bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb"

Transkript

1 bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT

2 DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse: Venstre Høyre Slangelengde: Venstre Høyre 2

3 generelt Innhold takk høreapparatet HØYRE /VENSTRE MARKERING AKUSTISKE INDIKATORER BATTERIET SLIK SETTER DU BATTERIET I HØREAPPARATET Slik tar du batteriet ut av høreapparatet batteriskuff uten neglegrep Når skal batteriet skiftes ut? Slik slår du Av og På høreapparatet Justering av lydstyrke alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat lytteprogrammer Hvordan skifte lytteprogram Bruk av telefon HØREAPPARAT MED ØREPROPP SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP INN I ØRET SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP UT AV ØRET HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP HØyRE/VENSTRE MARKERING SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP INN I ØRET TILPASNING AV ANKERET SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP UT AV ØRET

4 HØREAPPARAT MED custom ear tip HØYRE/VENSTRE MARKERING SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR-TIP INN I ØRET SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR TIP UT AV ØRET RENGJØRING HØREAPPARATET Mikrofonåpningene Øreproppsettet ØREPROPPEN STANDARD ELLER CUSTOM ØREPROPPSETT SETTE SAMMEN ET NYTT STANDARD ØREPROPPSETT. 41 SETTE SAMMEN ET NYTT CUSTOM ØREPROPPSETT Hvis høreapparatet ikke virker Pass godt på høreapparatet ditt Gode råd og advarsler kravspesifikk informasjon

5 generelt takk......for at du valgte et Widex høreapparat. Høreapparatet er designet med tanke på at det skal ha god lyd, være lett å bruke, være komfortabelt å ha på seg og gi deg frihet til egne valg. Vi håper du vil bli fornøyd med ditt nye Widex høreapparat. viktig Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreapparatet. Høreapparatet, øreproppsettet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig. 5

6 høreapparatet Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet uten øreproppsett. 1. Mikrofonåpninger 2. Av/PÅ bryter 3. Batteriskuff med neglegrep 4. LED med Høyre/ Venstre ID Nedenfor kan audiografen sette et kryss ved øreproppsettet du har. Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip 6

7 generelt HØYRE /VENSTRE MARKERING Pilen angir hvor markeringen er plassert (rødt merke = høyre og blått merke = venstre ). AKUSTISKE INDIKATORER Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være tale eller toner avhengig av hva du og audiografen din har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres. Justerer lydstyrke Tone* Av Bekrefter bruk av programknapp Klikkelyd Av Bytter program Talebeskjed Toner Av Slår på høreapparatet Talebeskjed Tone Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner Av Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat Talebeskjed Av Service påminnelse Talebeskjed Av * Uthevet betyr standard innstilling. 7

8 BATTERIET Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er: Luft Zink batteri type 10. Ta kontakt med Medisan A/S eller det stedet du fikk utlevert høreapparatene, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på batteripakken. SLIK SETTER DU BATTERIET I HØREAPPARATET Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistremerket som sitter på batteriet. Batteriet begynner å virke noen sekunder etter at klistremerket er fjernet. Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet, skal det ikke brukes. Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet. Når du åpner batteriskuffen skal du være forsiktig med ikke å bøye den for langt bakover. 8

9 generelt Sett batteriet i batteriskuffen (ikke inn i selve høreapparatet) så siden med + er synlig når du holder høreapparatet som vist. Du kan bruke magnetpinnen som følger med til å plassere batteriet i batteriskuffen. + Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteriet er satt feil vei. Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet. 9

10 Slik tar du batteriet ut av høreapparatet 1. Åpne batteriskuffen som tidligere beskrevet. Plasser høreapparatet på en klut på en ren og jevn overflate, og snu det som illustrert. 2. Hold fast batteriskuffen og bruk batterimagneten til å dytte batteriet ut av batteriskuffen

11 generelt batteriskuff uten neglegrep Høreapparatet ditt kan leveres med en batteriskuff uten neglegrep. Det betyr at du da trenger et verktøy for å kunne åpne den. Denne typen batteriskuff kan være en fordel hvis for eksempel høreapparatet skal brukes av et barn. Et spesialverktøy vil følge med ved bestilling av denne typen batteriskuffer. Batteriskuffen åpnes som illustrert. 11

12 Når skal batteriet skiftes ut? Så fremt at funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 7). Vi anbefaler at du alltid har et nytt batteri lett tilgjengelig. La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet. viktig Høreapparatet ditt kan slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler. 12

13 generelt Slik slår du Av og På høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som en Av/På bryter. Du slår På høreapparatet ved å lukke batteriskuffen. Så fremt funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra at høreapparatet er slått på. Du slår høreapparatet Av ved å åpne batteriskuffen. Husk alltid å slå Av høreapparatet når du legger det fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid. 13

14 Justering av lydstyrke Høreapparatet regulerer automatisk lyden alt etter hvilke omgivelser du befinner deg i. Du kan normalt ikke justere lydstyrken på ditt høreapparat. Men, dersom du bruker en fjernkontroll sammen med høreapparatet kan du justere lydstyrken ved hjelp av denne. Enhver lydstyrkeregulering som gjøres via fjernkontrollen vil skje i begge høreapparatene. Hvis du vil gjøre noe med hvor mye lyden heves eller senkes når du trykker på fjernkontrollen, må du ta kontakt med audiografen din. Hvis du har en fjernkontroll anbefaler vi deg også å lese bruksanvisningen til den. Viktig Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig, for svak eller gjengivelsen av lyder ikke virker riktig, bør du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet. Det gjelder også dersom du ønsker ytterligere veiledning i bruken av høreapparatet. 14

15 generelt alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen din har aktivert den). Hvis ett av høreapparatene faller av øret, og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone og en talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet. Et lys vil også blinke på begge høreapparatene. Når det tapte høreapparatet er på plass igjen, og/eller batteriet er byttet, vil lyset stoppe å blinke. 15

16 lytteprogrammer Som standard har høreapparatet ditt ett lytteprogram (Master). Hvis du har en fjernkontroll kan fem av de følgende lytteprogrammene, inkludert Master, bli tilgjengelige. I tillegg kan du få det spesielle Zen programmet Zen+. Les også bruksanvisningen til fjernkontrollen. Musikk TV Komfort Reversert fokus Audibility Extender Telefon Zen Kombinert program Zen+ Musikk program TV program Gir komfort i støyende omgivelser Fokus på lyder bakfra Gjør lyse toner hørbare Telefon program Spiller tilfeldige harmoniske toner. Inneholder én stil Master programmet i det ene øret og enten Zen, Audibility Extender, Reversert Fokus eller Telefon i det andre Spesielt Zen program med opp til tre ulike Zen stiler. 16

17 generelt Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensettingen av lytteprogram endres. Zen programmet kan brukes med forsterkning slik at både omgivelseslyder og de harmoniske tonene høres samtidig. Eller, det kan brukes alene i stille omgivelser (uten forsterkning) når du ikke er avhengig av å høre lydene rundt deg. Varigheten på spilletiden av Zen tonene kan settes av audiografen din i samråd med deg, i forhold til dine behov. Viktig Dersom du bruker Zen programmene kan dette hindre deg fra å høre omgivelseslyder, også tale. Programmene skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da høreapparatet over til et program uten Zen. 17

18 Hvordan skifte lytteprogram Så fremt funksjonen ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter program via fjernkontrollen. Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4:Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5:Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+: Talebeskjed eller tone Hvis du bytter lytteprogram vil det skje i begge høreapparatene. 18

19 generelt Bruk av telefon Når du snakker i telefonen anbefaler vi at du holder telefonen i vinkel inn mot hodet over øret ikke direkte mot øret. Dersom lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte litt på telefonrøret i ulike posisjoner. 19

20 HØREAPPARAT MED ØREPROPP Øreproppsettet består av følgende deler: 1. Krok over øret - hook 2. Slange 3. Ørepropp 3a Lydutgang 3b Ventileringskanal 1 2 3b 3a 3 20

21 HØREAPPARAT MED ØREPROPP SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP INN I ØRET Sett øreproppen inn i øret ved å holde i den nedre delen av slangen. Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og oppover med den andre hånden. Etter at du har satt øreproppen på plass i øret, skal selve høreapparatet plasseres bak øret slik at apparatets hook hviler på øret, tett inn mot hodet. 21

22 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED ØREPROPP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret. Trekk forsiktig øreproppen ut av øret mens du holder i den nederste delen av slangen. Dersom det er vanskelig kan det hjelpe å vri øreproppen forsiktig fra side til side mens du trekker den ut. Det kan også hjelpe å trekke øret litt bakover og oppover med den andre hånden. 22

23 HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP Øreproppsettet består av følgende deler: 1. Slange med 1a. hook 1b. anker 2. Standard ear-tip 23

24 HØyRE/VENSTRE MARKERING Slangene i øreproppsettet er tilgjengelig i flere lengder for både høyre og venstre øre. De ulike størrelsene er trykket på slangen. Rødt trykk indikerer at slangen er til høyre øre, blått trykk indikerer at den er til venstre øre. 24

25 HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP INN I ØRET Plasser høreapparatet bak øret slik at slangen ligger komfortabelt på øret, tett inntil hodet. Ved å holde fast i den nedre delen av slangen, kan du nå plassere ear-tip en i øregangen. Sørg for at ankeret er plassert riktig i øregangen slik at øreproppsetter sitter godt i øret. viktig Vi anbefaler ikke å bruke høreapparatet uten anker med standard ear-tip løsningen. Hvis høreapparatet ikke er sikret med ankeret kan det falle av øret og bli borte. 25

26 TILPASNING AV ANKERET Ankeret leveres separat fra resten av øreproppsettet og kan brukes på flere ulike måter. Først vises hvordan ankeret kan brukes uten tilpasninger på forhånd: Stikk enden av ankeret gjennom det øverste lille hullet på siden av slangen. Enden av ankeret skal peke mot høreapparatet. Fortsett å dra helt til det ikke går lenger. Øreproppsettet er nå klart til bruk og kan plasseres slik at det hviler godt i øret. 26

27 HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP Ankeret kan også tilpasses slik at det passer i øret ditt. Det er flere måter å gjøre dette på. To eksempler på det er vist her: eksempel 1 Stikk enden av ankeret gjennom det øverste lille hullet på siden av slangen. Enden av ankeret skal peke mot høreapparatet. Fortsett å dra helt til det ikke går lenger. Snu øreproppsettet rundt. Stikk så enden av ankeret gjennom det nederste lille hullet på siden av slangen slik at det formes en løkke. Når løkken har riktig størrelse (slik audiografen din har vist deg), klipper du av den resterende delen av ankeret slik at bare løkken er igjen. 27

28 eksempel 2 Stikk enden av ankeret gjennom det øverste lille hullet på siden av slangen. Enden av ankeret skal peke mot høreapparatet. Fortsett å dra helt til det ikke går lenger. Bøy ankeret i den retningen som den prikkede linjen og pilene viser. Stikk enden av ankeret gjennom det lille hullet nederst på siden av slangen som illustrert, slik at det formes en hjerteformet løkke. Når løkken har riktig størrelse (slik audiografen din har vist deg), klipper du av den resterende delen av ankeret slik at bare løkken er igjen. 28

29 HØREAPPARAT MED STANDARD EAR TIP GENERELL INFORMASJON: Vær nøye med å klippe helt kant i kant med hullet på slangen, slik at det ikke gjenstår noen skarpe kanter. Stryk over med fingeren for å sjekke at det ikke gjenstår noen skarpe kanter. Hvis deler av ankeret stikker ut av hullet og skaper en ujevn overflate, kan det føre til irritasjoner i øregangen. 29

30 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED STANDARD EAR-TIP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret. Trekk forsiktig ear-tip en ut av øregangen mens du holder i den nederste delen av slangen. 30

31 HØREAPPARAT MED custom ear tip HØREAPPARAT MED custom ear tip Øreproppsettet består av følgende deler: 1. Slange med 1a. hook 2. Custom ear-tip med 2a. uttrekkssnor 2b. ventileringskanal (valgfri) 31

32 HØYRE/VENSTRE MARKERING Slangene i øreproppsettet er tilgjengelig i flere lengder for både høyre og venstre øre. De ulike størrelsene er trykket på slangen. Rødt trykk indikerer at slangen er til høyre øre og blått trykk indikerer at den er til venstre øre. Custum ear-tip en har et Widex merke. Rød skrift indikerer høyre øre og blå skrift indikerer venstre øre. 32

33 HØREAPPARAT MED custom ear tip SLIK SETTER DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR-TIP INN I ØRET Sett custom ear-tip en inn i øret ved å holde i den nederste delen av slangen. Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og oppover med den andre hånden. Selve høreapparatet plasseres bak øret slik at apparatets hook hviler på øret, tett inntil hodet. 33

34 SLIK TAR DU HØREAPPARAT MED CUSTOM EAR TIP UT AV ØRET Fjern selve høreapparatet fra øret. Ta tak i uttrekkssnoren og dra forsiktig custom ear-tip en ut av øret. VIKTIG Ikke dra i slangen for å få ut høreapparatet. Bruk uttrekkssnoren. 34

35 generelt RENGJØRING Følgende renseverktøy er tilgjengelig for ditt høreapparat og øreproppsett.* 1. Myk klut 2. Verktøy for fjerning av ørevoks 3. Rensenål Kontakt Medisan A/S eller det stedet der du fikk høreapparatet dersom du trenger nytt renseverktøy. * Utvalget avhenger av type øreproppsett. 35

36 HØREAPPARATET Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk. Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler. Mikrofonåpningene Bruk verktøyet for fjerning av voks (nr. 2) til å rense mikrofonåpningene. Før verktøyet rett gjennom åpningene. Hvis du kjenner motstand, trekk verktøyet ut og prøv igjen. Bruk kun det anbefalte verktøyet. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. 36

37 generelt Øreproppsettet Det er viktig at øreproppsettet er rent og uten ørevoks, fuktighet eller liknende. Tørk av øreproppsettet med en myk klut med jevne mellomrom. Bruk aldri alkohol eller andre sterke rengjøringsmidler for å rengjøre øreproppsettet. ØREPROPPEN Ta øreproppen av slangen. Rengjør ventileringskanalen med renseverktøyet. Rengjør lydkanalen med renseverktøyet. 37

38 Minst en gang i uken skal du ta øreproppen fra slangen og vaske den i lunkent vann. La den ligge å tørke over natten. Dersom det fortsatt er fuktighet i øreproppen når du skal bruke den, må du blåse ut siste rest av fuktighet med en blåseball eller liknende. Dersom slangen faller lett av proppen, blir stiv, misfarget eller revner må den byttes. Ny slange kan du få ved å kontakte Medisan A/S, eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet. Hvis du må ha ny propp må du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet. 38

39 generelt STANDARD ELLER CUSTOM ØREPROPPSETT Rengjøring av tett slange: Hold høreapparatet mellom tommel og pekefinger. Med den andre hånden tar du tak i slangen og drar den rett av slik pilen viser. Alternativt finnes det et lite verktøy til å fjerne slangen med. Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet hvis du ønsker mer informasjon. Dra standard ear-tip en av slangen. Hvis du har en custom eartip kan du dra den forsiktig av slangen ved å vri den lett fra side til side. 39

40 Tre rensenålen gjennom slangen slik at den kommer ut i den andre enden. Hvis custom ear-tip en har ventilasjonskanal, bruk renseverktøyet for å fjerne eventuell ørevoks. Hvis nødvendig kan standard/custom ear-tip en vaskes i lunkent vann når den er koplet fra resten av øreproppsettet. La den tørke over natten. 40

41 generelt SETTE SAMMEN ET NYTT STANDARD ØREPROPPSETT Press ear-tip en på slangen. Sjekk at ear-tip en sitter godt fast. Fest øreproppsettet på toppen av høreapparatet som illustrert. Øreproppsettet bør byttes med jevne mellomrom. Hvis du trenger påfyll av øreproppsettet eller hvis ear-tip en ikke lenger passer til øret ditt, kan du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet eller Medisan A/S. 41

42 SETTE SAMMEN ET NYTT CUSTOM ØREPROPPSETT Hold custum ear-tip en mellom to fingre, med uttrekkssnoren nedover. Hold slangen med den andre hånden som illustrert. Press slangen forsiktig på plass i custom ear-tip en. Bruk neglen til å presse slangen så langt inn som mulig slik at den sitter godt fast. Fest øreproppsettet på toppen av høreapparatet som illustrert. Slangen bør byttes med jevne mellomrom. Ny slange kan du få ved å kontakte Medisan A/S, eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet. Hvis du må ha ny custom ear-tip må du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet. 42

43 generelt Hvis høreapparatet ikke virker Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet er stumt Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet er ikke slått på Batteriet er dødt / virker ikke Lydutgangen på øreproppen/eartip en er blokkert Batteriet er nesten oppbrukt Lydutgangen på øreproppen/ ear-tip en er blokkert Øret er tilstoppet av voks Hørselen din kan ha endret seg Kontroller at batteriskuffen er helt lukket Sett inn et nytt batteri Ørepropp: Rens den blokkerte lydutgangen (se side 37) Standard ear-tip: Bytt ut eller rens ear-tip en (se side 40) Custom ear-tip: Rens ear-tip en (se side 40) Sett inn et nytt batteri Ørepropp: Rens den blokkerte lydutgangen (se side 37) Standard ear-tip: Bytt ut eller rens ear-tip en (se side 40) Custom ear-tip: Rens ear-tip en (se side 40) Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet 43

44 Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet piper vedvarende Dine to høreapparater synkroniserer ikke Øret er tilstoppet av voks Slangen er gul og stiv eller sprukket Øreproppen/eartip en er ikke satt riktig inn i øregangen Øreproppen/eartip en sitter for løst i øret Ørepropp: Slangen faller lett av øreproppen eller hooken på høreapparatet Ørepropp: Hooken er ødelagt Forbindelsen mellom høreapparatene er brutt Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Bytt slange Ta proppen/ear-tip en ut av øret og prøv igjen Henvend deg der du fikk utlevert høreapparatet Bytt slange Henvend deg der du fikk utlevert høreapparatet Slå høreapparatene Av og På igjen 44

45 generelt Pass godt på høreapparatet ditt Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje. Vær forsiktig med høreapparatet. Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det. Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet. Når du bader må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på når du tar på hårspray, parfyme eller andre sprayer, eller føner håret. I omgivelser med mye fuktighet kan det være lurt å bruke et tørkesett på høreapparatet om natten. Se på bruksanvisningen som følger med tørkesettet hvordan det skal brukes. 45

46 Gode råd og advarsler Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart. Du bør være påpasselig med at høreapparatet og tilbehøret ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte. Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende. Putt aldri selv batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det. advarsel Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet. Kvitt deg med brukte batterier slik det er beskrevet på batteripakken. 46

47 generelt La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres. Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørselsresten din best mulig. Men, du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder. Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å kunne høre omgivelseslyder (f.eks. i trafikken, varselsignaler). Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret ditt, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året hos lege. Høreapparatet og tapen er laget av moderne allergisikkert materiale, men kan likevel i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuell hudirritasjon i og rundt øret til barnet ditt. Kontakt stedet der du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette. 47

48 Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan skyldes for lite ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet og proppen som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du kan desinfisere proppen og tilbehøret. Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre ren proppen. Hvis du oppdager rifter i øregangen må du kontakte audiografen eller legen din. Høreapparatet ditt har en innebygd sender/mottager som koordinerer høreapparatene. Det magnetiske feltet på sender/mottageren er veldig lavt. Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men, man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner. 48

49 generelt Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr. Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet. Du må ikke bruke høreapparatet ved røntgenbehandling, CT, MR og kortbølge eller andre liknende behandlinger. Du må heller aldri legge høreapparatet i en mikrobølgeovn. Dette er noen former for stråling som kan ødelegge høreapparatet. Stråling som kan komme fra for eksempel overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svakere og vil ikke skade høreapparatet. Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser. 49

50 kravspesifikk informasjon WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Denmark Herved erklærer Widex A/S at produktet C4-m og C4-m-CB overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår i direktiv 1999/5/EG. En kopi av direktivet kan du finne her: 50

51 generelt Federal Communications Commission and Industry canada Statement FCC ID: TTY-C4M FCC ID: TTY-C4MCB IC: 5676B-C4M IC: 5676B-C4MCB This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 51

52 Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 52

53 generelt Høreapparatet med tilbehør bør ikke kastes sammen med vanlig søppel hvis du skal kvitte deg med det. Kontakt Medisan AS hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller. 53

54 54

55 55 generelt

56 Medisan AS PB 5073 Majorstua 0301 Oslo Tlf: Printed by HTO / j #01v #01

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-FA modell Ørehenger DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

Bruksanvisning for RIC. Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller

Bruksanvisning for RIC. Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller Bruksanvisning for RIC Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller Innhold Viktig informasjon 3 Oversikt over RIC-komponenter 4 Feste /fjerne støttebøylen på xreceiver 5 Feste domen

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) D-CIC Ikke trådløs D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjernkontroll

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller

Bruksanvisning for tynnslanger. Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Bruksanvisning for tynnslanger Instruksjoner for tilpasning av SlimTube HE-, SlimTube- og microtube-modeller Innhold Viktig informasjon Viktig informasjon 2 Oversikt over komponenter 3 Feste/fjerne dome

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Juna Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse av høreapparatet 14 Batteristørrelse

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparat 9 Fjerning av høreapparat 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte 14 Telespole

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer