Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: Klassering: L12. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram Skorpa - privat reguleringplan med konsekvensutredning 2008/ / BS/MSP L12 Mottaker Adressater i henhold til liste Atlanten kunstisbane - fremføring av fjernvarmeledninger ved Dalaveien Atlanten kunstisbane - legging av fjernvarmeledninger 2008/ / B/SF L82 Mottaker Tonning & Lieng Oversending av tinglyst målebrev over gnr 122 bnr 300 GNR 122 BNR 9 - DELNG AV GRNNEENDOM 2008/ / BS/JBF 122/9 Mottaker Finn versen Piel Side: 1 av 13

2 Reguleringsplan for Fiskergata 7, 8 B OG oversendelse av vedtak FSKERGATA 7, 8 B OG 12 - PRVAT REGLERNGSPLAN FOR GNDERSENBRYGGA 2008/ / BS/JBF L12 Mottaker Fylkesmannen i Møre og Romsdal Begrenset høring - Endring av planområde i forbindelse med arbeid med reguleringsplan for Rensvikkrysset RENSVKKRYSSET - Reguleringsplan 2008/ / BS/MSP L12 Mottaker Adressater i henhold til liste Målebrev til tinglysing. Gnr 31 bnr 999, Morkelveien / / BS/GG 31/999 Mottaker Statens kartverk GRANNESTEN 5 - tilbakeføring av tomt. GRANNESTEN / / BS/HHA 032/63 Mottaker Sparebanken Møre avd. Molde v/ Turid H. Sylte Side: 2 av 13

3 116/003 - "Stranden nedre" rastakalvvegen 84 - Deling av grunneiendom 116/003 - Stranden nedre, Rastakalvvegen 84 - Deling av grunneiendom 2008/ /2008 BS/MSP 116/003 Mottaker Britt nger Gaarden AMNDBERGAN 26 - Godkjenning av oppføring av tak og paviljong AMNDBERGAN 26 - Søknad om oppføring av tak og paviljong 2008/ / BS/NY 031/247 Mottaker Roger Jensen GOMAGATA 29, 31, 33, 35 - tvidelse av balkonger GOMAGATA 29, 31, 33, 35 - Melding om utvidelse av balkonger 2008/ / BS/GA 009/ Mottaker Gomagata Boretsslag MARCSSNDET - Søknad om tillatelse til å legge ny fiberkabel MARCSSNDET - Søknad om tillatelse til å legge ny fiberkabel 2008/ /2008 BS/PAA Marcussundet Mottaker Neas AS Side: 3 av 13

4 GNR 121 BNR FREMFØRNG AV VE TL GODKJENT, MEN KKE FRADELT BOLGTOMT ÅNESVEEN. GNR 121 BNR Søknad om fremføring av vei til godkjent, men ikke fradelt boligtomt i Ånesveien 2008/ /2008 BS/TFA 121/193 Mottaker Elias Olaf Garshol FØLGEBREV TL ARBEDSAVTALE Ledige stillinger i barnehagene i Kristiansund for førskolelærere og assistenter - ekstern utlysning med søknadsfrist Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14159/2008 PERS/TLO A Off.l. 6 nr Følgebrev til arbeidsavtale Ledige stillinger i barnehagene i Kristiansund for førskolelærere og assistenter - ekstern utlysning med søknadsfrist Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14161/2008 PERS/TLO A Off.l. 6 nr Side: 4 av 13

5 ENGLA 8 - Søknad om endring av tillatelse ENGLA 8 - Søknad om garasje, tilbygg til bolig og fasadeendring 2008/ /2008 BS/TFA 110/145 Avsender Stephanie Helland/Atle Heggernes BJØRNVKVEEN 35 - Søknad om oppføring av garasje BJØRNVKVEEN 35 - Oppføring av garasje 2008/ / BS/GA 143/020 Avsender Geir Bjørkeng GLLKYSTVEEN 49 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig GLLKYSTVEEN 49 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig 2008/ / BS/[fordelt] 110/100 Avsender Elisabeth Soleim RENSVKKRYSSET - Reguleringsplan - Merknader RENSVKKRYSSET - Reguleringsplan 2008/ / BS/MSP L12 Avsender Roy Olav Holten Side: 5 av 13

6 SKPPERGATA 7 - Retur av tinglyst dokument SKPPERGATA 7 - Begjæring om seksjonering 2008/ / BS/PAA 002/029 Avsender Statens Kartverk GNR 113 BNR Retur av mangelfullt ikke tinglyst dokument Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/ / BS/HEO 113/319 B 3 Avsender Statens Kartverk RÅDHSTNET 14 - Gjenpart av nabovarsel RÅDHSTNET 14 - Oppføring av 2-mannsbolig 2008/ / BS/[fordelt] 135/204 Avsender Fosna Eiendomsutvikling AS GNR 34 BNR 13 KVERNBERGET - Vedrørende mottatt nabovarsel GNR 34 BNR 13 KVERNBERGET - Søknad om uttak av masser 2008/ / BS/HHA 034/013 Avsender Avinor AS Side: 6 av 13

7 REFSJON FOR NSTSJONSNDERVSNNG VÅR ***** ***** ***** ***** ***** nstitusjonsundervisning 2008/ /2008 NSK/LEF off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 B00 NORDVESTEN TERRASSE - Vedrørende oppføring av garasjer i rekke NORDVESTEN TERRASSE - Oppføring av garasjer i rekke 2008/ / BS/TFA 008/211 Avsender Prosjektbygg AS Belastning av telefonutgifter for Familievernkontoret i Kristiansund. Sluttavregning Fordeling av telefon og rekvisita utgifter 2008/ /2008 KT/SLH 056 Mottaker BF Etat Region Midt Norge Bekymringsmelding - hjemmeforhold Skanning - ATLANTEN NGDOMSSKOLE 2008/ / ASK/[fordelt] E Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 ***** Side: 7 av 13

8 Kommunal oppreisningsordning - innhenting av opplysninger ***** ***** ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MAPPE 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14182/2008 S/MMA off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 H32 SØDALEN - Privat forslag til reguleringsplan for motorsportsenter-annonse off.ettersyn SØDALEN - Privat forslag til reguleringsplan for motorsportsenter 2008/ /2008 BS/JBF L12 Mottaker Tidens Krav Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i grunnskolen for elever fra språklige minoriteter som omfattes av integreringstilskuddsordningen TLSKDD NN - Statlige tilskudd til flyktninger 2008 ( ntegreringstilskudd mm.) 2008/ / NK/NCE off.l. 5a, jf FVL 13 nr Avsender ***** Side: 8 av 13

9 Orientering fra Kysthus AS - planene legges på is Orientering - etablering av asylmottak 2008/ /2008 NK/KØR F30 Mottaker Avsender Kristiansund kommune Kristiansund kommune v/møtesekretær Rigmor Holten Orientering om tilbud - Asylmottak Orientering - etablering av asylmottak 2008/ / NK/KØR F30 Avsender Kysthus AS Fravær Elevmappe - ***** ***** ***** ***** 2008/ /2008 NSK/HMØ off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 ***** Notat vedrørende justeringer i oppstartopplegg for forvaltningsrevisjonsprosjekt om generell saksbehandling i Kristiansund kommune 2008 Oppstart forvaltningsrevisjon - saksbehandling 2008/ /2008 RÅD/OMO 040 Avsender Distriktsrevisjon Nordmøre KS Side: 9 av 13

10 Søknad om permisjon - 30% Personalmappe: ***** ***** ***** tilsetting 2005/ / PERS/SAN P Off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 ***** Avsender ***** Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Arbeidsavtaler / oppsigelser midlertidig ansatte 2008/ / PERS/TLO Off.l. 6 nr 4 ***** Avsender ***** Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Arbeidsavtaler / oppsigelser midlertidig ansatte 2008/ /2008 PERS/TLO Off.l. 6 nr 4 ***** Avsender ***** KJØP AV TJENESTER FRA BASSTEAMET Nordlandet ungdomsskole BFETAT - Refusjon 2008/ /2008 NSK/LEF 223 Mottaker BFETAT Molde Side: 10 av 13

11 BRELSKTEN 10 -Til tinglysing for begjæring om seksjonering BRELSKTEN 10 - Begjæring om seksjonering 2008/ /2008 BS/PAA 135/208 Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen Vedrørende søknad om fritak fra undervisning for ***** ***** ***** ***** ***** Dalabrekka skole: Søknad om fritak fra undervisning 2008/ /2008 DBSK/PSØ off.l. 5a, jf FVL 13 nr 1 B31 GNR 116 BNR 84 - Vedrørende mottatt nabovarsel for oppføring av naust GNR 116 BNR 84 - Oppføring av naust 2008/ /2008 BS/HHA 116/084 Avsender Per Erik Husby FLATØYVEEN Klage på avslag om bruksendring FLATØYVEEN Klage på avslag om bruksendring 2008/ /2008 BS/TFA 109/016 B 2 Avsender Anne-Marie Blakstad Side: 11 av 13

12 Referat fra møte med grunneiere for Nordlandet jaktvald Søknader om godkjenning av vald 2008/ /2008 S/AST K40 Mottaker John Arne Henden Mottaker Erik Hansen Klage Eiendomskatt tidligere Frei kommune ( utvidet klagefrist til ) Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14212/ ØK/JAS 232 Avsender Jacob M. Williamsen Søknad om ambulerende skjenkebevilling på sundbåten Rica Hotels Midt-Norge AS - Serverings- og skjenkebevillinger 2008/ /2008 S/SHE 63 Mottaker Rica Hotel AS Søknad om ambulerende skjenkebevilling på sundbåten Rica Hotels Midt-Norge AS - Serverings- og skjenkebevillinger 2008/ /2008 S/SHE 63 Mottaker Rica Hotel Kristiasund Side: 12 av 13

13 Tilskudd til lindrende behandling over statsbudsjettet, kapittel for 2008 Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Statsbudsjettets kapittel 761 post / / RSY/ABE 233 Avsender Helse Midt-Norge Kommunens ref 2008/ KONGENS PLASS 1 - Søknad om tillatelse til tiltak for konvetering av eksisterende YX bensinstasjon til ubetjent bensinstasjon for no-x 2008/ /2008 BS/HHA 001/105 Avsender Yngve Gottfridsson Side: 13 av 13

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09.

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2008 Klager over brudd på husordensregler Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 B/SDY

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.10.2010 Riks- og fylkesvegvedlikehold i Riks- og fylkesvegvedlikehold i 2010/1445-1 14057/2010 25.06.2010 B/TMH Q13 Statens

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2011 KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12.

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.12.2010 Begjæring om utkastelse 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer