Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

2 Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på Styrkekontroll Multiminne Retningsmikrofon Telefonbruk Vedlikehold Vedlikehold Service og reparasjon Feilsøking Tips til bedre kommunikasjon For deg For familie og venner Garanti Begrenset garanti

3 Oversikt RIC 312 oversikt Mitt høreapparat er et: RIC 312 (Receiver-In-Canal) se side 3 RIC 13 (Receiver-In-Canal) se side 4 Funksjoner, kontroller og identifikasjon Ditt høreapparat har følgende funksjoner: 1. Høreapparat 2. Ledning 3. Høyttaler 4. Mikrofon 5. Multifunksjonsknapp 6. Batteriskuff (av/på), serienummer 7. Sportslås 8. Fabrikkmerke og modellnavn 9. Sidemarkering (høyttaler) 10. Earbud 11. Formstøpt propp (tilvalg) 12. Absolute Power-propp (tilvalg)

4 RIC 13 oversikt Forberedelser Funksjoner, kontroller og identifikasjon Ditt høreapparat har følgende funksjoner: 1. Høreapparat 2. Ledning 3. Høyttaler 4. Mikrofon 5. Multifunksjonsknapp 6. Batteriskuff (av/på), serienummer 7. Sportslås 8. Fabrikkmerke og modellnavn 9. Sidemarkering (høyttaler) 10. Earbud 11. Formstøpt propp (tilvalg) 12. Absolute Power-propp (tilvalg) Batterier Ditt høreapparat benytter batteristørrelse 312 eller 13 som strømkilde. Denne batteristørrelsen kan identifiseres ved hjelp av den brune (312) eller orange (13) fargekoden på innpakningen. Mitt høreapparat bruker: 312 batteri (RIC 312) brun 13 batteri (RIC 13) orange For å bytte batteri: 1. Åpne batteriskuffen med fingerneglen. 2. Åpne batteriskuffen forsiktig og ta ut det brukte batteriet Fjern etiketten fra det nye batteriet. 4. Plasser batteriet med + tegnet (den flate siden av batteriet) opp mot + tegnet på batteriskuffen. 5. Lukk batteriskuffen

5 Forberedelser Forberedelser Batterivarsel En varseltone høres når batterispenningen er lav. Du har ca. 5 minutter* til å bytte batteri. En ny varseltone høres like før batteriet slutter å virke. * Nøyaktig tid vil variere avhengig av nivået på omgivelses-støy og batteriprodusent. 1 2 Mitt høreapparat har låsbar batteriskuff. Se under Låsbar batteriskuff For å låse: Benytt et lite skrujern til å skyve låsen mot venstre til den klikker på plass og fargemarkeringen kommer til syne. For å åpne: Skyv låsen mot høyre til den klikker på plass og fargemarkeringen forsvinner. Det er ikke nødvendig å låse skuffen for vanlig bruk. 6 7

6 Forberedelser Forberedelser Tips IKKE BRUK MAKT FOR Å LUKKE BATTERISKUFFEN; dette kan ødelegge batteriskuffen; hvis du ikke får lukket igjen, sjekk at batteriet sitter riktig vei. Ikke sving batteriskuffen for langt ut. Kast brukte batterier umiddelbart i boks for spesialavfall, eller lever dem på en miljøstasjon. Batterier kan variere i størrelse og kvalitet. Kjøper du batterier hos Starkey (www.starkey.no) er du sikker på å få de beste batteriene til rimelige priser. Sette i og ta ut Sette i Earbud eller formstøpt propp: 1. Hold ledningen i vinkelen foran høyttaleren med tommel og pekefinger. Før proppen med høyttaleren inn i øregangen. 2. Plasser høreapparatet over øret og sørg for at det sitter ordentlig på plass. 3. Plasser sportslåsen i øret. Advarsel Batterier er farlige å svelge. For å unngå uhell: Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevar dem adskilt fra tabletter og annet som kan forveksles med batterier. Putt aldri batterier i munnen da de lett kan svelges. Ta ut: 1. Fjern sportslåsen fra øret. 2. Løft høreapparatet over øret ditt. 3. Ta tak i høyttaleren med tommel og pekefinger. Dra den forsiktig ut av øregangen. Ikke dra i høreapparatet; det kan skade festet mellom apparatet og ledningen. 8 9

7 Forberedelser Betjening Tips Mindre irritasjon og rødme i øregangen kan forekomme før øret ditt venner seg til proppen. Kontakt Starkey eller din audiograf hvis du er usikker. Hvis en allergisk reaksjon oppstår, kontakt din fastlege eller audiograf. Alvorlig hevelse, renning fra øret, store mengder voks eller andre unormale tilstander krever tilsyn av lege. Av & på Slå på: Sett i et nytt batteri og lukk batteriskuffen. Slå av: Åpne batteriskuffen slik at batteriet ikke lenger er i berøring med batterikontaktene. Ditt høreapparat har oppstartsforsinkelse og det kan ta noen sekunder før det slår seg på. Et tonesignal kan høres når apparatet er slått på. Mitt høreapparat har automatisk styrkeregulering. Vennligst les avsnittet under. Mitt høreapparat har en aktiv multifunksjonsknapp. Se side 12. Styrkekontroll Automatisk styrkekontroll Ditt høreapparat er programmert med en automatisk styrkeregulering. Hvis lyden oppleves som generelt for svak eller for sterkt, kontakt Starkey eller din audiograf 10 11

8 Betjening Betjening Multifunksjonsknapp - Styrkekontroll Ditt høreapparat er programmert med multifunksjonsknappen som styrkekontroll. Trykk på knappen flere ganger til ønsket lydstyrke er oppnådd. Hvert trykk endrer lydstyrken med ett trinn. Lydstyrke Nivå 5 (Maks. lydstyrke) NIvå 4 Nivå 3 (Oppstartsnivå) Nivå 2 Nivå 1 (Min. lydstyrke) Multifunksjonsknapp - Multiminne Multifunksjonsknappen benyttes til å skifte minne. Se under. Ditt høreapparat kan ha inntil 4 ulike innstillinger programmert i minnet. Disse innstillingene får du tilgang til ved å trykke på multifunksjonsknappen. Når du trykker på multifunksjonsknappen kan du høre en eller flere varseltoner som indikerer at apparatet har skiftet innstilling. Spør audiografen din om dette. Varsel Fem pip pluss tone Fire pip Tre pip To pip Ett pip pluss tone Retningsvirkning Ditt høreapparat har retningsmikrofoner for bedre taleoppfattelse i støyende omgivelser. Spør din audiograf om dette. Telefonbruk Ditt høreapparat har ulike funksjoner som gjør det enklere å høre i telefonen. Spør din audiograf om dette. Mitt høreapparat har følgende telefon-funksjoner: Automatisk telefonrespons. Se under. Automatisk telespole. Se under. Telespole med manuell innstilling. Se side 14. (Minne # ). Automatisk telefonrespons og automatisk telespole Disse funksjonene aktiverer telefonresponsen automatisk når du løfter en høreapparatkompatibel telefon til øret. Det kan være nødvendig å bevege røret litt oppover mot høreapparatet for best resultat. Høreapparatet går tilbake til vanlig lydgjengivelse når telefonen beveges bort fra øret. Merk: Kontakt din audiograf hvis ikke høreapparatet automatisk skifter til telefonrespons

9 Betjening Vedlikehold Telespole og manuell innstilling Høreapparater med manuell telespole kan når som helst settes i telespolemodus. Trykk på multifunksjonsknappen til du kommer til minnet hvor telespolen er lagret. Se forrige side eller spør din audiograf. Generelt om telefonbruk Noen høreapparater virker bedre på telefonen hvis du holder røret opp til øret uten å dekke det helt. Hvis feedback oppstår (piping/hyling), hold røret i vinkel bort fra øret til pipingen opphører. Snakk med audiografen din om dette. Rengjøring Gjør ditt beste for å holde høreapparatet rent til enhver tid. Varme, fukt og fremmedlegemer kan samles opp og forringe ytelsen eller gjøre høreapparatet stumt. Bruk en rensebørste eller myk klut for å fjerne smuss fra bryter, mikrofon og batteriskuff. Sjekk høyttaler, propp og voksfilter regelmessig. Bytt voksfilter regelmessig. Hvis voksfilter eller propp mangler, ta kontakt med audiografen din og avtal time til otoskopi (sjekk av øregangen). Bruk aldri vann, vaskemiddel eller olje for å rengjøre øreapparatet. Selv om høreapparatet ditt er ekstremt fuktbestandig, må du alltid ta ut og tørke av eller eventuelt skifte batteriet når det har vært utsatt for vann. Batteriet (luft-zink) er avhengig av luft for å fungere. Tørk godt av batteriskuffen innvendig før du på nytt setter inn batteriet. Ser du at batteriet lekker må du straks ta det ut og kaste det

10 Vedlikehold Vedlikehold Tips Når du ikke har på deg høreapparatet, lukk opp batteriskuffen slik at fukt kan fordampe. Når du ikke har på deg høreapparatet, ta ut batteriet og oppbevar det: på et tørt, trygt sted Service og reparasjon Hvis høreapparatet ditt av en eller annen grunn skulle slutte å virke eller fungere dårlig, ikke forsøk å reparere det selv. Dette kan annullere garantien og i verste fall ødelegge apparatet ytterligere. Følg feilsøkingsguiden på neste side. Hvis dette ikke løser problemet, kontakt Starkey eller din audiograf. utenfor direkte sollys eller varme hvor du lett kan finne det utilgjengelig for kjæledyr og barn Ikke demonter høreapparatet eller stikk noe inn i det

11 Vedlikehold Tips til bedre kommunikasjon Feilsøkingsguide Audiografen gir deg råd om hvordan du best SYMPTOM MULIG ÅRSAK Svakt batteri LØSNING Bytt batteri mulig skal venne deg til det nye høreapparatet. Det krever både øvelse, tid og tålmodighet for For svakt Tett propp eller voksfilter Dårligere hørsel? Skittent apparat Rengjør eller bytt voksfilter om nødvendig Kontakt din audiograf Rengjør både mikrofon og høyttaler med børsten å venne seg til de nye lydene du hører ved hjelp av høreapparatet. Se på de følgende enkle kommunikasjonstipsene: Lyd kommer og går Svakt batteri Tett propp eller voksfilter Svakt batteri Bytt batteri Rengjør eller bytt voksfilter om nødvendig Bytt batteri For deg Still deg nærmere og se på den som snakker Sitt ansikt til ansikt i et stille rom Uklar/ forvrengt lyd Tett propp eller voksfilter Rengjør eller bytt voksfilter om nødvendig Prøv ulike posisjoner for å finne ut hvor du hører best Defekt apparat Kontakt din audiograf eller Starkey Minimer forstyrrelser Stumt Dødt batteri Tett propp eller voksfilter Defekt apparat/ ledning Bytt batteri Rengjør eller bytt voksfilter om nødvendig Kontakt din audiograf eller Starkey Bakgrunnsstøy kan være frustrerende i starten, men husk at du ikke har hørt det på en stund Fortell andre om dine behov; husk at de ikke kan se at du hører dårlig 18 19

12 Tips til bedre kommunikasjon Garanti Ha realistiske forventninger til hva høreapparatet kan og ikke kan gjøre Bedre hørsel med høreapparat er en tillært ferdighet som krever motivasjon, øvelse og tålmodighet For familie og venner Familie og venner er også berørt. Be om at de: Får din fulle oppmerksomhet før de begynner å snakke Snakker tydelig og med normal stemme; roping kan faktisk gjøre det vanskeligere å forstå Heller bruker andre ord enn å gjenta de samme ordene; andre ord kan være lettere å forstå Minimerer forstyrrelser mens de snakker Dine høreapparater er dekket av en begrenset 2-års garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Garantien dekker feil og mangler som skyldes produksjonsfeil, komponentfeil eller materialtretthet. Starkey vil utbedre feilen kostnadsfritt eller erstatte det ødelagte apparatet med et nytt, hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantien dekker ikke feil som skyldes manglende rens og vedlikehold eller feil bruk. Garantien dekker heller ikke bortkommet apparat. Spesialtilpasset skall eller ørepropp har tre måneders garanti for dårlig passform. Starkey vil modifisere skall eller ørepropp kostnadsfritt, eller produsere et nytt hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantitiden for feil og mangler på ørepropp/skall er ett år. Vi anbefaler at høreapparatene forsikres mot tap. Vanlig innbo-/løsøreforsikring dekker normalt ikke dette. Kontakt ditt eget forsikringsselskap

13 Notater Notater 22 23

14 Et verdensomspennende selskap innen hørsels-teknologi med hovedkontor i Eden Prairie, Minnesota, U.S.A. Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: , epost: Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved /11 BKLT EE-ST Rev. A 0086

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL

NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL NÅR NOEN DU KJENNER HAR NEDSATT HØRSEL Ta det første steget Følgene av hørselstap er ikke begrenset til å gjelde bare den hørselshemmede personen. Hørselstap har også en stor innvirkning på familie, venner

Detaljer

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT

SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT SLIK FUNGERER ET HØREAPPARAT Skal du prøve høreapparater for første gang? Høreapparatene hjelper deg å høre de fleste lyder bedre, og tale blir enklere å forstå. En liten bedring i hørselen kan bety mye.

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com

EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com EN KAMERATGUIDE www.pleoworld.com VIKTIG Bruk Pleo kun på tørre steder innendørs. For å unngå elektrisk støt må Pleo eller foten til batteriladeren aldri senkes ned eller settes i vann eller andre væsker.

Detaljer

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider 1 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV HOTSPOT MASSASJEBAD Totalt 13 sider GRATULERER MED DITT NYE HOT SPOT MASSASJEBAD! Dette bruk- og vedlikeholdsheftet inneholder informasjonen du trenger for å ta best vare på ditt

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-903 9205807 2. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-72W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante

Detaljer

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring

På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring På tur med snøscooter -En guide til sikker kjøring Utgiver: Statens vegvesen Region nord Dreyfushammarn 31 N 8002 Bodø Tlf. (+47) 06640 E-post: firmapost-nord@vegvesen.no Prosjektleder: Kristian Øvernes,

Detaljer

Praktiske råd rundt sondeernæring

Praktiske råd rundt sondeernæring GODE RåD Praktiske råd rundt sondeernæring Sharing the care for good nutrition Hva inneholder denne brosjyren? Når beslutningen er tatt om at barnet ditt skal begynne med sondeernæring, eller hvis barnet

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå?

Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Hva gjør fysioterapeuten når pasienten henvises for smerter og plager som det kan være vanskelig å forstå? Av Elsbeth Jacobs, fysioterapeut og spesialrådgiver RVTS Øst 1 Mange av de pasientene som henvises

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn INNHOLD Forord side 1 Petters historie side 2 Idas historie side 4 Hva er rus? Side 6 Hva er rusmisbruk? Side 7 Du er ikke alene Side 8 De vanligste rusmidlene Side 9 Hvordan

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet

Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer. Finne og navigere. Sikkerhet Moto X Med ett blikk Start t Startsiden og apper Kontrollere og tilpasse Anrop Kontakter Meldinger E-post Skrive Sosialisere Bla gjennom Bilder og videoer Musikk Bøker Spill Finne og navigere Organisere

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer