Tandem bruksanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tandem bruksanvisning"

Transkript

1 Tandem bruksanvisning

2

3 Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru høreapparatet på og av... 9 Informasjon om batteri...11 Brukerveiledning Bruk av telefonen Stell av høreapparatene dine Rengjøring av høreapparatene dine Signaturfunksjonene til Tandem høreapparatene...22 Støyforstyrrelse...23 Advarsler...24 Veiledning for problemløsning...28

4

5 Dine Tandem høreapparater Audiograf: Telefon: Modell: Serienummer: Batterier: Størrelse 13 Garanti: Program 1 er: automatikkprogram (bare Tandem 16) manuelt program for: Program 2 er det manuelle programmet for: Program 3 er det manuelle programmet for: Program 4 er det manuelle programmet for: Dato for anskaffelse: 1

6 Oversikt over Tandem høreapparatene Det er to deler i Tandem -systemet ditt: høreapparat med sender høreapparat med mottaker Høreapparat med sender Senderhøreapparat er merket Tandem Tx. Det brukes på det dårlige øret. Diagrammene nedenfor angir noen av komponentene på senderhøreapparatet ditt. Få audiografen din til å krysse av ved siden av diagrammet ved de delene som best beskriver apparatet og festet til senderhøreapparatet ditt. Senderens festetype (kryss av en) Slim tube og dome ørepropp Ørehenger Senderhøreapparatet mitt har Volumkontroll 2

7 Tegnforklaring 1 Ørehenger 2 Mikrofon og mikrofonfilter 3 Volumkontroll 4 Batteriskuff/av- og på-bryter 5 Slim Tube 6 Dome 7 Festestykke 8 Ørepropp 3

8 Høreapparat med mottaker Det er to forskjellige stiler av mottakerhøreapparat tilgjengelig. Diagrammene nedenfor angir noen av komponentene på mottakerhøreapparatet ditt. Få audiografen din til å krysse av ved siden av diagrammet ved de delene som best beskriver modellen og tilbehøret til mottakerhøreapparatet ditt. Mottakerens festetype (kryss av en) slim tube og dome ørepropp Mottakerhøreapparatet mitt har (kryss av alle som gjelder) Programknapp Volumkontroll Valgfritt tilbehør Smart Control Se bruksanvisningen til Smart Control for å få mer informasjon. 4

9 Tegnforklaring 1 Ørehenger 2 Mikrofon og mikrofonfilter 3 Programknapp 4 Volumkontroll (valgfritt) 5 Mottakersko/batteriskuff/av- og på-bryter 6 Slim Tube 7 Dome 8 Festestykke 9 Ørepropp 5

10 Funksjonene til Tandem høreapparatene Tandem-høreapparater leveres utstyrt med flere avanserte funksjoner, inkludert: CROS- og BiCROS-innganger Automatisk lytteprogram pluss 3 manuelle programmer for Tandem 16 Taleforbedring LD AntiShock Støyreduksjon Det kan ta noe tid før du venner deg helt til de nye høreapparatene dine. Til å begynne med må du ikke føle at du trenger å bruke dem lenger enn det som er behagelig. Avhengig av dine tidligere erfaringer med høreapparater, øker du tiden du har dem på gradvis til du har vendt deg helt til dem. Til slutt kan du bruke Tandem-høreapparater hele dagen, alle dager. Ta kontakt med audiografen du bruker når det gjelder eventuelle justeringer som er nødvendige for deg, slik at du er fornøyd med høreapparatet ditt. Tonehøyden og styrken på pipene kan for eksempel justeres, eller skrus helt av. Vær også oppmerksom på at dette er en generell bruksanvisning, og den audiografen du bruker kan ha koblet inn eller ut noen funksjoner, avhengig av dine krav. 6

11 Sette høreapparatene dine på ørene Bak øret (BTE)-høreapparatene kan være fargekodet rødt er for det høyre øret og blått for det venstre øret. Denne fargeangivelsen er plassert i batteridekselet med en liten, farget prikk. Senderhøreapparatet skal sitte på det dårlige øret og mottakerhøreapparatet med mottakerskoen skal sitte på det gode øret. BTE-er med ørepropper 1. Hold øreproppen mellom tommel og pekefinger. Åpningen skal peke mot øregangen med høreapparatet vendt oppover nær toppen av øret ditt. Sett øreproppen forsiktig inn i øret. Du kan måtte vri den litt bakover. Øreproppen skal passe godt og komfortabelt inn i øret. 2. Plasser høreapparatet over toppen av øret. 7

12 BTE-er med slim tube 1. Hold slim tube der den festes til domen og skyv domen forsiktig inn i øregangen. Slim tube skal ligge plant med hodet ditt, og ikke stikke ut. 2. Plasser høreapparatet over toppen av øret. 3. Plasser støttedelen i øret, slik at det hviler på den nederste åpningen på øregangen. 8

13 Å skru høreapparatet på og av Høreapparatet ditt har et batterideksel eller en mottakersko med tre stillinger, som fungerer som en av-/på-bryter, og som gir tilgang til batteriskuffen. PÅ: For å skru senderhøreapparatet på, lukk batteriskuffen helt. Lukk mottakerskoen helt for å skru på mottakerhøreapparatet. Merk: Det kan ta noen få sekunder før høreapparatet skrus på. Audiografen du bruker kan øke forsinkelse ved oppstart ytterligere dersom det er nødvendig. AV: Åpne batteriskuffen delvis for å skru av senderhøreapparatet. Åpne mottakerskoen delvis for å skru av mottakerhøreapparatet. Denne stillingen lar også ekstra fuktighet ventileres vekk fra batterirommet. 9

14 Høreapparat med sender på av åpen Høreapparat med mottaker på av åpen Merk: Når du skrur høreapparatene på og av mens de sitter på ørene, ta tak øverst og nederst på enheten med pekefingeren og tommelen. Du kan bruke tommelneglen til å åpne og lukke batteriskuffen eller mottakerskoen. 10

15 Informasjon om batteriet Batterier med størrelse 13 brukes i Tandemhøreapparater. For å skifte ut batteriet på høreapparatet, åpner du batteriskuffen eller mottakerskoen helt for å få tilgang til batterirommet. Advarsel ved lavt batterinivå To lange pip angir at batterinivået til høreapparatet er lavt. Etter advarselen om lavt batterinivå kan du oppleve noe reduksjon av lydkvaliteten. Dette er normalt og kan avhjelpes ved å sette inn nye batterier i høreapparatene. Hvis du ikke er i stand til å høre varselet for lavt batteri, kan audiografen endre tonehøyden eller styrken på advarselen for lavt batterinivå. Hvis du ønsker det, kan advarselen slås helt av. Høreapparatene dine er konstruert slik at det gir en advarsel om lavt batterinivå hvert 30. minutt, til du skifter batteriene, men avhengig av tilstanden til batteriene, kan batteriene lades helt ut før det kommer en ny advarsel om lavt batterinivå. Derfor anbefales det at batteriene skiftes så snart som mulig når du hører advarselen om lavt batterinivå. Merk: Bytt ut batteriene i både sender- og mottakerhøreapparatet samtidig. 11

16 Skifte batteri 1. Sving batteriskuffen eller mottakerskoen forsiktig ut ved hjelp av fingerneglen din. 2. Ta tak i batteriet med tommelen og pekefingeren og ta det ut. 3. Sett det nye batteriet i størrelse 13 inn i batterirommet med pluss- (+) tegnet på batteriet samme veien som pluss- (+) tegnet på kanten av batteridekselet. Dette vil sikre at batteriskuffen kan lukkes skikkelig. Merk: Hvis batteriet er satt feil inn, vil skuffen ikke kunne lukkes. 4. Lukk batteriskuffen. Stell av batteriene Batterier må alltid kastes på en sikker og miljøvennlig måte. For å forlenge levetiden til batteriet, husk å skru av høreapparatene når de ikke er i bruk. Ta ut batteriene og hold batteriskuffen og mottakerskoen åpen når høreapparatene ikke er i bruk. Dette gjør at den innvendige fuktigheten fordamper. 12 Pluss (+) tegn

17 Brukerveiledning Volumkontroll Tandem mottakerhøreapparat med volumkontroll og trykknapp Ditt Tandem mottakerhøreapparat leveres med to kontroller på høreapparatet en volumkontroll og en trykknapp. Du kan øke lydstyrken på høreapparatene ved å skru opp volumkontrollen (rull oppover). Du kan redusere lydstyrken på høreapparatene ved å skru ned volumkontrollen (rull nedover). Tandem mottakerhøreapparat bare med trykknapp og valgfri Smart Control Den valgfrie fjernkontrollen lar deg også justere lydstyrkene. Ved å trykke på +-knappen øker lydstyrken på høreapparatet. Ved å trykke på --knappen øker lydstyrken på høreapparatet. Se i bruksanvisningen til Smart Control for å få mer informasjon. Stille inn den ideelle lydstyrken Tandem-mottakerhøreapparatet har en ideell volumindikator. Et enkelt pip indikerer når volumkontrollen har nådd sitt ideelle nivået for dine spesielle hørselsevner, som forhåndssatt av din audiograf. 13

18 Tandem senderhøreapparat med volumkontroll Ditt Tandem senderhøreapparat har volumkontroll som bare påvirker lydene som kommer fra siden til det dårlige øre. Du kan øke lydstyrken på lyder fra det dårlige ørets side ved å skru opp senderens volumkontroll (rull oppover). Du kan redusere lydstyrken på lyder fra det dårlige ørets side ved å skru ned senderens volumkontroll (rull nedover). Merk: Senderens volumkontroll avgir ikke en ideell volumindikator. 14

19 Programknapp Mottakerhøreapparatet er utstyrt med en trykknapp som gjør det mulig å veksle mellom programmer. Hver gang du trykker på knappen går du til et nytt program. Høreapparatene vil pipe for å angi hvilket program du er i (dvs. ett pip for program 1, to pip for program 2, osv.). Hvis du ønsker det, kan audiografen stille inn tonehøyden og styrken på pipene, eller skru funksjonen helt av. Program 1 (f.eks. automatisk program) Program 2 (f.eks. gruppe/feststøy) Program 3 (f.eks. Easy-t/telefon) Program 4 (f.eks. musikk) Easy-t/Telefon 1 pip 2 pip 3 pip 4 pip kort melodi Dine Tandem høreapparater kan også leveres med en ekstra fjernkontroll som gjør at du kan veksle mellom forskjellige lytteprogrammer. Se i bruksanvisningen til Smart Control for å få mer informasjon. 15

20 Bruk av telefonen Siden alle telefoner ikke virker på samme måten, kan du oppleve forskjellige resultater med forskjellige telefoner. Du kan bruke mange telefoner ved ganske enkelt å holde mottakeren til øret uten at du trenger å veksle til et spesielt telefonprogram på høreapparatet. Husk å flytte telefonrøret litt opp eller tilbake for å finne den stillingen som høres best for deg. Din audiograf kan ha satt opp et automatisk telefonprogram på Tandem høreapparatene dine, kalt easy-t. Høreapparatet veksler automatisk til et dedikert telefonprogram når telefonen settes opp i nærheten av mottakerhøreapparatet (det bedre øret). Når telefonen flyttes bort fra høreapparatet vil det automatisk gå tilbake til det forrige høreprogrammet. Denne automatiske vekslingen er avhengig av en magnet i telefonrøret. Hvis høreapparatet ikke veksler til telefonprogram automatisk når telefonen er plassert nær mottakeren til høreapparatet, så er ikke magneten i telefonen din sterk nok til å utløse automatisk veksling. Spør etter en easy-t-magnet hos din audiograf og fest den til telefonrøret. 16

21 Hvis du har problemer med å bruke høreapparatet med telefonen, ta kontakt med den audiografen du bruker. Å feste den valgfrie magneten easy-t: 1. Rengjør telefonrøret. 2. Hold magneten nær høreenden på telefonen din, og slipp den (figur 1). Magneten vil snu seg til riktig side og søke den beste stillingen på telefonrøret. 3. Plasser en dobbeltsidig teip optimalt på telefonrøret (figur 2), og fest magneten til teipen (figur 3). Figur 1 Figur 2 Figur 3 17

22 Stell av høreapparatene dine Åpne batteriskuffen og mottakerskoen når apparatet ikke er i bruk. Ta alltid ut høreapparatene dine når du bruker hårprodukter. Høreapparatene kan bli tette, og slutte å virke som de skal. Ikke bruk høreapparatene når du bader eller dusjer eller senk dem ned i vann. Hvis høreapparatene dine blir våte, må du ikke forsøke å tørke dem i en ovn eller mikrobølgeovn. Ikke juster noen av kontrollene. Åpne batteridekslene eller mottakerskoene straks, og la høreapparatene tørke naturlig i 24 timer. Beskytt høreapparatene dine mot overdreven varme (hårtørker, hanskerommet i bilen eller på dashbordet). Jevnlig bruk av et avfuktningsapparat, som tørkebeger med -tabletter, kan bidra til å forhindre korrosjon og forlenge levetiden til høreapparatene. Ikke slipp ned høreapparatene dine, eller slå dem mot harde overflater. 18

23 Rengjøring av høreapparatene dine Ørevoks er naturlig og vanlig. Å kontrollere at høreapparatet ditt er fritt for ørevoks, er et viktig trinn av i den daglige rengjørings- og vedlikeholdsrutinen. Bruk aldri alkohol til rengjøring av høreapparatene, øreproppene eller domene. Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne ørevoks. Å stikke husholdningsgjenstander inn i høreapparatene eller øreproppene kan skade dem alvorlig. Tandem høreapparater med ørepropper Ørepropper sender forsterket lyd fra høreapparatene inn i øret. Øreproppen må passe godt og komfortabelt inn i øret. Hvis forsterket lyd lekker ut av øret kan du høre en plystrelyd. Se til at øreproppene alltid er rene og fri for ørevoks. Ikke bruk alkohol til rengjøring av øreproppene. Hvis øreproppene blir blokkert, rens åpningene med en vokssløyfe eller en piperenser. Hvis legen din har foreskrevet øredråper, må du fjerne all fuktighet som kan komme inn i øreproppene eller slangen for å forhindre blokkering. Hvis øreproppene krever mer rengjøring, koble plastrøret fra ørehengeren til høreapparatene. 19

24 Vask bare øreproppene i varmt vann med en mild såpe. Skyll dem med kjølig vann og la dem tørke over natten. Se til at rørene til øreproppene er tørre før du kobler dem på hver av ørehengerne på høreapparatene. Tandem høreapparater med Slim Tube og domer Du bør få slim tube og domer skiftet ut av audiografen omtrent hver 3. til 6. måned, eller når de blir stive, sprø eller misfarget. Rengjør domene med en fuktig klut hver dag. Du må også rengjøre slim tube jevnlig med den medleverte rensepinnen når du begynner å legge merke til skitt i og rundt rørene. 1. Hold slim tube i den ene hånden, og høreapparatet i den andre. 2. Vri høreapparatet forsiktig mot klokken til det adskilles fra slim tube. 3. Bruk en fuktig klut til rengjøring av utsiden av slim tube og dome. 4. Ta domen av slim tuben før du rengjør slim tuben. 20

25 5. Bruk den sorte rensepinnen som finnes i settet, og før den forsiktig inn der slim tuben festes til høreapparatet og skyv pinnen helt gjennom slangen. Merk: Slim tuber og domer må aldri skylles med eller senkes ned i vann, siden vanndråper kan bli sittende fast i røret og blokkere lyden eller skade de elektriske delene i høreapparatet. 6. Så snart slim tuben er rengjort settes den på igjen ved å vri høreapparatet forsiktig på slim tuben. 21

26 Signaturfunksjonene til Tandem høreapparatene CROS- og BiCROS-innganger I programmer med en CROS- eller BiCROS-inngang, gjør Tandem høreapparater det mulig at kan du høre lyder fra siden til det dårlige øret i det gode øret. Lydene overføres trådløst fra senderhøreapparatet på det dårlige øret over til mottakerhøreapparatet på det gode øret. I mottakerhøreapparatet blir lyden justert til å være hørbar og komfortabel, for så å sendes videre inn i øregangen. Hvis du ikke har hørsel på det ene øret, finnes det ingenting som fullstendig kan gjenopprette din evne til å finne ut hvor lydene kommer fra, men Tandem CROS- og BiCROS-innganger gjør det mulig å oppfatte lyder som du ville ha gått glipp uten høreapparatet. 22

27 Støyforstyrrelse Alle trådløse overføringer er utsatt for forstyrrelser fra en rekke elektromagnetiske kilder. Følgende elektromagnetiske kilder kan generere støy (summing) i Tandem-systemet ditt: Sikkerhetssystemer Fluoriserende lys CRT-skjermer Ved å flytte deg unna den elektromagnetiske kilden, redusere senderens volumkontroll og/eller å slå av senderen vil redusere eller eliminere interferensstøy i disse situasjonene. 23

28 Advarsler Høreapparater skal bare brukes slik legen eller audiografen har angitt. Høreapparater vil ikke gjenopprette normal hørsel, og vil ikke forhindre eller forbedre hørselshemming som kommer av naturlige forhold. Ikke bruk høreapparatene dine i områder der det er fare for eksplosjon. Allergiske reaksjoner på høreapparater er usannsynlig. Hvis du imidlertid skulle oppleve kløe, rødhet, sårhet, betennelse eller ha en brennende følelse i, eller rundt ørene må du informere audiografen og ta kontakt med legen din. I det usannsynlige tilfellet at noen deler sitter igjen i ørekanalen etter at høreapparatet er tatt ut, ta straks kontakt med lege. Ta ut høreapparatene før behandling med CT eller MRI skannere eller andre elektromagnetiske prosedyrer. Vær spesielt forsiktig ved bruk av høreapparater når maksimale lydnivåer overstiger 132 desibel. Det kan være en risiko for at den gjenværende hørselen din blir skadet. Snakk med audiografen for å sikre at den maksimale effekten av høreapparatene dine egner seg til din spesielle hørselshemming. 24

29 Advarsel til audiografer Domer skal aldri tilpasses på pasienter med perforerte trommehinner, åpne midtre øreganger eller øreganger som er endret kirurgisk. I slike tilfeller anbefaler vi bruk av spesialtilpassede propper. Advarsler om magneter Kontroller at magneten sitter godt festet på telefonen. Hold løse magneter utenfor rekkevidden til barn og kjæledyr. Ta kontakt med audiografen hvis magneten faller inn i øret. Ta straks kontakt med lege dersom magneten svelges. Magneten kan påvirke noen typer medisinsk utstyr eller elektronikksystemer. Magneten må alltid holdes (eller telefonen som er utstyrt med magneten) minst 30 cm (12 tommer) unna pacemakere, kredittkort, disketter eller annet utstyr som er følsomme for magnetisme. For stor forvrengning når du slår nummeret eller snakker i telefonen kan bety at telefonrøret blir forstyrret av magneten. For å unngå skade, flytt magneten til et annet sted på telefonmottakeren. 25

30 Advarsler vedrørende batteriet Etterlat aldri høreapparater eller batterier der små barn eller kjæledyr kan få tak i dem. Putt aldri høreapparater eller batterier i munnen. Hvis et høreapparat eller et batteri svelges, må en lege kontaktes straks. Forholdsregler Bruken av høreapparater er bare en del av hørselsrehabiliteringen, Hørselstrening og instruksjoner for munnavlesing kan også være nødvendig. I de fleste tilfeller vil sjelden bruk av høreapparater ikke gi fullgode fordeler. Så snart du har blitt vant til høreapparatene dine, ha dem på deg hver dag, hele dagen. Høreapparatene dine inneholder de nyeste delene på markedet for å kunne gi best mulig lydkvalitet i alle lyttesituasjoner. Kommunikasjonsenheter, som for eksempel digitale mobiltelefoner, kan imidlertid skape interferens (en summetone) i høreapparater. Hvis du opplever interferens fra en mobiltelefon som brukes i nærheten, kan du redusere dette på flere måter. Skru høreapparatene til et annet program, snu hodet i en annen retning eller finn ut hvor mobiltelefonen er, og flytt deg unna. 26

31 Merking Serienummeret og produksjonsåret er plassert på innsiden av batteriskuffen. 27

32 Veiledning for problemløsning Årsak Ingen lyd Ikke skrudd på Lavt batterinivå/ utladet batteri Dårlig batterikontakt Batteriet er opp-ned Ørepropp/slim tube/ dome tilstoppet med ørevoks Tett mikrofonbeskytter Mulig løsning Skru på Skift batteriet Ta kontakt med audiografen du bruker Sett inn batteriet med plussiden (+) opp Rengjør ørepropp/dome. Se Rengjøring av høreapparatene dine. Bruk rensepinnen til å fjerne ørevoks i slim tubene. Ta kontakt med audiografen du bruker Rådfør deg med audiografen du bruker Ikke høyt nok Lav voluminnstilling Lavt batterinivå Ørepropp/slim tube/ dome ikke satt ordentlig i Ørepropp/slim tube/ dome tilstoppet med ørevoks Forandringer i hørsel Tett mikrofonbeskytter 28 Skru opp volumet; Ta kontakt med en audiograf for å få vite om modeller uten manuell volumkontroll dersom problemet fortsetter. Skift batteriet Se Sette høreapparatene dine på ørene. Sett forsiktig inn igjen. Rengjør ørepropp/dome. Se Rengjøring av høreapparatene dine. Bruk rensepinnen til å fjerne ørevoks i slim tubene. Ta kontakt med audiografen du bruker Ta kontakt med audiografen du bruker Ta kontakt med audiografen du bruker

33 Årsak Periodevis avbrudd Lavt batterinivå Skitten batterikontakt To lange pip Lavt batterinivå Mulig løsning Skift batteriet Ta kontakt med audiografen du bruker Skift batteriet Pipelyder Ørepropp/slim tube/ dome ikke satt ordentlig i Hånd/klær nær øret Dårlig montert ørepropp/ slim tube/dome Ikke klart, forvrengt Dårlig montert ørepropp/slim tube Ørepropp/slim tube/ dome tilstoppet med ørevoks Lavt batterinivå Tett mikrofonbeskytter Ta ut, og sett forsiktig inn igjen Ta vekk hånden/klærne fra øret Ta kontakt med audiografen du bruker Rådfør deg med audiografen du bruker Rengjør ørepropp/dome. Se Rengjøring av høreapparatene dine. Bruk rensepinnen til å fjerne ørevoks i slim tubene. Ta kontakt med audiografen du bruker Skift batteriet Ta kontakt med audiografen du bruker 29

34 Årsak Ørepropp/slim tube/dome faller ut av øret Dårlig montert ørepropp/ slim tube/dome Ørepropp/slim tube/ dome ikke satt ordentlig i Mulig løsning Ta kontakt med audiografen du bruker Se Sette høreapparatene dine på ørene. Sett forsiktig inn igjen. Svak på telefonen Telefonen er ikke posisjonert riktig Høreapparatet krever justering Summing/statisk støy Høreapparater som er i nærheten av en elektromagnetisk kilde (f.eks. sikkerhetssystem, fluoriserende lys, CRT-skjerm) Flytt telefonmottakeren opp og bak på øret for å få klarere signal. Se Bruk av telefonen. Ta kontakt med audiografen du bruker Beveg deg bort fra den elektromagnetiske kilden, reduser senderens volumkontroll og/eller slå av senderen Ved problemer som ikke er oppført i denne bruksanvisningen, ta kontakt med audiografen du bruker. 30

35 Unitron Hearing Ltd. 20 Beasley Drive, P.O. Box 9017, Kitchener, ON N2G 4X1 Canada Europeisk representant Max-Eyth-Straße 20, Fellbach-Oeffingen, Tyskland For å se en oversikt over selskaper i Unitron-gruppen, gå til

36 Distributør

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel

Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Produsert av Bioness Neuromodulation Ltd., et Bioness Inc-selskap 19 Ha'Haroshet Street PO Box 2500 Industrial Zone Ra'Anana 43654, Israel Globalt konsernhovedkontor Bioness Inc. 25103 Rye Canyon Loop

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO

LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO LIGHT AND WAKE ALARMRADIO NO MODELL 4567 LIGHT AND WAKE ALARMRADIO BRUKERVEILEDNING SIKKERHETSANVISNINGER ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT. MÅ IKKE ÅPNES Symbolet varsler deg om fare for ikke-isolert,

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens

Mye skal man høre. Støy og risiko. Øret. Lyd. Her er noen eksempler på støykilder og frekvens Støy og risiko Hørselen er en av våre viktigste sanser, men det er sjelden vi tenker over hvilket fantastisk sanseorgan vårt øre er. Å kommunisere med våre venner, lytte til vår favorittmusikk eller oppleve

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon

Sitemaster TP803 3G brukermanuell. Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Sitemaster TP803 3G brukermanuell Takk for at du kjøpte en JCB ToughPhone TP305 mobiltelefon Kort innføring Takk for at du valgte JCB TP803 3G mobiltelefon. Du finner detaljert informasjon om dens funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE

OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE OPPFINNERENS HÅNDBOK NORSK UTGAVE - 1 - GRATULERER DU ER NÅ EIER AV ET SPIONSETT FRA LOGIBLOCS Vi takker for at du har valgt å kjøpe ALRMSETTET (ALARM KIT) fra LOGIBLOCS og håper du får mye glede av å

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok

Acer Aspire 1350 Series. Brukerhåndbok Acer Aspire 1350 Series Brukerhåndbok Copyright 2003 Med enerett Brukerhåndbok for Acer 1350 Series bærbar datamaskin Opprinnelig utgave: August 2003 Endringer av informasjonen i denne publikasjonen kan

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer