BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9"

Transkript

1 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat

2 DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse: Venstre Høyre Slangelengde: Venstre Høyre Innhold TAKK 5 HØREAPPARATET 6 HØYRE /VENSTRE MARKERING 7 AKUSTISKE INDIKATORER 7 BATTERIET 8 NÅR SKAL BATTERIET SKIFTES UT? 10 SLIK SLÅR DU AV OG PÅ HØREAPPARATET 11 JUSTERING AV LYDSTYRKEN 12 ALARM VED BRUTT KONTAKT MED MOTSATT APPARAT 14 LYTTEPROGRAMMER 14 HVORDAN SKIFTE LYTTEPROGRAM 17 Zen+ 18 BRUK AV TELEFON 19 HØREAPPARAT MED ØREPROPP 20 SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP INN I ØRET 21 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP UT AV ØRET 22 HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP 23 HØyRE/VENSTRE MARKERING 24 SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP INN I ØRET 25 TILPASNING AV ANKERET 26 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP UT AV ØRET

3 HØREAPPARAT MED custom ear tip 30 HØYRE/VENSTRE MARKERING 31 SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR-TIP INN I ØRET 32 ANKERET 33 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR-TIP UT AV ØRET 34 RENGJØRING 35 HØREAPPARATET 36 ØREPROPPSETTET 37 ØREPROPPEN 38 STANDARD ELLER CUSTOM ØREPROPPSETT 40 SETTE SAMMEN ET NYTT standard ØREPROPPSETT 42 SETTE SAMMEN ett NYTT CUSTOM ØREPROPPSETT 43 TILBEHØR 44 Hvis høreapparatet ikke virker 47 Pass godt på høreapparatet ditt 49 Gode råd og advarsler 51 kravspesifikk informasjon 55 TAKK for at du valgte et Widex høreapparat Høreapparatet er designet med tanke på at det skal ha god lyd, være lett å bruke, være komfortabelt å ha på seg og gi deg frihet til egne valg Vi håper du vil bli fornøyd med ditt nye Widex høreapparat VIKTIG Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreapparatet Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig 4 5

4 HØREAPPARATET Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet uten ørepropp 1 Mikrofonåpninger 2 Volum kontroll 3 Programvelger 4 Av/PÅ bryter 5 Batteriskuff med neglegrep Nedenfor kan audiografen sette et kryss ved øreproppløsningen du har HØYRE /VENSTRE MARKERING AKUSTISKE INDIKATORER Pilen angir hvor markeringen er plassert (rødt merke = høyre og blått merke = venstre ) Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner Signalet kan være tale eller toner avhengig av hva du og audiografen din har blitt enige om Signalet kan også deaktiveres Justerer lydstyrke Tone* Av Bekrefter bruk av programknapp Klikkelyd Bytter program Talebeskjed Toner Av Slår på høreapparatet Talebeskjed Toner Av Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner Av Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat Talebeskjed Service påminnelse Talebeskjed Av * Uthevet betyr standard innstilling Av Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip 6 7

5 BATTERIET Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er: Luft Zink batteri type 13 Sett batteriet i batteriskuffen slik at siden med + på batteriet er opp Du kan bruke magneten som fulgte med høreapparatet hvis du synes det blir enklere Ta kontakt med Medisan A/S eller det stedet du fikk utlevert høreapparatene, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på batteripakken SLIK SETTER DU BATTERIET I HØREAPPARATET Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistremerket som sitter på batteriet Batteriet begynner å virke noen sekunder etter at klistremerket er fjernet Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet, skal det ikke brukes Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteriet er satt feil vei Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet Høreapparatet kan leveres med en spesiell batteriskuff som sikrer batteriet i batteriskuffen Denne typen batteriskuff kan være et godt valg dersom høreapparatet skal brukes av barn 8 9

6 NÅR SKAL BATTERIET SKIFTES UT? Så fremt at funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 7) Levetiden på batteriet etter at du har hørt den akustiske indikatoren, varierer Vi anbefaler derfor at du alltid har et nytt batteri lett tilgjengelig La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet SLIK SLÅR DU AV OG PÅ HØREAPPARATET Batteriskuffen er plassert i bunnen av høreapparatet Den fungerer også som Av/På bryter Du slår høreapparatet På ved å dytte den lille tappen på batteriskuffen oppover En akustisk indikator vil varsle om at høreapparatet er slått på, så sant denne funksjonen ikke er deaktivert Du slår høreapparatet Av ved å dytte den lille tappen på batteriskuffen nedover OFF Ordet OFF kommer til syne når høreapparatet er slått av Husk alltid å slå høreapparatet Av når du legger det fra deg Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid VIKTIG Høreapparatet ditt kan slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler 10 11

7 JUSTERING AV LYDSTYRKEN Høreapparatet regulerer lyden automatisk, alt etter hvilke omgivelser du befinner deg i Høreapparatet kan være utstyrt med en volumkontroll, formet som en vippebryter Vipp bryteren oppover for å gradvis øke volum Vipp bryteren nedover for å gradvis dempe volum I standard innstilling, vil enhver justering av volum påvirke begge høreapparatene Slå lyden helt av: Fortsett å vippe bryteren nedover etter at du har hørt den konstante tonen Slå lyden på igjen : Vipp bryteren oppover eller Bytt lytteprogram eller Slå høreapparatet AV og På igjen All justering av volum forsvinner når høreapparatet slås av, eller når du bytter lytteprogram Dersom du ønsker å koble bort volumkontrollen må du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet Hvis du vil gjøre noe med hvor mye lyden heves eller senkes når du trykker på volumkontrollen, må du ta kontakt med audiografen din Dersom toneindikatoren ikke er deaktivert, vil du høre en varseltone hver gang du bruker volumkontrollen Når lyden er skrudd helt opp eller ned, blir varseltonen konstant VIKTIG Dersom lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig, for lav eller gjengivelsen av lyder ikke virker riktig, bør du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet 12 13

8 ALARM VED BRUTT KONTAKT MED MOTSATT APPARAT (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen din har aktivert den) Hvis ett av høreapparatene faller av øret og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone og en talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet LYTTEPROGRAMMER I tillegg til standard Master programmet, kan høreapparatet i tillegg programmeres med inntil fire av de følgende programmene I tillegg kan du få det spesielle Zen programmet Zen+ Musikk TV Komfort Reversert fokus Audibility Extender Telefon T M+T Zen Kombinert program For å lytte på musikk For å lytte på TV Gir komfort i støyende omgivelser Fokus på lyder bakfra Gjør lyse toner hørbare For å lytte til telefon I dette programmet kan du høre via telespolen (T), ikke via mikrofonen i høreapparatet (M) Telespolen brukes på steder som har et teleslyngeanlegg installert Aktivering av telespolen gjør det mulig å høre på en bestemt lydkilde, samt å stenge ute lyder fra omgivelsene I dette programmet kan du høre både via høreapparatets mikrofon (M) og telespolen (t) Spiller tilfeldige harmoniske toner Inneholder én stil Master programmet i det ene øret og enten ZEN, Reversert fokus, Audibility Extender, T, MT eller Telefon i det andre øret Zen+ Spesielt Zen program med opp til tre ulike Zen stiler 14 15

9 Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensetningen av lytteprogrammer endres Zen programmet kan brukes med forsterkning slik at omgivelseslyder og de harmoniske tonene høres samtidig Eller, det kan brukes alene i stille omgivelser (uten forsterkning) når du ikke er avhengig av å høre lyder rundt deg Varigheten på spilletiden av Zen tonene kan settes av audiografen din i samråd med deg, i forhold til dine behov HVORDAN SKIFTE LYTTEPROGRAM Så fremt funksjonen ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter program Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4:Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5:Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+: Talebeskjed eller tone I standard innstilling bytter du lytteprogram i begge høreapparatene VIKTIG Dersom du bruker Zen programmene kan dette hindre deg fra å høre omgivelseslyder, også tale Programmene skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder Slå da høreapparatet over til et program uten Zen 16 17

10 Zen+ Du får tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren inne en kort stund (Ca 2 sekunder) Deretter kan du ved korte trykk på programvelgeren velge mellom de ulike Zen tonene Ved å holde programvelgeren inne i ca 1 sekund vil du kunne gå ut av Zen+ programmet igjen Ønsker du å få programvelgeren deaktivert, kontakt stedet der du fikk høreapparatet utlevert BRUK AV TELEFON Når du snakker i telefonen anbefaler vi at du holder telefonen i vinkel inn mot hodet over øret ikke direkte mot øret Dersom lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte litt på telefonrøret i ulike posisjoner 18 19

11 HØREAPPARAT MED ØREPROPP Øreproppsettet består av følgende deler: 1 Krok over øret - hook 2 Slange 3 Ørepropp 3a Lydutgang 3b Ventileringskanal SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP INN I ØRET Sett øreproppen inn i øret ved å holde i den nedre delen av slangen Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og litt oppover med den andre hånden Etter at du har satt øreproppen på plass i øret, skal selve høreapparatet plasseres bak øret slik at apparatets hook hviler på øret, tett inn mot hodet 20 21

12 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP Øreproppsettet består av følgende deler: 1 Slange med 1a hook 1b tilpasset anker 2 Standard ear-tip 1a Trekk forsiktig øreproppen ut av øret mens du holder i den nederste delen av slangen 1 2 1b 22 23

13 HØyRE/VENSTRE MARKERING Slangene i øreproppsettet er tilgjengelig i flere lengder for både høyre og venstre øre De ulike størrelsene er trykket på slangen Rødt trykk indikerer at slangen er til høyre øre, blått trykk indikerer at den er til venstre øre SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP INN I ØRET Plasser høreapparatet bak øret slik at slangen ligger komfortabelt på øret, tett inntil hodet Ved å holde fast i den nedre delen av slangen, kan du nå plassere ear-tip en i øregangen Sørg for at ankeret er plassert riktig i øregangen slik at det sitter godt i øret 24 25

14 TILPASNING AV ANKERET Ankeret skal forme en løkke tilpasset øregangens diameter slik at den holder ear-tipen på riktig plass inne i øregangen Det er flere måter å gjøre dette på: METODE 1 Stikk enden av ankeret gjennom det lille hullet på siden av slangen METODE 2 Bøy ankeret i den retningen som den prikkede linjen og pilene viser Stikk enden av ankeret gjennom det lille hullet på siden av slangen som illustrert, slik at det formes en hjerteformet løkke Når løkken har riktig størrelse, klipper du av den resterende delen av ankeret Når løkken har riktig størrelse, klipper du av den resterende delen av ankeret 26 27

15 GENERELL INFORMASJON Vær nøye med å klippe helt kant i kant med hullet på slangen, slik at det ikke gjenstår noen skarpe kanter Stryk over med fingeren for å sjekke at det ikke gjenstår noen skarpe kanter Hvis deler av ankeret stikker ut av hullet og skaper en ujevn overflate, kan det føre til irritasjoner i øregangen SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret Trekk forsiktig ear-tip en ut av øregangen mens du holder i den nederste delen av slangen 28 29

16 HØREAPPARAT MED custom ear tip Øreproppsettet består av følgende deler: 1 Slange med 1a hook 1b tilpasset anker 2 Custom ear-tip med 2a Uttrekkssnor 2b Ventileringskanal HØYRE/VENSTRE MARKERING Slangene i øreproppsettet er tilgjengelig i flere lengder for både høyre og venstre øre De ulike størrelsene er trykket på slangen Rødt trykk indikerer at slangen er til høyre øre og blått trykk indikerer at den er til venstre øre Custum ear-tip en har et Widex merke Rød skrift indikerer høyre øre og blå skrift indikerer venstre øre 30 31

17 SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR-TIP INN I ØRET Sett custom ear-tip en inn i øret ved å holde i den nederste delen av slangen Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og litt oppover med den andre hånden ANKERET Med custum øreproppsett brukes bare 2 mm av ankeret Klipp ankeret slik at det kun gjenstår ca 2 mm Det er viktig at disse 2 mm er intakt, da disse sørger for at custom ear-tip en holdes i riktig posisjon Slangen skal se slik ut etter at ankeret er justert/ klippet Selve høreapparatet plasseres bak øret slik at apparatets hook hviler på øret, tett inntil hodet 32 33

18 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR- TIP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret RENGJØRING Følgende renseverktøy er tilgjengelig for ditt høreapparat og øreproppsett 1 Myk klut 2 Verktøy for fjerning av ørevoks 3 Rensenål Ta tak i uttrekkssnoren og dra forsiktig custom ear-tip en ut av øret Kontakt Medisan A/S eller det stedet der du fikk høreapparatet dersom du trenger nytt renseverktøy VIKTIG Ikke dra i slangen for å få ut høreapparatet Bruk uttrekkssnoren 34 35

19 HØREAPPARATET Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler ØREPROPPSETTET Det er viktig at øreproppsettet er rent og uten ørevoks, fuktighet eller liknende Tørk av øreproppsettet med en myk klut med jevne mellomrom Bruk aldri alkohol eller andre sterke rengjøringsmidler for å rengjøre øreproppsettet Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke 36 37

20 ØREPROPPEN Ta øreproppen av slangen Minst en gang i uken skal du ta øreproppen fra slangen og vaske den i lunkent vann La den ligge å tørke over natten Rengjør ventileringskanalen med renseverktøyet Dersom det fortsatt er fuktighet i øreproppen når du skal bruke den, må du blåse ut siste rest av fuktighet med en blåseball eller liknende Rengjør lydkanalen med renseverktøyet Dersom slangen faller lett av proppen, blir stiv, misfarget eller revner må den byttes Ny slange kan du få ved å kontakte Medisan A/S, eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet 38 39

21 STANDARD ELLER CUSTOM ØREPROPPSETT Rengjøring av tett slange Ta øreproppsettet av høreapparatet ved å bøye det forsiktig bakover som vist Tre rensenålen gjennom slangen slik at den kommer ut i den andre enden Dra ear-tip en av slangen Hvis du har en custom ear-tip kan du dra den forsiktig av slangen ved å vri den lett fra side til side Hvis custom ear-tip en har ventilasjonskanal, bruk renseverktøyet for å fjerne eventuell ørevoks Hvis nødvendig kan ear-tip en vaskes Dra ear-tip en av slangen Vask ear-tip en grundig i lunket vann La den tørke over natten 40 41

22 SETTE SAMMEN ET NYTT standard ØREPROPPSETT Press ear-tip en på slangen Sjekk at ear-tip en sitter godt fast Fest øreproppsettet på toppen av høreapparatet som illustrert Hvis du trenger påfyll av øreproppsettet eller hvis ear-tip en ikke lenger passer til øret ditt, kan du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet eller Medisan A/S SETTE SAMMEN ett NYTT CUSTOM ØREPROPPSETT Hold custum ear-tip en mellom to fingre, med uttrekkssnoren nedover Hold slangen med den andre hånden som illustrert Press slangen forsiktig på plass i custom ear-tip en Bruk neglen til å presse slangen så langt inn som mulig slik at den sitter godt fast Fest øreproppsettet på toppen av høreapparatet som illustrert Slangen bør byttes med jevne mellomrom Ny slange kan du få ved å kontakte Medisan A/S, eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet Hvis du må ha ny custom ear-tip må du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet 42 43

23 TILBEHØR Det finnes et variert utvalg av hjelpemidler til ditt CLEAR høreapparat Kontakt audiografen din for å få råd og hjelp til å avgjøre om du kan ha nytte av for eksempel en fjernkontroll eller andre hjelpemidler Audioinngang Høreapparatet ditt kan utstyres med en audiosko Dette gir tilgang til en rekke tilbehør som er tilgjengelig for høreapparater (FM og CROS/Bi-CROS systemer), i tilegg til eksternt audioutstyr (radio/tv etc) På denne måten kan lyd fra for eksempel en radio eller en mikrofon som overføres via FM, fanges direkte opp i høreapparatet I standardinnstilling bytter høreapparatet automatisk over til et audioprogram når du kobler til en audiosko Hvis du ønsker å bytte til ett av de andre programmene, må du trykke på programvelgeren på høreapparatet Så snart du fjerner audioskoen fra høreapparatet, kommer den opprinnelige programrekkefølgen tilbake igjen For mer informasjon om audioinngang, kontakt stedet du fikk høreapparatet utlevert eller Medisan A/S Program Programrekkefølge med audiosko VIKTIG Dersom høreapparatet kobles til utstyr som er forbundet med en elektrisk kontakt skal sikkerhetsforskriftene i den internasjonale standarden IEC være oppfylt Høreapparatet må ikke kobles til kontakter som er merket med en eller flere av følgende symboler: I skjemaet på neste side kan audiografen notere hvilke audioprogrammer du har tilgjengelig og hvor de er plassert 44 45

24 FM systemer FM systemer er tilleggsutstyr som kan brukes sammen med høreapparatet Et FM system gjør det lettere å forstå tale i vanskelige lyttesituasjoner FM systemet fra Widex heter SCOLA FM systemet består av en trådløs mikrofon som plasseres like ved den som snakker, og en mottaker som festes på høreapparatet via en FM sko Rekkevidden er opptil 15 meter, avhengig av omgivelsene Etter som systemet er trådløst, får både den som lytter og den som prater fri bevegelighet innenfor den angitte rekkevidden SCOLA FM system kan innstilles etter dine behov Dette kan bety at programknappen på høreapparatet ikke fungerer likt som når man bruker en audiosko Hvis høreapparatet ikke virker Problem Mulig årsak Løsning Henvend deg der du fikk høreapparatet for å få hjelp til å finne ut om du kan ha nytte av et FM system Høreapparatet er stumt Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet er ikke slått på Batteriet er dødt / virker ikke Lydutgangen på øreproppen/eartip en er blokkert Batteriet er nesten oppbrukt Lydutgangen på øreproppen/eartip en er blokkert Øret er tilstoppet av voks Kontroller at batteriskuffen er helt lukket Sett inn et nytt batteri Ørepropp: Rens den blokkerte lydutgangen (se side 38) Standard ear-tip: Bytt ut eller rens ear-tip en (se side 41) Custom ear-tip: Rens ear-tip en (se side 41) Sett inn et nytt batteri Ørepropp: Rens den blokkerte lydutgangen (se side 38) Standard ear-tip: Bytt ut eller rens ear-tip en (se side 41) Custom ear-tip: Rens ear-tip en (se side 41) Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Hørselen din kan ha endret seg Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet 46 47

25 Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet piper vedvarende Øret er tilstoppet av ørevoks Slangen er gul og stiv eller sprukket Ear-tipen er ikke satt korrekt i øregangen Ørepropp: Hooken er ødelagt Det er smuss på Av/ På bryteren Forbindelsen mellom høreapparatene er brutt Øreproppen/ ear tip en er ikke satt riktig inn i øregangen Øreproppen/ ear tip en sitter for løst i øret Ørepropp: Slangen faller lett av øreproppen eller hooken på høreapparatet Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Bytt slange Ta ear-tipen ut og prøv igjen Henvend deg der du fikk utlevert høreapparatet Skyv bryteren frem og tilbake noen ganger Slå høreapparatene Av og På igjen Ta proppen/ear-tip en ut av øret og prøv igjen Henvend deg der du fikk utlevert høreapparatet Bytt slange Pass godt på høreapparatet ditt Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det Hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje Vær forsiktig med høreapparatet Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet 48 49

26 Når du bader må du huske å ta av deg høreapparatet Du må heller ikke ha det på når du tar på hårspray, parfyme eller andre sprayer, eller føner håret I omgivelser med mye fuktighet kan det være lurt å bruke et tørkesett på høreapparatet om natten Se på bruksanvisningen som følger med tørkesettet hvordan det skal brukes Gode råd og advarsler Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart Du bør være påpasselig med at høreapparatet og tilbehøret ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine Kast brukte batterier på en forsvarlig måte Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende Putt aldri selv batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det advarsel Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet Kvitt deg med brukte batterier slik det er beskrevet på batteripakken 50 51

27 La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørselsresten din best mulig Men, du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å kunne høre omgivelseslyder (feks i trafikken, varselsignaler) Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret ditt, må du kontakte legen din Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året hos lege Høreapparatet er laget av moderne allergisikkert materiale, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner Vær oppmerksom på eventuell hudirritasjon i øregangen Kontakt stedet der du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen En infeksjon kan skyldes for lite ventilasjon i øregangen Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg Sørg for å gjøre rent høreapparatet og proppen som anbefalt Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du kan desinfisere proppen og tilbehøret Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre ren proppen Høreapparatet ditt har en innebygd sender/mottager som koordinerer høreapparatene Det magnetiske feltet på sender/mottageren er veldig lavt Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder Men, man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner 52 53

28 Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet Du må ikke bruke høreapparatet ved røntgenbehandling, CT, MR og kortbølge eller andre liknende behandlinger Du må heller aldri legge høreapparatet i en mikrobølgeovn Dette er noen former for stråling som kan ødelegge høreapparatet Stråling som kan komme fra for eksempel overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svakere og vil ikke skade høreapparatet Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser kravspesifikk informasjon Herved erklærer Widex A/S at produktet C4-9 overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår i direktiv 1999/5/ EC En kopi av direktivet kan du finne her:

29 Federal Communications Commission and Industry canada Statement FCC ID: TTY-C49 IC: 5676B-C49 This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna Increase the separation between the equipment and receiver Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102 Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment 56 57

30 Høreapparatet med tilbehør bør ikke kastes sammen med vanlig søppel hvis du skal kvitte deg med det Kontakt Medisan AS hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller 58 59

31 Medisan AS PB 5073 Majorstua 0301 Oslo Tlf: Printed by HTO / #01v #01

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din.

Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din. RITE BRUKSANVISNING Gratulerer Takk for at du valgte vårt produkt for å hjelpe deg til å høre bedre. Det representerer det mest avanserte innen teknologi som finnes i dagens høreapparater. Det anbefales

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.no / hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 5 Høreapparatene dine 6 Bli kjent med høreapparatene dine 6 Komponenter og navn 7 Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY INNHOLD INTRODUKSJON... 4 PAKKENS INNHOLD... 6 SCOLA SYSTEMET... 9 SCOLA BUDDY MOTTAKER...9 oversikt OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER... 11 KLARGJØR SCOLA BUDDY

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Nevara, Saphira, Juna Innhold Beskrivelse av høreapparatet 7 Bruksanvisning steg for steg 10 Steg 1: Sett i batteriet 10 Steg 2: Slå høreapparatet PÅ 12 Steg

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia 2 Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-FA modell Ørehenger DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

Passport BTE- og ITEbruksanvisning

Passport BTE- og ITEbruksanvisning Passport BTE- og ITEbruksanvisning 029-5749-10b_Passport_CombinedGd_NOR.indd 1 11/1/2012 8:33:13 PM Innholdsfortegnelse Ditt Passport høreapparat...1 Funksjonene til Passport høreapparat... 2 Informasjon

Detaljer

Innledning til dette heftet

Innledning til dette heftet BRUKSANVISNING BTE13 SP Innledning til dette heftet Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye høreapparat. Les gjennom heftet nøye, også delen Advarsel. Dette hjelper deg

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CIC høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Skifte batteri 13 Datalogging 15

Detaljer

Telefon CL100 og CL100+

Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100 og CL100+ Bruker- og vedlikeholdsveiledning Telefon CL100 og CL100+ Telefon CL100: Telefon CL100+ (med benleder): HMS art. nr.: 160782 HMS art. nr.: 160776 Best. nr.: 1104119 Best. nr.: 1104118

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom Bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for: Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom CE-merket 2015 2015 Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten. Se bruksanvisningen

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

For more information please visit www.rollermouse.com

For more information please visit www.rollermouse.com For more information please visit www.rollermouse.com Contour Design, Inc. 10 Industrial Drive Windham New Hampshire, 03087, USA Phone: 800-462-6678 E-mail: ergoinfo@contourdesign.com Contour Design Europe

Detaljer