BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

2 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 PAKKENS INNHOLD... 6 SCOLA SYSTEMET... 9 SCOLA BUDDY MOTTAKER...9 oversikt OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER KLARGJØR SCOLA BUDDY FOR BRUK LADING AV ENHETEN FØRSTE GANG BatterILYS OG AKUSTISK INDIKATOR...17 BETJENING MOTTA SENDERKANAL OPPKOBLING TIL FM SENDEREN AKUSTISKE INDIKATORER REKKEVIDDE PÅ FM SIGNALET SKREDDERSY DIN SCOLA BUDDY Bytte farge...24 klistremerker...27 SPESIELLE KONFIGURERINGER

3 UTVIDET BRUK/ TILLEGGSINFORMASJON OPPLADBARE BATTERIER...28 TILKOBLING AV ENHETER TIL AUDIO INNGANGEN KAnalsynkronisering Tilkobling av hodetelefoner (spesial innstilling)...32 TIPS OM BRUK AV SCOLA FM SYSTEM KOM I GANG VEDLIKEHOLD OG ADVARSLER HVIS SCOLA FM SYSTEMET IKKE VIRKER GARANTI GENERELL INFORMASJON INNSTILLINGER

4 INTRODUKSJON Det er Widex s misjon å gi personer med hørseltap de samme kommunikasjonsmuligheter som mennesker med normal hørsel. Med et Widex høreapparat kombinert med et SCOLA FM-system, får du optimal lyttekomfort og taleforståelighet. SCOLA FM systemer gir høreapparatbrukere flere muligheter i vanskelige lyttesituasjoner. FM systemer er utviklet spesielt for barn i undervisningsmiljøer. Denne bruksanvisningen henvender seg derfor i første rekke til foreldre og lærere. Heftet inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk FM systemet. 4

5 ADVARSEL FM systemet og tilbehør vist i denne bruksanvisningen kan avvike fra det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når vi finner dette nødvendig. NOTE The FM system and accessories shown in these user instructions may differ from the ones you have. We also reserve the right to make any changes considered necessary. 5

6 PAKKENS INNHOLD SCOLA BUDDY m/ deksel Boks 1 Lader 6

7 Boks 2 1. Audio kabel 2. USB kabel

8 Boks 3 2 sett med ekstra deksel Bruksanvisning 8

9 SCOLA SYSTEMET Bruk av FM system forutsetter en SCOLA BUDDY mottaker og en SCOLA sender, som enten kan være SCOLA TALK eller SCOLA TEACH. SCOLA BUDDY mottakeren og senderen må være satt opp med samme kanal for å kunne fungere korrekt. SCOLA BUDDY MOTTAKER I SCOLA BUDDY s standardinnstilling kreves det et høreapparat med telespole, enten et bak-øret eller i øret apparat, benforankret apparat eller cochlea implantat. Høreapparatets bryter må settes enten i MT eller T. VIKTIG Høreapparater uten telespole vil IKKE virke sammen med SCOLA BUDDY. 9

10 SCOLA BUDDY kan også motta FM signaler fra andre FM sendere, forutsatt at det brukes samme kanal/ frekvens for sending og mottak. Ved å bruke den medfølgende audiokabelen kan SCOLA BUDDY kobles til andre enheter som f.eks. MP-3 spillere. Hvis SCOLA BUDDY er konfigurert til hodetelefon- innstilling, skal hodetelefoner brukes i stedet for høreapparater. 10

11 OVERSIKT OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER Induktiv halsslynge Utskiftbare fargedeksler, front og bakside Lysindikator for batteri Lysindikator for FM signal Slyngetilkobling Ladekontakt, mini USB Volum ned Volum opp Audio jack 3.5 mm 11 Av/på og skann knapp

12 KLARGJØR SCOLA BUDDY FOR BRUK Sett høreapparatet(ene) i MT eller T stilling (iflg. bruksanvisningen til høreapparatet ditt). SCOLA BUDDY må bæres rundt halsen. Trekk den over hodet eller åpne slyngetilkoblingen. Slyngetilkoblingen åpner seg lett for å unngå eventuelle skader. 12

13 Slå på (og av): Trykk på AV/PÅ knappen og hold den inne (1 sek.) Batteri indikatoren vil lyse grønt så sant batteriene er tilstrekkelig ladet. For å slå AV, trykk på AV/PÅ knappen og hold den inne (1 sek.). Batteriindikatoren vil slukke. 13

14 Sjekk slyngetilkoblingen Øk eller senk volum ved å bruke volumknappene, og lytt på pipetonene i høreapparatet når disse blir sterkere eller svakere. 14

15 LADING AV ENHETEN FØRSTE GANG Sett laderen i strømuttaket. Sett ladeledningen fra laderen i ladekontakten. Batteriindikatoren lyser konstant rødt. Alternativt, kan USB kabelen brukes for å koble enheten til en PC for lading. Vent til batteriindikatoren blinker grønt. 15

16 Fjern laderen fra strømuttaket, og trekk ut ladeledningen. Etter lading slår SCOLA BUDDY seg av. Første gangs opplading tar ca. 10 timer. Gjenopplading tar deretter ca. 4 timer. 16

17 BATTERILYS OG AKUSTISK INDIKATOR Batteri OK Batteri nesten utladet krever gjenopplading Ved lading Ferdig ladet Konstant grønt Blinker rødt Advarende piping (høy - lav) hvert 2 minutt Konstant rødt Blinker grønt 17

18 BETJENING MOTTA SENDERKANAL SCOLA BUDDY skal plasseres rundt halsen og høre apparatets bryter settes i MT eller T. 18

19 OPPKOBLING TIL FM SENDEREN Slå på SCOLA BUDDY. Begge lysindikatorene vil blinke som en indikasjon på at selvtesten er OK. Fast grønt lys i lysindikatorene indikerer at enheten er påslått. 19

20 Slå på FM senderen. (SCOLA TALK eller SCOLA TEACH). Hvis lysindikatoren for FM ikke lyser, trykk på SKANN knappen (samme som AV/PÅ bryter) og enheten vil finne riktig kanal. Når SCOLA BUDDY mottar et FM signal, vil lysindikatoren for FM lyse. Når det snakkes inn i FM senderens mikrofon, skal dette kunne høres i høreapparatet(ene). 20

21 Trykk på eller knappene for å justere volum opp eller ned til du finner et behagelig nivå. Alternativt kan du holde knappen nede for rask justering av volum. Enheten vil lagre innstilling etter at den er slått av. 21

22 AKUSTISKE INDIKATORER Etter at enheten er slått på, vil en oppstartsmelodi indikere forbindelse til høreapparatene. Justering av volum opp og ned: Høye- eller lavfrekvente pipetoner vil høres når du justerer volum. Når maksimum eller minimum volum oppnås, vil pipetonen være konstant. Kanalskanning: Ved kanalskanning vil det høres svake pipetoner for å indikere at skanningsprosessen er i gang. En dobbel pipetone indikerer at det er funnet en kanal. En lang pipetone indikerer at det ikke er funnet noen kanal. 22

23 REKKEVIDDE PÅ FM SIGNALET Avstanden mellom senderen og SCOLA BUDDY kan være opptil 15 meter, avhengig av ulike faktorer, som blant annet om enheten brukes inne eller ute. Hvis signalet blir for svakt eller støyende, vil lysindikatoren for FM slukke. NB: På grunn av FM signalenes karakteristikk, kan det oppstå drop-outs av FM signalet i enkelte områder innenfor systemets rekkevidde. Forsøk å unngå og oppholde deg i disse områdene. 23

24 SKREDDERSY DIN SCOLA BUDDY BYTTE FARGE SCOLA BUDDY leveres med sorte, hvite og blå deksler. Det er ett frontog bakdeksel i hver farge. Du kan bytte disse dekslene selv, men husk å velge dekselet med lysindikatorsymbolene til den siden av SCOLA BUDDY hvor lysindikatorene er plassert. 24

25 FOR Å FJERNE ET DEKSEL: Løsne dekselet fra toppen ved hjelp av neglsporet i midten. 25

26 Løft dekselet ut av de to hullene i bunnen av enheten. For å montere et deksel: Først, monter dekselet i bunnen av enheten, ved å plassere dekselet i hullene på enheten. Neste, klikk dekselet på plass på toppen av enheten. 26

27 KLISTREMERKER Du kan sette ditt særpreg på SCOLA BUDDY ved å sette klistremerker på dekslene. Dette er spesielt populært blant barn, men unngå å plassere merkene over lysindikatorene. Når du ønsker å fjerne klistremerkene igjen, demonter dekslene fra SCOLA BUDDY, vask deretter dekslene med varmt vann. (Rensemidler eller sprit må IKKE brukes). SPESIELLE KONFIGURERINGER SCOLA BUDDY enheten er meget fleksibel og kan konfigureres på mange måter. Forskjellige kanaler kan installeres/fjernes, forskjellige frekvenser på pipetonene er tilgjengelig, og lysindikatorene kan slukkes permanent. Alle disse innstillingene kan konfigureres der du fikk utlevert din SCOLA BUDDY. 27

28 UTVIDET BRUK/ TILLEGGSINFORMASJON OPPLADBARE BATTERIER Fullt oppladet vil batteriene vare i ca. 10 timer. For å lade batteriene, bruk den medfølgende laderen eller koble USB- kabelen til en PC og bruk denne for lading av batteriene. Når batteriene er fullt oppladet (lysindikatoren for batteri vil blinke grønt), vil det IKKE skade batteriene om laderen fortsatt er tilkoblet. Når FM senderen blir slått av eller er utenfor rekkevidde (lysindikatoren for FM slukker), vil SCOLA BUDDY gå i dvale for å spare strøm fra batteriene. Så snart det mottas et FM signal igjen, vil SCOLA BUDDY slå seg på igjen. NB: Du kan ikke skifte de oppladbare batteriene selv. Ved behov for å bytte batterier kontakt Medisan A/S. 28

29 TILKOBLING AV ENHETER TIL AUDIO INNGANGEN Du kan lytte til mobilt audioutstyr, som f.eks. MP3 spillere, mobiltelefoner etc., ved å koble disse til audioinngangen. Koble audiokabelen til 3,5 mm jack inngangen på SCOLA BUDDY. FM signalet vil bli avbrutt. Koble den andre 3,5 mm kontakten på audiokabelen til audioutstyret. Juster volum på SCOLA BUDDY til et behagelig nivå. Innstillingen vil bli lagret i SCOLA BUDDY når den blir slått av. Voluminnstillingen er spesifikk for audioinngangen og vil ikke påvirke voluminnstillingen for FM signalet. 29

30 KANALSYNKRONISERING Ved å bruke SCOLA TEACH Med SCOLA TEACH sender er det mulig, manuelt og trådløst, å synkronisere SCOLA BUDDY s mottakerkanal med sendt kanal. Synkronisering av kanaler er beskrevet i bruksanvisningen for SCOLA TEACH. Selv om kanalen ikke er tilgjengelig i standard kanallisten i SCOLA BUDDY, vil det allikevel være mulig å programmere den til hvilken som helst kanal tilgjengelig i SCOLA TEACH. SCOLA BUDDY kan konfigureres til alltid å starte på sist brukte kanal, eller til å starte i en spesifikk kanal. Standardinnstilling er sist brukte. 30

31 Ved å bruke SCOLA CLASSMATE Ved å bruke SCOLA CLASSMATE, klasserom synkronisering, er det mulig å synkronisere, trådløst og automatisk, SCOLA BUDDY s kanal til den kanalen som brukes i det aktuelle klasserommet. For nærmere informasjon, vennligst se bruksanvisningen for SCOLA CLASSMATE. En pipetone indikerer vellykket kanalsynkronisering. 31

32 TILKOBLING AV HODETELEFONER (SPESIAL INNSTILLING) NB: Følgende innstillinger er kun tilgjengelig når SCOLA BUDDY er konfigurert via SCOLA PROGRAMMER. SCOLA BUDDY kan leveres med 3,5 mm jack tilkobling, konfigurert som en lydutgang for bruk sammen med en standard hodetelefon. I dette tilfelle, når hodetelefoner er tilkoblet, vil FM signalet bli sendt til audioutgangen i stedet for halsslyngen. Uten hodetelefoner tilkoblet, vil halsslyngen være aktivert. Koble hodetelefonen til 3.5 mm jack kontakten på SCOLA BUDDY. Med FM senderen på og mottak på riktig kanal, kan du lytte til FM signalet via hodetelefoner. 32

33 Juster volum på SCOLA BUDDY til et behagelig nivå. Innstillingen vil bli lagret i SCOLA BUDDY når den blir slått av. Voluminnstillingen er spesifikk for hodetelefon og vil ikke påvirke voluminnstillingen for FM signalet. 33

34 TIPS OM BRUK AV SCOLA FM SYSTEM KOM I GANG SCOLA BUDDY er primært tenkt brukt i undervisningssituasjoner, men kan selvfølgelig også brukes på andre steder hvor støy, dårlig akustikk eller andre faktorer gjør det vanskelig å oppfatte tale. 34

35 For å få best utnyttelse av SCOLA systemet, er det viktig å gjøre følgende: 1. Øv på bruk av FM utstyr, og prøv ut forskjellige lyttesituasjoner i trygge omgivelser. Dette gjelder også foreldre og lærere til hørselshemmede barn. 2. Informer andre om at du bruker et FM system til høreapparatene dine, slik at de forstår hvorfor de må snakke i en mikrofon. Snakk med læreren eller foredragsholderen i forkant, fortell han eller henne at du bruker høreapparater og forklar hvordan SCOLA virker. Sjekk at innstillingene og bruk av tilleggsutstyr for både SCOLA BUDDY og SCOLA TEACH/ SCOLA TALK er korrekt. Vi har utarbeidet en oversikt over ulike lyttesituasjoner og anbefalte innstillinger for FM systemet og høreapparatene: 35

36 Lytte situasjon Barnehage Skole Bruk av SCOLA BUDDY og sendere Be læreren om å bruke SCOLA senderen og at han plasserer mikrofonen som beskrevet i bruksanvisningen. I gruppesituasjoner, eller i andre situasjoner hvor det er flere lærere, anbefaler vi bruk av SCOLA TEACH med Team Teach funksjon. Mulige innstillinger for høreapparatets telespoleprogram For mindre barn, anbefaler vi i som regel at høreapparatene settes i kombinasjonsstillingen mikrofon og telespole (MT), slik at barnet kan høre både sin egen og andres stemme. 36

37 Lytte situasjon Foredrag Bruk av SCOLA BUDDY og sendere 1. Sjekk at det ikke er interferens fra andre FM systemer på den kanalen du bruker. Sørg for å sette både sender og mottaker på en støyfri kanal. 2. Forklar foredragsholderen hvordan SCOLA senderen virker. Be han eller henne om å plassere mikrofonen så nær munnen som mulig. Mulige innstillinger for høreapparatets telespoleprogram Hvis det er mye støy i rommet, og du bare ønsker å høre læreren eller foredragsholderen, kan det være en fordel å bruke bare telespole- programmet (T). Hvis det er lite støy, og du også ønsker å høre hva som blir sagt rundt deg, velg MT programmet. 37

38 Lytte situasjon Hjemme Bruk av SCOLA BUDDY og sendere Mulige innstillinger for høreapparatets telespoleprogram SCOLA sendere kan kobles til TV, PC, etc. ved å bruke den medfølgende audiokabelen. På samme tid kan du snakke i mikrofonen. Talen vil bli overført sammen med signalet fra TV, PC etc. Hvis du har Team Teach utgaven av SCOLA TEACH og en ekstra mikrofon, kan begge foreldrene kommunisere med barnet via FM. 38

39 Lytte situasjon I bil Bruk av SCOLA BUDDY og sendere SCOLA systemet er spesielt effektivt i bil. Dog kan de elektriske systemene i enkelte biler gi forstyrrelser i høreapparatet via telespolen. Mulige innstillinger for høreapparatets telespoleprogram Hvis det kun er nødvendig for barnet å høre foreldrene, velg telespoleprogrammet (T). Hvis du, som passasjer, ønsker å lytte til musikk fra f.eks. en MP3 spiller, kan det benyttes på samme måte som beskrevet ovenfor, (under Hjemme ) 39

40 VEDLIKEHOLD OG ADVARSLER Med hensyn til vedlikehold gjelder de samme råd for SCOLA FM systemer som for høreapparater. Det er en god ide å rengjøre systemet daglig og fjerne smuss fra hele FM systemet. Utover det er det ingen spesielle forholdsregler: Fjern eventuell smuss fra SCOLA BUDDY med en tørr, myk klut. Prøv aldri å åpne SCOLA BUDDY eller høreapparatet. Dette vil medføre at garantien bortfaller. Rens aldri FM systemet med vann, sprit eller lignende (unntatt SCOLA BUDDY s front og bak deksel). Unngå knuter på antenne, audio- og strømforsyningsledninger. Unngå at SCOLA systemet kommer i kontakt med kosmetikk, hårlakk, vann eller vaskemidler. 40

41 Vær nøye med at batteriene til høreapparatene og SCO- LA TEACH eller SCOLA TALK ikke er tilgjengelig for barn, som kan putte dem i munnen. Skift ikke batterier foran øynene på barn og la dem ikke se hvor du oppbevarer dine batterier. Alle batterier skal kastes i henhold til gjeldende miljøforskrifter Hvis du bruker SCOLA FM systemet i kombinasjon med apparater som er tilkoblet en elektrisk stikkontakt, skal sikkerhetsforskriftene i IEC standarden være oppfylt. Bruk ikke flere sendere med samme kanal/ frekvens i samme område. Vær oppmerksom på at det som blir sendt fra SCOLA sendere, kan mottas av annet FM utstyr. Merk deg risikoen for interferens fra andre radio- tjenester, spesielt hvis du er i utlandet. Hvis du er i utlandet, vær oppmerksom på at bruk av enkelte kanaler/ frekvenser kan være ulovlig. Ikke bruk SCOLA sendere på sykehus, i fly etc., hvor det kan forstyrre annet elektronisk utstyr. 41

42 HVIS SCOLA FM SYSTEMET IKKE VIRKER På de neste sidene finner du noen gode råd om hva du skal gjøre hvis SCOLA systemet ikke virker. Undersøk følgende før du kontakter Medisan eller det stedet hvor du fikk utlevert SCOLA systemet: Er det ingen lyd fra SCOLA BUDDY eller fra audioutstyret, eller signalet er forstyrret, kan det skyldes : Høreapparatene, SCOLA BUDDY eller SCOLA senderen får ikke tilstrekkelig strøm. Undersøk om både senderen og mottakeren er påslått, med strøm fra alle batteriene. Om nødvendig, lad batteriene i SCOLA senderen og/ eller SCOLA BUDDY, og bytt batterier i høreapparatene. SCOLA TEACH og SCOLA BUDDY er ikke innstilt på samme kanal. Undersøk om SCOLA BUDDY s FM lysindikator lyser, og at det er FM signal fra den riktige senderen (slå av senderen og sjekk om lysindikatoren for FM signal slukker) Hvis ikke, velg en annen kanal. 42

43 Slyngetilkoblingen på SCOLA BUDDY er ikke korrekt tilkoblet. Rens kontaktene med en myk klut, og undersøk om pipetonene høres tydelig når volum skrus opp eller ned. Øreproppen eller slangen til høreapparatet er tett. Sjekk at koblingen mellom ørepropp og slange er i orden, og undersøk om det er ørevoks, smuss eller kondens som blokkerer øreproppen eller slangen. Hvis det er støy i høreapparatet, kan det skyldes: Du er utenfor eller helt i ytterkant for senderens rekkevidde. Reduser avstanden mellom senderen og SCOLA BUDDY. Høreapparatets bryter er satt i T stilling, og mikrofon signalet fra senderen eller signalet fra audioutstyret er svakt eller forstyrret. Sett høreapparatets bryter på MT. Sjekk om FM senderen er påslått, plasser den nærmere den som snakker, eller øk styrken på audiosignalet. 43

44 Signalet er dårlig eller blokkert av støy eller piping, muligens fordi to eller flere sendere sender på den samme kanalen som du bruker (interferens). Slå av SCOLA senderen du bruker. Hvis du kan høre et annet FM signal, så er det denne som skaper forstyrrelsen. Det er tre muligheter for å løse dette problemet: 1. Ha bare en FM sender påslått. 2. Bytt til en ledig kanal. Og sett/ synkroniser både SCOLA senderen og SCOLA BUDDY til denne kanalen. 3. Øk avstanden til den forstyrrende FM senderen, slik at avstanden blir så stor at de to senderne ikke forstyrrer hverandre. 44

45 SCOLA BUDDY er tilkoblet annet audioutstyr, men det kommer ingen lyd : Undersøk om audioledningens stikk sitter korrekt i audioinngangen på SCOLA BUDDY eller i audioutstyret. Kontrollèr at stikket sitter korrekt. Signalet fra audioutstyret er for svakt. Juster opp lydsignalet med audioutstyrets volumkontroll, hvis det er mulig. Hvis batteriene har blitt ladet, men batteriets lysindikator viser at de ikke har blitt ladet, kan dette skyldes : Laderen, ladekabel eller kontakten har blitt skadet. Kontakt Medisan eller stedet hvor du har fått utlevert utstyret. 45

46 GARANTI Det gis 2 års internasjonal garanti. Garantien dekker alle material- og fabrikasjonsfeil. Feil som oppstår som følge av feilaktig behandling eller reparasjon foretatt av uautoriserte, dekkes ikke av garantien. SERIENUMMER Vi anbefaler å notere apparatets serienummer på slutten av denne bruksanvisningen. 46

47 SIKKERHETS ADVARSEL: Denne enheten kan strømforsynes fra en ekstern strømkilde. Bruk bare en strømkilde som er kompatibel med SCO- LA BUDDY. Strømkilden må ha følgende data: 5VDC, 200mA og mini USB tilkobling. Strømkildens inngangsspenning må være i overenstemmelse med ditt strømnett og strømkilden må ha et stikk som er i overenstemmelse med strømuttaket i veggen i ditt land. Strømkilden må være sertifisert for ITE bruk og være påført de sertifikatsymbolene som gjelder for ditt land. Widex anbefaler på det sterkeste at det kun brukes en strømforsyning som er levert av en Widex representant for sikker og korrekt bruk av SCOLA BUDDY. 47

48 Direktiv1999/5/EF Herved erklærer Widex A/S at SCOLA BUDDY er i overenstemmelse med kravene i Directive 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen iht. 1999/5/EF er å finne på 48

49 GENERELL INFORMASJON FCC ID: BRG-871T IC: 5676A-871T Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 49

50 will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. 50

51 Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. 51

52 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 52

53 Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer og komponenter som kan være farlig for helse og miljø når de ikke de ikke destrueres på forsvarlig måte (WEEE). Ikke kast høreapparater, batterier og tilbehør sammen med vanlig husholdningsavfall. Høreapparater, batterier og tilbehør skal leveres på steder som er beregnet for mottak av elektrisk og elektronisk utstyr eller returneres til stedet hvor du fikk utstyret levert. Korrekt destruksjon beskytter helse og miljø. 53

54 SYMBOLER Symboler som vanligvis brukes av Widex A/S til merking av medisinsk utstyr (etiketter, bruksanvisninger osv.) Symbol Tittel/Beskrivelse Produsent Produktet er fremstilt av produsenten som er nevnt med navn og adresse ved siden av symbolet. Dersom det er hensiktsmessig, er også fremstillingsdatoen oppgitt. Fremstillingsdato Dato for når produktet ble fremstilt. Brukes innen-dato Produktet skal brukes innen denne datoen. Batchkode Produktets batchkode (lot- eller batchindentifisering). 54

55 Symbol Tittel/Beskrivelse Katalognummer Produktets katalognummer (enhetsnummer). Serienummer Produktets serienummer.* Oppbevares borte fra sollys Produktet skal beskyttes mot sollys og/eller produktet skal holdes borte fra varme. Oppbevares tørt Produktet skal beskyttes mot fuktighet og/eller produktet skal holdes borte fra regn. Nedre temperaturgrense Den laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for. 55

56 Symbol Tittel/Beskrivelse Øvre temperaturgrense Den høyeste temperaturen produktet kan bli eksponert for. Temperaturgrenser Den høyeste og laveste temperaturen produktet kan bli eksponert for. Se bruksanvisningen Bruksanvisningen inneholder viktig forsiktighetsinformasjon (advarsler/forholdsregler) og må lese før produktet tas i bruk. Forsiktig/Advarsel Tekst merket med et forsiktig/advarsel-symbol, skal leses før produktet tas i bruk. 56

57 Symbol Tittel/Beskrivelse WEEE-symbol "Skal ikke avhendes med vanlig avfall" Når produktet skal avhendes, skal det sendes til egnet samlingssted for resirkulering og gjenvinning. CE-merke Produktet er i samsvar med kravene i EU-direktivene om CE-merking. Varsling Produktet er identifisert av R&TTE-direktiv 1999/5/EF som et utstyrsklasse 2-produkt med noen restriksjoner for bruk i noen CE-medlemsland. C-tick-merke Produktet er i samsvar med EMC og relevante forskrifter for radiospektrum for produkter levert til det australske eller new zealandske markedet. 57

58 Symbol Tittel/Beskrivelse Interferens Elektromagnetisk interferens kan oppstå i nærheten av produktet. *Det seks- eller sjusifrede nummeret på produktet er serienummeret. Det er ikke sikkert det alltid står foran serienummeret. 58

59 INNSTILLINGER Serienummer: Volumjustering: Oppstartkanal: Kanalskanning mulig: Ja [ ] Nei [ ] 59

60 WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Manual no.: #02 Utstedt: É[5qr0q5 a;aa;k]

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER 2 INNHOLD INTRODUKSJON.... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET... 6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype... 9 Montering av batterier...10 Batterilevetid og status...11

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE SCOLA CLASSMATE og tilbehør kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre nødvendige endringer.

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

bruksanvisning FM+DEX

bruksanvisning FM+DEX bruksanvisning FM+DEX pakkens innhold FM+DEX Bæremodul Bæresnor (to lengder) Lader 2 Jack-til-jack kabel Klips Bruksanvisning 3 INNHOLD din nye FM+DEX... 6 Bruksområde for produktet...6 Beskrivelse av

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER INNHOLD INTRODUKSJON... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET....................................................6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype...9 Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 9 514 0231 011 #03.indd 1 9/21/2015 12:56:55 PM INNHOLD INTRODUKSJON... 4 SCOLA FM SYSTEM... 6 BESKRIVELSE... 10 FORBEREDELSER

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Brukerhåndbok Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Innhold Innledning...3 Grunnleggende...3 Bruke hodetelefonen...5 Feilsøking...6 Juridisk informasjon...6 2 Innledning Funksjonsoversikt Med Bluetooth -monohodetelefoner

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TEACH44/ SCOLA TEACH33 SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TEACH44/ SCOLA TEACH33 SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TEACH44/ SCOLA TEACH33 SENDER INNHOLD INTRODUKSJON... 4 SCOLA FM SYSTEMET... 6 BESKRIVELSE... 10 KLARGJØRING AV SCOLA TEACH... 14 Montering av batteri....14 Lading...

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

Stilomslag med vindu SCR44

Stilomslag med vindu SCR44 Brukerhåndbok Stilomslag med vindu SCR44 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FM-modell Bak øret-apparat DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stillhet

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme i gang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-XP-modell I-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Ventilasjonskanal: Kort Full lengde Ingen Høreapparat-serien:

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Takk Takk for at du valgte produktet vårt for å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp har vi lagt stor vekt på å sørge for at den nye TVadapteren din

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING

~()[)I~C HUNTER. VHF laktradi() BRUKSANVISNING ~()[)I~C HUNTER VHF laktradi() BRUKSANVISNING INNHOLD Kontroll 2 Funksjonsoversikt 3 Funksjonsbeskrivelse... 4-6 Klargjøring... 7 Bruk 8 Sending... 9 Dekningsområde 10 Feilindikasjon 11 Lader... 12 Gratulerer

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Brukerhåndbok. SmartWatch 2 SW2

Brukerhåndbok. SmartWatch 2 SW2 Brukerhåndbok SmartWatch 2 SW2 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Lading...3 Slå på og av...4 Konfigurere SmartWatch 2... 4 Armbåndsrem... 6 Grunnleggende informasjon...7 Slik bruker

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Omgivelseskontroll Dokumentasjon for Nemo Opplærbar talestyrt IR-sender Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato:

Varenr HMS-nr.: Barnevakt BARN10. Brukerhåndbok. Dok. nr.: 2304A1 Dato: Barnevakt BARN10 Varenr. 1519 HMS-nr.: 233409 Brukerhåndbok Dok. nr.: 2304A1 Dato: 2017.04.19 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 Utvendig 4 Batteriet 4 Under lokket 4 3. Komme i gang 4 Still

Detaljer