Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7"

Transkript

1 Bruksanvisning 1

2 2

3 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og rundtvirkende mikrofon 7 Klargjøring av mottaker 8 Hvordan bruke mottakeren alene 8 Hvordan lytte med Conversor Pro 9 Sjekk av lydbalanse 9 Tilkoblingsmuligheter 9 Hvordan bruke bæresnoren på senderen 13 Behandling 14 Bytte av batterier 15 Daglig bruk 16 Feilsøking 21 3

4 Introduksjon! Takk for at du valgte Conversor Pro. Conversor Pro. er et kommunikasjons- / lyttehjelpemiddel som består av følgende deler: Sender med bæresnor Mottaker med minislynge Lade system Audiokabler for tilkobling til annet utstyr. Alt ligger i en polstret bæreveske slik at alt kan lagres på et beskyttet sted. Bæresnoren som leveres med senderen gir deg mulighet til å bære senderen rundt halsen. Conversor Pro Sender Conversor Pro Mottaker 4

5 Pro trådløs sender Pro mottaker med minislynge Lade system Bæresnor Bæreveske Brukt sammen med ditt høreapparat, vil Conversor Pro gjøre deg i stand til å høre, velge og fokusere på utvalgte lyder. Du peker ganske enkelt senderen mot, eller plasserer den i nærheten av det du vil høre. Mottakeren bæres hele tiden rundt halsen, enten over eller under klærne. For å klargjøre Conversor Pro korrekt og for å gjøre deg kjent med produktet, vennligst les denne bruksanvisningen nøye. For å kunne utnytte fordelene med Conversor Pro, må høreapparatet ditt ha teleslynge (T) montert/ innkoblet. 5

6 Hvordan lade Conversor Pro: 1. Senderen og mottakeren tilkobles med den doble kontakten. 2. Sett laderen i kontakten og lad som beskrevet i instruksjonen under. 3. Lysene på AV/PÅ bryteren på senderen og mottakeren vil lyse rødt inntil enhetene er full ladet. Deretter vil de lyse grønt. Nedenfor er en tabell som viser ladetid og beregnet brukstid : Ladetid for helt utladet batteri* Beregnet Brukstid 25 Minutter 1 Time 40 Minutter 2 Timer 65 Minutter 4 Timer 90 Minutter 6 Timer 150 Minutter 8 Timer Når batteri - indikatoren lyser rødt, indikerer det at du har 25 % brukstid igjen. Batteriet bør lades snarest. *Man trenger ikke å vente til batteriene er helt utladet før man lader dem igjen. Du kan lade dem opp når det måtte passe. Dog anbefales det å lade batteriene helt ut minst en gang i måneden. 6

7 Klargjøring av Conversor Pro første gang Vennligst påse at senderen og mottakeren er ladet. (Se side 6). 1. Forsikre deg om at høreapparatet virker Sett høreapparatets bryter i T (teleslynge) stilling. (Se i bruksanvisningen for høreapparatet eller kontakt leverandøren) 2. Klargjøring av sender. 1. For å velge mellom retnings- og rundtvirkende mikrofon, trykk på Grønt lys indikerer at retningsmikrofon er på. 2. Senderen slås AV/PÅ ved å trykke på senter knappen Grønt lys indikerer PÅ. Rødt lys indikere lavt batteri nivå. 3. For å velge Boost funksjonen, trykk på Grønt lys indikerer at boost er slått på. Et grønt lys vises og en akustisk varseltone høres når en bryterinnstilling endres. 3. Bruk av retnings og rundtvirkende mikrofon. Bruk boost knappen for ekstra forsterkning når den som snakker eller det du lytter på er veldig svak. Velg retnings mikrofon når du skal lytte til en person eller i situasjoner der du skal lytte på en foredragsholder eller lærer. Rundtvirkende mikrofon brukes i familie eller gruppe situasjoner hvor du ønsker å høre alle stemmene rundt deg. 7

8 Klargjøring av Conversor Pro første gang 4. Klargjøring av mottaker. 1. *For å justere volum opp, bruk denne knappen 2. *For å juster volum ned, bruk denne knappen: 3. Slå mottakeren AV/PÅ med denne knappen. 4. Innebygd mikrofon. Conversor Pro mottakeren har et grønt lys som indikerer at den er koblet korrekt opp mot senderen+. Hvis den lyser rødt, er batteri nivået lavt og mottakeren vil slutte å virke etter kort tid. Hvis mottakerens lys er halvt rødt og halvt grønt, er ikke mottakeren koblet korrekt opp mot senderen, og mottakeren vil bruke den innebygde mikrofonen. For å gjenopprette forbindelsen slå senderen AV og PÅ. 5. Bruk Conversor Pro som samtaleforsterker. Conversor Pro mottakeren har en innebygd mikrofon som gjør at den kan brukes som samtaleforsterker uten senderen. For å bruke denne funksjonen, slå bare på mottakeren. +Når mottakeren er for langt unna senderen, vil mottakeren automatisk koble over til den innebygde mikrofonen. Senderens rekkevidde er ca. 25 meter. * Volum Minne Conversor Pro mottakeren lagrer automatisk det mest brukt volumnivå før den ble slått av. Styrken forblir på dette nivå inntil et nytt nivå velges. Hvert nivå indikeres med en pipetone når volumknappen betjenes. Når maks volum nås, indikeres dette med en lysere pipetone. 8

9 Klargjøring av Conversor Pro første gang 6. Hvordan lytte med Pro Sett høreapparatets bryter på T, men ikke juster volum. Pek senderen mot lydkilden. Når du justerer volumkontrollen på mottakeren, vil du etterhvert høre lyden, som blir sendt fra senderen, klart og tydelig. Conversor Pro senderen har nå overtatt for høreapparatets mikrofon. Når Conversor Pro senderen er satt i rundtvirkende mikrofoninnstilling, har du fortsatt ikke utnyttet Conversor Pro fullt ut. Men denne prosedyren vil balansere lydnivå fra Conversor Pro i forhold til høreapparatet. 7. Sjekk av lyd ballansen. Når høreapparatet er satt i T stilling, kan man oppleve å høre en lavfrekvent dur, fra f. eks, TV, PC og lysstoff rør, som vil forstyrre signalet fra senderen. For å unngå dette må du fjerne deg fra støykilden. Det er viktig at du balanserer volum nivået i høreapparatet med Conversor Pro, uten at man trenger å øke eller dempe lydnivå. Når det ønskede nivå er oppnådd, er du klar til å bruke den retningsvirkende mikrofonen i Conversor Pro. 8. Kontakter og tilkoblinger. Både Conversor Pro sender og mottaker har en 3.5mm Jack kontakt, som brukes både for lading (se side 6) og for tilkobling til annet utstyr med den medfølgende audiokabelen og SCART kontakten (se side 10). 9

10 Kontakter og tilkoblinger - Sender Conversor Pro senderen kan kobles til annet audioutstyr (Radio, TV etc.) som beskrevet nedenfor. Følgende tilbehør er inkludert i pakken. Annet tilleggsutstyr kan bestilles hos Medisan A/S. 1. Tilkobling til Radio og stereoanlegg. Bruk den vedlagte audiokabelen for å koble til annet audioutstyr. Plugg den ene enden inn i Conversor Pro senderens audioinngang og den andre enden i audioutstyrets hodetelefonuttak. 2. Tilkobling til TV og annet utstyr med SCART kontakt. Bruk den vedlagte SCART pluggen. For tilkobling, plugg den vedlagte Phono kabelen til SCART pluggen. Sett deretter SCART pluggen i SCART kontakten på TV apparatet. Sett jack pluggen i audioinngangen på Conversor Pro senderen. 10

11 1. Direkte Audio Inngang (Audiokabel) De fleste TV apparater har et hodetelefonuttak (3,5 mm jack) i frontpanelet. Plugg audiokabelen i dette uttaket for å koble audioutstyret til Conversor Pro senderen. Når man kobler audiokabelen til hodetelefonuttaket, blir høytaleren i TV apparatet frakoblet. Andre kan derfor ikke høre lyden fra TV. Vær oppmerksom på at litt eldre TV apparat kan ha et hodetelefonuttak for 6,3 mm jackplugg. Overgangsledd kan kjøpes i Radio/ TV forretninger. 2. Direkte Audio inngang (SCART plugg) SCART kontakten er en multi pin kontakt, montert på baksiden av TV apparatet. Ved å koble SCART pluggen via Phono kabelen til Conversor Pro senderen, blir tilkoblingen enkel og andre kan også høre lyden fra TV apparatet. 3. Direkte Audio inngang (Phono kabel) Hvis utstyret ikke har SCART kontakt, har det sannsynligvis mulighet for tilkobling via Phono kontakter. Dette er små runde kontakter med et hvitt eller rødt plastinnlegg. Phono kontaktene er som regel montert på siden eller bak på TV apparatet. (Sjekk TV apparatets bruksanvisning). Som med SCART plugg, vil ikke høytaleren i TV apparatet bli frakoblet og andre kan også høre lyden fra TV apparatet. Du kan koble Conversor Pro senderen til disse kontaktene ved å bruke den vedlagte Phono kabelen. Når eksternt utstyr er tilkoblet Conversor Pro, er både den retnings- og rundtvirkende mikrofonen frakoblet, for å eliminere andre lyder. For å aktivere senderens rundtvirkende mikrofon, trykk på mikrofonknappen. 11

12 Kontakter og tilkoblinger: Mottaker Conversor Pro mottakeren kan også brukes med øre - eller hodetelefon i stedet for å lytte via høreapparatet. Plugg øre - eller hodetelefonen i kontakten som er plassert I bunnen på Conversor Pro mottakeren. Kontakten er en audio utgang. Den kan også brukes for å tilkoble en ekstern høyttaler for ytterligere forsterkning. For nærmere informasjon, kontakt Medisan A/S. 12

13 Bruk av nakkesnor på Conversor Pro sender Fest nakkesnoren til festet bak på senderen. Batteri deksel Nakkesnoren gjør at Conversor Pro senderen kan bæres rundt nakken, slik at brukeren av senderen kan bevege seg fritt rundt og ha hendene fri. Nakkesnoren festes til Conversor Pro senderen med det lille festet på baksiden av Pro senderen. Juster lengden for optimal taleavstand. 13

14 Behandling. Conversor Pro er kalibrert for optimal bruk. Ikke utsett Conversor Pro senderen eller mottakeren for kraftig slag/ støt. Hold begge enhetene unna væske og høy luftfuktighet enhetene er ikke vanntette. Prøv å unngå at enhetene utsettes for direkte sollys i lengre perioder. Ikke snurr nakkesnoren til mottakeren hardt rundt enheten. Denne inneholder en teleslynge som kan ødelegges. Ikke forsøk å åpne Conversor Pro senderen eller mottakeren (unntatt batteridekselet for bytte av batterier).ingen av enhetene inneholder deler du kan bytte selv. Forsøk på å åpne enheten vil medføre at garantien bortfaller. Conversor Pro Sender Conversor Pro Mottaker 14

15 Bytte av batteri Litium batterier kan bestilles hos Medisan A/S, som også kan være behjelpelig med å bytte dem for deg. Du kan også bytte dem selv ved å følge denne instruksjonen: Sender Mottaker 1. Skyv av batterilokket for å åpne. 2. Fjern det gamle batteriet. 3. Trekk ut ledning til batteriet. 4. Monter det nye batteriet som vist på bildet. Vær ekstra oppmerksom på at ledningen fra batteriet blir plassert riktig i kontakten. 5. Legg ledningene på plass og sett på batterilokket igjen. 15

16 Conversor Pro i daglig bruk: I BILEN: Som passasjer (ved å holde senderen) som sjåfør (Passasjeren bærer senderen rundt halsen) Lydmiljø i bil kan være veldig støyfullt, og skaper problemer for høreapparatbrukere. Om du er sjåfør eller passasjer, kan Conversor Pro hjelpe deg med å høre dine medreisende, også de som sitter i baksetet. I FAMILIESELSKAP, MIDDAG ELLER GRUPPEDISKUSJONER: Lytte til grupper/ diskusjoner. Samtaler med en person. I samtaler med en person, sett mikrofonbryteren i retningsvirkende posisjon, og plasser senderen på bordet mellom deg og den du vil samtale med. For å delta i en gruppe diskusjon, sett mikrofonbryteren i rundtvirkende posisjon og plasser senderen midt på bordet. 16

17 PÅ KAFÉ ELLER RESTAURANT: Personlig samtale på kafé eller restaurant Plasser senderen på bordet så nær samtalepartneren som mulig og sett mikrofonbryteren i retningsvirkende posisjon, for å redusere forstyrrende bakgrunnsstøy. LYTTE PÅ TV: Når du er alene. Sammen med andre. Med Conversor Pro er det ikke nødvendig å gå til anskaffelse av teleslyngeanlegg eller andre lyttehjelpemidler. Bruk Conversor Pro for å lytte til TV : (1) Når du er alene. Plasser senderen ved høytaleren på TV apparatet for optimal lytteavstand, eller koble senderen til SCART kontakten på TV apparatet med det medfølgende utstyret. (Se side 11 for nærmere informasjon om tilkobling til TV). (2) Sammen med andre. Hold senderen i hånden og pek den vekselvis mellom samtalepartneren og TV apparatet, alt etter hva du vil lytte til. 17

18 LYTTE PÅ AVSTAND: Lytte på TV i et annet rom. Signalet fra senderen har en rekkevidde på ca. 25 meter. Plasser senderen ved høytaleren på TV apparatet og flytt deg gjerne til et annet rom. VED FOREDRAG ELLER KONFERANSE: Ved å holde senderen i hånden Senderen plassert i nærheten av eller på taleren. Conversor Pro er designet for å gi deg muligheten til å lytte til talere/ foredragsholdere på lang avstand. Det er to måter dette kan gjøres på: (1) Hold senderen i hånden og pek på lydkilden. Avstanden kan være inntil 15 meter. I store stille rom, velg retningsmikrofon i kombinasjon med Boost funksjonen, for å lytte til lydkilder langt unna. (2) Plasser senderen på talerstolen eller spør taleren om han kan bære senderen rundt halsen ved hjelp av nakkesnoren. Denne personen kan være ca. 25 meter unna. 18

19 I BUTIKKEN: Sammen med ekspeditør eller Å handle sammen med noen. Plasser senderen på disken for å høre ekspeditøren klart og tydelig. Eller, hvis du handler sammen med noen, heng senderen rundt halsen på denne personen ved hjelp av nakkesnoren og du vil høre hva denne sier uten sjenerende bakgrunnsstøy fra butikken. I KLASSEROMMET: Læreren bærer senderen rundt halsen med nakkesnor. Med nakkesnoren, kan læreren bære senderen, og fortsatt ha hendene fri for å skrive på tavlen osv. Lærerens stemme blir sendt til elevens mottaker med redusert bakgrunnsstøy. Avstanden kan være inntil 25 meter. I samtale mellom to personer, kan senderen plasseres på pulten eller pekes mot læreren eller klassekameraten. 19

20 SAMTALE MED EN PERSON: Samtale med en som befinner seg i et annet rom. Samtale med en person i en gruppe. Når man er hjemme befinner man seg ikke alltid i samme rom som de andre. Heng senderen rundt halsen på den personen du vil samtale med. Ved å bruke mottakeren selv, kan du høre den andre personen klart og tydelig selv om dere befinner dere i hvert deres rom. Denne funksjonen kan også utnyttes når du er i butikken, går tur eller når du er ute blant venner. 20

21 FEILSØKING: Sender og/ eller mottaker virker ikke: Sjekk om senderen og/ eller mottakerens batterier er ladet tilstrekkelig. Begge enhetens AV/PÅ bryter må være slått på for at systemet skal virke. Når enhetene er slått på vil AV/PÅ bryteren lyse grønt. Hvis det fortsatt ikke virker sjekk om ladeledningene sitter riktig og at laderen er tilkoblet stikkontakten. Prøv å lade på nytt. Hvis ikke dette løser problemet, kontakt Medisan A/S. Dårlig lydkvalitet: Sørg for at du befinner deg innenfor anbefalt rekkevidde, ca. 25 meter. Sjekk at batteriene er fulladet. Dårlige batterier kan medføre dårligere lydkvalitet og kortere rekkevidde. Hvis batteriene er dårlige, skifter lyset i bryteren fra grønt til rødt. Dårlig rekkevidde og interferens: Conversor Pro har blitt utviklet for optimal lydkvalitet og rekkevidde. I visse omgivelser med jern -/ stålkonstruksjoner kan rekkevidden reduseres. Det kan også oppstå interferens fra lysstoffrør, PC, vifter og motorer. Disse produktene gir fra seg et elektromagnetisk felt som kan forstyrre radio utstyr og også fanges opp av høreapparatets telespole. VIKTIG: For å finne ut om miljøet du befinner deg i vil skape interferens eller andre forstyrrelser, slå høreapparatet på T. Slå IKKE på Conversor Pro. Gå rundt i rommet du befinner deg i og hør etter om høreapparatet fanger opp unormale lyder. Hvis det kan høres mye forstyrrelser, vær oppmerksom på at disse kan bli forsterket når du bruker Conversor Pro. 21

22 Postboks 5073, Majorstua 0301 OSLO Telef

BRUKSANVISNING Amigo T10

BRUKSANVISNING Amigo T10 BRUKSANVISNING Amigo T10 Viktig Gjør deg kjent med hele innholdet i denne brosjyren før du begynner å bruke Amigo. Den inneholder forskjellige opplysninger, og viktig informasjon vedrørende bruk og stell

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM80. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM80. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM80 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM80 3 Funksjoner -

Detaljer

1. Velkommen 4. 2. Bli kjent med Roger Pen 6 2.1 I esken 6 2.2 Slik fungerer Roger Pen 7 2.3 Produktbeskrivelse 8 2.4 Indikatorlamper (LED-status) 9

1. Velkommen 4. 2. Bli kjent med Roger Pen 6 2.1 I esken 6 2.2 Slik fungerer Roger Pen 7 2.3 Produktbeskrivelse 8 2.4 Indikatorlamper (LED-status) 9 1.1 Bruksanvisning Innhold 1. Velkommen 4 2. Bli kjent med Roger Pen 6 2.1 I esken 6 2.2 Slik fungerer Roger Pen 7 2.3 Produktbeskrivelse 8 2.4 Indikatorlamper (LED-status) 9 3. Komme i gang 10 3.1 Sette

Detaljer

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 Bruksanvisning Innhold 2 1. Velkommen 5 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 3. Komme i gang 14 Trinn 1. Lade Roger MyLink 14 Trinn 2. Løsne

Detaljer

Esken inneholder VIKTIG: Kamera

Esken inneholder VIKTIG: Kamera Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision Video Babycall. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen og oppbevar den på et trygt sted for senere bruk. Esken

Detaljer

Conference Microphone DC-10

Conference Microphone DC-10 Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Conference Microphone DC-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduktsjon Comfort Digisystem 3 PSE (Perceptual Speech Enhancement)

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Idéhefte Stemmeforsterker Gjør en svak stemme sterkere

Idéhefte Stemmeforsterker Gjør en svak stemme sterkere Idéhefte Stemmeforsterker Gjør en svak stemme sterkere Versjon juni 2004 Innholdsfortegnelse Falck Vitals stemmeforsterker... 3 Kort bruksanvisning / Kom i gang... 4 Tegning av stemmeforsterkeren... 5

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti...

Bruksanvisning. Tilleggstjenester... 14. Feilsøking... 15 Hvis telefonen ikke fungerer... 15 Feilsøkningsguide... 15 Vedlikehold... 16 Garanti... Gratulerer med din nye telefon! DORO Avant Plus er en mangesidig telefon med både høyttalende- og headsetfunksjon. Dette innebærer at du kan prate med din samtalepartner uten å løfte av røret, praktisk

Detaljer

Swing IR GEWA AS. Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Swing IR GEWA AS. Bruker- og vedlikeholdsveiledning Swing IR Bruker- og vedlikeholdsveiledning Swing IR sender HMS art. nr. 189217 Best.nr. 1104272 Swing IR bøylemottager HMS art. nr. 189218 Best.nr. 1104273 Swing IR halsslyngemottager HMS art. nr. 189219

Detaljer

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning

COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning COGNITA MOBIL PERSONALARM Brukerveiledning Enkel tilkalling av hjelp ute og inne. Art.nr. 13 800 HMS nr. 025 755 COGNITA MOBIL PERSONALARM Innledning side 3 Innholdet i esken side 3 Installasjon side 3

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Duett Bruksanvisning Norsk Viktige sikkerhetsanvisninger 1. Les disse anvisningene 2. Ta godt vare på disse anvisningene 3. Ta hensyn til alle advarsler. 4. Følg alle anvisningene. 5. Ikke bruk dette apparatet

Detaljer

udirect TM Bruksanvisning

udirect TM Bruksanvisning udirect TM Bruksanvisning 029-5733-10h_uDirectGd_EN6_NOR.indd 1 11/1/2012 8:32:53 PM 029-5733-10h_uDirectGd_EN6_NOR.indd 2 11/1/2012 8:32:53 PM Innholdsfortegnelse Din udirect...1 Oversikt over udirect...

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme i gang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning 0682!

Bruksanvisning 0682! Bruksanvisning 0682! 2 Innhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 icom-tilbehør 9 Slik kommer du i gang 10 Slik lader du batteriet 10 Funksjonstid 12 Batteristatus 13 Slik slår du icom av eller på 13 Slik bruker

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

CANIFUGUE BRUKSANVISNING

CANIFUGUE BRUKSANVISNING CANIFUGUE BRUKSANVISNING Før du bruker CANIFUGUE, les gjennom instruksene i denne bruksanvisningen nøye. Oppbevar den for fremtidig bruk. Din pakke inneholder 1 stk. kontrollenhet 1 stk. strømadapter 1

Detaljer

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok

AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) brukerhåndbok MED EL Worldwide Headquarters AW 5218 Rev. 11 (Norwegian) Innhold 1 1. INNHOLD 1. Innhold 1 2. Innledning 3 3. Formål Indikasjoner Kontraindikasjoner 4 Formål

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593B 2013.04. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593B 2013.04.09 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk

Bruksanvisning for Comfort Digisystem. SecureStream Technology. Sync DY10. Norsk Bruksanvisning for Comfort Digisystem SecureStream Technology Sync DY10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon av Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Sync DY10 4 Funksjoner - Sync

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0

FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 FORENKELT NORSK BILAG TIL USER S MANUAL PRO FORM 585 Perspective PETL41306.0 1 ADVARSEL: For å redusere risikoen for skader ved bruk av tredemøller, vennligst les følgende: 1. Det er eiers eget ansvar

Detaljer