Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alt-i-øret-apparater. ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING"

Transkript

1 Alt-i-øret-apparater ITE (Concha) ITC (Kanal) CIC (Dyp-kanal) BRUKSANVISNING

2 Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt... 4 ITC oversikt CIC oversikt Forberedelser Batterier Batterialarm Sette i og ta ut Betjening Av og På Styrkekontroll Multiminne Retningsmikrofon Telefon Vedlikehold Ta vare på høreapparatet Service og reparasjon Feilsøking Skifte av voksfilter Tips for bedre kommunikasjon For deg For familie og venner FDA informasjon Required Information (Engelsk) Garanti Begrenset garanti Mitt høreapparat er et ITE (Concha) se side 4. ITC (Kanal) se side 5. CIC (Dyp-kanal) se side 6. 3

3 ITE oversikt ITC oversikt Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt: 1. Mikrofonåpning(er) 2. Batteriskuff (av/på funksjon) 3. Ventileringskanal (Valgfri) 4. Lydutgang (telefon) og voksfilter Identifikasjon: 5. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Multiminnebryter (Valgfri) Multiminnebryter (Valgfri) Styrkekontroll (Valgfri) ITE batteristørrelse: Styrkekontroll (Valgfri) ITC Batteristørrelse

4 CIC oversikt Forberedelser Funksjoner, kontroller og identifikasjon Oversikt 1. Multiminnebryter (Valgfri) 2. Mikrofonåpning 3. Lydutgang (telefon) og voksfilter 4. Batteriskuff (av/på funksjon) 5. Uttakstråd 6. Ventileringskanal (Valgfri) Identifikasjon 7. Serienummer: RØD Høyre BLÅ Venstre Batterier Batteristørrelsen til ditt høreapparat kan identifiseres ved hjelp av fargemerkingen på forpakning og etikett. Mitt høreapparat benytter størrelse: 13 (ITE) orange merking 312 (ITC) brun merking 10 (CIC) gul merking Skifte batteri: 1. Ta tak i den lille utstikkeren på batteriskuffen med fingerneglen. 2. Åpne batteriskuffen forsiktig og fjern det gamle batteriet Fjern etiketten fra det nye batteriet Sett det nye batteriet inn i batteriskuffen med plusstegnet + vendt opp (flat side av batteriet). CIC Batteristørrelse: Lukk batteriskuffen. 6 7

5 Forberedelser Forberedelser Batterialarm En batterialarm vil høres når batterispenningen er lav. Du har ca 20 minutter* på deg til å skifte batteriet. En annen batterialarm vil høres like før batteriet går tomt * Den nøyaktige tiden det tar fra batterialarmen for lav spenning lyder til batteriet går tomt, vil variere avhengig av lytdmiljø og batteritype. Tips BRUK ALDRI MAKT FOR Å LUKKE BATTERISKUFFEN, det kan skade apparatet. Hvis du ikke får lukket batteriskuffen ordentlig, sjekk at batteriet er satt riktig i. Pass på at du ikke svinger batteriskuffen for langt ut. Det kan skade apparatet. På grunn av den lille størrelsen er det en god idé å sitte ved et bord når du skifter batteri, så unngår du å miste batteri eller høreapparat i gulvet. Lever brukte batterier til Starkey eller på en miljøstasjon. Batterier kan variere i størrelse og ytelse, spør audiografen din om råd

6 Forberedelser Forberedelser Advarsel Batterier er farlige å svelge. For å unngå uhell: Oppbevares utilgjengelig for barn og kjæledyr. Oppbevares adskilt fra tabletter og annet som kan forveksles med batterier. Putt aldri batterier i munnen. Sette i og ta ut Sette i: 1. Hold høreapparatet mellom tommel og pekefinger. 2. Før apparatet med lydutgangen først forsiktig inn i øregangen. Vri det litt bakover. Trykk det forsiktig på plass med pekefingeren. Ta ut: Ta tak i apparatet med tommel og pekefinger, vri det forsiktig framover mens du drar det ut. Apparater med uttakstråd: Ta tak i uttakstråden og dra apparatet forsiktig ut av øret. Tips Mindre irritasjon og rødme i øregangen kan forekomme før øret ditt venner seg til apparatet. Hvis det skjer tar du kontakt med audiografen din. Hvis en allergisk reaksjon oppstår, kontakt audiografen din. Alvorlig hevelse, renning fra øret, store mengder voks eller andre unormale tilstander krever tilsyn av lege

7 Betjening Betjening Av & På Slå på: Sett i et fungerende batteri og lukk batteriskuffen helt. Slå av: Åpne batteriskuffen til batteriet ikke lenger berører batterikontaktene. Noen høreapparater er programmert med en oppstartsforsinkelse. Spør audiografen din om dette. Styrkekontroll Styrken reguleres automatisk. Se under. Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Se under. Lydstyrken reguleres med en roterende styrkekontroll. Se side 14. Lydstyrken reguleres med en start/stopp styrkekontroll. Se side 15. Automatisk styrkekontroll Ditt høreapparat er programmert med en anbefalt styrke av din audiograf. Hvis lyder oppleves som generelt for svake eller for sterke, vennligst kontakt din audiograf. Multifunksjonsknapp Lydstyrken reguleres med multifunksjonsknappen. Trykk på knappen gjentatte ganger til ønsket lydstyrke er oppnådd. Hvert trykk endrer lydstyrken med ett trinn. Innstillinger Lydstyrke Nivå 5 (Max) NIvå 4 Nivå 3 (Oppstart) Nivå 2 Nivå 1 (Min) Tone Fem pip pluss tone Fire pip Tre pip To pip Ett pip pluss tone

8 Betjening Betjening Roterende styrkekontroll Bruk fingertuppen til å skru på styrkekontrollen 1. For sterkere lyd, skru framover mot nesetippen. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. ØK LYDSTYRKEN Start/Stopp styrkekontroll For å slå apparatet på, bruk fingertuppen til å skru styrkekontrollen framover, mot nesen. Du skal kjenne et klikk hvis apparatet var skrudd helt av. 1. For sterkere lyd, fortsett å skru framover. 2. For svakere lyd, skru styrkekontrollen bakover mot bakhodet. 3. En varseltone kan være programmert til å lyde når du har nådd anbefalt innstilling. 4. For å slå av, skru styrkekontrollen helt bakover til du kjenner et lite klikk. DEMP LYDSTYRKEN Multiminne Lydstyrke (Max) Tone Fem pip pluss tone Audiografen kan lagre opptil 4 ulike hørselsprogrammer for deg i høreapparatets minne. Disse programmene får du tilgang til ved å trykke på multifunksjonsknappen. Nivå 3 (Oppstart) (Min) Tre pip Ett pip pluss tone Trykk gjentatte ganger til du har kommet til ønsket minne. Når du trykker på multifunksjonsknappen, kan du høre en stemme eller en rekke toner som indikerer at apparatet har skiftet til neste minne

9 Betjening Betjening Retningsvirkning Høreapparatet ditt kan ha retningsvirkning. Retningsvirkning forbedrer taleoppfattelsen i støyende situasjoner. Spør audiografen din om dette Telefonbruk Ditt høreapparat kan ha ulike funksjoner som gjør det enklere å høre hva som blir sagt i telefonen. Spør audiografen din om hvilke hvilke funksjoner som er programmert i ditt høreapparat. Manuell telespole Hvis ditt høreapparat har en manuell telespole, må du selv skifte til det minnet som har telespolen programmert. Telespolen aktiveres ved å trykke på multiminnebryteren Mitt høreapparat har følgende telefonfunksjon(er): Automatisk telefon. Se under. Automatisk telespole. Se under. Telespole. Se side 18. (Minne # ). Automatisk telefonrespons og automatisk telespole Disse funksjonene aktiveres automatisk når de benyttes sammen med en høreapparatkompatibel telefon. Hold telefonrøret inntil øret som normalt og høreapparat vil velge riktig innstilling. Den kan være nødvendig å bevege telefonrøret litt for å finne den optimale posisjonen. Når telefonrøret løftes vekk fra øret, vil høreapparatet gå tilbake til normal innstilling. Merk: Hvis du har en høreapparatkompatibel telefon, men opplever at disse funksjonene ikke aktiveres, kan du få en liten magnet til å feste på telefonrøret. Magneten sørger for å aktivere telefonfunksjonene når du løfter røret til øret. Kontak din audiograf eller Starkey om dette. Generelt om telefonbruk Noen høreapparater fungerer best hvis du holder telefonrøret nært inntil øret, uten at du dekker det helt. I noen tilfeller kan det oppstå piping (feedback). Prøv da å vende røret litt vekk fra øret til pipingen opphører. Audiografen kan gi deg mer informasjon om dette

10 Betjening Vedlikehold Informasjon på engelsk: DISCLAIMER Some hearing aid users have reported a buzzing sound in their hearing aids when they are using cell phones, indicating that the cell phone and hearing aid may not be compatible. According to the ANSI C63.19 standard (ANSI C American National Standard Methods of Measurement of Compatibility Between Wireless Communications Devices and Hearing Aids), the compatibility of a particular hearing aid and cell phone can be predicted by adding the rating for the hearing aid immunity to the rating for the cell phone emissions. For example, the sum of a hearing aid rating of 2 (M2/T2) and a telephone rating of 3 (M3/T3) would result in a combined rating of 5. Any combined rating that equals at least 5 would provide normal use ; a combined rating of 6 or greater would indicate excellent performance. The immunity of this hearing aid is at least M2/T2. The equipment performance measurements, categories and system classifications are based upon the best information available but cannot guarantee that all users will be satisfied. NOTE: The performance of individual hearing aids may vary with individual cell phones. Therefore, please try this hearing aid with your cell phone or, if you are purchasing a new phone, be sure to try it with your hearing aid prior to purchase. For additional guidance, please ask your cell phone provider for the booklet entitled Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones. Ta vare på apparatet Gjør ditt beste for å holde høreapparatet rent til enhver tid. Varme, fukt og fremmedlegemer kan samles opp og forringe ytelsen eller gjøre høreapparatet stumt. Rengjør daglig på et mykt underlag for å unngå skade på apparatet. Bruk en rensebørste for å fjerne smuss rundt telefon, mikrofon og batteriskuff. Voksfilter byttes etter behov. Bruk aldri vann, vaskemiddel eller olje for å rengjøre øreapparatet. Bruk en myk, lett fuktet klut til å tørke av skallet med jevne mellomrom, eller bruk våtservietter som er laget for rengjøring av høreapparat. Audiografen kan gi mer informasjon om rensemetoder hvis ønskelig. Se side 21 for bytte av voksfilter. Tips Når du ikke har på deg høreapparatet, åpne batteriskuffen slik at fukt kan fordampe. Når du ikke skal bruke høreapparatet på en stund, ta ut batteriet, legg apparatet i etuiet og oppbevar det: på et tørt, trygt sted utenfor direkte sollys eller varme hvor du lett kan finne det utilgjengelig for kjæledyr og barn Ikke demonter høreapparatet eller stikk noe inn i det

11 Vedlikehold Vedlikehold Service og reparasjon Hvis du opplever at apparatet ikke virker, ikke gjør noe forsøk på å reparere det selv. Dette kan annullere garantien og i verste fall ødelegge apparatet ytterligere. Skifte HearClear voksfilter Skulle apparatet feile eller ikke fungere tilfredsstillende, sjekk først guiden under for mulige løsninger. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med audiografen din eller Starkey. Feilsøking SYMPTOM MULIG ÅRSAK LØSNING Svakt batteri Bytt batteri For svakt Smuss i mikrofon eller telefon Rens både mikrofon og telefon med børste Skift voksfilter Ustabilt Uklart/Forvrengt Ingen lyd Dårligere hørsel? Svakt batteri Svakt batteri Defekt apparat Svakt batteri Smuss i mikrofon eller telefon Kontakt audiograf Bytt batteri Bytt batteri Kontakt audiograf Bytt batteri Rens både mikrofon og telefon med børste. Skift voksfilter 1. Den røde pinnen har ett nytt Hear Clear voksfilter festet til den ene enden. 2. Stikk den motsatte (spisse) enden av pinnen inn i apparatets lydkanal og drei pinnen en halv omgang. Det gamle filteret vil da feste seg til pinnen. 3. Dra pinnen med det gamle filteret ut. 4. Snu pinnen 180 grader Trykk det nye filteret på plass og dra pinnen rett ut. 6. Kast pinnen

12 Tips for bedre kommunikasjon FDA Information Audiografen gir deg råd om hvordan du best mulig skal venne deg til det nye høreapparatet. Det krever både øvelse, tid og tålmodighet for å venne seg til de nye lydene du hører ved hjelp av høreapparatet. Se på de følgende enkle kommunikasjonstipsene: For deg Still deg nærmere og se på den som snakker. Prøv ulike posisjoner for å finne ut hvor du hører best. Bakgrunnsstøy kan være frustrerende i starten, men husk at du ikke har hørt det på en stund. Fortell andre om dine behov; husk at de ikke kan se at du hører dårlig. Ha realistiske forventninger til hva høreapparatet kan og ikke kan gjøre. Bedre hørsel med høreapparat er en tillært ferdighet som krever motivasjon, øvelse og tålmodighet. For familie og venner Familie og venner er også berørt. Be om at de: Får din fulle oppmerksomhet før de begynner å snakke. Snakker tydelig og med normal stemme; roping kan faktisk gjøre det vanskeligere å forstå. Heller bruker andre ord enn å gjenta de samme ordene; andre ord kan være lettere å forstå. Required Information The following additional information is provided in compliance with U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulations: WARNING TO HEARING AID DISPENSERS. A hearing aid dispenser should advise a prospective hearing aid user to consult promptly with a licensed physician (preferably an ear specialist) before dispensing a hearing aid if the hearing aid dispenser determines through inquiry, actual observation, or review of any other available information concerning the prospective user, that the prospective user has any of the following conditions: i. Visible congenital or traumatic deformity of the ear. ii. History of active drainage from the ear within the previous 90 days. iii. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days. iv. Acute or chronic dizziness. v. Unilateral hearing loss of sudden or recent onset within the previous 90 days. vi. Audiometric air-bone gap equal to or greater than 15 decibels at 500 Hertz (Hz), 1,000 Hz and 2,000 Hz. vii. Visible evidence of significant cerumen accumulation or a foreign body in the ear canal. viii. Pain or discomfort in the ear. IMPORTANT NOTICE FOR PROSPECTIVE HEARING AID USERS. Good health practice requires that a person with a hearing loss have a medical evaluation by a licensed physician (preferably a physician who specializes in diseases of the ear) before purchasing a hearing aid. Licensed physicians who specialize in diseases of the ear are often referred to as otolaryngologists, otologists, or otorhynolaryngologists. The purpose of the medical evaluation is to assure that all medically treatable conditions that may affect hearing are identified and treated before the hearing aid is purchased. Following the medical evaluation, the physician will give you a written statement that states that your hearing loss has been medically evaluated and that you may be considered a candidate for a hearing aid. The physician will refer you to an audiologist or hearing aid dispenser, as appropriate, for a hearing aid evaluation

13 FDA Information Begrenset garanti The audiologist or hearing aid dispenser will conduct a hearing aid evaluation to assess your ability to hear with and without a hearing aid. The hearing aid evaluation will enable the audiologist or dispenser to select and fit a hearing aid to your individual needs. If you have reservations about your ability to adapt to amplification, you should inquire about the availability of a trial-rental or purchase-option program. Many hearing aid dispensers now offer programs that permit you to wear a hearing aid for a period of time for a nominal fee after which you may decide if you want to purchase the hearing aid. Federal law restricts the sale of hearing aids to those individuals who have obtained a medical evaluation from a licensed physician. Federal law permits a fully informed adult to sign a waiver statement declining the medical evaluation for religious or personal beliefs that preclude consultation with a physician. The exercise of such a waiver is not in your best health interest and its use is strongly discouraged. A hearing aid will not restore normal hearing and will not prevent or improve a hearing impairment resulting from organic conditions. Use of a hearing aid is only part of hearing habilitation and may need to be supplemented by auditory training and instruction in lip reading. In most cases infrequent use of a hearing aid does not permit a user to attain full benefit from it. CHILDREN WITH HEARING LOSS. In addition to seeing a physician for a medical evaluation, a child with a hearing loss should be directed to an audiologist for evaluation and rehabilitation since hearing loss may cause problems in language development and the educational and social growth of a child. An audiologist is qualified by training and experience to assist in the evaluation and rehabilitation of a child with a hearing loss. Dine høreapparater er dekket av en begrenset 2-års garanti som gjelder fra og med kjøpsdato. Garantien dekker feil og mangler som skyldes produksjonsfeil, komponentfeil eller materialtretthet. Starkey vil utbedre feilen kostnadsfritt eller erstatte det ødelagte apparatet med et nytt, hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantien dekker ikke feil som skyldes manglende rens og vedlikehold eller feil bruk. Garantien dekker heller ikke bortkommet apparat. Spesialtilpasset skall eller ørepropp har tre måneders garanti for dårlig passform. Starkey vil modifisere skall eller ørepropp kostnadsfritt, eller produsere et nytt hvis det er hensiktsmessig. Vi vil vurdere dette i hvert enkelt tilfelle. Garantitiden for feil og mangler på ørepropp/skall er ett år. Vi anbefaler at høreapparatene forsikres mot tap. Vanlig innbo-/løsøreforsikring dekker normalt ikke dette. Kontakt ditt eget forsikringsselskap

14 Notater Notater 26 27

15 Et verdensomspennende selskap innen hørsels-teknologi med hovedkontor i Eden Prairie, Minnesota, U.S.A. Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum, 4001 Stavanger Tlf: , epost: Starkey Laboratories, Inc. All Rights Reserved /11 BKLT EE-ST Rev. A 0086

1 B R U K S A N V I S N I N G

1 B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING 1 Innhold Oversikt Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette inn og ta ut.... 8 Betjening Av og På...................................

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING Starkey Norway AS Postboks 74 Sentrum 4001 Stavanger Tlf: 51 82 00 80 Fax: 51 82 00 81 E-post: info@starkey.no www.starkey.no INNHOLD IDENTIFIKASJON Funksjoner, kontroller og identifikasjon...2

Detaljer

Custom made apparater. ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING

Custom made apparater. ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING Custom made apparater ITE (I øret), ITC (Kanal), CIC (Dyp kanal) BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt... 4 ITC oversikt.... 5 CIC oversikt.... 6 Forberedelser Batterier.... 7 Batterialarm....

Detaljer

E Series 2 BRUKSANVISNING. BTE (Mini ørehenger)

E Series 2 BRUKSANVISNING. BTE (Mini ørehenger) E Series 2 BRUKSANVISNING BTE (Mini ørehenger) Innhold Orientering Funksjoner, kontroller og identifikasjon... 2 Forberedelser Batterier... 4 Batterialarm... 6 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut

Detaljer

IIC (Invisible-In-The-Canal)

IIC (Invisible-In-The-Canal) IIC (Invisible-In-The-Canal) BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7

Detaljer

IIC (Invisible-In-The-Canal)

IIC (Invisible-In-The-Canal) IIC (Invisible-In-The-Canal) BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 3 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7 Betjening Av og

Detaljer

RIC (Receiver-In-Canal)

RIC (Receiver-In-Canal) RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING NORSK Receiver-In-Canal Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon... 2 Forberedelser Batterier................................. 4 Batterialarm..............................

Detaljer

Alt i øret BRUKSANVISNING CE, CC, CIC NORSK

Alt i øret BRUKSANVISNING CE, CC, CIC NORSK Alt i øret BRUKSANVISNING NORSK CE, CC, CIC Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 1 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Sette i og ta ut.... 7 Betjening Av og

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt ITE oversikt....4 ITC oversikt....5 CIC oversikt....6 IIC oversikt....7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel...10 Sette i og ta

Detaljer

mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING mini BTE, BTE, Power BTE, Power Plus BTE (Bak-øret-apparater) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 2 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm....

Detaljer

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING

Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Alt-i-øret (IIC/CIC/ITC/ITE) BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Innhold Oversikt ITE oversikt...4 ITC oversikt...5 CIC oversikt...6 IIC oversikt...7 Forberedelser Batterier...8 Batterivarsel... 10 Sette i og

Detaljer

Ørehenger, mini og power

Ørehenger, mini og power Ørehenger, mini og power BRUKSANVISNING Innhold Identifikasjon Funksjoner, kontroller og identifikasjon.... 2 Forberedelser Batterier.... 4 Batterialarm.... 6 Låsbar batteriskuff (Barnesikring).... 6

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 10 - Gul Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Kontroller Automatisk styrkekontroll, s. 16 Manuell styrkekontroll,

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Table of Contents Innhold Ditt høreapparat Batteristørrelse 10 - Gul Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse 312 - Brun Batteristørrelse

Detaljer

Made for iphone RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

Made for iphone RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Made for iphone RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Oversikt Table of Contents Innhold RIC 13 Oversikt 4 Forberedelser Batterier 5 Batterivarsel 5 Sette i og ta ut 8 Betjening Av & På 10 Justere ditt

Detaljer

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING BTE (Bak øret) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 312 - brun Batteristørrelse 13 - orange Kontroller 2 Batteristørrelse 13 - orange Vippebryter Kontrollplate Batteristørrelse 13 - orange

Detaljer

B R U K S A N V I S N I N G

B R U K S A N V I S N I N G BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Funksjoner, kontroller og I.D... 2 Forberedelser Batterier... 4 Batterivarsel... 6 Sammensetting... 8 Sette inn og ta ut...10 SoundGear vedlikehold Vedlikehold...12 Feilsøking...13

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt 1 innhold Ditt personlige hørselsvern...4 Beskytt hørselen din...6 Identifikasjon... 7 Batterier... 8 Sette i og ta ut hørselsvernet... 10 Slå av og på samt lydstyrke... 12 Programvalg... 14 Vedlikehold...

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt

BRUKSANVISNING. Soundscope pro-tect ihunt 1 innhold Ditt personlige hørselsvern...4 Beskytt hørselen din...6 Identifikasjon... 7 Batterier... 8 Sette i og ta ut hørselsvernet... 10 Slå av og på samt lydstyrke... 12 Programvalg... 14 Vedlikehold...

Detaljer

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING

BTE. (Bak øret) BRUKSANVISNING BTE (Bak øret) BRUKSANVISNING Ditt høreapparat Batteristørrelse 312 - brun Batteristørrelse 13 - orange Batteristørrelse 13 - orange Kontroller 2 Batteristørrelse 312 - brun Vippebryter Trykknapp Kontrollplate

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Ace primax. Bruksanvisning

Ace primax. Bruksanvisning Ace primax Bruksanvisning Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger 9 Batterier 10 Batteristørrelse og

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 112 BTE Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon) 4 Telespole

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CIC høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Skifte batteri 13 Datalogging 15

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Alt du ønsker deg i et høreapparat. Og litt til. Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest omfattende, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

X marks the spot. Digitale høreapparater

X marks the spot. Digitale høreapparater X marks the spot Digitale høreapparater Dette er X Series, Starkeys nyeste, mest avanserte, digitale høreapparatfamilie. Med en slank og moderne design fullpakket med vår innovative teknologi, gir X Series

Detaljer

Når kunst møter vitenskap.

Når kunst møter vitenskap. Når kunst møter vitenskap. Et pent utseende er bare begynnelsen. Z n er det perfekte ekteskapet mellom banebrytende teknologi og utsøkt design, det eneste høreapparatet på markedet som tilbyr alt: ekstraordinært

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

I-øret høreapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hearing Systems

I-øret høreapparater. Insio primax Bruksanvisning. Hearing Systems I-øret høreapparater Insio primax Bruksanvisning Hearing Systems Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger

Detaljer

HALO. The Made for iphone hearing aid

HALO. The Made for iphone hearing aid HALO The Made for iphone hearing aid FORBLI TILKOBLET Hør hele livet med Halo Starkeys nye høreapparater representerer et gjennombrudd og er utviklet for å kobles direkte til iphone, ipad og ipod touch

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING

RIC. (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING RIC (Receiver-In-Canal) BRUKSANVISNING Table ofinnhold Contents Ditt høreapparat Xino RIC 10 Batteristørrelse 10 - Gul Z Series RIC 312 Batteristørrelse 312 - Brun Z Series mric 312 Batteristørrelse 312

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Bruksanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger

Detaljer

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning ................. Innovative Hearing Solutions................................................ Bak-øret høreapparater Bruksanvisning.................... Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa

Bruksanvisning. clear 440 Serien. c4-pa Bruksanvisning clear 440 Serien c4-pa RIC/RITE Telefon-i-øregangen Ditt HØREAPPARAT (Fylles ut av audiografen) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Lukket ear-tip Åpen ear-tip Custom ear-tip Ear-tip størrelse:

Detaljer

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb

bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb bruksanvisning clear 440 serien C4-m/C4-m-cb BAK ØRET APPARAT DITT widex clear 440 høreapparat (Fylles ut av audiografen ) Dato: Batteritype: Øreproppsett: Ørepropp Standard ear-tip Custom ear-tip Ear-tip

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING

RC-P. Fjernkontroll BRUKSANVISNING RC-P Fjernkontroll BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Bernafon RC-P fjernkontroll Beskrivelse 7 Batteribytte 8 Betjening med fjernkontroll 11 Avstand 12 Lås 13 Volumkontroll 14 Programvelger 15 Muteknapp

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Modelloversikt 6 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 9 Advarsler 9 Sikkerhetsforskrifter 13 Beskrivelse av høreapparatet

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. Life sounds brilliant.

Ace binax. Bruksanvisning.  Life sounds brilliant. Ace binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Crescendo 50 samtaleforsterker

Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 Brukerveiledning Crescendo 50 samtaleforsterker Crescendo 50 - samtaleforsterker: HMS art. nr. 020223 Best. nr. 1104940 Fleksibel mikrofon: HMS art. nr. 136188 Best. nr. 1104922 Halsslynge:

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparat 9 Fjerning av høreapparat 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte 14 Telespole

Detaljer

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61

Wonder Core Smart brukerveiledning WCS-61 WCS-61 Wonder Core Smart brukerveiledning Vær nøye med å lese «Sikkerhetsregler» før bruk så du vet hvordan du skal benytte utstyret riktig. Oppbevar instruksene på et trygt sted så du kan slå opp i dem

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Juna Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse av høreapparatet 14 Batteristørrelse

Detaljer

Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) høreapparater. 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05

Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) høreapparater. 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05 Bruksanvisning for Quantum bak-øret (BTE) og i-øret (ITE) høreapparater 029-5859-10b_QuantumBTE-ITE_combgd_NOR.indd 1 21.09.2012 11:49:05 Takk Takk for at du har valgt Unitron høreapparat. Hos Unitron

Detaljer

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Wi Series Trådløse høreapparater

Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series er Starkeys mest avanserte høreapparat på markedet. Det inneholder vårt unike system for støydemping og bevaring av tale, i tillegg til at det fjerner så godt

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

NO Bruksanvisning TIMER

NO Bruksanvisning TIMER NO Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Les bruksanvisningen og sikkerhetsinstruksene nøye! Sikkerhetsinstrukser Påse at strømtilførselen i huset ditt samsvarer med informasjonen på merkeskiltet

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

bruksanvisning RC-Dex

bruksanvisning RC-Dex bruksanvisning RC-Dex fjernkontroll Innhold din nye Dex fjernkontroll....................... 4 tilbehør............................................ 7 Batteriet...........................................

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst.

20.01.2012. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012. Agenda. Brukerkrav og use case. Diagrammer Tekst. Brukerkrav og use case diagrammer og -tekst 19. januar 2012 Agenda Brukerkrav og use case Diagrammer Tekst Praktisk eksempel 1 OOAD i livsløpsperspektiv Krav Design Konstruksjon Her er vi i nå Testing

Detaljer

Produktinformasjon. Neo 202 ITE Neo 322 ITC Neo 301 ITC / Neo 302 ITC Neo 401 CIC / Neo 411 MC. Neo 315 ITC DM

Produktinformasjon. Neo 202 ITE Neo 322 ITC Neo 301 ITC / Neo 302 ITC Neo 401 CIC / Neo 411 MC. Neo 315 ITC DM Produktinformasjon Neo 2 ITE Neo 322 ITC Neo 1 ITC / Neo 2 ITC Neo 1 CIC / Neo 411 MC Neo 315 ITC DM db HL CIC / MC ITC Neo, førsteklasses løsninger i prisgunstige apparater, med perfekt kombinasjon av

Detaljer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. I-øret høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 I-øret høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Volumkontroll 12 Programbytte

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER

BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER BRUKSANVISNING NORSK RIDIAN MULTITRIMMER INNHOLD I. INNLEDNING 1 II. MODELL 2 III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 3 IV. BESKRIVELSE AV PRODUKT OG TILBEHØR 4 V. HVORDAN RIDIAN MULTITRIMMER VIRKER 5 VI. BRUK

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Wi Series Trådløse høreapparater

Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series Trådløse høreapparater Wi Series er Starkeys mest avanserte høreapparat på markedet. Det inneholder vårt unike system for støydemping og bevaring av tale, i tillegg til at det fjerner så godt

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer