Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gratulerer. Innhold. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din."

Transkript

1 RITE BRUKSANVISNING

2 Gratulerer Takk for at du valgte vårt produkt for å hjelpe deg til å høre bedre. Det representerer det mest avanserte innen teknologi som finnes i dagens høreapparater. Det anbefales at du følger denne bruksanvisningen til bruk og vedlikehold av høreapparatene. Denne bruksanvisningen vil hjelpe deg til å få utnyttet høreapparatene maksimalt. Gratulerer med ditt valg til å forbedre hørselen din. Innhold Oversikt RITE 5 Slå høreapparatet AV og PÅ 6 Venstre-/høyremerking 8 Å sette på høreapparatet 9 Trykknapp 10 Program (Valgfri) 12 Volumkontroll (Valgfri) 14 Standby 16 Bytte av batterier 18 Barnesikret batteriskuff (Valgfri) 20 Telespole (Valgfri) 21 Auto Phone (Valgfri) 22 DAI (Direct Audio Input) 24 FM 26 Daglig vedlikehold av høreapparatet 28 Daglig vedlikehold av Mikropropp 30 Daglig bruk av domer 34

3 Hvordan du bruker høreapparatet 38 Vanlige problemer og løsninger 44 Advarsel Gule sider Oversikt RITE Mikrofonåpninger Trykknapp Høyttaler VIKTIG Gjør deg kjent med hele innholdet i denne bruksanvisningen før du begynner å bruke høreapparatet. Den inneholder forskjellige opplysninger og viktig informasjon vedrørende bruk og stell av høreapparat. Lydutgang Ørepropp/dome: Mikropropp Plus dome Batteriskuff Åpen dome: 6mm 8mm 10mm 4 5

4 Slå høreapparatet AV og PÅ Du slår PÅ høreapparatet ved å lukke batteriskuffen helt, med batteriet i. Når batteriskuffen er lukket vil du kunne høre en jingle (melodi). Denne indikerer at batteriet fungerer og at høreapparatet er PÅ. Slå AV høreapparatet ved å åpne batteriskuffen til du føler et lite klikk. For å bevare batteriet lengst mulig bør du slå AV høreapparatet når du ikke bruker det. PÅ Klikk VIKTIG Åpne batteriskuffen helt for å få luftet høreapparatet når du ikke bruker det. Spesielt om natten! AV Klikk 6 7

5 Venstre-/høyremerking Høreapparat er tilpasset hvert enkelt øre. Det vil si at om du har to høreapparater vil venstre apparat være programmert forskjellig fra høyre apparat. Det er da viktig å skille mellom venstre og høyre høreapparat. For å lett kunne skille mellom høyre og venstre høreapparat kan det merkes med rød og blå farge i batteriskuffen. BLÅ = Venstre RØD = Høyre Å sette på høreapparatet Plasser høyttaleren, med proppen/domen på, i øregangen. Legg deretter høreapparatet bak øret. Dersom du har en Mikropropp til høreapparatet må du sørge for at den fargede prikken (blå eller rød) er vendt oppover, mot høreapparatet. Dette for å være sikker på at proppen får riktig posisjon i øregangen. Sørg for at proppen er plassert slik at lyd slangen følger konturene til øret. Den skal ikke stikke ut, men ligge tett inn mot huden Dersom høreapparatet har en støttebøyle på høyttaleren, plasser denne inn i øret, som vist på bilde 3 og 4. Denne skal bøyes til slik at den ligger godt plassert i øret ditt

6 Trykknapp Høreapparatet har en ergonomisk designet trykknapp for volumkontroll og skifte mellom programmer. Trykknappen kan trykkes og aktiveres enten øverst (OPP) eller nederst (NED). OPP NED Trykknappen på høreapparatet kan programmeres slik at den har en av 3 forskjellige funksjoner. Venstre Høyre Bytte program: Trykk et kort trykk på trykknappen. Volumkontroll: Trykk et kort trykk for å justere volumet. Både volumkontroll og programbytte: Trykk kort for å justere volumet og trykk lenger (ca 2 sekunder) for å skifte program. Binaural utveksling på (se Bruk av 2 høreapparater ). Fylles ut av din audiograf! 10 11

7 Program (Valgfri) Høreapparatet kan ha opp til 4 forskjellige program. Når man bytter mellom de forskjellige programmene vil du høre pipetoner. Antall pipetoner indikerer hvilket program du bytter til. Ett pip, ved program 1 To pip, når du bytter til program 2 Tre pip, når du bytter til program 3 Fire pip, når du bytter til program 4 Trykk på den øverste delen for å velge programmer fremover for eksempel fra P1-P2. Trykk på den nederste delen for å velge programmer bakover for eksempel fra P3-P2. Under kan du se en oversikt over hvilke program som er tilgjengelig i ditt høreapparat. Program 1: Program 2: Program 3: Program 4: Ved bruk av 2 høreapparater For enklere bruk kan trykknappen programmeres slik at begge apparatene justerer volumet samtidig ved trykk på ett av apparatene. Høreapparatene bruker da trådløs kommunikasjon. Dette er referert som binaural utveksling

8 Volumkontroll (Valgfri) En volumkontroll kan aktiveres. Volumkontrollen lar deg, ved behov, justere volumet i høreapparatet. Bruk av 2 høreapparater For enklere bruk kan trykknappen programmeres slik at begge apparatene justerer volumet samtidig ved trykk på ett av apparatene. Høreapparatene bruker da trådløs kommunikasjon. Dette er referert som binaural utveksling. For å øke volumet, trykk kort på den øvertse delen på trykkknappen. For å dempe volumet, trykk kort på den nederste delen på trykknappen. Når høreapparatet er PÅ, vil det starte opp på det volumnivået din audiograf har stilt inn. Du vil høre pipelyder i høreapparatet når du justerer volumet selv

9 Standby Et langt trykk på knappen (minst 3 sekunder) vil stille høreapparatet i standby. For å reaktivere høreapparatet trykker du kort på knappen igjen. Bruk standby-funksjonen hvis du vil koble ut lyden på høreapparatet mens du har det på. Merk: Uansett hvilken side du trykker på knappen vil stille høreapparatet i standby. Trykk 3 sekunder VIKTIG Ikke bruk standby-funksjonen for å slå av høreapparatene. Høreapparatene drar fortsatt strøm fra batteriet når de står i standby

10 Bytte av batteri Høreapparatet har batteristørrelse 312. Et utbrukt batteri bør byttes med en gang. Når det er lite strøm igjen på batteriet vil du høre to pipetoner. Denne varslingen starter når batteriet har bare noen få timer igjen. Varslingen vil gjentas med jevne mellomrom, som indikasjon på at det er på tide å bytte batteri. Når batteriet tømmes helt slår høreapparatet seg av. Når det skjer spilles det 4 pipetoner for å indikere at høreapparatet ikke har strøm nok til å kunne fungere lenger. Dette er ikke en indikasjon på at noe er galt med høreapparatet. Følg disse instruksjonene ved bytte av batteri: Åpne batteriskuffen helt ved å dytte den opphøyede kanten på enden av høreapparatet. Ta ut det gamle batteriet. Ta av klistrelappen fra +siden på det nye batteriet. Sett inn det nye batteriet (størrelse 312) slik at +tegnet på batteriet ligger opp mot +tegnet på innsiden av batteriskuffen. Lukk deretter batteriskuffen. Fuktighet på batteriets overflate må tørkes av før bruk. Når du setter inn et nytt batteri kan det ta noen sekunder før det oppnår full effekt. For hjelp med å håndtere batteriene kan magneten på enden av rengjøringsverktøyet brukes

11 Barnesikret batteriskuff (Valgfri) Dette er anbefalt på det sterkeste for barn og mennesker med læringsvansker. Instruksjoner For å låse batteriskuffen: Vær sikker på at batteriskuffen er skikkelig lukket. Bruk skrutrekkeren i rengjøringsredskapet for å skru låseskruen i låst posisjon. For å låse opp batteriskuffen: Bruk skrutrekkeren i rengjøringsverktøyet for å skru låseskruen i åpen posisjon. Batteriskuffen kan nå åpnes som vanlig. Telespole (Valgfri) Telespolen er en mottaker for lydsignaler sendt fra en induktiv teleslynge. Telespolen er ment for telefonsamtaler og teleslyngeanlegg i for eksempel teater, kirker eller forelesningslokaler. Telespolen aktiverer du med trykknappen, slik du bytter mellom program. Når den aktiveres vil du høre en rekke pipe lyder som indikerer at du har stilt høreapparatet i telespoleprogrammet. Se Program for å finne hvor du har Telespoleprogrammet ditt. Viktig: Ikke tving batteriskuffen lenger opp enn nødvendig. Sett inn batteriet riktig. Ikke bruk makt, det kan ødelegge batteriskuffen og dermed redusere barnesikringens effekt

12 Auto Phone (Valgfri) Høreapparatet kan ha en Auto Phone-funksjon. Når høreapparatet er nær et telefonrør (høyttaleren), vil Auto Phone aktivere et telefonprogram. Når telefonprogrammet aktiveres vil du høre en rekke pipetoner. Når du avslutter telefonsamtalen vil høreapparatet automatisk gå tilbake til det opprinnelige programmet. Ikke alle telefoner kan aktivere Auto Phone. Telefonrøret (høyttaleren) må ha en magnet montert. Følg separate instruksjoner for å sette på magneten. Disse instruksjonene er tilgjengelige hos din audiograf. ADVARSEL Dersom du bruker en Auto Phone-magnet: Hold magnetene utenfor rekkevidden til små barn og kjæledyr. Dersom en magnet svelges, bør du kontakte en lege umiddelbart. Ikke bær magneten på overkroppen, f.eks. i en brytslomme, og den skal alltid være minst 30 cm fra et implantat. Bruk fortrinnsvis telefonen med magneten på motsatt side av en pacemaker eller annet aktivt implantatutstyr. Hold magneten minst 30 cm unna kredittkort eller annet magnetisk følsomt utstyr

13 DAI (Direct Audio Input) Dersom du har en audiosko til høreapparatet ditt, som er koblet til en ekstern lydkilde, for eksempel en discman eller en mikrofon, vil lyden fra disse bli sendt direkte til ditt høreapparat. Hvis du ønsker å kun bruke DAI-programmet kan du bytte til neste program ved å bruke trykknappen. To nye program vil automatisk legges til etter standardprogrammene som audiografen din har lagt inn. Å koble til DAI Åpne batteriskuffen, klikk DAIskoen på høreapparatet. Høreapparat Koble DAI-ledningen til skoen. Når DAI-skoen er tilkoblet vil høreapparatet automatisk bytte til et kombinert DAI-program og mikrofon. DAI-sko Kobling til DAI-ledning VIKTIG Når DAI er tilkoblet hovedutstyret må dette utstyret etterkomme IEC-60065, IEC eller tilsvarende internationale standarder

14 FM En FM-mottaker gjør høreapparatet i stand til å motta signaler fra en ekstern trådløs FM- sender. Tilkobling av FM Åpne batteriskuffen. Skyv FM-skoen inn på høreapparatet. 1 2 Om du kun ønsker FM signalet kan du bytte til dette manuelt ved å trykke på programknappen. Med FM-mottakeren koblet på apparatet, kan trykknappen på apparatet brukes til å velge mellom andre standard programmer og FM programmene. For en mere detajlert beskrivelse av bruk og håndtering av FM-mottakeren, se i den dedikerte guiden til FM- mottakeren. Så lenge FM-skoen er tilkoblet høreapparatet vil det automatisk bli lagt til to ekstra program i tillegg til de programmene audiografen din har lagret i høreapparatet. Når FM-mottakeren er koblet på vil apparatet automatisk skifte til et program som mottar signaler fra mikrofonen, samt signaler fra den eksterne trådløse FM-senderen

15 Daglig vedlikehold av høreapparatet Det produseres ørevoks (cerumen) i øregangen som kan tette proppen. Derfor har høreapparatet et filter som hindrer at det kommer ørevoks inn i høreapparatet. Snakk med din audiograf for instruksjoner om hvilket voksfilter som finnes i ditt høreapparat, og hvordan dette byttes. Når du steller høreapparatet bør du holde det over en myk overflate for å unngå skade om du skulle miste det. Når du tar av høreapparatet om kvelden: Vær sikker på at det ikke er ørevoks i lydkanalen eller ventilasjonsåpningen. Ørevoks kan redusere høreapparatets effekt. La batteriskuffen stå åpen når du ikke bruker høreapparatet, spesielt om natten, slik reduserer du batteribruken og høreapparatet får luftet seg. Rengjøring av høreapparatet Det finnes et dedikert renseutstyr/rengjøringsverktøy for rens og rengjøring av høreapparatet. Dette bør brukes for å sikre best mulig vedlikehold. Deksel Børste Håndtak Bruk kluten for å tørke av overflaten på høreapparatet. Bytt børsten ved behov. Dra den gamle børsten ut av verktøyet og sett inn en ny

16 Daglig vedlikehold av Mikropropp Mikroproppen bør rengjøres regelmessig: Rengjør ventilasjonsåpningen ved å presse børsten gjennom åpningen og vri forsiktig. Høreapparatet og Mikroproppen må aldri vaskes, eller legges i vann eller annen væske! 30

17 Bytte av voksbeskyttelse / voksfilter 1. Fjern filterpinnen fra esken. Verktøyet har to ender, en med et nytt filter (A) og en ende med mothaker for å fjerne det gamle filteret (B). 2. Sett enden med krok inn i lydutgangen til Mikroproppen. 3. Trekk det brukte voksfilteret sakte ut. Hold pinnen rett. 4. Snu pinnen. 5. Trykk det nye filteret inn i lydutgangen, og fjern pinnen forsiktig. 6. Kast den brukte pinnen. Den kan ikke brukes på nytt. Voksfilteret bør byttes: Når du kan se at filteret i Mikroproppen er tett. Når lyden i høreapparatet høres dårligere. Det skal kun brukes WaxStop voksfilter! 1 2 B A

18 Daglig bruk av domer Rengjør høyttaleren daglig. Bruk kluten og tørk av ørevoks. Domen bør ikke vaskes. Ved behov, ta av den gamle domen og sett på en ny. Bytte av dome Domen er lett å bytte. Bytt ved behov. Bruk en fingernegl og hold ved enden av domen. Dra den av. Plasser en ny dome på høyttaleren og vær sikker på at den sitter godt. Vi anbefaler å bytte dome hver måned, eller som angitt av din audiograf

19 Under domen kan du se et hvitt voksfilter som er festet i enden av høyttaleren. Dette er et voksfilter som hindrer ørevoks fra å skade høyttaleren. Hvis dette filteret blir tett, kontakt din audiograf for service og eventuelt skifte av filteret. VIKTIG Domen er laget av et mykt, medisinsk godkjent materiale. Den vil ikke gjøre skade om den faller av i øregangen. Dersom du kan ta den forsiktig ut, og om nødvendig få en annen person til å hjelpe deg. Ikke dytt den lengre inn i øregangen. Ikke plasser høyttaleren i øret igjen før domen er fjernet. Dersom du er i tvil ta kontakt med din audiograf eller ØNH-lege. Unngå varme, fuktighet og kjemikalier Høreapparatet må aldri utsettes for sterk varme, som for eksempel å forlates inne i en bil som står parkert i solsteken. Det bør heller ikke utsettes for høy fuktighet, som dampbad, dusj eller sterkt regn. Det må heller ikke tørkes i mikrobølgeovn eller annen ovn. Hvis høreapparatet blir utsatt for fuktighet, eller hvis du oppholder deg i svært fuktig klima kan det påvirke høreapparatets yteevne. Bruk av tørketabletter kan hjelpe i slike tilfeller. Tørk forsiktig av batteriet hvis det er fuktig. Kontakt høreapparatleverandøren for ytterligere råd. Kjemikalier i kosmetikk, hårlakk, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsmiddel kan skade høreapparatet. Du bør alltid ta ut høreapparatet før du bruker slike produkter, og la de tørke før du setter høreapparatet på igjen. Det samme gjelder dersom du bruker fuktighetskrem, la kremen tørke eller vask hendene, og tørk de, før du tar på høreapparatet

20 Hvordan du bruker høreapparatet Det tar tid å venne seg til et nytt høreapparat. Hvor lang denne tilvenningstiden er varierer fra person til person. Flere faktorer spiller inn, som for eksempel om du har hatt høreapparat tidligere, og graden av hørselstapet ditt. Syv enkle råd for bedre hørsel 1. I rolige omgivelser hjemme Prøv å venne deg til alle de nye lydene. Lytt til de forskjellige bakgrunnslydene. Prøv å gjenkjenne hver lyd. Noen lyder er forskjellige fra hva du er vant til. Du må kanskje lære deg å høre på nytt. Merk deg at over tid vil du bli vant med disse nye lydene gi beskjed til audiografen hvis det noe som er vanskelig å takle. Hvis du blir trett og sliten av å bruke høreapparatet, så ta det av deg og hvil litt. Du vil gradvis kunne bruke det i lengre tid av gangen. 2. Samtale med annen person Sitt i et stille rom sammen med en du kjenner godt. Sitt med ansiktene vendt mot hverandre slik at du kan se ansiktsuttrykket til den du snakker med. Du kan oppleve nye talelyder som kan virke forstyrrende i begynnelsen, men etter hvert vil hjernen tilpasse seg de nye talelydene og du vil oppleve en bedre taleforståelse. 3. Lytte til radio eller TV Når du lytter til TV eller radio starter du med å høre på nyhetsopplesere. De snakker vanligvis klart og tydelig, så kan du gå videre til andre program etter hvert. Hvis du føler at det er vanskelig å lytte til TV eller radio kan audiografen din gi deg råd om tilleggsutstyr. Har høreapparatet ditt telespole kan du dra fordel av å få lagt inn teleslynge hjemme

21 4. Samtale i grupper Gruppesamtaler ledsages ofte av mer eller mindre bakgrunnstøy. Derfor bør du fokusere din oppmerksomhet på personen du ønsker å høre. Hvis du mister et ord så be om å få det gjentatt. Vi mister alle ord en gang i blant. 5. Telespole til bruk i kirker, teater eller kino Et økende antall kirker, kinoer, teater og andre offentlige bygninger har innstallert hørselstekniske hjelpemidler, vanligvis teleslynge. Dette systemet sender ut magnetiske signaler som plukkes opp av telespolen i høreapparatet ditt. Et spesielt skilt viser om det er innstallert teleslynge. Spør audiografen din om flere detaljer. 6. Bruk av telefon Når du snakker i telefonen lar du telefonrøret (høyttaleren) ligge litt over mikrofonen på høreapparatet. På denne måten vil ikke høreapparatet pipe så lett og du får bedre taleforhold. Når du holder røret på denne måten så husk å snakke direkte inn i mikrofonen på telefonrøret slik at den du snakker med også hører deg godt. Hvis høreapparatet ditt har telespole (og din telefon har innebygd teleslynge) kan du bytte til telespoleprogrammet for ytterligere bedring av lyden. Husk at telespolen i høreapparatet kan plukke opp forstyrrende signaler fra elektriske produkter som for eksempel faksmaskiner, PC, TV-apparater og lignende. Husk derfor å holde høreapparatet på 2-3 meters avstand fra slike produkter når telespoleprogrammet er aktivt. 7. Trådløse telefoner og mobiltelefoner Høreapparatet ditt er laget for å imøtekomme de strengeste krav fra Standard of International Electromagnetic Compability. Likevel er ikke alle telefoner kompatible med høreapparater. Bruk mikrofonprogrammet hvis du ikke har en spesiell teleslynge til din telefon. Graden av forstyrrelser kan variere fra telefon til telefon

22 Dersom du synes det er vanskelig å holde gode lytteforhold med mobiltelefonen kan audiografen din komme med gode råd om tilgjengelige hjelpemidler for å bedre dette. Bruk høreapparatet hele dagen Den beste måten å få bedre hørsel på er å venne seg til å lytte med høreapparatet helt til du kan bruke det hele dagen uten ubehag. Sjelden bruk av høreapparat gjør at man ikke får utnyttet hørselen maksimalt. Høreapparatet vil ikke gi deg normal hørsel tilbake, det vil heller ikke forebygge eller forbedre et hørselstap. Det vil hjelpe deg til å nyttiggjøre deg av den hørselen du har. Hvis du har to høreapparat anbefales det å bruke begge hele tiden. Å kunne høre med begge ørene er like viktig som å kunne se med begge øynene. De største fordelene med å bruke to høreapparater er: Din evne til å lokalisere lyder vil forbedres. Det vil bli enklere å forstå tale i bakgrunnsstøy. Du vil oppleve et mer helhetlig og komfortabelt lydbilde

23 Vanlige problem og løsninger Virkning Mulig årsak Løsning Ingen lyd Utgått batteri Bytte batteri (s. 18) Tett lydkanal / lydutgang Rengjør Mikropropp eller dome (s. 30 & 34) Sjekk om behov for bytte av voksfilter eller dome (s. 32 & 35) Ustabilt eller redusert lyd Tett lydkanal / lydutgang Rengjør Mikropropp eller dome (s. 30 & 34) Fukt Tørk av batteri og høreapparat med en tørr klut (s. 37) Utgått batteri Bytt batteri (s. 18) 44 45

24 Vanlige problem og løsninger Virkning Mulig årsak Løsning Hyling / piping Høreapparatet er ikke riktig plassert i øret Sett inn høreapparatet på nytt (s. 9) Ørevoks i øregangen Få øregangen din sjekket av en lege Hvis ingen av løsningsforslagene over hjelper kan du be audiografen din om hjelp

25 Internasjonal garanti Oticon høreapparater dekkes av en begrenset internasjonal garanti på 12 måneder. Garantien dekker produsjons- og materialfeil på selve høreapparatet, men ikke tilbehør som batteri, slange, propp, voksfilter osv. Garantien gjelder ikke hvis en feil er oppstått grunnet uforsiktig bruk eller feilbehandling. Hvis du trenger hjelp ta høreapparatet med til audiografen som kan hjelpe deg med mindre problemer og justeringer på stedet. Dersom høreapparatet må repareres kan det sendes som rekomandert post til: Oticon AS Postboks 404 Sentrum 0103 Oslo Garantien gjelder heller ikke dersom høreapparatet er blitt reparert av ikke-autorisert fagpersonell. Denne garantien påvirker ikke nasjonale lovgivninger angående forbrukerkjøp. Det lokale Oticon-selskap kan derfor ha innført en garanti som går utover den internasjonale. Vennligst kontakt Oticon AS for mer informasjon

26 Oticon Garantisertifikat Produktgodkjenning, forhåndsregler og merking Navn på eier: Audiograf: Adresse: Telefon: Tildelingsdato: Garantiperiode: Modell venstre: Modell høyre: Batteristørrelse: 312 Måned: Serienr.: Serienr.: Høreapparatet inneholder en radiosender som benytter magnetisk induksjonsteknologisom arbeider på 3.84 MHz. Styrken på det magnetiske feltet fra senderen er < m. Emisjonsstyrken fra radiosystemet er langt under den internasjonale emisjonsgrensen for menneskelig eksponering. Til sammenligning er strålinger fra høreapparatet lavere enn den samlede elektromagnetiske strålingen fra f.eks halogenpærer, pc-skjermer, oppvaskmaskiner o.l. Høreapparatet er i overenstemmelse med internasjonale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet. På grunn av begrenset størrelse på apparatet, er alle relevante merkinger å finne i dette dokumentet

27 Høreapparatet inneholder en modul med: ID: U28FUBTE01 IC: 1350B-FUBTE01 Høreapparatet samsvarer med del 15 i FCC-reglementet og R-210. Bruken av apparatet er underlagt følgende 2 vilkår: 1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser. 2. denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter. Endringer eller modifikasjoner på utstyret uten godkjenning av Oticon vil gjøre FCC-autorisasjonen ugyldig. Advarsel Du bør gjøre deg kjent med følgende generelle advarsler og hele innholdet i dette heftet før du bruker høreapparatet. Høreapparater og batterier kan være farlige hvis de svelges. Høreapparat, dets deler og batteri er ikke leketøy og må holdes utefor rekkevidden til noen som kan svelge dem eller på noen annen måte påføre seg selv skade. Du må aldri skifte batteri eller justere kontrollene i høreapparatet mens små barn eller mennesker med læringsvansker ser på. Oppbevar batteri omhyggelig på et sted hvor små barn eller mennesker med læringsvansker ikke kan få tak i dem. Batterier har av og til blitt tatt for å være tabletter. Kontroller derfor medisinen din før du svelger den. 52

28 Putt aldri høreapparat eller batteri i munnen de er glatte og kan lett svelges. De fleste av Oticons høreapparater kan på anmodning utstyres med barnesikret batteriskuff. Dette blir sterkt anbefalt til små barn og mennesker med læringsvansker. Hvis et batteri eller høreapparat svelges, må lege oppsøkes øyeblikkelig. Bruk av høreapparat Høreapparatet skal alltid brukes som foreskrevet og alltid justeres av en audiograf. Misbruk kan resultere i plutselig og permanent hørselstap. Batteribruk Bruk alltid batteri som er anbefalt av audiografen. Batterier med dårlig kvalitet kan lekke og gjøre stor skade på høreapparatet. Prøv aldri å lade opp alminnelige batterier. Brenn aldri brukte batterier. Det er en risiko for at de kan eksplodere og forårsake alvorlig skade. Ingen lyd i høreapparatet Høreapparatet ditt kan bli stumt. Da kan batteriet være utbrukt eller at ørevoks tetter lydkanalen. Du bør være klar over dette, spesielt hvis du for eksempel er ute i trafikken hvor du er avhengig av viktige lyder. Tillat aldri andre å bruke høreapparatet ditt, da det kan misbrukes og forårsake skade på andres hørsel. Høreapparatet ditt er tilpasset ditt hørselstap.

29 Forstyrrelser Høreapparatet ditt er blitt utførlig testet mot forstyrrelser utenfra, og oppfyller de strengeste forskrifter og gjeldende internasjonale standarder. Nye tekniske produkter utvikles imidlertid stadig, og noen av disse kan sende hittil ukjente elektromagnetiske stråler som kan forårsake uforutsette forstyrrelser i høreapparatet. Eksempler kan være mikrobølgeovner, butikkalarmer, mobiltelefoner, telefaksmaskiner, datamaskiner, røntgen, CT osv. Ditt høreapparat er designet for å imøtekomme internasjonale elektromagnetiske krav. Epoq høreapparat kan allikevel forårsake forstyrrelser med andre medisinske instrumenter. Slike forstyrrelser kan også skyldes radiosignaler, strømledninger, metalldetektorer, elektromagnetiske felt fra annet medisinsk utstyr og elektroakustiske utladninger. Mulige bivirkninger Høreapparat kan forårsake en økning i ørevoksproduksjon. Det allergibehandlede materialet i høreapparat kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon. Kontakt lege dersom noen av disse bivirkningene oppstår. Sikkerhetsforskrifter vedrørende DAI (Direct Audio Input) Sikkerheten vedrørende høreapparater med DAI (Direct Audio Input) blir bestemt av den eksterne signalkilden. Dersom audioinngangen er koblet til en kilde mot strømnettet, må denne kilden oppfylle IEC-60065, IEC eller tilsvarende internasjonele standarder.

30 Voksbeskyttelse/filter Sjekk jevnlig høreapparatene for å være sikker på at voksbeskyttelsen/filteret sitter riktig på enden av mikroproppen. Dersom du er usikker på skifte av voksbeskyttelsen/filteret, ta kontakt med din audiograf. Herved erklærer Oticon at dette produktet er i overenstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EC. Denne er tilgjengelig hos: Oticon AS Postboks 404 Sentrum 0103 Oslo / Oticon A/S Kongebakken 9 DK-2765 Smørum Avfall fra elektrisk utstyr behandles i henhold til dine lokale reguleringer. N1175

31

BrUksANVISNING. rite

BrUksANVISNING. rite BrUksANVISNING rite Takk Takk for at du valgte vårt produkt til å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp for deg har vi lagt stor vekt på å sørge for at det nye høreapparatet ditt

Detaljer

Innledning til dette heftet

Innledning til dette heftet BRUKSANVISNING BTE13 SP Innledning til dette heftet Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye høreapparat. Les gjennom heftet nøye, også delen Advarsel. Dette hjelper deg

Detaljer

BRUkSANVISNING BTE 312,

BRUkSANVISNING BTE 312, BRUkSANVISNING BTE 312, BTE Power Gratulerer Takk for at du valgte Safari høreapparat for deg selv eller ditt barn. Det representerer det mest avanserte innen teknologi som finnes i dagens høreapparater.

Detaljer

Ponto TM Det benforankrede høresystemet. Ponto Plus lydprosessorer Bruksanvisning

Ponto TM Det benforankrede høresystemet. Ponto Plus lydprosessorer Bruksanvisning Ponto TM Det benforankrede høresystemet Ponto Plus lydprosessorer Bruksanvisning Takk Vi vil benytte anledningen til å gratulere deg med valget av en Ponto-lydprosessor. Ponto Plus-lydprosessorer brukes

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.:

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 400 CIC. Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: I-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 400 CIC Symbio 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101145 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (I-øret) høreapparater Beskrivelse 4 AV/PÅ 5 Plassering av høreapparat

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE

BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARAT Power BTE Nevara, Saphira, Juna Innhold Beskrivelse av høreapparatet 7 Bruksanvisning steg for steg 10 Steg 1: Sett i batteriet 10 Steg 2: Slå høreapparatet PÅ 12 Steg

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5. CIC høreapparater BRUKSANVISNING CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CIC høreapparater BRUKSANVISNING 2 INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet 9 Fjerning av høreapparatet 10 AV/PÅ 11 Skifte batteri 13 Datalogging 15

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano BTE Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia 2 Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning. Fjernkontroll 2.0

Bruksanvisning. Fjernkontroll 2.0 Bruksanvisning Fjernkontroll 2.0 Tiltenkt Bruk Fjernkontroll 2.0 lar brukere endre program eller justere volumet i trådløse høreapparat. Den kan brukes av alle som bruker Oticon høreapparater, og er et

Detaljer

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker)

Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) Bruksanvisning Chronopass STK PO/PL (tidsinnstiller/sender) og Interface STM PO/PL (Mottaker) WWW.WILFA.COM Bruksanvisning for installering og bruk; beholdes av brukeren Apparatet du nettopp har kjøpt

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning

Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Bruksanvisning Comfort Digisystem Receiver DT10 & Programmer DT05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Funksjoner - Receiver DT10 4 Kontroller

Detaljer

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp.

HURTIGGUIDE. SoundGate. Bernafon SoundGate. Justering av volum og bytte av program. Telefonknapp. Musikk/audio-knapp. Bernafon SoundGate SoundGate HURTIGGUIDE Justering av volum og bytte av program Telefonknapp Musikk/audio-knapp Bluetooth knapp Batteri-indikator Denne bruksanvisningen er en kortversjon. Viktig: - Din

Detaljer

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions RC-S. Fjernkontroll Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions............................................... RC-S Fjernkontroll Bruksanvisning.......... Følgende fjernkontroll beskrives i denne bruksanvisningen: RC-S Gratulerer med din

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical. Brukerhåndbok. Ponto Pro & Ponto

Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical. Brukerhåndbok. Ponto Pro & Ponto Ponto det benforankrede høresystemet fra Oticon Medical Brukerhåndbok Ponto Pro & Ponto Gratulerer Vi vil benytte anledningen til å gratulere deg med valget av en Ponto-lydprosessor. Ponto Pro og Ponto

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Passport BTE- og ITEbruksanvisning

Passport BTE- og ITEbruksanvisning Passport BTE- og ITEbruksanvisning 029-5749-10b_Passport_CombinedGd_NOR.indd 1 11/1/2012 8:33:13 PM Innholdsfortegnelse Ditt Passport høreapparat...1 Funksjonene til Passport høreapparat... 2 Informasjon

Detaljer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.no / hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 5 Høreapparatene dine 6 Bli kjent med høreapparatene dine 6 Komponenter og navn 7 Kontroller

Detaljer

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

... Innovative Hearing Solutions. Bak-øret høreapparater Bruksanvisning ................. Innovative Hearing Solutions................................................ Bak-øret høreapparater Bruksanvisning.................... Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01.

HMS art.nr. 189162 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370. Dok. nr.: 0593A 2013.01. Bruksanvisning Mottaker med display, lys, lyd og tale AURORA VARENR.: 1370 Dok. nr.: 0593A 2013.01.07 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Aurora-pakken

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 112 BTE Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon) 4 Telespole

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1

Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 Nokia minihøyttalere MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting people og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser

Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Brukerveiledning Elektrisk tepperenser Les brukerveiledningen nøye før du tar produktet i bruk. Strekk alltid strømledningen helt ut før bruk. Behold denne veiledningen for fremtidig bruk og referanse.

Detaljer

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr

Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Vacuum cleaner wet/dry Dammsugare våt/torr Støvsuger våt/tørr Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning VC30AP Varenr. 170204 Støvsuger våt/tørr VC30AP ELEKTRISK TILKOBLING Før du setter støpselet

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8605 NO Brukerhåndbok HP8605 a b c d e f g h i j 10 sec. Norsk 1 Gratulerer Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer

Varsling på smarttelefon med AppSender

Varsling på smarttelefon med AppSender FlexiApp Varenr. 1485 HMS-nr.: 215564 Varsling på smarttelefon med AppSender Brukerhåndbok Dok. nr.: 2217A Dato: 2016.05.26 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Oversikt 4 AppSenderen 4 3. Komme i gang

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. SecureStream Technology. Microphone DM05. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning SecureStream Technology Microphone DM05 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Microphone DM05 3 Funksjoner -

Detaljer

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom Bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for: Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom CE-merket 2015 2015 Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten. Se bruksanvisningen

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e

FlexiBlink Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Bruksanvisning ELLA Smykkesender HSS1e Varenr.: 1393 2014-12-17 Dok.nr.: 1809B Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Hva du som bruker bør lese i denne bruksanvisningen... 3 Varslingsmåter...

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 115 DM BTE. Symbio 115 DM BTE: Bestillingsnr.: 1101118

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Symbio 115 DM BTE. Symbio 115 DM BTE: Bestillingsnr.: 1101118 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Symbio 115 DM BTE Symbio 115 DM BTE: Bestillingsnr.: 1101118 Innhold Bruksanvisning for Bernafon Symbio (Bak-øret) høreapparater Beskrivelse 3 AV/PÅ (M/T/O funksjon)

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B12 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B12 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Kjøkkenventilator 400

Kjøkkenventilator 400 Kjøkkenventilator 400 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 7 991.0292.725/122512/2014-05-05 (9036) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne

Detaljer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Earset DE-10. Norsk Comfort Digisystem Bruksanvisning Earset DE-10 Norsk Bruksanvisning Innholdsfortegnelse Side Introduksjon Comfort Digisystem 3 Presentasjon av Earset DE-10 3 Funksjoner - Earset DE-10 4 Komme i gang 5

Detaljer

Hører du meg nå? Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat.

Hører du meg nå? Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat. Tips og råd til hvordan du kan tilrettelegge for best mulig bruk av hørselstekniske hjelpemidler for barn med cochleaimplantat. Ofte stilte spørsmål sett fra en lærers perspektiv Er det noen spesielle

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING

MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING MAI 2016 ALTIBOX WIFI PLUSS INSTALLASJONS- OG BRUKERVEILEDNING 1 altibox.no/wifipluss 3 3 2-3 mm Innhold i esken Nettverkskabel Den medfølgende nettverkskabelen kan benyttes når det er kort avstand mellom

Detaljer

Lisa RF brannklokkesender

Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender Brukerveiledning Lisa RF brannklokkesender Lisa RF brannklokkesender HMS art. nr. 160786 Bestillingsnr.: 1104909 INNHOLD Lisa RF brannklokkesender... 1 Skisse brannklokkesender...

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE

Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER. Super Power BTE Tilpasningsguide BAK-ØRET-HØREAPPARATER Super Power BTE SUPER POWER HØREAPPARAT Tilpasningsguide Super Power BTE høreapparater Innhold Oversikt 5 Tilpasningsområde 5 Montere høyre/venstre-markering 6

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Bruk og stell av høreapparater. Sigrid Hagaseth Haug

Bruk og stell av høreapparater. Sigrid Hagaseth Haug Bruk og stell av høreapparater Sigrid Hagaseth Haug Introduksjon Litt om hørselsfunksjonen og hørselstap Litt om geriatri og hørsel Om forskjellige høreapparater Hva et høreapparat består av Hvordan holde

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN

MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING TERMPORTEN MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne porten på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten til

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv

Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger. Ponto. for et rikere liv Ponto valgfrihet innen benforankrede hørselsløsninger Ponto for et rikere liv Ponto for et rikere liv Oticon Medical bringer den nyeste teknologien til brukere av benforankrede høresystemer og gir dem

Detaljer

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Bravo serien. B2 Bak-øret apparat Bruksanvisning Bravo serien B2 Bak-øret apparat Innhold Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer

Detaljer

Feilsøkingsveiledning

Feilsøkingsveiledning Feilsøkingsveiledning Pediatrisk 0 5 år Life is on Vi er opptatt av å hjelpe alle som trenger vår kunnskap, våre ideer og våre tjenester. Gjennom kreativ utfordring av den teknologiske utviklingen, vil

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse

Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920. Komme i gang Hurtigreferanse Hurtigveiledning til lydprosessorene Nucleus CP910 og CP920 Komme i gang Hurtigreferanse Om Din lydprosessor Cochlear Nucleus CP910 eller CP920 virker sammen med cochleaimplantatet for å overføre lyd til

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning

Varslingshjelpemidler. P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm. Bruks- og Monteringsanvisning Varslingshjelpemidler P135AB Fallvarsler med radiosender P135E Trådløs trygghetsalarm Bruks- og Monteringsanvisning Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe

FlexiBlink Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Bruksanvisning Audiodetektor B-LYDe Dok. nr.: 0195C 2012.04.30 Vestfold Audio Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Audiodetektor-pakken inneholder... 3 Brukerveiledning...

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7

Innholdsfortegnelse. Hvordan lade Conversor Pro 6. Klargjøring av Conversor Pro første gang 7. Sjekk om høreapparatet virker 7 Bruksanvisning 1 2 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Hvordan lade Conversor Pro 6 Klargjøring av Conversor Pro første gang 7 Sjekk om høreapparatet virker 7 Klargjøring av sender 7 Bruk av retnings- og

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bak-øret høreapparater

BRUKSANVISNING. Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING Bak-øret høreapparater Typebetegnelser for høreapparatmodeller som er inkludert i denne bruksanvisningen: M70-80, FCC ID: X26M70-80 og M60, FCC ID: X26M60. Se side 10 for en oversikt over

Detaljer

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT

BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT BRUKSANVISNING ØREPROPPSETT FOR WIDEX-HØREAPPARAT ØREPROPPSETT FOR BTE-HØREAPPARAT (Opplysningene skal fylles ut av hørselsspesialisten.) Type øreproppsett: STANDARD ØREPROPPER FOR RIC/RITE-HØREAPPARATER

Detaljer

Power your brain POWER LINE. Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen

Power your brain POWER LINE. Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen Power your brain POWER LINE Mer detaljrikdom i talesignalet - delta mer og bedre i samtalen POWER YOUR BRAIN Den aller beste venn i hverdagen De fleste mennesker med store hørselstap bruker de samme høreapparatene

Detaljer

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat

Bruksanvisning Senso. P38 Bak-øret apparat Bruksanvisning Senso P38 Bak-øret apparat Innhold Slik slår du AV/PÅ høreapparatet... 4 Automatisk regulering av lyden.... 5 Finjustering av lydstyrken... 5 Telespole (M-MT-T bryter)... 7 Skifte av batteri....

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen.

Før du tar i bruk produktet ditt, må du følge instruksjonene i denne bruksanvisingen. Bruksanvisning Introduksjon Med Mete-On 3 holder du en global nyvinning i hendene dine. Det er bare Mete-On 3 og Mete-On 1 som bruker METEOTIME-funksjonen når denne bruksanvisningen trykkes! Før du tar

Detaljer

BRUKSANVISNING Amigo T10

BRUKSANVISNING Amigo T10 BRUKSANVISNING Amigo T10 Viktig Gjør deg kjent med hele innholdet i denne brosjyren før du begynner å bruke Amigo. Den inneholder forskjellige opplysninger, og viktig informasjon vedrørende bruk og stell

Detaljer

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning

Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Amplivox 116 audiometer Brukerveiledning Gratulerer med ditt nye Amplivox audiometer. Ved riktig bruk vil dette være et audiometer du vil ha glede av lang tid framover. Denne brukerveiledningen er et supplement

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no

L6792. Laughtop. www.fisherprice.no L6792 Laughtop www.fisherprice.no Forbrukerinformasjon Ta vare på denne bruksanvisningen. Den inneholder viktig informasjon som kan komme til nytte senere. Bruker tre AA-batterier (medfølger). Batterier

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no

DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING. For informasjon og support, se target.no DIGITAL KLOKKERADIO MED ALARM OG PROJEKTOR MED TIDSVISNING CR-3301 BRUKSANVISNING For informasjon og support, se target.no ADVARSEL Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte,

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

ThermaCELL ProFlex Varmesåler

ThermaCELL ProFlex Varmesåler TRÅDLØSE & OPPLADBARE ThermaCELL ProFlex Varmesåler Sålene har trådløs fjernkontroll og utagbare og oppladbare Litium- Ionbatterier med Polymer. Med ett trykk kan du kontrollere mengden av varme under

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

BTE. Alta2 Nera2 Alta Nera. Bruksanvisning

BTE. Alta2 Nera2 Alta Nera. Bruksanvisning BTE Alta2 Nera2 Alta Nera Bruksanvisning Model oversikt Dette heftet gjelder for Oticon BTE i følgende høreapparat-familier og modeller: Alta2 Pro Alta2 Alta Pro Alta Nera2 Pro Nera2 Nera Pro Nera BTE

Detaljer

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift

FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING. ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift FRESHAIR BOX RENSER OPPTIL 70 KVADRATMETER BRUKERVEILEDNING ADVARSEL: Les brukerveiledningen nøye for korrekte prosedyrer og drift PLASSERING Hvor du skal plassere din FreshAir Box Plasser din FreshAir

Detaljer

cspolaroid@camarketing.com.

cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Fotoprint uten blekk Brukermanual {Generelt produktbilde} Hei! Velkommen til Polaroid familien. Denne brukermanualen gir deg en kjapp gjennomgang av din nye Mini Skriver. For ytterligere informasjon

Detaljer

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger

Bruksanvisning Senso Vita. SV-38 Ørehenger Bruksanvisning Senso Vita SV-38 Ørehenger Innhold Ditt nye Senso Vita SV-38.... 3 En verden av nye lyder.... 4 Å ha noe i øret... 5 Øvelse gjør mester.... 6 Veien til bedre hørsel og en mer aktiv hverdag....

Detaljer

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider Bedre sammen Hør livet fra begge sider Livet skal ikke behøve å velge side Det å ikke ha brukbar hørsel på det ene øret kan være vanskelig og kan hindre deg fra å ta ordentlig del i livet. Begrensninger

Detaljer

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 9255478/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-86 1 2 3 4 9255478/1 5 7 6 10 8 9 NORSK 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia

Detaljer

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002

Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Brukerveiledning Falck 6902 EpiMyo Varenr: 323 002 Epilepsialarm med Muskelføler Falck 6902 EpiMyo er beregnet for å registrere svake muskelrykninger. Den kan derfor være et egnet hjelpemiddel til å registrere

Detaljer

For implanterbare hørselsløsninger. Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning

For implanterbare hørselsløsninger. Oticon Medical Streamer. Bruksanvisning For implanterbare hørselsløsninger Oticon Medical Streamer Bruksanvisning Takk Takk for at du valgte vårt produkt. For å støtte ditt valg har vi lagt stor vekt på å sikre at den nye Oticon Medical Streamer

Detaljer