bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret"

Transkript

1 bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

2 ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Reversert fokus Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Dato Din audiograf 2

3 INNHOLD høreapparatet...4 Akustiske indikatorer... 7 Batteriet... 8 Slik setter du batteriet i høreapparatet... 8 Når skal batteriet skiftes ut? Slik slår du Av og På høreapparatet Høyre-/ venstre merking Slik setter du høreapparatet inn i øret Slik tar du høreapparatet ut av øret Volum justering Alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat Lytteprogrammer Hvordan bytte lytteprogram Zen Telefon Bruk av telefon rengjøring...24 Høreapparatet tilbehør hvis høreapparatet ikke virker...30 pass godt på høreapparatet ditt...32 advarsler...33 RÅD Hvordan venne seg til høreapparat REGULATORY INFORMATION ekstra lytteprogram skjema...46 symbols

4 høreapparatet Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet uten øreproppsett. Valg av øreproppsett avhenger av dine behov. For mer informasjon om øreproppsett, les egen bruksanvisning for øreproppsett. 1. Mikrofonåpninger 2. Volum kontroll 3. Program knapp 4. Av/På bryter 5. Batteriskuff med neglegrep Hvis du har behov for å identifisere serienummeret på produktet (vanligvis 6 7 tall), ta kontakt med stedet hvor du fikk apparatene utlevert. 4

5 merk I tillegg til denne bruksanvisningen finnes det en egen bruksanvisning som beskriver de ulike øreproppsettene som er tilgjengelige for ditt høreapparat. «Øreproppsett for Widex BTE høreapparat». advarsel Denne bruksanvisningen samt bruksanvisningen for øreproppsett inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreappa atene. merk Høreapparatet, øreproppsettet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig. 5

6 Bruksområde Høreapparater er ment brukt til akustisk forsterkning av lyd i alle typer dagligdagse lyttesituasjoner. Høreapparatet kan være aktivert med ZEN program for å gi avslappende bakgrunnslyder (f.eks. Musikk eller hvit støy) for voksne som foretrekker det. Indikasjon for bruk Høreapparatene er ment for personer med hørselstap helt fra de med små tap (10 db HL) til store tap (90 db HL) og alle typer hørselkurver. Høreapparatene skal distribueres av godkjente fagpersoner innen hørsel (audiografer eller Ø.N.H.-leger) som har utdannelse innenfor hørselsrehabilitering. Beskrivelse av høreapparatet Høreapparatet ditt skal brukes sammen med en slange med ear-tip eller ørepropp. Høreapparatet benytter seg av en proprietær trådløs teknologi, WidexLink, som gjør kommunikasjonen mellom høyre og venstre høreapparat mulig, samt kommunikasjonen mellom høreapparatene og tilleggsutstyret DEX. I høreapparatet ditt kan det ha blitt aktivert et program som kalles ZEN. Dette programmet spiller av musikk (og i andre tilfeller hvitstøy) i bakgrunnen. Disse lydene blir behandlet i forhold til hørselstapet ditt. 6

7 Akustiske indikatorer Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være tale eller tone, avhengig av hva du og audiografen din har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres. Funksjon Standard instilling Justering av volum Tone Av Bekrefter bruk av programknapp Klikkelyd Av Alternativ instilling Bytter program Talebeskjed Tone/Av Slår på høreapparatet Talebeskjed Tone/Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner/av Varsel om brutt kontakt med motsatt Av Talebeskjed høreapparat Service påminnelse Av Talebeskjed Merk: Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat er bare tilgjengelig i DREAM440 7

8 Batteriet Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er Luft- Zink batteri type 13. Ta kontakt med Medisan A/S eller det stedet du fikk høreapparatene utlevert, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på forpakningen. Slik setter du batteriet i høreapparatet Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistremerket som sitter på batteriet. Batteriet begynner å virke noen sekunder etter at klistremerket er fjernet. forsiktig Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet skal det ikke brukes. Dette kan forårsake at høreapparatet ikke virker som det skal. Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet. 8

9 Sett batteriet i batteriskuffen slik at siden med + på batteriet er opp. Du kan bruke magneten som fulgte med høreapparatet hvis du synes det blir enklere. + Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteri er satt feil vei. Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet. Høreapparatet kan leveres med en spesiell batteriskuff uten neglegrep, som betyr at du trenger et spesielt verktøy for å kunne åpne batteriskuffen. Denne typen batteriskuff kan være et godt valg dersom høreapparatet skal brukes av barn. 9

10 Når skal batteriet skiftes ut? Så fremt funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 7). Vi anbefaler derfor at du alltid har et nytt batteri lett tilgjengelig. advarsel La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet advarsel Høreapparatet ditt vil slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler. 10

11 Slik slår du Av og På høreapparatet Batteriskuffen på høreapparatet fungerer også som Av/På bryter. Du slår høreapparatet På ved å lukke batteriskuffen. En akustisk indikator vil varsle om at høreapparatet er slått på, så sant denne funksjonen ikke er deaktivert. Trekk batteriskuffen nedover for å slå apparatet Av. Ordet OFF vil være klart synlig når høreapparatet er slått Av. MERK: En annen måte å verifisere om høreapparatet er slått På, er å legge det i en lukket hånd. Hvis det er På vil det pipe. Husk alltid å slå høreapparatet Av når du legger det fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid. 11

12 Høyre-/ venstre merking Hvis du har høreapparater på begge ører, kan apparatene merkes (rødt merke = høyre høreapparat og blått merke = venstre høreapparat). Pilen viser hvor merkingen er plassert på høreapparatet. 12

13 Slik setter du høreapparatet inn i øret Sett øreproppen inn i øret ved å holde i den nedre delen av slangen. Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og oppover med den andre hånden. Plasser selve høreapparatet bak øret slik at høreapparatet og ledningen hviler på øret, tett inntil hodet. Illustrasjonen viser en åpen ear-tip. Se egen bruksanvisning for øreproppsettet hvis du ønsker mer informasjon om ear-tip/ørepropptyper, anker og prosedyrer. Hvis øreproppen ikke passer eller sitter løst, er ukomfortabel, irriterer eller lignende, kontakt stedet der du fikk høreapparatene utlevert. 13

14 Slik tar du høreapparatet ut av øret Fjern selve høreapparatet fra øret. Trekk forsiktig øreproppen ut av øret mens du holder i den nederste delen av slangen. Hvis øreproppen er utstyrt med en uttrekkssnor trekker du forsiktig i denne for å få ut øreproppen. 14

15 Volum justering Volumet på høreapparatet justerer seg automatisk i forhold til det lydmiljøet du oppholder deg i. Høreapparatet kan være utstyrt med en volumkontroll, formet som en vippebryter. Vipp bryteren oppover for å gradvis øke volum. Vipp bryteren nedover for å gradvis dempe volum. Avhengig av hvordan høreapparatene er innstilt/programmert vil enhver endring av volum påvirke begge apparatene. For å endre størrelsen på økningen eller reduksjonen av volum, ta kontakt med stedet høreapparatene ble utlevert. Dersom toneindikatoren ikke er deaktivert, vil du høre en varseltone hver gang du bruker volumkontrollen. Når lyden er skrudd helt opp eller ned, blir varseltonen konstant. 15

16 advarsel Hvis volumet generelt er for høyt eller lavt, lyden er forvrengt, eller du ønsker ytterligere informasjon, kontakt stedet der du fikk høreapparatet utlevert. Slå lyden helt av: Fortsett å vippe bryteren nedover etter at du har hørt den konstante tonen. Slå lyden på igjen: Vipp bryteren oppover eller Bytt lytteprogram All justering av volum forsvinner når høreapparatet slås Av, eller når du bytter lytteprogram. MERK: Høreapparatet ditt kan være programmert for gradvis og øke forsterkningen slik at du akklimatiseres til lyden fra høreapparatet. Derfor vil du muligens registrere en økning i styrken etter en tid. Dersom du ønsker å koble bort volumkontrollen må du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet. 16

17 Alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat. (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen din har aktivert den). Hvis ett av høreapparatene faller ut av øret og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone eller talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet. Lytteprogrammer Høreapparatet ditt kan programmers med inntil fem av de følgende programmene, og det spesielle Zen programmet kalt Zen+. I noen DREAM høreapparater kan man programmere inn Telefon+ i stedet for Zen+. Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T Standard For å lytte på musikk For å lytte på TV Gir komfort i støyende omgivelser Fokus på lyder bakfra For å lytte til telefon I dette programmet kan du høre via telespolen (T), ikke via mikrofonen i høreapparatet (M). Telespolen brukes på steder som har teleslyngeanlegg installert. Aktivering av telespolen gjør det mulig å høre på bestemte lydkilder, samt å stenge ute lyder fra omgivelsene. 17

18 M+T Zen Blandede programmer Zen+ Telefon+* I dette programmet kan du høre både via høreapparatets mikrofon (M) og telespolen (T). Spiller tilfeldige harmoniske toner eller hvitstøy. Inneholder en stil. Master programmet i det ene øret og enten Zen, reversert fokus, T, MT eller Telefon i det andre øret. Spesielt ZEN program med opptil tre ulike Zen stiler. Kun for telefonbruk. Overfører telefonlyden som er mottatt på det ene høreapparatet til det andre høreapparatet. Merk at mikrofonen på det høreapparatet lyden er overført til skrus av. * kun tilgjengelig i enkelte DREAM høreapparater Høreapparatet ditt har en funksjon kalt Audibility Extender. Denne funksjonen gjør at lyse toner blir hørbare, og kan kombineres med ett eller flere av de tilgjengelige programmene. Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensetningen av lytteprogramer endres. Caution Når du bruker Telefon+ programmet: Vær obs på at det i enkelte situasjoner kan være spesielt viktig å kunne høre omgivelseslydene. 18

19 Zen program Høreapparatet ditt har kanskje blitt programmert med det unike lytteprogrammet Zen. Det lager harmoniske toner (og i noen tilfeller hvitstøy) i bakgrunnen. Zen programmet kan brukes alene (uten forsterkning) i stille omgivelser når det ikke er påkrevet å høre andre omgivelseslyder. Eller det kan brukes med forsterkning slik at både omgivelseslydene og de harmoniske tonene (fraktale toner eller hvitstøy) kan høres samtidig. forsiktig Dersom du bruker Zen programmene kan dette hinder deg fra å høre omgivelseslydene, også tale. Programmet skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da høreapparatet over til et program uten Zen. forsiktig Hvis du opplever en reduksjon av hørbarhet, intoleranse for lyder, uklar tale, eller forverret tinnitus, kontakt din audiograf eller ØNH-lege. 19

20 Fordeler Zen programmet vil for enkelte oppleves som en behagelig avslappende bakgrunnslyd. Når Zen programmet blir brukt i forbindelse med ett tinnitus behandlings opplegg, vil brukeren i noen tilfeller oppleve lettelse i forhold til sin egen tinnitus. Bruksområder Intensjonen med Zen programmet er å produsere avslappende bakgrunnslyder (for eksempel harmoniske toner eller hvitstøy) for voksne brukere som ønsker å lytte til det i stille miljøer. Det kan også brukes som et verktøy i forbindelse med lyd terapi i ett tinnitus behandlings opplegg foreskrevet av helsepersonell (audiograf, tinnitus terapeut eller ØNH-lege) som er opplært i tinnitus behandling. Anbefaling På grunn av den unike måten Zen er programmert inn i ditt høreapparat, må du følge audiografens, tinnitus terapeutens eller ØNH-legens anbefalinger om hvordan og/eller hvor lenge du skal bruke programmet. 20

21 Hvordan bytte lytteprogram For å bytte lytteprogram, trykk lett på program knappen. Så fremt funksjonen ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter lytteprogram. Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4: Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5: Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+ eller Telefon+: Talebeskjed eller varseltone I standard innstillinger bytter du lytteprogram i begge høreapparatene når du trykker på programvelgeren på ett av høreapparatene. 21

22 Zen+ Du får tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren på høreapparatet eller på RC-DEX inne en kort stund (mer enn 1 sekund). Deretter kan du ved korte trykk velge mellom de ulike Zen stilene. Du kommer ut av Zen+ ved å holde programvelgeren inne i mer enn 1 sekund. Telefon+ Hvis høreapparatet ditt er programmert med Telefon+ i stedet for Zen+, får du også tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren inne en kort stund (mer enn 1 sekund). Du kommer ut av Telefon+ ved å holde samme knapp inne i mer enn 1 sekund. Ønsker du å få programvelgeren deaktivert, kontakt stedet der du fikk høreapparatet utlevert. 22

23 Bruk av telefon Når du snakker i telefon anbefaler vi at du holder telefonen i vinkel inn mot hodet over øret ikke direkte mot øret. Dersom lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte litt på telefonrøret i ulike posisjoner. 23

24 rengjøring Følgende renseutstyr er tilgjengelig for ditt høreapparat og øreproppsett. For rengjøring av øreproppsett, se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE høreapparater 1. Myk klut 2. Verktøy for fjerning av ørevoks 3. Rensenål Kontakt Medisan A/S eller det stedet hvor du fikk utlevert høreapparatet hvis du trenger nytt renseutstyr. * Utvalget avhenger av hvilket øreproppsett du har. 24

25 Høreapparatet Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk. Er mikrofonåpningene fortsatt blokkert, kontakt stedet der du fikk høreapparatene utlevert. advarsel Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler når du skal rengjøre høreapparatet, da dette kan skade høreapparatet. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen, slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. + 25

26 tilbehør Det finnes et variert utvalg av tilbehør til ditt høreapparat RC-DEX TV-DEX M-DEX PHONE-DEX T-DEX FM+DEX UNI-DEX Fjernkontroll For å lytte på TV eller andre audiosignaler For mobiltelefon via bluetooth, avansert fjernkontroll Hjemmetelefon For å koble mobiltelefon til høreapparatet via telespole Streamer for FM, audiosignaler og teleslyngesignaler For mobiltelefon. Direkte kobling via hodetelefonuttak 26

27 Audioinngang (DAI) Høreapparatet kan utstyres med en audiosko. Dette gir tilgang til en rekke tilbehør som er tilgjengelig for høreapparater (FM og CROS/Bi-CROS systemer), i tillegg til eksternt audioutstyr /radio/tv etc.). I skjemaet på neste side kan audiografen notere hvilke audioprogrammer du har tilgjengelig og hvor de er plassert. For mer informasjon om audioinngangen, kontakt stedet du fikk høreapparatene utlevert eller Medisan A/S. 27

28 Programrekkefølge DAI M-DAI advarsel Dersom høreapparatet kobles til utstyr som er forbundet med en elektrisk kontakt skal sikkerhetsforskriftene i de internasjonale standardene IEC 60065, IEC , IEC eller tilsvarende standarder være oppfylt. Høreapparatet må ikke kobles til kontakter som er merket med en eller flere av følgende symboler: 28

29 FM systemer Widex FM system, SCOLA, består av en trådløs sender og en mottaker montert på høreapparatet via en audiosko. Systemet kan tilpasses etter dine behov. For ytterligere informasjon om SCOLA FM system, les bruksanvisningen for SCOLA FM systemer. For å få hjelp til å avgjøre om du vil ha nytte av en fjernkontroll eller annet tilbehør, kontakt stedet der du fikk høreapparatene utlevert. 29

30 hvis høreapparatet ikke virker Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet er stumt Høreapparatet er ikke slått På Kontroller at batteriskuffen er helt lukket Batteriet er utladet Sett inn et nytt batteri Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet piper vedvarende Ta kontakt med legen din for å få fjernet ørevoksen Høreapparatet slår seg Av og På Dine to høreapparater er ikke synkronisert Øret er tilstoppet av ørevoks Hørselen din kan ha endret seg Øret er tilstoppet av ørevoks Kontaktproblemer i bryteren Kontakten mellom høreapparatene er brutt Ta kontakt med legen din for å få fjernet ørevoksen Du bør henvende deg der du fikk høreapparatene utlevert Trykk på programknappen et antall ganger Slå høreapparatene Av og På igjen 30

31 Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatene responderer ikke ved justering av volum og bytte av program via DEX Du hører bare bruddstykker av samtaler eller ingenting fra det motsatte øret a. DEX er utenfor rekkevidde b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene c. DEX og høreapparatene er ikke matchet a. Batteriet er dødt/ virker ikke i ett av høreapparatene b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene a. Hold DEX nærmere høreapparatene b. Gå vekk fra kjente kilder for elektromagnetisk interferens c. Sjekk med audiografen din om DEX er matchet med høreapparatene dine a. Sett inn et nytt batteri i ett eller begge høreapparatene b. Gå vekk fra kjente kilder for elektromagnetisk interferens Merk: Denne informasjonen dekker bare høreapparatet. Se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE høreapparater» for informasjon om ditt spesifikke øreproppsett. Hvis problemet vedvarer, kontakt stedet der du fikk høreapparatene utlevert. 31

32 pass godt på høreapparatet ditt Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: forsiktig Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det over lengere perioder, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje. Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det. Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet. Vær nøye med å la høreapparatene tørke skikkelig etter bruk ved mye svetting, som for eksempel etter en hard treningsøkt. Unngå å miste høreapparatet i gulvet utfør rengjøring og batteri bytte over et bord e.l. Når du bader eller dusjer må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på deg når du føner håret, tar på parfyme, hårspray, andre sprayer eller geleer som for eksempel solkrem eller andre kremer. 32

33 advarsler advarsel Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart. Du bør være påpasselig med at høreapparatet, tilbehør og batterier ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte. Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende. Putt aldri batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det. Sjekk alltid høreapparatet ditt etter bruk for å se om det er intakt. Hvis høreapparatet eller øreproppen knekker mens det sitter på øret, kontakt stedet der du fikk det utlevert umiddelbart. Ikke prøv å fjerne deler selv. 33

34 advarsel Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet. Kvitt deg med batterier slik det er beskrevet på batteripakken. La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres. Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å høre omgivelseslyder (for eksempel I trafikken, varselsignaler). Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuelle hudirritasjoner i øregangen. Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette. 34

35 advarsel Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan skyldes for liten ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet og øreproppen som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din, og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du skal desinfisere propper og tilbehøret. Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre proppen ren. Vi anbefaler å bruke tørkesett med jevne mellomrom for å unngå feil på høreapparatet. Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser. Du må ikke bruke høreapparatet ved strålebehandling, røntgen, MRIs, CT, annen medisinsk behandling eller skanning. Utstråling fra disse prosedyrene eller andre typer for stråling, som for eksempel stråling fra mikrobølgeovner, kan skade høreapparatet ditt og høreapparatet kan bli meget varmt. Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuelle hudirritasjoner i øregangen. Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette. 35

36 advarsel Interferens med aktive implantater. For å være på den sikre siden anbefaler vi at man følger de anbefalte retningslinjene fra produsenten av hjertestartere og pacemaker når det gjelder bruk av mobiltelefoner. Hvis du har et aktivt implantat, holde de trådløse høreapparatene og tilbehør som for eksempel fjernkontroller etc. minst 15 cm unna implantatet. Hvis du opplever interferens, ikke bruk høreapparatene og kontakt produsenten av implantatet. Merk deg også at interferens kan oppstå fra kraftledninger, statisk elektrisitet og metal detektorer. Hvis du har ett hjerneimplantat, kontakt produsenten for risiko analyse. Hvis du har et implantat anbefaler vi deg å holde magneter* minst 15 cm unna implantatet. (*= kan for eksempel være Autotelefon magneter, høreapparat etuier, magneter i verktøy etc.). 36

37 forsiktig Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men, man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner. Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr. Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet. 37

38 RÅD merk Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørsels-resten din best mulig. Du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder. Uregelmessig bruk av høreapparatet vil i de fleste tilfeller ikke gi deg fullt utbytte av apparatet. Bruk av høreapparater er bare en del av hørselsrehabiliteringen og noen vil også trenge supplement og opplæring i hørselsteknikker og munnavlesning. Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året. 38

39 Hvordan venne seg til høreapparat Gratulerer med ditt første steg mot å forbedre dine kommunikasjonsevner med anskaffelsen av at Widex høreapparat. Fordi mange av de lydene du vil høre nå, ikke har vært hørbare uten høreapparat, anbefaler vi deg å bruke noen minutter på å utføre de påfølgende enkle aktivitetene. Gjør de først i stille omgivelser, og prøv senere i mer støyende omgivelser. Aktivitet 1: Først, lukk øynene og slå høreapparatet Av og lytt til en venn eller et familiemedlem. Slå deretter høreapparatet På og fortsett å lytte. La du merke til forskjellen? Hensikten med denne aktiviteten er ikke at du skal høre hvert eneste ord, men bli kjent med forskjellen i forsterket tale fra en kjent lydkilde. Aktivitet 2: Lytt til en venn eller et familiemedlem med høreapparatet På, men med lukkede øyne. Fortsett deretter å lytte med åpne øyne. Målet med dette er å demonstrere hvor stor hjelpe det er i å motta informasjon med øynene supplert med det du hører. Aktivitet 3: Kjøp to utgaver av dagens avis. Spør en venn om å lese en artikkel høyt mens du selv følger med på samme artikkel. Alternativt les høyt for deg selv og lytt til din egen stemme. Det kan også være nyttig å se på tekstede programmer på TV. 39

40 Vi hører med hjernen, ikke ørene. Hjernen vil bruke noe tid for å venne seg til de nye lydene du hører. Det er for eksempel ikke uvanlig at man hører enkelte lyder, som sine egne fotskritt, rasling i avispapir, eller during fra et kjøleskap, lyder som normalthørende tar for gitt og ikke legger merke til. Vær tålmodig og aksepter at du vil bruke noen uker på å venne deg til dette. Hjernen vil etter hvert lære seg til å ignorere slike lyder hvis de ikke er viktige. Men, hvis noen lyder er for høye eller ukomfortable, ta kontakt med stedet du fikk høreapparatene utlevert. Konversasjon inneholder ofte uvesentlig informasjon. Bekymringen for å gå glipp av ett enkelt ord vil ofte medføre at man går glipp av enda flere ord. Fokuser på essensen i konversasjonen. Det kan være til stor hjelp å alliere seg med en person du stoler på, som kan gi deg et hint om hvilket emne det snakkes om. Ved restaurantbesøk, ring og bestill bord så langt unna kjøkken og bar område som mulig. Husk også at normalt hørende også kan slite med å høre i støyende omgivelser. For flere aktiviteter, opptrenings materiell og gode tips, besøk nettsiden 40

41 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-D9 IC: 5676B-D9 Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. 41

42 NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 42

43 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 43

44 Herved erklærer Widex A/S at produktet D-9 overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremkommer i direktiv 1999/5/EC. En kopi av direktivet kan du finne her: 44

45 Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer og komponenter som kan være farlig for helse og miljø når de ikke de ikke destrueres på forsvarlig måte (WEEE). Ikke kast høreapparater, batterier og tilbehør sammen med vanlig husholdningsavfall. Høreapparater, batterier og tilbehør skal leveres på steder som er beregnet for mottak av elektrisk og elektronisk utstyr eller returneres til stedet hvor du fikk utstyret levert. Korrekt destruksjon beskytter helse og miljø. 45

46 ekstra lytteprogram skjema Tilgjengelige lytteprogramer i ditt høreapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Spesial program: 46

47 Tilgjengelige lytteprogramer i ditt høreapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Spesial program: 47

48 symbols symboler symboler som vanligvis brukes av Widex A/s til merking av medisinsk utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv.) symbol Tittel/beskrivelse Produsent Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt. Fremstillingsdato Dato for når produktet ble fremstilt. brukes innen-dato Produktet skal brukes innen denne datoen. batchkode Produktets batchkode (lot- eller batchindentifisering). Katalognummer Produktets katalognummer (enhetsnummer). serienummer Produktets serienummer.* oppbevares borte fra sollys Produktet skal beskyttes mot sollys og/eller produktet skal holdes borte fra varme. 48 2

49 symbol Tittel/beskrivelse oppbevares tørt Produktet skal beskyttes mot fuktighet og/eller produktet skal holdes borte fra regn. nedre temperaturgrense Den laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for. øvre temperaturgrense Den høyeste temperaturen produktet kan bli eksponert for. Temperaturgrenser Den høyeste og laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for. se bruksanvisningen Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advarsler/forholdsregler) og må lese før produktet tas i bruk. Forsiktig/Advarsel Tekst merket med et forsiktig/advarsel-symbol, skal leses før produktet tas i bruk. WEEE-symbol "skal ikke avhendes med vanlig avfall" Når produktet skal avhendes, skal det sendes til egnet samlingssted for resirkulering og gjenvinning. 49 3

50 symbol Tittel/beskrivelse CE-merke Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking. Varsling Produktet er identifisert av R&TTE-direktiv 1999/5/EF som et utstyrsklasse 2-produkt med noen restriksjoner for bruk i noen CE-medlemsland. C-tick-merke Produktet er i samsvar med EMC og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller new zealandske markedet. interferens Elektromagnetisk interferens kan oppstå i nærheten av produktet. *Det seks- eller sjusifrede nummeret på produktet er serienummeret. Det er ikke sikkert det alltid står foran serienummeret. 50 4

51 51

52 WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Bruksanvisning nr.: #01 É[5qr0w2 a;aa;k]

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-FA modell Ørehenger DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY INNHOLD INTRODUKSJON... 4 PAKKENS INNHOLD... 6 SCOLA SYSTEMET... 9 SCOLA BUDDY MOTTAKER...9 oversikt OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER... 11 KLARGJØR SCOLA BUDDY

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

bruksanvisning FM+DEX

bruksanvisning FM+DEX bruksanvisning FM+DEX pakkens innhold FM+DEX Bæremodul Bæresnor (to lengder) Lader 2 Jack-til-jack kabel Klips Bruksanvisning 3 INNHOLD din nye FM+DEX... 6 Bruksområde for produktet...6 Beskrivelse av

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) D-CIC Ikke trådløs D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjernkontroll

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE SCOLA CLASSMATE og tilbehør kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre nødvendige endringer.

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER 2 INNHOLD INTRODUKSJON.... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET... 6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype... 9 Montering av batterier...10 Batterilevetid og status...11

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER INNHOLD INTRODUKSJON... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET....................................................6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype...9 Montering

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FM-modell Bak øret-apparat DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stillhet

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 9 514 0231 011 #03.indd 1 9/21/2015 12:56:55 PM INNHOLD INTRODUKSJON... 4 SCOLA FM SYSTEM... 6 BESKRIVELSE... 10 FORBEREDELSER

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-XP-modell I-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Ventilasjonskanal: Kort Full lengde Ingen Høreapparat-serien:

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Brukerhåndbok Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Innhold Innledning...3 Grunnleggende...3 Bruke hodetelefonen...5 Feilsøking...6 Juridisk informasjon...6 2 Innledning Funksjonsoversikt Med Bluetooth -monohodetelefoner

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

BRUKSANVISNING THE SUPER 440, 220 SERIES. S4-VSD/S2-VSD modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

BRUKSANVISNING THE SUPER 440, 220 SERIES. S4-VSD/S2-VSD modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret BRUKSANVISNING THE SUPER 440, 220 SERIES S4-VSD/S2-VSD modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret DITT HØREAPPARAT (Fylles ut av din audiograf) S4-VSD S2-VSD Programmer: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

Stilomslag med vindu SCR44

Stilomslag med vindu SCR44 Brukerhåndbok Stilomslag med vindu SCR44 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din.

Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din. RITE BRUKSANVISNING Gratulerer Takk for at du valgte vårt produkt for å hjelpe deg til å høre bedre. Det representerer det mest avanserte innen teknologi som finnes i dagens høreapparater. Det anbefales

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Nevara, Saphira, Juna Innhold Beskrivelse av høreapparatet 7 Bruksanvisning steg for steg 10 Steg 1: Sett i batteriet 10 Steg 2: Slå høreapparatet PÅ 12 Steg

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.no / hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 5 Høreapparatene dine 6 Bli kjent med høreapparatene dine 6 Komponenter og navn 7 Kontroller

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CIC høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Skifte batteri 13 Datalogging 15

Detaljer