Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Alt-i-øret-apparater ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

2 Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt... 4 ITC oversikt CIC oversikt Forberedelser Batterier Batterialarm Sette i og ta ut Betjening Av og På Styrkekontroll Multiminne Retningsmikrofon Telefon Vedlikehold Ta vare på høreapparatet Service og reparasjon Feilsøking Skifte av voksfilter Tips for bedre kommunikasjon For deg For familie og venner FDA informasjon Required Information (Engelsk) Garanti Begrenset garanti Mitt høreapparat er et ITE (Concha) se side 4. ITC (Kanal) se side 5. CIC (Dyp-kanal) se side 6. 3

3 ITE oversikt ITC oversikt Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Multiminnebryter (Valgfri) Multiminnebryter (Valgfri) Styrkekontroll (Valgfri) ITE batteristørrelse: Styrkekontroll (Valgfri) ITC Batteristørrelse

4 CIC oversikt Forberedelser Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt 1. Multiminnebryter (Valgfri) 2. Mikrofonåpning 3. Lydutgang (telefon) og voksfilter 4. Batteriskuff (av/på funksjon) 5. Uttakstråd 6. Ventileringskanal (Valgfri) Identifikasjon 7. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Batterier Batteristørrelsen til ditt høreapparat kan identifiseres ved hjelp av fargemerkingen på forpakning og etikett. Mitt høreapparat benytter størrelse: 13 (ITE) orange merking 312 (ITC) brun merking 10 (CIC) gul merking Skifte batteri: 1. Ta tak i den lille utstikkeren på batteriskuffen med fingerneglen. 2. Åpne batteriskuffen forsiktig og fjern det gamle batteriet Fjern etiketten fra det nye batteriet Sett det nye batteriet inn i batteriskuffen med plusstegnet + vendt opp (flat side av batteriet). CIC Batteristørrelse: Lukk batteriskuffen. 6 7

5 Forberedelser Forberedelser Batterialarm En batterialarm vil høres når batterispenningen er lav. Du har ca 20 minutter* på deg til å skifte batteriet. En annen batterialarm vil høres like før batteriet går tomt * Den nøyaktige tiden det tar fra batterialarmen for lav spenning lyder til batteriet går tomt, vil variere avhengig av lytdmiljø og batteritype. Tips BRUK ALDRI MAKT FOR Å LUKKE BATTERISKUFFEN, det kan skade apparatet. Hvis du ikke får lukket batteriskuffen ordentlig, sjekk at batteriet er satt riktig i. Pass på at du ikke svinger batteriskuffen for langt ut. Det kan skade apparatet. På grunn av den lille størrelsen er det en god idé å sitte ved et bord når du skifter batteri, så unngår du å miste batteri eller høreapparat i gulvet. Lever brukte batterier til Starkey eller på en miljøstasjon. Batterier kan variere i størrelse og ytelse, spør audiografen din om råd

6 Forberedelser Forberedelser Advarsel Batterier er farlige å svelge. For å unngå uhell: Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevares adskilt fra tabletter og annet som kan forveksles med batterier. Putt aldri batterier i munnen. Sette i og ta ut Sette i: 1. Hold høreapparatet mellom tommel og pekefinger. 2. Før apparatet med lydutgangen først forsiktig inn i øregangen. Vri det litt bakover. Trykk det forsiktig på plass med pekefingeren. Ta ut: Ta tak i apparatet med tommel og pekefinger, vri det forsiktig framover mens du drar det ut. Apparater med uttakstråd: Ta tak i uttakstråden og dra apparatet forsiktig ut av øret. Tips Mindre irritasjon og rødme i øregangen kan forekomme før øret ditt venner seg til apparatet. Hvis det skjer tar du kontakt med audiografen din. Hvis en allergisk reaksjon oppstår, kontakt audiografen din. Alvorlig hevelse, renning fra øret, store mengder voks eller andre unormale tilstander krever tilsyn av lege

7 Betjening Betjening Av & På Slå på: Sett i et fungerende batteri og lukk batteriskuffen helt. Slå av: Åpne batteriskuffen til batteriet ikke lenger berører batterikontaktene. Noen høreapparater er programmert med en oppstartsforsinkelse. Spør audiografen din om dette. Styrkekontroll Styrken reguleres automatisk. Se under. Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Se under. Lydstyrken reguleres med en roterende styrkekontroll. Se side 14. Lydstyrken reguleres med en start/stopp styrkekontroll. Se side 15. Automatisk styrkekontroll Ditt høreapparat er programmert med en anbefalt styrke av din audiograf. Hvis lyder oppleves som generelt for svake eller for sterke, vennligst kontakt din audiograf. Multifunksjonsknapp Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Trykk på knappen gjentatte ganger til ønsket lydstyrke er oppnådd. Hvert trykk endrer lydstyrken med ett trinn. Innstillinger Lydstyrke Nivå 5 (Max) NIvå 4 Nivå 3 (Oppstart) Nivå 2 Nivå 1 (Min) Tone Fem pip pluss tone Fire pip Tre pip To pip Ett pip pluss tone

8 Betjening Betjening Roterende styrkekontroll Bruk fingertuppen til å skru på styrkekontrollen 1. For sterkere lyd, skru framover mot nesetippen. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. ØK LYDSTYRKEN Start/Stopp styrkekontroll For å slå apparatet på, bruk fingertuppen til å skru styrkekontrollen framover, mot nesen. Du skal kjenne et klikk hvis apparatet var skrudd helt av. 1. For sterkere lyd, fortsett å skru framover. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. 3. En varseltone kan være programmert til å lyde når du har nådd anbefalt innstilling. 4. For å slå av, skru styrkekontrollen helt bakover til du kjenner et lite klikk. DEMP LYDSTYRKEN Multiminne Lydstyrke (Max) Tone Fem pip pluss tone Audiografen kan lagre opptil 4 ulike hørselsprogrammer for deg i høreapparatets minne. Disse programmene får du tilgang til ved å trykke på multifunksjonsknappen. Nivå 3 (Oppstart) (Min) Tre pip Ett pip pluss tone Trykk gjentatte ganger til du har kommet til ønsket minne. Når du trykker på multifunksjonsknappen, kan du høre en stemme eller en rekke toner som indikerer at apparatet har skiftet til neste minne

9 Betjening Betjening Retningsvirkning Høreapparatet ditt kan ha retningsvirkning. Retningsvirkning forbedrer taleoppfattelsen i støyende situasjoner. Spør audiografen din om dette Telefonbruk Ditt høreapparat kan ha ulike funksjoner som gjør det enklere å høre hva som blir sagt i telefonen. Spør audiografen din om hvilke hvilke funksjoner som er programmert i ditt høreapparat. Manuell telespole Hvis ditt høreapparat har en manuell telespole, må du selv skifte til det minnet som har telespolen programmert. Telespolen aktiveres ved å trykke på multiminnebryteren Mitt høreapparat har følgende telefonfunksjon(er): Automatisk telefon. Se under. Automatisk telespole. Se under. Telespole. Se side 18. (Minne # ). Automatisk telefonrespons og automatisk telespole Disse funksjonene aktiveres automatisk når de benyttes sammen med en høreapparatkompatibel telefon. Hold telefonrøret inntil øret som normalt og høreapparat vil velge riktig innstilling. Den kan være nødvendig å bevege telefonrøret litt for å finne den optimale posisjonen. Når telefonrøret løftes vekk fra øret, vil høreapparatet gå tilbake til normal innstilling. Merk: Hvis du har en høreapparatkompatibel telefon, men opplever at disse funksjonene ikke aktiveres, kan du få en liten magnet til å feste på telefonrøret. Magneten sørger for å aktivere telefonfunksjonene når du løfter røret til øret. Kontak din audiograf eller Starkey om dette. Generelt om telefonbruk Noen høreapparater fungerer best hvis du holder telefonrøret nært inntil øret, uten at du dekker det helt. I noen tilfeller kan det oppstå piping (feedback). Prøv da å vende røret litt vekk fra øret til pipingen opphører. Audiografen kan gi deg mer informasjon om dette

10 Betjening Vedlikehold Informasjon på engelsk: DISCLAIMER Some hearing aid users have reported a buzzing sound in their hearing aids when they are using cell phones, indicating that the cell phone and hearing aid may not be compatible. According to the ANSI C63.19 standard (ANSI C American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids), the compatibility of a particular hearing aid and cell phone can be predicted by adding the rating for the hearing aid immunity to the rating for the cell phone emissions. For example, the sum of a hearing aid rating of 2 (M2/T2) and a telephone rating of 3 (M3/T3) would result in a combined rating of 5. Any combined rating that equals at least 5 would provide normal use ; a combined rating of 6 or greater would indicate excellent performance. The immunity of this hearing aid is at least M2/T2. The equipment performance measurements, categories and system classifications are based upon the best information available but cannot guarantee that all users will be satisfied. NOTE: The performance of individual hearing aids may vary with individual cell phones. Therefore, please try this hearing aid with your cell phone or, if you are purchasing a new phone, be sure to try it with your hearing aid prior to purchase. For additional guidance, please ask your cell phone provider for the booklet entitled Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones. Ta vare på apparatet Gjør ditt beste for å holde høreapparatet rent til enhver tid. Varme, fukt og fremmedlegemer kan samles opp og forringe ytelsen eller gjøre høreapparatet stumt. Rengjør daglig på et mykt underlag for å unngå skade på apparatet. Bruk en rensebørste for å fjerne smuss rundt telefon, mikrofon og batteriskuff. Voksfilter byttes etter behov. Bruk aldri vann, vaskemiddel eller olje for å rengjøre øreapparatet. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av skallet med jevne mellomrom, eller bruk våtservietter som er laget for rengjøring av høreapparat. Audiografen kan gi mer informasjon om rensemetoder hvis ønskelig. Se side 21 for bytte av voksfilter. Tips Når du ikke har på deg høreapparatet, åpne batteriskuffen slik at fukt kan fordampe. Når du ikke skal bruke høreapparatet på en stund, ta ut batteriet, legg apparatet i etuiet og oppbevar det: på et tørt, trygt sted utenfor direkte sollys eller varme hvor du lett kan finne det utilgjengelig for kjæledyr og barn Ikke demonter høreapparatet eller stikk noe inn i det

11 Vedlikehold Vedlikehold Service og reparasjon Hvis du opplever at apparatet ikke virker, ikke gjør noe forsøk på å reparere det selv. Dette kan annullere garantien og i verste fall ødelegge apparatet ytterligere. Skifte HearClear voksfilter Skulle apparatet feile eller ikke fungere tilfredsstillende, sjekk først guiden under for mulige løsninger. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med audiografen din eller Starkey. Feilsøking SYMPTOM MULIG ÅRSAK LØSNING Svakt batteri Bytt batteri For svakt Smuss i mikrofon eller telefon Rens både mikrofon og telefon med børste Skift voksfilter Ustabilt Uklart/Forvrengt Ingen lyd Dårligere hørsel? Svakt batteri Svakt batteri Defekt apparat Svakt batteri Smuss i mikrofon eller telefon Kontakt audiograf Bytt batteri Bytt batteri Kontakt audiograf Bytt batteri Rens både mikrofon og telefon med børste. Skift voksfilter 1. Den røde pinnen har ett nytt Hear Clear voksfilter festet til den ene enden. 2. Stikk den motsatte (spisse) enden av pinnen inn i apparatets lydkanal og drei pinnen en halv omgang. Det gamle filteret vil da feste seg til pinnen. 3. Dra pinnen med det gamle filteret ut. 4. Snu pinnen 180 grader Trykk det nye filteret på plass og dra pinnen rett ut. 6. Kast pinnen

12 Tips for bedre kommunikasjon FDA Information Audiografen gir deg råd om hvordan du best mulig skal venne deg til det nye høreapparatet. Det krever både øvelse, tid og tålmodighet for å venne seg til de nye lydene du hører ved hjelp av høreapparatet. Se på de følgende enkle kommunikasjonstipsene: For deg Still deg nærmere og se på den som snakker. Prøv ulike posisjoner for å finne ut hvor du hører best. Bakgrunnsstøy kan være frustrerende i starten, men husk at du ikke har hørt det på en stund. Fortell andre om dine behov; husk at de ikke kan se at du hører dårlig. Ha realistiske forventninger til hva høreapparatet kan og ikke kan gjøre. Bedre hørsel med høreapparat er en tillært ferdighet som krever motivasjon, øvelse og tålmodighet. For familie og venner Familie og venner er også berørt. Be om at de: Får din fulle oppmerksomhet før de begynner å snakke. Snakker tydelig og med normal stemme; roping kan faktisk gjøre det vanskeligere å forstå. Heller bruker andre ord enn å gjenta de samme ordene; andre ord kan være lettere å forstå. Required Information The following additional information is provided in compliance with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations: WARNING TO HEARING AID DISPENSERS. A hearing aid dispenser should advise a prospective hearing aid user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before dispensing a hearing aid if the hearing aid dispenser determines through inquiry, actual observation, or review of any other available information concerning the prospective user, that the prospective user has any of the following conditions: i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear. ii. History of active drainage from the ear within the previous 90 days. iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days. iv. Acute or chronic dizziness. v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days. vi. Audiometric air-bone gap equal to or greater than 15 decibels at 500 Hertz (Hz), 1,000 Hz and 2,000 Hz. vii. Visible evidence of significant cerumen accumulation or a foreign body in the ear canal. viii. Pain or discomfort in the ear. IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE HEARING AID USERS. Good health practice requires that a person with a hearing loss have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing a hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists, or otorhynolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are identified and treated before the hearing aid is purchased. Following the medical evaluation, the physician will give you a written statement that states that your hearing loss has been medically evaluated and that you may be considered a candidate for a hearing aid. The physician will refer you to an audiologist or hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation

13 FDA Information Begrenset garanti The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing aid. The hearing aid evaluation will enable the audiologist or dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs. If you have reservations about your ability to adapt to amplification, you should inquire about the availability of a trial-rental or purchase-option program. Many hearing aid dispensers now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a period of time for a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the hearing aid. Federal law restricts the sale of hearing aids to those individuals who have obtained a medical evaluation from a licensed physician. Federal law permits a fully informed adult to sign a waiver statement declining the medical evaluation for religious or personal beliefs that preclude consultation with a physician. The exercise of such a waiver is not in your best health interest and its use is strongly discouraged. A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions. Use of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be supplemented by auditory training and instruction in lip reading. In most cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full benefit from it. CHILDREN WITH HEARING LOSS. In addition to seeing a physician for a medical evaluation, a child with a hearing loss should be directed to an audiologist for evaluation and rehabilitation since hearing loss may cause problems in language development and the educational and social growth of a child. An audiologist is qualified by training and experience to assist in the evaluation and rehabilitation of a child with a hearing loss. Dine høreapparater er dekket av en begrenset 2-års garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Garantien dekker feil og mangler som skyldes produksjonsfeil, komponentfeil eller materialtretthet. Starkey vil utbedre feilen kostnadsfritt eller erstatte det ødelagte apparatet med et nytt, hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantien dekker ikke feil som skyldes manglende rens og vedlikehold eller feil bruk. Garantien dekker heller ikke bortkommet apparat. Spesialtilpasset skall eller ørepropp har tre måneders garanti for dårlig passform. Starkey vil modifisere skall eller ørepropp kostnadsfritt, eller produsere et nytt hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantitiden for feil og mangler på ørepropp/skall er ett år. Vi anbefaler at høreapparatene forsikres mot tap. Vanlig innbo-/løsøreforsikring dekker normalt ikke dette. Kontakt ditt eget forsikringsselskap

14 Notater Notater 26 27

15 Et verdensomspennende selskap innen hørsels-teknologi med hovedkontor i Eden Prairie, Minnesota, U.S.A. Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: , epost: Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved /11 BKLT EE-ST Rev. A 0086

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparat 9 Fjerning av høreapparat 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte 14 Telespole

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710

Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0710 Brukerhåndbok TOPAZ LESETV- SYSTEM Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0710 TOPAZ Brukerhåndbok 2 PUBLISHED

Detaljer

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS540A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS540A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre konfigurasjonen til hodesettet

Detaljer

Brukerveiledning. www.mio-tech.be

Brukerveiledning. www.mio-tech.be Brukerveiledning www.mio-tech.be Revisjon: R00 Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Merk Opplysningene i denne bruksanvisningen

Detaljer

Epilepsialarm. Brukerveiledning

Epilepsialarm. Brukerveiledning Brukerveiledning Epilepsialarm For varsling av epileptiske anfall (tonisk-kloniske) i seng. Advarsel! Må ikke brukes i situasjoner hvor feil med produktet kan lede til forsinket medisinsk bistand eller

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Brukerveiledning. SafeBed Sengealarm. Rev C NO

Brukerveiledning. SafeBed Sengealarm. Rev C NO Brukerveiledning SafeBed Sengealarm Rev C NO SIKKERHETSFORANSTALTNINGER FOR Å UNNGÅ SKADE: - LES INSTRUKSJONER FØR BRUK. - TEST ALLTID ENHETEN FØR DEN SETTES I BRUK. - DETTE PRODUKT KAN VÆRE LITE EGNET

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

BRUKSANVISNING. T-Dex

BRUKSANVISNING. T-Dex BRUKSANVISNING T-Dex Innholdsfortegnelse Funksjon 3 Forberedelse før bruk 4 Å opprette trådløs forbindelse til mobiltelefon 4 Å bruke halsslynge 4 Bruk av halsslynge 5 Indikatorer 5 Å lade T-DEX 5 Å justere

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok

FAX-L280/L200. Brukerhåndbok FAX-L280/L200 Brukerhåndbok VIKTIG! Hvis du har kjøpt FAX-L280, husk å lese Tillegg C før du leser resten av denne håndboken. Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/EC. Vi

Detaljer

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok

CS530A. Trådløst hodesettsystem. Brukerhåndbok CS530A Trådløst hodesettsystem Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Hva er det i esken 4 Grunnleggende om baseenhet og hodesett 5 Tilleggsutstyr 6 Tilpasse hodesettet 7 Endre øreproppen 7 Plassering av hodesettet

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

ipod shuffle Funksjonsoversikt

ipod shuffle Funksjonsoversikt ipod shuffle Funksjonsoversikt 2 Innhold Kapittel 1 3 Grunnleggende om ipod shuffle 4 ipod shuffle-oversikt 4 Bruke ipod shuffle-kontrollene 5 Koble ipod shuffle til og fra 6 Lade batteriet 7 Statuslys

Detaljer

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier

Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Lenovo 3000 Sikkerhet og garantier Merk Les først viktig sikkerhetsinformasjon. Inneholder v Viktig sikkerhetsinformasjon v Driftsmiljø og andre viktige merknader v Garantibetingelser Lenovo 3000 Sikkerhet

Detaljer

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway

Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Servicemanual Handicare Produksjon AS Serviceboks - 2626 Lillehammer - Norway Handicare Raptor Servicemanual Servicemanual Handicare Raptor. Innholdsfortegnelse Side INNLEDNING 2 RESERVEDELER 3 TEKNISK

Detaljer

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841

Din bruksanvisning CANON FAX-L280 http://no.yourpdfguides.com/dref/815841 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CANON FAX-L280. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CANON FAX-L280 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer