BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM"

Transkript

1 BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER #03.indd 1 9/21/ :56:55 PM

2 INNHOLD INTRODUKSJON... 4 SCOLA FM SYSTEM... 6 BESKRIVELSE FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN Batteri informasjon Tilkobling SCOLA FLEX, FM sko versjon: Tilkobling SCOLA FLEX, Europlug versjon: Tilkobling SCOLA FLEX-i integrert versjon: BETJENING AV SCOLA MOTTAKEREN Bryter:...14 Endring av kanal Ved bruk av skanknappen: GODE RÅD VEDLIKEHOLD HVIS UTSTYRET IKKE VIRKER FORKLARING AV TERMINOLOGI OG DEFINISJONER GARANTI #03.indd 2 9/21/ :56:55 PM

3 GENERELL INFORMASJON SYMBOLER INNSTILLINGER #03.indd 3 9/21/ :56:55 PM

4 INTRODUKSJON SCOLA gir helt nye muligheter for høreapparatbrukere i vanskelige lyttesituasjoner. SCOLA FM systemer er utviklet spesielt for barn i undervisningsmiljøer. Denne bruksanvisningen henvender seg derfor i første rekke til foreldre og lærere. Dette symbolet refererer til kapittelet Forklaring av terminologi og definisjoner hvor du vil finne detaljerte forklaringer på funksjoner og tekniske beskrivelser. ADVARSEL Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon og instruksjoner. Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke produktet #03.indd 4 9/21/ :56:55 PM

5 VIKTIG Din SCOLA mottaker og tilbehør vist i denne bruksanvisningen kan avvike fra det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer når vi finner dette nødvendig. SCOLA FLEX-i er den integrerte versjonen av SCOLA FLEX. Hvis ikke annet er presisert, beskriver denne bruksanvisningen både SCOLA FLEX mottakeren og SCOLA FLEX-i mottakeren #03.indd 5 9/21/ :56:55 PM

6 SCOLA FM SYSTEM Et SCOLA FM system består av en SCOLA sender og en eller to SCOLA FLEX eller SCOLA FLEX-i mottakere.. SCOLA senderens primær funksjon er å overføre signaler fra mikrofon eller signaler fra audioutstyr til mottakeren. Rekkevidden er opptil meter, avhengig av omgivelsene. Mottakerens funksjon er å motta signaler fra en SCOLA sender eller andre FM sendere. For Widex bak øret høreapparater, blir audioskoen og mottakeren montert til en integrerte enhet, heretter benevnt som FM sko. For bruk sammen med andre bak øret høreapparater, kan mottakeren utstyres med en tre pins plugg (Europlug) for å passe til en audiosko #03.indd 6 9/21/ :56:55 PM

7 SCOLA FLEX-i mottakeren tilkobles høreapparatet uten bruk av FM sko. SCOLA senderen og mottakeren må være på samme kanal for å kunne virke sammen #03.indd 7 9/21/ :56:55 PM

8 SCOLA FLEX SCOLA FLEX FM sko, 1 eller 2 enheter SCOLA FLEX med Europlug, 1 eller 2 enheter #03.indd 8 9/21/ :56:56 PM

9 SCOLA FLEX-i SCOLA FLEX-i Integrert mottager som kan tilkobles spesifikke Widex høreapparater. Bruksanvisning User instructions SCOLA FM SySteM SCOLA FLEX RECEIVER and SCOLA FLEX-i RECEIVER #03.indd 9 9/21/ :56:56 PM

10 BESKRIVELSE Mottakeren har følgende funksjoner: Bryter med 3 posisjoner. Skannknapp for kanaler. Automatisk valg av mottaks kanal Høyre (rød) / venstre (blå) / nøytral (transparent) markering for korrekt plassering av mottakerne på høreapparatene (hvis man bruker to høreapparater). Serienummer og CE merke finnes på siden av mottakeren. VIKTIG Vi anbefaler å notere serienummeret på slutten av denne bruksanvisningen #03.indd 10 9/21/ :56:56 PM

11 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN Batteri informasjon Mottakeren strømforsynes fra batteriet i høreapparatet. Vi anbefaler at du setter inn et nytt batteri i høreapparatet når du bruker SCOLA systemet for første gang. Mottakeren har en automatisk dvale funksjon, som reduserer strømforbruket. Tilkobling SCOLA FLEX, FM sko versjon: Det er tilgjengelig forskjellige FM sko for Widex høreapparater, som integrerer audiosko og SCOLA FLEX til en enhet. I heftet FM sko for SCOLA systemet kan du finne ut hvordan man kobler SCOLA FLEX til de forskjellige Widex høreapparatene #03.indd 11 9/21/ :56:56 PM

12 Tilkobling SCOLA FLEX, Europlug versjon: Når SCOLA FLEX brukes på høreapparater og audiosko som krever en Europlug, kobles SCOLA FLEX til i en to trinns prosedyre. Klikk SCOLA FLEX på audioskoen. Trykk pluggen inn i skoen til du hører et klikk. Sett deretter audioskoen med SCOLA FLEX på hørapparatet. Audiosko er tilgjengelig i forskjellige utforminger og design. Din audiosko kan derfor se annerledes ut enn det som er vist i denne bruksanvisningen. Men, måten å montere den på, er i prinsippet den samme #03.indd 12 9/21/ :56:56 PM

13 Tilkobling SCOLA FLEX-i integrert versjon: Etter at dekselet er fjernet, skyv SCOLA FLEX-i på plass I bunnen på høreapparatet. Skyv låseknappen oppover for å låse SCOLA FLEX-i på plass. Åpen Låst Vi anbefaler at FLEX-i blir sittende på høreapparatet #03.indd 13 9/21/ :56:56 PM

14 BETJENING AV SCOLA MOTTAKEREN Bryter: Mottakeren slås av og på med bryteren. Standard bryterinnstillinger er 0, 1 og 2. posisjon 0: Mottakeren er slått av. Bare signalet fra høreapparatet høres. posisjon 1: Mottakeren er slått på. Bare FM signalet kan høres. I noen eldre høreapparat modeller, vil ikke mikrofonen være helt utkoblet, hvilket vil medføre at kraftige lyder fortsatt kan høres gjennom høreapparatet. Denne posisjonen kalles FM. posisjon 2: Mottakeren er slått på. Både FM signalet og lyden fra høreapparatet kan høres. Denne posisjonen kalles FM+M #03.indd 14 9/21/ :56:56 PM

15 For eldre Widex høreapparat modeller, kan denne bryterens funksjoner være litt annerledes. Dette er beskrevet i heftet FM sko for SCOLA. Den som tilpasser FM mottakeren kan programmere bryterens funksjoner, slik at denne får andre funksjoner enn beskrevet her. Dette kan noteres bakerst i denne bruksanvisningen. Endring av kanal Når mottakeren slås på, vil startkanalen alltid være den kanalen som sist var i bruk, så sant ikke dette er programmert annerledes #03.indd 15 9/21/ :56:56 PM

16 Ved bruk av skanknappen: Hold skanknappen inne i ca. ett sekund. Mottakeren vil deretter skanne de forhånds valgte kanalene automatisk. Under skanningen vil man høre en svak pipetone hvert 1½ sekund. Når det blir detektert et FM signal på en eller annen av kanalene, vil skanningen stoppe automatisk og man vil høre to pipetoner. Hvis det ikke detekteres noe FM signal på noen av de forhånds valgte kanalene, vil ikke skanningen stoppe før alle kanalene har blitt skannet. Dvs. at den går tilbake til start kanalen. Deretter vil man høre en lang pipetone. Den som tilpasser mottakeren kan endre funksjonen for skanknappen slik at skanning ikke kan foretas. Innstillingen for skanknappen kan noteres bakerst i denne bruksanvisningen. Frekvensen og styrken på pipetonen kan også programmeres av den som tilpasser #03.indd 16 9/21/ :56:56 PM

17 Ved synkronisering: SCOLA CLASSMATE, SCOLA TEACH eller andre kompatible produkter kan trådløst synkronisere SCOLA mottakeren til en spesifikk kanal #03.indd 17 9/21/ :56:57 PM

18 GODE RÅD For å oppnå maksimal utnyttelse av SCOLA FM systemet, er det viktig å gjøre følgende: Øv på bruk av FM utstyret, og prøv ut forskjellige lyttesituasjoner i trygge omgivelser. Informer andre om at du bruker et FM system til høreapparatene dine, slik at de forstår hvorfor de må snakke i en mikrofon og forklar hvordan SCOLA virker. Velg de rette innstillingene for SCOLA senderen og mottakeren #03.indd 18 9/21/ :56:57 PM

19 Lyttesituasjon Barnehage/ Skole situasjon. Foredrag I bilen Foreslått bryter innstilling på mottakeren For mindre barn anbefaler vi innstilling 2 (FM+M) som tillater barnet både å høre seg selv og de som er rundt seg. Ved å bruke SCOLA TEACH som sender, kan læreren også midlertidig sette mottakeren i andre innstillinger. F.eks. fast i FM+M innstilling uavhengig av i hvilken posisjon bryteren står. I denne innstillingen kan ikke mottakeren slås av. Hvis du bare ønsker å høre på lærer/ foredragsholder, velg innstilling 1 (FM). Hvis du også ønsker å høre de rundt deg, velg innstilling 2 (FM+M). Hovedsakelig anbefaler vi å bruke mottakeren i innstilling 2 (FM+M). Hvis barnet kun trenger å høre hva foreldrene sier, velg innstillig 1 (FM) #03.indd 19 9/21/ :56:57 PM

20 VEDLIKEHOLD Med hensyn til vedlikehold gjelder de samme råd for SCOLA FM system som for høreapparater. Det er en god ide å rengjøre systemet daglig og fjerne smuss fra FM systemet. Det er også noen spesielle forholdsregler man bør huske på. Fjern eventuell smuss fra mottakeren med en tørr, myk klut. Prøv aldri å åpne SCOLA produktene eller høreapparatene. Dette vil medføre at garantien bortfaller. Rens aldri FM systemet med vann, sprit eller lignende. Unngå knuter på antenne, audio- og strømforsyningsledninger. Unngå at mottakeren kommer i kontakt med kosmetikk, hårspray, vann, vaskemidler eller andre kjemikalier #03.indd 20 9/21/ :56:57 PM

21 ADVARSEL Forsikre deg om at SCOLA mottakeren og batteriene for høreapparatene holdes utenfor barns rekkevidde, som kan putte dem i munnen. Kast batterier på en forsvarlig måte. Ikke bytt batterier foran øynene på barn og ikke la de få se hvor du oppbevarer batteriene #03.indd 21 9/21/ :56:57 PM

22 HVIS UTSTYRET IKKE VIRKER Ved fornuftig bruk og vedlikeholde vil SCOLA FM systemet gi deg god hjelp og glede i mange år. De følgende sidene vil gi deg noen enkle råd som du kan følge om du skulle oppleve problemer med SCOLA FM systemet. Før du kontakter de som har tilpasset SCOLA FM systemet, vennligst følg rådene nedenfor: Hvis det ikke er lyd fra SCOLA FM system eller audio utstyret, lyden er forstyrret, kan det skyldes følgende: Høreapparatet, SCOLA mottakeren eller SCOLA senderen står i feil innstilling. Se etter om alle innstillingene er korrekte for den ønskede bruk, inkludert at både senderen og mottakeren er påslått. FM skoen er ikke montert korrekt. Kontroller at audioskoen gir fra seg et klikk når den monteres på høreapparatet. Audioskoen skal ha kontakt med høreapparatets kontaktpunkter. (NB: Gjelder ikke SCOLA FLEX-i) #03.indd 22 9/21/ :56:57 PM

23 Høreapparatets kontakter for audioskoen er skitne. Kontakt Medisan A/S eller stedet hvor du har fått utlevert høreapparatet, for å få renset kontaktene. Øreproppen eller slangen er tilstoppet. Kontroller om slange og ørepropp sitter ordentlig fast og sjekk om det er voks, fukt eller annen smuss i ørepropp og/ eller slange. Mottakeren og senderen er ikke stilt inn på samme kanal. Kontroller at kanalnummeret i displayet på SCOLA senderen er den samme som mottakskanalen for mottakeren, ved å utføre kanalskann. Batteriet i høreapparatet greier ikke å strømforsyne både høreapparatet og mottakere. Bytt batteri. Hvis det er støy i høreapparatet, kan det være fordi: Du oppholder deg i utkanten av eller utenfor rekkevidden til SCOLA FLEX. Reduser avstanden mellom mottakeren og senderen #03.indd 23 9/21/ :56:57 PM

24 Mottakeren står i FM, samtidig med at mikrofonsignalet eller signalet fra audioutstyret er for svakt eller ikke hørbart i det hele tatt. Sett bryteren på mottakeren i FM+M. Kontroller at SCOLA senderen er påslått, eventuelt plasser den nærmere den som snakker, eller juster opp styrken på audiosignalet. Signalet blir forstyrret av støy og hyletoner, muligens fordi to eller flere FM sendere sender på den samme kanalen som du mottar. For å unngå dette (kalt interferens) må kun en FM sender, som sender på din kanal, være påslått. Prøv å slå av din SCOLA sender. Hvis du hører et annet FM signal er det årsaken til støyen. Det er flere muligheter til å unngå interferens : Sørg for at kun en FM sender er påslått. Skift til en ledig kanal og innstill både mottakeren og senderen på denne kanalen. Øk avstanden mellom den forstyrrende FM senderen og den FM senderen du bruker, slik at avstanden blir så stor at de ikke forstyrrer hverandre #03.indd 24 9/21/ :56:57 PM

25 FORKLARING AV TERMINOLOGI OG DEFINISJONER Antenne Mottakeren og senderen er begge utstyrt med antenne. SCOLA mottakeren har en innebygd, retningsvirkende antenne. For å oppnå best mulig mottaks forhold, bør høreapparatbrukeren ha ansiktet rettet mot senderen. Godkjenning og CE merking SCOLA mottakere og SCOLA sendere er testet ved et EU/FCC akkreditert test laboratorium. CE/FCC merkingen og samsvarserklæringen bekrefter at produktene tilfredsstiller direktivene og tekniske krav i henhold til standarder i Nord Amerika og EU, og i andre tilknyttede land. Sendere og mottaker er utstyrt med serienummer #03.indd 25 9/21/ :56:57 PM

26 Synkronisering Sender kanalen fra eksterne enheter, så som SCOLA TEACH, kan synkroniseres med mottakere på to måter: Synkronisering av kanal Mottakeren synkroniseres trådløst til en spesifikk kanal. Synkronisering av lærer. Dette er en utvidet synkronisering som utføres via SCOLA TEACH og inkluderer synkronisering av mottaks kanal og midlertidige innstillinger av bryteren og skanknappen. Dette tillater læreren eller forelderen å sette bryteren på mottakeren i en spesifikk innstilling f.eks. FM+M, og/ eller deaktivere skanknappen. Disse midlertidige innstillingene vil være aktive inntil høreapparatet slås av eller mottakeren fjernes fra høreapparatet. Du kan lese mer om denne funksjonen i bruksanvisningen for SCOLA TEACH, eller på #03.indd 26 9/21/ :56:57 PM

27 FM system Et FM system er et radiokommunikasjons system, hvor en sender, sender et signal til en mottaker via en bærebølge. FM betyr frekvens modulasjon og er en teknisk terminologi for måten radio signalet produseres på. FM overføring sikrer mottak av signaler med høy kvalitet, uten støy, brum eller forstyrrelser. Hvis du har to høreapparater, bør begge være utstyrt med en mottaker. Dvale tilstand Hvis mottakeren ikke mottar signal fra senderen, vil den automatisk gå i dvale, og redusere batteri forbruket betraktelig. Mottakeren våkner automatisk maksimalt 20 sekunder etter at den har mottatt signal fra senderen igjen #03.indd 27 9/21/ :56:57 PM

28 Interferens Interferens oppstår fordi signaler fra to sendere, på samme frekvens, blir mikset i samme mottaker. Når signalene er like sterke, vil interferensen være mest merkbar. Jo lengre unna den ene senderen er fra mottakeren, i forhold til den andre senderen, jo svakere vil forstyrrelsen bli. Interferens kan unngås ved å velge en annen kanal for sender og mottaker. Rekkevidde Rekkevidden for et FM system er veldig avhengig av omgivelsene, inkludert påvirkning fra materialer i byggverk. Den optimale rekkevidden på meter kan oppnås i friluft med antenne ledning på senderen hengende fritt. Inne i bygninger med stål og betong konstruksjoner i gulv og vegger, kan rekkevidden reduseres til 10 meter. Posisjonen til mottakeren kan også påvirke rekkevidden #03.indd 28 9/21/ :56:57 PM

29 Strømtrekk fra batteri i høreapparatet Mottakeren bruker strøm fra batteriet i høreapparatet. Legg merke til at når mottakeren slås på og mottar signaler fra senderen, vil strømtrekket fra batteri i høreapparatet øke med inntil 100 % i forhold til om det ikke brukes FM. Merk deg også, hvis høreapparatet er utstyrt med alarm for lavt batterinivå, at mottak av FM signaler kan opphøre før du får varsel om lavt batterinivå. Selv om mottakeren ikke virker, vil høreapparatet fortsatt kunne virke en kort periode før du må bytte batteri #03.indd 29 9/21/ :56:57 PM

30 GARANTI Det gis 2 års internasjonal garanti. Garantien dekker alle material- og fabrikasjonsfeil. Feil som oppstår som følge av feilaktig behandling eller reparasjon foretatt av uautoriserte, dekkes ikke av garantien #03.indd 30 9/21/ :56:57 PM

31 Direktiv1999/5/EF Herved erklærer Widex A/S at produktet SCOLA FLEX og SCOLA FLEX-i overholder de vesentlige egenskapskrav og øvrige relevante bestemmelser som fremgår i direktiv 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen iht. 1999/5/EF er å finne på #03.indd 31 9/21/ :56:57 PM

32 GENERELL INFORMASJON FCC ID: BRG-871T IC: 5676A-871T Federal Communications Commission Statement This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference #03.indd 32 9/21/ :56:57 PM

33 will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/tv technician for help. NOTE: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user s authority to operate the equipment #03.indd 33 9/21/ :56:57 PM

34 Industry Canada Statement / Déclaration d industrie Canada Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device #03.indd 34 9/21/ :56:57 PM

35 Conformément à la réglementation d Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d un type et d un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l intensité nécessaire à l établissement d une communication satisfaisante. Le présent appareil est conforme aux CNR d Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l utilisateur de l appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d en compromettre le fonctionnement #03.indd 35 9/21/ :56:57 PM

36 Elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde materialer og komponenter som kan være farlig for helse og miljø når de ikke de ikke destrueres på forsvarlig måte (WEEE). Ikke kast høreapparater, batterier og tilbehør sammen med vanlig husholdningsavfall. Høreapparater, batterier og tilbehør skal leveres på steder som er beregnet for mottak av elektrisk og elektronisk utstyr eller returneres til stedet hvor du fikk utstyret levert. Korrekt destruksjon beskytter helse og miljø #03.indd 36 9/21/ :56:58 PM

37 SYMBOLER Symbols commonly used by Widex A/S in medical device labelling (labels/ifu/etc.) Symbol Title/Description Manufacturer The product is produced by the manufacturer whose name and address are stated next to the symbol. If appropriate, the date of manufacture may also be stated. Date of manufacture The date when the product was manufactured. Use-by date The date after which the product is not to be used. Batch code The product s batch code (lot or batch identification) #03.indd 37 9/21/ :56:58 PM

38 Symbol Title/Description Catalogue number The product s catalogue (item) number. Serial number The product s serial number.* Keep away from sunlight The product must be protected from light sources and/or The product must be kept away from heat Keep dry The product must be protected from moisture and/or The product must be kept away from rain Lower limit of temperature The lowest temperature to which the product can be safely exposed #03.indd 38 9/21/ :56:59 PM

39 Symbol Title/Description Upper limit of temperature The highest temperature to which the product can be safely exposed. Temperature limits The highest and lowest temperatures to which the product can be safely exposed. Consult instructions for use The user instructions contain important cautionary information (warnings/precautions) and must be read before using the product. Caution/Warning Text marked with a caution/warning symbol must be read before using the product #03.indd 39 9/21/ :56:59 PM

40 Symbol Title/Description WEEE mark Not for general waste When the product is to be discarded, it must be sent to a designated collection point for recycling and recovery. CE mark The product is in conformity with the requirements set out in European CE marking directives. Alert The product is identified by R&TTE Directive 1999/5/EC as an equipment Class 2 product with some restrictions on use in some CE member states. C-Tick mark The product complies with EMC and radio spectrum regulatory requirements for products supplied to the Australian or New Zealand market #03.indd 40 9/21/ :56:59 PM

41 Symbol Title/Description Interference Electromagnetic interference may occur in the vicinity of the product. *The six- or seven-digit number on the product is the serial number. Serial numbers may not always be preceded by #03.indd 41 9/21/ :56:59 PM

42 INNSTILLINGER SCOLA FLEX / SCOLA FLEX-i Serienummer Høyre Venstre Start kanal Bryter innstilling (sjekk valgt innstilling) Standard innstilling Endret innstilling til FM+M Endret instilling til FM Skanknappen Skanning mulig Ja Nei #03.indd 42 9/21/ :56:59 PM

43 #03.indd 43 9/21/ :56:59 PM

44 MEDISAN AS PB 5073 MAJORSTUA 0301 OSLO WIDEX A/S Nymoellevej 6, DK-3540 Lynge, Denmark Manual no.: #03 Utstedt: É[5qr0w3 a;aa;j] #03.indd 44 9/21/ :57:00 PM

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER

bruksanvisning SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER bruksanvisning SCOLA FM system SCOLA FLEX MOTTAKER og SCOLA FLEX-i MOTTAKER 2 Innhold Introduksjon....4 SCOLA FM system...5 BESKRIVELSE...7 FORBEREDELSER AV SCOLA MOTTAKEREN...8 Batteri informasjon...

Detaljer

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Brukerhåndbok Magnetic Charging Dock DK48 Innhold Innledning...3 Om den magnetiske ladestasjonen...3 Med den magnetiske ladedokkstasjonen...4 Velge en festeanordning for telefonen...4 Lad opp telefonen

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING. RC-Dex

BRUKSANVISNING. RC-Dex BRUKSANVISNING RC-Dex FJERNKONTROLL 2 Innhold din nye DEX fjernkontroll....4 Beregnet bruksområde... 4 Beskrivelse av enheten... 5 SETT FORFRA....5 SETT BAKFRA...6 TILBEHØR...7 batteriet...8 Slik bytter

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10

Brukerhåndbok. Quick Charger UCH10 Brukerhåndbok Quick Charger UCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Bruke Quick Charger-enheten...4 Slik lader du enheten...4 Juridisk informasjon...5 Declaration of Conformity for UCH10...5 2 Innledning

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Wireless Charging Plate WCH10

Wireless Charging Plate WCH10 Brukerhåndbok Wireless Charging Plate WCH10 Innhold Innledning...3 Enkel lading...3 Slik bruker du den trådløse ladeplaten...4 Slik lader du enheten...4 Varsellampestatus...4 Juridisk informasjon...5 Declaration

Detaljer

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26

Brukerhåndbok. Style Cover Window SCR26 Brukerhåndbok Style Cover Window SCR26 Innhold Komme i gang...3 Introduksjon...3 Oversikt...3 Lading...3 Ett trinns oppsett...4 Grunnleggende informasjon...5 Bruke vinduet...5 Slå av og på skjermen...5

Detaljer

bruksanvisning TV-Dex

bruksanvisning TV-Dex bruksanvisning TV-Dex Innhold Pakkens innhold................................... 4 Din nye TV-Dex...................................... 5 kontroller........................................ 6 Baseenhet..........................................

Detaljer

Bruksanvisning FM+DEX

Bruksanvisning FM+DEX Bruksanvisning FM+DEX Pakkens innhold FM+DEX Lader Jack-til-jack kabel Bæresnor (to lengder) Klips Bæremodul Bruksanvisning 2 Innhold symboler...4 din nye FM+DEX...5 Bruksområdet for produktet... 6 Beskrivelse

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-PA-modell Telefon i øregangen DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal

Detaljer

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3

Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON. Benyttes med SoundGate 3 Bruksanvisning SOUNDGATE MIKROFON Benyttes med SoundGate 3 Gratulerer med valget av din nye SoundGate Mikrofon. Enheten bidrar til bedre hørsel i vanskelige lyttesituasjoner. Bruksanvisningen hjelper

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA TALK SENDER 2 INNHOLD INTRODUKSJON.... 4 KOM I GANG... 5 FM SYSTEMET... 6 BATTERIINFORMASJON... 9 Batteritype... 9 Montering av batterier...10 Batterilevetid og status...11

Detaljer

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av

SurfLink Mediastreamer oversikt. Les dette først. Baksiden. Det er bare nødvendig å foreta ETT av følgende tilkoblingstrinn for å få glede av MEDIASTREAMER Les dette først SurfLink Mediastreamer kan kobles til de fleste lydkilder, inkludert fjernsyn, radio, og MP3-spillere. Denne manualen gir en enkel, trinnvis hjelp til tilkobling og bruk av

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH60 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH60 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Slik slår du hodetelefonen på og av...5 Justere

Detaljer

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG

TelefonadapTer 2 InSTallaSJonSGUIde BrUKSanVISnInG Telefonadapter 2 INSTALLASJONSGUIDE BRUKSANVISNING 2 Innhold Generelle advarsler og sikkerhetsinstrukser 5 Oversikt Telefonadapter 2 8 Installasjon 9 Aktivering av Telefonadapter 2 for første gang 10 Koble

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50

Brukerhåndbok. Bluetooth Keyboard BKB50 Brukerhåndbok Bluetooth Keyboard BKB50 Innhold Grunnleggende...3 Generell oversikt...3 Oversikt over tastaturet...3 Charging the keyboard...4 Slå på og av...5 Komme i gang...6 Oppsett av tastaturet...6

Detaljer

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20

Brukerhåndbok. Mono Bluetooth Headset MBH20 Brukerhåndbok Mono Bluetooth Headset MBH20 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Tilbehørsoversikt...3 Grunnleggende...4 Lade telefonen...4 Slik slår du hodetelefonen på og av...4 Koble hodetelefonen

Detaljer

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY

BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY BRUKSANVISNING SCOLA FM SYSTEM SCOLA BUDDY INNHOLD INTRODUKSJON... 4 PAKKENS INNHOLD... 6 SCOLA SYSTEMET... 9 SCOLA BUDDY MOTTAKER...9 oversikt OVER BRYTERE, LYS OG TILKOBLINGER... 11 KLARGJØR SCOLA BUDDY

Detaljer

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret

BRUKSANVISNING. CROS-FS modell Bak øret BRUKSANVISNING CROS-FS modell Bak øret 2 INNHOLD widex CROS apparat... 4 Batteriet...8 Slik setter du batteriet i apparatet...8 Batteriskuff uten neglegrep... 11 Høyre-/ venstre merking... 13 Slik setter

Detaljer

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70

Brukerhåndbok. Stereo Bluetooth Headset SBH70 Brukerhåndbok Stereo Bluetooth Headset SBH70 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Grunnleggende...5 Slik lader du batteriet...5 Batteri- og strømstyring...5 Slik slår du

Detaljer

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544

Din bruksanvisning MIO C210 http://no.yourpdfguides.com/dref/1183544 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for MIO C210. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på MIO C210 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10)

Panther. Installasjonsveiledning. Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) Panther Installasjonsveiledning Sender PN-TX-MD3M (PN-T13-3) PN-TX-MD6M (PN-T13-6) PN-TX-MD8M (PN-T13-8) PN-TX-MD10M (PN-T13-10) IM-PN-TX104-A01-NO SPRÅK: Norsk (oversatt fra engelsk) INNHOLD Kapittel

Detaljer

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10

Brukerhåndbok. Bluetooth Speaker BSP10 Brukerhåndbok Bluetooth Speaker BSP10 Innhold Innledning...3 Funksjonsoversikt...3 Maskinvareoversikt...3 Varsellampestatus...3 Lading...4 Lade tilbehøret...4 Komme i gang...5 Klargjøre tilbehøret til

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-XP Alt-i-øret BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-XP Alt-i-øret DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Vent Ingen vent 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat

BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN. C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat BRUKSANVISNING CLEAR 440 SERIEN C4-CIC/C4-CIC-TR Kanalapparat DITT WIDEX CLEAR 440 HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Vent: Kort Full lengde Ingen 2 INNHOLD SYMBOLER......................................

Detaljer

BRUKSANVISNING TV-DEX

BRUKSANVISNING TV-DEX BRUKSANVISNING TV-DEX 2 INNHOLD PAKKENS INNHOLD... 5 BESKRIVELSE AV ENHETEN... 7 KONTROLL ENHETEN... 9 BASE ENHET... 10 LYSINDIKERING... 12 SLIK KOMMER DU I GANG... 13 Tilkobling:... 13 Bruk av flere Base

Detaljer

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N

Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Bruksanvisning FJERNKONTROLL RC-N Gratulerer med din nye RC-N fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan du gjøre justeringer på høreapparatene som programbytte og volumjusteringer. Vennligst gjør deg kjent

Detaljer

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9

BRUKSANVISNING. clear 440 Serien. c4-9 BRUKSANVISNING clear 440 Serien c4-9 bak øret apparat DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ørepropp størrelse:

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-FS-modell Telefon-i-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Høreapparat-serien: PROGRAMMER Universal Stille

Detaljer

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret

bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret bruksanvisning SuPer 220 Serien S2-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: 2 Innhold symboler...4 HØreAPPARATET...5 Høyre/venstre

Detaljer

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret

bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret bruksanvisning SuPer 440 Serien S4-VS modell RIC/RITE Telefon i øregangen/ Telefon i øret ditt høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold symboler... 4 høreapparatet... 5 Høyre/venstre

Detaljer

INSTALLASJON BRUKSANVISNING

INSTALLASJON BRUKSANVISNING TV-Adapter 2 INSTALLASJON BRUKSANVISNING 2 Innhold Advarsler 6 Introduksjon 8 TV-adapter 2 Oversikt 9 INSTALLASJON 11 Aktivering av TV-adapter 2 for første gang 12 Koble TV-adapter 2 til et strømuttak

Detaljer

Synology Remote. Brukerveiledning

Synology Remote. Brukerveiledning Synology Remote Brukerveiledning Remote08312010 Innholdsfortegnelse 3 Velkommen 4 Kort oversikt over Synology Remote 5 Innholdet i pakken 6 Komme igang 8 Nyt musikken din med Synology Remote 11 Synology

Detaljer

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN

WIDEX UNIQUE -FAMILIEN WIDEX UNIQUE BRUKSANVISNING WIDEX UNIQUE -FAMILIEN U-XP-modell I-øret DITT WIDEX -HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Ventilasjonskanal: Kort Full lengde Ingen Høreapparat-serien:

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret

bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret bruksanvisning dream Serien D-9 modell bak øret ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-m CB modell Bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-m CB modell Bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Programmer: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-PA modell RIC Telefon i øregangen BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-PA modell RIC Telefon i øregangen DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 2 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE

Bruksanvisning. D-FS modell RIC/RITE Bruksanvisning DREAM Serien D-FS modell RIC/RITE Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIE. D-XP model Alt i Øret BRUKSANVISNING DREAM SERIE D-XP model Alt i Øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Ingen ventilasjon 2 Program: Master Musikk TV Komfort

Detaljer

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret

BRUKSANVISNING DREAM SERIEN. D-9 modell bak øret BRUKSANVISNING DREAM SERIEN D-9 modell bak øret DITT WIDEX HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Audibility

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat

bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat bruksanvisning DReaM Serie D-CIC/D-CIC-TR modell CIC apparat ditt WIDEX høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon: Kort Lang Ingen DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Programs: Master Musikk TV

Detaljer

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen

bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell Telefon-i-øregangen bruksanvisning clear 440 Serien c4-fs modell RIC/RITE Telefon-i-øregangen ditt widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Innhold Symboler..............................................

Detaljer

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret

bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret bruksanvisning DReaM Serie D-XP model Alt i Øret DITT Widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) Ventilasjon Ingen ventilasjon DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme igang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

HELSINKI Bruksanvisning

HELSINKI Bruksanvisning HELSINKI Bruksanvisning IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS Regulatory Safety Information 1 Read these instructions. 2 Keep these instructions. 3 Heed all warnings. 4 Follow all instructions. 5 Do not use this

Detaljer

Thermal Brewer Aurora

Thermal Brewer Aurora 1 Thermal Brewer Aurora EN User manual NO Bruksanvisning 700.403.711A GTBSH-001 GTBSH-002 GTBTH-001 GTBTH-002 GTBSL-001 GTBSL-002 GTBSL-003 GTBTL-001 GTBTL-002 www.bonamat.no English (US) Norsk English

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING M DEX

BRUKSANVISNING M DEX BRUKSANVISNING M DEX PAKKENS INNHOLD M-DEX Bruksanvisning 2 Halssnor Lader Jack-til-jack kabel 3 INNHOLD M-DEX OVERSIKT...7 BRUKSOMRÅDE FOR PRODUKTET...9 STATUS IKONER...10 BATTERI STATUS...10 BLUETOOTH...11

Detaljer

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211

Brukerhåndbok. Topaz XL. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0211 Brukerhåndbok Topaz XL Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0211 Freedom Scientific, Inc., 11800 31 st Court

Detaljer

SOUNDGATE BRUKSANVISNING

SOUNDGATE BRUKSANVISNING SOUNDGATE BRUKSANVISNING INNHOLD Innhold i pakken 6 Introduksjon 8 SoundGate oversikt 9 Komme i gang 10 Lading av batteriet 10 Batteriindikator 11 Batterilevetid 12 SoundGate trådløs rekkevidde 13 Rekkevidde

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600

Hurtigmanual. Viltkamera Brecom C 2600 Hurtigmanual Viltkamera Brecom C 2600 NORSK Innledning Brecom C 2600 u/mms Pakken inneholder: - Kamera - Batteriboks - Festestropp - USB kabel - Phono kabel Med sin svært følsomme Passive lnfra-rød (PIR)

Detaljer

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14

HEART RATE MONITOR KCAL. More PC 26.14 HEART RATE MONITOR NO Zone Indicator KCAL More Information www.sigma-qr.com PC 26.14 1 NORSK Innhold 1 Oversikt over display, tastebelegg og navigasjon 3 2 Foreta innstillinger 8 3 Trene med PC 26.14 15

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon

Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Sikkerhets- og reguleringsinformasjon Forretnings-PCer Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen som gjengis i dette dokumentet, kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren.

PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON. Les dette dokumentet før du bruker skriveren. SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ- 663 Mobil skriver SIKKERHET OG JURIDISK INFORMASJON PJ-622/PJ-623/ PJ-662/PJ-663 Mobil skriver Les dette dokumentet før du bruker skriveren. NOR

Detaljer

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING

SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING SOUNDGATE 2 BRUKSANVISNING 2 Gratulerer med din nye SoundGate 2. Med den kan du trådløst knytte høreapparatene dine og en rekke forskjellige enheter sammen via Bluetooth. Dersom det dreier seg om trådløs

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR.

HMS art.nr. 189160 FlexiBlink. Bruksanvisning. Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling. B-SVB15e VARENR. Bruksanvisning Sengevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling B-SVB15e VARENR.: 1375 Dok. nr.: 0737A3 2013-04-22 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20

Bruksanvisning. Norsk. Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Norsk Comfort Digisystem Micro Receiver DT20 Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Micro Receiver DT20 4 Kontroller høreapparatets inngang

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

SmartBand 2 (for ios) SWR12

SmartBand 2 (for ios) SWR12 Brukerhåndbok SmartBand 2 (for ios) SWR12 Innhold Grunnleggende...3 Innledning... 3 Maskinvareoversikt...3 Lade SmartBand 2...4 Montering...4 Bruke SmartBand 2... 5 Slå på og av...5 Konfigurere SmartBand

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

www.philips.com/avent

www.philips.com/avent Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ContiPressureCheck. N Håndholdt avleser N Håndholdt avleser

ContiPressureCheck. N Håndholdt avleser N Håndholdt avleser ContiPressureCheck Håndholdt avleser Håndholdt avleser Kort veiledning for håndholdt avleser...3 Homologation/Kanada Canada, Industry Canada (IC) otices This device complies with Industry Canada license-exempt

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk

Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk Norsk Brukermanual for digital DAB+ radiomottaker og FM-transmitter til bil Les denne veiledningen nøye før produktet tas i bruk 1 Sikkerhetsinstruksjoner: 1. Må ikke brukes i nærheten av vann 2. Rengjøres

Detaljer

Trådløst kamera + AV- mottaker

Trådløst kamera + AV- mottaker Strict Standards: Accessing static property TableProducts::$_cache as non static in Standards: Accessing static property TableProduct_medias::$_cache as non static in Standards: Accessing static property

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

VC300 Operating Instructions

VC300 Operating Instructions VC300 Operating Instructions 10740838 A 1 - Basic operations 1. - Suction regulation 4 - Wind up the cord starting from the machine 5 - Accessories parking 6 - Dust bag replacement 6.1 6. 6.3 1 6.4 6.5

Detaljer

Revisjon: Varemerker Merk

Revisjon: Varemerker Merk Brukerveiledning Revisjon: R03 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen kan

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Brukermanual. MultiBit Synstest

Brukermanual. MultiBit Synstest Brukermanual MultiBit Synstest 1 MultiBit Innholdsfortegnelse Innledning 3 MultiBit Synstest 16-21 Bruk av podden 4-8 Forklaring av resultatet 22-24 Lading 4 Oversendelse av resultatet 24 Lydvolum 5 Bakgrunnen

Detaljer