Brukerveiledning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerveiledning. www.mio-tech.be"

Transkript

1 Brukerveiledning

2 Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel.

3 Innholdsfortegnelse Forsiktighetsregler og advarsler...iii 1 Oppstart Installere batteriene Den første oppstartsprosedyren Bruk av utstyret i bil... 4 Bruk av bilholderen... 4 Tilkobling av billaderen Hvordan virker elektronikken... 5 Komponenter på forsiden... 5 Komponenter på baksiden... 6 Komponenter på venstre side... 7 Komponenter på høyre side... 8 Komponenter på toppen... 9 Komponenter på toppen Grunnleggende funksjoner Hvordan enheten skrus av og på Navigere på skjermen Bruk av SD/MMC-kort Feilsøking og vedlikehold Hvordan setter du systemet tilbake til utgangsinnstillingene Feilsøking Strømproblemer Problemer med skjermen GPS Problemer Vedlikehold av enheten Opplysninger om godkjennelse Regulations Statements i

4 ii Class B Regulations European Notice Forholdsregler for sikkerhet... 21

5 Forsiktighetsregler og Forsiktighetsregler og advarsler advarsler For din egen sikkerhet skal ikke kontrollfunksjonene brukes mens du kjører. Bruk dette produktet med varsomhet Dette produktet er beregnet for bruk utelukkende som hjelpemiddel til navigasjon. Det er ikke ment til nøyaktige retningsangivelser, avstandsmålinger eller steds- og topografipåvisninger. Den beregnede ruten er bare egnet til henvisningsformål. Brukeren har selv ansvar for å overholde trafikkskilt og lokale regler i trafikken. Ikke la instrumentet ligge igjen i direkte sollys på dashbordet når du går fra bilen. Overoppheting av batteriet kan forårsake feil og/eller være til fare. GPS drives av myndighetene i USA, og bare de er ansvarlige for hvordan GPS fungerer. Enhver endring i GPS-systemet kan påvirke nøyaktigheten til ethvert GPS-utstyr. GPS satellittsignaler går ikke gjennom kompakte materialer (bortsett fra glass). GPS er ikke tilgjengelig når du passerer gjennom en tunnel eller er inne i en bygning. Minst 4 GPS satellitter trengs for å bestemme den aktuelle GPS-posisjonen. Signalmottak kan påvirkes av forhold som dårlig vær eller tette hindringer i luften (for eksempel trær eller en bygning). Trådløst utstyr kan interferere med mottak av satellittsignaler og forårsake ustabilitet i signalmottaket. iii

6 Bilholder er nødvendig når utstyret brukes i bil. Det anbefales at du plasserer utstyret på riktig sted og unngår områdene som er angitt på figuren nedenfor. Ikke sett opp slik at førerens utsikt sperres. Skal ikke plasseres uten feste på dashbordet. Skal ikke plasseres foran luftputepaneler. Skal ikke plasseres der hvor en luftpute kan utløses. iv

7 1 Oppstart 1.1 Installere batteriene MERK: Hvis du vil bruke enheten i en bil, kan du også benytte billaderen. (se avsnitt 1.3 for mer informasjon) 1. Finn frem fire batterier av typen "AA" av samme type og fabrikat. 2. Trykk på utløserknappen for bakdekselet på baksiden av enheten ( ). 3. Fjern bakdekselet ved å dytte det oppover ( ). 4. Sett inn fire batterier av typen "AA" i batterirommet. Sett inn batteriene med terminalene som (+) og (-) tegnene viser. 5. Dytt bakdekselet på plass slik at det klikker på plass. 1

8 ADVARSEL: Bytt batteriene med en gang de begynner å få lav spenning. Det er viktig at batteriene har nok spenning for at enheten skal kunne fungere, selv om du kan få strøm fra en ekstern strømkilde via billaderen eller USB-kabelen. Hvis du ikke følger dette, kan det føre til skade på enheten. Når du skal bytte batterier må du benytte batterier av samme type og fabrikat. Bytt alle batteriene samtidig. Ikke bland nye og gamle batterier. Når du ikke skal benytte batteriet i en lengre periode (mer enn en måned), må du ta ut batteriene slik at du unngår korrosjon. Hvis batteriet lekker må du fjerne vesken, og sette inn nye batterier MERK: Etter du har satt inn batteriene må du holde strømknappen inne i fem sekunder for å skru på enheten. (Du kan lese mer om dette i neste avsnitt.) Avhengig av egenskapene til ulike batterityper, varigheten på batteriet vil variere. Se lokale regler for avhending av brukte batterier. 1.2 Den første oppstartsprosedyren 1. Sørg for at enheten har nok strøm fra batteriene, eller fra billaderen. 2. For førstegangs oppstart, hold strømknappen inne i fem sekunder for å slå på enheten. MERK:For normal operasjon, trykk inn strømknappen en gang for å skru enheten av og på. 3. Skjermen for språkinnstillinger vises. Nå kan du bruke venstre/høyre-piltasten for å skifte mellom språk. Tast for å fortsette. 2

9 4. Skjermen for dato og tid kommer frem. Trykk piltasten for å velge tidssone, dato og tidspunkt der du er. Så taster du for å fortsette. 5. Skjermbildet med hovedmenyen vises. Nå kan du begynne å bruke utstyret. 3

10 1.3 Bruk av utstyret i bil En bilholder og en billader leveres sammen med enheten. Bruk av bilholderen ADVARSEL: Velg et passende sted å plassere bilholderen. Sett aldri bilholderen på et sted hvor den kan sperre for førerens utsikt. Hvis bilvinduet er farget anbefales det å bruke bilantennen (valgfritt) til å lede antennen til et høyt punkt på bilen gjennom vinduet. Vær forsiktig så ikke antennen kommer i klemme når du lukker bilvinduet. (I biler med fastkilingssperre vil vinduet automatisk la det være en åpning igjen). Bilholderen brukes til å feste utstyret nær inntil vinduet. Tilkobling av billaderen Billaderen gir enheten strøm når du bruker det i bilen. ADVARSEL: For å beskytte enheten fra plutselige spenningsvariasjoner må du koble til billaderen etter at bilmotoren er startet. 1. Fest den ene enden av billaderen inn i mini-usb-kontakten på enheten. 2. Sett den andre enden inn i sigarettuttaket i bilen for å gi enheten strøm. 4

11 1.4 Hvordan virker elektronikken MERK: Fargen på enheten er muligens en annen en den som vises på bildene i denne brukerhåndboken, avhengig av hvilken modell du har kjøpt. Komponenter på forsiden Ref Komponent Beskrivelse Berøringsskjerm Strømindikator Menyknapp Viser utgangssignalet for enheten. Trykk på skjermen med fingeren for å velge en menykomando eller taste inn informasjon. Lyser grønt når enheten bruker ekstern strømforsyning. Blinker gult når batterispenningen er lav. Gløder oransje når batteristrømmen er kritisk lav. Åpner hovedmenyen skjermbilde. 5

12 Komponenter på baksiden Ref Komponent Beskrivelse Bakdeksel Utløserknapp for bakdekselet Bak dette finner du batteridekselet. Trykk på denne knappen for å løsne bakdekselet slik at du kan sette inn/bytte batterier. 6

13 Komponenter på venstre side Ref Komponent Beskrivelse Strømbryter Skrur enheten av og på. Tilbakestillingsk napp Setter enheten tilbake til utgangsstillingene 7

14 Komponenter på høyre side Ref Komponent Beskrivelse SD/MMC Spalte Her passer et SD (Sikker Digital) eller MMC (MultiMediaCard) kort for tilgang til data som f.eks. kart. 8

15 Komponenter på toppen Ref Component Description Bilantennekonta kt Under gummidekslet er det en kontakt for tilkobling av en GPS bilantenne (valgfritt) slik at antennen kan plasseres på et høyt punkt på bilen for best mulig signalmottak. 9

16 Komponenter på toppen Ref Komponent Beskrivelse Kontakt til Tilkobling av et par stereo hodetelefoner. hodetelefon Mini-USB Her festes USB-kabelen eller kabelen fra billaderen. Kontakt Stativ Festes på bilholderen. 10

17 Grunnleggende 2 Grunnleggende funksjoner funksjoner 2.1 Hvordan enheten skrus av og på Trykk inn strømknappen en gang for å skru enheten av. Når du trykker på AV/PÅ bryteren for å slå av enheten, vil enheten gå inn en dvalemodus og systemet slutter å virke. Når du slår den på igjen, starter den opp på nytt. MERK: Hvis du skrur av strømmen ved å holde inne strømknappen i fem sekunder, må du holde knappen inne i fem sekunder for å skru på enheten igjen. Du vil da kunne se oppstartsskjermen. 11

18 2.2 Bruk fingrene til å trykke på skjermen for navigering og for å velge objekter på skjermen. Du kan gjøre følgende: Ta st Trykk på skjermen med fingeren for å åpne ting, eller velge alternativer. T Navigere på skjermen rekk Hold fingeren på skjermen og dra den opp/ned/høyre/venstre eller på tvers av skjermen. Tast og hold Trykk ned og hold til en handling er fullført, eller et resultat eller en meny vises. 2.3 Bruk av SD/MMC-kort Enheten har en SD/MMC-spalte hvor det kan settes inn et valgfritt Digital eller MultiMediaCard lagringskort. Secure MERK: Pass på det ikke kommer andre objekter inn i spalten. La det ligge et SD- eller et MMS-kort i et lukket eske slik at støv og fuktighet unngås når det ikke er i bruk. For å bruke SD/MMC-kortet skal det settes inn i spalten med kontaktenden mot åpningen og etiketten mot enhetens forside. 12

19 Når kortet skal tas ut, må du passe på at ingen funksjon benytter kortet, så kan du skyve på overkanten av kortet for å løsne det og deretter trekke det ut av spalten. 13

20

21 Feilsøking og vedlikehold 3 Feilsøking og vedlikehold Dette kapitlet gir løsninger på vanlige problemer som kan dukke opp. Det gir deg også veiledning i hvordan du tar vare på enheten. MERK: Hvis du får et problem du ikke greier å løse, kan du kontakte forhandleren for å få hjelp. 3.1 Hvordan setter du systemet tilbake til utgangsinnstillingene Fra tid til annen kan du ha behov for å gå tilbake til utgangsinstillingene. Du bør for eksempel gå tilbake til utgangsinnstillingene når enheten ikke responderer, det vil si når den ser ut til å henge eller være låst. Bruk et tynn pinne, som en utbrettet binders, til å trykke inn tilbakestillingsknappen på enheten. 15

22 3.2 Feilsøking Strømproblemer Strømmen slås ikke på når batteriet brukes Det kan være for lite strøm igjen på batteriet til å drive enheten. Bytt ut batteriene med nye. Så skrur du på enheten. Problemer med skjermen Skjermen er avslått Hvis det ikke ser ut som skjermen reagerer selv etter at av/på-bryteren er slått på, kan følgende forsøkes til problemet er løst: Bytt ut batteriene med nye, eller koble enheten til en ekstern strømkilde. Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen reagerer langsomt Pass på at enheten ikke går tom for batteristrøm. Hvis problemet ikke forsvinner må du sette systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Skjermen låser seg Sett systemet tilbake til utgangsinnstillingene. Det er vanskelig å lese av skjermbildet Kontroller at enhetens bakgrunnsbelysning er slått på, og juster lysstyrken hvis det er nødvendig. 16

23 GPS Problemer Hvis det ikke er tilgang på gyldige signaler, må du ta følgende i betraktning: Merk at G PS-mottagningen kan påvirkes av: Dårlig vær. Tette objekter som skygger for utsikten (for eksempel trær og høye bygninger). Annen trådløs apparatur i bilen. Farget vindusglass i bilen. 3.3 Vedlikehold av enheten Hvis du tar godt vare på enheten vil dette sikre problemfri drift og minske faren for skade på enheten. Hold enheten på god avstand fra områder med mye fuktighet og høye temperaturer. Unngå direkte sollys eller sterk ultrafiolett stråling på enheten over lengre tid. Ikke sett noe oppå enheten og pass på at ingenting faller på den. Pass støt. på ikke miste enheten i bakken og unngå at den utsettes for kraftige Ikke la enheten utsettes for plutselige store temperaturendringer. Det kan føre til kondensdannelse inne i enheten som kan være skadelig for den. Dersom det oppstår kondens bør enheten få tørke skikkelig. Pass på ikke å sette deg på enheten hvis du har den i baklommen el.l. Det er lett å få riper på overflaten av skjermen. Unngå skarpe gjenstander på skjermen. Avtagbare skjermbeskyttere som er laget spesielt for bruk sammen med bærbare enheter med LCD-skjermen kan være til hjelp, slik at du ikke skraper opp skjermen. Enheten må aldri rengjøres med strømmen slått på. Bruk en myk, lofri klut fuktet med litt vann til å tørke av skjermen og utsiden av enheten. Ikke bruk papirhåndklær til å rengjøre skjermen. 17

24 Forsøk aldri å ta enheten fra hverandre, reparere den eller gjøre modifikasjoner. Dette kan føre til skade på enheten og til og med fysisk skade og skade på eiendom. Ikke oppbevar eller ha med deg brennbare væsker, gass eller eksplosiver samme sted som enheten eller tilbehøret. på 18

25 Opplysninger om 4 Opplysninger godkjennelse om godkjennelse MERK: Etiketter på utsiden av enheten angir myndighetskravene som den modellen du har er i overensstemmelse med. Sjekk etikettene på enheten med henvisning til opplysningene i dette kapitlet. Noen merknader gjelder bare for enkelte modeller. 4.1 Regulations Statements Class B Regulations USA Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. 19

26 Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user s authority to operate the equipment. Please note: The use of a non-shielded interface cable with this equipment is prohibited. Canada Canadian Department Of Communications Radio Interference Regulations Class B Compliance Notice This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canada Interference-Causing equipment regulations. Cet appareil numérique de Classe B respecte toutes les exigences du Règlement Canadien sur le matériel brouileur. European Notice Products with the CE marking comply with Radio & Telecommunication Terminal Equipment Directive (R&TTE) (1999/5/EEC), the Electromagnetic Compatibility Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) as amended by Directive 93/68/ECC - issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Standards: EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements EN : Electronic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM), ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 khz and 40 GHz EN55022: Radio disturbance characteristics 20

27 EN55024: Immunity characteristics EN : Limits for harmonic current emissions EN : Limitation of voltage fluctuation and flicker in low-voltage supply system EN60950 / IEC 60950: Product Safety The manufacturer cannot be held responsible for modifications made by the User and the consequences thereof, which may alter the conformity of the product with the CE Marking. 4.2 Forholdsregler for sikkerhet Bruk kun billaderen (ATECH, ATPI-68HT0501-NC1.0) som ble levert med enheten. Hvis du benytter en annen type billader vil dette resultere i feil på enheten. Dette produktet er beregnet til å være forsynt med en Listeført spenningsforsyningsenhet merket LPS, Limited Power Source og utgangsstyrke angitt som + 5 V dc / 1.0 A. Ikke ødelegg, punkter eller kast batteriene på åpne flammer. Batteriet kan antennes eller eksplodere, og frigjøre helseskadelige kjemikalier. Viktige instruksjoner Forsiktig: Hvis batteriet skiftes med et batteri av feil type kan dette medføre eksplosjonsfare. Brukte batterier skal avhendes i henhold til bruksanvisningen. Skal bare byttes ut med samme eller en annen type som produsenten har anbefalt. Batteriet skal gjenvinnes eller avhendes på riktig måte. 21

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING

7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING 7500/7600 HURTIGMONTERINGSVEILEDNING Les denne hurtigmonteringsveiledningen før du starter å bruke P-touch. Henvis til brukerveiledningen for mer detaljert informasjon. Brukerveiledningen finnes på CD-ROMMEN

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710 Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0710 TOPAZ Brukerhåndbok 2 PUBLISHED

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte

Detaljer

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ- 663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparat 9 Fjerning av høreapparat 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte 14 Telespole

Detaljer

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Installere skriverdriveren. Oppsettingen er fullført!

Trinn 1. Sette opp maskinen. Trinn 2. Installere skriverdriveren. Oppsettingen er fullført! HL-5270DN Hurtigstartguide Laserskriver Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les hurtigstartguiden for instruksjoner om korrekt oppsett og installasjon. Trinn

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse.

LBP-800 Laserskriver. Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. LBP-800 Laserskriver Brukerhåndbok VIKTIG: Les denne håndboken nøye. Bruk denne håndboken når du trenger en hurtigreferanse. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheter forbeholdt All informasjon

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN

OPERATØRHÅNDBOK FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN OPERATØRHÅNDBOK FS-1040/FS-1041 FS-1060DN/FS-1061DN Denne operatørhåndboken er for modellen FS-1040, FS-1041, FS-1060DN og FS-1061DN. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på

Detaljer

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt

AirPort Extreme Klargjøringsoversikt AirPort Extreme Klargjøringsoversikt Innhold 3 Kapittel 1: Komme i gang 10 Kapittel 2: AirPort Extreme-nettverk 11 Bruke AirPort Extreme sammen med en bredbåndstilkobling til Internett 13 Bruke AirPort

Detaljer

Time Capsule Klargjøringsoversikt

Time Capsule Klargjøringsoversikt Time Capsule Klargjøringsoversikt Innhold 5 Kapittel 1: Komme i gang 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-programvaren 9 Hva du trenger for å komme i gang 11 Time Capsule-statuslyset 13 Kapittel 2: Konfigurere

Detaljer

ipod shuffle Funksjonsoversikt

ipod shuffle Funksjonsoversikt ipod shuffle Funksjonsoversikt 2 Innhold Kapittel 1 3 Grunnleggende om ipod shuffle 4 ipod shuffle-oversikt 4 Bruke ipod shuffle-kontrollene 5 Koble ipod shuffle til og fra 6 Lade batteriet 7 Statuslys

Detaljer

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok F305. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok F305 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson F305. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1025MFP FS-1120MFP/FS-1125MFP FS-1320MFP/FS-1325MFP Denne operatørhåndboken er for modellene FS-1025MFP, FS-1120MFP, FS-1125MFP, FS-1320MFP og FS-1325MFP. Denne operatørhåndboken skal

Detaljer

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50

Brukerhåndbok. SmartWatch 3 SWR50 Brukerhåndbok SmartWatch 3 SWR50 Innhold Komme i gang...4 Introduksjon...4 Oversikt...4 Lading...4 Slå på og av...5 Konfigurere SmartWatch 3...5 Grunnleggende informasjon...8 Slik bruker du berøringsskjermen...8

Detaljer

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Brukerhåndbok W302. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Brukerhåndbok W302 Gratulerer med kjøpet av en Sony Ericsson W302. Hvis du vil ha mer innhold til telefonen, kan du gå til www.sonyericsson.com/fun. Registrer deg nå for å få gratis lagring på Internett

Detaljer

INTELLIGENT BLODTRYKKSAVLESING. Brukerveiledning

INTELLIGENT BLODTRYKKSAVLESING. Brukerveiledning INTELLIGENT BLODTRYKKSAVLESING Brukerveiledning DE Bedienungsanleitung - DA Brugsvejledning - FR Manuel d utilisation - ES Manual del usuario - IT Manuale d uso NL Handleiding - PT Manual do usuário -

Detaljer

Viktig produktinformasjon om ipod touch

Viktig produktinformasjon om ipod touch Viktig produktinformasjon om ipod touch Dette Viktig produktinformasjon-heftet inneholder informasjon om sikkerhet, håndtering, regelverk og programvarelisens, samt den ettårige begrensede garantien for

Detaljer

Les denne "Hurtigreferansen" før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren.

Les denne Hurtigreferansen før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Les denne "Hurtigreferansen" før du installerer skriveren. Du må sette opp maskinvaren og installere driveren før du kan bruke skriveren. Trinn 1 Installere skriveren Installere skriveren Trinn 2 Hurtigreferanse

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811

Din bruksanvisning PHILIPS 220VW8FB http://no.yourpdfguides.com/dref/1030811 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS 220P2ES http://no.yourpdfguides.com/dref/4224097

Din bruksanvisning PHILIPS 220P2ES http://no.yourpdfguides.com/dref/4224097 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer