Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/ /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/ / BFH/ÅBJ G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Bjarne Sandvik S/BSA Kai Grimstad BFH/KGR Bjørn lgsaas S/BL lin M. Aspen S/AS lisabeth versen PH/V Geir Obed Nordli NK/GON Åse Bjerkestrand BFH/ÅBJ Operaen i Kristiansund - Overføring av tilskudd for 2. kvartal 2010 Driftstilskudd - Operaen i Kristiansund 2008/ / K/L 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Operaen i kristiansund K/L Side: 1 av 25

2 Atlanten hotell - Høring og offentlig ettersyn ATLANTN HOTLL OG STADON - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning 2008/ / BS/MSP R-262 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Adressater i henhold til liste Kjell Sæther Geir Aakvik ngard Warvik Georg Hammer Bjørn lgsaas lin M. Aspen Aud Stølen Tore Aukan ivind Raanes Knut Larsen Arne Andresen Kai Grimstad Bente lshaug Gunn Otnes Helen Haga Rigmor Holten ldbjørg Hogstad Toivo Brennløkken RÅD/KSÆ S/GHA K/WA K/GH S/BL S/AS S/AST PARK/TA B/RA BR/KLA B/ARA BFH/KGR S/LS FSK/GOT K/HH ORD/RHO ORD/HO AD/TB BS/MSP Prisdag 6. mars 2010 Prisdagen 2008, / / K/L 076 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Britt Justsen Gunn Singsø K/L Side: 2 av 25

3 17. mai nnkalling til møte 17. mai 2009, / / K/L C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 17. maikomiteens medlemmer K/L Samarbeidsavtale om stell av verneverdige gravsteder Vern kulturminner 2008/ / K/L C52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: L Norodd v/henry Opland Minde Velforening v/magnhild Gujord K/L Referat fra møte mai / / K/L C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 8. maikomitèen 2010 K/L Søknad om fritak for undervisning - Allanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6552/ ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV Side: 3 av 25

4 Søknad om fritak fra undervisning- Allanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6664/ ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV DALGATA 2 - Søknad om bruksendring av butikklokaler til boligformål DALGATA 2 - Søknad om omdisponering av butikkokale til leilighet 2010/ / BS/PAA 010/252 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Tore Morch BS/PAA Godkjennelse av søknad om deling av eiendom. Vestbase øst,vei - Gnr 34 Bnr 150 og bnr Vestbase øst,vei - Gnr 34 Bnr 150 og bnr Søknad om deling av grunneiendom 2010/ /2010 BS/ØS 034/150 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Vikan iendom AS BS/ØS Søknad om fritak fra undervisning - Allanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6765/ ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV Side: 4 av 25

5 Søknad om fritak fra undervisning- Allanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 6892/2010 ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV DRAGT, GNR 31 BNR Søknad om fradeling av 2 boligtomter DRAGT, GNR 31 BNR Søknad om fradeling av 2 boligtomter 2010/ /2010 BS/JBF 031/1309 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Draget AS BS/JBF Takker ja til lærlingeplass Nye lærlinger inntak 2010/ / PRS/THY 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/THY Takker ja til lærlingeplass Nye lærlinger inntak 2010/ / PRS/THY 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/THY Side: 5 av 25

6 Still.nr signert avtale om konstituering Personalmappe: - tilsetting 2008/ / PRS/SAN P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/TLO T GRANNSTN 6 - Vedrørende søknad om forlengelse av mur GRANNSTN 6 - Søknad om forlengelse av mur 2010/ / BS/PAA 032/094 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/PAA Leif inar Skålvik NDR NGGAT 5 - kke behandlet søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven 18-9 NDR NGGAT 5 - Melding om etablering av kontorer i 2. etasje 2009/ / BS/GA 001/070 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/GA Arbeidstilsynet Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse (KF-383) Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse ( gjelder fra ) Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 6970/2010 SRV/KSC Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/KSC Side: 6 av 25

7 Søknad om stilling D 334, 335 og 336, Bygg og eiendom, 3 vaktmesterstillinger, st.nr. 2005, 2037 og 2060, ingeniør, st.nr. 6097, 3-års engasjement ingeniør, st.nr / /2010 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Søknad om stilling D 326 og 327, Bekkefaret bo- og dagtilbud, % hjelpepleier og miljøarbeider, st.nr. 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022 og / /2010 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Søknad om stilling D, Byingeniøren, oppsynsmann og fagarbeidere, st.nr. 6008, 6045, 6324, 6013, 6900 og / /2010 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Side: 7 av 25

8 Søknad om stilling D 326 og 327, Bekkefaret bo- og dagtilbud, % hjelpepleier og miljøarbeider, st.nr. 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022 og / /2010 PRS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Permisjon i eksamenstida- svar på søknad for Frei ungdomsskole - levpermisjon/fravær skoleåret 09/ / /2010 FSK/FØD B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2010 SRV/VTØ F05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/VTØ Søknad om skolefri Skanning - DAL RNSKOL 2008/ / DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA Side: 8 av 25

9 Søknad om fritak fra undervisning Skanning - DAL RNSKOL 2008/ / DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA Søknad om fritak fra undervisning Skanning - DAL RNSKOL 2008/ /2010 DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA KOP- SAKKYNDG VRDRNG - TLRÅDNG OM SPSALPDAGOGSK TLTAK Skanning - DAL RNSKOL 2008/ / DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA Anbefaling om bruk av data Skanning - DAL RNSKOL 2008/ / DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA Side: 9 av 25

10 RFRAT FRÅ ANSVARSGRPPMØT Skanning - DAL RNSKOL 2008/ / DSK/MKA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DSK/MKA Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2010 SRV/VTØ F05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/VTØ Oppmeldinger til fagprøve - helsearbeiderfaget Lærlinger og praktikanter 2008/ / /2010 PRS/THY 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Møre og Romsdal fylke, Yrkesopplæringsnemnda PRS/THY Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2010 SRV/VTØ F05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SRV/VTØ Side: 10 av 25

11 Sett-hjort rapport Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse av skadedyr, hjort og rådyr ) høringer. 2008/ / S/AST K40 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/AST Dag Bjerkestrand Særutskrift - Godkjenning av protokoll fra møte Godkjenning av protokoller iendomsforvaltningsutvalget / /2010 ORD/RHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rigmor Holten ORD/RHO Mottak flyktninger - Ad Grunnskoleopplæring for voksne Norskopplæring - nyankomne flyktninger - introduksjonsprogram 2009/ /2010 KO/HAN Off.l 14 A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KO/HAN ØK/PR Ole Bjørn Moen RÅD/OMO BRYNNVN 9 - Redegjørelse vedrørende tilbygg og omdisponering BRYNNVN 9 - Søknad om tilbygg til naust og bruksendring av 2. etasje til fritidsbolig 2010/ /2010 BS/NY 009/207 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/NY Anne Lise og Gunnar Tømmervåg Side: 11 av 25

12 AD.: ndring av gatenavn Adressefastsettelse - stedsnavn ( endring av gatenavn ) 2008/ /2010 K/L L32 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/L Solsvingen Borettslag BRYNNVN 9 - Korrigering av opplysninger på tidligere byggesak BRYNNVN 9 - Søknad om tilbygg til naust og bruksendring av 2. etasje til fritidsbolig 2010/ /2010 BS/NY 009/207 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/NY Anne Lise og Gunnar Tømmervåg Statstilskudd til drift ved endring i tallet på barn i barnehagen 2010 Statstilskudd kommunale og private barnehager 2009/ / S/AS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/AS T Fylkesmannen i Møre og Romsdal Drømmestipendet 2010 Drømmestipendet 2010/ / KSK/ØM 076 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KSK/ØM Side: 12 av 25

13 SPYDODDN 3 - Redegjørelse for oppføring av gjerde SPYDODDN 3 - Søknad om oppføring av grillhus, gjerde, svømmebasseng og platting 2009/ / BS/PAA 031/472 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/PAA Arild S. Olsen og ngrid Anne Andersen Målebrev til tinglysing. Gnr 122 bnr 321, / /2010 BS/GG 122/321,320 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Statens kartverk BS/GG Oppsigelse av stilling i Heinsa Barnehage Personalmappe: - tilsetting / oppsigelse 2005/ / PRS/SAN P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/SAN Verørende kartforretning på Stubben 1. Gnr 9 bnr 317, Stubben / /2010 BS/GG 9/317 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Gomalandet BBL. Bjørg Kristin Dahl BS/GG Side: 13 av 25

14 Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2008/ / PRS/TLO P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/TLO T Still. nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2008/ / PRS/TLO P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/TLO T SÆTRNGA 5 - Søknad om sanitærabonnement SÆTRNGA 5 - Melding om tiltak for oppføring av garasje 2009/ /2010 BS/GA 135/189 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/SVH Rørlegger 1 Kristiansund AS MYRLLVN 4 - Melding om tiltak, forlengelse av støttemur MYRLLVN 4 - Melding om tiltak, forlengelse av støttemur 2010/ / BS/[fordelt] 031/707 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/[fordelt] Hilde Vollan Side: 14 av 25

15 Vedrørende kartforretning på Omagata 160,164 Gnr 10, bnr 1051,1052, Omagata 160, / /2010 BS/GG 10/1051 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kristiansund Retail Park AS BS/GG HAGGATA 22 - Foreløpig melding i forvaltningssak HAGGATA 22 - Søknad om oppføring av 3 garasjer i rekke 2009/ /2010 BS/PAA 006/204 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/PAA Fylkesmannen i Møre og Romsdal Gnr 33 Bnr 18,19 - Retur av dokument med mangler Gnr 33 Bnr 18,19 - Fradeling av grunn til utvidelse av flyplass 2010/ /2010 BS/HO 33/19 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/HO Statens Kartverk Halvårsrapport høst Barn i fosterhjem - diverse informasjon, klager vedr. opplæring / skolering samt PPT. 2008/ / S/BL F41 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/BL Side: 15 av 25

16 SKJÆRVAVN 5 - Melding om oppføring av balkong i 2. etasje SKJÆRVAVN 5 - Melding om oppføring av balkong i 2. etasje 2010/ /2010 BS/PAA 002/219 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Svein K. Waagbø BS/PAA ST HANSHAGN 3 - Melding om tiltak, oppføring av midlertidig brakkerigg ST HANSHAGN 3 - Melding om tiltak, oppføring av midlertidig brakkerigg 2010/ / BS/[fordelt] 004/574 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/[fordelt] Møre og Romsdal Fylkeskommune v/jostein Wengstad Skademelding for Allanengen skole: Skader og ulykker 2008/ /2010 ASK/SV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke - Vurdering i forhold til sosialtjenesteloven / / BFH/AGR H30 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BFH/AGR Side: 16 av 25

17 VS: Fri tak fra skoleundervisning Rensvik skole: levpermisjoner / /2010 RSK/ØAA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RSK/ØAA B 24 VS: Fri tak fra skoleundervisning for Rensvik skole: levpermisjoner / /2010 RSK/ØAA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RSK/ØAA nnkalling styremøte KKS - Styre 2008/ /2010 BÅT/SKL 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Styrets medlemmer BÅT/SKL ndividuell avtale om allmennpraksis i fastlegeordning. D 252, fastlegehjemmel ved Nordlandet legesenter 2009/ /2010 PRS/LMJ A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BFH/ÅBJ Side: 17 av 25

18 Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - friskmelding Personalmappe: - sykefravær 2008/ / PRS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/ØSO Søknad om avtalefestet pensjon Personalmappe: - oppsigelse / avtalefestet pensjon 2010/ /2010 PRS/TLO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PRS/ØSO Referat fra ressursgruppemøte Allanengen skole: referat fra ressursgruppemøte 2008/ / ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/RN BGRNNLS VD KRAV OM DATAHJLPMDLR Skanning - NORDLANDT NGDOMSSKOL 2008/ /2010 NSK/LF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/LF Side: 18 av 25

19 KOP - MLDNG OM VDTAK Skanning - NORDLANDT NGDOMSSKOL 2008/ /2010 NSK/LF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/LF TLKMLDNG PÅ HNVSNNG Skanning - NORDLANDT NGDOMSSKOL 2008/ /2010 NSK/LF Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/LF Referat fra ressursgruppemøte Allanengen skole: referat fra ressursgruppemøte 2008/ / ASK/RN A20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/RN Siktepunktet 43, Gnr. 4 Bnr Salg av boligtomt. SKTPNKTT GNR. 4 BNR Arrondering av tomt 2008/ /2010 BS/HHA 4/548 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Christine Reitan og ilif Odde BS/RH Side: 19 av 25

20 Ansvarsgruppemøte Skanning - GOMALANDT SKOL 2008/ / GSK/FOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: GSK/FOL nnvitasjon til ansvarsgruppemøte levmappe: 2008/ / ASK/SV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ASK/SV Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2010/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2010/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Side: 20 av 25

21 Halvårsrapport Barnehagebarn: 2010/ / MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV Møteinnkalling Barnehagebarn: 2010/ / MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV Referat fra samarbeidsmøte Barnehagebarn: 2010/ / MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV Ord som utrykkes - observert over tid Barnehagebarn: 2010/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV Side: 21 av 25

22 Rapport fra utredning Barnehagebarn: 2010/ / MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV nnkalling til møte Barnehagebarn: 2010/ / MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: MBHG/RV Skogbruksplanlegging: Nytt rundskriv Skogbruk - støttetiltak, skogavgifer etc. 2008/ /2010 S/HJ V70 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/HJ Statens landbruksforvaltning Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Side: 22 av 25

23 Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Side: 23 av 25

24 Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2008/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV VS: SKJLBKTVN 13 - ANNKS OG DRVHS SKJLBKTVN 13 - Melding om tiltak, riving og oppføring av nytt anneks 2010/ /2010 BS/GA 120/195 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/GA Bjørnar Brattøy Side: 24 av 25

25 Saksdokumenter 2008 Barnehagebarn: 2010/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Saksdokumenter 2009 Barnehagebarn: 2010/ /2010 MBHG/RV Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Vullum MBHG/RV Side: 25 av 25

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.10.2010 Riks- og fylkesvegvedlikehold i Riks- og fylkesvegvedlikehold i 2010/1445-1 14057/2010 25.06.2010 B/TMH Q13 Statens

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.10.2011 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer