Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/ /2008 AUSK/ELI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/1611-5 1294/2008 AUSK/ELI 25.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 levmappe: 2006/ / SK/L Tildeling av midlertidig treningstider - tlanterhavsbadet - Svømmeklubben Føniks Svømmeklubber ( KSLK, Norodd, Føniks ) 2008/ / RÅD/OMO C21 Mottaker Svømmeklubben Føniks Kristiansund v/thor Olav Olsen d ny kontaktlærer for skoleåret 2008/2009 Dalabrekka skole - lærersituasjonen 2008/ / RÅD/OMO off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 20 Side: 1 av 18

2 Søknad om utslippstillatelse gnr. 142 bnr. 2 Vadsteinsvika TSLPPSTLLTLSR / /2008 B/SVH M45 Mottaker Øyvind Lystad S tvidelse av ansettelse for 2 renholdere før utlysning D 21 og 22, renholder Frei ungdomsskole, 75,24% st.nr og 58,65% st.nr / / Mottaker Gunn Otnes Lederavtale 2008/09 Lederavtale for enhetsledere 2008/ / RÅD/OMO 032 Mottaker Leif Fiskvik Referat fra drøftingsmøte vedr. tillegg til pedagogisk leder Drøftinger og forhandlinger med tdanningsforbundet / / PRS/M off.l Side: 2 av 18

3 Referat fra drøftingsmøte vedr. forhandlingsprotokoller inngått i 2006 Fagforbundet - Drøftinger og forhandlinger og informasjon / / PRS/M 401 Mottaker Fagforbundet v/ Geir O. Kanestrøm ttalelse fra Landbruks- og viltutvalget samt miljøvernleder vedr. høring av planprogram for industriområde og dypvannskai. NDSTROMRÅD/HVN HSØY - Privat reguleringsplan N 2008/ /2008 BS/MSP R.000 Mottaker Marita K. Spånberg vsender ud Stølen Bekreftelse på mottatt søknad om kommunal oppreisning for tidligere barnehjemsbarn Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15248/2008 S/MM off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 H32 Side: 3 av 18

4 Still.nr (3856) sykepleier i 55 % ved Hjemmetjenesten Distrikt 3 - usign.arb.avt Hjemmetjenesten distrikt 3: Still.nr Sykepleier 55 % natt - 1. gangs utlysning søknadsfrist og 2. gangs utlysning søknadsfrist / /2008 D3/RSV P Følgebrev arbeidsavtale - Hjemmetjenesten distrikt 3: Still.nr Sykepleier 55 % natt - 1. gangs utlysning søknadsfrist og 2. gangs utlysning søknadsfrist / /2008 D3/RSV P Bekymringsmelding til barnevernet - levmappe / /2008 FSK/GOT Still.nr hjelpepleier i 75 % stilling ved Hjemmetjenesten distrikt 2 - usign.arb.avt. Personalmappe: - tilsetting 2006/ /2008 P Side: 4 av 18

5 Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: - tilsetting 2006/ /2008 P Still.nr hjelpepleier i 50 % stilling ved Hjemmetjenesten Distrikt 2 - usign.arb.avt. Personalmappe: tilsetting 2006/ /2008 P Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: tilsetting 2006/ /2008 P Bekreftelse på deltakelse i programmet Kunnskapsløftet - fra ord til handling Kunnskapsløftet - fra ord til handling - Kompetanseutvikling / /2008 S/KG 430 Mottaker tdanningsdirektoratet Side: 5 av 18

6 ÅNS GNR. 121 BRN. 2 - Søknad om oppsetting av gapahuk ÅNS GNR. 121 BRN. 2 - Søknad om oppsetting av gapahuk 2008/ / BS/TF 121/002 B 2 vsender Stig Wennas D 29, 30, 31 og 32, Hjemmetjenesten D2 2008/ /2008 D 23, 24, 25, 26, 27 og 28. Stillinger Tunet bo og avlastning 2008/ /2008 D 23, 24, 25, 26, 27 og 28. Stillinger Tunet bo og avlastning 2008/ /2008 Side: 6 av 18

7 D 38, Psykisk helse - Naustveien / /2008 PRS/TLO D 29, 30, 31 og 32, Hjemmetjenesten D2 2008/ /2008 Melding om yrkesskade Skanning - NORDLNDT NGDOMSSKOL 2008/ / NSK/LF nnspill til kommunedelplan for Fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for Fysisk aktivitet og friluftsliv / /2008 K/W 144 vsender rik Rolfsen Side: 7 av 18

8 tlysningstekst - fullversjon for intranett D 49, assistent, 80%, Karihola barnehage, still.nr X 2008/ /2008 PRS/TLO vsender Monica arønes tlysningstekst - fullversjon for internett D 50, 50% sykepleier - vikariat, Frei Sjukeheim, still.nr X 2008/ / vsender Monica arønes Foreløbig melding i forvaltningssak - klage på vedtak om spesialundervisning skoleåret 2008/2009 Klagesaker knyttet opp mot opplæringsloven 2008/ /2008 S/BL terminutbetaling av integreringstilskudd år 2-5 for 2008 TLSKDD NN - Statlige tilskudd til flyktninger 2008 ( ntegreringstilskudd mm.) 2008/ / NK/NC off.l. 5a, jf FVL 13 nr Side: 8 av 18

9 tbetalingsbrev - kompetansetilskudd Dalegata 52 brukermedvirksninf renovering Boligsosial handlingsplan 2008/ / S/BS 147 vsender Husbanken Henvisning til logoped Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ ndividuell opplæringsplan Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ Logopedrapport Skanning - DL BRNSKOL 2008/ / DSK/MK Side: 9 av 18

10 ndividuell opplæringsplan Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ ndividuell opplæringsplan Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ Høringsuttalelse planprogram for industriområde og dypvannskai Husøya Fra:Landbruks og viltutvalget og miljøvernleder NDSTROMRÅD/HVN HSØY - Privat reguleringsplan 2008/ /2008 BS/MSP R.000 Mottaker Sigrid H Grimeli Del 4. halvårsrapport Skanning - DL BRNSKOL 2008/ / DSK/MK Side: 10 av 18

11 Søknad - fritak fra undervisning Skanning - DL BRNSKOL 2008/ / DSK/MK Melding om yrkesskade Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ Søknad - fritak fra undervisning Skanning - DL BRNSKOL 2008/ / DSK/MK Vedrørende invitasjon til samtale med oppreisningsutvalgets sekretariat Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15311/2008 S/MM off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 H32 Side: 11 av 18

12 Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2007/ /2008 P Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2008/ / Gjenpart av brev vedrørende invitasjon til samtale med oppreisningsutvalgets sekretariat - Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15315/2008 S/MM off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 H32 Søknad om dispensasjon fra utdanningskravet Dispensasjon fra utdanningskrav - barnehage 2008/ / S/GRO 404 vsender nhetsleder Kari Leren Side: 12 av 18

13 Søknad om permisjon i forbindelse med videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ /2008 S/KG P 505 Skannet søknad 45% renholder Heinsa barnehage D 39, 40 og 41 Bygg og eiendom - renholdsstillinger 2008/ /2008 PRS/TLO D 42,43,44 - Hjemmetjenesten distrikt 2 - intern utlysning 2008/ /2008 D 42,43,44 - Hjemmetjenesten distrikt 2 - intern utlysning 2008/ /2008 Side: 13 av 18

14 D 42,43,44 - Hjemmetjenesten distrikt 2 - intern utlysning 2008/ /2008 NV Kristiansund - søknad om sanitærabonnement Skanning - Byingeniør 2008/ /2008 B/SF vsender Techno Consult Møre as ng søknad om oppreisning Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 15325/2008 S/MM off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 H32 tbetaling av tilskudd ti:l "Merke og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trøndelag" - Bioforsk økologisk" 2008 Merke- og utviklingsprosjektet hjort Nordmøre og Sør-Trønderlag - Bioforsk. 2008/ /2008 S/ST 223 Mottaker Bioforsk Økologisk Side: 14 av 18

15 Still.nr signert arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2008/ / P D 39, 40 og 41 Bygg og eiendom - renholdsstillinger 2008/ /2008 PRS/TLO Kvittering for mottatt og godkjent avlevering vlevering / deponering ( K Møre og Romsdal, Statsarkivet i Trondheim) 2008/ / KT/MRO 057 T vsender Statsarkivet i Trondheim Signert avtale vedr. støtte til videreutdanning i familieterapi og systemisk praksis Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / S/KG off.l. 5a, jf FVL 13 nr Side: 15 av 18

16 Skannet søknad still.nr % assistent ventyrveien D 33, 34, 35, 36 og 37 Stortua bo- og arbeidstilbud 2008/ /2008 Skannet søknad still.nr % assistent ventyrveien D 33, 34, 35, 36 og 37 Stortua bo- og arbeidstilbud 2008/ /2008 FSKRGT 12 - tført prøvetaking - resultater FSKRGT 12 - Søknad om rammetillatelse for Thon Hotellbygg S 2008/ / BS/HH 002/001 vsender Multiconsult S Bekymringsmelding levmappe: 2007/ /2008 DBSK/PSØ Side: 16 av 18

17 D 39, 40 og 41 Bygg og eiendom - renholdsstillinger 2008/ /2008 PRS/TLO D 39, 40 og 41 Bygg og eiendom - renholdsstillinger 2008/ /2008 PRS/TLO D 23, 24, 25, 26, 27 og 28. Stillinger Tunet bo og avlastning 2008/ /2008 tablering av NV Kristiansund - delvis refusjon av etableringskostnader Nav Kristiansund tableringsprosjekt 2008/ / NK/ØTH 024 vsender NV Møre og Romsdal Side: 17 av 18

18 FW: div - teknisk MGNS BLKSTDS GT 8 B - Melding om oppføring av garasje 2008/ /2008 BS/P 006/178 vsender Hanne H. Røsand og Yngve Helset Side: 18 av 18

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09.

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2008 Klager over brudd på husordensregler Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 B/SDY

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03.

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 09.07.2009 Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse Regnskap 2008 2009/458-2 4159/2009 10.03.2009 ØK/PR 210 Mottaker Distriktsrevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04.

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.04.2010 Referat - Skoleutbygging Frei Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming N 2008/1402-160 951/2010

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer