BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat"

Transkript

1 BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

2 DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2

3 INNHOLD SYMBOLER HØREAPPARATET Høyre/Venstre markering Akustiske indikatorer Batteriet Slik setter du batteriet i høreapparatet Lavt batterinivå Slik slår du av og på høreapparatet Slik setter du høreapparatet inn i øret Slik tar du høreapparatet ut av øret Justering av lydstyrke Alarm ved brutt kontakt med motsatt høreapparat...16 Lytteprogrammer Bytte lytteprogram Zen RENGJØRING Høreapparatet Lydutgangen Ventilasjonskanalen Mikrofonåpningen NANOCARE VOKSFILTER Bytte NanoCare voksfilter TILBEHØR HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER PASS GODT PÅ HØREAPPARATET DITT ADVARSLER GODE RÅD REGULATORY INFORMATION

4 SYMBOLER Følgende symboler brukes gjennom hele bruksanvisningen: ADVARSEL Meldinger med denne overskriften indikerer viktige påminnelser, potensiell sikkerhetsrisiko eller at utstyret ikke virker som det skal. FORSIKTIG Meldinger med denne overskriften indikerer/ inkluderer informasjon som medfører at man skal ta spesielle forhåndsregler. Må ikke kastes som vanlig søppel. Behandles som elektronisk avfall. 4

5 HØREAPPARATET 1. Mikrofonåpning 2. Batteriskuff 3. Neglegrep 4. Av/På funksjon 5. Lydutgang 6. NanoCare voksfilter 7. Uttrekkssnor 8. Ventilasjonskanal (kort) 9. Ventilasjonskanal (full lengde) På side 2 i denne bruksanvisningen kan audiografen din krysse av hvilken type ventilering som er valgt i ditt høreapparat, hvis du har det. 5

6 ADVARSEL Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreapparatet. MERK Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig. 6

7 Bruksområde CLEAR høreapparatene er ment brukt til akustisk forsterkning av lyd i alle typer dagligdagse lyttesituasjoner. CLEAR høreapparatene kan leveres med et Zen program som har som intensjon å skape en avslappende bakgrunnslyd (f.eks musikk/støy) for voksne som liker å ha slik lyd i bakgrunnen i stille rom. Indikasjon for bruk Høreapparatene er ment for personer med hørselstap, helt fra de med små tap (10 db HL) opp til de med moderat store tap (76 db HL) og alle typer hørselskurver. Høreapparatene skal distribueres av godkjente fagpersoner innen hørsel (audiografer eller ØNH-leger) som har utdannelse innenfor hørselsrehabilitering. Beskrivelse av høreapparatet Høreapparatet benytter seg av en proprietær trådløs teknologi, WidexLink, som gjør kommunikasjon mellom høyre og venstre høreapparat mulig, samt kommunikasjon mellom høreapparatene og tilleggsutstyret DEX mulig. Høreapparatet ditt kan leveres med et lytteprogram kalt Zen. Det spiller harmoniske toner (eller hvit støy) i bakgrunnen. Disse lydene finjusteres etter din hørsel. 7

8 Høyre/Venstre markering De fleste modellene vil bli markert med en rød Widex logo på det høyre høreapparatet og en blå Widex logo på det venstre høreapparatet. Pilen viser hvor logoen er plassert. En annen modell har røde og blå skall til henholdsvis høyre og venstre høreapparat. Akustiske indikatorer Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være tale eller toner avhengig av hva du og audiografen din har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres. Justere lydstyrke via fjernkontroll Tone* Av Bekrefte bruk av programknapp på fjernkontroll Klikkelyd Av Bytte lytteprogram via fjernkontroll Talebeskjed Toner Av Slå på høreapparatet Talebeskjed Tone Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner Av Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat Talebeskjed Av Servicepåminnelse Talebeskjed Av * Uthevet betyr standard innstilling. 8

9 Batteriet Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er: Luft Zink batteri type 10. Ta kontakt med Medisan AS eller det stedet du fikk utlevert høreapparatene, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på batteripakken. Slik setter du batteriet i høreapparatet Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistremerket som sitter på batteriet. Batteriet begynner å virke noen sekunder etter at klistremerket er fjernet. FORSIKTIG Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet, skal det ikke brukes. Dette kan forårsake at høreapparatet ikke virker som det skal. 9

10 Bruk neglegrepet til å åpne batteriskuffen. Vær forsiktig slik at du ikke bøyer den for langt bak. Plasser batteriet i batteriskuffen slik at plusstegnet (+) på batteriet er synlig når du holder høreapparatet som illustrert. Du kan bruke magnetpinnen som følger med til å plassere batteriet i batteriskuffen. Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteriet er satt i feil vei. Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet. 10

11 Lavt batterinivå Så fremt at funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 8). Vi anbefaler at du alltid har et nytt batteri lett tilgjengelig. ADVARSEL La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet. ADVARSEL Høreapparatet ditt kan slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler. 11

12 Slik slår du av og på høreapparatet Batteriskuffen fungerer også som Av/På bryter. Du slår På høreapparatet ved å lukke batteriskuffen. En akustisk indikator vil indikere at høreapparatet er påslått, så sant denne funksjonen ikke er blitt deaktivert. Du slår Av høreapparatet ved å åpne batteriskuffen. Husk alltid å slå høreapparatet Av når du legger det fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid. 12

13 Slik setter du høreapparatet inn i øret Lukk batteriskuffen. Hold høreapparatet med tommel- og pekefinger (ventilasjonskanalen skal vende ned). Før forsiktig høreapparatet inn i øregangen til du merker litt motstand. Slipp grepet på høreapparatet og dytt det forsiktig på plass med tuppen av pekefingeren. Høreapparatet skal nå sitte behagelig. For å gjøre det lettere å få høreapparatet på plass kan det hjelpe å rette øregangen litt ut ved å bruke den andre hånden til å dra det ytre øret litt bakover og oppover. 13

14 Slik tar du høreapparatet ut av øret Ta tak i uttrekkssnoren med tommelog pekefinger og trekk forsiktig. Hvis det er vanskelig å få høreapparatet ut, kan det hjelpe å vri høreapparatet litt fra side til side. Det kan også hjelpe å dra det ytre øret litt bakover og oppover. 14

15 Justering av lydstyrke Høreapparatet regulerer automatisk lyden alt etter hvilke omgivelser du befinner deg i. Hvis du har en fjernkontroll kan du også justere lydstyrken manuelt eller mute høreapparatet. All justering av lydstyrke forsvinner når høreapparatet slås av, eller når du bytter lytteprogram. I standardinnstilling vil enhver lydstyrkeregulering som gjøres via fjernkontrollen skje i begge høreapparatene. Hvis du vil gjøre noe med hvor mye lyden heves eller senkes når du trykker på fjernkontrollen, må du ta kontakt med audiografen din. Hvis du har en fjernkontroll anbefaler vi deg også å lese bruksanvisningen til den. Slik slår du lyden helt av med fjernkontrollen: Fortsett å trykke på knappen på fjernkontrollen, som du skrur ned lyden på, etter at du har hørt den konstante tonen og helt til den stopper. Ved å gi en av volumknappene et lett trykk, vil lyden komme tilbake igjen. FORSIKTIG Hvis lydstyrken i høreapparatet generelt er for kraftig, for svak eller gjengivelsen av lyder ikke virker riktig, bør du henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet. Det gjelder også dersom du ønsker ytterligere veiledning i bruken av høreapparatet. 15

16 Alarm ved brutt kontakt med motsatt høreapparat (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen din har aktivert den). Hvis ett av høreapparatene faller av øret, og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone og en talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet. Lytteprogrammer Som standard har høreapparatet ditt ett lytteprogram (Master). Hvis du har en fjernkontroll kan fem av de følgende lytteprogrammene bli tilgjengelige. I tillegg kan du få det spesielle Zen programmet Zen+. Les også bruksanvisningen til fjernkontrollen. Master Musikk TV Komfort Audibility Extender Telefon Zen Standard For å lytte på musikk For å lytte på TV Gir komfort i støyende omgivelser Gjør lyse toner hørbare For å lytte i telefon Spiller tilfeldige harmoniske toner 16

17 Kombinert program Zen+ Master programmet i det ene øret og enten Zen, Audibility Extender, eller Telefon i det andre Spesielt Zen program med opp til tre ulike Zen stiler Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensettingen av lytteprogram endres. Zen programmet kan brukes med forsterkning slik at både omgivelseslyder og de harmoniske tonene høres samtidig. Eller, det kan brukes alene i stille omgivelser (uten forsterkning) når du ikke er avhengig av å høre lydene rundt deg. Varigheten på spilletiden av Zen tonene kan settes av audiografen din i samråd med deg, i forhold til dine behov. 17

18 Fordeler Zen programmet kan skape en avslappende bakgrunnslyd for noen. Når Zen programmet brukes i forbindelse med et rehabiliteringsopplegg for tinnitus kan brukeren oppleve bedring av tinnitusen. FORSIKTIG Dersom du bruker Zen programmene kan dette hindre deg fra å høre omgivelseslyder, også tale. Programmene skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da høreapparatet over til et program uten Zen. FORSIKTIG Du bør kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever dårligere hørsel, redusert toleranse for sterke lyder, at tale er uklar eller forverring av tinnitusen. 18

19 Bytte lytteprogram Så fremt funksjonen ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter lytteprogram via fjernkontrollen. Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4: Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5: Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+: Talebeskjed eller tone Hvis du bytter lytteprogram vil det skje i begge høreapparatene i standardinnstilling. Zen+ Du får tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren på fjernkontrollen inne en kort stund (ca. 2 sekunder). Deretter kan du ved korte trykk velge mellom de ulike Zen stilene. Du kommer ut av Zen+ ved å holde programvelgeren inne i ca 2 sek. 19

20 RENGJØRING Følgende renseverktøy er tilgjengelig for ditt høreapparat. Spør audiografen din hva du trenger. 1. Myk klut 2. Børste 3. Verktøy for fjerning av ørevoks med en kort og en lang ende 4. Langt verktøy for fjerning av ørevoks Widex Kontakt Medisan AS eller det stedet der du fikk høreapparatet dersom du trenger nytt renseverktøy. 20

21 Høreapparatet For at høreapparatet skal fungere slik det er ment, er det veldig viktig å holde det rent for ørevoks og smuss. Rengjør høreapparatet hver dag med en børste og en myk og tørr klut for å holde det tørt og fritt for voks. ADVARSEL Du må aldri bruke vann eller rengjøringsmidler da dette kan skade høreapparatet. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. Hver gang du tar høreapparatet ut bør du kontrollere at lydutgangen, ventilasjonskanalen og mikrofonåpningen i batteriskuffen er fri for voks og annet smuss som kan ha samlet seg der. 21

22 Nedenfor vises et eksempel på hvordan lydutgang, ventilasjonskanal og mikrofonåpning kan være plassert i et høreapparat med henholdsvis kort og en lang ventilasjonskanal. 1. Lydutgang 2. Ventilasjonskanal (kort) 3. Mikrofonåpning 1. Lydutgang 2. Ventilasjonskanal (lang, utgang) 3. Ventilasjonskanal (lang, inngang) 4. Mikrofonåpning 22

23 Lydutgangen Det er viktig at lydutgangen ikke er blokkert av ørevoks. Dersom den er det, må den renses på følgende måte: Fjern synlig ørevoks på og rundt lydutgangen med den lille børsten eller en myk klut. Ikke forsøk å rense voksfilteret. Dersom lydutgangen fortsatt er blokkert, må du bytte voksfilter (se side 26-29). ADVARSEL Dersom du ikke får renset lydutgangen skikkelig, må du kontakte Medisan AS eller det stedet der du fikk utlevert høreapparatet. Ikke stikk noen form for verktøy inn i selve lydutgangen. Det kan skade høreapparatet. 23

24 Ventilasjonskanalen Dersom det har det samlet seg voks i og rundt åpningen på ventilasjonskanalen, må den fjernes: Kort ventilasjonskanal: Voksen fjernes ved å stikke den lange enden av verktøyet (nr. 3) helt gjennom kanalen. Lang ventilasjonskanal: Voksen fjernes ved å stikke verktøyet (nr. 4) helt gjennom kanalen. ADVARSEL Det er viktig at ventilasjonskanalen ikke er blokkert av voks. Dette vil gjøre at høreapparatet ikke fungerer riktig. Rens derfor ventilasjonskanalen hver dag! En sjelden gang kan det være så mye voks i ventilasjonskanalen at lyden i høreapparatet forandres. I slike tilfeller bør du kontakte Medisan AS, eller det stedet du fikk utlevert høreapparatet. 24

25 Mikrofonåpningen Dersom det har samlet seg voks og smuss i og rundt mikrofonåpningen foran på høreapparatet skal det renses på følgende måte: Åpne batteriskuffen og ta ut batteriet. Snu høreapparatet slik at den åpne batteriskuffen vender nedover. Stikk den korte enden av verktøy nr. 3 inn i mikrofonåpningen på batteriskuffen, fra innsiden, som illustrert. ADVARSEL Hvis du mistenker at smuss/voks har kommet ned og inn på selve mikrofonen, bør du kontakte Medisan AS eller det stedet der du fikk utlevert høreapparatet. Du må ikke stikke noe ned i selve mikrofonen. 25

26 NANOCARE VOKSFILTER NanoCare voksfilter forhindrer ørevoks i å trenge inn i lydutgangen. Du må alltid bruke NanoCare voksfilter på ditt høreapparat. Garantien på ditt høreapparat er ikke gyldig dersom du unnlater å bruke voksfilter. NanoCare voksfilter består av følgende deler: 1. Pinne 2. Uttrekkskrok 3. Voksfilter FORSIKTIG Voksfilteret kan kastes etter bruk og er kun ment til engangsbruk. Prøv aldri å rengjøre eller bruke om igjen et brukt filter. Dette kan skade høreapparatet og/eller føre til at voksfilteret løsner i øret ditt. 26

27 Bytte NanoCare voksfilter Plasser uttrekkskroken på pinnen inn i voksfilteret som allerede sitter i lydutgangen og trekk ut det brukte voksfilteret. 1. Ventilasjonsåpning 2. Lydutgang 3. Brukt voksfilter 27

28 Snu pinnen slik at det nye filteret kan settes inn. Plasser voksfilteret i lydutgangen og press det på plass med et lett trykk. Trekk deretter pinnen ut av voksfilteret/lydutgangen. Det nye voksfilteret glir automatisk av pinnen og blir sittende i lydutgangen når pinnen trekkes ut. Press høreapparatet forsiktig mot en flat overflate for å forsikre deg om at det sitter godt på plass. 28

29 Kast pinnen med det brukte voksfilteret. Hvor ofte NanoCare voksfilteret skal byttes varierer fra person til person. Dersom du har spørsmål om NanoCare voksfilter, ta kontakt med Medisan AS eller det stedet der du fikk utlevert høreapparatet. ADVARSEL Hvis voksfilteret sitter løst bør du fjerne det og sette på et nytt. Hvis voksfilteret faller av mens høreapparat sitter i øret, bør du kontakte stedet du fikk utlevert høreapparatet. Prøv aldri selv å fjerne et voksfilter fra øregangen. 29

30 TILBEHØR Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for ditt høreapparat. RC-DEX TV-DEX M-DEX Du kan kontakte audiografen din for å få hjelp med å avgjøre om du kan ha nytte av en fjernkontroll eller annet tilbehør. 30

31 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER De neste sidene inneholder noen enkle råd om hva du kan gjøre hvis høreapparatet ikke virker eller virker utilfredsstillende. Hvis problemet vedvarer må du kontakte Medisan AS eller stedet du fikk utlevert høreapparatet. Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet er stumt Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet er ikke slått på Batteriet er dødt / virker ikke Lydutgangen er blokkert Mikrofonåpningen er blokkert Batteriet er nesten oppbrukt Lydutgangen er blokkert Øret er tilstoppet av voks Hørselen din kan ha endret seg Sørg for at batterilokket er helt lukket Sett inn et nytt batteri i batteriskuffen Se side 23 Se side 25 Sett inn et nytt batteri i batteriskuffen Se side 23 Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Du bør henvende deg der du fikk utlevert høreapparatet 31

32 Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet piper vedvarende Det er ubehagelig å gå med høreapparatet Øret er tilstoppet av voks Høreapparatet er ikke satt riktig inn i øregangen Høreapparatet sitter for løst i øret Høreapparatet er ikke satt riktig inn i øregangen Høreapparatet passer ikke ordentlig til øret ditt Det ytre øret eller øregangen er øm 32 Ta kontakt med legen din for å få fjernet voksen Ta høreapparatet ut og prøv igjen Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet Kontakt utleveringsstedet og få veiledning i hvordan høreapparatet settes i øret Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet For førstegangsbrukere er det viktig at man ikke går med apparatet for lenge av gangen i starten. Huden i øregangen er meget tynn og det kan hende man opplever at det sprenger litt i øregangen på grunn av trykket fra høreapparatet. Bruk 2-3 uker på å venne deg gradvis til det nye apparatet. Hvis det fremdeles er ømt, ta kontakt der du fikk utlevert høreapparatet

33 Problem Mulig årsak Løsning Dine to høre apparater synkroniserer ikke Forbindelsen mellom høreapparatene er brutt Slå høreapparatene Av og På igjen Høreapparatene responderer ikke når du trykker på programknapp eller volumkontroll på DEX Du hører bare bruddstykker av samtalen eller ingenting fra det motsatte øret a. DEX er utenfor rekkevidde b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene c. DEX og CLEAR høreapparatene er ikke matchet a. Batteriet er dødt / virker ikke i ett av høreapparatene b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene a. Hold DEX nærmere CLEAR høreapparatene b. Gå vekk fra kjente kilder for EM interferens c. Sjekk med audiografen din om DEX er matchet med CLEAR høreapparatene a. Sett inn et nytt batteri i ett eller begge høreapparatene b. Gå vekk fra kjente kilder for EM interferens 33

34 PASS GODT PÅ HØREAPPARATET DITT Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: FORSIKTIG Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det over en lengre periode, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje. Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det. Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet. Vær nøye med å la høreapparatene tørke skikkelig etter bruk med mye svetting, som for eksempel etter en hard treningsøkt. Unngå å miste høreapparatene i gulvet utfør rengjøring og batteribytte over et bord e.l. Når du bader eller dusjer må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på når du føner håret, tar på parfyme, hårspray, andre sprayer eller geleer som for eksempel solkrem, lotions eller kremer. I omgivelser med mye fuktighet kan det være lurt å bruke et tørkesett på høreapparatet om natten. Se på bruksanvisningen som følger med tørkesettet hvordan det skal brukes. 34

35 ADVARSLER ADVARSEL Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart. Du bør være påpasselig med at høreapparatet og tilbehøret ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte. Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende. Putt aldri selv batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det. 35

36 ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet. Kvitt deg med brukte batterier slik det er beskrevet på batteripakken. La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres. Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å kunne høre omgivelseslyder (f.eks. i trafikken, varselsignaler). Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuell hudirritasjon i øregangen. Kontakt stedet der du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette. Vær oppmerksom på at ved all bruk av høreapparater er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan skyldes for lite ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du kan desinfisere høreapparatet. Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre rent høreapparatet. Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser. 36

37 ADVARSEL Du må ikke bruke høreapparatet ved røntgenbehandling, CT, MR og kortbølge eller andre liknende behandlinger. Du må heller aldri legge høreapparatet i en mikrobølgeovn. Dette er noen former for stråling som kan ødelegge høreapparatet. Stråling som kan komme fra for eksempel overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svakere og vil ikke skade høreapparatet, men de kan skape hørbar interferens. FORSIKTIG Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner. Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr. Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet. 37

38 GODE RÅD MERK Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørselsresten din best mulig. Men du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder. I de fleste tilfeller vil uregelmessig bruk av høreapparatet ikke gi deg fullt utbytte av det. Bruk av høreapparat er bare en del av hørselsrehabiliteringen og noen vil også trenge supplement og opplæring i hørselsteknikker og munnavlesning. Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret ditt, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året hos lege. 38

39 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-C4CIC IC: 5676B-C4CIC Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. 39

40 Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence- 40

41 exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 41

42 Herved erklærer Widex AS at produktet C4-CIC og C4-CIC-TR overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår i direktiv 1999/5/EC. En kopi av direktivet kan du finne her: 42

43 Høreapparater, tilbehør og batterier bør ikke kastes sammen med vanlig søppel hvis du skal kvitte deg med det. Kontakt Medisan AS hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller. 43

44 Medisan AS PB 5073 Majorstua 0301 Oslo Tlf: Manufacturer Printed by HTO / I #01v #01

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FA modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FA modell Bak øret 2 INNHOLD WIDEX CROS APPARAT...4 Batteriet... 7 Slik setter du batteriet i apparatet... 7 Batteriskuff uten neglegrep...10 Høyre-/ venstre merking...12 Slik setter

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750

Brukerhåndbok. Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Brukerhåndbok Hodetelefoner med høyoppløselig lyd MDR-NC750 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Grunnleggende informasjon...4 Bruke hodetelefonen...4 Koble hodetelefonen til enheten...4

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon Høreapparat-serien: 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING WIDEX DREAM -SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Høreapparat-serien: 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen Master

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-CIC/D-CIC-TR/D-CIC-M/D-CIC-M-TR modell CIC apparat DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) D-CIC Ikke trådløs D-CIC-M DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Fjernkontroll

Detaljer

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen

bruksanvisning D-PA modell RIC Telefon i øregangen bruksanvisning DREAM Serie D-PA modell RIC Telefon i øregangen ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat

BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT. B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat BRUKSANVISNING WIDEX BEYOND HØREAPPARAT B-F2-modell RIC/RITE Lydgiver i øret/bak- øret-apparat HØREAPPARATET (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-FA modell Ørehenger DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

Micro USB-ladestasjon DK52

Micro USB-ladestasjon DK52 Brukerhåndbok Micro USB-ladestasjon DK52 Innhold Micro USB-ladestasjonBrukerhåndbok...3 Innledning...4 Om Micro USB-ladestasjon...4 Bruke Micro USB-ladestasjon-enheten...5 Bruke festeanordningene...5 Lading...5

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FM-modell Bak øret-apparat DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stillhet

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning

RC-A. Fjernkontroll. Bruksanvisning RC-A Fjernkontroll Bruksanvisning Introduksjon Denne bruksanvisningen inneholder informasjon om bruk og vedlikehold av RC-A fjernkontroll. Gjør deg godt kjent med den. Da får du mest nytte av fjernkontrollen.

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-XP-modell I-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Ventilasjonskanal: Kort Full lengde Ingen Høreapparat-serien:

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA CLASSMATE SCOLA CLASSMATE og tilbehør kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre nødvendige endringer.

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

bruksanvisning FM+DEX

bruksanvisning FM+DEX bruksanvisning FM+DEX pakkens innhold FM+DEX Bæremodul Bæresnor (to lengder) Lader 2 Jack-til-jack kabel Klips Bruksanvisning 3 INNHOLD din nye FM+DEX... 6 Bruksområde for produktet...6 Beskrivelse av

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 9 514 0231 011 #03.indd 1 9/21/2015 12:56:55 PM INNHOLD INTRODUKSJON... 4 SCOLA FM SYSTEM... 6 BESKRIVELSE... 10 FORBEREDELSER

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER 2 INNHOLD INTRODUKSJON.... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET... 6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype... 9 Montering av batterier...10 Batterilevetid og status...11

Detaljer

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll

RC3-2. Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll RC3-2 Bruksanvisning RC3-2 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET)

BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) BRUKSANVISNING BB4 RITE RECEIVER-IN-THE-EAR (TELEFON I ØRET) WIDEX BABYTM440 HØREAPPARATET (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Standard telefon- ear-tip Custom telefon- ørepropp

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY INNHOLD INTRODUKSJON... 4 PAKKENS INNHOLD... 6 SCOLA SYSTEMET... 9 SCOLA BUDDY MOTTAKER...9 oversikt OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER... 11 KLARGJØR SCOLA BUDDY

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll

RC4-1. Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll RC4-1 Bruksanvisning RC4-1 Fjernkontroll Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til endringer.

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10

Brukerhåndbok. Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Brukerhåndbok Bluetooth -monohodetelefoner MBH10 Innhold Innledning...3 Grunnleggende...3 Bruke hodetelefonen...5 Feilsøking...6 Juridisk informasjon...6 2 Innledning Funksjonsoversikt Med Bluetooth -monohodetelefoner

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER INNHOLD INTRODUKSJON... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET....................................................6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype...9 Montering

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

BRUKSANVISNING M-DEX

BRUKSANVISNING M-DEX BRUKSANVISNING M-DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 2 INNHOLD SYMBOLER............................................ 5 DIN NYE M-DEX........................................

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Stilomslag med vindu SCR44

Stilomslag med vindu SCR44 Brukerhåndbok Stilomslag med vindu SCR44 Innhold Komme i gang... 3 Innledning... 3 Oversikt...3 Ett trinns oppsett...3 Lading...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems

minipocket Bruksanvisning Hearing Systems minipocket Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Fjernkontrollen din 4 Komponenter 5 Tastelås 6 Paring av høreapparater 7 Funksjonsoversikt 12 Mer informasjon 14 Rengjøring 14 Skifte batteri 15 Feilsøking

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Juna Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse av høreapparatet 14 Batteristørrelse

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer