Pure micon. Bruksanvisning. Livet høres fantastisk ut.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut."

Transkript

1 Pure micon Bruksanvisning Livet høres fantastisk ut.

2 Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger 10 Batteristørrelse og Click Domer 11 Serviceinformasjon 12 Advarsel mot for høyt lydtrykk 12 Batterier 13 Skifte ut batterier 13 Lade opp oppladbare batterier 14 Daglig bruk 15 Slå på og av 15 Sette inn 17 Ta ut 19 Justere volumet 20 Skifte lytteprogram 20 Videre justeringer (valgfritt) 21 Bruke to høreapparater 21 På telefonen 22 Telefonprogram 22 Automatisk bytting av program (AutoPhone) 23 2 Innhold

3 Teleslyngeanlegg 25 Telespoleprogram og fjernkontroll 25 Vedlikehold og pleie 26 Rengjøring 26 Tørke 27 Lagring 27 Skifte ut Click Domer 27 Feilsøking 29 Viktig informasjon 30 Tiltenkt bruk 30 Symbolforklaringer 30 Transport- og lagringsbetingelser 30 Informasjon om bortskaffelse 31 Konformitetsinformasjon 32 Viktig sikkerhetsinformasjon 33 Personsikkerhet 33 Produktsikkerhet 35 Dine notater 37 3

4 Velkommen Takk for at du velger våre høreapparater til å følge deg gjennom hverdagen din. Som alt annet nytt, vil det ta litt tid før du blir kjent med det. Dette dokumentet, med støtte fra høreapparatspesialisten din, vil hjelpe deg. Du vil fort sette pris på fordelene og den bedre livskvaliteten høreapparatet ditt tilbyr. FORSIKTIG Les nøye og helt gjennom denne bruksanvisningen og følg sikkerhetsinformasjonen i dette dokumentet for å unngå skade eller personskade. Bruk høreapparatet hver dag og hele dagen for å få det meste ut av det. Spesielt etter lengre perioder med hørselstap, anbefales dedikert hørselsopplæring, med en høreapparatspesialist eller hjemme. 4 Velkommen

5 Høreapparatene dine Bli kjent med høreapparatene dine Det anbefales at du gjør deg kjent med de nye høreapparatene dine. Med apparatene dine i hånden, prøv å bruke kontrollene og legg merke til hvor de fnnes på apparatet. Dette vil gjøre det enklere for deg å kjenne og trykke på kontrollene mens du bruker høreapparatene. NB! u Ikke dra i lydgiverforbindelsen da dette kan skade høreapparatene dine. Dersom du har problemer med å trykke på kontrollene på høreapparatene dine mens du bruker dem, kan du spørre høreapparatspesialisten din om muligheten for en fjernkontroll. Høreapparatene dine 5

6 Komponenter og navn ૠ ૡ ૠ ૠ ૡ Click Dome ૠ Lydgiver ૡ Lydgiverledning ૡ Mikrofonåpningerૠ ૠ ૠ ૠ Vippebryter (standard), eller ingen ૠ trykknapp ૡ ૡ ૡ ૡkontroll (valgfritt) ૡ ૠ ૡ 6 Høreapparatene dine Ladekontakter (valgfritt) Batteriluke Sideindikator (rød = høyre øre, blå = venstre øre) Lydgiverforbindelse

7 Kontroller Med kontrollene kan du, for eksempel, justere lydstyrken eller skifte lytteprogrammer. Høreapparatene dine har enten en trykknapp eller en vippebryter eller ingen kontroll i det hele tatt. Høreapparatspesialisten har lagt funksjonene du ønsker til kontrollene. Be høreapparatspesialisten om å merke dine kontroller og deres funksjoner på de følgende sidene. Kontroll Venstre Høyre Trykknapp Vippebryter Ingen kontroll Høreapparatene dine 7

8 Du kan også bruke en fjernkontroll. Trykknapp Funksjon Venstre Høyre Programendring Øk lydstyrke Reduser lydstyrke Standby/slå på trykk kort, trykk i 2 sekunder 8 Høreapparatene dine

9 Vippebryter Funksjon Venstre Høyre Program opp/ned Lydstyrke opp/ned Tinnitusstøynivå opp/ned SoundBalance (diskantkontroll) Standby/slå på trykk kort, trykk i 2 sekunder, trykk i 5 sekunder Høreapparatene dine 9

10 Innstillinger Be høreapparatspesialisten om å merke dine individuelle innstillinger på de følgende sidene. Lytteprogrammer Les mer i delen "Skifte lytteprogram". Funksjoner Oppstartsforsinkelse gjør det mulig å sette inn høreapparater uten pipelyd. Les mer i delen "Slå på og av". e2e wireless muliggjør samtidig kontroll av begge høreapparater. Les mer i delen "Bruke to høreapparater". AutoPhone bytter automatisk til telefonprogrammet når telefonrøret føres nært øret. Les mer i delen "På telefonen". 10 Høreapparatene dine

11 Tilleggsutstyr Fjernkontroll Lydstreamer Lader Batteristørrelse og click domer Batterier Ikke-oppladbare (størrelse 312) Oppladbare (størrelse 312) Utskiftbare click domer Click Dome enkel (åpen eller lukket) Størrelse Click Dome delvis åpen Click Dome dobbel Tilpasset skall Click propp Høreapparatene dine 11

12 Serviceinformasjon Serienumre Venstre: Høyre: Servicedatoer 1: 2: 3: 4: 5: 6: Din høreapparatspesialist Kjøpsdato: ADVARSEL Hvis det maksimale utgangslydtrykket overstiger 132 db SPL (målt etter IEC med øresimulator) må man ta spesielle hensyn ved tilpassing og bruk, da det er fare for å skade hørselen ytterligere. 12 Høreapparatene dine

13 Batterier Når batteriet er svakt blir lyden svakere eller du hører et varselsignal. Det avhenger av batteritypen hvor lang tid det er igjen til du må skifte ut eller lade opp batteriet. Skifte ut batterier Fjern tomme batterier med én gang og kast de i henhold til lokale bestemmelser. Husk å alltid ha med deg ekstra batterier. Ta ut: u Åpne batteriluken. Batteriet faller ut når batteriluken er helt åpen. u Hvis batteriet ikke faller ut, dunker du apparatet lett eller bruker magnetpinnen. Magnetpinnen er tilgjengelig som et tilleggsutstyr. Batterier 13

14 Sette inn: u Fjern beskyttelsesflmen fra det nye batteriet. u Sett inn batteriet med "+"-symbolet vendt opp (se bildet). u Lukk batteriluken forsiktig. Hvis du føler motstand er ikke batteriet satt helt inn. Ikke forsøk å lukke batteriluken med makt. Det kan bli skadet. Lade opp oppladbare batterier Lad opp oppladbare batterier før første gangs bruk. u Følg anvisningene i laderens bruksanvisning for å lade opp batteriene. Etter mange ladinger og utladinger, kan batteriets levetid reduseres. Hvis dette skjer, skifter du ut det oppladbare batteriet med et nytt. For å gjøre dette, følger du anvisningene for utskifting av ikke-oppladbare batterier. 14 Batterier

15 Daglig bruk Slå på og av Du har flere valgmuligheter for å slå høreapparatene på eller av. Via batteriluken: u Slå på: Lukk batteriluken. Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn. u Slå av: Åpne batteriluken. Etter lading: u Slå på: Ta apparatene ut av laderen. Tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram er stilt inn. Via trykknapp eller vippebryter: u Slå på eller av: Trykk på trykknappen eller vippebryteren. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Etter påslåing, stilles tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram inn. Daglig bruk 15

16 Via fjernkontroll: u Følg anvisningene i fjernkontrollens bruksanvisning. Etter påslåing, stilles tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram inn. Når du bruker høreapparatene, kan et ekstra signal indikere når et apparat er slått på eller av. Ta ut batteriene dersom høreapparatene ikke skal brukes på flere dager. Når oppstartsforsinkelsen er aktivert, slås høreapparatene på etter en forsinkelse på flere sekunder. I løpet av denne tiden kan du sette inn høreapparatene uten å oppleve ubehagelige pipelyder. "Oppstartsforsinkelse" kan aktiveres av høreapparatspesialisten din. 16 Daglig bruk

17 Sette inn Høreapparatene dine har blitt fninnstilt for ditt høyre og venstre øre. Fargelagte markører indikerer siden: rød markør = høyre øre blå markør = venstre øre Slik setter du inn høreapparatet: u Hold lydgiverledningen etter den bøyde delen. u Sett click domen forsiktig inn i ørekanalen. u Vri den noe til den sitter godt fast. Åpne og lukk munnen for å unngå at luft samles i ørekanalen. u Løft høreapparatet og før det over øvre del av øret. FORSIKTIG Skadefare! u Sett inn click domen forsiktig og ikke for dypt inn i øret. Daglig bruk 17

18 Sett inn høyre høreapparat med høyre hånd og venstre høreapparat med venstre hånd. Dersom du har problemer med å sette inn click domen, bruker du den andre hånden til å forsiktig dra ned øreflippen. Dette åpner ørekanalen og gjør det enklere å sette inn click domen. Den ekstra sportslås hjelper til med å holde ørestykket sikkert på plass i øret. Slik setter du sportslås i posisjon: u Bøy sportslås og plasser den forsiktig inn i øret (henvis til bildet). 18 Daglig bruk

19 Ta ut u Løft høreapparatet og før det over øvre del av øret. u Dersom høreapparatet er utstyrt med et tilpasset skall eller en Click propp, fjerner du denne ved å dra den lille uttrekkstråden mot bakhodet. u For alle andre click domen: Grip lydgiveren i ørekanalen med to fngre og dra den forsiktig ut. FORSIKTIG Skadefare! u I svært sjeldne tilfeller kan click domen forbli i øret når høreapparatet fjernes. Hvis dette skjer, må du få click domen fjernet av en person i helsevesenet. Rengjør og tørk høreapparatene dine etter bruk. Les mer i delen "Vedlikehold og pleie". Daglig bruk 19

20 Justere volumet Høreapparatene dine justerer automatisk lydstyrken etter lyttesituasjonen. u Dersom du foretrekker å justere lydstyrken manuelt, trykker du på trykknappen eller vippebryteren, eller bruker en fjernkontroll. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Et ekstra signal kan indikere endringen av lydstyrken. Skifte lytteprogram Lytteprogrammer endrer egenskapene på lyden som kommer gjennom høreapparatet. De hjelper deg med å velge det beste oppsettet for hver lyttesituasjon. Et ekstra signal kan indikere endring av lytteprogrammet. u For å skifte lytteprogrammet, trykker du på trykknappen eller vippebryteren, eller bruker en fjernkontroll. Se delen "Kontroller" og delen "Innstillinger" for dine personlige innstillinger og for en liste over lytteprogrammene dine. Dersom AutoPhone-funksjonen er aktivert, bytter lytteprogrammet automatisk til et telefonprogram når telefonrøret er nært øret. Les mer i delen "På telefonen". 20 Daglig bruk

21 Videre justeringer (valgfritt) Kontrollene på høreapparatene dine kan også brukes for å endre, for eksempel, SoundBalance (diskantkontroll) eller tinnitusstøynivået. SoundBalance (diskantkontroll) lar deg justere bass og diskant etter dine behov. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Bruke to høreapparater Svært sjeldent er bare ett øre påvirket av hørselstap, derfor sikrer bruk av to høreapparater at du forbedrer hørselen din i alle situasjoner slik at du bedre kan ta del i ditt daglige liv. Når du kontrollerer to apparater har du følgende muligheter til å, for eksempel, skifte lytteprogrammet: Du kan kontrollere hvert høreapparat separat. Du kan kontrollere begge høreapparater samtidig. Høreapparatspesialisten din må aktivere "e2e wireless"- funksjonen, som gjør det mulig for begge høreapparater å utveksle informasjon. Du kan deretter bruke enten en fjernkontroll eller brukerkontrollene på ett av apparatene for ønsket funksjon, f.eks. endring av lydstyrke. Kontrollelementene til begge apparater kan til og med stilles inn forskjellig, slik at du får den kontrollen du virkelig trenger. Daglig bruk 21

22 På telefonen Når du er på telefonen, holder du telefonrøret noe over øret. Høreapparatet og telefonrøret må være på linje med hverandre. Snu røret litt slik at øret ikke dekkes helt til. Telefonprogram Det kan hende at du foretrekker en bestemt lydstyrke når du bruker telefonen. Be høreapparatspesialisten om å konfgurere et telefonprogram. u Bytt til telefonprogrammet når du snakker i telefonen eller bruk den automatiske programbryteren. Hvorvidt et telefonprogram eller den automatiske programbryteren er konfgurert for hørselsapparatet ditt er oppført i delen "Innstillinger". 22 På telefonen

23 Automatisk bytting av program (AutoPhone) Høreapparatene dine kan automatisk velge telefonprogrammet når du holder telefonrøret nært øret. Når du avslutter telefonsamtalen, aktiveres tidligere brukt program. Hvis du vil bruke denne funksjonen, ber du høreapparatspesialisten din om å gjøre følgende: Aktivere AutoPhone-funksjonen. Kontrollere telefonrørets magnetiske felt. For automatisk bytting av program, registrerer høreapparatet ditt telefonrørets magnetiske felt. Ikke alle telefoner lager et magnetfelt som er sterkt nok til å aktivere AutoPhone-funksjonen. Dersom dette skjer, kan du bruke AutoPhone-magneten, som er tilgjengelig som et tilleggsutstyr og feste det til telefonrøret. NB! u Se bruksanvisningen for AutoPhone-magneten for forklaring om hvordan du plasserer magneten. u Bruk bare den godkjente AutoPhone-magneten. Spør høreapparatspesialisten din om dette tilbehøret. På telefonen 23

24 NB! Magneter kan forstyrre elektriske apparater og slette lagrede data. u Hold magneter unna datamaskiner, skjermer, fjernsyn, lagringsmedier og annet elektronisk utstyr/apparater. ADVARSEL Fare for påvirkning av hjerte-lungemaskiner! u Bruk bare en magnet når den er ved en trygg avstand fra hjerte-lungemaskiner, som pacemakere eller magnetiske klaffer. For eksempel, sikker avstand mellom en pacemaker og en magnet må være minst 10 cm. 24 På telefonen

25 Teleslyngeanlegg Mange telefoner samt offentlige steder som teatre tilbyr lydsignalet (musikk og tale) gjennom et teleslyngeanlegg. Med dette anlegget, kan høreapparatene dine motta ønsket signal direkte uten forstyrrende støy i miljøet. Du kan vanligvis kjenne igjen teleslyngeanlegg med enkelte symboler. Be høreapparatspesialisten om å konfgurere et telespoleprogram. u Bytt til telespoleprogrammet når du er på et sted med et teleslyngeanlegg. Informasjon om hvorvidt telespoleprogrammet er konfgurert for høreapparatet ditt er oppført i dele "Innstillinger". Telespoleprogram og fjernkontroll NB! For instrumenter med trådløs tilkoblingsmulighet: Når telespoleprogrammet er aktivt, kan fjernkontrollen lage en pulserende lyd. u Bruk fjernkontrollen ved en større avstand enn 10 cm. Teleslyngeanlegg 25

26 Vedlikehold og pleie Våre hørerapparater er så robuste at de gir pålitelig bruk i flere år. Det er derimot viktig at du tar vare på apparatene dine og følger noen grunnleggende regler, som snart vil bli en vane. Rengjøring Av hensyn til hygiene og for å opprettholde funksjonalitet, må du rengjøre høreapparatene dine hver dag. NB! u Ikke la høreapparatet komme ned i vann. u Rengjør høreapparatene med en myk, tørr klut. u Når du bruker en Click Dome, rengjører du den ved å klemme på tuppen av domen. u Spør høreapparatspesialisten om anbefalte rengjøringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett og ytterligere informasjon om hvordan du holder høreapparatene i god stand. u For en grundigere profesjonell rengjøring, tar du apparatene dine til høreapparatspesialisten. 26 Vedlikehold og pleie

27 Tørke u Tørk høreapparatene dine over natten. u Spør høreapparatspesialisten om anbefalte tørkeprodukter. Lagring u Når høreapparatene ikke skal brukes på lengre tid, oppbevarer du dem med åpen batteriluke (og med batteriene tatt ut) i et tørkesystem for å forhindre at fukt kommer inn. Skifte ut click domen Av og til kan det hende at du vil skifte ut click domene. Fremgangsmåten for utskifting av øclick dome avhenger av type dome. I delen "Innstillinger", har høreapparatspesialisten merket din type click dome. Vedlikehold og pleie 27

28 Skifte ut Click-domer Dersom du har problemer med å fjerne den gamle Click Dome, bruker du innpakningen til Click Dome eller fjerningsverktøyet: Fjerningsverktøyet er tilgjengelig som et tilleggsutstyr. Slik skifter du ut Click Dome: u Følg anvisningene på innpakningen til Click Dome eller anvisningene som fulgte med fjerningsverktøyet. u Vær spesielt nøye med at den nye Click Dome klikker på plass. click Skifte ut Click Molds eller tilpassede skall u Spør høreapparatspesialisten din. 28 Vedlikehold og pleie

29 Feilsøking Problem Lyden er svak. Høreapparatet avgir pipelyder. Lyden er fordreid. Høreapparatet sender ut signallyder. Høreapparatet fungerer ikke. Mulig løsning Øk lydstyrken. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Rengjør eller skift ut click domen. Prøv å sette inn domen igjen så det sitter godt. Demp lydstyrken. Rengjør eller skift ut click domen. Demp lydstyrken. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Rengjør eller skift ut click domen. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Slå på høreapparatet. Lukk batteriluken helt forsiktig. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Kontroller at batteriet settes inn på riktig måte. Oppstartsforsinkelsen er aktiv. Vent flere sekunder og forsøk på nytt. Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du støter på ytterligere problemer. Feilsøking 29

30 Viktig informasjon Tiltenkt bruk Høreapparater er ment å skulle forbedre hørselen til hørselshemmede personer. Diagnoser og foreskriving av et høreapparat må gjøres av en høreapparatspesialist, dvs., akustikere, audiologer eller øre-, nese-, halsleger. Bruk kun høreapparatene og tilleggsutstyr som beskrevet i denne brukerveiledningen. Symbolforklaringer Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader. Indikerer mulig materiell skade. Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten Transport- og lagringsbetingelser Under lengre perioder med transport og lagring, må du observere følgende betingelser: Lagring Transport Temperatur C C Relativ % 5-90 % luftfuktighet Lufttrykk hpa hpa Andre betingelser kan gjelde for andre deler, som bat- 30 Viktig informasjon

31 terier. Informasjon om bortskaffelse Innenfor EU er det merkede utstyret omfattet av "Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF datert 27. januar 2003 vedrørende kassert elektrisk og elektronisk utstyr". Med tilføyelser i "Direktiv 2003/108/EF" (WEEE). NB! u Resirkuler høreapparat, tilbehør og emballasje i henhold til nasjonale forskrifter. NB! u For å unngå miljøforurensning, må du ikke kaste batteriene sammen med husholdningsavfallet. u Resirkuler eller kast batterier i henhold til nasjonale bestemmelser, eller lever dem til din høreapparatspesialist. Viktig informasjon 31

32 Konformitetsinformasjon Med CE-sertifseringen bekrefter Sivantos samsvar med EU-direktiv 93/42/EEC angående medisinsk 0123 utstyr. Når det gjelder produktene med e2e wireless 2.0, bekrefter Sivantos også at det er samsvar med det europeiske direktivet 99/5/EC (R&TTE) angående terminale radio- og telekommunikasjonsenheter. 32 Viktig informasjon

33 Viktig sikkerhetsinformasjon Personsikkerhet FORSIKTIG Skadefare! u Alltid bruk lydgiverledningen med en click dome. u Forviss deg om at domen er helt festet. ADVARSEL Fare for påvirkning av elektronisk utstyr! u I områder hvor bruk av elektroniske eller trådløse enheter er begrenset, må du sjekke om enheten din må slås av. ADVARSEL Fare for innvirkning på brukerens gjenværende hørsel. u Bruk bare høreapparater som har blitt spesielt tilpasset for dine behov. ADVARSEL Skadefare! u Ikke bruk enheter som har åpenbare skader og returner dem til salgsstedet. Viktig sikkerhetsinformasjon 33

34 ADVARSEL Eksplosjonsfare! u Ikke bruk høreapparatet ditt i eksplosive atmosfærer (f.eks. i gruver). ADVARSEL Kvelningsfare! Høreapparatet ditt inneholder små deler som kan svelges. u Hold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og psykisk utviklingshemmede. u Ved svelging av deler, oppsøk straks lege eller sykehus. Vi tilbyr spesialhøreapparater til spedbarn og små barn. u Be din høreapparatspesialist om hjelp. 34 Viktig sikkerhetsinformasjon

35 Produktsikkerhet NB! Batterier med lekkasje skader høreapparatet. u Ta ut batteriene dersom høreapparatet ikke skal brukes for en lengre tidsperiode. u Slå av høreapparatet når det ikke er i bruk for å spare batteriet. NB! u Beskytt høreapparatet ditt mot ekstrem varme. Ikke utsett dem for direkte sollys. NB! u Ikke tørk høreapparatet i mikrobølgeovnen. NB! Forskjellige typer sterk stråling, f.eks. under røntgen- eller MRI-hodeundersøkelser, kan skade høreapparater. u Ikke bruk høreapparatet under disse eller lignende prosedyrer. Svakere stråling, f.eks. fra radioutstyr eller flyplassikkerhet, skader ikke høreapparatet. Viktig sikkerhetsinformasjon 35

36 NB! u Beskytt høreapparatet ditt mot høy fuktighet. Ikke bruk dem i dusjen, eller når du tar på deg makeup, parfyme, aftershave, hårspray eller solkrem. Bare for to apparater eller for bruk av en fjernkontroll: I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst utstyr. u Kontakt lokale myndigheter for videre informasjon. NB! Høreapparatet ditt er utviklet for å overholde internasjonale standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men interferens med nærliggende elektroniske apparater kan oppstå. Dersom dette skjer, flytter du unna kilden til interferens. 36 Viktig sikkerhetsinformasjon

37 Landsspesifikk Dine notater informasjon Landsspesifikk Dine informasjo notater 37

38 Legal Manufacturer Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Postadresse: Sivantos AS PB 378 Sentrum 0102 OSLO Besøksadresse: Nedre Vollgate OSLO Sivantos AS bruker varemerket Siemens i henhold til kontrakt med Siemens AG. Bording A/S Document NoA91SAT T NO-DNK / D Master Rev03, Siemens AG,

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6

Detaljer

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Pure micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Bruksanvisning www.siemens.com/hearing Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 8 Innstillinger

Detaljer

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Ace micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Ace micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Pure binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Pure binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion SX micon Motion PX micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion SX micon Motion PX micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.siemens.no / hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 5 Høreapparatene dine 6 Bli kjent med høreapparatene dine 6 Komponenter og navn 7 Kontroller

Detaljer

Tilpassede instrumenter

Tilpassede instrumenter Tilpassede instrumenter Insio binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter

Detaljer

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut.

Ace binax. Bruksanvisning. www.siemens.no/hearing. Livet høres fantastisk ut. Ace binax Bruksanvisning www.siemens.no/hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Innstillinger 7 Batteristørrelse

Detaljer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.siemens.no / hearing. Livet høres fantastisk ut. Aquaris micon Bruksanvisning www.siemens.no / hearing Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Innstillinger 7 Batteristørrelse

Detaljer

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion M micon Motion P micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion M micon Motion P micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller

Detaljer

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Carat binax Carat A binax. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Carat binax Carat A binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og

Detaljer

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut.

Nitro micon BTE. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut. Nitro micon BTE Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger

Detaljer

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Aquaris micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Aquaris micon Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Innstillinger 7 Batteristørrelse

Detaljer

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant.

Motion binax. Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning. www.bestsound-technology.com. Life sounds brilliant. Motion binax Motion SX binax, Motion SA binax, Motion PX binax Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Type apparat 5 Bli kjent med

Detaljer

Sikkerhetshåndbok for høreapparater

Sikkerhetshåndbok for høreapparater Sikkerhetshåndbok for høreapparater Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Tiltenkt bruk 3 Symbolforklaringer 4 Generelle advarsler 5 Advarsel for høyt utgangslydtrykk 6 BTE eller RIC eller i-øret modeller 12

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

easypocket Version 2 Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant.

easypocket Version 2 Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. easypocket Version 2 Bruksanvisning www.bestsound-technology.com Life sounds brilliant. Innhold Fjernkontrollen din 4 Oversikt 5 Display 6 Kontrollknapper 8 Tastelåsbryter 10 Tilkobling for programmering

Detaljer

SecureEar. Bruksanvisning

SecureEar. Bruksanvisning SecureEar Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye SecureEar hørselvern. SecureEar beskytter automatisk mot høye lyder, men lar deg samtidig føre en samtale eller høre svakere lyder, f.eks. fra dyr eller

Detaljer

ConnexxLink. Trådløst programmeringssystem

ConnexxLink. Trådløst programmeringssystem ConnexxLink Trådløst programmeringssystem Innhold Innhold Innledning 3 ConnexxLink trådløst programmeringssystem 4 Forutsatt bruk 5 Generelle sikkerhetsmerknader 6 Håndtere laderen 10 Arbeide med ConnexxLink

Detaljer

minitek fjernkontroll

minitek fjernkontroll minitek fjernkontroll Innhold Innhold minitek 3 Transmitter 5 Inkludert i leveransen 6 Forutsatt bruk 7 Generelle sikkerhetsmerknader 8 Grunnleggende funksjoner 11 Blåtann 15 Blåtannkompatible telefoner

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innhold Bruksanvisning for SwissEar Beskrivelse 3 AV/PÅ 5 Plassering & fjerning av SwissEar med tynn slange 6 Bytte lydslange og lydprobe 7 Plassering & fjerning av

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 200 ITE. Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 I-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 200 ITE Smile plus 200 ITE: Bestillingsnr.: 1101220 Innholdsfortegnelse Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette

Detaljer

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning...

Innovative Hearing Solutions. I-øret høreapparater Bruksanvisning... Innovative Hearing Solutions.............................................. I-øret høreapparater Bruksanvisning............................................. Innhold Bruksanvisning for ITE (i-øret) høreapparater

Detaljer

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll

RC4-2. Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll RC4-2 Bruksanvisning RC4-2 Fjernkontroll Innhold Det kan være at fjernkontrollen og det tilbehøret som er vist i denne bruksanvisningen ikke ser likt ut som det utstyret du har. Vi forbeholder oss retten

Detaljer

Passport Shift bruksanvisning

Passport Shift bruksanvisning Passport Shift bruksanvisning Innholdsfortegnelse Shift høreapparater...1 Oversikt over Passport Shift... 2 Funksjonene i Passport høreapparatet ditt... 3 Sette høreapparatene dine på ørene... 4 Å skru

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Smile plus 100 BTE. Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Smile plus 100 BTE Smile plus 100 BTE: Bestillingsnr.: 1101210 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon)

Detaljer

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340

I-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 400 CIC. Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 I-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 400 CIC Flair 400 CIC: Bestillingsnr.: 1101340 Innhold Bruksanvisning for ITE (I-øret) høreapparater Beskrivelse av deler 4 På/Av 5 Sette inn høreapparatet 6 Ta

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater

bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater bruksanvisning ørepropper for Widex BTE høreapparater INNHOLD Generell informasjon... 4 Advarsler... 4 Vedlikehold og pleie... 6 Høyre/ venstre merking... 6 Standard ørepropp-sett for RIC/RITE modeller.

Detaljer

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut.

easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. easytek Bruksanvisning www.bestsound-technology.no Livet høres fantastisk ut. Innhold Før du starter 4 Inkludert i leveransen 4 Kompatible høreapparater 5 Komponenter 6 Komme i gang 8 Lading 8 Riktig bruk

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Pico RITE Juna Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse av høreapparatet 14 Batteristørrelse

Detaljer

CENS ProFlex Manual. Gir viktig informasjon, bør ikke kastes. EN352

CENS ProFlex Manual. Gir viktig informasjon, bør ikke kastes. EN352 CENS ProFlex Manual Gir viktig informasjon, bør ikke kastes. EN352 Version 1.06 September 2013 Avhending Innenfor EU er dette merket utstyr Direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 27. januar

Detaljer

CENS ProFlex Manual. Gir viktig informasjon, bør ikke kastes EN352

CENS ProFlex Manual. Gir viktig informasjon, bør ikke kastes EN352 CENS ProFlex Manual Gir viktig informasjon, bør ikke kastes EN352 Versjon 1.04 August 2012 Avfallshåndtering Innenfor EU er dette merket utstyr Direktiv 2002/96/EC fra Europaparlamentet og Rådet av 27.

Detaljer

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893

Bruksanvisning. Samtaleforsterker MAXI. Vestfold Audio AS. Art.nr. BE2020. HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning Samtaleforsterker MAXI Art.nr. BE2020 HMS art.nr. 160893 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Enhetens kontroller og tilkoblinger...

Detaljer

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9

1. Velkommen 5. 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 Bruksanvisning Innhold 2 1. Velkommen 5 2. Bli kjent med Roger MyLink 6 2.1 Kompatibilitet 7 2.2 Produktbeskrivelse 7 2.3 Indikatorlampe 9 3. Komme i gang 14 Trinn 1. Lade Roger MyLink 14 Trinn 2. Løsne

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2015 2015. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom Bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for: Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Custom Phonak CROS II-13 Custom CE-merket 2015 2015 Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten. Se bruksanvisningen

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

(V90/V70/V50/V30) Bruksanvisning

(V90/V70/V50/V30) Bruksanvisning (V90/V70/V50/V30) Bruksanvisning Innhold Ditt høreapparatet 1. Detaljert informasjon om høreapparatet 2. Velkommen 3. Hurtigveiledning 4. Beskrivelse av høreapparatet Bruke høreapparatet 5. Merking på

Detaljer

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE

BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE Bruksanvisning BAK-ØRET HØREAPPARATER Nano RITE Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Oversikt ørepropper 7 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 8 Advarsler 8 Sikkerhetsforskrifter 12 Beskrivelse

Detaljer

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat

Bruksanvisning AIKIA. AK-9 Bak - øret apparat Bruksanvisning AIKIA AK-9 Bak - øret apparat Høreapparatet, øreproppen og tilbehøret kan se litt annerledes ut enn vist i denne bruksanvisningen. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer hvis

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE!

LES DETTE FØR DU SETTER BATTERIER I APPARATENE! Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av PrimaNOVA Digital Babycall, modell GI-D4. Produktet er utstyrt med digital teknologi og praktiske sikkerhetsfunksjoner slik at du kan være trygg på at

Detaljer

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235

Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 HMS art.nr. 160893 Bruksanvisning MAXI Samtaleforsterker BE2020 Art.nr. 1235 2014-08-28 Dok.nr.: 0156B1 Vestfold Audio AS Sandefjord Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Dette bør

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia

Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER. Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Bruksanvisning I-ØRET HØREAPPARATER Juna, Carista, Acriva, Chronos, Inizia Innhold Modelloversikt 6 Advarsler og sikkerhetsforskrifter 9 Advarsler 9 Sikkerhetsforskrifter 13 Beskrivelse av høreapparatet

Detaljer

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO

BE14 BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO BE14 NO BRUKSANVISNING SPENNINGSTESTER TRT-BA-BE14-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Sikkerhet... 2 Informasjon angående apparatet... 3 Tekniske spesifikasjoner...

Detaljer

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759

Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Brukerveiledning Li-ion grenkutter Tosa M0E-5ET-7.2 IT016759 Kjære kunde Nøkkelfunksjonen til dette apparatet er lang driftstid: batteriet kan lades når som helst og uansett batterinivå og uten å skade

Detaljer

Falck 6709 Magnetkontakt sender

Falck 6709 Magnetkontakt sender Brukerveiledning Falck 6709 Magnetkontakt sender Varenr: 320 067 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Falck 6709 Magnetkontakt sender består av:... 2 Beskrivelse av Falck 6709 Magnetkontakt sender...

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

Phonak Virto Q (Q90/Q70/Q50) Bruksanvisning 14-04/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 2/20 0/V1.0 236-1 029-0

Phonak Virto Q (Q90/Q70/Q50) Bruksanvisning 14-04/FO Printed in Switzerland Phonak AG All rights reserved 2/20 0/V1.0 236-1 029-0 Phonak Virto Q (Q90/Q70/Q50) Bruksanvisning Innhold 1. Velkommen 5 2. Viktig sikkerhetsinformasjon: Les gjennom informasjonen på de neste sidene før du bruker høreapparatet 6 2.1 Advarsler 6 2.2 Informasjon

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO

BS06 BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO BS06 NO BRUKSANVISNING DIGITAL LYDNIVÅMÅLER TRT-BA-BS06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport

Detaljer

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO

BC06 BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO BC06 NO BRUKSANVISNING LUFTFUKTIGHETS- / TEMPERATUR- MÅLEINSTRUMENT TRT-BA-BC06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data...

Detaljer

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58

Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41 1,4 145 7,9 3,6 0,58 Produkt Zinc Air-batteri Modellnavn IEC Nominell Nominell Diameter Høyde Vekt Spenning Kapasitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Detaljer

Passport BTE bruksanvisning

Passport BTE bruksanvisning Passport BTE bruksanvisning Moxi 3G 029_5822-10e_PassportMoxi3G_UG_NOR_noFDA.indd 1 21.09.2012 11:57:47 029_5822-10e_PassportMoxi3G_UG_NOR_noFDA.indd 2 21.09.2012 11:57:47 Innholdsfortegnelse Dine Passport

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2014 2014. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13

Denne bruksanvisningen gjelder for: CE-merket 2014 2014. Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13 Bruksanvisning Denne bruksanvisningen gjelder for: Trådløse modeller Phonak CROS II-312 Phonak CROS II-13 CE-merket 2014 2014 Denne bruksanvisningen gjelder kun CROS-enheten. Se bruksanvisningen for høreapparatet

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 312, RIC 13 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt Oversikt... 2 RIC 312 oversikt... 3 RIC 13 oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette

Detaljer

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning

Innovative Hearing Solutions... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning Innovative Hearing Solutions......................................................... Bak-øret høreapparater Bruksanvisning................................. Innhold Bruksanvisning for BTE (Bak øret) høreapparater

Detaljer

Innhold. Stanley TLM99 1

Innhold. Stanley TLM99 1 Innhold NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave

Nokia sykkelladersett. 3.0. utgave Nokia sykkelladersett 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. utgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia sykkelladersett kan du lade batteriet i en kompatibel

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Innledning til dette heftet

Innledning til dette heftet BRUKSANVISNING BTE13 SP Innledning til dette heftet Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder ditt nye høreapparat. Les gjennom heftet nøye, også delen Advarsel. Dette hjelper deg

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Okayo II trådløs kommunikasjon, guidesystem Bruker- og vedlikeholdsveiledning OKAYO II trådløs kommunikasjon, Guidesystem 16 kanaler 863 865 MHz Okayo II trådløs kommunikasjon, Guidesystem Best. nr.: 1104501

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider

Bedre sammen. Hør livet fra begge sider Bedre sammen Hør livet fra begge sider Livet skal ikke behøve å velge side Det å ikke ha brukbar hørsel på det ene øret kan være vanskelig og kan hindre deg fra å ta ordentlig del i livet. Begrensninger

Detaljer

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO

BA06 BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO BA06 NO BRUKSANVISNING ANEMOMETER TRT-BA-BA06-TC-001-NO Innholdsfortegnelse Informasjon angående bruksanvisningen... 1 Informasjon angående apparatet... 1 Tekniske data... 2 Sikkerhet... 2 Transport og

Detaljer

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker

Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Støypropper Ulike støypropper Ulike støybilder Ulike kundeønsker Tilpassende støypropper etter dine behov og ønsker Spesialstøpte propper Her er en kort presentasjon om hver enkelt propp, du kan lese mer

Detaljer

TA-2 Telefonforsterker

TA-2 Telefonforsterker TA-2 Telefonforsterker Bruker- og vedlikeholdsveiledning TA-2 Telefonforsterker Telefonforsterker TA-2 HMS art. nr.: 020210 Best. nr.: 1104899 Skisser Jackplugg Tonekontroll Volumkontroll Kontroll-lampe

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312

Bak-øret høreapparat. Brukerveiledning. Flair 112 BTE. Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Bak-øret høreapparat Brukerveiledning Flair 112 BTE Flair 112 BTE: Bestillingsnr.: 1101312 Innhold Bruksanvisning for BTE (bak øret) høreapparater Beskrivelse av deler 3 På/Av (M/T/O funksjon) 4 Telespole

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Innhold. Stanley TLM165I 1

Innhold. Stanley TLM165I 1 Innhold Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - Innledning- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaljer

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse

Prexiso P20 - Innholdsfortegnelse Prexiso P0 - Innholdsfortegnelse NO Oppsett av instrumentet - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversikt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Skjerm - - - - - - - - - - -

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på.

Kontroller. ActivSound 75. (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. (2) Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. ActivSound 75 (1) Av/på-bryter Brukes til å slå enheten av og på. () Indikatorlampe Lyser grønt når enheten er på. () Infrarød volumkontroll for mikrofon [Teacher(Lærer) 1 og ] Bruk denne kontrollen til

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brukerhåndbok for Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.1. utgave 2 Om den trådløse laderen Med Nokia trådløs ladeplate DT-900 kan du lade telefonen din eller andre kompatible enheter uten å måtte vikle

Detaljer

BrUksANVISNING. rite

BrUksANVISNING. rite BrUksANVISNING rite Takk Takk for at du valgte vårt produkt til å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp for deg har vi lagt stor vekt på å sørge for at det nye høreapparatet ditt

Detaljer

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører:

HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Denne boken tilhører: HØR HER! Håndbok om høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler Denne boken tilhører: 2 Unngå bakgrunnsstøy. INNHOLDSFORTEGNELSE HØREAPPARAT Høreapparatmodell Batteri, propper, slange/receiver Kontaktperson

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1

FM-system CM-1. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FM-system CM-1 FM-system CM-1 Bruker- og vedlikeholdsveiledning FM-system CM-1 FM-system CM-1, komplett HMS art. nr. 148430 Art. nr. 1104956 CM-1, sender HMS art. nr. 135064 Art. nr. 1104955 CM-1, mottaker HMS art. nr.

Detaljer

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte

Enda bedre hørsel. Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Enda bedre hørsel Bruk av høreapparat på en funksjonell måte Velkommen tilbake til en verden fylt av lyder Nå som du har tatt steget ut for å utbedre hørselen, vil du se at enkelte justeringer vil være

Detaljer