Pure micon. Bruksanvisning. Livet høres fantastisk ut.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pure micon. Bruksanvisning. www.bestsound-technology.no. Livet høres fantastisk ut."

Transkript

1 Pure micon Bruksanvisning Livet høres fantastisk ut.

2 Innhold Velkommen 4 Høreapparatene dine 5 Bli kjent med høreapparatene dine 5 Komponenter og navn 6 Kontroller 7 Innstillinger 10 Batteristørrelse og Click Domer 11 Serviceinformasjon 12 Advarsel mot for høyt lydtrykk 12 Batterier 13 Skifte ut batterier 13 Lade opp oppladbare batterier 14 Daglig bruk 15 Slå på og av 15 Sette inn 17 Ta ut 19 Justere volumet 20 Skifte lytteprogram 20 Videre justeringer (valgfritt) 21 Bruke to høreapparater 21 På telefonen 22 Telefonprogram 22 Automatisk bytting av program (AutoPhone) 23 2 Innhold

3 Teleslyngeanlegg 25 Telespoleprogram og fjernkontroll 25 Vedlikehold og pleie 26 Rengjøring 26 Tørke 27 Lagring 27 Skifte ut Click Domer 27 Feilsøking 29 Viktig informasjon 30 Tiltenkt bruk 30 Symbolforklaringer 30 Transport- og lagringsbetingelser 30 Informasjon om bortskaffelse 31 Konformitetsinformasjon 32 Viktig sikkerhetsinformasjon 33 Personsikkerhet 33 Produktsikkerhet 35 Dine notater 37 3

4 Velkommen Takk for at du velger våre høreapparater til å følge deg gjennom hverdagen din. Som alt annet nytt, vil det ta litt tid før du blir kjent med det. Dette dokumentet, med støtte fra høreapparatspesialisten din, vil hjelpe deg. Du vil fort sette pris på fordelene og den bedre livskvaliteten høreapparatet ditt tilbyr. FORSIKTIG Les nøye og helt gjennom denne bruksanvisningen og følg sikkerhetsinformasjonen i dette dokumentet for å unngå skade eller personskade. Bruk høreapparatet hver dag og hele dagen for å få det meste ut av det. Spesielt etter lengre perioder med hørselstap, anbefales dedikert hørselsopplæring, med en høreapparatspesialist eller hjemme. 4 Velkommen

5 Høreapparatene dine Bli kjent med høreapparatene dine Det anbefales at du gjør deg kjent med de nye høreapparatene dine. Med apparatene dine i hånden, prøv å bruke kontrollene og legg merke til hvor de fnnes på apparatet. Dette vil gjøre det enklere for deg å kjenne og trykke på kontrollene mens du bruker høreapparatene. NB! u Ikke dra i lydgiverforbindelsen da dette kan skade høreapparatene dine. Dersom du har problemer med å trykke på kontrollene på høreapparatene dine mens du bruker dem, kan du spørre høreapparatspesialisten din om muligheten for en fjernkontroll. Høreapparatene dine 5

6 Komponenter og navn ૠ ૡ ૠ ૠ ૡ Click Dome ૠ Lydgiver ૡ Lydgiverledning ૡ Mikrofonåpningerૠ ૠ ૠ ૠ Vippebryter (standard), eller ingen ૠ trykknapp ૡ ૡ ૡ ૡkontroll (valgfritt) ૡ ૠ ૡ 6 Høreapparatene dine Ladekontakter (valgfritt) Batteriluke Sideindikator (rød = høyre øre, blå = venstre øre) Lydgiverforbindelse

7 Kontroller Med kontrollene kan du, for eksempel, justere lydstyrken eller skifte lytteprogrammer. Høreapparatene dine har enten en trykknapp eller en vippebryter eller ingen kontroll i det hele tatt. Høreapparatspesialisten har lagt funksjonene du ønsker til kontrollene. Be høreapparatspesialisten om å merke dine kontroller og deres funksjoner på de følgende sidene. Kontroll Venstre Høyre Trykknapp Vippebryter Ingen kontroll Høreapparatene dine 7

8 Du kan også bruke en fjernkontroll. Trykknapp Funksjon Venstre Høyre Programendring Øk lydstyrke Reduser lydstyrke Standby/slå på trykk kort, trykk i 2 sekunder 8 Høreapparatene dine

9 Vippebryter Funksjon Venstre Høyre Program opp/ned Lydstyrke opp/ned Tinnitusstøynivå opp/ned SoundBalance (diskantkontroll) Standby/slå på trykk kort, trykk i 2 sekunder, trykk i 5 sekunder Høreapparatene dine 9

10 Innstillinger Be høreapparatspesialisten om å merke dine individuelle innstillinger på de følgende sidene. Lytteprogrammer Les mer i delen "Skifte lytteprogram". Funksjoner Oppstartsforsinkelse gjør det mulig å sette inn høreapparater uten pipelyd. Les mer i delen "Slå på og av". e2e wireless muliggjør samtidig kontroll av begge høreapparater. Les mer i delen "Bruke to høreapparater". AutoPhone bytter automatisk til telefonprogrammet når telefonrøret føres nært øret. Les mer i delen "På telefonen". 10 Høreapparatene dine

11 Tilleggsutstyr Fjernkontroll Lydstreamer Lader Batteristørrelse og click domer Batterier Ikke-oppladbare (størrelse 312) Oppladbare (størrelse 312) Utskiftbare click domer Click Dome enkel (åpen eller lukket) Størrelse Click Dome delvis åpen Click Dome dobbel Tilpasset skall Click propp Høreapparatene dine 11

12 Serviceinformasjon Serienumre Venstre: Høyre: Servicedatoer 1: 2: 3: 4: 5: 6: Din høreapparatspesialist Kjøpsdato: ADVARSEL Hvis det maksimale utgangslydtrykket overstiger 132 db SPL (målt etter IEC med øresimulator) må man ta spesielle hensyn ved tilpassing og bruk, da det er fare for å skade hørselen ytterligere. 12 Høreapparatene dine

13 Batterier Når batteriet er svakt blir lyden svakere eller du hører et varselsignal. Det avhenger av batteritypen hvor lang tid det er igjen til du må skifte ut eller lade opp batteriet. Skifte ut batterier Fjern tomme batterier med én gang og kast de i henhold til lokale bestemmelser. Husk å alltid ha med deg ekstra batterier. Ta ut: u Åpne batteriluken. Batteriet faller ut når batteriluken er helt åpen. u Hvis batteriet ikke faller ut, dunker du apparatet lett eller bruker magnetpinnen. Magnetpinnen er tilgjengelig som et tilleggsutstyr. Batterier 13

14 Sette inn: u Fjern beskyttelsesflmen fra det nye batteriet. u Sett inn batteriet med "+"-symbolet vendt opp (se bildet). u Lukk batteriluken forsiktig. Hvis du føler motstand er ikke batteriet satt helt inn. Ikke forsøk å lukke batteriluken med makt. Det kan bli skadet. Lade opp oppladbare batterier Lad opp oppladbare batterier før første gangs bruk. u Følg anvisningene i laderens bruksanvisning for å lade opp batteriene. Etter mange ladinger og utladinger, kan batteriets levetid reduseres. Hvis dette skjer, skifter du ut det oppladbare batteriet med et nytt. For å gjøre dette, følger du anvisningene for utskifting av ikke-oppladbare batterier. 14 Batterier

15 Daglig bruk Slå på og av Du har flere valgmuligheter for å slå høreapparatene på eller av. Via batteriluken: u Slå på: Lukk batteriluken. Standard lydstyrke og lytteprogram er stilt inn. u Slå av: Åpne batteriluken. Etter lading: u Slå på: Ta apparatene ut av laderen. Tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram er stilt inn. Via trykknapp eller vippebryter: u Slå på eller av: Trykk på trykknappen eller vippebryteren. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Etter påslåing, stilles tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram inn. Daglig bruk 15

16 Via fjernkontroll: u Følg anvisningene i fjernkontrollens bruksanvisning. Etter påslåing, stilles tidligere brukt lydstyrke og lytteprogram inn. Når du bruker høreapparatene, kan et ekstra signal indikere når et apparat er slått på eller av. Ta ut batteriene dersom høreapparatene ikke skal brukes på flere dager. Når oppstartsforsinkelsen er aktivert, slås høreapparatene på etter en forsinkelse på flere sekunder. I løpet av denne tiden kan du sette inn høreapparatene uten å oppleve ubehagelige pipelyder. "Oppstartsforsinkelse" kan aktiveres av høreapparatspesialisten din. 16 Daglig bruk

17 Sette inn Høreapparatene dine har blitt fninnstilt for ditt høyre og venstre øre. Fargelagte markører indikerer siden: rød markør = høyre øre blå markør = venstre øre Slik setter du inn høreapparatet: u Hold lydgiverledningen etter den bøyde delen. u Sett click domen forsiktig inn i ørekanalen. u Vri den noe til den sitter godt fast. Åpne og lukk munnen for å unngå at luft samles i ørekanalen. u Løft høreapparatet og før det over øvre del av øret. FORSIKTIG Skadefare! u Sett inn click domen forsiktig og ikke for dypt inn i øret. Daglig bruk 17

18 Sett inn høyre høreapparat med høyre hånd og venstre høreapparat med venstre hånd. Dersom du har problemer med å sette inn click domen, bruker du den andre hånden til å forsiktig dra ned øreflippen. Dette åpner ørekanalen og gjør det enklere å sette inn click domen. Den ekstra sportslås hjelper til med å holde ørestykket sikkert på plass i øret. Slik setter du sportslås i posisjon: u Bøy sportslås og plasser den forsiktig inn i øret (henvis til bildet). 18 Daglig bruk

19 Ta ut u Løft høreapparatet og før det over øvre del av øret. u Dersom høreapparatet er utstyrt med et tilpasset skall eller en Click propp, fjerner du denne ved å dra den lille uttrekkstråden mot bakhodet. u For alle andre click domen: Grip lydgiveren i ørekanalen med to fngre og dra den forsiktig ut. FORSIKTIG Skadefare! u I svært sjeldne tilfeller kan click domen forbli i øret når høreapparatet fjernes. Hvis dette skjer, må du få click domen fjernet av en person i helsevesenet. Rengjør og tørk høreapparatene dine etter bruk. Les mer i delen "Vedlikehold og pleie". Daglig bruk 19

20 Justere volumet Høreapparatene dine justerer automatisk lydstyrken etter lyttesituasjonen. u Dersom du foretrekker å justere lydstyrken manuelt, trykker du på trykknappen eller vippebryteren, eller bruker en fjernkontroll. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Et ekstra signal kan indikere endringen av lydstyrken. Skifte lytteprogram Lytteprogrammer endrer egenskapene på lyden som kommer gjennom høreapparatet. De hjelper deg med å velge det beste oppsettet for hver lyttesituasjon. Et ekstra signal kan indikere endring av lytteprogrammet. u For å skifte lytteprogrammet, trykker du på trykknappen eller vippebryteren, eller bruker en fjernkontroll. Se delen "Kontroller" og delen "Innstillinger" for dine personlige innstillinger og for en liste over lytteprogrammene dine. Dersom AutoPhone-funksjonen er aktivert, bytter lytteprogrammet automatisk til et telefonprogram når telefonrøret er nært øret. Les mer i delen "På telefonen". 20 Daglig bruk

21 Videre justeringer (valgfritt) Kontrollene på høreapparatene dine kan også brukes for å endre, for eksempel, SoundBalance (diskantkontroll) eller tinnitusstøynivået. SoundBalance (diskantkontroll) lar deg justere bass og diskant etter dine behov. Se delen "Kontroller" for dine personlige innstillinger. Bruke to høreapparater Svært sjeldent er bare ett øre påvirket av hørselstap, derfor sikrer bruk av to høreapparater at du forbedrer hørselen din i alle situasjoner slik at du bedre kan ta del i ditt daglige liv. Når du kontrollerer to apparater har du følgende muligheter til å, for eksempel, skifte lytteprogrammet: Du kan kontrollere hvert høreapparat separat. Du kan kontrollere begge høreapparater samtidig. Høreapparatspesialisten din må aktivere "e2e wireless"- funksjonen, som gjør det mulig for begge høreapparater å utveksle informasjon. Du kan deretter bruke enten en fjernkontroll eller brukerkontrollene på ett av apparatene for ønsket funksjon, f.eks. endring av lydstyrke. Kontrollelementene til begge apparater kan til og med stilles inn forskjellig, slik at du får den kontrollen du virkelig trenger. Daglig bruk 21

22 På telefonen Når du er på telefonen, holder du telefonrøret noe over øret. Høreapparatet og telefonrøret må være på linje med hverandre. Snu røret litt slik at øret ikke dekkes helt til. Telefonprogram Det kan hende at du foretrekker en bestemt lydstyrke når du bruker telefonen. Be høreapparatspesialisten om å konfgurere et telefonprogram. u Bytt til telefonprogrammet når du snakker i telefonen eller bruk den automatiske programbryteren. Hvorvidt et telefonprogram eller den automatiske programbryteren er konfgurert for hørselsapparatet ditt er oppført i delen "Innstillinger". 22 På telefonen

23 Automatisk bytting av program (AutoPhone) Høreapparatene dine kan automatisk velge telefonprogrammet når du holder telefonrøret nært øret. Når du avslutter telefonsamtalen, aktiveres tidligere brukt program. Hvis du vil bruke denne funksjonen, ber du høreapparatspesialisten din om å gjøre følgende: Aktivere AutoPhone-funksjonen. Kontrollere telefonrørets magnetiske felt. For automatisk bytting av program, registrerer høreapparatet ditt telefonrørets magnetiske felt. Ikke alle telefoner lager et magnetfelt som er sterkt nok til å aktivere AutoPhone-funksjonen. Dersom dette skjer, kan du bruke AutoPhone-magneten, som er tilgjengelig som et tilleggsutstyr og feste det til telefonrøret. NB! u Se bruksanvisningen for AutoPhone-magneten for forklaring om hvordan du plasserer magneten. u Bruk bare den godkjente AutoPhone-magneten. Spør høreapparatspesialisten din om dette tilbehøret. På telefonen 23

24 NB! Magneter kan forstyrre elektriske apparater og slette lagrede data. u Hold magneter unna datamaskiner, skjermer, fjernsyn, lagringsmedier og annet elektronisk utstyr/apparater. ADVARSEL Fare for påvirkning av hjerte-lungemaskiner! u Bruk bare en magnet når den er ved en trygg avstand fra hjerte-lungemaskiner, som pacemakere eller magnetiske klaffer. For eksempel, sikker avstand mellom en pacemaker og en magnet må være minst 10 cm. 24 På telefonen

25 Teleslyngeanlegg Mange telefoner samt offentlige steder som teatre tilbyr lydsignalet (musikk og tale) gjennom et teleslyngeanlegg. Med dette anlegget, kan høreapparatene dine motta ønsket signal direkte uten forstyrrende støy i miljøet. Du kan vanligvis kjenne igjen teleslyngeanlegg med enkelte symboler. Be høreapparatspesialisten om å konfgurere et telespoleprogram. u Bytt til telespoleprogrammet når du er på et sted med et teleslyngeanlegg. Informasjon om hvorvidt telespoleprogrammet er konfgurert for høreapparatet ditt er oppført i dele "Innstillinger". Telespoleprogram og fjernkontroll NB! For instrumenter med trådløs tilkoblingsmulighet: Når telespoleprogrammet er aktivt, kan fjernkontrollen lage en pulserende lyd. u Bruk fjernkontrollen ved en større avstand enn 10 cm. Teleslyngeanlegg 25

26 Vedlikehold og pleie Våre hørerapparater er så robuste at de gir pålitelig bruk i flere år. Det er derimot viktig at du tar vare på apparatene dine og følger noen grunnleggende regler, som snart vil bli en vane. Rengjøring Av hensyn til hygiene og for å opprettholde funksjonalitet, må du rengjøre høreapparatene dine hver dag. NB! u Ikke la høreapparatet komme ned i vann. u Rengjør høreapparatene med en myk, tørr klut. u Når du bruker en Click Dome, rengjører du den ved å klemme på tuppen av domen. u Spør høreapparatspesialisten om anbefalte rengjøringsprodukter, et spesielt vedlikeholdssett og ytterligere informasjon om hvordan du holder høreapparatene i god stand. u For en grundigere profesjonell rengjøring, tar du apparatene dine til høreapparatspesialisten. 26 Vedlikehold og pleie

27 Tørke u Tørk høreapparatene dine over natten. u Spør høreapparatspesialisten om anbefalte tørkeprodukter. Lagring u Når høreapparatene ikke skal brukes på lengre tid, oppbevarer du dem med åpen batteriluke (og med batteriene tatt ut) i et tørkesystem for å forhindre at fukt kommer inn. Skifte ut click domen Av og til kan det hende at du vil skifte ut click domene. Fremgangsmåten for utskifting av øclick dome avhenger av type dome. I delen "Innstillinger", har høreapparatspesialisten merket din type click dome. Vedlikehold og pleie 27

28 Skifte ut Click-domer Dersom du har problemer med å fjerne den gamle Click Dome, bruker du innpakningen til Click Dome eller fjerningsverktøyet: Fjerningsverktøyet er tilgjengelig som et tilleggsutstyr. Slik skifter du ut Click Dome: u Følg anvisningene på innpakningen til Click Dome eller anvisningene som fulgte med fjerningsverktøyet. u Vær spesielt nøye med at den nye Click Dome klikker på plass. click Skifte ut Click Molds eller tilpassede skall u Spør høreapparatspesialisten din. 28 Vedlikehold og pleie

29 Feilsøking Problem Lyden er svak. Høreapparatet avgir pipelyder. Lyden er fordreid. Høreapparatet sender ut signallyder. Høreapparatet fungerer ikke. Mulig løsning Øk lydstyrken. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Rengjør eller skift ut click domen. Prøv å sette inn domen igjen så det sitter godt. Demp lydstyrken. Rengjør eller skift ut click domen. Demp lydstyrken. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Rengjør eller skift ut click domen. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Slå på høreapparatet. Lukk batteriluken helt forsiktig. Skift ut eller lad opp det tomme batteriet (avhengig av batteritypen). Kontroller at batteriet settes inn på riktig måte. Oppstartsforsinkelsen er aktiv. Vent flere sekunder og forsøk på nytt. Ta kontakt med din høreapparatspesialist dersom du støter på ytterligere problemer. Feilsøking 29

30 Viktig informasjon Tiltenkt bruk Høreapparater er ment å skulle forbedre hørselen til hørselshemmede personer. Diagnoser og foreskriving av et høreapparat må gjøres av en høreapparatspesialist, dvs., akustikere, audiologer eller øre-, nese-, halsleger. Bruk kun høreapparatene og tilleggsutstyr som beskrevet i denne brukerveiledningen. Symbolforklaringer Viser en situasjon som kan føre til alvorlige, moderate eller mindre skader. Indikerer mulig materiell skade. Råd og tips om hvordan du best kan håndtere enheten Transport- og lagringsbetingelser Under lengre perioder med transport og lagring, må du observere følgende betingelser: Lagring Transport Temperatur C C Relativ % 5-90 % luftfuktighet Lufttrykk hpa hpa Andre betingelser kan gjelde for andre deler, som bat- 30 Viktig informasjon

31 terier. Informasjon om bortskaffelse Innenfor EU er det merkede utstyret omfattet av "Europaparlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF datert 27. januar 2003 vedrørende kassert elektrisk og elektronisk utstyr". Med tilføyelser i "Direktiv 2003/108/EF" (WEEE). NB! u Resirkuler høreapparat, tilbehør og emballasje i henhold til nasjonale forskrifter. NB! u For å unngå miljøforurensning, må du ikke kaste batteriene sammen med husholdningsavfallet. u Resirkuler eller kast batterier i henhold til nasjonale bestemmelser, eller lever dem til din høreapparatspesialist. Viktig informasjon 31

32 Konformitetsinformasjon Med CE-sertifseringen bekrefter Sivantos samsvar med EU-direktiv 93/42/EEC angående medisinsk 0123 utstyr. Når det gjelder produktene med e2e wireless 2.0, bekrefter Sivantos også at det er samsvar med det europeiske direktivet 99/5/EC (R&TTE) angående terminale radio- og telekommunikasjonsenheter. 32 Viktig informasjon

33 Viktig sikkerhetsinformasjon Personsikkerhet FORSIKTIG Skadefare! u Alltid bruk lydgiverledningen med en click dome. u Forviss deg om at domen er helt festet. ADVARSEL Fare for påvirkning av elektronisk utstyr! u I områder hvor bruk av elektroniske eller trådløse enheter er begrenset, må du sjekke om enheten din må slås av. ADVARSEL Fare for innvirkning på brukerens gjenværende hørsel. u Bruk bare høreapparater som har blitt spesielt tilpasset for dine behov. ADVARSEL Skadefare! u Ikke bruk enheter som har åpenbare skader og returner dem til salgsstedet. Viktig sikkerhetsinformasjon 33

34 ADVARSEL Eksplosjonsfare! u Ikke bruk høreapparatet ditt i eksplosive atmosfærer (f.eks. i gruver). ADVARSEL Kvelningsfare! Høreapparatet ditt inneholder små deler som kan svelges. u Hold høreapparat, batterier og tilbehør utenfor rekkevidde for barn og psykisk utviklingshemmede. u Ved svelging av deler, oppsøk straks lege eller sykehus. Vi tilbyr spesialhøreapparater til spedbarn og små barn. u Be din høreapparatspesialist om hjelp. 34 Viktig sikkerhetsinformasjon

35 Produktsikkerhet NB! Batterier med lekkasje skader høreapparatet. u Ta ut batteriene dersom høreapparatet ikke skal brukes for en lengre tidsperiode. u Slå av høreapparatet når det ikke er i bruk for å spare batteriet. NB! u Beskytt høreapparatet ditt mot ekstrem varme. Ikke utsett dem for direkte sollys. NB! u Ikke tørk høreapparatet i mikrobølgeovnen. NB! Forskjellige typer sterk stråling, f.eks. under røntgen- eller MRI-hodeundersøkelser, kan skade høreapparater. u Ikke bruk høreapparatet under disse eller lignende prosedyrer. Svakere stråling, f.eks. fra radioutstyr eller flyplassikkerhet, skader ikke høreapparatet. Viktig sikkerhetsinformasjon 35

36 NB! u Beskytt høreapparatet ditt mot høy fuktighet. Ikke bruk dem i dusjen, eller når du tar på deg makeup, parfyme, aftershave, hårspray eller solkrem. Bare for to apparater eller for bruk av en fjernkontroll: I noen land er det restriksjoner på bruk av trådløst utstyr. u Kontakt lokale myndigheter for videre informasjon. NB! Høreapparatet ditt er utviklet for å overholde internasjonale standarder om elektromagnetisk kompatibilitet, men interferens med nærliggende elektroniske apparater kan oppstå. Dersom dette skjer, flytter du unna kilden til interferens. 36 Viktig sikkerhetsinformasjon

37 Landsspesifikk Dine notater informasjon Landsspesifikk Dine informasjo notater 37

38 Legal Manufacturer Sivantos GmbH Henri-Dunant-Strasse Erlangen Germany Phone Postadresse: Sivantos AS PB 378 Sentrum 0102 OSLO Besøksadresse: Nedre Vollgate OSLO Sivantos AS bruker varemerket Siemens i henhold til kontrakt med Siemens AG. Bording A/S Document NoA91SAT T NO-DNK / D Master Rev03, Siemens AG,

Sikkerhetshåndbok for høreapparater

Sikkerhetshåndbok for høreapparater Sikkerhetshåndbok for høreapparater Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 Tiltenkt bruk 3 Symbolforklaringer 4 Generelle advarsler 5 Advarsel for høyt utgangslydtrykk 6 BTE eller RIC eller i-øret modeller 12

Detaljer

Tandem bruksanvisning

Tandem bruksanvisning Tandem bruksanvisning Innholdsfortegnelse Dine Tandem høreapparater...1 Oversikt over Tandem høreapparatene... 2 Funksjonene til Tandem høreapparatene... 6 Sette høreapparatene dine på ørene... 7 Skru

Detaljer

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5

CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 CHRONOS 9 CHRONOS 7 CHRONOS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av høreapparatet med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp

Detaljer

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5

VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 VERAS 9 VERAS 7 VERAS 5 Micro og Compact Power BTE Bak-øret høreapparater BRUKSANVISNING INNHOLD Introduksjon 7 Beskrivelse 8 Plassering av apparat med ørepropp 10 Fjerning av apparat og ørepropp 12 Plassering

Detaljer

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt

Installasjons- og bruksanvisning. smart alert -system Hør hjemmet ditt Installasjons- og bruksanvisning smart alert -system Hør hjemmet ditt Velkommen INNLEDNING 1 Takk for at du har valgt Smart Alert -systemet. Du har valgt riktig:smart Alert-systemet gir deg uavhengighet

Detaljer

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger

BRUKSANVISNING dream SerieN. D-FA modell Ørehenger BRUKSANVISNING dream SerieN D-FA modell Ørehenger Ditt widex høreapparat (Fylles ut av audiografen) DREAM440 DREAM330 DREAM220 DREAM110 Program: Master Musikk TV Komfort Reversert fokus Telefon T M+T Zen

Detaljer

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920

Lydprosessoren Nucleus CP910 og CP920 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12

Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Bærbar trådløs høyttaler MD-12 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Om ekstrautstyret 4 Taster og deler 4 Lade høyttaleren 4 Slå

Detaljer

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W

JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W JBL PowerUp trådløs, oppladbar høyttaler for Nokia, MD-100W 1.2. utgave 2 Innhold Om høyttaleren 3 Om Qi 3 Om Bluetooth-tilkobling 4 Knapper og deler 5 Slå høyttaleren på 6 Koble høyttaleren sammen med

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by:

NO bruksanvisning. besøk også www.phonicear.com. Manufactured by: Manufactured by: Kongebakken 9 2765 Smørum Denmark Phone: +45 3917 7101 Fax: +45 3927 7900 E-mail: mail@phonicear.com Din forhandler: NO bruksanvisning 2008 Phonic Ear A/S besøk også www.phonicear.com

Detaljer

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104

Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 NO Sikkerhetsveiledning PCH-1004 / PCH-1104 7019171 ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 225

Brukerhåndbok Nokia 225 Brukerhåndbok Nokia 225 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 225 Innhold Sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kort, batteri og minnekort 4 Lade batteriet 6 Låse eller låse opp tastene

Detaljer

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506

Din bruksanvisning DORO PHONEEASY 610 http://no.yourpdfguides.com/dref/4129506 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for DORO PHONEEASY 610. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på DORO PHONEEASY 610 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok

Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok Nokia Bluetooth-headset BH-902 Brukerhåndbok 9203799 1. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret HS-76W er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav

Detaljer

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen

Les dette først. Sikkerhetsinformasjon. Informasjon for denne maskinen Les dette først Sikkerhetsinformasjon Informasjon for denne maskinen Les denne håndboken nøye før du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Før du bruker maskinen bør du lese "Sikkerhetsinformasjon"

Detaljer

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC

Brukerveiledning. Mobilt Bredbånd. ZTE MF110 for PC/MAC Brukerveiledning Mobilt Bredbånd ZTE MF110 for PC/MAC Mobilt Bredbånd innhold Velkommen 3 Din startpakke inneholder 3 Bli kjent med ditt modem 4 Klargjør ditt modem 4 Installasjonsveiledning 5 Koble til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok

Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok Hurtigoppstarts- & feilsøkingshåndbok I NNHOLDSFORTEGNELSE Produktregistrering 2 Viktig informasjon 2 Grunnleggende prinsipper for datamaskiner 4 Sikkerhet og komfort... 4 Sikkerhetsforanstaltninger...

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 1110. 9240158 3. utgave Brukerhåndbok for Nokia 1110 9240158 3. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-70 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

FAX L360 Brukerhåndbok

FAX L360 Brukerhåndbok FAX L360 Brukerhåndbok Dette utstyret retter seg etter vesentlige krav i EC direktiv 1999/5/ EC. Vi erklærer at dette produktet etterkommer EMC kravene i EC direktiv 1999/5/EC ved nominell spenning på

Detaljer

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING

Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Receiver-In-Canal RIC 10 BRUKSANVISNING Innhold Oversikt RIC 10 Oversikt... 4 Forberedelser Batterier... 5 Batterivarsel... 7 Låsbar batteriskuff... 7 Sette i og ta ut... 9 Betjening Av & på... 11 Styrkekontroll...

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668

Din bruksanvisning SAMSUNG SGH-I780 http://no.yourpdfguides.com/dref/783668 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren:

Vi anbefaler derfor på det sterkeste at følgende kontroller utføres før det gjøres permanente endringer på en dør for å montere kjæledyrdøren: Viktig merknad Les alle disse instruksjonene FØR du monterer SureFlap kjæledyrdør for mikrochip. Det er viktig å kontrollere om det er metall i substratet kjæledyrdøren skal festes i. Hvis det er tilfellet,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer