger som vist i oversikten i kapittel 1. Også under treningen betjener du visningen via TOGGLE+/- (hovedmeny) og via ENTER-tasten til undermenyene, de aktuelle meny- og funksjonspunktene. Da kan du alltid avlese de aktuelle verdiene til funksjonen. Eksempel på en mulig menystruktur etter eget favorittbelegg Målsone Intensitetssoner Kalorier ZOOM Klokkeslett ENTER Kalorier/ Klokkeslett 18

19 Funksjoner, som eksakt hjertefrekvensmåling, rundeteller (opptil 50 runder), BestLap-indikasjon, zoomfunksjon, visualisering av intensitetssoner og kaloriteller, gjør treningen spesielt informativ. NO Rundetid/ Stoppeklokke Rundetid ZOOM Gjennomsnitt HF/ Maksimal HF ENTER ENTER ZOOM Stoppeklokke Tips: Stoppeklokkefunksjonen er også mulig uten brystreim Gjennomsnitt HF Maksimal HF 19

20 k Hjertefrekvensmåling Angivelse av gjennomsnittlig og maksimal hjertefrekvens. I henhold til verdier registrert fra brystbeltet. k Rundeteller Visning av rundeantall/lap-count gjennom å trykke på LAP-tasten ved fullført runde. Rundetid og total tid blir nå vist samtidig. k BestLap-indikasjon Direkte informasjon i displayet om beste rundetid. Hvis du skulle ha nådd beste rundetid, blir denne straks vist midlertidig som Best.Runde på displayet. Hvis den siste runden ikke skulle være den beste, blir denne vist med Sist.Runde. k Zoomfunksjon Gjennom zoomfunksjonen er det mulig å fremstille verdiene også godt synlig enkeltvis. Her i eksempelet kan du gjennom å trykke på ENTER-tasten vise funksjonene Rundetid eller Stoppeklokke alene på displayet. 20

21 k Intensitetssoner NO I oversikten over intensitetssoner ser du på ett blikk hvordan løpetiden fordeles på de definerte intensitetssonene prosentmessig. Du kan i løpet av treningen bedømme belastningen/intensiteten og evt. forbedre deg. k Kaloriteller Tips: Vær oppmerksom på at kaloriforbruket kun kan regnes ut hvis treningen ble startet og hjertefrekvensen er minst Hente minne Som beskrevet i kapittel 1 henter du menypunktet Minne. Du kan hente frem de aktuelt lagrede treningsdataene dine. Disse er sortert etter dato/aktualitet, på første posisjon står sist lagrede trening. Dataene kan du se detaljert i dybden med ENTER-tasten etter navigasjonsprinspippet som er beskrevet i kapittel 1. Totalt kan du lagre 7 treninger. Minnet er dynamisk organisert, det betyr at den nyeste treningen automatisk skriver over den eldste. 21

22 Du kan hente en trening etter dato og klokkeslett. Med ENTER-tasten kan du se på ulike verdier (runder, målsone, intensitetssone og tilhørende verdier). Dato og klokkeslett for treningen. 22

23 Dessuten står et totalminne til disposisjon. I ukeoversikten finner du antall treninger i denne kalenderuken, med absolutt treningstid og kaloriforbruk. Med TOGGLE/+ og /- navigerer du gjennom de siste 12 ukene/månedene av året. NO Det samme gjelder for oversikten i måneder og til slutt den sammenfattende totale oversikten siden aktiveringen av apparatet. Merk: Du kan velge aktuelt en tilsvarende dag (+/- TASTE) for å se på treningen din. Se på trening: Totalt antall treninger vises, med tastene TOGGLE+/- kan du velge en bestemt dag. Med ENTER får du innblikk. 23

24 5 Bortskaffing LI LI = Lithium Ionen Batterier skal ikke kastes med husholdningsavfallet (europeisk batteriforskrift)! Lever inn batteriene til et anerkjent innsamlingssenter for avfallshåndtering. Elektroniske apparater skal ikke kastes med husholdningsavfallet. Lever inn apparatet til et anerkjent avfallshåndteringssenter. 6 Garanti Vi har ansvar overfor våre aktuelle avtalepartnere mht. mangler etter de lovbestemte forskriftene. Batteriene er unntatt fra garantien. I tilfelle garantikrav ta kontakt med forhandleren der du kjøpte din PC eller send den med tilstrekkelig frankering til følgende adresse med vedlagt kjøpekvittering og alt tilbehør: SIGMA-ELEKTRO GmbH Dr.-Julius-Leber-Strasse 15 D Neustadt/Weinstrasse Tlf (0) E-post: Ved berettigede garantikrav får du et erstatningsapparat. Du vil kun ha krav på å få den modellen som er aktuell på dette tidspunktet. Produsenten tar forbehold om tekniske endringer. Herved erklærer SIGMA-ELEKTRO GmbH at PC oppfyller de grunnleggende kravene og andre relevante forskrifter i direktiv 1999/5/EF. 6.1 Batterier Batteritype: CR2032, Levetid på batteriet: Gjennomsnittlig 1 år Du finner CE-deklarasjonen under: 24

25 6.2 FCC Information Subpart 15A Rule Section 15.19(a)(3) requires the label of the device include the followingstatement, or where the label/equipment is too small, then the user information can contain the following statement: NO This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Subpart 15A Rule Section requires the following: The users manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance couldvoid the user s authority to operate the equipment. Subpart 15B Rule section requires the following to be included in the user information: NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver isconnected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 25

26 PC SIGMA-Elektro GmbH Dr.-Julius-Leber-Straße 15 D Neustadt/Weinstraße Tel (0) Fax (0) SIGMA SPORT USA North America 3487 Swenson Ave. St. Charles, IL 60174, U.S.A. Tel Fax Service-Tel SIGMA SPORT ASIA Asia, Australia, South America, Africa 4F, No.192, Zhonggong 2 nd Rd., Xitun Dist., Taichung City 407, Taiwan Tel Fax

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man

HEART RATE MONITOR KCAL PC 22.13. Woman / Man HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL PC 22.13 Woman / Man NORSK Innhold 1 Tasteprogrammering 3 2 Aktivering av PC 22.13 3 3 Oversikt display 4 4 Grunninnstillinger av PC 22.13 4 5 Trene med PC 22.13

Detaljer

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION PC 26.14

HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION  PC 26.14 HEART RATE MONITOR ZONE INDICATOR KCAL MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM PC 26.14 1 RSK Innhold 1 Oversikt over display, tastebelegg og navigasjon 1 Oversikt over display, tastebelegg og navigasjon 2 Foreta

Detaljer

HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE

HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP. TRAining. More RC MOVE HEART RATE MONITOR NO SPEED distance * BLUETOOTH wireless *only available with free SIGMA MOVE APP count TRAining analysis * COACH * Control * More Information www.sigma-qr.com RC MOVE 1 NORSK Innhold

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

HEART RATE MONITOR US/GB PC 10.11 ENGLISH

HEART RATE MONITOR US/GB PC 10.11 ENGLISH HEART RATE MONITOR PT NO US/GB PC 10.11 ENGLISH Norsk Português INNHOLD 1 Forord 32 2 Pakningens innhold 32 3 Sierhetshenvisninger 33 4 Oversikt 33 4.1 Aktivere pulsdatamaskin 33 4.2 Sette på brystbeltet

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

HEART RATE MONITOR US/GB PC 15.11 ENGLISH

HEART RATE MONITOR US/GB PC 15.11 ENGLISH HEART RATE MONITOR PT NO US/GB PC 15.11 ENGLISH Norsk Português INNHOLD 1 Forord 38 2 Pakningens innhold 38 3 Sierhetshenvisninger 39 4 Oversikt 39 4.1 Aktivere pulsdatamaskin 39 4.2 Sette på brystbeltet

Detaljer

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL

RC MOVE HEART RATE MONITOR. *only available with free SIGMA MOVE APP MORE INFORMATION  SPEED COUNT COACH TRAINING ANALYSIS CONTROL HEART RATE MONITOR SPEED DISTANCE * BLUETOOTH WIRELESS *only available with free SIGMA MOVE APP COUNT TRAINING ANALYSIS * COACH * CONTROL * MORE INFORMATION WWW.SIGMA-QR.COM RC MOVE 1 RSK Innhold 1 Oversikt

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

HEART RATE MONITOR US /GB PC 3.11 ENGLISH

HEART RATE MONITOR US /GB PC 3.11 ENGLISH HEART RATE MONITOR US /GB SE DK FI PT NO PC 3.11 ENGLISH Norsk Suomi Dansk Svenska Português INNHOLD 1 Bli kjent med innretningen 1.1 Forord og innhold i pakken 17 1.2 Oversikt over klokken, symboler og

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com

GB / US RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE. www.sigmasport.com GB / US SE DK FI NO running COMPUTER RC 1209 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE HEART RATE www.sigmasport.com INNHOLD 1 Forord 4 2 Pakningens innhold 4 3 Sierhetshenvisninger 5 4 Oversikt 5 4.1 Feste R3-sender

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

RC 14.11 RUNNING COMPUTER

RC 14.11 RUNNING COMPUTER running COMPUTER FI NO SE DK US/GB RC 14.11 RUNNING COMPUTER SPEED DISTANCE Lap Count www.sigmasport.com INNHOLD 1 Forord 148 2 Pakningens innhold 148 3 Sierhetshenvisninger 149 4 Oversikt 150 4.1 Aktivere

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

wireless wireless wireless count log ready BIKE COMPUTER

wireless wireless wireless count log ready BIKE COMPUTER NO DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless count log SPORT ready BIKE COMPUTER 5.o Innholdsfortegnelse ROX 5.0 Innholdsfortegnelse 1 Funksjonsomfang og pakningens innhold... 7 1.1 Forord...

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

Thermal Brewer Aurora

Thermal Brewer Aurora 1 Thermal Brewer Aurora EN User manual NO Bruksanvisning 700.403.711A GTBSH-001 GTBSH-002 GTBTH-001 GTBTH-002 GTBSL-001 GTBSL-002 GTBSL-003 GTBTL-001 GTBTL-002 www.bonamat.no English (US) Norsk English

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

Stilomslag med vindu SCR44

Stilomslag med vindu SCR44 Brukerhåndbok Stilomslag med vindu SCR44 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE

BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE NO DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless barometric count log SPORT ready 6.o BIKE COMPUTER WITH ALTITUDE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Funksjonsomfang og pakningens innhold...

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211 Brukerhåndbok Topaz XL Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0211 Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Brukerhåndbok Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Innhold Innledning...3 Grunnleggende...3 Bruke hodetelefonen...5 Feilsøking...6 Juridisk informasjon...6 2 Innledning Funksjonsoversikt Med Bluetooth -monohodetelefoner

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING

BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART TIMER NO BRUKSANVISNING KORT VEILEDNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme i gang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR30

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR30 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR30 Innhold Komme i gang... 3 Introduksjon... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Forretnings-PCer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F6. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925815.00 DNK/NOR A NOR BRUKSANVISNING Polar F6 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

Leica Rod Eye 160. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rod Eye 160. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rod Eye 160 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med anskaffelsen av Leica Rod Eye 160. Les og følg instruksjonene i brukerhåndboka og på den medleverte DVD-en før produktet

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE

hurtigstartveiledning GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE hurtigstartveiledning F O R E R U N N E R 2 1 0 GPS-AKTIVERT SPORTSKLOKKE Viktig informasjon advarsel Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2. 9231525 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Fitness Monitor LS-2 9231525 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet LS-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER

TRACK NAVI. wireless. wireless. wireless. log. barometric GPS BIKE COMPUTER NO TRACK NAVI compatible DIGITAL wireless DIGITAL wireless DIGITAL wireless log barometric TRAining analysis ready BIKE COMPUTER GPS Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Funksjonsomfang og pakningens

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

TV-A. TV-adapter. Bruksanvisning

TV-A. TV-adapter. Bruksanvisning TV-A TV-adapter Bruksanvisning Innledning Dette heftet viser deg hvordan du bruker og vedlikeholder den nye TV-A. Les nøye gjennom heftet, også kapittelet Advarsel. Hvis du har spørsmål om bruk av TV-A,

Detaljer

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER

BRUKSANVISNING. Polar F11. Fitness Monitor KNAPPER KNAPPER 17925807.00 DNK/NOR B NOR BRUKSANVISNING Polar F11 Fitness Monitor Light Back Trykk på OK for å åpne arkivmenyen. Trykk på knappene / for å bla videre i menyene. Trykk på og hold nede Back-knappen

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre?

Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Arktisk e-navigation: Polarkoden og andre utfordringer i nord veien videre? Turid Stemre Seniorrådgiver Internasjonalt miljø- og sikkerhetsarbeid Sjøfartsdirektoratet 13.04.2015 Generelt om Polarkoden

Detaljer

Brukerhåndbok. Topaz / XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211

Brukerhåndbok. Topaz / XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 1211 Brukerhåndbok Topaz / XL Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 1211 Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012

Betjeningsanvisning Busch-Wächter. 6842-101-500 IR-servicehåndsender. 2373-1-8141 Rev. 01 20.09.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KNX)/Titelblätter/Waechter/Titelblatt - 6842 - IR-Servicehandsender @ 25\mod_1340349812156_150251.docx @ 219810 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte

Monteringsprosedyre for Soundstop - lydmatte NORSOK STANDARD PIPING AND EQUIPMENT INSULATION R-004 5.7 Guidelines for acoustic insulation The acoustic pipe insulation classes can be met by various combinations of insulation materials and jacketing

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til Nucleus CR230 Remote Assistant Komme i gang Hurtigreferanse Om Bruk Cochlear Nucleus CR230 Remote Assistant for å styre og feilsøke din Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 lydprosessor.

Detaljer

PM AM

PM AM BRUKSANVISNING NO 3.1 3.2 3.3! 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 4.2 4.4 4.6 4.8 4.10 PM AM C A NO Produktbeskrivelse: (A) Skjermmodul (B) Håndleddsrem (C) Sensorknapp (D) USB-kontakt D B NO Produktbeskrivelse Din personlige

Detaljer

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen.

INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende figur. Fest braketten til innfellingsboksen. Aiko videodørtelefon 1716/1 og 1716/2 er laget for å benyttes i 2 Voice systemet til Urmet. KOMPONENTBESKRIVELSE OG KARAKTERISTIKKER INSTALLASJON Monter innfellingsboksen i den høyden som er vist i følgende

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

200 HR BRUKSANVISNING

200 HR BRUKSANVISNING NO 200 HR BRUKSANVISNING 3.1 4.1 4.7 D 4.2 4.3 4.4 4.5 4.8 4.9 4.10 4.6 4.11 PM AM C A NO Produktbeskrivelse (A) Treningssporeren (B) USB-ladeledning (C) Sensorknapp (D) Pulsmåler B NO Produktbeskrivelse

Detaljer

Sikkerhetsmessige forhåndsregler

Sikkerhetsmessige forhåndsregler 1 Art. Nr: 101100 Sikkerhetsmessige forhåndsregler Denne trimsykkelen er bygd for å gi optimal sikkerhet. Til tross for dette er det alltid noen forhåndsregler som må tas når man skal benytte et trimapparat.

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND

BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND BRUKERVEILEDNING MOBILT BREDBÅND INNHOLD ESKENS INNHOLD Velkommen Eskens innhold Kom i gang Hva forteller symbolene meg Hva er hva på Smartrouterens bakside Endre nettverksnavn og passord for WiFi-nettverk

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer