BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger"

Transkript

1 BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger

2 Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen Master + Zen Master + Reversert fokus Master + T Master + M+T Master + Telefon Zen+ Telefon+ Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Audibility Extender Dato Din Høresentral/Ø.N.H.-lege 2

3 innhold symboler...4 HØREAPPARATET...5 Akustiske indikatorer Batteriet...9 Slik setter du batteriet i høreapparatet...9 Når skal batteriet skiftes ut?...11 Slik slår du av og på høreapparatet...12 Høyre-/ venstre merking...13 Slik setter du høreapparatet inn i øret...14 Slik tar du høreapparatet ut av øret...15 Volum justering...16 Alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat Lytteprogrammer...18 Hvordan skifte lytteprogram...22 Zen Telefon Bruk av telefon...24 RENGJØRING...25 Høreapparatet...26 TILBEHØR HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER...28 PASS GODT PÅ HØREAPPARATET DITT...30 advarsler...31 RÅD Hvordan venne seg til høreapparat...37 REGULATORY INFORMATION ekstra lytteprogram skjema

4 symboler Følgende symboler brukes gjennom hele bruksanvisningen: ADVARSEL Meldinger med denne overskriften indikerer viktige påminnelser, potensiell sikkerhetsrisiko eller at utstyret ikke virker som det skal. FORSIKTIG Meldinger med denne overskriften indikerer/inkluderer informasjon som medfører at man skal ta spesielle forhåndsregler. Må ikke kastes som vanlig søppel. Behandles som elektronisk avfall. 4

5 HØREAPPARATET Illustrasjonen nedenfor viser høreapparatet uten øreproppsett. Valg av øreproppsett avhenger av dine behov. For mer informasjon om øreproppsett, les egen bruksanvisning for øreproppsett. 1. Mikrofonåpninger 2. Volum kontroll 3. Programknapp 4. Av/På bryter 5. Batteriskuff med neglegrep 6. LED & 5 3 5

6 MERK I tillegg til denne bruksanvisningen finnes en egen bruksanvisning som beskriver de ulike øreproppsettene som er tilgjengelige for ditt høreapparat: Øreproppsett for Widex BTE høreapparater. ADVARSEL Denne bruksanvisningen samt bruksanvisningen for øreproppsett inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du tar i bruk høreapparatet. MERK Høreapparatet, øreproppsettet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer hvis vi anser det som nødvendig. Bruksområde Høreapparatene er ment brukt til akustisk forsterkning av lyd i alle typer dagligdagse lyttesituasjoner. Høreapparatet kan være aktivert med Zen program for å gi avslappende bakgrunnslyd (feks Musikk eller hvit støy) for voksne som foretrekker det i stille miljø. Indikasjon for bruk Høreapparatene er ment for personer med hørselstap, fra små tap (10 db HL) opp til store tap (100 db HL) og alle typer hørselskurver. 6

7 Høreapparatene skal distribueres av godkjente fagpersoner innen hørsel (audiografer eller ØNH-leger) som har utdannet seg innfor hørselsrehabilitering. Beskrivelse av høreapparatet Høreapparatet ditt skal brukes sammen med øreproppsettet som består av slange og en ear-tip eller ørepropp. Høreapparatet benytter seg av en proprietær trådløs teknologi, WidexLink, som gjør kommunikasjon mellom høyre og venstre høreapparat mulig, samt kommunikasjon mellom høreapparatene og tilleggsutstyret DEX. I høreapparatet ditt kan det ha blitt aktivert et program som kalles Zen. Dette programmet spiller av musikk (og i andre tilfeller hvitstøy) i bakgrunn. Disse lydene blir behandlet i forhold til hørselstapet ditt. ADVARSEL Høreapparatet er i stand til å produsere lydtrykk opptil 132 db SPL. Dette medfører en risiko for å skade resthørselen din. 7

8 Akustiske indikatorer Høreapparatet kan programmeres til å gi fra seg et signal ved bruk av ulike funksjoner. Signalet kan være tale eller toner avhengig av hva du og audiografen din har blitt enige om. Signalet kan også deaktiveres. Funksjon Standardinnstilling Justering av volum Tone Av Bekrefter bruk av programknapp Klikkelyd Av Alternativ innstiiling Bytter program Talebeskjed Tone/Av Slår på høreapparatet Talebeskjed Tone/Av Varsel om svakt batteri Talebeskjed 4 toner/av Varsel om brutt kontakt med motsatt Av Talebeskjed høreapparat Service påminnelse Av Talebeskjed Merk: Varsel om brutt kontakt med motsatt høreapparat er bare tilgjengelig i apparater i DREAM440 serien. 8

9 Batteriet Den anbefalte batteritypen til ditt høreapparat er: Luft- Zink batteri type 312. Ta kontakt med Medisan A/S eller det stedet du fikk utlevert høreapparatene, hvis du lurer på hvor du kan få kjøpt nye batterier. Legg merke til at utløpsdato samt anbefaling om hvordan du skal kvitte deg med batteriene står på batteripakken. Slik setter du batteriet i høreapparatet Før du setter et nytt batteri i høreapparatet må du huske å fjerne det lille klistremerket som sitter på batteriet. Batteriet begynner å virke noen sekunder etter at klistremerket er fjernet. FORSIKTIG Hvis det sitter rester etter lim eller annet smuss på batteriet, skal det ikke brukes. Dette kan forårsake at høreapparatet ikke virker som det skal. Bruk neglegrepet til å svinge batteriskuffen ut av høreapparatet. Pass på å ikke bøy skuffen for lang ut. 9

10 Sett batteriet i batteriskuffen slik at siden med + på batteriet står opp. Du kan bruke magneten som fulgte med høreapparatet hvis du synes det er enklere. Hvis batteriskuffen er vanskelig å lukke, kan det være at batteriet er satt feil vei. Når du skifter batteri er det en god ide å holde høreapparatet over et bord i tilfelle du skulle komme til å miste høreapparatet eller batteriet. 10

11 Når skal batteriet skiftes ut? Så fremt at funksjonen ikke er deaktivert vil en akustisk indikator si fra når batteriet er i ferd med å bli utladet (se side 8). Vi anbefaler at du alltid har et nytt batteri i reserve. Advarsel La aldri et utladet batteri bli liggende i høreapparatet. Hvis batteriet skulle lekke vil det kunne skade høreapparatet. ADVARSEL Høreapparatet ditt kan slutte å virke, for eksempel ved utladet batteri. Du bør være klar over denne muligheten, spesielt hvis du er i trafikken eller på andre måter er avhengig av å kunne høre varselsignaler. 11

12 Slik slår du av og på høreapparatet Batteriskuffen fungerer også som Av/På bryter. Du slår høreapparatet På ved å lukke batteriskuffen. En akustisk indikator vil varsle om at høreapparatet er slått på, så sant denne funksjonen ikke er deaktivert. Du slår høreapparatet Av ved å åpne batteriskuffen til den første posisjon hvor du kjenner et klikk. Merk: En annen måte å verifisere om høreapparatet er slått på, er å legge det i en lukket hånd. Hvis det er på vil det pipe. Husk alltid å slå høreapparatet Av når du legger det fra deg. Ta ut batteriet hvis du ikke skal bruke høreapparatet over lengre tid. 12

13 Høyre-/ venstre merking Hvis du har høreapparater på begge ører, kan apparatene merkes (rødt merke = høyre høreapparat og blått merke = venstre høreapparat). Pilen viser hvor merkingen er plassert på høreapparatet. 13

14 Slik setter du høreapparatet inn i øret Sett øreproppen inn i øret ved å holde i den nedre delen av slangen. Det kan hjelpe dersom du trekker øret litt bakover og litt oppover med den andre hånden. Plasser selve høreapparatet bak øret slik at høreapparatet og slangen hviler på øret, tett inn mot hodet. Illustrasjonen viser en åpen ear-tip. Se egen bruksanvisning for øreproppsettet hvis du ønsker mer informasjon om ear-tip/ørepropptyper, anker og prosedyrer. 14

15 Slik tar du høreapparatet ut av øret Fjern selve høreapparatet fra øret. Trekk forsiktig øreproppen ut av øret mens du holder i den nederste delen av slangen. Hvis øreproppen er utstyrt med en uttrekkssnor trekker du forsiktig i denne for å få ut øreproppen. 15

16 Volum justering Volumet på høreapparatet justerer seg automatisk i forhold til det lydmiljø du oppholder deg i. I tillegg er høreapparatet utstyrt med en volumkontroll. + - Trykk på den øverste delen av volumkontrollen for gradvis økning av volum. Trykk på den nederste delen av volumkontrollen for gradvis redusering av volum. Avhengig av hvordan høreapparatene er innstilt/programmert vil enhver endring av volum påvirke begge apparatene. For å endre størrelsen på økningen og reduksjonen av volum, ta kontakt med stedet der du fikk høreapparatene utlevert. Så sant ikke funksjonen er deaktivert vil du høre en pipetone hver gang du trykker på volumkontrollen. Når du har nådd maks eller minimum volum vil du høre en konstant pipetone. 16

17 FORSIKTIG Hvis volum generelt er for høyt eller lavt, eller lyden er forvrengt, eller du ønsker ytterligere informasjon, kontakt stedet der du fikk høreapparatet utlevert. For å slå av lyden fullstendig Fortsett å holde den nederste delen av volumkontrollen inne til den vedvarende tonen ikke høres mer. For å slå lyden på igjen Trykk på den øverste delen av volumkontrollen eller. Bytt lytteprogram Enhver justering av volum vil bli kansellert hvis høreapparatet slås Av, eller når du bytter lytteprogram. MERK: Høreapparatet ditt kan være programmert til gradvis å øke forsterkningen for å akklimatisere deg til lyden i fra høreapparatet. Du vil derfor kunne merke etter noe tid at lyden i høreapparatet øker. 17

18 Alarm ved brutt kontakt med motsatt apparat. (Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig hvis audiografen har aktivert den.). Hvis ett av høreapparatene faller ut av øret og/eller batteriet er utladet, vil du høre en tone og en talebeskjed to ganger i det andre høreapparatet og lysdioden (LED) vil blinke på begge høreapparatene. Når begge høreapparatene er på plass igjen og/eller batteriet er byttet ut slutter lysdiodene (LED) å blinke. Lytteprogrammer Høreapparatet ditt kan programmers med inntil fem av de følgende programmene, I tillegg det spesielle Zen programmet kalt Zen+. I noen av DREAM høreapparatene kan man programmere inn Telefon+ i stedet for Zen+. Master Standard Musikk For å lytte på musikk TV For å lytte på TV Komfort Gir komfort i støyende omgivelser Reversert fokus Fokus på lyder bakfra Telefon For å lytte til telefon T I dette programmet kan du høre via telespolen (T), ikke via mikrofonen I høreapparatet (M). Telespolen brukes på steder som har teleslyngeanlegg installert. Aktivering av telespolen gjør det mulig å høre på bestemte lydkilder, samt å stenge ute lyder fra omgivelsene. 18

19 M+T Zen Blandede programmer Zen+ Telefon+ * I dette programmet kan du høre både via høreapparatets mikrofon (M) og telespolen (T). Spiller tilfeldige harmoniske toner eller hvitstøy. Inneholder én Zen stil. Master programmet i det ene øret og enten Zen, reversert fokus, Audibility Extender, T, MT eller Telefon i det andre øret. Spesielt Zen program med opptil tre ulike Zen stiler. Kun for telefonbruk. Overfører telefonlyden som er mottatt på det ene høreapparatet til det andre høreapparatet. Merk at mikrofonen på det høreapparatet lyden er overført til skrus av. * bare i enkelte DREAM høreapparat modeller. Høreapparatet ditt har en funksjon som kalles Audibility Extender. Denne funksjonen gjør at ikke hørbare høye frekvenser blir hørbare, og kan kombineres med et eller flere av de tilgjengelige programmene. Dersom ditt behov endrer seg, kan sammensetningen av lytteprogrammer endres. VIKTIG Når du bruker Telefon+ programmet: Vær obs på at det i enkelte situasjoner kan være spesielt viktig å kunne høre omgivelseslydene. 19

20 Zen program Høreapparatet ditt har kanskje blitt programmert med det unike lytteprogrammet Zen. Det lager harmoniske toner (og i noen tilfeller hvitstøy) i bakgrunn. Zen programmet kan brukes alene (uten forsterkning) i stille omgivelser når det ikke er påkrevet å høre andre omgivelseslyder. Eller det kan brukes med forsterkning slik at både omgivelseslydene og de harmoniske tonene (fraktale toner eller hvitstøy) kan høres samtidig. FORSIKTIG Dersom du bruker Zen programmene kan dette hinder deg fra å høre omgivelseslydene, også tale. Programmene skal derfor ikke brukes i situasjoner der det er viktig å høre slike lyder. Slå da høreapparatet over til et program uten Zen. FORSIKTIG Hvis du opplever en reduksjon av hørbarhet, intoleranse for lyder, uklar tale, eller forverret tinnitus, kontakt din audiograf eller ØNH-lege. 20

21 Fordeler Zen programmet vil for enkelte oppleves som en behagelig avslappende bakgrunnslyd. Når Zen programmet blir brukt i forbindelse med ett tinnitus behandlings opplegg, vil brukeren i noen tilfeller oppleve lettelse i forhold til sin egen tinnitus. Bruksområder Intensjonen med Zen programmet er å produsere avslappende bakgrunnslyd (for eksempel harmoniske toner eller hvitstøy) for voksne brukere som ønsker å lytte til det i stille miljøer. Det kan også brukes som et verktøy i forbindelse med lydterapi i ett tinnitus behandlingsopplegg foreskrevet av helsepersonell (audiograf, tinnitus terapeut eller ØNH lege) som er opplært i tinnitus behandling. Anbefaling På grunn av den unike måte Zen er programmert inn i ditt høreapparat, vennligst påse at du følger din audiografs, tinnitusterapeuts eller ØNH-leges anbefalinger om hvordan, når og/eller hvor lenge du skal bruke programmet. 21

22 Hvordan skifte lytteprogram Så fremt funksjonene ikke er deaktivert, vil en akustisk indikator si fra når du bytter program. Program 1: Talebeskjed eller en kort varseltone Program 2: Talebeskjed eller to korte varseltoner Program 3: Talebeskjed eller tre korte varseltoner Program 4: Talebeskjed eller en lang og en kort varseltone Program 5: Talebeskjed eller en lang og to korte varseltoner Zen+ eller Telefon+: Talebeskjed eller varseltone I standard innstilling, bytter du lytteprogram i begge høreapparatene når du trykker på programvelgeren på ett av høreapparatene. 22

23 Zen+ Du får tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren på høreapparatet eller på RC-DEX inne en kort stund (mer enn 1 sekund). Deretter kan du ved korte trykk velge mellom de ulike Zen stilene. Du kommer ut av Zen+ ved å holde programvelgeren inne i mer enn 1 sekund. Telefon+ Hvis høreapparatet ditt er programmert med Telefon+ i stedet for Zen+, får du også tilgang til dette programmet ved å holde programvelgeren inne en kort stund (mer enn 1 sekund). Merk deg at du ikke får tilgang til dette programmet via RC-DEX. Du kommer ut av Telefon+ ved å holde samme knappen inne i mer enn 1 sekund. Ønsker du å få programvelgeren deaktivert, kontakt stedet der du fikk høreapparatet utlevert. 23

24 Bruk av telefon Når du snakker i telefon anbefaler vi at du holder telefonen i vinkel inn mot hodet over øret ikke direkte mot øret. Dersom lyden ikke er optimal kan du forsøke å flytte telefonrøret i ulike posisjoner. 24

25 RENGJØRING Følgende renseutstyr er tilgjengelig for ditt høreapparat og øreproppsett. For rengjøring av øreproppsett, se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE høreapparater». 1. Myk klut 2. Verktøy for fjerning av ørevoks 3. Rensenål Kontakt Medisan A/S eller det stedet der du fikk utlevert høreapparatet hvis du trenger nytt renseutstyr. * Utvalget avhenger av hvilket øreproppsett du har. 25

26 Høreapparatet Selve høreapparatet skal rengjøres med en myk klut etter bruk. ADVARSEL Du må aldri bruke vann eller andre rengjøringsmidler når du skal rengjøre høreapparatet, da dette kan skade høreapparatet. Når høreapparatet ikke er i bruk bør batteriskuffen stå åpen slik at eventuell fuktighet i høreapparatet kan tørke. 26

27 TILBEHØR Det finnes et variert utvalg av tilbehør til ditt høreapparat. RC-DEX TV-DEX M-DEX PHONE-DEX T-DEX FM+DEX fjernkontroll for å lytte på TV eller andre audiosignaler for mobiltelefon og avansert fjernkontroll hjemmetelefon for å koble mobiltelefon til høreapparatet via telespole Streamer for FM, audiosignaler og teleslyngesignaler 27

28 HVIS HØREAPPARATET IKKE VIRKER Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatet er stumt Høreapparatet er ikke slått på Kontroller at batteriskuffen er helt lukket Batteriet er utladet Sett inn et nytt batteri Lyden i høreapparatet er ikke kraftig nok Høreapparatet piper vedvarende Dine to høreapparater er ikke synkronisert Øret er tilstoppet av ørevoks Hørselen din kan ha endret seg Øret er tilstoppet av ørevoks Kontakten mellom høreapparatene er brutt Ta kontakt med legen din for å få fjernet ørevoksen Du bør henvende deg der du fikk høreapparatet utlevert Ta kontakt med legen din for å få fjernet ørevoksen Slå høreapparatene Av og På igjen 28

29 Problem Mulig årsak Løsning Høreapparatene responderer ikke ved justering av volum og bytte av program via DEX a. DEX er utenfor rekkevidde. b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene. c. DEX og høreapparatene er ikke matchet. a. Hold DEX nærmere høreapparatene. b. Gå vekk fra kjente kilder for elektro magnetisk interferens. c. Sjekk med audiografen din om DEX er matchet med høreapparatene dine. Du hører bare bruddstykker av samtaler eller ingenting fra det motsatte øret a. Batteriet er dødt/ virker ikke i ett av høreapparatene. b. Sterk elektromagnetisk interferens i omgivelsene. a. Sett inn et nytt batteri i ett eller begge høreapparatene. b. Gå vekk fra kjente kilder for elektro magnetisk interferens. Merk: Denne informasjonen dekker bare høreapparatet. Se bruksanvisningen «Øreproppsett for Widex BTE høreapparater» for informasjon om ditt spesifikke øreproppsett. Hvis problemet vedvarer, kontakt stedet der du fikk utlevert høreapparatene. 29

30 PASS GODT PÅ HØREAPPARATET DITT Høreapparatet vil vare lenge hvis du er nøye med vedlikeholdet. Her er noen gode råd som kan hjelpe deg med å forlenge høreapparatets levetid: FORSIKTIG Husk å slå Av høreapparatet når du ikke bruker det. Hvis du ikke skal bruke det over en lengere periode, skal batteriet alltid tas ut for å unngå batterilekkasje. Når du ikke bruker høreapparatet bør du oppbevare det i etuiet på et tørt og romtemperert sted, hvor barn og kjæledyr ikke kan få tak i det. Du må ikke utsette høreapparatet for ekstreme temperaturer eller mye fuktighet. Vær nøye med å la høreapparatet tørke skikkelig etter bruk med mye svetting, som for eksempel etter en hard treningsøkt. Unngå å miste høreapparatene i gulvet utfør rengjøring og batteribytte over et bord e.l. Når du bader eller dusjer må du huske å ta av deg høreapparatet. Du må heller ikke ha det på når du føner håret, tar på parfyme, hårspray, andre sprayer eller geleer som for eksempel solkrem, lotions eller kremer. 30

31 advarsler advarsel Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges eller brukes på en uforsvarlig måte. Det kan i verste fall føre til alvorlige skader eller død. Hvis uhellet er ute må du kontakte lege umiddelbart. Du bør være påpasselig med at høreapparatet, tilbehør og batterier ikke er tilgjengelig for barn eller andre som kan putte dem i munnen, eller på andre måter skade seg. Ikke la dem se på når du skifter batterier eller hvor du oppbevarer batteriene dine. Kast brukte batterier på en forsvarlig måte. Batteriene er veldig små og kan lett forveksles med piller eller liknende. Putt aldri selv batterier eller høreapparatet i munnen, uansett grunn, da du kan risikere å svelge det. 31

32 ADVARSEL Det er fare for eksplosjon hvis du bruker feil batteritype eller lader batteriet. Kvitt deg med batterier slik det er beskrevet på batteripakken. La aldri andre bruke høreapparatet ditt, da det kan skade hørselen deres. Når du bruker de ulike lytteprogrammene må du være oppmerksom på at det i enkelte situasjoner kan være ekstra viktig å kunne høre omgivelseslyder (for eksempel i trafikken, varselsignaler). Høreapparatet er laget av moderne kunststoffmaterialer, men kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner. Vær oppmerksom på eventuell hudirritasjon i øregangen. Kontakt stedet du fikk utlevert høreapparatet hvis du opplever problemer med dette. 32

33 Advarsel Vær oppmerksom på at ved all bruk av ørepropper er det en liten økt sjanse for infeksjoner i øregangen. En infeksjon kan skyldes for lite ventilasjon i øregangen. Vi anbefaler derfor ikke å bruke høreapparatet om natten, slik at øregangen får luftet seg. Sørg for å gjøre rent høreapparatet og proppen som anbefalt. Hvis en infeksjon skulle oppstå må du kontakte legen din og i tillegg søke råd hos audiografen din om hvordan du kan desinfisere propper og tilbehøret. Bruk aldri alkohol, klorin eller lignende for å gjøre ren proppen. Vi anbefaler å bruke tørkesett med jevn mellomrom for unngå feil på høreapparatene. Widex høreapparater er ikke sertifisert for bruk i gruver eller andre områder med eksplosive gasser. Du må ikke bruke høreapparatet ved strålebehandling, røntgen, MRIs, CT, annen medisinsk behandling eller skanning. Du må heller aldri legge høreapparatet i en mikrobølgeovn. Dette er noen former for stråling som kan ødelegge høreapparatet. Stråling som kan komme fra for eksempel overvåkningssystemer, tyverialarmer og mobiltelefoner er svakere og vil ikke skade høreapparatet, men de kan skape hørbar interferens. 33

34 ADVARSEL Interferens med aktive implantater. For å være på den sikre siden anbefaler vi at man følger de anbefalte retningslinjene fra produsenten av hjertestartere og pacemaker når det gjelder bruk av mobiltelefoner. Hvis du har et aktivt implantat, holde de trådløse høreapparatene og tilbehør som for eksempel fjernkontroller etc. minst 15 cm unna implantatet. Hvis du opplever interferens, ikke bruk høreapparatene og kontakt produsenten av implantatet. Merk deg også at interferens kan oppstå fra kraftledninger, statisk elektrisitet, og metalldetektorer. Hvis du har ett hjerneimplantat, kontakt produsenten for risiko analyse. Hvis du har et implantat anbefaler vi deg å holde magneter* minst 15 cm unna implantatet.(*= kan for eksempel være Autotelefon magneter, høreapparat etui, magneter i verktøy etc.) 34

35 FORSIKTIG Høreapparatet ditt er blitt testet for interferens i følge internasjonale standarder. Men, man kan aldri utelukke uforutsett interferens i høreapparatet som følge av magnetisk stråling fra andre produkter som for eksempel alarmsystemer og mobiltelefoner. Selv om høreapparatet ditt er designet for å nå opp til de strengeste internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet, kan man ikke utelukke at det kan forårsake interferens med andre produkter, for eksempel medisinsk utstyr. Forsøk aldri selv å åpne eller reparere høreapparatet. (Skal kun utføres av autorisert personell). 35

36 RÅD MERK Høreapparatet vil ikke gi deg tilbake normal hørsel, men kan hjelpe deg å utnytte hørselsresten din best mulig. Men du må være oppmerksom på at det kan ta lang tid å venne seg til et nytt høreapparat og nye lyder. I de fleste tilfeller vil uregelmessig bruk av høreapparatet ikke gi deg fullt utbytte av det. Bruk av høreapparat er bare en del av hørselsrehabiliteringen, og noen vil også trenge supplement og opplæring i hørselsteknikker og munnavlesning. Når du bruker høreapparat øker sjansen for at ørevoks tetter til øregangen. Hvis du har mistanke om at du har en vokspropp i øret ditt, må du kontakte legen din. Ørevoks kan gi nedsatt hørsel og redusere høreapparatets effekt. Som høreapparatbruker kan det være en god ide å få skyllet ørene et par ganger i året. 36

37 Hvordan venne seg til høreapparat Gratulerer med ditt første steg mot å forbedre dine kommunikasjonsevner med anskaffelsen av at Widex høreapparat. Fordi mange av de lydene du vil høre nå, ikke har vært hørbare uten høreapparat, anbefaler vi deg å bruke noen minutter på å utføre de påfølgende enkle aktivitetene. Gjør de først i stille omgivelser, og prøv senere i mer støyende omgivelser. Aktivitet 1: Først, lukk øynene og slå høreapparatet Av og lytt til en venn eller et familiemedlem. Slå deretter høreapparatet På og fortsett å lytte. La du merke til forskjellen? Hensikten med denne aktiviteten er ikke at du skal høre hvert eneste ord, men bli kjent med forskjellen i forsterket tale fra en kjent lydkilde. Aktivitet 2: Lytt til en venn eller et familiemedlem med høreapparatet På, men med lukkede øyne. Fortsett deretter å lytte med åpne øyne. Målet med dette er å demonstrere hvor stor hjelpe det er i å motta informasjon med øynene supplert med det du hører. Aktivitet 3: Kjøp to utgaver av dagens avis. Spør en venn om å lese en artikkel høyt mens du selv følger med på samme artikkel. Alternativt les høyt for deg selv og lytt til din egen stemme. Det kan også være nyttig å se på tekstede programmer på TV. 37

38 Vi hører med hjernen, ikke ørene. Hjernen vil bruke noe tid for å venne seg til de nye lydene du hører. Det er for eksempel ikke uvanlig at man hører enkelte lyder, som sine egne fotskritt, rasling i avispapir, eller during fra et kjøleskap, lyder som normalthørende tar for gitt og ikke legger merke til. Vær tålmodig og aksepter at du vil bruke noen uker på å venne deg til dette. Hjernen vil etter hvert lære seg til å ignorere slike lyder hvis de ikke er viktige. Men, hvis noen lyder er for høye eller ukomfortable, ta kontakt med det stedet du fikk høreapparatene utlevert. Konversasjon inneholder ofte uvesentlige informasjon. Bekymringen for å gå glipp av ett enkelt ord vil ofte medføre at man går glipp av enda flere ord. Fokuser på essensen i konversasjonen. Det kan være til stor hjelp å alliere seg med en person du stoler på, som kan gi deg et hint om hvilket emne det snakkes om. Ved restaurantbesøk, ring og bestill bord så langt unna kjøkken og bar område som mulig. Husk også at normalthørende også kan slite med å høre i støyende omgivelser. For flere aktiviteter, opptrenings materiell og gode tips, besøk nettsiden 38

39 REGULATORY INFORMATION FCC ID: TTY-DFA IC: 5676B-DFA Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. 39

40 Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment. Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement. 40

41 Herved erklærer Widex A/S at produktet D-FA overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremkommer i direktiv 1999/5/EC. En kopi av direktivet kan du finne her: widex.com 41

42 Høreapparatet med tilbehør bør ikke kastes sammen med vanlig søppel hvis du skal kvitte deg med det. Kontakt Medisan A/S hvis du trenger råd om hva du skal gjøre i slike tilfeller. 42

43 ekstra lytteprogram skjema Tilgjengelige lytteprogram i ditt høreapparat: Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Program 5: Spesial program: 43

44 Manufacturer Printed by HTO / > #01v #01 WIDEX, DREAM and DEX are trademarks of Widex A/S

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for høreapparater

Sikkerhetshåndbok for høreapparater Sikkerhetshåndbok for høreapparater Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Tiltenkt bruk 3 Symbolforklaringer 4 Generelle advarsler 5 Advarsel for høyt utgangslydtrykk 6 BTE eller RIC eller i-øret modeller 12

Detaljer

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP

SMÅ BARN MED HØRSELSTAP SMÅ BARN MED HØRSELSTAP INFORMASJON TIL FORELDRE Innhold Forord Hørsel Audiogram Hørselens funksjon Hvordan hører vi Ulike typer hørselstap og årsaker Ulike hørselstester Mulige konsekvenser av ulike grader

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO

Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Brukerhåndbok 9357268 ISSUE 1 NO Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998". Copyright Nokia Mobile Phones 1995-2000. Alle rettigheter

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Sonos SUB. Produktguide

Sonos SUB. Produktguide Sonos SUB Produktguide DETTE DOKUMENTET INNEHOLDER INFORMASJON SOM KAN ENDRES UTEN FORVARSEL. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres eller overføres på noen måte eller i noe format, elektronisk

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading

Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading Brukerhåndbok Nokia CR-200/CR-201 - bilholder for trådløs lading 1.4. utgave NO Om bilholderen for trådløs lading Med Nokia-bilholderen CR-200/CR-201 for trådløs lading kan du enkelt bruke og lade en kompatibel

Detaljer

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903

Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Trådløs ladeplate DT-903 Innhold Sikkerhet 3 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 5 Lade telefonen 6 Få varslinger 7 Om Bluetooth-tilkobling

Detaljer

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting

White paper Prinsippene bak god tekstforfatting White paper Prinsippene bak god tekstforfatting I innboksen har du bare noen øyeblikk De viktigste elementene i en overbevisende markedsførings-e-post E-postmarkedsføringsverdenen er full av viktige råd

Detaljer

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering

Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering Brukerhåndbok Lumia med Windows Phone 8.1- oppdatering 1.0. utgave NO Om denne brukerhåndboken Denne håndboken er brukerhåndboken for din programvareversjon. Viktig: Du finner viktig informasjon om trygg

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC

Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Cat S50-smarttelefon Brukerhåndbok MIL SPEC Les dette før du fortsetter Forholdsregler Les sikkerhetsreglene nøye for å sikre riktig bruk av mobiltelefonen. Til tross for at denne enheten er robust, bør

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater

Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Slik lager, sender og evaluerer du e-post som gir tydelige resultater Håndbok i e-postmarkedsføring oppdatert med e-post for sosiale medier og mobile enheter Nøklene til fremgang 7 1. Nøklene til fremgang

Detaljer

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning Ytterligere informasjon om dette produktet og svar på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website). Digitalt speilreflekskamera med ett objektiv Bruksanvisning

Detaljer

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO

Brukerhåndbok. 9362082 Versjon 4 NO Brukerhåndbok 9362082 Versjon 4 NO ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-10 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK

Polar FT7 Brukerveiledning NORSK Polar FT7 Brukerveiledning NORSK INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORDELER MED POLAR FT7 TRENINGSCOMPUTER... 3 2. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT7 treningscomputer... 4 Knapper og meny på FT7... 4 Start med

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND

Varslingsplikt. Veiledning om hold av HUND Veiledning om hold av HUND Mattilsynet forvalter lov om dyrevelferd. Formålet med loven er å fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Våre veiledninger om hold av kjæledyr er utviklet i samarbeid med

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1

Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? Web + seminar Hvordan arrangere et webinar? 1 Forord I mer enn ti år har vi prøvd ut ulike sider ved å holde møter og seminarer på Internett i ulike nordiske

Detaljer