Dok.dato: Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: Klassering: ØK/PER ØK/THM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, Møte gresso-kommuner i orkide gresso Forprosjekt N 2008/ / ØK/THM 290 Mottaker Per Sverre rsvik ØK/PR Torstein Hamnes ØK/THM Referat fra møte om teknisk gjennomgang - gresso 5.5 gresso Forprosjekt N 2008/ / ØK/THM 290 Mottaker Per Sverre rsvik ØK/PR Torstein Hamnes ØK/THM tlanten Hotell og parsell av rv 70 - Vedr. fornyet varsel om igangsatt regulering og forslag til planprogram TLNTN HOTLL OG STDON - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning 2008/ / BS/MSP R-000 Mottaker splan Viak v/ rne Ørnes B/TF Side: 1 av 25

2 Referat fra befaring på Grip Grip - Årlig befaring og evaluering 2008/ / S/LOF 64 Mottaker Deltakere ved befaring S/LOF - konsesjon til erverv av gnr 116 bnr 30 og 73, gnr 117 bnr 30. GNR 116 BNR 30, 73, GNR 117 BNR 30 - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom 2008/ / BS/NY 116/030 Mottaker Notar iendom Kristiansund S S/B Orientering til komite 3 Tekniske tjenester KS - Resultat av KS sitt kartleggingsprosjektet "Vedlikehold i kommmunesektoren, fra forfall til forbilde" Beregning av kostnadsbehov for teknisk oppgradering. Oversikt over kommunens bygningsmasse og oppdater oversikt over etterslep på vedlikeholdssiden. X 2008/ / B/KS Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 74 RÅD/KSÆ Knut ndreas Stai B/KS Kommentar til planprogram for industriområde og dypvannskai på Husøya NDSTROMRÅD/HVN HSØY - Privat reguleringsplan 2008/ / BS/MSP R-000 Mottaker COW S B/R Side: 2 av 25

3 Melding om nytt enkeltvedtak sept levmappe: 2008/ / FSK/GOT FSK/GOT Fellesmøte oljeutvalget og fylket Oljeutvalget / ulike næringslivsaktører - fellesmøter X 2008/ / S/MH 01 Marianne Hestvik S/MH levfri lever - diverse informasjon 2008/ / KSK/KTO 30 Mottaker lever og foresatte KSK/KTO BRLSKTN 32 - FRDGTTST BRLSKTN 32 - Søknad om oppføring av enebolig med sokkelleilighet 2008/ / BS/TF 135/211 Mottaker Dale Bruk Boliger S BS/TF Side: 3 av 25

4 LVSK: Frei ungdomsskole levmappe: 2008/ / FSK/GOT FSK/GOT Referat fra styringsgruppa økonomi - gresso 5.5 gresso Forprosjekt N 2008/ / ØK/THM 290 Mottaker Per Sverre rsvik ØK/PR Torstein Hamnes ØK/THM Referat fra møte Dalabrekka skole: Møteinnkallinger, referat 2008/ / DBSK/PSØ 20 DBSK/GJO Oppstart gresso 5.5 gresso Forprosjekt N 2008/ / ØK/THM 290 Mottaker Per Sverre rsvik ØK/PR Torstein Hamnes ØK/THM Side: 4 av 25

5 Vedr.: Søknad om utplassering av dieseltank, Dalegata 71. DLGT 71 - Søknad om utplassering av dieseltank 2008/ / BS/P 010/050 Mottaker K. Kleven s BR/GJ RFSJONSKRV TDNNNGSPRMSJON tdanningspermisjon ansatte 2008/ / NSK/LF P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/LF Svar ang eiermeldinger i iermeldinger i. 2008/ / RÅD/KSÆ 03 Mottaker Kjell Sæther BFH/GR Side: 5 av 25

6 Søknad til DSB om oppføring av en LNG tank på Husøya. Tanken er 15,4 m høy. Viser til vedlagt tegning, kart og beskrivelse. Før saken sendes DSB er det nødvendig med behandling i hht Plan og bygningsloven. Brannsjefen har ingen merknader til søknaden. Brann- og eksplosjonsfarlig lagring - gasstanker etc. N 2008/ / BR/GJ M78 Mottaker Gunnar Odden BS/GOD Gunnar Grimsmo Jensen BR/GJ Vedr.: Søknad om utplassering av dieseltank Dalegata 71 DLGT 71 - Søknad om utplassering av dieseltank 2008/ / BS/P 010/050 Mottaker K. Kleven S BR/GJ Stillingsplan 2009/10 Dalabrekka skole: Div. personale N 2009/ / DBSK/PSØ DBSK/PSØ Paul Tidemand Søvik DBSK/PSØ Referat fra møte 20. november Lokal prosjektgruppe Visma oppvekst - møtereferat N 2009/ / SRV/KSC Off.l 13, jf FVL 13 nr SRV/KSC Kristin Schrøder SRV/KSC Side: 6 av 25

7 RFSJONSKRV JFR. SKRV FR FYLKT, nstitusjonsundervisning 2008/ / NSK/LF B00 Mottaker Møre og Romsdal fylke, tdanningsavd. ved Wenche Malo windstad NSK/LF Permisjon 20% av stilling (100%) skoleåret 2009/2010 Personalmappe: pemisjon 2006/ / NSK/LF NSK/LF RFRT FR MØTT SMRBDSTVLGT/SKOLMLJØTVLGT Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg. Møtereferat 2009/ / NSK/LF 033 Mottaker Ole Bjørn Moen NSK/LF Side: 7 av 25

8 Møte i samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalget 2009/ / DBSK/PSØ B40 Mottaker F Hans Ofstad Mottaker Mottaker Mottaker Komunal repr. Grete Reitan levrådet Dalabrekka skole td.forb. Bjørnar Naalsund DBSK/PSØ År 1 - krav TLSKDD NN - Statlige tilskudd til flyktninger ( ntegreringstilskudd mm.) 2008/ / NK/NC 233 NK/NC VDR. FRTK FOR VRDRNG MD KRKTR levmappe: 2008/ / NSK/LF NSK/LF Side: 8 av 25

9 VDR. SKRV FR KLBBN FOR TDNNNGSFORBNDT VD TLNTN NGDOMSSKOL (udatert) Basisteamet 2009/ / NSK/LF P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 B30 NSK/LF SØKND OM KSTR RSSRSR nstitusjonsundervisning 2008/ / NSK/LF B00 NSK/LF Melding om skade - elev - Dale barneskole: Skademeldinger 2008/ / DSK/MK DSK/MK Festiviteten - Prosedyrer ved bruk av røykmaskin Feiervesenet 2008/ / BR/GJ M80 Mottaker nita Sandvær BR/GJ Side: 9 av 25

10 BORTVSNNG FR NDRVSNNGN levmappe: 2009/ / NSK/LF NSK/LF Spes.ped.vedtak 09/10 levmappe: 2008/ / FSK/OKN FSK/OKN nkeltvedtak 2009/2010, levmappe: 2008/ / DSK/MK DSK/MK RFSJONSKRV TDNNNGSPRMSJON tdanningspermisjon ansatte 2008/ / NSK/LF P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 NSK/LF Side: 10 av 25

11 Søknad om delutbetaling av kompetansetilskudd - Boligsosial handlingsplan 2008/ / NK/SS 147 Mottaker Husbanken region Midt-Norge NK/SS nkeltvedtak skoleåret levmappe: 2008/ / DSK/MK DSK/MK ttest Branntilsyn mm ( brannsyn - særskilte brannobjekt ) 2008/ / BR/GJ M71 Mottaker var ndreas Hansen Haga BR/GJ Vedr. utleie av lokaler for restuarantvirksomhet i Kristiansund Rådhus. vregning av utgifter til oppvarming, vann- og avløpsgebyrer. Leiekontrakter forretninger / / B/KS Off.l 13, jf FVL 13 nr B/KS Side: 11 av 25

12 Saksprotokoll av Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 S/MM Margrete Magerøy S/MM Saksprotokoll av Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 S/MM Margrete Magerøy S/MM Saksprotokoll av Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 S/MM Margrete Magerøy S/MM Saksprotokoll av Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. X 2008/ / S/MM 033 S/MM Margrete Magerøy S/MM Side: 12 av 25

13 Kommunal oppreisningsordning - melding om vedtak Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2009 S/MM 033 S/MM Kommunal oppreisningsordning - melding om vedtak Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2009 S/MM 033 S/MM Kommunal oppreisningsordning - melding om vedtak Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2009 S/MM 033 S/MM Kommunal oppreisningsordning - melding om vedtak Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2009 S/MM 033 S/MM Side: 13 av 25

14 GÅRDSVN 7 - Protest på oppføring av vetikaldelt tomannsbolig GÅRDSVN 7 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vetikaldelt tomannsbolig - Dispensasjonssøknad 2009/ /2009 BS/P 035/050 Mottaker Bygg Partner Kristiansund S BS/P GÅRDSVN 2 OG 4 - Protest på oppføring av to vertikaldelte tomannsboliger GÅRDSVN 2 OG 4 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av to vertikaldelte tomannsboliger - Dispensasjonssøknad 2009/ /2009 BS/P 032/095 Mottaker Bygg Partner Kristiansund S BS/P GNR 120 BNR.. - nmodning om suppleringer for oppføring av enebolig GNR 120 BNR.. - Søknad om oppføring av enebolig 2009/ /2009 BS/P 120/- Mottaker Toro Bygg v/torstein Skarset BS/P GNR 138 BNR Søknad om oppføring av 5 stk 2-mannsboliger GNR 138 BNR Søknad om oppføring av 5 stk 2-mannsboliger 2009/ /2009 BS/P 138/158 Mottaker Norgeshus S BS/P Side: 14 av 25

15 Tilskudd til etablering og drift av aktivt oppsøkende behandlingsteam over statsbudsjettet Psykisk helse: Søknader om tilskudd / støtte. 2008/ /2009 PH/V 223 Mottaker Helsedirektoratet S/BS nfluensa (H1N1) - nformasjon frå Helsedirektoratet Smittevernberedskapen i kommunene 2008/ /2009 BFH/KGR G16 Mottaker RÅD/HC Fylkesmannen i Møre og Romsdal D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ /2009 Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ /2009 Mottaker Side: 15 av 25

16 D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker Side: 16 av 25

17 D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker Side: 17 av 25

18 D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker Side: 18 av 25

19 D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ / Mottaker Purring på kontaktpersonar for fagfelta rus og psykiatri Ruspolitisk arbeidsgruppe / / S/SSK F60 Mottaker S/SSK Møre og Romsdal fylke Turnusplassar for fysioterapikandidatar turnusåret 15. august 2010 til 15. august 2011 Fysioterapikandidater turnus 2008/ / BFH/ÅBJ G23 Mottaker BFH/ÅBJ Møre og Romsdal fylke Klage på vedtak Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ Mottaker DBSK/PSØ Side: 19 av 25

20 Kopi av ergoterapi vurdering Skanning - DLBRKK SKOL 2008/ / DBSK/PSØ Mottaker DBSK/PSØ SØKND LDSGRBVS Ledsagerbevis / følgekort 2008/ / SRV/JBJ F05 Mottaker SRV/JBJ SØKND OM LDSGRBVS Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2009 SRV/JBJ F05 Mottaker SRV/JBJ SØKND OM LDSGRBVS Ledsagerbevis / følgekort 2008/ /2009 SRV/JBJ F05 Mottaker SRV/JBJ Side: 20 av 25

21 Klage på byggevedtak/oppstartet bygging vedrørende Laksvågen 1 LKSVÅGN 1 - Søknad om tilbygg til bolig 2009/ /2009 BS/G 005/528 Mottaker BS/G Jørn Hals Referat fra evalueringsmøte Grip Grip - Årlig befaring og evaluering X 2008/ / S/LOF 64 Linda Kristin Offenberg S/LOF KBK - overføring av tilskudd 2. halvår 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / / /2009 K/W 223 Mottaker Kristiansund Ballklubb K/L nformasjon om pandemiberedskap i barnehagene Smittevernberedskapen i kommunene 2008/ / BFH/KGR G16 Mottaker S/HC T Kunnskapsdepartementet Side: 21 av 25

22 Tilbud til foreldre om deltakelse i tegnspråkopplæringsprogrammet "Se mitt språk" Statped Vest - kjøp av spesialpedagogiske tjenester 2009/ /2009 S/BL 76 Mottaker S/BL Flyttemelding - Flyttemeldinger skoleåret 2009/ / / SRV/MW B12 Mottaker SRV/MW Tjenestebevis Støttekontaktordning 2008/ /2009 TBO/WKV F16 Mottaker nna Lamens TBO/WKV Møteinnkalling Skanning - NORDLNDT NGDOMSSKOL 2008/ / NSK/LF Mottaker NSK/LF Side: 22 av 25

23 D 173, 174, 175 og 176, tlanten drettspark, vikariater, 100% svømmeinstruktør st.nr. 2349, 3 x 50% 2009/ /2009 Mottaker BNTNSVN 35 B - Melding om skifte av taktekke BNTNSVN 35 B - Melding om skifte av taktekke 2009/ / BS/G 009/335 Mottaker BS/G l skary Salahaddin BRNSVK - Søknad om leie av tilleggsgrunn til naust BRNSVK - Tilleggsgrunn til nausttomt på gnr 5 bnr / /2009 BS/JBF 005/550 Mottaker BS/JBF Sondre Lien Del 4. halvårsrapport - (rapport om spesialundervisning) Skanning - NORDLNDT BRNSKOL 2008/ / NSK/HMØ NSK/HMØ Side: 23 av 25

24 Søknad om fri fra skolen Skanning - NORDLNDT BRNSKOL 2008/ /2009 NSK/HMØ Mottaker NSK/HMØ Følgebrev - referat fra samarbeidsmøte Skanning - NORDLNDT BRNSKOL 2008/ / NSK/HMØ Mottaker NSK/HMØ SVR PÅ HNVSNNG Skanning - NORDLNDT BRNSKOL 2008/ / NSK/HMØ Mottaker NSK/HMØ Vedr avslutning av barnevernssak Skanning - NORDLNDT BRNSKOL 2008/ / NSK/HMØ Mottaker NSK/HMØ Side: 24 av 25

25 Bekreftelse på at søknad opprettholdes D 168, Prosjektleder, nyetablering av NN kontor i Kristiansund 2009/ / Mottaker T Håvard Sande Flertall på Grip er imot utbygging av "Holmabrygga". Grip - Holmbrygga. Søknad om håndgivelse av kommunal tomt 2008/ / S/GH P24 Mottaker S/GH Gripværinger for allmenningsretten Svar på søknad om prosjektleder NN-kontor D 168, Prosjektleder, nyetablering av NN kontor i Kristiansund 2009/ /2009 Mottaker ina Kristin Ytrøy Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker nne Sofie Broberg Boué Håvard Sande ngvild Dverseth Sæter Liv Berit Bach Rakel Brakstad Helset Randi Bech Paulits Susy Polonio Side: 25 av 25

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11

Offentlig journal. Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 25.05.2010 nnhold: Gnr. 502 Bnr. 225 - Støygjerde mot Fredens vei 11 Gnr. 502, Bnr. 225, Fredensvei 7 - bruksendring bolig

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02.

Offentlig journal. Utlysningstekst. Tilsetting ekstern utlysning - LIS 80% st, BUP, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 28.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.2.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2014 tlysningstekst Tilsetting ekstern utlysning - LS 80% st, B, Volda 2014/495-3 2983/2014 10.02.2014 Media

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013

Offentlig journal Periode: 28-06-2013-28-06-2013 Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal Periode: 28-06-201-28-06-201 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hol kommune 02.07.201 Offentlig journal

Detaljer

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok.

Journaldato: 12.11.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.11.2012. Dok.dato: 09.11.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.11.2012 Oppdragsavtale fosterhjem ST-personalmappe - 2012/4028-3 41118/2012 08.11.2012

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok.

PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester. Dok.dato: 27.11.2013. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.12.2013 -, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 07.01.2014 PSP gruppe 1 - Grunnlagsdata politikk, stab, støtte, sentraladministrasjon, diverse formål og legetjenester

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 09.07.2015-09.07.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3197-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - søknad om redusert foreldrebetaling barnehage Saksnr: 15/3201-2 Dok.type: U Gradering:BB Ofl 13, fvl 13 Dok.beskr: Svar - Barnehage

Detaljer

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013

Gran kommune 21.05.2013. Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Gran 21.05.2013 Offentlig journal Periode: 14-05-2013-14-05-2013 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Nei Gran 21.05.2013 11/00008-32 U Mottaker: Husbanken,

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012

Offentlig journal Periode: 18-10-2012-25-10-2012 Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal Periode: 18-10-01-5-10-01 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Alle Alle Nei Nei Hemsedal kommune 9.10.01 Offentlig journal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.11.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer