Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Alt-i-øret-apparater ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

2 Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt... 4 ITC oversikt CIC oversikt Forberedelser Batterier Batterialarm Sette i og ta ut Betjening Av og På Styrkekontroll Multiminne Retningsmikrofon Telefon Vedlikehold Ta vare på høreapparatet Service og reparasjon Feilsøking Skifte av voksfilter Tips for bedre kommunikasjon For deg For familie og venner FDA informasjon Required Information (Engelsk) Garanti Begrenset garanti Mitt høreapparat er et ITE (Concha) se side 4. ITC (Kanal) se side 5. CIC (Dyp-kanal) se side 6. 3

3 ITE oversikt ITC oversikt Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Multiminnebryter (Valgfri) Multiminnebryter (Valgfri) Styrkekontroll (Valgfri) ITE batteristørrelse: Styrkekontroll (Valgfri) ITC Batteristørrelse

4 CIC oversikt Forberedelser Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt 1. Multiminnebryter (Valgfri) 2. Mikrofonåpning 3. Lydutgang (telefon) og voksfilter 4. Batteriskuff (av/på funksjon) 5. Uttakstråd 6. Ventileringskanal (Valgfri) Identifikasjon 7. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Batterier Batteristørrelsen til ditt høreapparat kan identifiseres ved hjelp av fargemerkingen på forpakning og etikett. Mitt høreapparat benytter størrelse: 13 (ITE) orange merking 312 (ITC) brun merking 10 (CIC) gul merking Skifte batteri: 1. Ta tak i den lille utstikkeren på batteriskuffen med fingerneglen. 2. Åpne batteriskuffen forsiktig og fjern det gamle batteriet Fjern etiketten fra det nye batteriet Sett det nye batteriet inn i batteriskuffen med plusstegnet + vendt opp (flat side av batteriet). CIC Batteristørrelse: Lukk batteriskuffen. 6 7

5 Forberedelser Forberedelser Batterialarm En batterialarm vil høres når batterispenningen er lav. Du har ca 20 minutter* på deg til å skifte batteriet. En annen batterialarm vil høres like før batteriet går tomt * Den nøyaktige tiden det tar fra batterialarmen for lav spenning lyder til batteriet går tomt, vil variere avhengig av lytdmiljø og batteritype. Tips BRUK ALDRI MAKT FOR Å LUKKE BATTERISKUFFEN, det kan skade apparatet. Hvis du ikke får lukket batteriskuffen ordentlig, sjekk at batteriet er satt riktig i. Pass på at du ikke svinger batteriskuffen for langt ut. Det kan skade apparatet. På grunn av den lille størrelsen er det en god idé å sitte ved et bord når du skifter batteri, så unngår du å miste batteri eller høreapparat i gulvet. Lever brukte batterier til Starkey eller på en miljøstasjon. Batterier kan variere i størrelse og ytelse, spør audiografen din om råd

6 Forberedelser Forberedelser Advarsel Batterier er farlige å svelge. For å unngå uhell: Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevares adskilt fra tabletter og annet som kan forveksles med batterier. Putt aldri batterier i munnen. Sette i og ta ut Sette i: 1. Hold høreapparatet mellom tommel og pekefinger. 2. Før apparatet med lydutgangen først forsiktig inn i øregangen. Vri det litt bakover. Trykk det forsiktig på plass med pekefingeren. Ta ut: Ta tak i apparatet med tommel og pekefinger, vri det forsiktig framover mens du drar det ut. Apparater med uttakstråd: Ta tak i uttakstråden og dra apparatet forsiktig ut av øret. Tips Mindre irritasjon og rødme i øregangen kan forekomme før øret ditt venner seg til apparatet. Hvis det skjer tar du kontakt med audiografen din. Hvis en allergisk reaksjon oppstår, kontakt audiografen din. Alvorlig hevelse, renning fra øret, store mengder voks eller andre unormale tilstander krever tilsyn av lege

7 Betjening Betjening Av & På Slå på: Sett i et fungerende batteri og lukk batteriskuffen helt. Slå av: Åpne batteriskuffen til batteriet ikke lenger berører batterikontaktene. Noen høreapparater er programmert med en oppstartsforsinkelse. Spør audiografen din om dette. Styrkekontroll Styrken reguleres automatisk. Se under. Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Se under. Lydstyrken reguleres med en roterende styrkekontroll. Se side 14. Lydstyrken reguleres med en start/stopp styrkekontroll. Se side 15. Automatisk styrkekontroll Ditt høreapparat er programmert med en anbefalt styrke av din audiograf. Hvis lyder oppleves som generelt for svake eller for sterke, vennligst kontakt din audiograf. Multifunksjonsknapp Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Trykk på knappen gjentatte ganger til ønsket lydstyrke er oppnådd. Hvert trykk endrer lydstyrken med ett trinn. Innstillinger Lydstyrke Nivå 5 (Max) NIvå 4 Nivå 3 (Oppstart) Nivå 2 Nivå 1 (Min) Tone Fem pip pluss tone Fire pip Tre pip To pip Ett pip pluss tone

8 Betjening Betjening Roterende styrkekontroll Bruk fingertuppen til å skru på styrkekontrollen 1. For sterkere lyd, skru framover mot nesetippen. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. ØK LYDSTYRKEN Start/Stopp styrkekontroll For å slå apparatet på, bruk fingertuppen til å skru styrkekontrollen framover, mot nesen. Du skal kjenne et klikk hvis apparatet var skrudd helt av. 1. For sterkere lyd, fortsett å skru framover. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. 3. En varseltone kan være programmert til å lyde når du har nådd anbefalt innstilling. 4. For å slå av, skru styrkekontrollen helt bakover til du kjenner et lite klikk. DEMP LYDSTYRKEN Multiminne Lydstyrke (Max) Tone Fem pip pluss tone Audiografen kan lagre opptil 4 ulike hørselsprogrammer for deg i høreapparatets minne. Disse programmene får du tilgang til ved å trykke på multifunksjonsknappen. Nivå 3 (Oppstart) (Min) Tre pip Ett pip pluss tone Trykk gjentatte ganger til du har kommet til ønsket minne. Når du trykker på multifunksjonsknappen, kan du høre en stemme eller en rekke toner som indikerer at apparatet har skiftet til neste minne

9 Betjening Betjening Retningsvirkning Høreapparatet ditt kan ha retningsvirkning. Retningsvirkning forbedrer taleoppfattelsen i støyende situasjoner. Spør audiografen din om dette Telefonbruk Ditt høreapparat kan ha ulike funksjoner som gjør det enklere å høre hva som blir sagt i telefonen. Spør audiografen din om hvilke hvilke funksjoner som er programmert i ditt høreapparat. Manuell telespole Hvis ditt høreapparat har en manuell telespole, må du selv skifte til det minnet som har telespolen programmert. Telespolen aktiveres ved å trykke på multiminnebryteren Mitt høreapparat har følgende telefonfunksjon(er): Automatisk telefon. Se under. Automatisk telespole. Se under. Telespole. Se side 18. (Minne # ). Automatisk telefonrespons og automatisk telespole Disse funksjonene aktiveres automatisk når de benyttes sammen med en høreapparatkompatibel telefon. Hold telefonrøret inntil øret som normalt og høreapparat vil velge riktig innstilling. Den kan være nødvendig å bevege telefonrøret litt for å finne den optimale posisjonen. Når telefonrøret løftes vekk fra øret, vil høreapparatet gå tilbake til normal innstilling. Merk: Hvis du har en høreapparatkompatibel telefon, men opplever at disse funksjonene ikke aktiveres, kan du få en liten magnet til å feste på telefonrøret. Magneten sørger for å aktivere telefonfunksjonene når du løfter røret til øret. Kontak din audiograf eller Starkey om dette. Generelt om telefonbruk Noen høreapparater fungerer best hvis du holder telefonrøret nært inntil øret, uten at du dekker det helt. I noen tilfeller kan det oppstå piping (feedback). Prøv da å vende røret litt vekk fra øret til pipingen opphører. Audiografen kan gi deg mer informasjon om dette

10 Betjening Vedlikehold Informasjon på engelsk: DISCLAIMER Some hearing aid users have reported a buzzing sound in their hearing aids when they are using cell phones, indicating that the cell phone and hearing aid may not be compatible. According to the ANSI C63.19 standard (ANSI C American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids), the compatibility of a particular hearing aid and cell phone can be predicted by adding the rating for the hearing aid immunity to the rating for the cell phone emissions. For example, the sum of a hearing aid rating of 2 (M2/T2) and a telephone rating of 3 (M3/T3) would result in a combined rating of 5. Any combined rating that equals at least 5 would provide normal use ; a combined rating of 6 or greater would indicate excellent performance. The immunity of this hearing aid is at least M2/T2. The equipment performance measurements, categories and system classifications are based upon the best information available but cannot guarantee that all users will be satisfied. NOTE: The performance of individual hearing aids may vary with individual cell phones. Therefore, please try this hearing aid with your cell phone or, if you are purchasing a new phone, be sure to try it with your hearing aid prior to purchase. For additional guidance, please ask your cell phone provider for the booklet entitled Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones. Ta vare på apparatet Gjør ditt beste for å holde høreapparatet rent til enhver tid. Varme, fukt og fremmedlegemer kan samles opp og forringe ytelsen eller gjøre høreapparatet stumt. Rengjør daglig på et mykt underlag for å unngå skade på apparatet. Bruk en rensebørste for å fjerne smuss rundt telefon, mikrofon og batteriskuff. Voksfilter byttes etter behov. Bruk aldri vann, vaskemiddel eller olje for å rengjøre øreapparatet. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av skallet med jevne mellomrom, eller bruk våtservietter som er laget for rengjøring av høreapparat. Audiografen kan gi mer informasjon om rensemetoder hvis ønskelig. Se side 21 for bytte av voksfilter. Tips Når du ikke har på deg høreapparatet, åpne batteriskuffen slik at fukt kan fordampe. Når du ikke skal bruke høreapparatet på en stund, ta ut batteriet, legg apparatet i etuiet og oppbevar det: på et tørt, trygt sted utenfor direkte sollys eller varme hvor du lett kan finne det utilgjengelig for kjæledyr og barn Ikke demonter høreapparatet eller stikk noe inn i det

11 Vedlikehold Vedlikehold Service og reparasjon Hvis du opplever at apparatet ikke virker, ikke gjør noe forsøk på å reparere det selv. Dette kan annullere garantien og i verste fall ødelegge apparatet ytterligere. Skifte HearClear voksfilter Skulle apparatet feile eller ikke fungere tilfredsstillende, sjekk først guiden under for mulige løsninger. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med audiografen din eller Starkey. Feilsøking SYMPTOM MULIG ÅRSAK LØSNING Svakt batteri Bytt batteri For svakt Smuss i mikrofon eller telefon Rens både mikrofon og telefon med børste Skift voksfilter Ustabilt Uklart/Forvrengt Ingen lyd Dårligere hørsel? Svakt batteri Svakt batteri Defekt apparat Svakt batteri Smuss i mikrofon eller telefon Kontakt audiograf Bytt batteri Bytt batteri Kontakt audiograf Bytt batteri Rens både mikrofon og telefon med børste. Skift voksfilter 1. Den røde pinnen har ett nytt Hear Clear voksfilter festet til den ene enden. 2. Stikk den motsatte (spisse) enden av pinnen inn i apparatets lydkanal og drei pinnen en halv omgang. Det gamle filteret vil da feste seg til pinnen. 3. Dra pinnen med det gamle filteret ut. 4. Snu pinnen 180 grader Trykk det nye filteret på plass og dra pinnen rett ut. 6. Kast pinnen

12 Tips for bedre kommunikasjon FDA Information Audiografen gir deg råd om hvordan du best mulig skal venne deg til det nye høreapparatet. Det krever både øvelse, tid og tålmodighet for å venne seg til de nye lydene du hører ved hjelp av høreapparatet. Se på de følgende enkle kommunikasjonstipsene: For deg Still deg nærmere og se på den som snakker. Prøv ulike posisjoner for å finne ut hvor du hører best. Bakgrunnsstøy kan være frustrerende i starten, men husk at du ikke har hørt det på en stund. Fortell andre om dine behov; husk at de ikke kan se at du hører dårlig. Ha realistiske forventninger til hva høreapparatet kan og ikke kan gjøre. Bedre hørsel med høreapparat er en tillært ferdighet som krever motivasjon, øvelse og tålmodighet. For familie og venner Familie og venner er også berørt. Be om at de: Får din fulle oppmerksomhet før de begynner å snakke. Snakker tydelig og med normal stemme; roping kan faktisk gjøre det vanskeligere å forstå. Heller bruker andre ord enn å gjenta de samme ordene; andre ord kan være lettere å forstå. Required Information The following additional information is provided in compliance with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations: WARNING TO HEARING AID DISPENSERS. A hearing aid dispenser should advise a prospective hearing aid user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before dispensing a hearing aid if the hearing aid dispenser determines through inquiry, actual observation, or review of any other available information concerning the prospective user, that the prospective user has any of the following conditions: i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear. ii. History of active drainage from the ear within the previous 90 days. iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days. iv. Acute or chronic dizziness. v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days. vi. Audiometric air-bone gap equal to or greater than 15 decibels at 500 Hertz (Hz), 1,000 Hz and 2,000 Hz. vii. Visible evidence of significant cerumen accumulation or a foreign body in the ear canal. viii. Pain or discomfort in the ear. IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE HEARING AID USERS. Good health practice requires that a person with a hearing loss have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing a hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists, or otorhynolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are identified and treated before the hearing aid is purchased. Following the medical evaluation, the physician will give you a written statement that states that your hearing loss has been medically evaluated and that you may be considered a candidate for a hearing aid. The physician will refer you to an audiologist or hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation

13 FDA Information Begrenset garanti The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing aid. The hearing aid evaluation will enable the audiologist or dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs. If you have reservations about your ability to adapt to amplification, you should inquire about the availability of a trial-rental or purchase-option program. Many hearing aid dispensers now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a period of time for a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the hearing aid. Federal law restricts the sale of hearing aids to those individuals who have obtained a medical evaluation from a licensed physician. Federal law permits a fully informed adult to sign a waiver statement declining the medical evaluation for religious or personal beliefs that preclude consultation with a physician. The exercise of such a waiver is not in your best health interest and its use is strongly discouraged. A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions. Use of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be supplemented by auditory training and instruction in lip reading. In most cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full benefit from it. CHILDREN WITH HEARING LOSS. In addition to seeing a physician for a medical evaluation, a child with a hearing loss should be directed to an audiologist for evaluation and rehabilitation since hearing loss may cause problems in language development and the educational and social growth of a child. An audiologist is qualified by training and experience to assist in the evaluation and rehabilitation of a child with a hearing loss. Dine høreapparater er dekket av en begrenset 2-års garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Garantien dekker feil og mangler som skyldes produksjonsfeil, komponentfeil eller materialtretthet. Starkey vil utbedre feilen kostnadsfritt eller erstatte det ødelagte apparatet med et nytt, hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantien dekker ikke feil som skyldes manglende rens og vedlikehold eller feil bruk. Garantien dekker heller ikke bortkommet apparat. Spesialtilpasset skall eller ørepropp har tre måneders garanti for dårlig passform. Starkey vil modifisere skall eller ørepropp kostnadsfritt, eller produsere et nytt hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantitiden for feil og mangler på ørepropp/skall er ett år. Vi anbefaler at høreapparatene forsikres mot tap. Vanlig innbo-/løsøreforsikring dekker normalt ikke dette. Kontakt ditt eget forsikringsselskap

14 Notater Notater 26 27

15 Et verdensomspennende selskap innen hørsels-teknologi med hovedkontor i Eden Prairie, Minnesota, U.S.A. Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: , epost: Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved /11 BKLT EE-ST Rev. A 0086

1 B R U K S A N V I S N I N G

1 B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING 1 Innhold Oversikt Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette inn og ta ut.... 8 Betjening Av og På...................................

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum 4001 Stavanger Tlf: 51 82 00 80 Fax: 51 82 00 81 E-post: info@starkey.no www.starkey.no INNHOLD IDENTIFIKASJON Funksjoner, kontroller og identifikasjon...2

Detaljer

Custom made apparater. ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING

Custom made apparater. ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING Custom made apparater ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt... 4 ITC oversikt.... 5 CIC oversikt.... 6 Forberedelser Batterier.... 7 Batterialarm....

Detaljer

IIC (Invisible-In-The-Canal)

IIC (Invisible-In-The-Canal) IIC (Invisible-In-The-Canal) BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7

Detaljer

E Series 2 BRUKSANVISNING. BTE (Mini ørehenger)

E Series 2 BRUKSANVISNING. BTE (Mini ørehenger) E Series 2 BRUKSANVISNING BTE (Mini ørehenger) Innhold Orientering Funksjoner, kontroller og identifikasjon... 2 Forberedelser Batterier... 4 Batterialarm... 6 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt...4 ITC oversikt...5 CIC oversikt...6 IIC oversikt...7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel...10 Sette

Detaljer

IIC (Invisible-In-The-Canal)

IIC (Invisible-In-The-Canal) IIC (Invisible-In-The-Canal) BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7 Betjening Av og

Detaljer

RIC (Receiver-In-Canal)

RIC (Receiver-In-Canal) RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING NORSK Receiver-In-Canal Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon... 2 Forberedelser Batterier................................. 4 Batterialarm..............................

Detaljer

Alt i øret BRUKSANVISNING CE, CC, CIC NORSK

Alt i øret BRUKSANVISNING CE, CC, CIC NORSK Alt i øret BRUKSANVISNING NORSK CE, CC, CIC Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 1 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7 Betjening Av og

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt....4 ITC oversikt....5 CIC oversikt....6 IIC oversikt....7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel...10 Sette i og ta

Detaljer

mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 2 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm....

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Innhold Oversikt ITE oversikt....4 ITC oversikt....5 CIC oversikt....6 IIC oversikt...7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel...10 Sette i og ta ut... 11

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Innhold Oversikt ITE oversikt...4 ITC oversikt...5 CIC oversikt...6 IIC oversikt...7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel... 10 Sette i og

Detaljer

Ørehenger, mini og power

Ørehenger, mini og power Ørehenger, mini og power BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 2 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Låsbar batteriskuff (Barnesikring).... 6

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 10 - Gul Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Kontroller Automatisk styrkekontroll, s. 16 Manuell styrkekontroll,

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Table of Contents Innhold Ditt høreapparat Batteristørrelse 10 - Gul Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse

Detaljer

Made for iphone RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

Made for iphone RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Made for iphone RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Oversikt Table of Contents Innhold RIC 13 Oversikt 4 Forberedelser Batterier 5 Batterivarsel 5 Sette i og ta ut 8 Betjening Av & På 10 Justere ditt

Detaljer

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING BTE (Bak øret) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 312 - brun Batteristørrelse 13 - orange Kontroller 2 Batteristørrelse 13 - orange Vippebryter Kontrollplate Batteristørrelse 13 - orange

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Funksjoner, kontroller og I.D... 2 Forberedelser Batterier... 4 Batterivarsel... 6 Sammensetting... 8 Sette inn og ta ut...10 SoundGear vedlikehold Vedlikehold...12 Feilsøking...13

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater.

Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater 6 En kort veiledning i vedlikehold og rengjøring av i-øret apparater. Denne brosjyren er nummer 6 i en serie fra Widex om hørsel og tilhørende emner. Vedlikehold

Detaljer

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt 1 innhold Ditt personlige hørselsvern...4 Beskytt hørselen din...6 Identifikasjon... 7 Batterier... 8 Sette i og ta ut hørselsvernet... 10 Slå av og på samt lydstyrke... 12 Programvalg... 14 Vedlikehold...

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt 1 innhold Ditt personlige hørselsvern...4 Beskytt hørselen din...6 Identifikasjon... 7 Batterier... 8 Sette i og ta ut hørselsvernet... 10 Slå av og på samt lydstyrke... 12 Programvalg... 14 Vedlikehold...

Detaljer

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING BTE (Bak øret) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Muse BTE 312 BTE 13 Batteristørrelse 312 - brun Kontroll: Trykknapp Se side 4 Batteristørrelse 13 - orange Kontroll: Vippebryter Se side 6 3 Series / Z Series

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING BTE (Bak øret) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 312 - brun Batteristørrelse 13 - orange Batteristørrelse 13 - orange Kontroller 2 Batteristørrelse 312 - brun Vippebryter Trykknapp Kontrollplate

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-X/AK-XP Alt - i - øret apparat Høreapparatet og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CIC høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Skifte batteri 13 Datalogging 15

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 112 BTE Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon) 4 Telespole

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Alt du ønsker deg i et høreapparat. Og litt til. Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest omfattende, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest avanserte, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design fullpakket med vår innovative teknologi, gir X Series

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

I-øret høreapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hearing Systems

I-øret høreapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hearing Systems I-øret høreapparater Insio primax Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Table ofinnhold Contents Ditt høreapparat Xino RIC 10 Batteristørrelse 10 - Gul Z Series RIC 312 Batteristørrelse 312 - Brun Z Series mric 312 Batteristørrelse 312

Detaljer

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Bruksanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat

Bruksanvisning Bravissimo. BV-8 Bak øret apparat Bruksanvisning Bravissimo BV-8 Bak øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

Tilpasningsguide I-ØRET-APPARATER. For Juna, Acriva, og Carista

Tilpasningsguide I-ØRET-APPARATER. For Juna, Acriva, og Carista Tilpasningsguide I-ØRET-PPRTER For Juna, criva, og Carista Innhold Oversikt 4 Tilpasningsområde 5 Voksfilter 6 Mikrofonbeskyttelse 8 Tilpasse en IIC modell 0 Tilpasse et ITE i Oasis Bestillingsinformasjon

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning ................. Innovative Hearing Solutions................................................ Bak-øret høreapparater Bruksanvisning.................... Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Pure 13 BT primax. Bruksanvisning. Hearing Systems

Pure 13 BT primax. Bruksanvisning. Hearing Systems Pure 13 BT primax Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 6 Komponenter og navn 7 Vippebryter 9 Innstillinger 10 Batterier

Detaljer

Perpetuum (im)mobile

Perpetuum (im)mobile Perpetuum (im)mobile Sett hjulet i bevegelse og se hva som skjer! Hva tror du er hensikten med armene som slår ut når hjulet snurrer mot høyre? Hva tror du ordet Perpetuum mobile betyr? Modell 170, Rev.

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Modelloversikt 6 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 9 Advarsler 9 Sikkerhetsforskrifter 13 Beskrivelse av høreapparatet

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. Life sounds brilliant.

Ace binax. Bruksanvisning.  Life sounds brilliant. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) høreapparater. 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05

Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) høreapparater. 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05 Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) og i-øret (ITE) høreapparater 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05 Takk Takk for at du har valgt Unitron høreapparat. Hos Unitron

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparat 9 Fjerning av høreapparat 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte 14 Telespole

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brukerhåndbok

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NO Brukerhåndbok a b cd e g f h i Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte

Detaljer

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med

Detaljer