Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa"

Transkript

1 Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen

2 Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse: Venstre Høyre Earwire størrelse: Venstre Høyre 2 3

3 Innhold Ditt HØREAPPARAT Takk Høreapparatet Høyre/Venstre markering Akustiske indikatorer Batteriet Slik setter du batteriet i høreapparatet Når skal batteriet skiftes ut? Slik slår du Av og På høreapparatet Justering av lydstyrke alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat lytteprogrammer Hvordan skifte lytteprogram Bruk av telefon høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Høyre/venstre markering Slik setter du høreapparat med Ear-tiP inn i øret Slik tar du høreapparatet med ear-tip ut av øret Slik holder du høreapparatet rent høreapparatet Øreproppsettet earwire ear-tip Slik bytter du øreproppsettet Earwire og ear-tip størrelse ankeret høreapparat med custom ear tip Høyre/venstre markering Slik setter du høreapparatet med custom ear-tip inn i øret Slik tar du høreapparatet med custom ear-tip ut av øret Slik holder du høreapparatet rent høreapparatet øreproppsettet earwire custom ear-tip Dersom man må skifte earwire NanoCare voksfilter Slik skifter du NanoCare voksfilter tilbehør Hvis høreapparatet ikke virker Pass godt på høreapparatet ditt Gode råd og advarsler kravspesifikk informasjon

4 Takk......for at du valgte et Widex høreapparat. Høreapparatet er designet med tanke på at det skal ha god lyd, være lett å bruke, være komfortabelt å ha på seg og gi deg frihet til egne valg. Vi håper du vil bli fornøyd med ditt nye Widex høreapparat. Alle illustrasjonene i denne bruksanvisningene viser et høreapparat til høyre øre. Høreapparatet Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet med earwire. 1. Mikrofonåpninger 2. Av/På bryter 3. Neglegrep 4. Earwire 5. Telefon 6. LED - indikatorlys viktig Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreapparatet. Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig. Nedenfor kan audiografen din skrive inn hvilken øreproppløsning du har. Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip 6 7

5 Høyre/Venstre markering Pilen angir hvor markeringen er plassert (rødt merke = høyre og blått merke = venstre). Akustiske indikatorer Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være tale eller toner avhengig hva du og audiografen din har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres. Justerer lydstyrke Tone* Av Bekrefter bruk av programknapp Klikkelyd Bytter program Talebeskjed Toner Av Slår På høreapparatet Talebeskjed Tone Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner Av Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat Talebeskjed Av Av Batteriet Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er: Luft - Zink batteri type 10. Ta kontakt med Medisan AS, eller det stedet du fikk utlevert høreapparatet, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på batteripakken. Slik setter du batteriet i høreapparatet Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistermerket som sitter på batteriet. Batteriet vil begynne å virke noen sekunder etter at klistermerket er fjernet. Hvis det sitter rester av lim eller annet smuss på batteriet, skal det ikke brukes. Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet, men vær forsiktig slik at du ikke bøyer den for langt ut. Service påminnelse Talebeskjed Av * uthevet betyr standard innstilling 8 9

6 Sett batteriet i batteriskuffen (ikke inn i selve høreapparatet) slik at siden med + på batteriet vender mot deg når du holder høreapparatet som vist på illustrasjonen. Du kan bruke magneten som fulgte med høreapparatet hvis du synes det blir enklere. Når skal batteriet skiftes ut? Så fremt at funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 8). Levetiden på batteriet etter at du har hørt den akustiske indikatoren, varierer. Vi anbefaler derfor at du alltid har et nytt batteri lett tilgjengelig. La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet. Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteriet er satt feil vei. Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet. viktig Høreapparatet ditt kan slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler

7 Slik slår du Av og På høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som en Av/På bryter. Du slår På høreapparatet ved å lukke batteriskuffen. Så fremt funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra at høreapparatet er slått på. Du slår høreapparatet Av ved å åpne batteriskuffen. Husk alltid å slå Av høreapparatet når du legger det fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid. Justering av lydstyrke Høreapparatet regulerer automatisk lyden alt etter hvilke omgivelser du befinner deg i. Du kan normalt ikke justere lydstyrken på ditt høreapparat. Men, dersom du bruker en fjernkontroll sammen med høreapparatet kan du justere lydstyrken ved hjelp av denne. Enhver lydstyrkeregulering som gjøres via fjernkontrollen vil skje i begge høreapparatene. Hvis du vil gjøre noe med hvor mye lyden heves eller senkes når du trykker på fjernkontrollen, må du ta kontakt med audiografen din. Hvis du har en fjernkontroll anbefaler vi deg også å lese bruksanvisningen til den. Viktig Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig, for svak eller gjengivelsen av lyder ikke virker riktig, bør du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet. Det gjelder også dersom du ønsker ytterligere veiledning i bruken av høreapparatet

8 alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen din har aktivert den). Hvis ett av høreapparatene faller av øret, og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone og en talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet. Et lys vil også blinke på begge høreapparatene. Når det tapte høreapparatet er på plass igjen, og/ eller batteriet er byttet, vil lyset stoppe å blinke. lytteprogrammer Som standard har høreapparatet ditt ett lytteprogram (Master). Hvis du har en fjernkontroll kan fem av de følgende lytteprogrammene, inkludert Master, bli tilgjengelige. I tillegg kan du få det spesielle Zen programmet Zen+. Les også bruksanvisningen til fjernkontrollen. Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Audibility Extender Zen Kombinert program Zen+ Standard Musikk program TV program Gir komfort i støyende omgivelser Fokus på lyder bakfra Gjør lyse toner hørbare Spiller tilfeldige harmoniske toner. Inneholder én stil Master programmet i det ene øret og enten Zen, Audibility Extender eller Reversert Fokus i det andre Spesielt Zen program med opp til tre ulike Zen stiler. Du får tilgang til det ved å trykke lenge (minst 2 sek) på programknappen 14 15

9 Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensettingen av lytteprogram endres. Zen programmet kan brukes med forsterkning slik at både omgivelseslyder og de harmoniske tonene høres samtidig. Eller, det kan brukes alene i stille omgivelser (uten forsterkning) når du ikke er avhengig av å høre lydene rundt deg. Varigheten på spilletiden av Zen tonene kan settes av audiografen din i samråd med deg, i forhold til dine behov. Hvordan skifte lytteprogram Så fremt funksjonen ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter program via fjernkontrollen. Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4: Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5: Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+: Talebeskjed eller tone Hvis du bytter lytteprogram vil det skje i begge høreapparatene. Viktig Dersom du bruker Zen programmene kan dette hindre deg fra å høre omgivelseslyder, også tale. Programmene skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da høreapparatet over til et program uten Zen

10 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Bruk av telefon Når du snakker i telefonen anbefaler vi at du holder telefonen i vinkel inn mot hodet over øret ikke direkte mot øret. Dersom lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte litt på telefonrøret i ulike posisjoner. høreapparat med lukket eller åpen ear-tip 1. Earwire 2. Anker (hvor det er relevant) 3. Telefon 4. NanoCare voksfilter Lukket ear-tip 5a. Lydkanal 5b. Ventilering 5. 5a. 5b. 6. Åpen ear-tip

11 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Høyre/venstre markering Earwire er tilgjengelig i forskjellige lengder til henholdsvis høyre og venstre øre. Den enkelte lengde er skrevet på øreproppsettet (se pil). Rød skrift indikerer at den er til høyre øre og blå skrift indikerer at den er til venstre øre. Slik setter du høreapparat med Ear-tiP inn i øret Først henger du selve høreapparatet bak øret slik at earwire hviler på øret og høreapparatet ligger tett inntil hodet. Deretter dytter du ear-tipen inn i øregangen mens du holder i den nederste delen av earwire. viktig Ankeret bør alltid brukes sammen med høreapparat med åpen ear-tip. Hvis høreapparatet ikke er sikret med ankeret kan det falle av øret og bli borte. Med en lukket ear-tip skal ankeret kun brukes hvis det er behov for ytterligere sikring av øreproppsettet/ høreapparatet. Husk å sjekke med jevne mellomrom at høreapparatet og proppesettet sitter som det skal

12 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Slik tar du høreapparatet med ear-tip ut av øret Fjern først selve høreapparatet fra øret. Trekk deretter forsiktig ear-tipen ut av øregangen mens du holder fast nederst på enden av earwire. Slik holder du høreapparatet rent Følgende renseverktøy er tilgjengelige for ditt høreapparat og øreproppsett: 1. Klut 2. Langt verktøy for fjerning av voks i ventilasjonen (kun for lukket ear-tip) 3. Kort verktøy for fjerning av voks i lydutgangen (kun for lukket ear-tip) 4. Børste Kontakt Medisan AS eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet, hvis du trenger nye renseverktøy

13 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip høreapparatet Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk. Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. Øreproppsettet Det er viktig at øreproppsettet er rent og uten ørevoks, fukt eller annet smuss. Du må aldri bruke sprit eller andre former for rengjøringsmidler når du skal vaske øreproppsettet. earwire Bruk aldri vann eller andre rensemidler til å rense earwire. Bruk heller en myk klut til å rense den med etter bruk. ear-tip Lukket ear-tip: Skift først Nano- Care voksfilter (se side 40-43), bruk så pinnen til voksfilteret til å dytte telefonen ut av ear-tipen. Rens ventilasjonen med det lange voksfjerningsverktøyet (nr. 2), som illustrasjonen viser. Rens lydutgangen med det korte voksfjerningsverktøyet (nr. 3) som illustrasjonen viser. Hvis nødvendig, kan både den lukkede og den åpne ear-tipen vaskes i lunkent vann når den er hektet av resten av øreproppsettet. Husk å la den tørke godt etterpå, gjerne over natten. Bruk aldri rensemidler til å rense ear-tipen. viktig Telefonen må aldri komme i kontakt med vann

14 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Dersom det har samlet seg smuss på telefonen kan du bruke kluten for å fjerne det. Sett den nye/rene ear-tipen på øreproppsettet. Det er veldig viktig å forsikre seg om at ear-tipen sitter godt fast. Lukket ear-tip Høyre/venstre markeringen skal fremdeles være synlig. Se pil. Slik bytter du øreproppsettet Øreproppsettet bør byttes med jevne mellomrom. Hvor ofte det bør gjøres er individuelt. Kontakt Medisan AS eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet, for råd om hvor ofte du bør skifte det. Hvis du trenger ny forsyning av øreproppsettet eller ear-tipen ikke lenger passer i øret ditt, kan du kontakte Medisan AS eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet. Åpen ear-tip 26 27

15 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Earwire og ear-tip størrelse For å sikre en god og komfortabel tilpasning må øreproppsettet passe i øret ditt. Audiografen vil velge riktig lengde på earwire og størrelse på ear-tipen. Audiografen vil også hjelpe deg med å tilpasse ankeret hvis det er relevant på øreproppsettet ditt. På side 2 i denne bruksanvisningen kan audiografen notere ned de størrelsene som er valgt til deg. ankeret Ankeret leveres separat fra resten av øreproppsettet og kan brukes på ulike måter. Først viser vi hvordan ankeret kan brukes uten spesiell tilpasning. Stikk den spisse enden av ankeret gjennom det øverste hullet på telefonen, som er plassert i enden av earwire. Det vinklede grepet skal peke mot høreapparatet. Dra ankeret gjennom ankerfestet til det stopper i enden av ankeret. Øreproppsettet ditt er nå klart til bruk og plassert slik at det skal hvile komfortabelt i øret ditt

16 høreapparat med lukket eller åpen ear-tip Ankeret kan også tilpasses for å passe i øret ditt: Stikk den spisse enden av ankeret gjennom det øverste hullet på telefonen, som er plassert i enden av earwire. Det vinklede grepet skal peke mot høreapparatet. Dra ankeret gjennom ankerfestet til det stopper i enden av ankeret. Deretter snur du øreproppsettet. Ankeret har riktig størrelse når den sikrer at ear-tipen sitter godt i øregangen og høreapparatet sitter godt på øret. Vær oppmerksom på at du får fjernet alle restene av ankeret slik at enden av ankeret følger enden av ankerfestet uten noen skarpe kanter. Du kan kjenne etter med fingertuppen for å sikre deg at det ikke gjenstår noen skarpe kanter. Hvis det stikker ut skarpe kanter fra ankeret kan det skape irritasjon i øregangen. Så trer du den spisse enden av ankeret gjennom det nederste hullet slik at ankeret formes som er ring. Når ringen har riktig størrelse skal resten av ankeret klippes vekk slik at bare ringen gjenstår

17 høreapparat med custom ear tip høreapparat med custom ear tip 1. Earwire 2. Telefon (i enden av earwire, inni custom eartipen) 3. Custom ear-tip med uttrekkssnor 4. NanoCare voksfilter 5. Ventilering (valgfri) Høyre/venstre markering Earwire er tilgjengelig i forskjellige lengder til henholdsvis høyre og venstre øre. Den enkelte lengde er skrevet på øreproppsettet. Rød skrift indikerer at den er til høyre øre og blå skrift indikerer at den er til venstre øre. Custom ear-tipen har Widex trykt på skallet (se pil). Rød skrift indikerer høyre øre og blå skrift indikerer venstre øre viktig Prøv aldri å koble earwire fra custom ear-tipen

18 høreapparat med custom ear tip Slik setter du høreapparatet med custom ear-tip inn i øret Dytt custom ear-tipen inn i øregangen mens du holder i den nederste delen av earwire. Det kan også være til stor hjelp hvis du med den andre hånden trekker øret litt bakover og oppover. Slik tar du høreapparatet med custom ear-tip ut av øret Fjern først selve høreapparatet fra øret. Trekk deretter forsiktig Custom ear-tipen ut av øregangen ved å dra i uttrekkstråden. Deretter henger du selve høreapparatet bak øret, slik at earwire hviler på øret og høreapparatet ligger tett inntil hodet. viktig Ikke trekk i earwire for å ta ut Custom ear-tipen. Bruk uttrekkstråden

19 høreapparat med custom ear tip Slik holder du høreapparatet rent Følgende renseverktøy er tilgjengelige for ditt høreapparat og øreproppsett: 1. Klut 2. Børste 3. Verktøy for fjerning av voks høreapparatet Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk. Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. 1. Kontakt Medisan AS eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet, hvis du trenger nye renseverktøy øreproppsettet Det er viktig at øreproppsettet er rent og uten ørevoks, fukt eller annet smuss. Du må aldri bruke sprit eller andre former for rengjøringsmidler når du skal vaske øreproppsettet. earwire Bruk aldri vann eller andre rensemidler til å rense earwire. Bruk heller en myk klut til å rense den med etter bruk

20 høreapparat med custom ear tip custom ear-tip Dersom det har samlet seg smuss på custom ear-tipen må du bruke den lille børsten for å fjerne dette. Du kan også bruke en myk klut. Du skal ikke gjøre rent voksfilteret. Hvis det er tilstoppet skal det skiftes (se side 40-43). Dersom custom ear-tipen har en ventilasjon kan du bruke verktøyet for fjerning av voks for å rense ventilasjonen. Dersom man må skifte earwire For å skifte earwire på en custom ear-tip, kreves det et spesialverktøy og erfaring. Derfor anbefaler vi at du tar kontakt med stedet der du fikk utlevert høreapparatet for å få gjort dette. Du skal ikke å gjøre dette på egenhånd. Dersom custom ear-tipen ikke lenger passer i øret ditt, må du kontakte stedet der du fikk utlevert høreapparatet. viktig Da telefonen er plassert inne i custom ear-tipen, må den aldri komme i kontakt med vann

21 NanoCare voksfilter NanoCare voksfilter beskytter høreapparatet mot ørevoks. Bruk alltid et NanoCare voksfilter på høreapparatet ditt. Hvis ikke vil ikke garantien gjelde. NanoCare voksfiltersystem består av følgende deler: 1. Pinne 2. Voksfilterkrok 3. Voksfilter Slik skifter du NanoCare voksfilter Se på illustrasjonen for din type ear-tip. Høreapparat med lukket ear-tip Voksfilteret kan byttes ut både når ear-tipen sitter på eller er koblet fra earwire. Høreapparat med custom ear-tip Du må IKKE fjerne ear-tipen fra earwire. Høreapparat med åpen ear-tip Du må fjerne ear-tipen fra earwire Stikk voksfilterkroken inn i det brukte filteret som sitter i lydutgangen. 2. Trekk voksfilteret rett ut. 2. Lukket ear-tip (Gjelder også for custom ear-tip) viktig Voksfilteret skal ikke rengjøres og brukes om igjen. Dette kan skade høreapparatet ditt og/eller forårsake at du mister voksfilteret inne i øregangen. Åpen ear-tip

22 Snu så pinnen helt rundt slik at det brukte voksfilteret peker vekk fra telefonen, og det nye filteret er i riktig posisjon til å settes inn. 3. Stikk så pinnen inn i åpningen på lydutgangen og press forsiktig det nye voksfilteret på telefonen. 4. Trekk så pinnen rett ut. Det nye voksfilteret vil automatisk trekke seg av pinnen, og dermed sitte på plass i lydutgangen. Press høreapparatet forsiktig mot en jevn flate for å sikre at voksfilteret sitter godt fast. Lukket ear-tip (Gjelder også for custom ear-tip) Etter å ha skiftet voksfilter, kan du kaste pinnen med det gamle voksfilteret. Hvor ofte du må skifte NanoCare voksfilter varierer fra person til person avhengig av for eksempel voksproduksjonen. Dersom du har noen spørsmål angående NanoCare voksfilter, ta kontakt med Medisan AS eller stedet der du fikk utlevert høreapparatet Åpen ear-tip viktig Dersom voksfilteret ikke sitter riktig eller sitter løst, kast det og sett på et nytt. Hvis voksfilteret faller av mens ear-tipen sitter i øret, ta kontakt med din ØNH-lege. Ikke prøv å fjerne et voksfilter fra øregangen selv

23 tilbehør En rekke tilleggsutstyr er tilgjengelig for ditt høreapparat. Hvis høreapparatet ikke virker Problem Mulig årsak Løsning Du kan snakke med audiografen din hvis du lurer på om du kan ha nytte av en fjernkontroll eller annet tilbehør. Høreapparatet er stumt Høreapparatet er ikke slått på Earwire er ødelagt Kontroller at batteriskuffen er helt lukket Ta kontakt med stedet der du fikk utlevert høreapparatet Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Batteriet er dødt / virker ikke NanoCare voksfilteret er tilstoppet Batteriet er nesten oppbrukt NanoCare voksfilteret er tilstoppet Øret er tilstoppet av voks Hørselen din kan ha endret seg Sett inn et nytt batteri Skift voksfilter Sett inn et nytt batteri Skift voksfilter Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet 44 45

24 Problem Mulig årsak Løsning Pass godt på høreapparatet ditt Høreapparatet piper vedvarende Øret er tilstoppet av ørevoks Earwire er gul og stiv Ear-tipen er ikke satt korrekt i øregangen Ear-tipen sitter for løst i øret Telefonen er ikke plassert riktig i eartipen Telefonen er plassert i feil hull i ear-tipen Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet Ta ear-tipen ut og prøv igjen Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet Lukket og åpen ear-tip: Bytt ear-tip. Hvis problemet vedvarer, bør du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet Custom ear-tip: Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet Lukket ear-tip: Fjern ear-tipen og sett inn telefonen som illustrert på siden 26 Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje. Vær forsiktig med høreapparatet. Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det. Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet. Når du bader må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på når du tar på hårspray, parfyme eller andre sprayer, eller føner håret. I omgivelser med mye fuktighet kan det være lurt å bruke et tørkesett på høreapparatet om natten. Se på bruksanvisningen som følger med tørkesettet hvordan det skal brukes

25 Gode råd og advarsler Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart. Du bør være påpasselig med at høreapparatet og tilbehøret ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte. Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende. Putt aldri selv batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det. advarsel Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet. Kvitt deg med brukte batterier slik det er beskrevet på batteripakken. La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres. Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørselsresten din best mulig. Men, du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder. Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å kunne høre omgivelseslyder (f.eks. i trafikken, varselsignaler). Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret ditt, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året hos lege. Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuell hudirritasjon i øregangen. Kontakt stedet der du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette

26 Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan skyldes for lite ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet og proppen som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du kan desinfisere proppen og tilbehøret. Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre ren proppen. Høreapparatet ditt har en innebygd sender/mottager som koordinerer høreapparatene. Det magnetiske feltet på sender/mottageren er veldig lavt. Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men, man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner. Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr. Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet. Du må ikke bruke høreapparatet ved røntgenbehandling, CT, MR og kortbølge eller andre liknende behandlinger. Du må heller aldri legge høreapparatet i en mikrobølgeovn. Dette er noen former for stråling som kan ødelegge høreapparatet. Stråling som kan komme fra for eksempel overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svakere og vil ikke skade høreapparatet. Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser

27 kravspesifikk informasjon Herved erklærer Widex A/S at produktet C4-PA overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår i direktiv 1999/5/EG. En kopi av direktivet kan du finne her: WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge FCC ID: TTY-C4PA Denmark IC: 5676B-C4PA Federal Communications Commission and Industry canada Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: reorient or relocate the receiving antenna

28 increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. Høreapparatet med tilbehør bør ikke kastes sammen med vanlig søppel hvis du skal kvitte deg med det. Kontakt Medisan AS hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102 Issue 3. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment

29 56 57 Generelt

30 58 59 Generelt

31 Medisan AS PB 5073 Majorstua 0301 Oslo Tlf: Printed by HTO / t #01v #01

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

BRUKSANVISNING RC-DEX FJERNKONTROLL

BRUKSANVISNING RC-DEX FJERNKONTROLL BRUKSANVISNING RC-DEX FJERNKONTROLL 2 INNHOLD DIN NYE DEX FJERNKONTROLL... 5 Bruksområde... 5 Beskrivelse av enheten... 6 Sett forfra... 6 Sett bakfra... 7 TILBEHØR... 8 BATTERI... 9 Slik bytter du batteriet...

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-FS modell RIC/RITE

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-FS modell RIC/RITE BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-FS modell RIC/RITE DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T 2 Zen Master

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon i øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon i øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

I-øret høreapparater. Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning. Hearing Systems

I-øret høreapparater. Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning. Hearing Systems I-øret høreapparater Insio Nx CIC, Insio Nx IIC Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) D-CIC Ikke trådløs D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjernkontroll

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-FA modell Ørehenger DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

Bruksanvisning. Fjernkontroll 2.0

Bruksanvisning. Fjernkontroll 2.0 Bruksanvisning Fjernkontroll 2.0 Tiltenkt Bruk Fjernkontroll 2.0 lar brukere endre program eller justere volumet i trådløse høreapparat. Den kan brukes av alle som bruker Oticon høreapparater, og er et

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER

COMET VIRKELIG TRÅDLØSE ØREPROPPER Advarsel: For å forhindre potensiell hørselsskade er det anbefalt at du ikke hører på musikk på høyt volum over lengre perioder. Tenk på din egen sikkerhet og vær oppmerksom på hva som skjer i omgivelsene

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Mottaker i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: 2 PROGRAM Universal

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Pure 10 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems

Pure 10 Nx. Bruksanvisning. Hearing Systems Pure 10 Nx Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Lytteprogrammer 9 Funksjoner 9 Batterier 10 Batteristørrelse og tips

Detaljer

SOUNDCLIP-A. Bruksanvisning

SOUNDCLIP-A. Bruksanvisning SOUNDCLIP-A Bruksanvisning Innledning til denne bruksanvisningen Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av SoundClip-A. Gjør deg godt kjent med den. Dette vil hjelpe deg

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -FAMILIEN. D-m CB-modellen Bak øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -FAMILIEN. D-m CB-modellen Bak øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -FAMILIEN D-m CB-modellen Bak øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Master Musikk TV Komfort Telefon

Detaljer

Bruksanvisning for RIC. Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller

Bruksanvisning for RIC. Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller Bruksanvisning for RIC Instruksjon for tilpasning av høyttalerledning til RIC-modeller Innhold Viktig informasjon 3 Oversikt over RIC-komponenter 4 Feste /fjerne støttebøylen på xreceiver 5 Feste domen

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Mottaker-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: 2 PROGRAM Universal Stillhet

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer