Dok.dato: Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, Saksframlegg Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM Prosjektgruppe 4 referat Tilslutning til uropeisk Charter for likestilling mellom kvinner og menn i lokalsamfunnet N 2008/ / PRS/THY 006 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kjell Sæther RÅD/KSÆ Karl Kjetil Skuseth RÅD/KSK Referat fra drøftingsmøte vedr. uenighet om tilsetting i 80 % stilling. D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 X 2009/ / off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes Side: 1 av 35

2 Saksframlegg Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM Saksframlegg Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM OMGT 96 - Byggetillatelse for oppføring av garasje som tilbygg til bolig OMGT 96 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av garasje som tilbygg til bolig 2009/ / BS/G 010/140 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Maciej Rurkowska BS/G Saksframlegg Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM Side: 2 av 35

3 Svar på henvendelse om utbetaling av kommunal oppreisning i 2009 Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP / / S/MM H32 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSK Svar på henvendelse vedrørende vedtak fra oppreisningsutvalget for Barnehjemsbarn: Korrespondanse vedr. oppreisning 2008/ / S/MM vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSK GNR 137 BNR Tillatelse til oppføring av tak over kai GNR 137 BNR Søknad om oppføring av tak over kai 2009/ / BS/G 137/504 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Odd nge Fugelsnes BS/G MYRVN 12 - Oppføring av redskapsbod MYRVN 12 - Melding om oppføring av redskapsbod - Dispensasjonssøknad 2009/ / BS/G 004/236 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Geir Jørgenvåg BS/G Side: 3 av 35

4 BNTNSVN 18 - Tillatelse til oppføring av garasje BNTNSVN 18 - Melding om oppføring av garasje 2009/ / BS/G 009/096 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Steven Rønninghaug BS/G Oppmøtetid levmappe / /2009 NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/HMØ Ny stilling - Protokoll Personalmappe: tilsetting / permisjon 2007/ /2009 PRS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/OMO GNR 31 BNRr salg av barnehagetomt. Kjøper: tlantis Barnehage S GNR 31 BNRr Søknad om fradeling av barnehagetomt 2008/ /2009 BS/HO 031/1192 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Sparebanken 1 Nordvest S BS/HH Side: 4 av 35

5 aholmsveien 2C, G.NR. 32 B.NR SLG V TOMT. aholmsveien 2C, G.NR. 32 B.NR SLG V TOMT. 2009/ /2009 BS/HH 032/157 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Cathrine og Frank riksen BS/HH Saksframlegg Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ /2009 S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM Saksframlegg Klage på vedtak Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ /2009 S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Margrete Magerøy S/MM nnkalling til møte i oppreisningsutvalget Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2009 S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Side: 5 av 35

6 nnkalling til møte mellom og oppreisningsutvalget Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ /2009 S/MM 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RÅD/KSK Margrete Magerøy S/MM NDR NGGT nmodning om ferdigattest NDR NGGT 5 - Melding om etablering av nye kontorlokaler i 3. etasje med ny inngang fra bakgården 2009/ / BS/G 001/070 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G B 5 Solem Hartmann Vest S DLGT 52 OG 52 B - nmodning om ferdigattest blokk DLGT 52 OG 52 B - Søknad om rehabilitering, ombygging samt montering av heis 2008/ / BS/P 010/144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Tonning & Lieng S DLGT 52 OG 52 B - nmodning om ferdigattest blokk B DLGT 52 OG 52 B - Søknad om rehabilitering, ombygging samt montering av heis 2008/ / BS/P 010/144 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Tonning & Lieng S Side: 6 av 35

7 Omagata Gnr 34 Bnr 1, 13 - Retur av tinglyst dokument Omagata Gnr 34 Bnr 1, 13 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2008/ / BS/JBF 34/1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/JBF Statens Kartverk D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 7 av 35

8 FW: Søknad om bruksendring SØDLSVGN 6 - Søknad om bruksendring fra kontorrom til overnattingsrom 2008/ / BS/G 138/352 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G Pretre Frei S D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 8 av 35

9 D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 9 av 35

10 D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 10 av 35

11 D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 35

12 D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 12 av 35

13 FW: TK OVR K - GNR 137 BNR 504 GNR 137 BNR Søknad om oppføring av tak over kai 2009/ / BS/G 137/504 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G Nordmøre nergiverk S Tilsetting i 100 % vikariat som innfordringskonsulent ved Økonomiseksjonen, still.nr D 106, nnfordringskonsulent 100%, still.nr vikariat 2009/ /2009 off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SÆTRHGN 16 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av garasje SÆTRHGN 16 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av garasje 2009/ / BS/[fordelt] 135/086 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] nn Karin Sæther Side: 13 av 35

14 NORDSNDVN 4 - Søknad om endring av tillatelse NORDSNDVN 4 - Søknad om oppføring av bod 2009/ /2009 BS/G 010/808 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G Martin Hoem D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / / B/SDY 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SDY Side: 14 av 35

15 Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / / B/SDY 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SDY NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG. levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H BRYNNVN 2 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av uthus, fasadeendring på eksisterende bygning samt bruksendring på loft BRYNNVN 2 - Søknad om byggetillatelse for oppføring av uthus, fasadeendring på eksisterende bygning samt bruksendring på loft 2009/ / BS/[fordelt] 009/385 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] Kjell nders Røbech Notat levmappe: 2009/ / NSK/LF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/LF TO Side: 15 av 35

16 Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / / B/SDY 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SDY Nabovarsel ang. Kvernberget flyplass GNR 34 BNR 13 KVRNBRGT - Søknad om uttak av masser 2008/ / BS/HH 034/013 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HH nkeltvedtak om spesialundervisning- levmappe: 2005/ /2009 SK/SV off.l. 13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Svar på søknad om fritak fra undervisning Dalabrekka skole: Søknad om fritak fra undervisning 2008/ /2009 DBSK/BKV B31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: DBSK/BKV Side: 16 av 35

17 Notat levmappe: 2009/ / NSK/LF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/LF TO Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / / B/SDY 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SDY Svar på søknad om fritak fra undervisning Dalabrekka skole: Søknad om fritak fra undervisning 2008/ /2009 DBSK/BKV B31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: DBSK/BKV OMGT 1 - Søknad om tillatelse til oppføring av stakittgjerde OMGT 1 - Søknad om tillatelse til oppføring av stakittgjerde 2009/ / BS/[fordelt] 010/126 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] Frank Rognan arø Side: 17 av 35

18 Kopibrev til vinor på vegne av Hovde, Omsaveien 93 Miljørettet helsevern ( flystøy mm. ) 2009/ /2009 S/SSK J00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SSK dvokat Truls Haldorsen Tømming av septiktank slamtømming 2009/ /2009 B/FGJ M53 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Strand, sbjørn B/FGJ KLVHSBKKN 15 - Søknad om tillatelse til sprengning på egen tomt KLVHSBKKN 15 - Søknad om tillatelse til oppføring av tilbygg til bolig 2008/ / BS/TF 119/095 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Pål Rosvoll og Sølvi Hellandsjø NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG. levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Side: 18 av 35

19 nderretning om oversendelse til mulig mekling i konfliktråd nmeldelse av ruteknusing i Goma aktivitetshus / /2009 S/SH X31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SH Nordmøre og Romsdal politidistrikt JOHN P. CLSN GT 10 - Søknad om endring av vindu i fasade JOHN P. CLSN GT 10 - Søknad om endring av vindu i fasade 2009/ /2009 BS/[fordelt] 003/098 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] Johannes Mørkedal nkeltvedtak om spesialundervisning - levmappe: 2006/ /2009 SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Centrum Restaurant v/mahir bdul Kader - nnvilget serveringsbevilling på vilkår Centrum Restaurant - Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2008/ /2009 S/SH 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Centrum Restaurant v/mahir bdul Kader S/SH Side: 19 av 35

20 RFRT april 2009 Bjerkelund skole: F 2008/ /2009 BSK/H B41 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Foresatte ved Bjerkelund skole BSK/H SPYDODDN 6 - Søknad om tilleggsgrunn SPYDODDN 6 - Søknad om tilleggsgrunn 2009/ / BS/[fordelt] 031/470 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] lf Lund Svar på søknad om overføring til annen barnehage Barnehage - ndring oppholdstid 2009 / / /2009 SRV/KSC 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SRV/MW NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG. levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Side: 20 av 35

21 FLNTGT 5 - nformasjon om tiltak FLNTGT 5 - nformasjon om tiltak 2009/ /2009 BS/[fordelt] 006/437 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] Siv.ing. dvin Bakken S nkeltvedtak om spesialundervisning- levmappe: 2005/ /2009 SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Svar på søknad om overføring til annen barnehage Barnehage - ndring oppholdstid 2009 / / /2009 SRV/KSC 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SRV/MW Side: 21 av 35

22 Tilsetting i 70 % fast og 2 x 100 % vikariat som barnevernkurator ved Barn-familie-helse, still.nr. 3771, 3744 og 3655 D 123 og 124, Barnevernkurator, 70 %, BFH, st.nr / /2009 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NDRRTNNG OM NKLTVDTK. SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Side: 22 av 35

23 D 143, sekretær 50 %, still.nr ved Dale barneskole 2009/ /2009 PRS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Tilssyn med legemiddelbehandling i sykehjem - foreløpig rapport Tilsyn med pleie- og omsorgstjenesten i. 2008/ /2009 S/SSK F00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SSK Helsetilsynet i Møre og Romsdal Søknad om fri fra undervisning Bjerkelund skole: levpermisjoner / /2009 BSK/H B34 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Oversikt over sensorer - ure barne og ungdomsskole Sensorer i grunnskolen / / S/BL Off.l 26 1.ledd B66 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BL Side: 23 av 35

24 NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H nkeltvedtak om grunnleggende norskopplæring - levmappe / /2009 SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Søknad om fri fra undervisning Bjerkelund skole: levpermisjoner / /2009 BSK/H B34 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Tilskudd til viltformål tilskudd til viltforvaltningen - statsbudsjettet kap 1425 post 61 Viltforvaltning - Søknad om tilskudd 2008/ / S/ST 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ST Møre og Romsdal fylke Side: 24 av 35

25 Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2009/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T Tilsetting i diverse hjelpepleierstillinger (43 %, 41,2 % og 4 x 40 %)ved Bergan sykehjem D 127, Bergan sykehjem, 6 deltidsstillinger rundt 40%, st.nr. 3673, 3105, 3679, 3209, 3680 og / /2009 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Still.nr signert arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2008/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T Side: 25 av 35

26 Søknad om permisjon Personalmappe: - tilsetting 2008/ / PRS/THY P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/THY SKORPVN 11 - Søknad om igangsettingstillatelse SKORPVN 11 - Søknad om byggetillatelse for opføring av tilbygg 2009/ /2009 BS/NY 009/057 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY Flatsetøy Maskin D Still.nr signert arbeidsavtale Personalmappe: - tilsetting 2009/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T Svar på søknad om overføring til annen barnehage Barnehage - ndring oppholdstid 2009 / / /2009 SRV/KSC 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SRV/MW Side: 26 av 35

27 Kopibrev - angående Skanning - RNSVK SKOL 2008/ / RSK/Ø vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSK/Ø Vurderingssamtale i forbindelse med henvisning - Skanning - RNSVK SKOL 2008/ / RSK/Ø vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSK/Ø Melding om behandling på sykehus - elev Skanning - RNSVK SKOL 2008/ / RSK/Ø vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSK/Ø Rapport fra undersøkelse Skanning - RNSVK SKOL 2008/ / RSK/Ø vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSK/Ø Side: 27 av 35

28 NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H Søknad om økonomisk støtte til Nasjonal Festkonsert Sang og musikk: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / / /2009 K/L 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: K/L Kristiansund Symfoniorkester tterlyser svar på Høringsuttalelser - Klima og energiplan Klima- og energiplan for 2008/ /2009 S/ST 143 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ST GK Norge S Side: 28 av 35

29 D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kulturbeltet Restaurantdrift S - nndragning av tilvirkningsbevilling (Microbryggeri) i Tahitibrygga Kulturbeltet Restaurantdrift S tildligere Vikaneset Havhotell - skjenkebevilling. 2008/ /2009 S/SH 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Kulturbeltet Restaurantdrift S S/SH Side: 29 av 35

30 NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H NDRRTNNG OM NKLTVDTK - SPSLNDRVSNNG levmappe: 2008/ /2009 BSK/H vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BSK/H GNR 121 BNR 1 - Søknad om deling av grunneiendom som tilleggsgrunn GNR 121 BNR 1 - Søknad om deling av grunneiendom som tilleggsgrunn 2009/ / BS/[fordelt] 121/001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] nne Lise Hafskjær Søknad om tilskudd overgrepsmottak 2009 Overgrepsmottak i Kristiasund kommune - tilskudd inn. 2008/ /2009 BFH/HT 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Helsedirektoratet v/kirsti Mikalsen BFH/GR Side: 30 av 35

31 Møtereferat - Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Møtereferat - Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Skademeldingsskjema - elev Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ /2009 SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Opphold ved Bjørnsund leirskole Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Bjørnsund Leirskole Side: 31 av 35

32 Logopedrapport - Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Logopedrapport - Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Logopedrapport - Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Oppmelding til PPT med samtykkeerklæring Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ / SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Side: 32 av 35

33 Søknad om permisjon med vedtak Skanning - NNLNDT SKOL 2008/ /2009 SK/SV vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV Svar på søknad om endring av oppholdstid Barnehage - ndring oppholdstid 2009 / / /2009 SRV/KSC 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SRV/MW Referat fra samarbeidsmøte levmappe / / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/HMØ Manuelt registrert søknad om stilling D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 33 av 35

34 Gnr 119, bnr 2 - Meknader til søknad om bygging av landbruksvei Gnr 119, bnr 2 - Søknad om bygging av landbruksvei 2008/ / S/HJ V83 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/LY Møre og Romsdal Fylke Tilsetting i 50 % stilling som barnevernkurator ved Barn, familie, helse - still.nr D 101, Barnevernkurator, 50 %, Barn, familie og helse, st.nr / /2009 off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Fotokonkurranse i forhold til universell utforming Referatsaker Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2008/ /2009 ORD/HO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/HO Rådet for funksjonshemma Klage på avslag om tilskudd Klagesaker startlån 2008 / / / SRV/JBJ 252 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SRV/JBJ Side: 34 av 35

35 Bekreftelse på anmeldt forhold Politianmeldelse - Tyveri av to mobiltelefoner i Ø. nggate / / S/SH X31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SH Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 35 av 35

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.10.2011 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer