CSAM Cytodose består av moduler for lege og apotek i behandlingen av kreftpasienter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CSAM Cytodose består av moduler for lege og apotek i behandlingen av kreftpasienter."

Transkript

1

2 C CSAM CYTODOSE CSAM Cytodose er en elektronisk applikasjon som understøtter medikamentell kreftbehandling og bidrar til kvalitetssikring og effektivisering av alle ledd. Applikasjonen er utviklet i nært samarbeid med leger, sykepleiere og farmasøyter. Kurdefinisjoner (forskningsbaserte medikamentelle behandlingsløp), klinisk informasjon, pasientinformasjon og oppfølgingsparametre under behandlingen er alle sentrale funksjoner i Cytodose. For et best mulig beslutningsgrunnlag håndterer CSAM Cytodose informasjon knyttet til den enkelte kur på tvers av yrkesgrupper. Eksempelvis PAS, lab og andre systemer designet for integrasjon. CSAM Cytodose består av moduler for lege og apotek i behandlingen av kreftpasienter. INTEGRASJON CSAM Cytodose er designet for å passe inn i et større systemlandskap og integreres mot blant annet: Demografiske data: Pasientens opplysninger som navn, adresse, telefon hentes automatisk over til CSAM Cytodose ved inntasting av personnummer. Lab: Som en del av kurene defineres kritiske blodverdier. Disse hentes automatisk over fra labsystemet ved rekvisisjonstidspunkt og valideres mot grenseverdiene i CSAM Cytodose. Journalopplysninger: Det kan automatiske genereres journalnotat fra hhv CSAM Cytodose og CSAM ELAS som vil inngå i pasientens totaljournal. SSO: CSAM Cytodose støtter SSO (Single Sign On) gjennom integrasjon mot AD. Felles kontekst: CSAM Cytodose støtter deling av kontekst med andre applikasjoner gjennom CCOW. Dette betyr at om man åpner en pasient i journalsystemet aktiveres samme pasient automatisk i CSAM Cytodose. 1

3 C CSAM CYTODOSE CYTODOSE ELAS Kurdefinisjon Prosedyrebeskrivelse Rekvisisjon Legemodul Arbeidsseddel Apoteksmodul Arbeidskjema Sykepleiermodul Figur: Innloggingsbildet 2

4 LEGE MODUL Modulen er legens planleggingsverktøy for å iverksette pasientens medikamentelle kreftbehandling. Den gir også oversikt over pasientens kurhistorikk. Gjennom få tastetrykk rekvireres behandling til pasienten basert på nasjonale / internasjonale kurdefinisjoner. Legemodulen understøtter legens arbeid for å bestille kjemoterapi. Cytodose gir mulighet til å importere og vedlikeholde de nasjonale og internasjonale kurer en ønsker å benytte ved sykehuset. Cytodose håndterer nødvendig informasjon som virkestoffer, støttebehandling, væsker, kurinformasjon og nødvendige observasjoner. Gjennom få tastetrykk benyttes malene i en rekvisisjon av kur til en pasient med automatisk utregning av alle doser. Malene kan utveksles mellom sykehus ved enkle mekanismer, noe som gjør det lettere å følge evidensbasert praksis. 3

5 LEGE MODUL HOVEDFUNKSJONER CSAM Cytodose gir støtte for definisjon og håndtering av kurer som inneholder alle typer medikamenter (cytostatika, premedikasjon, hydreringer, tabletter, antidoter). Applikasjonen gir også nødvendig støtte for observasjoner, betingelser osv. Medikamentelle doser beregnes basert på oppgitte pasientparametere som overflate, vekt, alder, kjønn etc. De foreslåtte dosene fra Cytodose kan enkelt tilpasses hver pasients individuelle behov. Et oversiktlig sammendrag med kurhistorikk gir legen et godt beslutningsgrunnlag ved rekvirering av nye kurer til pasienten. Et automatisk generert sammendrag av behandlingen overføres til EPJ-systemet. Fleksibel delegering av arbeidsoppgaver basert på lokal arbeidsflyt. Nasjonale og internasjonale kurdefinisjoner kan utveksles på tvers av sykehus, og gjør det enkelt å implementere det nyeste innen forskningsbasert onkologisk behandling. Enkel og trygg løsning for oppdatering av eksisterende kurerdefinisjoner, med full sporbarhet av endringer. Løsningen sikrer at kun de nyeste kurdefinisjoner er tilgjengelige etter gjeldende praksis og forskning. Figur: Rekvisisjonsbildet med kurens dager til venstre og detaljer for hver enkelt dag til høyre. 4

6 APOTEK MODUL Apotekmodulen kvalitetssikrer apotekets prosedyrer ved å sikre de onkologiske bestillings og produksjonsprosessene. Når ordren først er mottatt blir den automatisk skrevet ut på apoteket. For selve produksjonen understøtter apoteksmodulen alle nødvendige arbeidssedler og etiketter. Disse genereres automatisk basert på bakenforliggendeog fullt konfigurerbare prosedyrebeskrivelser. Modulen kan integrerers mot apotekets system for fakturering og lagerstyring gjennom import av priser og eksport av e-regninger. 5

7 APOTEK MODUL HOVEDFUNKSJONER Apotekmodulen mottar rekvisisjoner med tilhørende produksjoner fra legemodulen. Apoteket har også lesetilgang til de underliggende kurdefinisjonene. Apotekmodulen har konfigurerbare prosedyrebeskrivelser tilpasset hvert enkelt medikament - alle endringer i disse er sporbare. Apotekmodulen støtter den lovpålagte produksjonsjournalen på apoteket. Apotekmodulen har full produksjonsjournal. Apotekmodulen kan skrive ut etiketter og arbeidssedler. Apotekmodulen har støtte for studiekurer, inkludert studiepreparater og studieetikett. Apotekmodulen kan integreres mot apotekets system for fakturering og lagerstyring gjennom import av priser og eksport av e-faktura. Figur: Produksjoner som skal utføres av apoteket. 6

8 Peroral MEDISINERING NYHET I CSAM CYTODOSE I takt med økningen i peroral medisinering innen onkologi, har CSAM Cytodose nå fullgod støtte for peroral medikamentering. Løsningen er utviklet i nært samarbeid med en klinisk arbeidsgruppe. Figur: Overstyring av tablettutvalg for Dexametason. 7

9 Peroral MEDISINERING HOVEDFUNKSJONER Kurdefinisjon Det er enkelt å inkludere perorale medikamenter i eksisterende kurdefinisjoner. Rekvisisjon Cytodose regner automatisk ut forslag til tablettutplukk basert på rekvirert totaldose. Totaldose kan endres ved rekvisisjonstidspunktet om ønskelig. Apotek Implementert støtte for enkel registrering av tabletter/styrke for å lette registreringen. Støtte for peroral medikamentering utenfor sykehuset Egen utskrift til pasienter med navn på medikament, doser (antall og styrke), tidspunkt, informasjon tilknyttet medikamentet og generell informasjon om kuren. Kan skrives ut fra både CSAM CYTODOSE og CSAM ELAS. 8

10 Designet for sykepleiere, av sykepleiere. CSAM ELAS Den frittstående applikasjonen CSAM ELAS kvalitetssikrer sykepleierens behandling av kreftpasienter. CSAM ELAS gir oversikt over administrasjon av medikamenter, observasjoner, status og historikk. SAGT AV KUNDER ELAS er inget problem! Er intuitivt og selvforklarende. Cytodose er sikkerhet og kvalitet. ELAS er litt mer effektivt, men gir følelsen av trygghet og bedre oversikt. 9

11 CSAM ELAS HOVEDFUNKSJONER Avdelingsvis dagsoversikt over pasienter som skal ha kur med tilleggsinformasjon om kurtype, notater osv. (fra CSAM Cytodose) Eget arbeidsskjema pr. pasient med nødvendige funksjoner for medikamentell administrering, forutsetninger for oppstart av kur og pasientobservasjoner (blodprøvesvar, temp., BT osv.). Tilpasset alle medikamentelle administrasjonstyper (IV, pr. os osv.). Liste over medikamenter som må blandes ut på post, og oversikt over ferdige produksjoner fra apoteket. Konfigurerbar løsning for kontrasignering knyttet til f.eks. veneflonsjekk og medikamentkontroll. Registrering av klokkeslett for oppstart av kur, pause, utført eller avbrutt kur, samt registrering av infusjonshastighet og totalvolum. Fargemarkeringer indikerer status på kuren; ikke-påbegynt, startet eller avsluttet. Registrering av pasientobservasjoner; planlagte eller ved behov genereres til notater i EPJ. Pasientutskrift med medikamentliste, tidspunkt, informasjon om kuren og generell pasientinformasjon også til hjemmebruk. Figur: Arbeidsskjema for en rekvisisjon. Den øverst linjen er ekspandert og viser detaljer for medikamentet. 10

12 SPESIALIST PÅ ehelse Om CSAM CSAM Health fokuserer utelukkende på å utvikle programvareløsninger for helsesektoren. Vi leverer løsninger som via vår portalteknologi muliggjør sikker og komplett informasjonsdeling mellom eksisterende systemer og våre moduler: klinisk arbeidsflate, pasientadministrasjon, føde-barsel og onkologisystemer. Våre løsninger gjør det mulig for sykehuset å velge IT-produkter fra ulike leverandører med spesialkompetanse innenfor ulike fagfelt, og organisere informasjonen i en tjenesteorientert arkitekttur. CSAM Health AS Hovedkontor Besøksadresse: Lysaker Torg 45 N-1366 Lysaker Norge Postadresse: P.O. Box 318 N-1326 Lysaker Telefon: (+47) Web: For mer informasjon kontakt: Jan Dybdahl Salgsdirektør E-post: Mobil: (+47)

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol)

CSAM. Prosessflyt PARTUS. Strukturert journal. Integrasjoner til PAS og EPJ. Huskelister/alarmer. Oversikter (lister, mor-barn ol) CSAM PARTUS Strukturert journal Prosessflyt Elektroniske meldinger Oversikter (lister, mor-barn ol) Pasientnært Skjemagenerering Statistikker/Rapporter Huskelister/alarmer Integrasjoner til PAS og EPJ

Detaljer

Økonomi og administrasjon Løsning 2

Økonomi og administrasjon Løsning 2 Sluttrapport Økonomi og administrasjon Løsning 2 Et prosjekt innenfor IT-Program for bergindustrien Trondheim 28/1-02 Sekretariat: Institutt for geologi og bergteknikk Tlf: 73 59 48 56 Alfred Getzv. 2

Detaljer

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS

Brukermanual. Versjon 1.3.5. Copyright 2002 Devinco AS Brukermanual Versjon 1.3.5 Copyright 2002 Devinco AS Manual SpeedyCraft Client 1. utgave, mai 2003 (V 1.3.5) Devinco AS Dersom du har kommentarer, ønsker eller synspunkter ang. denne manualen, vennligst

Detaljer

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no

Muligheter i kommunen Tieto Velferd. tieto.no Muligheter i kommunen Tieto Velferd tieto.no Unnskyld - kan du si meg hvor jeg bor? 2 Fremtidige muligheter med geo-lokalisering ligger allerede tilgjengelig i Lifecare esense. Lifecare esense Formålet

Detaljer

Integrasjon & Rapportering

Integrasjon & Rapportering Integrasjon & Rapportering Integrasjon. Etterspørselen etter integrasjonsløsninger er større enn noen gang. Behov for at ulike datasystemer fungerer sammen er satt i fokus. Keyforce leverer integrasjonsløsninger

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse 3 Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 6 Kap. II Installasjon 8 Kap. III Programbeskrivelse 10 1 Ordre/fakturering... 11 2 Kvalitetssikring... 12 Kap. IV

Detaljer

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon.

Intelle har siden starten i i 1999. leverandør av av programvare for data- og og systemintegrasjon. Intelle har siden starten i i 1999 vokst til til å å bli bli en en viktig leverandør av av programvare for for data- og og systemintegrasjon. 2 Intelle CRM Rapportering er en integrert rapporteringsløsning

Detaljer

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS

DENTAL2000 - Dokumentasjon 2008 SPINE AS DENTAL2000 - Dokumentasjon 2 DENTAL2000 - Dokumentasjon Innholdsfortegnelse Kap. I Innledning 5 Kap. II Installasjon 7 Kap. III Programbeskrivelse 9 1 Ordre/fakturering... 10 2 Kvalitetssikring... 11 13

Detaljer

Dokument- håndtering

Dokument- håndtering Dokumenthåndtering Denne brosjyren er laget av: ACOS AS Trykket av: Grafisk Trykk AS Dokument- håndtering Effektiv dokumenthåndtering ACOS WebSak er et moderne system for sikker og effektiv dokumenthåndtering.

Detaljer

T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE

T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE T-DOC INSTRUMENT INTELLIGENCE TA KONTROLLEN OVER OPERASJONENE 2 T-DOC TA KONTROLL LØFT OPERASJONENE TIL NYE NIVÅER Mange sykehus mangler oversikt over instrumentbeholdningen. Ikke bare fører dette til

Detaljer

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015

Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22. 12.juni 2015 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.22 12.juni 2015 Innhold Bedriftsjournal... 3 Bedriftsopplysninger... 3 Integrasjoner... 5 Journal... 5 NPR... 9 Personalia... 9 Planlegger... 10 Dette versjonsbrevet

Detaljer

Det komplette system for periodisk kjøretøykontroll og bruktbiltaksering!

Det komplette system for periodisk kjøretøykontroll og bruktbiltaksering! Det komplette system for periodisk kjøretøykontroll og bruktbiltaksering! Bruket31 Telefon69949700 Postboks 89 Telefaks 69 39 12 55 1620 GRESSVIK inputdata@inputdata.no www.inputdata.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Aksjonær / Interessent

Aksjonær / Interessent Brukermanual Aksjonær / Interessent Aksjeservice versjon 2.0 Aksjeservice AS Kolbergveien 20 3121 Tønsberg / Munkedamsveien 68 0270 Oslo Forord Aksjeservice er en løsningsleverandør for ikke-børsnoterte

Detaljer

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet

// Kom i gang med. Mamut One. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet // Kom i gang med Mamut One Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet Velkommen til Mamut One Mamut One er en serie forretningsløsninger som hjelper deg å håndtere arbeidsoppgavene i din

Detaljer

Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren

Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren IS-2120 Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren Forstudie 1 Heftets tittel: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur for helse- og omsorgssektoren Utgitt: 11/2013 Bestillingsnummer: IS-2120

Detaljer

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation»

Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Workshop for oppgaver i prosjektet «Klinisk Kommunikation» Bakgrunn Som utgangspunkt for prosjektet klinisk kommunikation ble det holdt en Workshop med klinikerne i Region Sjælland i Desember 2011 i forhold

Detaljer

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14

Brukerveiledning. KundeWeb. CMS Customer Management System. Versjon 1.0 03.09.14 Brukerveiledning KundeWeb CMS Customer Management System Versjon 1.0 03.09.14 Om Lyn Elektro Kundeweb Generell beskrivelse Dette web baserte systemet er utviklet for å tilby kunder tilgang til å bestille

Detaljer

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport

Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Visma Enterprise ehandel Versjon 2013 Artikkelregister, innkjøpsavtaler og artikkelimport Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk

Detaljer

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium

Fürst Forum. 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Fürst Forum 2012 Fürst Medisinsk Laboratorium Søren Bulls vei 25 N-1051 Oslo 22 90 95 00 Gjelder fra versjon 2.3.0.0 Oppdatert juli 2012 Innledning 4 Oppbygging og versjon 4 Journalsystem 4 Oppstart/Innlogging

Detaljer

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Enterprise-utvidelser Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon 14.5 MBS.EXT.SSI.NO.2011.2 Innhold Tilleggsprodukter og Enterprise-utvidelser... 3 Abonnementsfakturering...

Detaljer

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter

Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter Utredning av muligheten for å innføre en elektronisk oppgjørsordning for H-resepter 8 mai 2013 Side 1 av 41 OPPSUMMERING Forprosjektet har sett på muligheten for å utvikle og implementere en elektronisk

Detaljer

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no

Steget Web Faktura. Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Manual - Steget Web Faktura Steget Web Faktura Versjon 2.2 2011 Steget Web Faktura 2001-2011 Firma.no Steget faktura er utviklet

Detaljer

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Business Software. Introduksjon. Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Business Software Introduksjon Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Dokumentasjon for utvidelser av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Versjon: 11.1 i MAMUT ENTERPRISE

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett

Visma Enterprise - ebudsjett Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2011 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV...

1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2. 1. 1 Status... 2. 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... Dossier Kompetanse Innholdsfortegnelse 1.0 Funksjonalitet for medarbeidere i fanen Min Info... 2 1. 1 Status... 2 1.1.1 Sende melding om ferdig registrering... 2 1.2 CV... 3 1.2.1 Personalia... 3 1.2.2

Detaljer

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1

Visma Enterprise - ebudsjett. Versjon 2010.1 Visma Enterprise - ebudsjett Versjon 2010.1 II Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0

E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 E-resept. Funksjonelle krav til rekvirentsystemer i regionale helseforetak. Bakgrunn og krav Del 1 Versjon:2.0 1 Prosjekt: E-resept Versjon: 1.0 Utgitt: Juni 2014 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul

Visma Enterprise - ehandel. Versjon 2014. Webmodul Visma Enterprise - ehandel Versjon 2014 Webmodul Kurs fra Visma Unique Visma Unique sin opplæringsvirksomhet har som mål å gi deg muligheten for en systematisk og grundig systemopplæring som du kan videreføre

Detaljer