Dok.dato: Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/ / PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker [fordelt]/[fordelt] Mottaker Kari Pedersen PERS/KPE FLTØYVEEN /29 - OPPFØRNG V LGERHLL FLTØYVEEN 22 - Søknad om oppføring av lagerhall 2009/ / BS/TF 110/029 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tonning & Lieng S BS/TF OMGT Søknad om oppføring av ny kai OMGT Søknad om oppføring av ny kai 2010/ / BS/P 010/953 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Procon Stavanger S BS/P Side: 1 av 29

2 Tilsetting som tegnspråklærer i midlertidig stilling skoleåret 2010/11 D 276, Tegnspråklærer, st.nr. 2499, Frei ungdomsskole 2010/ / PERS/TLO 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PERS/TLO Følgebrev til arbeidsavtale D 276, Tegnspråklærer, st.nr. 2499, Frei ungdomsskole 2010/ / PERS/TLO 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Dagny Brandvik Telstø PERS/TLO SKYTTERVEEN 25 D - Ferdigattest for tilbygg til bolig SKYTTERVEEN 25 D - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ / BS/NY 004/477 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Jørgen.H. ntonsen Bygg BS/NY Opprettelse av 75% stilling som psykiatrisk sykepleier - spesialsykepleier Psykisk helse - oppretting, endring og omgjøring av stillinger N 2009/ / PERS/M 410 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Monica arønes PERS/M Elisabeth versen PH/EV Side: 2 av 29

3 Opprettelse av 75% stilling som spesialsykepleier i psykiatri ved enhet Psykisk Helse og med virkested var asen boligfellesskap. Psykisk helse - oppretting, endring og omgjøring av stillinger 2009/ / PERS/M 410 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Nils T. Walseth PH/EV VESTBSE ØST - GNR 34 BNR 1,75,159 - Rammetillatelse for utsprengning av fjell GNR 34 BNR 75 - Søknad om utsprenging av fjell 2010/ /2010 BS/NY 034/075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tonning & Lieng S BS/NY WERGELNDSVEEN 15 - Melding om tiltak, utskifting av vinduer og verandadør WERGELNDSVEEN 15 - Melding om tiltak, utskifting av vinduer og verandadør 2010/ / BS/G 003/440 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Janne theim BS/G BRELSKTEN 19 OG B - Ferdigmelding BRELSKTEN 19 OG 19 B - Søknad om oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2008/ /2010 BS/TF 135/230 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Kåre Løvik - Prosjektbygg S BS/TF Side: 3 av 29

4 Tilbakemelding på oppsigelse av stilling Personalmappe: tilsetting 2007/ /2010 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PERS/TLO Vurdering av offentlighet D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker JØRHGEN 3, B, C, D - Til tinglysing JØRHGEN 3, B, C, D - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2010/ /2010 BS/P 139/063 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen BS/P OMSNDVEEN 81 - ngående søknad om tilbygg til bolig OMSNDVEEN 81 - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ /2010 BS/G 137/094 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Prosjektbygg as BS/NY Side: 4 av 29

5 SØRL 13 - Til tinglysing SØRL 13 - Begjæring om seksjonering 2010/ /2010 BS/P 138/500 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen BS/P GRNNESTEN 6 - Protest om forlengelse av mur GRNNESTEN 6 - Søknad om forlengelse av mur 2010/ /2010 BS/P 032/094 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Leif Einar Skålvik BS/P Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112) Skjenkebevillinger - enkelt anledning / ambulerende fra sept og ut / /2010 S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Kulturenheten v/nita Warvik S/SHE Fritak fra undervisning for Dale barneskole: Fritak fra undervisning under 14 dager for elever ved skoleåret 2009/ / /2010 DSK/MK E B31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker DSK/MK Side: 5 av 29

6 JEGERSTEN 3 OG 3 B - 116/ GNGSETTNGSTLLTELSE FOR OPPFØRNG V TOMNNSBOLG JEGERSTEN 3 OG 3 B - Oppføring av tomannsbolig 2008/ /2010 BS/TF 116/349, 350 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Prosjektbygg S BS/TF Svar til søkere av 50 % helsesekretær, engasjement, st.nr ved Barn, familie, helse D 269, BFH, 50 % helsesekretær, engasjement, st.nr / /2010 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NOR L-HELLL Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker nn Sofie Furu Gerd nger versen Marie Lovise Reiten Tilbakenmelding på søknad om stilling som oppsynsmann D 257, 100 % oppsynsmann, st.nr Parksjefen - 2. gangs utlysning 2009/ /2010 PERS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker leksandar Macar Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Magne Gulla Silvia Brandtzæg Tore ndrè Torjul Dypbukt Lars Petter Næss PERS/TLO Side: 6 av 29

7 STORENGGT 10 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner STORENGGT 10 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2009/ /2010 BS/P 009/140 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen BS/P Oversending av målebrev. Gnr 34 bnr Målebrev 2010/ /2010 BS/GG 034/167 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mork Eiendom S v/per Johnsen BS/GG Bunnpris Brunsvika - Kontroll salgsbevilling /2011: Kontrollrapport - salgsbevilling i 2008/ /2010 S/SHE 62 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Bunnpris Brunsvika S/SHE Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse (KF-383) Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse ( gjelder fra ) Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 4236/2010 SERV/KSC vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/KSC Side: 7 av 29

8 Opprettholder søknaden D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE Hilde Merethe Morch Gnr 31 Bnr 1218, Ridderhatten 2 - Oversending av tinglyst målebrev Gnr 31 bnr / /2010 BS/GG 31/1192 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Draget S BS/HEO D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 8 av 29

9 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 9 av 29

10 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Gnr 109 Bnr 8 - Målebrev til tinglysing FLTØYVEEN Søknad om riving og oppføring av bolig, garasje og flytebrygge 2009/ /2010 BS/TF 109/008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk BS/HEO Side: 10 av 29

11 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 29

12 D 297 sommerjobb helse og pleie/omsorg 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnkalling til intervju D 290, Fastlegehjemmel i 2010/ /2010 PERS/LMJ off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mottaker BFH/ÅBJ ttalelse til søknad om fritak for kollektivreisende og høyere rabatt for beboerne på Bergsøya Krifast - Krifastbommen. 2008/ / RÅD/KSÆ Q33 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSÆ Statens vegvesen Region midt Omsetningsoppgave for alkohol Omsetningsoppgaver for alkohol (KF 134) / / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE Thon Hotel Kristiansund Side: 12 av 29

13 Omsetningsoppgave for alkohol Omsetningsoppgaver for alkohol (KF 134) / / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE Coop Prix Extra Omsetningsoppgave for alkohol Omsetningsoppgaver for alkohol (KF 134) / / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE Smia Fiskerestaurant Henvisning til logoped Elevmappe: 2010/ / SK/SVE E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SK/SVE Tilskudd til tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid og tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeidhdi Tilskudd til videreutdanning i psykisk helsearbeide - Statabudsjettet 2008 kap. 743 post / / S/SSK 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SSK Helsedirektoratet Side: 13 av 29

14 Orientering om tilskudd til videre / etterutdanning i rusproblematikk Tilskudd til videre-/etterutdanning - rusproblematikk 2009/ / NK/NH 433 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NK/NH Helsedirektoratet Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2010 SERV/VTØ F05 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SERV/VTØ Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2008/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE Endring av tjenestested og stillingsprosent: Fast ansatte fagarbeidere og assistenter i skole 2010/2011 Endring av tjenestested og stillingsprosent: Fast ansatte fagarbeidere og assistenter i skole 2010/ / / S/BEL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BEL Side: 14 av 29

15 Endring av tjenestested og stillingsprosent - Lærere i grunnskolen 2010/2011 Endring av tjenestested og stillingsprosent - Lærere i grunnskolen 2010/ / / S/BEL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BEL B 18 Signert møteprotokoll ad. Venke Pederen Endring av tjenestested og stillingsprosent - Lærere i grunnskolen 2010/2011 X 2010/ /2010 S/BEL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Turi Lorentsen PERS/TLO Bjørn Elgsaas S/BEL Opprettholder søknaden D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Wenche Ringstad Målsetting og tiltaksbeskrivelse Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Side: 15 av 29

16 Målsetting og tiltaksbeskrivelse Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Diagnostisk lese- og skriveprøve Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Rapport Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Rapport Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Side: 16 av 29

17 Forespørsel om rutiner for betaling av egenandel hos legevakta ved innleggelse på sykehus samt fullmakt Kommunens rutiner ad. egenandeler ved henting av ambulanse og innleggelse på sykehus. 2010/ /2010 BFH/GR 231 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker BFH/GR Kopi av samarbeidsmøte - Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/HMØ Vedtak om pålegg Skanning - NORDLNDET BRNESKOLE 2008/ / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/HMØ rbeidstilsynet Orientering om oppstart av " Strategiplan for NR " NR - Nordmøre nterkommunale Renovasjonsselskap 2010/ / RÅD/KSÆ 026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSÆ Nordmøre nterkommunale Renovasjonsselskap ( NR ) Side: 17 av 29

18 Bekreftelse NKK KKS - Tilbud/aktiviteter 2008/ /2010 BÅT/SKL 64 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NKK Møre og Romsdal BÅT/SKL Rapportering av årsregnskap for ikke-kommunale barnehager for 2009 Statstilskudd kommunale og private barnehager 2009/ /2010 S/ES 243 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ES PS 2010/1 - Godkjenning av protokoll fra møte Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming - signerte saksprotokoller fra 2010 X 2010/ / KT/KT 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin tby KT/KT PS 2010/2 - Reguleringsplan - Rensvikkrysset - høring Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming - signerte saksprotokoller fra 2010 X 2010/ / KT/KT 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin tby KT/KT Side: 18 av 29

19 PS 2101/3 - Orienteringssaker til møte Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming - signerte saksprotokoller fra 2010 X 2010/ / KT/KT 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin tby KT/KT Søknad om lærlingplass Nye lærlinger inntak 2010/ / PERS/THY 417 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY Senioravtale Personalmappe: tilsetting 2007/ / PERS/M P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY Signert møteprotokoll Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming sitt møte Råd for mennesker med nedsatt funksjonshemming - signerte møteprotokoller for 2010 X 2010/ / KT/KT 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Karin tby KT/KT Side: 19 av 29

20 Senioravtale Personalmappe: - tilsetting 2007/ / PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY Kopibrev: nmodning om vurdering av fusjon mellom NR og RR ( Nordmøre nterkommunale Renovasjonsselskap og Romsdalshalvøya nterkommunale Renovasjonsselskap ) NR - Nordmøre nterkommunale Renovasjonsselskap 2010/ / RÅD/KSÆ 026 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSÆ verøy kommune Søknad Transportstøtte søknader (transporttjeneste for funksjonshemmede) 2009/ / TKO/KRW F11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKO/KRW Senioravtale Personalmappe: tilsetting 2005/ / PERS/THY P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY Side: 20 av 29

21 Svar på søknad om skolefri i uke 12 - Frei ungdomsskole - Elevpermisjon/fravær skoleåret 09/ / /2010 FSK/FØD E B34 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker FSK/FØD Senioravtale Personalmappe: tilsetting 2007/ / PERS/M P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY Dekkmann - Søknad om sanitærabonnement Rørgata 14b, gnr 31 bnr Søknad om fradeling av 3 parseller 2009/ /2010 BS/ØS 031/1194 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SVH D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 21 av 29

22 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: VS: Mangelfull byggesaksbehandling På Husøya Kristiansund Kommune. HSØYVEGEN 110 C - Søknad om oppføring av kai 2010/ /2010 BS/NY 138/045 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY Miljøgruppa Bolga Velforening v/johan Fredrik Schmedling Side: 22 av 29

23 Senioravtale Personalmappe: - tilsetting 2010/ / PERS/THY vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/THY D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 23 av 29

24 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om sanitærabonnement - Rørgata 16 Rørgata 14b, gnr 31 bnr Søknad om fradeling av 3 parseller 2009/ / BS/ØS 031/1194 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/SVH YT Building Systems S v/ Endre Opstad D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 24 av 29

25 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 25 av 29

26 D 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 og 305. Fellesannonse oppstart av etterbehandling (ntermediær) avdeling, 2010/ /2010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 297 sommerjobb helse og pleie/omsorg 2010/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Permisjonssøknad med uttalelse fra enhetsleder Personalmappe: - tilsetting 2010/ /2010 PERS/TLO P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/TLO Søknad om endring av tjenestested og stillingsprosent Endring av tjenestested og stillingsprosent: Fast ansatte fagarbeidere og assistenter i skole 2010/ / /2010 S/BEL vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BEL Side: 26 av 29

27 Søknad om sykepermisjon Personalmappe: tilsetting 2006/ / PERS/M P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BFH/ÅBJ Signert avtale om aktiv sykemelding Personalmappe: - sykefravær X 2010/ /2010 PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tove Johannessen SK/TJO Signert oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid Personalmappe: - sykefravær X 2010/ / PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Tove Johannessen SK/TJO Dekkmann Kr.Sund Søknad Rørgata 14b, gnr 31 bnr Søknad om fradeling av 3 parseller 2009/ /2010 BS/ØS 031/1194 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SVH Side: 27 av 29

28 GNR 34 BNR 75 - Søknad om igangsettingstillatelse GNR 34 BNR 75 - Søknad om utsprenging av fjell 2010/ /2010 BS/NY 034/075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY Tonning & Lieng S Varsel etter 3-7. forskrift til opplæringsloven Skanning - TLNTEN NGDOMSSKOLE 2008/ /2010 SK/EL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SK/EL Varsel etter 3-7. forskrift til opplæringsloven Skanning - TLNTEN NGDOMSSKOLE 2008/ /2010 SK/EL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SK/EL Varsel etter 3-7. forskrift til opplæringsloven Skanning - TLNTEN NGDOMSSKOLE 2008/ /2010 SK/EL E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker SK/EL Side: 28 av 29

29 OMGT 68 C - Bygg 42 - Søknad om igangsettingstillatelse OMGT 68 C - Bygg 42 - Søknad om oppføring av lagerhall og riving av gammelt bygg nr 41 og / /2010 BS/P 010/122 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Tonning & Lieng S Rentekompensasjon Frei kirke Renovering Regnskap 2009 Kristiansund kommne 2009/ /2010 ØK/PER 210 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Husbanken ØK/PER VS: gangsettingstillatelse BLDERS VE 1 B - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ /2010 BS/G 005/084 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G Prosjektbygg S Side: 29 av 29

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan

Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38 - Elgsås - dispensasjon frå kommuneplan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.6.14, Journalenhet: DS - Dokumentsenter, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 19.06.2014 Molde kommune - framtidig mulighet for oppføring av naust gbnr 37/38

Detaljer

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04.

Offentlig journal. Påminning - journalopplysninger ***** ***** ***** Journalopplysninger ***** ***** ***** 2014/1604-11 7268/2014 02.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.4.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.04.2014 nnhold: Påminning - journalopplysninger Journalopplysninger 2014/1604-11 7268/2014 nnhold: Høring - veileder

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 13.05.2015-13.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 14/6489-2 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM Navn: Nils og Karin Gunda Eidsmo Dok.beskr: Melding om delegert vedtak - delingssak. 68/1 - Overføring av tilleggsareal til eiendommen gnr/bnr

Detaljer

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06.

Offentlig journal. Søknad på stilling. Medarbeidar ved Åseral Servicekontor, 80% vikariat til 30.06.2012 (Søknadsfrist: 19.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2011, Dokumenttype:,U, Status: J, 09.06.2011 nnhold: 2011/388-3 3724/2011 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 18.05.2015-18.05.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/2358-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Ola Hermanstad Dok.beskr: 73/2 Metrovann - erstatning Saksnr: 15/2359-1 Dok.type: U Gradering: Saksb: TEK/TEK/TEKL Navn: Adv. Frode Kvernrød

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 30.04.2015-30.04.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 12/3463-4 Dok.type: U Gradering: Saksb: UTVIKL/UTVIKL/ROSA Arbeids - og sosial departementet Dok.beskr: Melding om politisk vedtak NOU 2012:6 Arbeidsrettede tiltak Saksnr: 12/6159-5 Dok.type: U

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09.

Offentlig journal. Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen. Personal ***** ***** ***** 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 09.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.09.2011 Arbeidsavtale datert 09.08.11 og mail angående stillingen 2010/2245-7 19557/2011 12.08.2011 Gunn Rønning

Detaljer

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Offentlig journal. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske. Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.11.2013 nnhold: Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske Høring - Tilvirkning og håndtering av hemodialysevæske

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIDSBERG KOMMUNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/4920-2 J.f.dato: 07.04.2015 Mysen skole - Brannskade Brev.dato 31.03.2015 Avsender KLP Skadeforsikring AS 1-FE-; 2-FA-A20; 3-TI-&46; 4-HIST- EID-BYGG-MOS Kopi av rapport etter

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014

Offentlig journal. Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer. Pasient ***** ***** 2013/1882-4 13396/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A 31.10.2014 nnhold: Oversendelse av sakkyndig vurdering i erstatningssak - anmodning om kommentarer sient ***** ***** 2013/1882-4

Detaljer

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE

BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE BETALINGSREGULATIV 2014 KONGSVINGER KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre 12.12.13 Betalingsregulativet trer i kraft 01.01.2014 og erstatter tidligere gjeldende regulativer. Satser fastsatt av staten vil bli

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING

POSTLISTE. Inn.: 06.02.2012 Arkivkode:404 Saksnr: 12/00067-001 Saksb: RÅDM/RÅDM/GN Navn: Heidi W. Øvergaard Dok.beskr: SØKNAD OM OMGJØRING AV STILLING Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:V5 &01 Saksnr: 11/00135-017 Navn: Tjeldsund kommune Dok.beskr: SAMARBEIDSAVTALE MELLOM KOMMUNENE OM ORGANISERING AV VETERINÆRVAKT Ut.: 06.02.2012 Arkivkode:234 V5 Saksnr: 12/00009-001

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 14.05.2015-15.05.2015. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 4681/15 Regdato:15.05.2015 Saksnr: 15/1071-1 Dok.type: /N Gradering: Saksb: STAB/ØP/RITAPEDE Journalenhet:RÅD arbeidsgruppen VEDRØRENDE AVLØNNING- FASTE ANSATTE I EKSTRAVAKTER I FERIEPERIODE Lnr:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Barnas repr. i det faste utvalg for plansaker Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk, plan og næring Kommunestyresal, Loppa Rådhus Dato: 04.03.2015 Tid: 09:00-11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal

Kommuneinfo n. Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011. Hallingdal Kommuneinfo n Informasjonsguide for Nes kommune 2007-2011 Hallingdal Vurderer du salg/kjøp av eiendom? Ta kontakt. Tlf. 32 07 29 00 hallingdal@ringeiendom.no Informasjonsguide for Nes kommune Kart Nes

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR

RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR RANA KOMMUNE INDIVIDUELL PLAN/ KOORDINATOR Koordinerende enhet 2013 Veileder Koordinatorrollen og individuell plan Innledning Denne veilederen er laget for å gjøre din rolle som koordinator litt enklere,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Tydal kommune /tid: 10.05.2012 kl. 09:00 11:05 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhus 2, møterom Storkleppen Kari Slungård, leder Astrid Jensen Toralf Øverås Forfall: Møtende

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Musikkrommet 2. etg., Gjenresiningsmuseet Dato: 20.10.2009 Tid: 09:00 13:30 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Wenche Stenvoll Nestleder AP Frank

Detaljer