Offentlig journal. KONSUL JOHNSENS GATE 5 - Rammetillatelse for bruksendring og fasadeendring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. KONSUL JOHNSENS GATE 5 - Rammetillatelse for bruksendring og fasadeendring"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, KONSL JOHNSNS GAT 5 - Rammetillatelse for bruksendring og fasadeendring KONSL JOHNSNS GAT 5 - Søknad om bruksendring og fasadeendring 2009/ /2010 BS/NY 003/250 Mottaker Prosjektbygg AS BS/NY Kristiansund Symfoniorkester - Overføring av driftstilskudd for 2010 Sang og musikk: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / / / K/L 223 Mottaker Kristiansund Symfoniorkester K/L Oasen Kreative senter / Kristiansund frivillighetssentral Generelle kulturtiltak: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009: 2008/ / K/L 223 Mottaker Oasen kreative senter K/L Side: 1 av 28

2 DALGATA 17 - Godkjent søknad - skifte av vinduer DALGATA 17 - Søknad om skifte av vindu 2010/ / BS/GA 010/033 Mottaker Sameiet Dalegata 17 v/arne Gaupseth BS/GA Referat fra møte i referansegruppen ønsket deltid - Møter i ressursgruppen X 2010/ /2010 PRS/MMA Off.l PRS/MMA Margrete Magerøy PRS/MMA 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Side: 2 av 28

3 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Side: 3 av 28

4 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Side: 4 av 28

5 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Søknad/ om kommunal bolig 2010/ / B/SDY B/SDY 2010/ / B/SDY B/SDY 2010/ / B/SDY B/SDY Side: 5 av 28

6 2010/ / B/SDY B/SDY Ang. ny leieboer i Margrethes Fryd 2010/ / B/SDY B/SDY Ang. ny leieboer i Dalegt / / B/SDY B/SDY signert arbeidsavtale - Tilsetting i 14,19% stilling som kulturskolelærer fra D 251, 14,19 % kulturskolelærer, st.nr Kristansund Kulturskole 2009/ /2010 PRS/TLO A Off.l PRS/TLO Side: 6 av 28

7 VÅRSTN 22 - Godkjenning av endret gulvhøyde på garasje VÅRSTN 22 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av generasjonsbolig og frittliggende garasje - Søknad om dispensasjon 2008/ /2010 BS/NY 032/135 Mottaker Alf Lund BS/NY Opphør av husleiekontrakt 2010/ /2010 B/SDY B/SDY SKTPNKTT 12 - vedrørende gebyr for dispensasjon i forbindelse med oppføring av garasje SKTPNKTT 12 - Søknad om oppføring av garasje 2009/ /2010 BS/GA 004/411 Mottaker Wilhelm Amundsen BS/HHA Opphør av husleiekontrakt 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Side: 7 av 28

8 Opphør av husleiekontrakt 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Opphør av husleiekontrakt 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Tilsvar til klage på Prekvalifisering Kulturhus / operahus i Kristiansund - plan- og designkonkurranse Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 1761/2010 ØK/BH D10 Mottaker HRTB as ØK/BH 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Side: 8 av 28

9 VÅRSTN 34 - Ferdigattest enebolig VÅRSTN 34 - Søknad om oppføring av bolig 2008/ /2010 BS/NY 32/141 Mottaker Vibo ntreprenør AS BS/NY Opphør av husleiekontrakt 2010/ /2010 B/SDY B/SDY Søknad om stilling D 285, 286, 287 og 288, Bekkefaret bo og dagtilbud, 2 x 40 % hj.pl, st.nr og 3712, 50 % hj.pl. st.nr. 3442, 48,6 % hj.pl natt st.nr. 3453, 2 x 15,5 % assistent st.nr 3483 og / /2010 PRS/SAN A Off.l Mottaker PRS/SAN Søknad om stilling D 270, KT og dok.senter, KT-konsulent, 2-årig engasjement 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l. 25 Mottaker PRS/SAN Side: 9 av 28

10 Søknad om stilling D 280 og 281, Hjemmetjenesten D2, st.nr 3301 vikariat 100 % sykepleier og st.nr % sykepleier fast 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l Mottaker PRS/SAN Søknad om stilling D 280 og 281, Hjemmetjenesten D2, st.nr 3301 vikariat 100 % sykepleier og st.nr % sykepleier fast 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l Mottaker PRS/SAN Søknad om stilling D 270, KT og dok.senter, KT-konsulent, 2-årig engasjement 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l. 25 Mottaker PRS/SAN Minner om Spørreundersøking frå hoppid.no til kommunane hoppid.no og delprogrammet " ntrepenørskap i tdanning " 2010/ /2010 S/LOF 01 Mottaker S/LOF Møre og Romsdal fylke Side: 10 av 28

11 Halvårsrapport levmappe: 2007/ /2010 ASK/L ASK/L Følgebrev til arbeidsavtale D 251, 14,19 % kulturskolelærer, st.nr Kristansund Kulturskole 2009/ /2010 PRS/TLO 411 Mottaker Brit Helen Ørbog PRS/TLO FLØYA TRRASS 12, 14, 16, 18 - Ferdig tinglyst dokument FLØYA TRRASS 12, 14, 16, 18 - Begjæring om seksjonering 2009/ /2010 BS/PAA 003/472 Mottaker Møre iendomsmegling AS, avd. regnskap og oppgjør BS/PAA Sikring av Bolgvatnet i som friluftsområde og forholdet til vannets funksjon i vannforsyningen Hovedplan for vannforsyning / / B/VDY M10 Mottaker B/VDY Direktoratet for naturforvaltning Side: 11 av 28

12 Søknad om fritak fra undervisning Skanning - BJRKLND SKOL 2008/ / BSK/HA Mottaker BSK/HA Vedtak VD-1T-10. Signalregulert gangfelt på Rv 70 ved Futura kjøpesenter RV 70 LØKKMYRA - GANG- OG SYKKLV 2009/ / B/TL Q21 Mottaker B/TL Vegdirektoratet - Statens vegvesen ndividuell opplæringsplan Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ /2010 ASK/L ASK/L Skiltplan for Allanengen skole - John Allans gate, nnkjøringsforbud Skiltplaner / / B/TTA Q84 Mottaker B/TTA Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 12 av 28

13 MARSTRANDS GAT 9 - igangsettingstillatelse for gjenoppbygging av bolighus MARSTRANDS GAT 9 - Søknad om rammetillatelse for gjenoppbygging av bolighus 2008/ /2010 BS/HHA 003/009 Mottaker Arkitektkontoret Slyngstad & Husby AS BS/HHA Avslutning av tilsynssak - - Klagesaker - behandling av pasienter ved Kringsjå sykehjem 2009/ / KSY/MMS H12 Mottaker KSY/MMS T Still.nr Signert midlertidig arbeidsavtale Personlamappe: - tilsetting 2009/ / PRS/TLO P off.l. 25 Mottaker PRS/TLO Klage på behandling fra hjemmesykepleien - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/ /2010 S/SSK F00 Mottaker S/SSK Side: 13 av 28

14 Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ /2010 ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesilaundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for speialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Side: 14 av 28

15 sakkyndig vurdering av behov for speialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L Mottaker ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L Mottaker ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L Mottaker ASK/L Side: 15 av 28

16 Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L Mottaker ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L Mottaker ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Side: 16 av 28

17 Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Side: 17 av 28

18 Sakkyndig vurdering av behov for spesialundervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/L ASK/L Flyttemelding - Flyttemeldinger skoleåret 2009/ / /2010 SRV/MW B12 Mottaker SRV/MW Halvårsrapport Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ /2010 ASK/L ASK/L Rundskriv - nye tilskuddssatser for 2010 mv. - statstilkudd til barnhager. Statstilskudd kommunale og private barnehager 2009/ / S/AS 243 Mottaker S/AS Kunnskapsdepartementet Side: 18 av 28

19 halvårsrapport Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ / Angående anmodning om opplysninger fra skolen om elev Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ /2010 OPPMLDNG TL PPT Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ /2010 SØKNAD OM FRTAK FRA NDRVSNNG Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ /2010 Mottaker Side: 19 av 28

20 SØKNAD OM FRTAK FRA NDRVSNNG Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ /2010 Mottaker Referat fra sammarbeidsmøte - Skanning - NORDLANDT BARNSKOL X 2008/ /2010 Harald Møst Høring: Spillemidler til idrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvis fordeling Høring: Spillemidler til indrettsanlegg - forslag til nye kriterier for fylkesvik fordeling 2010/ / K/GH 243 Mottaker K/GH Kunnskapsdepartementet Referat fra overføringsmøte Skanning - NORDLANDT BARNSKOL X 2008/ /2010 Harald Møst Side: 20 av 28

21 GNR 138 BNR 121 FRKOLLVN Klage over saksbehandling og vedtak GNR 138 BNR 121 FRKOLLVN Søknad om riving av eksisterende og oppføring av enebolig 2009/ /2010 BS/TFA 138/121 Mottaker BS/TFA Rolf gelstad m.fl Referat fra overføringsmøte Skanning - NORDLANDT BARNSKOL X 2008/ / Harald Møst Branntilsynsrapport Skanning - NORDLANDT BARNSKOL 2008/ / Mottaker KRSTANSND KOMMN ttalelse vedr tilsetting D 269, BFH, 50 % helsesekretær, engasjement, st.nr / /2010 PRS/SAN A off.l. 25 BFH/ÅBJ Side: 21 av 28

22 SKOGVN 66 - Søknad om ansvarsrett SKOGVN 66 - Søknad om riving og oppføring av nytt tak 2010/ / BS/NY 033/027 Mottaker BS/NY Byggmestare PM Pawel Miszczyl HSØYVGN 110 C, GNR 138 BNR 30 - Søknad om fradeling av grunneiendom HSØYVGN 110 C, GNR 138 BNR 30 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2010/ / BS/[fordelt] 138/030 Mottaker BS/[fordelt] Siv.ing. dvin Bakken AS HSØYVGN 110 C, GNR 138 BNR 30 - Protest på nabovarsel HSØYVGN 110 C, GNR 138 BNR 30 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2010/ / BS/[fordelt] 138/030 Mottaker BS/[fordelt] Bjørg Glærum m.fl. Rapport om uønsket hendelse Dale barneskole: ønskede hendelser X 2010/ /2010 Margreth Karlsvik Side: 22 av 28

23 referat Arbeidsgruppemøte - levmappe: X 2009/ /2010 Margreth Karlsvik Kopi - innkalling til sammarbeidsmøte - levmappe: N 2009/ /2010 Margreth Karlsvik BANAVN 24 - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til bolig BANAVN 24 - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ / BS/NY 004/227 Mottaker BS/NY Prosjektbygg AS FSKRGATA 12 - Vedrørende deponering av forurensede masser FSKRGATA 12 - Søknad om rammetillatelse for Thon Hotellbygg AS 2008/ /2010 BS/HHA 002/001 Mottaker BS/HHA Kristiansund Holding AS Side: 23 av 28

24 Frei ungdomsskole - Anmeldelser - tyveri jan2010. Anmeldelse: Frei ungdomsskole tyveri tirsdag N 2010/ /2010 S/SH X31 Mottaker Svein Heggem S/SH Gunn Otnes FSK/GOT VDTAK OM AVSLAG PÅ SØKNAD OM NNTAK FRA ARBDSGVRANSVAR FOR SYKPNGR TL ARBDSTAKR SOM LDR AV N LANGVARG LLR KRONSK SYKDOM Dale barneskole: Lønn under fravær 2010/ /2010 Mottaker T Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Dale barneskole: Skademeldinger 2008/ / Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Dale barneskole: Skademeldinger 2008/ / Side: 24 av 28

25 nvitasjon til deltidsopplæring ved Møller kompetansesenter - Kopi levmappe: 2008/ /2010 FLØYVN 8 - Vedrørende melding om oppføring av veranda FLØYVN 8 - Melding om oppføring av veranda 2009/ /2010 BS/PAA 003/037 Mottaker BS/PAA Møre og Romsdal Fylke, Fylkeskonservator SAMTYKK OM VRKSTTNG AV SPSALNDRVSNNG Skanning - NNLANDT SKOL 2008/ /2010 SK/TJO Mottaker SK/TJO TASHTSRKLÆRNG Skanning - NNLANDT SKOL 2008/ / SK/TJO Mottaker SK/TJO Lena Anie Hansen Side: 25 av 28

26 HALVÅRSRAPPORT Skanning - NNLANDT SKOL 2008/ / SK/TJO SK/TJO SAKKYNDG VRDRNG - TLRÅDNG OM SPSALPDAGOGSK TLTAK Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ / Mottaker SAKKYNDG VRDRNG - TLRÅDNG OM SPSALPDAGOGSK TLTAK Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ / Mottaker SAKKYNDG VRDRNG - TLRÅDNG OM SPSALPDAGOGSK TLTAK Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 Mottaker Side: 26 av 28

27 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ / ndividuell opplæringsplan Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ / NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ / Side: 27 av 28

28 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 NDVDLL OPPLÆRNGSPLAN Skanning - DALABRKKA SKOL 2008/ /2010 Side: 28 av 28

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09.

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2008 Klager over brudd på husordensregler Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 B/SDY

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04.

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.04.2010 Referat - Skoleutbygging Frei Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming N 2008/1402-160 951/2010

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok.

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2008 Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger. Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart

Offentlig journal. Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger. Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.5.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.05.2010 Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart

Detaljer

Offentlig journal. SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til NII. NII / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste

Offentlig journal. SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til NII. NII / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 27.04.2012 SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til N N / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale 11. november 2010. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010 12.01.

Offentlig journal. Referat fra samtale 11. november 2010. Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.1.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 12.01.2011 Referat fra samtale 11. november 2010 ersonalmappe: tilsetting X 2007/2440-18 22773/2010 11.11.2010

Detaljer

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2011 KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.10.2010 Riks- og fylkesvegvedlikehold i Riks- og fylkesvegvedlikehold i 2010/1445-1 14057/2010 25.06.2010 B/TMH Q13 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Still.nr. 3919 (3921) miljøaterapeut i 40 % stilling ved Psykisk helse (Naustveien 16) - usign.arb.avt.

Offentlig journal. Still.nr. 3919 (3921) miljøaterapeut i 40 % stilling ved Psykisk helse (Naustveien 16) - usign.arb.avt. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.10.2009 Still.nr. 3919 (3921) miljøaterapeut i 40 % stilling ved Psykisk helse (Naustveien 16) - usign.arb.avt. D 170,

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Lederavtale 2011 - Annette Gundersen. Personalmappe: ***** ***** - tilsetting 2010/1079-2 22205/2010 PERS/MAA 10.01.2011 03.11.

Offentlig journal. Lederavtale 2011 - Annette Gundersen. Personalmappe: ***** ***** - tilsetting 2010/1079-2 22205/2010 PERS/MAA 10.01.2011 03.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.1.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 10.01.2011 Lederavtale 2011 - Annette Gundersen Personalmappe: - tilsetting X 2010/1079-2 22205/2010 03.11.2010

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende forespørsel om innkjøpsfaglig bistand i prosjektet IKT drift og overvåkning

Offentlig journal. Vedrørende forespørsel om innkjøpsfaglig bistand i prosjektet IKT drift og overvåkning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 01.10.2010 Vedrørende forespørsel om innkjøpsfaglig bistand i prosjektet KT drift og overvåkning N - Styresaker Nordmøre

Detaljer

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03.

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 09.07.2009 Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse Regnskap 2008 2009/458-2 4159/2009 10.03.2009 ØK/PR 210 Mottaker Distriktsrevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/1611-5 1294/2008 AUSK/ELI 25.09.

Offentlig journal. Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** ***** 2006/1611-5 1294/2008 AUSK/ELI 25.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Søknad om skoleplass for skoleåret 2008/09 levmappe: 2006/1611-5 1294/2008 29.01.2008 SK/L Tildeling av midlertidig

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 29.06.2010. Klassering: ***** FUSK/GOT. Dok.dato: 27.01.2011. Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: 09.03.2011. Klassering: F00

Dok.dato: 29.06.2010. Klassering: ***** FUSK/GOT. Dok.dato: 27.01.2011. Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: 09.03.2011. Klassering: F00 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J, 23.03.2011 nnhold: Melding om enkeltvedtak om spesialundervisning for Elevmappe: 2008/2662-11 14393/2010 29.06.2010

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer