RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll"

Transkript

1 RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

2 Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer. Høreapparatet og dets tilbehør bør ikke kastes sammen med vanlig husavfall hvis du skal kvitte deg med det. Kontakt Medisan AS for råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller. Din nye fjernkontroll Batteriet Batteritype Plassering av batteriene Bytte av batterier Å slå RC4-2 PÅ Lydstyrke, Volum (V) Justering av lydstyrke, volum Lydløs Lytteprogram Zen+ Program* Spesielle situasjoner Hendelseslogg Alarm Vedlikehold av fjernkontrollen RC Gode råd Hvis fjernkontrollen ikke virker Tilbehør Regulatory conformity

3 Din nye fjernkontroll Vi håper du vil få glede av din fjernkontroll til ditt Widex høreapparat. Denne bruksanvisningen inneholder informasjon som på en enkel måte forklarer hvordan din fjernkontroll skal betjenes. Vi anbefaler at du leser hele bruksanvisningen. Fjernkontrollen gir enkelt tilgang til høreapparatets funksjoner for de som har problemer med å betjene knappene på høreapparatet. Det er også lettere for andre (partnere, helsearbeidere eller foreldre), som kan være involvert i bruken av høreapparater, å hjelpe til. Fjernkontrollen er forhåndsprogrammert under tilpasningen slik at den skal fungere på best mulig måte i alle situasjoner. Din fjernkontroll er tilbehør til ditt høreapparat. Du kan betjene høreapparatet ditt uten bruk av fjernkontrollen, den er kun ment som en alternativ måte å betjene høreapparatet på. Fordelene med Widex fjernkontroll er: Du kan enkelt se knappene på fjernkontrollen. Når høreapparatet sitter på øret, kan knappene være vanskelige å betjene. De store knappene på fjernkontrollen er enklere å betjene enn de små knappene på høreapparatet. Fjernkontrollen lar deg betjene høreapparatet på en diskret måte fra en lomme, eller i fra håndvesken. Du kan endre lydstyrken og velge program på høreapparatet uten volumkontroll og programvelger. Du kan betjene høyre og venstre høreapparat separat. 4 5

4 Din fjernkontroll inneholder store mengder med data for høreapparatets ulike programinnstillinger. Den inneholder også en liten radiosender som sender informasjon til høreapparatet. Høreapparatet og fjernkontrollen trenger ikke å se hverandre. Rekkevidden er ca 1 meter Volumkontroll. Bruk [+] og [ ] knappene for å justere lydstyrken (V). 2. Programvalg. Med knappene [ l ] og [ ] kan du velge program. Din RC4-2 kan maksimalt operere fem lytteprogrammer, samt Zen+ programmet. 3. PÅ funksjon. [( )] knappen brukes til å slå fjernkontrollen PÅ. [( )] knappen setter fjernkontrollen i oppstartsposisjon: P1 V9, eller bytter mellom R (høyre) og L (venstre) høreapparat hvis du har to høreapparater. 4. Skjerm. Viser det aktive programmet (P), lydstyrke (V), fjernkontrollens batterinivå, alarm og høyre/venstre (R/L). Tallene på venstre side på skjermen viser innstillingen på det venstre apparatet, og tallene på høyre side på skjermen viser innstillingen på det høyre apparatet. 6 7

5 Batteriet 5. Transparent deksel med hull til å betjene knappene. Med dekslet lukket, er faren for å komme borti knappene ved et uhell redusert. Dekslet kan åpnes og gjøre fjernkontrollen litt lengre, og dermed lettere å holde. Knappene blir da høyere og lettere å kjenne. 6. Batterideksel. Batteritype Anbefalt batteritype til din RC4-2 fjernkontroll er: Lithium CR 2032 Din RC4-2 bruker to CR2032 batterier. Hvis du kontakter stedet der du fikk utlevert fjernkontrollen, får du informasjon om hvor du kan få nye batterier. Legg merke til utløpsdato på pakningsemballasjen, og hvordan du skal kaste brukte batterier. Batteriets levetid varierer, avhengig av hvor mye du bruker fjernkontrollen. 8 9

6 Å slå RC4-2 PÅ Plassering av batteriene Pluss (+) tegnet på batteriet til RC4-2 skal vende opp når batteriet er plassert i fjernkontrollen. RC4-2 fjernkontroll slås PÅ ved å trykke på knappen [( )]. Den er innstilt slik at den automatisk slår seg AV etter 30 sekunder. Du kan, sammen med den som tilpasset fjernkontrollen, velge å endre denne innstillingen dersom du ønsker det. Bytte av batterier Bytt alltid begge batteriene. Når det er like før batteriene er utladet, vil symbolet på skjermen vises konstant. Det er ikke nødvendig å bytte batterier dersom symbolet kun vises i korte perioder

7 Når høreapparatet er slått på vil du høre en talt beskjed, eller en tone, som bekrefter at fjernkontrollen er aktiv. Høreapparatet blir nå satt til det samme programmet og det samme styrkenivået, som da fjernkontrollen sist var i bruk. Forklaring av symboler på fjernkontrollens skjerm: P V R L Program. Tallet bak P viser det valgte programmet. Volum (lydstyrke). Tallet bak V viser lydstyrken fra 1 (minimum) til 13 (maksimum). Dersom tallet 0 vises bak V, er lyden skrudd helt av, men høreapparatet er ikke slått av. (Right) Høyre (Left) Venstre 12 13

8 Lydstyrke, Volum (V) Justering av lydstyrke, volum Hver gang du justerer lydstyrken vil du høre en varseltone. Du justerer lydstyrken opp ved å trykke på knappen med pluss [+]. Du justerer lydstyrken ned ved å trykke på knappen med minus [-]. Justering av lydstyrke (V) dersom du bare har ett høreapparat Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Bruk pluss og minus [+] [ ] knappene for å justere til ønsket lydstyrke. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Nivået på lydstyrken vises på fjernkontrollens skjerm. Tallet bak V viser lydstyrken. Maksimal lydstyrke, volum er 13. Minimal lydstyrke, volum er 1. 0 betyr at lyden, volumet, er slått helt av

9 Justering av lydstyrke (V) dersom du har to høreapparater som skal justeres likt Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Bruk pluss og minus [+] [ ] knappene for å justere til ønsket lydstyrke. Dette skjer i begge høreapparatene. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Justering av lydstyrke (V) dersom du har to høreapparater som ikke skal justeres likt Det er kun mulig å ha ulik lydstyrke (V) på høreapparatene, dersom din fjernkontroll er satt opp med denne opsjonen. Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Trykk på [( )] knappen igjen. To tall vil nå vises på skjermen ved siden av V (volum); ett tall for hvert høreapparat. Bokstaven R (right/ høyre) vises i nedre høyre hjørnet, som en indikasjon på at du nå kan justere lydstyrken (V) i høyre høreapparat ved å bruke [+] [ ] knappene

10 Dersom du ønsker å justere lydstyrken (V) for venstre høreapparat, trykk på [( )] knappen en gang. Bokstaven L (left/venstre) vises i nedre venstre hjørnet, som indikasjon på at du nå kan justere lydstyrken på det venstre høreapparatet ved å bruke [+] [ ] knappene. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Lydløs Du kan også bruke fjernkontrollen, RC4-2, til å slå lyden i høreapparatet helt av. Hvis du har ett høreapparat og du ønsker at det skal være lydløst Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Trykk og hold nede [( )] knappen mens du trykker på [ ] knappen. Nivå 0 vises nå på skjermen ved siden av V. For å skru lydstyrken (V) opp igjen, trykk [+] knappen. Dette vil sette lydstyrke (V) tilbake i oppstartsposisjon (9)

11 Hvis du har to høreapparater og du ønsker at de skal være lydløse Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Trykk og hold nede [( )] knappen mens du trykker på [ ] knappen. Nivå 0 vises nå på skjermen ved siden av V. Dette skjer i begge høreapparatene. Hvis du har to høreapparater og du ønsker at ett av de skal være lydløs Dette kan du kun gjøre dersom fjernkontrollen er satt opp med den opsjonen. Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Trykk på [( )] knappen igjen. To tall vil nå vises på skjermen ved siden av V (volum); ett tall for hvert høreapparat. Bokstaven R (right/høyre) vises i nedre høyre hjørnet, som en indikasjon på at du nå kan gjøre ditt høyre høreapparat lydløst. For å gjøre det, må du trykke og holde nede [( )] samtidig som du trykker på [ ] knappen. Tallet 0 vises i displayet ved siden av V (volum) for ditt høyre høreapparat

12 Lytteprogram Dersom du ønsker å gjøre ditt venstre høreapparat lydløst, må du trykke på [( )] knappen en gang. Bokstaven L vises i det nedre venstre hjørnet, som en indikasjon på at du nå kan gjøre ditt venstre høreapparat lydløst. For å gjøre det må du trykke og holde nede [( )] samtidig som du trykker på [ ] knappen. Tallet 0 vises i displayet ved siden av V (volum) for ditt venstre høreapparat. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Du kan ha inntil fem lytteprogrammer, samt Zen+ programmet, i din RC4-2 fjernkontroll. Du kan sammen med den som tilpasser fjernkontrollen avgjøre hvilke programvalg som er riktig for deg. Skulle dine behov endres over tid, kan programsammensetningen endres. Du kan bytte mellom lytteprogrammene ved å bruke [ ] [ ] knappene. På skjermen, ved siden av P (program), kan du se programmet du har valgt

13 En talt beskjed forteller deg hvilket program du har valgt hver gang du bytter til et nytt. Dersom du har valgt å bli varslet med varseltoner, vil disse ulike tonene fortelle deg hvilket program du har valgt: Program 1: En kort varseltone Program 2: To korte varseltoner Program 3: Tre korte varseltoner Program 4: En lang og en kort varseltone Program 5: En lang og to korte varseltoner. Zen+ program: Tone I tabellen under kan den som har tilpasset høreapparatene notere hvilke program som er valgt. Program Navn på program i høreapparatet Kommentar

14 Zen+ Program* Du får tilgang til Zen+ programmet ved å trykke lenge på [ l ] knappen. Du vil høre ordet Zen hvis talebeskjeder er aktivert i høreapparatet. Hvis talebeskjeder ikke er aktivert, vil du høre en varseltone når du kommer inn i programmet. Du har muligheten til å få lagt inn inntil tre ulike Zen stiler i Zen+ programmet. Du kan velge mellom Zen stil a, b og c ved å trykke på [ l ] [ ] til du har kommet til ønsket Zen stil. Bokstaven etter P indikerer hvilken Zen stil du har valgt. Valg av lytteprogram når du har ett høreapparat Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Velg det lytteprogrammet som du ønsker å bruke ved hjelp av [ ] [ ] knappene. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Hver gang du bytter til en ny Zen stil, vil du høre ordet Zen (hvis talebeskjeder er aktivert i høreapparatet), eller du vil høre en varseltone. Du går tilbake til de vanlige lytteprogrammene ved å trykke lenge på [ l ] knappen. *Kun anvendelig i høreapparater med Zen+ funksjon

15 Valg av lytteprogram når du har to høreapparater og du ønsker å bruke samme lytteprogram i begge apparatene Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Velg det lytteprogrammet som du ønsker å bruke ved hjelp av [ ] [ ] knappene. Dette skjer i begge høreapparatene. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Velg et lytteprogram når du har to høreapparater og du ønsker å bruke to forskjellige lytteprogrammer samtidig Det er kun mulig å ha ulike lytteprogrammer i høreapparatene, dersom din fjernkontroll er satt opp med denne opsjonen. Trykk på knappen [( )]. Innstillingene, P1 V9, skal nå vises på skjermen. Trykk på [( )] knappen igjen. To tall vil vises ved siden av P (program); ett tall for hvert høreapparat. Bokstaven R vises nede i høyre hjørne, og indikerer at du nå kan velge lytteprogram for ditt høyre høreapparat ved hjelp av [ ] [ ] knappene

16 Når det er gjort kan du endre program i ditt venstre høreapparat ved å trykke på [( )] knappen igjen. Bokstaven L vises nå nede i venstre hjørne, som indikasjon på at du nå kan velge lytteprogram for ditt venstre høreapparat ved å bruke [ ] [ ] knappene. Fjernkontrollen slår seg automatisk AV etter ca. 30 sekunder. Viktig: Dersom du veksler mellom å bruke fjernkontrollen og knappene på selve høreapparatet, må du være oppmerksom på at fjernkontrollen vil overstyre de valgene som du har gjort manuelt på høreapparatet. Et eksempel: Du justerer eller velger et lytteprogram på fjernkontrollen. Så slår fjernkontrollen seg AV. Dersom du nå endrer lydstyrke (V) eller lytteprogram ved hjelp av knappene på høreapparatet, og du deretter slår fjernkontrollen på, vil høreapparatet bli satt tilbake til de innstillingene det hadde før fjernkontrollen slo seg AV

17 Spesielle situasjoner Eksemplene som er beskrevet under gjelder bare dersom du har to høreapparater og du har valgt ulike program og/eller lydstyrke (V) for hver av dem. Eksempel for å illustrere hva som skjer når du endrer ett program ved bruk av [ ] knappen: Eksempel for oppstartsposisjon: Resultat: Når både L og R vises på skjermen, betyr dette at begge høreapparatene kan justeres. Når du endrer til et program høyere opp, vil fjernkontrollen velge det nye programmet, sammen med lydstyrke (V) for det nye programmet i begge høreapparatene

18 Eksempel for å illustrere hva som skjer når du endrer ett program ved bruk av [ ] knappen: Eksemplet illustrer hva som skjer når du øker lydstyrke (V) med [+] knappen: Eksempel for oppstartsposisjon: Resultat: Eksempel for oppstartsposisjon: Resultat: Når både L og R vises på skjermen, betyr dette at begge høreapparatene kan justeres. Når du endrer til et program lavere ned, vil fjernkontrollen velge det nye programmet, sammen med lydstyrke (V) for det nye programmet i begge apparatene. Dersom høreapparatene har ulike lydstyrke (V) og du øker lydstyrke (V), vil fjernkontrollen øke lydstyrke (V) likt i begge høreapparatene

19 Hendelseslogg Eksemplet illustrer hva som skjer når du demper lydstyrke (V) med [-] knappen: Eksempel for oppstartsposisjon: Resultat: Hvis hendelsesloggen er aktivert i fjernkontrollen, kan du starte et ett minutts opptak av lydmiljøet rundt deg. For å aktivere loggen; trykk og hold nede [( )] knappen mens du trykker på [ ] knappen. Høreapparatet vil starte å registrere data fra det akustiske miljøet du befinner deg i. Når du starter en ny logg, vil den foregående loggen overskrives. Dersom høreapparatene har ulike lydstyrke (V) og du reduserer lydstyrken (V), vil fjernkontrollen redusere lydstyrken (V) likt i begge høreapparatene

20 Alarm Din RC4-2 fjernkontroll kan ha en alarmfunksjon. Dersom denne opsjonen er aktivert i din fjernkontroll, kan du sette alarmen til å starte etter en gitt tidsperiode. Her er et eksempel hvor alarmen starter etter 2½ time. Trykk [( )] knappen i ½ sekund for å slå fjernkontrollen På. Trykk på [( )] knappen igjen og hold den nede samtidig som du trykker på [ l ] knappen. 0:00 vil nå vises på skjermen. Bruk [+] [ ] knappene til å velge antall timer, i dette eksemplet 2, og [ l ] [ ] knappene for å sette antallet minutter, i dette eksemplet 30. Tiden, 2:30, vil nå vises på skjermen. Avslutt med å trykke på [( )]. En liten bjelle vises nå på skjermen. Dersom du ønsker å endre alarminnstillingen, trykk på [( )] knappen. Da vil bjellen forsvinne og du kan endre alarm innstillingen ved å bruke [+] [ ] og [ l ] [ ] knappene. For å aktivere alarmen på nytt (den lille bjellen), trykk på [( )] knappen. Når du ønsker å gå tilbake til program/volum innstillingen igjen, trykk på [( )] knappen og hold den nede mens du trykker på [ l ] knappen. Når alarmen starter vil bokstavene AL og tallene 0:00 veksle mellom å synes på skjermen og du vil høre varseltoner i høreapparatet. Varseltonene gjentas ca hvert ½ minutt, og den lille bjellen vil blinke inntil alarmen blir slått AV. For å slå AV alarmen, hold nede [( )] knappen

21 Vedlikehold av fjernkontrollen RC4-2 RC4-2 fjernkontroll vil ha lang levetid dersom du behandler den forsiktig. Her er noen gode råd for hvordan du best kan ta vare på den: Ta godt vare på din fjernkontroll. Når du ikke bruker den bør den oppbevares på et tørt og kjølig sted, utenfor rekkevidde for barn og/eller husdyr. Den må ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller ekstremt høy fuktighet. Prøv aldri å åpne fjernkontrollen for å reparere den selv. Fjernkontrollen kan rengjøres med en myk klut. Vask den aldri med vann, vaskemidler eller andre væsker. Ta aldri med deg fjernkontrollen inn til strålebehandling (for eksempel kortbølge, røntgen, MRog CT-skanning osv.). Plasser aldri fjernkontrollen i en mikrobølgeovn. Dette er noen former for stråling som kan ødelegge fjernkontrollen. Stråling fra overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner har så svak utstråling at disse ikke utgjør noen fare for fjernkontrollen. RC4-2 fjernkontrollen er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser

22 Gode råd Fjernkontroll og tilbehør bør oppbevares utenfor barns rekkevidde. De kan komme til å putte gjenstandene i munnen. Også batterier må oppbevares utenfor barns rekkevidde. Kast brukte batterier forsvarlig etter bruk. Ikke bytt batterier mens barn ser på og ikke la dem se hvor batteriene oppbevares. Putt aldri batterier i munnen, du kan ved et uhell komme til å svelge det. Er skaden skjedd, kontakt lege umiddelbart. Hvis fjernkontrollen ikke virker Denne siden inneholder noen tips som du kan følge dersom du opplever problemer. Før du kontakter audiografen, vennligst kontroller følgende: Dersom din RC4-2 ikke fungerer, kan det være fordi: Det ikke skjer noe når du trykker på knappene. Du må åpne knappedekslet slik at du får bedre tilgang til knappene. Batteriene ikke sitter riktig vei i batteriskuffen. Ta ut batteriene og sett dem inn riktig vei. Batteriene i fjernkontrollen er utladet. Bytt batterier. Batteriene i høreapparatet er utladet. Bytt batteri. Forbindelsen mellom høreapparatet og fjernkontrollen er ustabil. Slå høreapparatet AV og PÅ igjen

23 Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig til din RC4-2: Batterideksel med belteklype Etui til fjernkontrollen Bære-snor til belteklype Belteklype Etui Med batterideksel med belteklype kan du feste din RC4 til belte eller bukselinning. Den har også et hull for å feste bæresnoren, dersom du ønsker å bære RC4 rundt halsen. Bytte av batterideksel Dersom du ønsker å bytte ditt standard batterideksel til et deksel med belteklype, må du også bytte ut den lille skruen som sitter under batteridekslet. Når skruen er fjernet kan du montere dekselet med belteklype ved å bruke den lange skruen (se illustrasjonen). Bære-snor Monter batteridekslet ved å plassere det slik som på illustrasjonen. Nå skal det være enkelt å sette dekslet på plass

24 Regulatory conformity We Declaration of conformity Widex A/S Ny Vestergaardsvej Vaerloese Denmark declare under our sole responsibility that the Class 2 products: Series: RC4 Starting with serial no Models: RC4-1 Remote control RC4-2 Remote control Within the EU, the product is intended for use in the following member states: AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SI SE SK are in conformity with the relevant requirements of: R&TTE Directive 1999/5/EC of 9 March 1999 and the following standards: EN V1.1.1 EN V1.4.1 and EN V1.4.1 EN :2001 IEC :2001 Vaerloese, 02 December 2008 Place and date of issue Jan Tøpholm President 46 47

25 Medisan AS Majorstuveien 36 Postboks 5073, Majorstua 0301 Oslo Tlf: WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge Denmark X #01v Printed by HTO / #01

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning

Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Funksjoner Atech altimeter AT010029 Bruksanvisning Altimeter - Rekkevidde -500 til 9000 meter - Trinn på 1 meter - Visning av maks/min stigning - Stigningshistorie og grafisk display over siste 12 timers

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes.

DEFA BILALARM sikrer dører, panser og bagasjelokk. Alarmen blir utløst dersom en av disse åpnes. Gratulerer med ny DEFA ILALARM! DEFA har over 40 års erfaring med utvikling av bilelektriske produkter, og satser sterkt på kvalitetskontroll av produktene. Dette for at din nye bilalarm skal være av best

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen.

EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. EasyStart R Bruksanvisning. Fjernkontroll for kupévarmere med tilbakemelding om varmefunksjonen. Innhold Innledning Vennligst les først... 3 Sikkerhet... 3 Lovbestemte forskrifter... 3 Påregnet bruk...

Detaljer

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499

Din bruksanvisning DORO SECURE 350 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129499 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO SECURE 350. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO SECURE 350 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid

Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Bruksanvisning T30.3000 Trådløst termometer med radiokontrollert tid Introduksjon Gratulerer med valget av dette trådløse termometeret med radiokontrollert klokke. Bruken av produktet er enkel og rett

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL?

Ditt ekstra minne HVA BRUKES TIL? Ditt ekstra minne Du har nettopp kjøpt den talende hjelpen for din hukommelse. For fullstendig tilfredshet med apparatet, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen. HVA BRUKES TIL? MEM-X er det

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2616307 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. B61L 29/28 (2006.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published 2016.03.07 (80)

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2310382 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. C07D 401/12 (2006.01) A61K 31/4412 (2006.01) A61P 35/00 (2006.01) C07D 401/14 (2006.01) C07D 403/12 (2006.01)

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

europeisk patentskrift

europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2384729 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. A61G /12 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2013.04.08 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase

Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Bruksanvisning T98.1006 Digitalt veggur med månefase Egenskaper Hull for oppheng LCD1 display LCD2 display Funksjonsknapper Batterideksel Uttrekkbar fot DCF-77 radiokontrollert tid med mulighet for manuell

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Detaljer

bruksanvisning PHONE-Dex

bruksanvisning PHONE-Dex bruksanvisning PHONE-Dex Innhold i pakken* Bruksanvisning Batterier og deksel Telefon Strømadapter Telefonledning Base enhet Telefonkontakt 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 * Det kan hende at innholdet ikke ser

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og

Detaljer

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no

Toby the Totbot L6802. www.fisherprice.no L6802 Toby the Totbot Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre C-batterier (medfølger). Batterier må settes i av en voksen. Verktøy

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre:

Pasientinformasjon om hjemmepleie. Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Pasientinformasjon om hjemmepleie Dato: Din sykepleier: Din lege: Andre nyttige telefonnumre: Distributørinformasjon Spesifikk kontaktinformasjon til distributøren skal føres her 2 Introduksjon Denne pasienthåndboken

Detaljer

Vekkerklokke DS-1/RF, digital

Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF, digital Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke DS-1/RF, digital Vekkerklokke DS-1/RF med mottaker HMS art. nr.: 148483 Best. nr.: 1104816 INNHOLD Vekkerklokke DS-1/RF, digital...

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF

Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Bruksanvisning for værstasjon KW5089W-DCF Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - Barometrisk trykkmåling o Værmelding med sol, lett overskyet, overskyet, regn og skybrudd

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RAD-5 MASIMOSET BÆRBAR TYPE REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:30 08 2005 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 237066 B1 (19) NO NORGE (1) Int Cl. E06C 1/12 (06.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 14.02.24 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift

(12) Oversettelse av europeisk patentskrift (12) Oversettelse av europeisk patentskrift (11) NO/EP 2311023 B1 (19) NO NORGE (51) Int Cl. G09F 17/00 (2006.01) Patentstyret (21) Oversettelse publisert 2014.02.17 (80) Dato for Den Europeiske Patentmyndighets

Detaljer

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten.

Grunnleggende bruk. Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. BRUKSANVISNING Grunnleggende bruk Trykk Hvis displayet er tomt, trykk på høyre knapp for å aktivere enheten. Alternativt kan du vri tenningsnøkkelen på/av for å aktivere enheten. OBS Tenningsnøkkelen skal

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1

Nokia minihøyttalere MD-6 9205724/1 Nokia minihøyttalere MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Innledning Gratulerer med valget av

Detaljer

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A

Bruksanvisning. Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: Dok. nr.: 2226 A HMS art.nr. 215433 FlexiLife Bruksanvisning Talepåminner med mikrofon, tidsstyring og batteridrift. Dørtaler VARENR.: 1486 Dok. nr.: 2226 A1 2016.03.30 Vestfold Audio Sandefjord HMS art.nr. 215433 FlexiLife

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER

NOSE AND EAR HAIR TRIMMER NOSE AND EAR HAIR TRIMMER MT 3910 NORSK ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Leica DISTO A2. The original laser distance meter

Leica DISTO A2. The original laser distance meter Leica DISTO A2 The original laser distance meter Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet av en Leica DISTO. Sikkerhetsinstruksene finnes i et separat hefte som følger med denne brukerhåndboken. Sikkerhetsinstruksene

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3

INNHOLD. 2. Hva er mywellness key?... 3 BRUKERMANUAL NO 1 INNHOLD 1. Hva er mywellness key?... 3 2. Hva er mywellness key?... 3 3. Hva er Move?... 4 4. Hvilken informasjon før jeg fra displayet?... 5 5. Hvor skal jeg ha mywellness key mens jeg

Detaljer

Nokia minihøyttaler MD /1

Nokia minihøyttaler MD /1 Nokia minihøyttaler MD-9 9217492/1 7 2009 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

Doro Magna 4000. Norsk

Doro Magna 4000. Norsk Doro Magna 4000 Norsk 5 6 7 8 OK C 9 10 4 3 A B b 11 12 2 R 13 1 14 60 db 15 16 17 Norsk 1. Volumkontroll for håndsettet 2. Høyttaler 3. Servicetilgangstaster 4. Opphengskrok for håndsett 5. Slett 6. OK

Detaljer

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med

Detaljer