Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»"

Transkript

1 Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold til å kartlegge hvilke arbeidsområder man ønsket å jobbe videre med i et eventuelt nytt prosjekt. Følgende arbeidsområder kom frem som ønskede arbeidsområder å jobbe videre med: Bedre kommunikation og samhandling mellom avdelinger og spesialiteter som behandler pasienter Bedre kommunikation og samhandling mellom avdelinger og støttefunksjoner som de enkelte avdelinger benytter Bedre kommunikation og informationsflyt mellom sykehus og primærhelsetjeneste og pasient Bidra til smartere planlegging av ressurser i forhold til pasienter og deteksjon av flaskehalser Bedre utnyttelse av kunnskap i ressursdatabase og oppslagsverk i behandling av pasinter På bakgrunn i dette ble det jobbet med å etablere prosjektet «Klinisk kommunikation» hvor det ble tatt utgangspunkt i de overstående punkter, og punktene ble ytterligere nedbrudt i arbeidspakker. Den ble det avholdt en workshop med utvalgte klinikere i Region Sjælland der man tok utgangspunkt i flere ulike arbeidspakker som så ble prioritert. I tillegg var det anledning til å komme med andre ønsker og forslag. Kapittel 1 til 7 viser de ulike oppgavene som ble prioritert, mens kapittel 8 viser de punkter som ble foreslått under workshop. I kapittel 9 vises brukernes prioritering av oppgavene 1 Bedre kommunikation og samhandling mellom avdelinger og spesialiteter som behandler pasienter 1.1 Støtte nye krav til overføring av pasienter mellom avdelinger. Det forventes nye krav i forbindelse med at pasienter overføres mellom avdelinger i et pasientforløp. Foreløbig mangler det klare tilbakemeldinger på disse kravene, men spesielt fra Nykøbing Falster forventer vi å få en del innspill ettersom systemet blir brukt på flere avdelinger. Kommentar fra Workshop: Man må ta høyde for at pasienter kan være registrert på flere avdelinger samtidig (f.eks dersom pasienten gjennomfører en røntgenundersøkelse mens pasienten tilhører en kirurgisk avdeling. Det må da taes høyde for at det f.eks kan være registrert to behandlende leger for pasienten. (En behandlende lege på stamavdelingen og en lege på avdelingen som foretar røntgenundersøkelse)

2 2 Bedre kommunikation og samhandling mellom avdelinger og støttefunksjoner som de enkelte avdelinger benytter 2.1 Booking av ressurser IMATIS Visi viser i dag øyeblikksbilde (livebilde) for de enkelte avdelinger. For en god arbeidsflyt innad på sykehuset eller på tvers av sykehus er det behov for å booke ressurser fremover i tid. De bookede ressurser vil så overføres til IMATIS Visi. Se vedlagte designforslag «Designforslag Booking» for en første utkast til design Figur 1: Booking av person, rom og utstyr

3 Figur 2: Booking av Portør, Servicefunksjoner og vasketjenester 2.2 Sykesignal Det foreslås at sykesignalanlegg som brukes på de enkelte avdelinger integreres med IMATIS Visi på en slik måte at statusen på syksignalanlegget også vises på de enkelte rom. Dette er noe Imatis allerede har gjort på andre sykehus. 2.3 Integrasjon mot instrumenter Det foreslås at IMATIS integreres mot instrumenter på avdelingene. Det er da tenkt at data fra instrumenter vises i IMATIS Visi og at dersom instrumentene viser verdi som er utenfor normale grenser så markeres dette. Det kan også tenkes at man kan klikke på cellen som viser instrumentdata og få opp en grafisk visning av instrumentdataene. 3 Bedre kommunikation og informationsflyt mellom sykehus og primærhelsetjeneste og pasient 3.1 Rompanel / Pasientens eget Whiteboard Det foreslås å lage en visning for å kunne sette opp enkeltceller i et Whiteboard for en bestemt pasient. Bruksområder for dette kan være flere, men muligheter kan være: - Visning av informasjon for et bestemt rom (Dørdisplay) på fastmonterte devicer. Denne visningen kan da være til hjelp for klinikere og støttepersonell som typisk går rundt mellom

4 - de ulike stuer. F.eks kan vaskepersonell som har vasket et rom kvittere for dette inne på rommet. Pasienten eller pasientens pårørende kan se sitt eget Whiteboard slik at pasienter kan følge med på status etc for sin egen behandling. Dette kan også brukes til å inndra pasienten å aktivt involvere seg i sin egen behandling. Man kan tenke at pasienten selv skal registrere informasjon i enkelte celler som så blir synlig for avdelingen.

5 Figur 3: Prinsippet med oppsett av Romdisplay/Pasientvisning

6 3.2 Informationstavle for pasienter på venterom Det er behov for å kunne ha en dynamisk side for å gi pasienter informasjon. I dag henges plakater ut rundt på sykehus. F.eks. henger det i Nykøbing Falster plakater i forhold til fugleinfluensa på oppholdsrom for pasienter. 3.3 Beregne ventetider IMATIS Visi har i dag nok informasjon til å beregne generelle ventetider på avdelingen og presentere dette for pasienter. Dette er aktuelt å vise på mange avdelinger. Visning på informasjonstavle på venterom kan være aktuelt 3.4 Patient/Pårørende involvering/informering Flere ønsker i forhold til pasient/pårørendeinvolvering 3.5 Selvinnsjekk Det ble i prosjektet satt opp en selvinnsjekkterminal som kunne brukes av pasienter til å registrere ankomst og noe informasjon om pasient. Dette ble ikke utprøvd i tilstrekkelig skala. Imatis har kunder som bruker selvinnsjekksterminaler og som har stor nytte av dette.

7 3.6 Kommunikasjon med pasienter i pasientens hjem 3.7 Innhenting av data fra instrumenter tilkoplet pasienten, mens pasienten er i sitt hjem. Det foreslås å se på muligheten for at data kan innsamles fra pasienter som har ekstra behov for oppføling mens de er i sitt hjem (f.eks mens de er på Orlov) og overføres til de avdelinger som behandler pasienten.

8 4 Bidra til smartere planlegging av ressurser i forhold til pasienter og deteksjon av flaskehalser 4.1 Utvikling av forbedret verktøy for statistikkutrekk Gjennom prosjektet «Klinisk Overblikk» er det blitt laget noen statistikker og rapporter. Det må erkjennes at resultatet av statistikkarbeidet som ble gjort i prosjektet «Klinisk Overblikk» har mangler i forhold til brukervennlighet i forhold til å utarbeide statistikker og rapporter Kommentar fra Workshop: I forbindelse med gjennomgang av oppgaven ble det tatt opp at det bør være mulig å hente opp en oversikt over «sine» pasienter historisk. Det ble også tatt opp at det må logges hvem som kikker på de ulike statistikkrapporter. 4.2 Utvikling av publiseringsløsning for utarbeidede statistikker Gjennom prosjektet «Klinisk Overblikk» er det blitt publisert noen statistikker og rapporter. Det må erkjennes at publisering av statistikker har mangler i forhold til brukervennlighet, og i forhold til å bestemme hvem som skal ha tilgang til de ulike statistikker og rapporter.

9 4.3 Forbedret visning av Historikk Kommentar fra Workshop: Det ble tatt opp under workshop at man skal ha mulighet for å kun se sluttresultatet på oversiktstavlen (Det vil si resultatet på tavlen når pasienten skrives ut). Det bør også være et krav at det logges hvem som åpner historikkapplikasjon. 4.4 Følge historielogg på tvers av avdelinger Det foreslås utvidelser som gjør at histore på pasienter kan vise flaskehalser mellom ulike avdelinger 5 Bedre utnyttelse av kunnskap i ressursdatabase og oppslagsverk i behandling av pasinter 5.1 Standardiserte Behandlingsforløp I prosjektet Klinisk Overblikk ble det presentert ideer og forslag til standardiserte behandlingsforløp. Oppgaven med å lage et verktøy for å administrere standardiserte behandlingsforløp ble aldri helt klarlagt. Imatis har i «Designforslag Booking» laget et første utkast til administrering av steg i et standardiserte behandlingsforløp. Tanken er så at man kan booke et standardisert behandlingsforløp og velge å legge til ekstra steg eller fjerne steg fra den forhåndkonfigurerte listen. De ulike stegene i et behandlingsforløp kan så overføres til IMATIS Visi (f.eks som en sjekkliste som Køge

10 Operasjonsgang bruker i deres Whiteboard, eller til et ikon i Plan- kolonne som har en tilsvarende visning som blodprøveikoner. F.eks at 5/12 steg er fullført) Kommentar fra Workshop: Det ble kommentert at D4 og Imatis bør ha samme skjema for de enkelte forløp. Det betyr at behandlingsstegene i Imatis må kunne synkroniseres med D4. 6 Generelt 6.1 Videreutvikling og forbedring av mobilvisning av IMATIS Visi Imatis har gjort en jobb i forbindelse med utvikling av en mobilvisning av IMATIS Visi. Dette har ikke i tilstrekkelig grad blitt tatt i bruk. Foreslått oppgave går ut på uttesting og videreutvikling av denne løsningen.

11 6.2 Gjennomgang og forbedret visning og oppførsel av kolonnetyper i Whiteboard F.eks så vises ikke «Venter På» noe særlig hensiktsmessig. Her brukes det alt for mye plass til å vise tid pasienten venter. 6.3 Tett integrasjon mot ny Journal. Det kommer nytt journalsystem i Region Sjælland. Imatis ønsker å være «klare» når nytt journalsystem implementeres. Dette betyr «sansynligvis» integrasjon ved bruk av HL7 meldinger og kontekstdeling ved bruk av HL7 CCOW. Hvilke integrasjoner som skal utføres må avklares nærmere, men følgende data vil være naturlig å integrere: - - Pasientopplysninger Inneliggendelister på avdelinger 6.4 Pasientoverblikk Gjennom prosjektet «Klinisk overblikk» fikk Imatis og Region Sjælland laget et pasientoverblikk. Dette arbeidet kan ikke sies å være ferdig. 6.5 Lettere installasjon på nye avdelinger Oppgaven går ut på å samle «WhiteboardsTemplates» og andre applikasjoner i eget applikasjonsbibliotek, og at installasjon av Whiteboards kan gjøres av klinikerne selv uten involvering av Imatis gjennom nye forenklede prosedyrer.

12 6.6 Integrasjons Røntgensystem/Billedbroker i Regionen 6.7 Brukergrensesnitt for Alarmkonfigurering. Gjennom prosjektet «Klinisk Overblikk» ble det laget metodikk for å administrere og sette opp alarmer. Dette er også blitt utprøvd over en viss tid i Nykøbing Akuttmottak (og blir fortsatt utprøvd). Administrering av alarmer gjøres i XML- filer og dette er svært sårbart for feil, og også avansert å forstå. Det ønskes å lage et brukergrensesnitt som forenkler denne prosessen. 6.8 Brukergrensesnitt for Regelkonfigurering Gjennom prosjektet «Klinisk Overblikk» ble det laget metodikk for å sette opp regler i de enkelte Whiteboard. Regler blir brukt av samtlige avdelinger (Det er regler som sørger for at det blir gjort CPR oppslag og det er regler som sørger for pasienter flyttes etc). Administrering av regler gjøres i XML- filer og dette er svært sårbart for feil, og også avansert å forstå. Det lages et brukergrensesnitt som forenkler denne prosessen. 6.9 Sikker pasientidentifikation Imatis har laget en integrasjon i forhold til at pasientarmbånd skrives ut til pasienten når pasienten ankommer akuttmottak. Det antas at det kan gjøres mere i forhold til å sikre pasientidentifikation Automatisering av arbeidsprosesser IMATIS Visi kan brukes til å automatisere arbeidsprosesser. Dette har Region Sjælland utnyttet på en del områder og dette har også vært en av de nyttigste bieffektene ved å bruke IMATIS. Det antas at man kan finne en rekke områder der man kan automatisere arbeidsprosesene. F.eks kan det tenkes at det alltid skal bestilles vask av rom når en pasient skrives ut av rommet, det skal alltid bestilles portør dersom det registreres at pasient er ferdig på operasjon etc.

13 6.11 Standardisering av kodeverk 6.12 Import av pasientbookinger registrert i PAS Det er ikke ønskelig å registrere pasienter dobbelt. Dette blir gjort i dag. Oppgaven går ut på å lage en importfunksjon som importerer pasienter fra PAS automatisk. (Merk at dette er mot dagens system, og at det kan bli helt andre mekanismer når nytt PAS system kommer på plass) 7 Teknikk og sikkerhet 7.1 Bruk av felles organisasjonsstruktur mellom Imatis Fundamentum og IMATIS Visi Ved oppsett av Whiteboard på nye avdelinger settes organisasjonsstrukturen hos de sykehus som bruker IMATIS Visi både opp i IMATIS Fundamentum ( I forbindelse med tilgangsstyring) og i IMATIS Visi. Det ønskes at det brukes en felles kilde i forhold til oppsett av nye Whiteboard i forhold til vedlikehold av den allerede installerte løsningen. 7.2 Fjerne behov og bruke et felles «brukerbibliotek» mellom Imatis Fundamentum og IMATIS Visi Ved oppsett av Whiteboard legges brukere til både i IMATIS Fundamentum ( I forbindelse med tilgangsstyring) og i IMATIS Visi (legges til i Excel, og nå administrasjonsmodul). Det ønskes at det brukes en felles kilde i forhold til opprettelse av brukere slik at dette bare gjøres en gang. Tanken er da at man oppretter brukere i de respektive AD- grupper og så er brukerne tilgjengelige både i forhold til tilgangsstyring og tilgjengelige i IMATIS Visi. Det eneste man så trenger å gjøre i IMATIS Visi er å legge til bilde, RFID brikke og sette om personen er satt opp som en søkbar ressurs. Kommentar fra Workshop: Det ble foreslått at bilder av brukere hentes fra Regionens database. 7.3 Imatis Visi skal kunne bruke datakilder fra ulike datamedium (ikke bare egne data) I dag er det slik at Imatis kun kan vise data som ligger lagret i eget datalagringsmedium. Det ønskes at man kan vise data fra andre datalagringsmedium også. Det er da tenkt at Imatis lager et Interface (tilkoplingsmulighet) for andre applikasjoner etc. Det kan da f.eks. tenkes at Region Sjælland eller andre partnere kopler til en sensor eller flere som hvert 15 sekund oppdaterer informasjon som så blir synlig i Imatis 7.4 Lage ny backupløsning ved brudd på nettverk mellom klienter og server slik at man kan vise stamdata i en offline visning. 7.5 Støtte nytt Adgangskort i stedet for TouchaTag. TouchaTag har fungert godt, men de det vil på litt sikt ikke være mulig å kjøpe mer utstyr fra TouchaTag. Derfor må løsningen implementere nytt adgangskort som blir benyttet i Region Sjælland.

14 8 Andre forslag tatt opp i Workshop. 8.1 Pasientens kalender I forbindelse med diskusjon og gjennomgang av booking av ressurser ble det tatt opp at det er behov for å se pasientens kalender. Det er ofte vanskelig å få en oversikt over pasientens kalender. Noe som er hensiktsmessig å ha i forhold til å planlegge pasientbehandling. 8.2 Kople pasientens ventetid mot kvalitetskrav Det er ønskelig at ventetider blir koplet mot de kvalitetskrav som er gjeldende slik at man har en oversikt over de pasienter som venter lenger enn de krav som er satt. I dag opplever man at pasienter blir ventende svært lenge (optill flere døgn) fordi pasientene stadig blir nedprioritert på grunn av andre pasienter med større prioritet. 8.3 Visualisering av Whiteboard for en avdeling som en tidslinje. Det ble tatt opp ønske for å visualisere avdelingens dagsprogram som en tidslinje, der man viser nåtid og kan se fremover og bakover i tid de ulike hendelser på et rom. Dette er mest aktuelt for avdelinger med ressurser som har et definert program. (F.eks Operasjonsavsnitt og Poliklinikker) 8.4 Etablering av Sharepoint site etc Det ble tatt opp ønske om at det blir dannet et nettverk på elektroniske medier hvor man kan utveksle erfaringer med hverandre. Dette kan f.eks være Whiteboardsprofiler, Implementeringsprosesser og lignende. 8.5 Forbedringer i adminstrasjonsgrensesnitt I forbindelse med at IMATIS Visi skal rulles ut til flere avdelinger på ulike sykehus i Regionen så bør det gjøres en del forbedringer i IMATIS Visi Administrasjonsgrensesnitt. Årsaken til dette er at man ser et klart behov for at ikke hver avdeling blir gitt fritt spillerom for å lage sine egne kolonner. Dette ville i tilfelle føre til mye support på de enkelte avdelinger og at man ikke får utført standardiseringer på tvers mellom avdelinger i Regionen. Det bør blant annet etableres mekanismer i som sørger for at: Lokale Administratorer ikke får opprette globale kolonner når den globale kolonne man skal bruke allerede finnes fra før. (man må forholde seg til allerede etablerte kolonner) Man har tilgangsstyring intert i Administrasjonsmodul. (I dag er tilgangsstyringen om man har tilgang eller ikke tilgang) Man bruker etablerte kodeverk som er standardiserte i regionen etc 9 Brukernes prioritering I løpet av workshop den 14.1 ble det laget en prioriterin av de ulike oppgavene. Alle klinikerne som var tilstede ble bedt om å prioritere de ulike oppgavene med prioritetsgrad fra 1 til 5. (1 = høy prioritet 5= lav prioritet) Tabellen nedenfor viser gjennomsnittelig prioritering av de ulike oppgavene Oppgaver Gjennomsnitt Leveranse

15 Prioritet 1.1 Støtte nye krav til overføring av pasienter mellom avdelinger. 2.5 Mai Booking av ressurser Sykesignal Integrasjon mot instrumenter Rompanel / Pasientens eget Whiteboard 1.6 Mai Informationstavle for pasienter på venterom Beregne ventetider Patient/Pårørende involvering/informering Selvinnsjekk 2.4 Mai Kommunikasjon med pasienter i pasientens hjem Innhenting av data fra instrumenter tilkoplet pasienten, mens pasienten er i sitt hjem Utvikling av forbedret verktøy for statistikkutrekk Utvikling av publiseringsløsning for utarbeidede statistikker Forbedret visning av Historikk 1.8 Mai Følge historielogg på tvers av avdelinger Standardiserte Behandlingsforløp Videreutvikling og forbedring av mobilvisning av IMATIS Visi Gjennomgang og forbedret visning og oppførsel av kolonnetyper i Whiteboard Tett integrasjon mot ny Journal Pasientoverblikk Lettere installasjon på nye avdelinger 2.6 Mai Integrasjons Røntgensystem/Billedbroker i Regionen 1.4 Mai Brukergrensesnitt for Alarmkonfigurering Brukergrensesnitt for Regelkonfigurering 2.1 Mai Sikker pasientidentifikation Automatisering av arbeidsprosesser Standardisering av kodeverk 6.12 Import av pasienter fra PAS 7.1 Bruk av felles organisasjonsstruktur mellom Imatis Fundamentum og IMATIS Visi 7.2 Fjerne behov og bruke et felles «brukerbibliotek» mellom Imatis Fundamentum og IMATIS Visi 7.3 Imatis Visi skal kunne bruke datakilder fra ulike datamedium (ikke bare egne data) Mai Mai Delvis til Mai 2013

16 7.4 Lage ny backupløsning ved brudd på nettverk mellom klienter og server slik at man kan vise stamdata i en offline visning Støtte nytt Adgangskort i stedet for TouchaTag 2.2 Andre punkter som blir levert Mai Etablering av Sharpoint site etc 1.8 Mai Forbedringer i administrasjonsgrensesnittet 2.2 Mai 2013

Verktøy for arbeidsprosess- støtte og samhandling

Verktøy for arbeidsprosess- støtte og samhandling Verktøy for arbeidsprosess- støtte og samhandling Velferdsinnovasjoner 4. Desember 2014 Bærum kommune V/Jannike Nyiredy Agenda Bærum kommune. Imatis Visi. Trygghetsavdelingen. Mottaksavdelingen. Tildelingskontoret.

Detaljer

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling

IKT. for helsetjenesten. 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling IKT for helsetjenesten 5 løsningsprinsipper for bedre samhandling 1 Dette er en oppsummering av tiltak 12 i handlingsplan for Nasjonal IKT, «Tjenesteorientert arkitektur for spesialisthelsetjenesten».

Detaljer

Småteknisk Cantor Controller installasjon

Småteknisk Cantor Controller installasjon Cantor AS Småteknisk Cantor Controller installasjon 10.10.2012 INSTALLASJON OG OPPSETT AV CANTOR CONTROLLER 3 Nedlasting av programfiler 3 Nyinstallasjon server / enbruker 3 A. Controller instansen som

Detaljer

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009

Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform. Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Infobroker en kommunikasjons og integrasjonsplattform Sverre A. Størkson HV-IKT Trondheim 22 september 2009 Nasjonale og regionale planer/rapporter : Lokalsykehusenes akuttfunksjon i en samlet behandlingskjede

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag

Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Måledokument Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag Prosesser og resultater for innsatsområdet Forebygging av skade hos pasienter med hjerneslag skal registreres i pasientsikkerhetskampanjens

Detaljer

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering

Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Innspill til Nasjonal fagkomite for standardisering Nasjonal IKT Fagforum Arkitektur Rådgiver arkitektur Torgny Neuman 18. oktober 2010 Innspill til standardisering 1. Støtte for HL7 Clinical Document

Detaljer

Bruksanvisning for Diabetesdagboka

Bruksanvisning for Diabetesdagboka Bruksanvisning for Diabetesdagboka Introduksjon Diabetesdagboka er et selvhjelpsverktøy for deg som har diabetes, utviklet av Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST). Diabetesdagboka gir

Detaljer

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012

Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling. Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Anne Anderssen - Prosjektleder EPJ Utvikling Norsk Arkivråd seminar - Oslo 17 september 2012 Formål med foredraget Ta dere med på en visning av morgendagens EPJ og hvordan vi tenker den skal fungere «Dagens

Detaljer

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine

Friheten ved å ha Office på alle enhetene dine Hva er Office 365? Hva er Office 365? Office er nå en abonnementstjeneste hvor bedriften vil ha enda flere muligheter til å opprettholde produktiviteten, uansett hvor du jobber fra. Med Office som abonnement,

Detaljer

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold

Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Elektronisk kurve og lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold ehelsedagene 2016 Asbjørn Elgen, Medisinsk fagsjef IKT Sykehuset Østfold Innhold Status Elektronisk kurve i SØ Den tornefulle veien fram

Detaljer

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS

Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler. 2010 One Voice AS Nyheter i DSB-CIM 8.30 Nyheter i tilleggsmoduler Logg Det er nå mulig å flytte mottatte loggførte rapporter fra en hendelse til en annen Oppgaver Utførte oppgaver vil nå automatisk flyttes til arkiv Standardinnstillingen

Detaljer

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005

1. Generelt. FM-OA, Kompletterende undervisning. 1.1. Innledning. 1.2. Stikkord. 1.3. Prosessen. Spec 2, datert 12.12.2005 1. Generelt 1.1. Innledning Det skal utvikles en databasert løsning for å lette arbeidet rundt tilskudd til kompletterende undervisning i fagene norsk, samfunnsfag og kristendomskunnskap med religions-

Detaljer

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK SERVICELOGISTIKK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEIEN TIL EN EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK UNNGÅ FLASKEHALSER OG ØK EFFEKTIVITETEN MED 25 % Servicelogistikken på et sykehus er bindeleddet mellom de forskjellige

Detaljer

En digital arena for samhandling

En digital arena for samhandling En digital arena for samhandling Totalleverandør av informasjonsløsninger til helsesektoren HealthGuide HealthGuide er et avansert IT-verktøy for samhandling mellom pasient og klinisk personell, designet

Detaljer

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows

Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web. Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Felleskatalogens Nedlastbare CD-rom/web Installasjonsveiledning Server (Flerbruker) for Windows Beskrivelsen nedenfor viser hvordan man installerer Felleskatalogens Nedlastbare web som server løsning.

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF

Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Hvilke krav s+ller sykehuslegen +l si1 IKT- verktøy? Paul Fuglesang, overlege, Ortopedisk avd. Nord- Trøndelag HF Fra «IKT fri1» +l «IKT rikt» Paul Fuglesang - overlege HNT 2 Bakgrunn Arbeidet i HMN siden

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012

Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012 Bruk av video i helse- og omsorgssektoren for å bedre kvalitet og pasientsikkerhet. Harald Noddeland HelsIT, Trondheim 20.09.2012 Innhold Bakgrunn Mål og ide med innovasjonsprosjektet Kort presentasjon

Detaljer

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1

Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 1 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma CRM Nyheter og forbedringer Side 2 Oslo, juni 2011 1. Sirkulasjon All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel og innebærer

Detaljer

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne

Nytt innhold i DIPS etter gjennomført oppgradering - Informasjon til sluttbrukerne Én pasientjournal i Helse Sør-Øst - tryggere, enklere, raskere Produksjonssetting av ny versjon av DIPS Arena, ny versjon av DIPS Classic og nye integrasjoner til/fra DIPS den 27. mai 2016 Nytt innhold

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT

Forny Helse med Operational Intelligence. Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Forny Helse med Operational Intelligence Ved Flemming Bo Hegerstrøm Administrerende direktør, Hospital IT Løser vi oppgavene riktig? Radikal Innovasjon Det er noe vi trenger i helsevesenet! Bunninstallasjoner

Detaljer

En nasjonal definisjonskatalog for kliniske begreper og regler

En nasjonal definisjonskatalog for kliniske begreper og regler En nasjonal definisjonskatalog for kliniske begreper og regler -Kan vi få det, vil vi ha det og hva kan det gjøre for oss? Bjørn Næss Produktansvarlig DIPS ASA Jernbaneveien 85 Bodø Telefon: Epost: 93

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

Katalogsynkronisering i skyen

Katalogsynkronisering i skyen Katalogsynkronisering i skyen Å opprette og ivareta bruker og personalinformasjon i flere forskjellige systemer kan være både tidskrevende og kostbart. ID Manager Katalogsynkronisering er en struktur-

Detaljer

CSAM Cytodose består av moduler for lege og apotek i behandlingen av kreftpasienter.

CSAM Cytodose består av moduler for lege og apotek i behandlingen av kreftpasienter. C CSAM CYTODOSE CSAM Cytodose er en elektronisk applikasjon som understøtter medikamentell kreftbehandling og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering av alle ledd. Applikasjonen er utviklet i nært

Detaljer

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK

5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK 5 STEG TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK OPPNÅ BETYDLIGE FORDELER MED EFFEKTIV SERVICELOGISTIKK Sykehusets servicelogistikk har ofte et stort forbedringspotensiale. Det handler om å identifisere flaskehalser

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17.

BRIDGE- prosjektet. Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling. Jan Håvard Skjetne. Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. BRIDGE- prosjektet Nye løsninger for krisehåndtering og samhandling Jan Håvard Skjetne Skandinavisk Aku3medisin 2015 17. mars 2015 Bridging resources and agencies in large- scale emergency management Startet

Detaljer

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22

Huldt & Lillevik Ansattportal 2011-03-22. Ansattportal. Versjon 3.3.22 Ansattportal Versjon 3.3.22 Innhold 1 Oppdatere til 3.3.22... 2 2 Definere lenker... 5 3 Registrere informasjon om pårørende... 6 4 Bestille nytt passord... 6 5 Andre endringer... 7 5.1 Logging og kontroll

Detaljer

Nytt system - ingen jubel

Nytt system - ingen jubel Nytt system - ingen jubel Nytt felles system for RIS/PACS med tilhørende kommunikasjons- og informasjonsutvekslingssystem. Jubel med tvil og tro!? Hva er det rette? Hva er Kommunikasjon? Pasientsikkerhet

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

NYHETER OG FORBEDRINGER

NYHETER OG FORBEDRINGER NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, Juni 2013 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad

360 eworker. Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 - Saksbehandling og dokumenthåndtering fra ipad 360 eworker - Appen som gjør det enda enklere å jobbe i 360 Jobb med saksbehandlingsoppgaver, dokumenter

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE

STATKRAFT MOBILE WORK PLACE STATKRAFT MOBILE WORK PLACE Ronny Olaisen Ronny Olaisen Statkraft Energi AS Senior Vedlikeholds Ingeniør Sentral Teknisk Stab Forvaltning og administrasjon av SAP PM prosess - Support, SAP, MWP og BW -

Detaljer

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister

Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Kurs i krisestøtteverktøyet DSB-CIM Del 1: Brukere, kontakter, ressurser og distribusjonslister Fylkesmannen har tatt utgangspunkt i brukerdokumentasjonen til OneVoice og videreutviklet/tilpasset dette.

Detaljer

ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE

ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE ELEKTRONISK PASIENTMEDVIRKNING BYGGER PASIENTENS HELSETJENESTE ANDREAS HERING ANDREAS.HERING@HELSE- BERGEN.NO SENIORRÅDGIVER/VIRKSOMHETSARKITEKT FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN, SEKSJON FOR E- HELSE,

Detaljer

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver

Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Installasjon av OneStop Reporting Produktene på Terminalserver Innhold 1 Introduksjon 2 Planlegging 3 Installasjon 4 Eksempel 2010 OneStop Reporting http://www.onestopreporting.com support@onestopreporting.com

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning

Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning Enkel og effektiv publisering på på nett! Produktinformasjon WIPS publiseringsløsning WIPS publiseringsløsninger - Oversikt WIPS Start Standard PRO PRO med intranett Fleksibel forside * * * * 1 stk designmal

Detaljer

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin

Utkast. Publiseringsløsning. Brukerdokumentasjon ez Publish. Logge på Gå inn på: http://www.mrfylke.no/mrfylke_admin Brukerdokumentasjon ez Publish Publiseringsløsning Utkast Opprett nytt menypunkt (mappe)... 2 Legg til kontaktpersoner... 5 Sett inn bilde... 6 Sett inn notiser... 8 Opprett nyhetsartikkel... 11 Last inn

Detaljer

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning

Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Opus Dental 7.1 Oppdateringsveiledning Innhold Innledning... 1 Før installasjon... 2 Installasjon... 3 Last ned installasjonsfilen for Opus Dental... 3 Start installasjonen... 4 Oppdatering av databasen....

Detaljer

5 alternativer til epost i Office 365.

5 alternativer til epost i Office 365. 5 alternativer til epost i Office 365. De fleste får mye epost, for mye epost. Noen ganger finnes det bedre måter å gjøre det på. Det finnes 5 alternativer til epost i Office 365. Se hvordan de vil hjelpe

Detaljer

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen

IHE i Norge. Petter Østbye. Adm. dir. Sectra Norge AS. Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen IHE i Norge Petter Østbye Adm. dir. Sectra Norge AS Medforfattere: Espen Møller, Roald Bergstrøm, Aslak Aslaksen Doc. No/Page 1(xx) Innhold Introduksjon Føringer innenfor informasjonsutveksling Utfordringen

Detaljer

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone

360 emeetings. -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings -Papirløse møter på ipad eller iphone 360 emeetings for Apple ios 360 emeetings - en løsning med multitouch og et levende brukergrensesnitt. 360 emeetings hjelper deg og din virksomhet med

Detaljer

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes

Sertifisering. Avdelingssjef Bjarte Aksnes Sertifisering Avdelingssjef Bjarte Aksnes www.kith.no Test- og godkjenningsordningen Formål for T&G: Å gi brukerne trygghet for at informasjonen overføres korrekt Å senke terskelen for å ta i bruk elektronisk

Detaljer

1. Intro om SharePoint 2013

1. Intro om SharePoint 2013 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Intro om SharePoint 2013 Stein Meisingseth 09.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget LO205D Microsoft SharePoint 1. Intro om SharePoint

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 12 November 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 5 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.1 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.1 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål.

Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Endringsoppgave: Bruk av DIPS Arena i Akuttmottak OUS, Ullevål. Nasjonalt topplederprogram Inger Larsen Oslo, 26.10.2015 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Akuttmottakets kjerneoppgave

Detaljer

Teknisk beskrivelse av løsning

Teknisk beskrivelse av løsning Teknisk beskrivelse av løsning Skytjeneste/ASP- løsning eller lokal installasjon hos kunde? efaktor leverer primært læringsplattformen Moodle som en SAAP- løsning. Portalen leveres med våre anbefalte standardinnstillinger

Detaljer

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016

BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 BRUKERVEILEDNING Agrando AS support@agrando.no Brukerveiledning oppdatert 15 February 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INTRODUKSJON... 4 2. KALENDER... 6 2.1. VALG PÅ VERKTØYLINJEN...

Detaljer

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER

Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Visma Reconciliation 9.1.0.0 NYHETER OG FORBEDRINGER Oslo, desenber 2014 1. opplag All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten.

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1

WinMed3. Release Notes Allmenn Høsten 2013. Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 WinMed3 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Release Notes Allmenn Høsten 2013 Versjon 3.108.3094.0 Side 1 Innholdsfortegnelse Om dokumentet... 3 Rapportgenerator... 4 Frikortspørring... 4 Forbedringer av

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital

Vårt målbilde med et klinisk perspek.v. Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Vårt målbilde med et klinisk perspek.v Stein Kaasa Viseadministrerende direktør, St. Olavs Hospital Én innbygger én journal Arbeidsmøte på Stjørdal, 13. oktober 2014 1 Trygghet Respekt Kvalitet Samarbeid

Detaljer

Kliniske IT-systemer veien videre

Kliniske IT-systemer veien videre Kliniske IT-systemer veien videre Status Pågående prosesser Videreutvikling Arnt Ole Ree, MD, MPH Seksjonsleder Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør Øst RHF Konsekvenser av Helse Sør-Øst Økt samhandling

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Kjøre Wordpress på OSX

Kjøre Wordpress på OSX Kjøre Wordpress på OSX Alt etter hva du ønsker å bruke Webserveren til er det flere måter å gjøre dette på. Ønsker du kun en side som skal dele sider du lager manuelt, med PHP, GD etc eller med server

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole

Nettbasert skoleadministrasjon. 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole Nettbasert skoleadministrasjon 1 Visma FLYT Skole Visma FLYT Skole De gode grunnene: Effektiviserer administrasjonen av norske skoler Lar lærerne bruke mer tid på undervisning Sørger for

Detaljer

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA

Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Aleksander Thanem Bjøru Seniorkonsulent MCSE og Citrix CCIA Utrulling, testing og piloter vil ha verdi i lang tid fremover Full kompatibilitet Det meste som går på Windows Vista, fungerer på Windows 7.

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Kunnskapssenteret. Flytskjema

Kunnskapssenteret. Flytskjema Kunnskapssenteret Flytskjema Et flytskjema er et verktøy for å kartlegge arbeidsprosessene i en organisasjon eller mellom flere organisasjoner. Ved å reflektere sammen over flytskjemaet kan man utvikle

Detaljer

1 Gi tilbud - hurtigveileder

1 Gi tilbud - hurtigveileder 1 Gi tilbud - hurtigveileder Nedenfor finner du en hurtigveileder for hvordan du skal levere elektroniske tilbud i Mercell. Husk at det er fri support for våre kunder i Mercell, så du må gjerne ta kontakt

Detaljer

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern

Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Installasjon av FEBDOK versjon 5.4 konsern Dette er en veiledning av FEBDOK 5.4 konsern. Denne veiledningen har skjermbilder fra Windows 7. Har du ikke Windows 7 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet

Detaljer

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt med R-CONTROL NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Full oversikt i realtid med R-CONTROL RCO Securitys programvare R-CONTROL tilbyr avansert systemadministrasjon og anleggsoversikt alt presentert

Detaljer

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER

OG HANDLINGSPLAN, - ET FORNYINGSPROGRAM FOR STANDARDISERING OG TEKNOLOGISKE LØSNINGER Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Helse Sør-Øst IKT-STRATEGI OG HANDLINGSPLAN,

Detaljer

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling

Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Kraftig, fleksibel og brukervennlig prosjektstyring/saksbehandling Insights er modulbasert, og du trenger kun implementere og ta i bruk de moduler som du føler for. Hva er Machina Insights? Machina INSIGHTS

Detaljer

Squashbooking. For administrator kan bookinger visuelt merkes i timeplanen med status for betaling og oppmøte. www.ibooking.no

Squashbooking. For administrator kan bookinger visuelt merkes i timeplanen med status for betaling og oppmøte. www.ibooking.no Squashbooking Squashmodulen i ibooking gjør det mulig for medlemmer å booke squashtimer, administrere sine bookinger, booke for registrerte medspillere og administrere medspillere. For administrator er

Detaljer

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual

Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual 1 Tilbakemeldings-arkiv v. 2.0 Brukermanual Oppdatert 14. februar 2010 Innholdfortegnelse Logg inn side 2 Arkfanen Arkiv side 3 Andre verktøy under arkfanen Arkiv side 4 Tilleggsinformasjon på en tilbakemelding

Detaljer

En helsemedarbeiders hverdag i et høyteknologisk samfunn

En helsemedarbeiders hverdag i et høyteknologisk samfunn Fremtidens teknologi er her, lær av dem som har tatt den i bruk! Lill Ann Bråthen CEO Imatis AS 130308 MAn - Copyright 2013 Imatis En helsemedarbeiders hverdag i et høyteknologisk samfunn AUSTRALIA 1 Digital

Detaljer

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7

Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7. Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 Primus 5.7 Endringer fra versjon 5.6.5 til 5.7 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Endringer fra 5.6.5 til 5.7... 3 Integrasjon med KulturNav... 3 Oppsett

Detaljer

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon

Tom Bjærum Løsningssalg Software. AD og SharePoint administrasjon Tom Bjærum Løsningssalg Software AD og SharePoint administrasjon Roller og ansvar mot Active Directory Hvilke holdninger har IT-avdelingen til å la brukeren utføre oppgaver som naturlig hører til hos IT,

Detaljer

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse

Nødnett i Helse. Nesbyen, 25. mai 2012. Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i Helse Nesbyen, 25. mai 2012 Willy Skogstad Helsedirektoratet Avdeling Nødnettprosjekt - Helse Nødnett i helsetjenesten Organisering og roller Dagens kommunikasjonsberedskap Nødnett - mulighetene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL FOR PROST OG PROSTESEKRETÆR OPPSETT AV PROSTIET 1 BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL Oppdatert 2. mai 2011 Innledning Denne veiledningen er laget til hjelp for prost/prostesekretær og evt. superbruker i prostiet. Les først veiledningen som er laget for prestene,

Detaljer

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU)

Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Regionalt Senter for helsetjenesteutvikling (RSHU) Fagseminar FOR 22. januar 2015 1 1 Mandat Understøtte utviklingen av god kvalitet, god pasientflyt og god ressursutnyttelse ved St. Olavs og øvrige helseforetak

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

«Møtet mellom lege og pasient. IKT støtte hvor vil vi?»

«Møtet mellom lege og pasient. IKT støtte hvor vil vi?» «Møtet mellom lege og pasient. IKT støtte hvor vil vi?» ehelse 2015 Kjartan Olafsson leder av legeforeningens IT-utvalg, Den norske legeforening Kjartan Olafsson 22.04.2015 Side 2 Kjartan Olafsson 22.04.2015

Detaljer

Administratorveiledning

Administratorveiledning Administratorveiledning Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Representant i EF-området Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen

Detaljer

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1

Visma.net Approval. Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Visma.net Approval - Nyheter og forbedringer versjon 1.40.1 Innhold Visma.net Approval 1.40.1... 2 Brukergrensesnitt... 2 Prosessoversikt Informasjon

Detaljer

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital

Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital 1 Holdninger til og bruk av avdelingsvise kliniske informasjonssystemer ved St. Olavs hospital Eivind Vedvik Medisinstudent, det medisinske fakultet, NTNU Norsk senter for elektronisk pasientjournal eivindve@stud.ntnu.no

Detaljer

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009

MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 MetaVision på Rikshospitalet Status 2009 Ingrid Heitmann medforfatter Eirik Nikolai Arnesen Oslo Universitetssykehus HF, enhet Rikshospitalet IT-avdelingen, Seksjon Kliniske tjenester. Hva sa vi på HelsIT

Detaljer

Sosialt intranett med «verdens beste søk»

Sosialt intranett med «verdens beste søk» Sosialt intranett med «verdens beste søk» Elin Sande Herlovsen ehe@sarpsborg.com Hvem er vi? Kort om Sarpsborg kommune Norges 3dje eldste by 1000 år i 2016 53700 innbyggere 4100 ansatte fordelt på 3000

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007

MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge. Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 MRS Medisinske Registreringssystem Helse Midt-Norge Mats B. Pettersen, Monica Ramberg Trondheim 9. oktober 2007 Overordnet MRS er et rammeverk for å utvikle registreringssystemer på web. Ett system - flere

Detaljer

Brukermanual. Studentevalueringssystem

Brukermanual. Studentevalueringssystem Brukermanual Studentevalueringssystem 1 Forord 1.1 Forord Denne brukermanualen innholder beskrivelse av systemets funksjonalitet og introduserer systemet for brukeren. Brukermanualen er delt inn i tre

Detaljer

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2

Produktnotat. System 4 versjon 2007.2 Produktnotat System 4 versjon 2007.2 System 4 versjon 2007.2... 3 1. Oppdatere til versjon 2007.2 og Altinn Monitor 2.3.1... 3 1.1. Oppdatere versjon via Internett... 3 1.2. Oppdatere versjon via CD...

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

eportal for legekontoret

eportal for legekontoret for legekontoret www.compugroupmedical.no Side 1 av 19 Hva er... 3 Fordeler... 3 Aktivering av... 3 Innmelding av pasient... 4 Innmelding av pasient via Winmed Allmenn... 4 Timebok... 5 Generere timebok

Detaljer