Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Vedr. ksternutlysing mars D 815, 816, Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016, 41% miljøarbeider, vikariat, st. nr. 4018, 65% hjelpepleier, vikariat, st. nr X 2012/ / PRS/SAN 411 Laila Karlsvik PRS/LAK Gnr 112 Bnr 38 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / / PB/HO Jeff Kjøbmand PB/HO Oppmelding til PPT på levmappe: 2009/ / Side: 1 av 39

2 GNR 138 BNR 1. BOLGVN 174. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BOLGVGN Søknad om sanitærabonnement 2012/ / B/SVH 138/001 Langset Rør AS B/SVH GNR 135 BNR 220. BRLSKTN30 A OG B. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BRLSKTN 30 A-B - Søknad om oppføring av tomannsbolig. Dispensasjonssøknad 2011/ / PB/TFA 135/220 Aasen Maskin AS B/SVH Lerketunet 2 c, 6518 Kristiansund N Montering av ildsted / pipe - fyringsanlegg - feiervesenet. 2008/ / BR/GJ 614 Gunnar Grimsmo Jensen BR/GJ Side: 2 av 39

3 GNR 34 BNR 101. NORDMØRSVN 175. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. NORDMØRSVN Oppføring av ny fritidsbolig, ny søknad 2009/ / PB/NY 034/101 Langset Rør AS B/SVH Signert møteprotokoll - Omplasseringsutvalget N 2008/ / PRS/THY 033 PRS/NTW T Sigvard Thy PRS/THY GNR 31 BNR LOMTJØNNA 17. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. LOMTJØNNA 17 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av bolig 2012/ / PB/GOD 031/1240 Langset Rør AS B/SVH Gnr 31 Bnr Oversending av matrikkelbrev og tinglyst arealoverføring GNR 31 BNR Søknad om kjøp av tilleggsgrunn til Spydodden / /2012 PB/JBF 031/812 ngrid Andersen og Arild S. Olsen PB/HO Side: 3 av 39

4 Gnr 5 Bnr 74 seksjon 1 - Oversending av matrikkelbrev KOKKOLAVN Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2011/ /2012 PB/PAA 005/074 Helge og Solveig Sveggen PB/HO Gnr 5 Bnr 74 seksjon 2 - Oversending av matrikkelbrev KOKKOLAVN Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2011/ /2012 PB/PAA 005/074 Jørgen Lægreid, Tove Nygård PB/HO Gnr 3 Bnr 472 seksjon 1 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / /2012 PB/HO Therese Stokke PB/HO Gnr 3 Bnr 472 sekjson 2 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / /2012 PB/HO Linn Kjøl og Lars Kvalvik PB/HO Side: 4 av 39

5 Gnr 3 Bnr 472 seksjon 3 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / /2012 PB/HO llen Andreeva PB/HO Gnr 3 Bnr 472 seksjon 4 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / /2012 PB/HO skil Stokke, Camilla Trondseth PB/HO Gnr 138 Bnr Melding til tinglysing BOLGVGN 17. GNR 138 BNR 24 - Søknad om deling av grunneiendom 2012/ /2012 PB/ØS 138/024 Statens Kartverk Tinglysingen PB/HO GNR 121 BNR 9. ÅNSLA 8. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. ÅNSLA 8 - Søknad om vann- og kloakkledning anlagt i vei 2012/ /2012 PB/NY 121/009 Rørlegger1 Kristiansund AS B/SVH Side: 5 av 39

6 Samarbeidsmøte levmappe: 2011/ /2012 FSK/GOT FSK/NG post sendt til tre leverandører nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg 2012/ /2012 KT/AOV Atea ADcom Nordvest lektronikk KT/AOV Vedlegg til epost nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg 2012/ /2012 KT/AOV Atea AS ADCom Data AS Nordvest lektronikk KT/AOV Side: 6 av 39

7 Oppsummering spørsmål fra leverandører nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg X 2012/ /2012 KT/AOV Arild Ovesen KT/AOV Oppdragsgivers vurdering nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg X 2012/ /2012 KT/AOV Off.l 13.1.ledd, jf FOA 3-6 Arild Ovesen KT/AOV nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg nnkjøp - Kjøp av inntil 40 nettbrett til Mobil Omsorg 2012/ /2012 KT/AOV Tom Sandvær Jan irik Gamlemsvik Alf Haltbakk Solbjør KT/AOV tviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF Helse Møre og Romsdal HF 2011/ /2012 SST/SSK H00 SST/SSK ldbjørg Hogstad Side: 7 av 39

8 Sivilforsvarets magasin - Reipslagergata 13 Sivilforsvarets magasin - Reipslagergata / / B/ROL Off.l ledd 610 B/ROL Søknad fra Stena Recycling AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Anmodning om utlegging til offentlig innsyn og om uttalselse TSLPPSTLLATLSR / / B/LST K24 B/LST Fylkesmannen i Møre og Romsdal Referat fra møte ang. levmappe: 2012/ /2012 ASK/L ASK/BJA Referat fra møte ang. levmappe: 2012/ /2012 ASK/L ASK/BJA Side: 8 av 39

9 Søknad om permisjon/fri fra skolen for levpermisjoner / / B00 Søknad om permisjon/fri fra skolen for levpermisjoner / / B00 valueringsmøte ang elevens skolesituasjon. levmappe: 2011/ /2012 FSK/GOT FSK/NG Side: 9 av 39

10 Søknad om permisjon/fri fra skolen for levpermisjoner / / B00 nformasjon vedr. elev levmappe: 2011/ /2012 GSK/KHA GSK/KHA Opplysninger ang. eleven levmappe: 2012/ / GSK/KHA GSK/KHA Side: 10 av 39

11 Svar til søkere av stillinger ved Bekkefaret bo- og dagtilbud D 815, 816, Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016, 41% miljøarbeider, vikariat, st. nr. 4018, 65% hjelpepleier, vikariat, st. nr / /2012 PRS/SAN A off.l PRS/SAN Still.nr: signert møteprotokoll D 907, Stortua bo- og arbeidstilbud, 3 x 41 % hjelpepleier, 2. gangs utlysning N 2012/ / PRS/SAN Sølvi Andersen Ness PRS/SAN T Bernt Pedersen SBO/BP Still.nr: signert møteprotokoll D 907, Stortua bo- og arbeidstilbud, 3 x 41 % hjelpepleier, 2. gangs utlysning N 2012/ / PRS/SAN Sølvi Andersen Ness PRS/SAN T Bernt Pedersen SBO/BP Side: 11 av 39

12 Notat ang.avslutning av logopedtilbud levmappe: 2008/ / GSK/FOL Still.nr: signert møteprotokoll D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder, st.nr N 2012/ / PRS/LAK 411 Laila Karlsvik PRS/LAK T ivind Raanes B/RA Still.nr: signert møteprotokoll D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent N 2012/ / PRS/LMJ Laila Karlsvik PRS/LAK T Helge Hansen Side: 12 av 39

13 Svar til søkere av stillinger ved Barmanhaugen korttids- og etterbehandnlingsavdeling D 880, 881, Barmanhaugen korttids- og etterbehandlingsavd, hjelpepleier og rekrutteringsstilling. 2012/ /2012 PRS/SAN A off.l PRS/SAN Still.nr: signert møteprotokoll D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent N 2012/ / PRS/LMJ Laila Karlsvik PRS/LAK T Helge Hansen Still.nr: signert avtale om konstituering Personalmappe: 2005/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Side: 13 av 39

14 Logopedrapport levmappe: 2012/ / Still.nr: signert avtale om konstituering Personalmappe: 2012/ / PRS/LAK P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Søknad om stilling D Sykepleier ved Hjemmetjenesten distrikt 1, st. nr / /2012 PRS/SAN A Off.l PRS/SAN Søknad om stilling D 973, Brann- og redning: 100% alarmsentraloperatør, st. nr og tilkallingsvikarer 2012/ /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK Side: 14 av 39

15 Søknad om stilling D 975, Brann og redning: 100% brannkonstabel fast, st. nr. 6336, 100% brannkonstabel vikariat, st. nr / /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK Søknad om stilling D 975, Brann og redning: 100% brannkonstabel fast, st. nr. 6336, 100% brannkonstabel vikariat, st. nr / /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK Signert arbeidsavtale Personalmappe: 2011/ / PRS/LAK P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Logopedrapport levmappe: 2012/ / Side: 15 av 39

16 Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/LAK P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Notat - avslutning av logopedtilbud levmappe: 2011/ / BSK/HA Rapport ved avslutning av logopedtilbud levmappe: 2012/ / NSK/HMØ Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2007/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Side: 16 av 39

17 nderrettning om enkeltvedtak - Fritak for plikten til å gjennomføre nasjonale prøver i Norsk og ngelsk, skoleåret 2012/2013 for levmappe: 2011/ / Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2005/ / PRS/AFJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Signert arbeidsavtale Personalmappe: 2008/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK T Spes.ped. tiltak Barnemappe: 2011/ / RØBHG/L Side: 17 av 39

18 nderrettning om enkeltvedtak - Fritak for plikten til å gjennomføre nasjonale prøver i norsk, engelsk og matematikk, skoleåret 2012/2013 for levmappe: 2011/ / Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN T Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN T Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN T Side: 18 av 39

19 Spes.ped. tiltak Barnemappe: 2011/ / RØBHG/L nderrettning om enkeltvedtak - Fritak for plikten til å gjennomføre nasjonale prøver i norsk og matematikk, skoleåret 2012/2013 for levmappe: 2008/ / Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2008/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN T Signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN T Side: 19 av 39

20 nderrettning om enkeltvedtak - Fritak for plikten til å gjennomføre nasjonale prøver i norsk, skoleåret 2012/2013 for levmappe: 2009/ / nnhenting av opplysninger fra skolen levmappe: 2012/ /2012 GSK/KHA GSK/KHA nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / JBHG/KAL nnkalling til samarbeidsmøte levmappe: 2012/ / SK/TJO Side: 20 av 39

21 nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / RBHG/HKL nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2012/ / RBHG/HKL nnhenting av opplysninger fra skolen levmappe: 2011/ /2012 GSK/KHA GSK/KHA Søknad om stilling D 975, Brann og redning: 100% brannkonstabel fast, st. nr. 6336, 100% brannkonstabel vikariat, st. nr / /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK Side: 21 av 39

22 Søknad om stilling D 975, Brann og redning: 100% brannkonstabel fast, st. nr. 6336, 100% brannkonstabel vikariat, st. nr / /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / HBHG/ADY nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2011/ / RØBHG/L nderretning om enkeltvedtak - fritak for plikten til å gjennomføre nasjonale prøver i norsk, matematikk og engelsk, skoleåret 2012/2013 levmappe: 2012/ / Side: 22 av 39

23 Søknad om stilling D 973, Brann- og redning: 100% alarmsentraloperatør, st. nr og tilkallingsvikarer 2012/ /2012 PRS/LAK A Off.l PRS/LAK Skoleoppsummeringsmøte levmappe: 2011/ / DBSK/PSØ DBSK/PSØ T Foreløpig rapport etter utredning levmappe: 2011/ / DBSK/PSØ DBSK/PSØ T Samarbeidsmøte på skolen levmappe: 2008/ / DBSK/PSØ DBSK/PSØ T Side: 23 av 39

24 Div. dokument 2006 levmappe: 2007/ / DBSK/PSØ DBSK/PSØ T nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2011/ / RØBHG/L Notat fra samarbeidsmøte Gomalandet skole Tiltak i klassetrinn / / GSK/FOL B01 GSK/KHA Signert samarbeidsavtale Tiltak i klassetrinn / /2012 GSK/FOL B01 GSK/KHA Side: 24 av 39

25 rgoterapi rapport levmappe: 2010/ / GSK/FOL GSK/FOL nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2011/ / DBHG/BBO Side: 25 av 39

26 VS: Tyveri fra maskin på Hagelin Tyveri fra maskin på Hagelin 2012/ /2012 RÅD/KSK RÅD/KSK T Thor Magne Hasselø Tilsagn om tilskudd til - Kartlegging enøk - og konverteringstiltak: Kartleggingsstøtte for kommuner nergiøkonomisering i kommunale bygninger 2009/ / B/KAS 614 B/KAS nova SF FLAKAVN 2 - Søknad om tilbygg til bolig og utvidelse av veranda FLAKAVN 2 - Søknad om tilbygg til bolig og utvidelse av veranda 2012/ / PB/PAA 002/232 PB/PAA Stephen Merricks GNR 6 BNR Retur av tinglyst dokument Sammenføyninger / /2012 PB/HO 120/153 PB/HO T Statens Kartverk Side: 26 av 39

27 nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO OMAGATA 122 BYGG 6 D - Søknad om ferdigattest OMAGATA 122 BYGG 6 D - Søknad om tilbygg 2012/ /2012 PB/PAA 010/953 PB/PAA Cowi AS nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / HBHG/ADY FRDRK SLMRS GAT 10, GNR 3 BNR 66 - Vedrørende søknad om deling av grunneiendom, kopi av brev til fylkesmannen FRDRK SLMRS GAT 10, GNR 3 BNR 66 - Søknad om deling av grunneiendom 2011/ / PB/ØS 003/066 PB/ØS Adv. Geir Kvande Side: 27 av 39

28 nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO LYHSNGA 6 - Retur av dokument med mangler LYHSNGA 6 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ / PB/PAA 002/209 PB/PAA Statens Kartverk nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO GRNDALS GAT 9 - Retur av dokument med mangler GRNDALS GAT 9 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ / PB/PAA 010/456 PB/PAA Statens Kartverk Side: 28 av 39

29 Sakkyndig vurdering levmappe: 2008/ / NSK/ROS NSK/ROS TO Orientering om samvirkeforetak og spillemiddelordningen Spillemidler / / KN/GH 243 KN/GH Kulturdepartementet nnkalling til samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / RBHG/HKL nformasjon levmappe: X 2008/ / NSK/ROS NSK/ROS Gry Rossing NSK/ROS Side: 29 av 39

30 Revidert oppsigelse Off.personalmappe: Svetlana Siverskaya 2012/ / PRS/SAN PRS/SAN B 3 Svetlana Siverskaya ÅNSLA 8 - Vedrørende klage på søknad om vann- og kloakkledning anlagt i vei ÅNSLA 8 - Søknad om vann- og kloakkledning anlagt i vei 2012/ / PB/NY 121/009 PB/NY Anne Lise Tømmervåg OP levmappe: 2008/ / NSK/ROS NSK/ROS Vedr. permisjon og utbetaling av lønn Personalmappe: 2005/ /2012 PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/LAK Side: 30 av 39

31 Still.nr: signert arbeidsavtale Personalmappe: 2008/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN Still.nr: signert arbeidsavtale Personalmappe: 2007/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN LDRS V 13 - Søknad om sanitærabonnement LDRS V 13 - Søknad om tilbygg til bolig som egen boenhet. Dispensasjonssøknad 2012/ /2012 PB/NY 005/787 PB/SVH Rørlegger 1 Kristiansund AS Still.nr: signert arbeidsavtale Personalmappe: 2012/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN Side: 31 av 39

32 Still.nr: signert arbeidsavtale Personalmappe: 2006/ / PRS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 PRS/SAN Legeerklæring levmappe: 2012/ / NSK/ROS NSK/ROS TO Søknad Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SRV/VTØ F05 SRV/VTØ Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldelse av forsøpling/dumping av masser 2012/ /2012 RÅD/KSK X31 RÅD/KSK T Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 32 av 39

33 LOMTJØNNA 5 - Søknad om sanitærabonnement LOMTJØNNA 5 - Søknad om oppføring av bolig. Dispensasjonssøknad 2011/ / PB/GOD 031/1234 PB/SVH Aasen Maskin AS Ref.fra samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO Ref.fra samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ /2012 DBHG/BBO Vedr. utvidet tid på prøver og bruk av PC levmappe: 2012/ / NSK/ROS NSK/ROS Side: 33 av 39

34 Legeerklæring levmappe: 2012/ / NSK/ROS NSK/ROS STRANDGATA 11 - Søknad om oppføring av garasje STRANDGATA 11 - Søknad om oppføring av garasje 2012/ / PB/GA 008/142 PB/GA ilif Steinsvold Oppmelding til PPT levmappe: 2012/ / NSK/ROS NSK/ROS Ref.fra samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ / RBHG/HKL Side: 34 av 39

35 Ref.fra samarbeidsmøte Barnemappe: 2010/ /2012 Ref.fra samarbeidsmøte Barnemappe: 2011/ / DBHG/BBO Notat etter test Barnemappe: 2011/ / DBHG/BBO Notat etter møte Barnemappe: 2010/ /2012 DBHG/BBO Side: 35 av 39

36 ANGÅND SØKNAD OM DLNG AV NDOM FRDRK SLMRS GAT 10, GNR 3 BNR 66 - Søknad om deling av grunneiendom 2011/ / PB/ØS 003/066 PB/ØS Kopi av logopednotat Barnemappe: 2010/ / RBHG/HKL nvitasjon til kurs i forb. med oppstart av A Barnemappe: 2010/ / RBHG/HKL Kopi av tverrfaglig rapport - Voksenopplæring 2011/ / / A16 Side: 36 av 39

37 nnhenting av opplysninger fra skolen i henhold til lov om barnevern levmappe: 2009/ / ASK/SSO ASK/SSO Tilbakemelding på henvisning levmappe: 2010/ / DBSK/PSØ nnkalling til møte med Statped Vest levmappe: 2009/ / NSK/HMØ Kopi av logopednotat Barnemappe: 2012/ / RBHG/HKL Side: 37 av 39

38 Ref. fra møte levmappe: 2012/ / ASK/SSO Kopi av logopednotat Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO Kopi av møtenotat Ref fra oppsummeringsmøte med PPT Barnemappe: 2010/ / DBHG/BBO Forespørsel om utfylling av skjema levmappe: 2008/ / ASK/SSO ASK/SSO Side: 38 av 39

39 OMAGATA 26 - Søknad om igangsettingstillatelse for riving av bolig OMAGATA 26 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av vertiakdelt tomannsbolig og garasje - Dispensasjonssøknad 2010/ /2012 PB/NY 010/080 PB/NY Siv.ing. dvin Bakke AS Side: 39 av 39

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet

Offentlig journal. Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 22.11.2010 Uttalelser fra ORKide - Omlegging av distrikts og produksjonsstrukturen i Heimevernet Omlegging av distrikts

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07.

Offentlig journal. Tjenestebevis - ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** 2010/3149-3 26787/2010 27.06.2011 LYLYNG/MOS 26.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.06.2011 Tjenestebevis - ersonalmappe 2010/3149-3 26787/2010 26.07.2010 O offl. 13, fvl. 13

Detaljer

Periode: 16-12-2014-16-12-2014

Periode: 16-12-2014-16-12-2014 DMS2002 - Software Innovation 17.12.2014 Offentlig journal Periode: 16-12-2014-16-12-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/02064-7 I Personalmappe

Detaljer