Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering / / BE/KAS 74 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker BE/KAS Hovedrullering av Barne- og ungdomsplan Hovedrullering av barne- og ungdomsplan / / K/HH C01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frivillige lag/organisasjoner K/HH Hovedrullering av barne- og ungdomsplan Hovedrullering av barne- og ungdomsplan / / K/HH C01 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Elevrådet Mottaker Kontaktlærer for elevråd K/HH Side: 1 av 22

2 Søknad om investeringstilskudd for Storbakken barnehage i 2009: Statstilskudd/skjønnsmidler- driftstilskudd og andre tilskudd - barnehagene 2008/ / S/EAS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylke S/GRO DALEGATA 68 - Tillatelse til omgjøring av carport til garasje, tilbygg(bod) og mur for støyskjerming DALEGATA 68 - Søknad om omgjøring av carport til garasje 2008/ / BS/NY 010/078 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kitt Elin Larsen BS/NY Referat fra møte i 17. maikomiteen mai / / K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 17. maikomiteens medlemmer K/ELE nnkalling til møte 17. mai / / K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 17. maikomiteens medlemmer K/ELE Side: 2 av 22

3 Søknad om støtte til 1. mai arrangement Sang og musikk: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / / / K/ELE 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker LO Ytre Nordmøre K/ELE Svar på søknad om støtte til tur Aktiviteter funksjonshemmede - P 2008/ / K/HH F50 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Asle, Lasse og Frank K/HH Still.nr spesialsykepleier i 100 % stilling ved Psykisk helse - usign.arb.avt. D 85, spesialsykepleier, 100 %, Psykisk helse, st.nr / /2009 A off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RØRGATA 17 - Søknad om sprenging og planering av tomt RØRGATA 17 - Søknad om sprenging og planering av tomt 2009/ /2009 BS/PAA 031/1086 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker tbygging Møre AS BS/PAA Side: 3 av 22

4 Følgebrev arbeidsavtale - D 85, spesialsykepleier, 100 %, Psykisk helse, st.nr / /2009 A off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker LNVKVEEN /263 - OPPFØRNG AV GARASJE LNVKVEEN 12 - Søknad om oppføring av garasje 2009/ / /263 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tonning & Lieng AS Tildeling av 100% plass i Stella Maris Tildeling barnehageplasser / /2009 SERV/KSC A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SERV/MW 17. mai vedr. minnesmerket på Dale 17. mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Dahle L K/ELE Side: 4 av 22

5 17. mai Kransnedleggelse og tale ved minnesmerket på Piren 17. mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kristiansund Skipperforening K/ELE POLTMESTER BENDXENS GATE 20 A - Begjæring om seksjonering POLTMESTER BENDXENS GATE 20 A - Begjæring om seksjonering 2009/ /2009 BS/PAA 003/278 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FFokus Krogsveen AS avd. Kristiansund BS/PAA Fakturagrunnlag Gnr 120 Bnr 3 - Søknad om fradeling av grunneiendom X 2008/ /2009 BS/ØS 120/003 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Heidi Jordahl S/HJ Fakturagrunnlag Gnr. 120 Bnr Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom X 2009/ /2009 S/ALY 120/493 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Heidi Jordahl S/HJ Side: 5 av 22

6 Fakturagrunnlag LNVKVEEN 27, GNR 113 BNR 30 - Søknad om fradeling av parsell X 2008/ /2009 BS/ØS 113/030 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Heidi Jordahl S/HJ Melding om yrkesskade - utfylling av skjema til forsikringsselskapet Personalmappe: - yrkesskadeerstatning 2008/ /2009 P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Melding om yrkesskade Personalmappe: - yrkesskade 2009/ /2009 P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Svar på søknad om overføring til annen barnehage Barnehage Endring av oppholdstid 2008/ /2009 SERV/KSC A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SERV/MW Side: 6 av 22

7 Søknad om tilskudd Barnefattigdom - Tiltak for å styrke arrbeidet med å forebygge og redusere fattigdom blant barn, unge og barnefamilier som mottar stønad fra sosialtjenesten m/nav nkludering: Søknader SHdir / / /2009 NK/ANH 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NAV Drift og utvikling Seksjon Levekår og sosiale tjenester NK/SV Enova - retur av tilskuddsbrev av Klima- og energiplan for 2008/ /2009 S/AST 143 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ENOVA SF S/AST Søknad om stilling D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ /2009 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ttale fra landbruk vedr sak 2009/179-3 GNR 120 BNR 4 - Søknad om riving av naust og låve 2009/ / /004 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Heidi Jordahl Side: 7 av 22

8 Fritak fra undervisning - nnlandet skole: Fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ /2009 SK/SVE Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SK/SVE RÅDHSTNET 4 - Anmodning om ferdigattest RÅDHSTNET 2, 4, 6, 8 - Oppføring av eneboliger 2008/ / /202 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: tbygging Møre AS Tilsetting i stilling i still. nr assistent i 47,67% ved Karihola barnehage D 94, Karihola barnehage, assistent, %, st.nr / /2009 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker DALAVEEN 25 - Søknad om tilbygg og riving av garasje og vaktmesterbolig DALAVEEN 25 - Søknad om tilbygg og riving av garasje og vaktmesterbolig 2009/ / BS/[fordelt] 005/108 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/[fordelt] Arkitekt Svein Skylstad AS Side: 8 av 22

9 SKJÆRVAVEEN 21 B - Varsel om befaring SKJÆRVAVEEN 21 B - Søknad om rammetillatelse for oppføring av garasje og tilbygg 2009/ /2009 BS/PAA 002/253 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tommy Andrè Heide Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Rolf Sæther Anne Ragnhild Michalsen Terje Nilsen Roger Nilsen BS/TAT Barnevernsstatistikk for 2008: Tabeller og feillister Barnevernstatistikk for / / BFH/MOL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BFH/MOL nnkalling til orienterings- og oppstartsmøte for samarbeidsprosjekt politi-kommune nkludering: Div. samarbeidspartnere 2008/ / NK/SV F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NK/ANH Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 9 av 22

10 Signert møteprotokoll still.nr D 71, Enhetsleder Barn, familie og helse N 2008/ / A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker TE Helge A. Carlsen RÅD/HAC Still.nr signert arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2005/ / P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tilsetting i still. nr % stilling som assistent ved Heinsa barnehage D 104 og 105, Heinsa barnehage, 68% assistent still.nr % assistent still.nr / /2009 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Opprettholder søknaden D 126, Enhetsleder Barn, familie og helse, still.nr / / A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Side: 10 av 22

11 Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2008/ / P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Tilsetting i still.nr % stilling som assistent ved Heinsa barnehage D 104 og 105, Heinsa barnehage, 68% assistent still.nr % assistent still.nr / /2009 A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker - forlenget sykepermisjon. Personalmappe: sykefravær 2007/ / PERS/THY P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY Søknad om personalplass ved barnehageopptaket for 2009/2010 Barnehageplass - personalplasser rådmannen kvote 2008/ / PERS/NTW A10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/NTW Side: 11 av 22

12 Vedr. Kawthar Jabbar Tawfik - krav om fast ansettelse ( ans.nr ) Drøftinger og forhandlinger med Delta / / PERS/MAA 401 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/MAA Delta Den Nasjonale barnehageprisen 2009 Barnehageprisen 2008/ /2009 RÅD/OMO 076 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/OMO Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæring 17. mai mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Tidens Krav K/ELE Barkarma AS - Søknad om skjenke- og serveringsbevilling Barkarma AS: Søknad om serverings- og skjenkebevilling 2008/ /2009 S/SHE 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Barkarma as S/SHE Side: 12 av 22

13 Høring - utvidelse og revisjon av referansekatalogen over anbefalte og obligatoriske KT-standarder i offentlig sektor T-standarder i offenlig sektor 2008/ / KT/SLH 056 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KT/SLH Fornyings- og administrasjonsdepartementet Ber om at resterende ekstrabevilling på kr utbetales Stiftelsen Nordmøre museum 2008/ / K/WA C56 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: K/WA Nordmøre Museum tskrivingsklare pasienter til og med februar 2009 Helse Nordmøre og Romsdal HF ( Kristiansund sykehus ) 2008/ / S/SSK H10 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/SSK Helse Nordmøre og Romsdal HF - Kristiansund sykehus Side: 13 av 22

14 Ad grunnlaget for eiendomsskatt EENDOMSSKATT - henvendelser etter ferdig behandling i sakkyndig ankenemnd. 2008/ / ØK/PER 232 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ØK/PER Dryfood 17. mai Ferge 17. mai mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal Fylkesbåtar AS K/ELE Forslag til skolerute for grunnopplæringen i Møre og Romsdal skoleårene , og Skolerute 2008/09, 2009/10 og 2010/ / / S/BEL B06 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/BEL Møre og Romsdal fylke Statsbudsjettet 2009 kap. 231 post 65 - Skjønnsmidler til drift av barnehager - første utbetaling : Statstilskudd/skjønnsmidler- driftstilskudd og andre tilskudd - barnehagene 2008/ / S/EAS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/EAS Kunnskapsdepartementet Side: 14 av 22

15 Rundskriv - Skjønnsmidler til drift av barnehager 2009 ( F-11/2009) 2009: Statstilskudd/skjønnsmidler- driftstilskudd og andre tilskudd - barnehagene 2008/ / S/EAS 243 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/EAS Kunnskapsdepartementet Kvalifiseringsprogrammet - mål og rammer for gjennomføring i 2009 Kvalifiseringsprogrammet - mplementering og gjennomføring i / / NK/ØTH F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RÅD/HAC Arbeids- og velferdsdirektoratet FOSTERVOLDS GATE 4 - Søknad om oppføring av bod FOSTERVOLDS GATE 4 - Søknad om oppføring av bod 2009/ /2009 BS/PAA 031/068 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Statens Vegvesen BS/PAA Tilbud levering av sommerblomster sesongen 2009 Levering av sommerblomster til - tilbud 2008/ / PARK/TA Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 V37 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PARK/TA Side: 15 av 22

16 Følgebrev til arbeidsavtale D 94, Karihola barnehage, assistent, %, st.nr / /2009 A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Følgebrev til arbeidsavtale D 104 og 105, Heinsa barnehage, 68% assistent still.nr % assistent still.nr / /2009 A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Følgebrev til arbeidsavtale D 104 og 105, Heinsa barnehage, 68% assistent still.nr % assistent still.nr / /2009 A off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker 17. mai Stafettkonkurranse 17. mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker L Norodd Friidrett v/leder K/ELE Side: 16 av 22

17 Vurdering av lønnsansiennitet Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2009 P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: 17. mai Vedr. eventuelle biler i "Russetoget" 17. mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rektor v/atlanten v.g. skole Mottaker Mottaker Mottaker Kristiansund v.g. skole Styret for Rødrussen 2009 Styret for Blårussen 2009 K/ELE Sakkyndig vurdering Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 17 av 22

18 Sakkyndig vurdering Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BANAVEEN 5 - Søknad om oppføring av terrasse og redskapsbod BANAVEEN 5 - Søknad om oppføring av terrasse og redskapsbod 2009/ /2009 BS/[fordelt] 004/197 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/[fordelt] Martin Myklebost Legeerklæring Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Spørsmål på to skjemaer vedrørende elev Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 6 Side: 18 av 22

19 Flere spørsmål vedrørende elev Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 6 Svar på henvendelse - elevopplysning fra kontaktlærer Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Legeattest ved svømming med mere Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rapport fra testing Skanning - FRE NGDOMSSKOLE 2008/ / FSK/GOT E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT Side: 19 av 22

20 Bekymringsmelding Skanning - FRE NGDOMSSKOLE 2008/ / FSK/GOT E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FSK/GOT Sjekkliste og samsvarserklæring Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: West elektro AS tfylt spørreskjema vedr. sosialt samspill på skoleelev Skanning - DALABREKKA SKOLE X 2008/ /2009 E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Paul Tidemand Søvik 17. mai Barnetoget i Kristiansund 17. mai / /2009 K/ELE C03 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Frei ngdomsskole K/ELE Side: 20 av 22

21 DR. WERRNGS GATE 2 - Søknad om bruksendring av butikklokale til leilighet DR. WERRNGS GATE 2 - Søknad om bruksendring av butikklokale til leilighet 2009/ /2009 BS/PAA 006/012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal BS/PAA Søknad akseptert - avgrenset tjeneste Skanning - DALABREKKA SKOLE 2008/ / E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SJØMANNSGATA 17 - Søknad om innsetting av vindu SJØMANNSGATA 17 - Søknad om innsetting av vindu 2009/ / BS/[fordelt] 006/353 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BS/[fordelt] St.hanshaugen Borettslag v/kjell Andersen Breilisikten 26 BRELSKTEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2008/ / /218 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kåre Løvik - Prosjektbygg AS Side: 21 av 22

22 Fw: Søknad om ansvarsrett Kontrollplan BRELSKTEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2008/ / /218 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kåre Løvik - Prosjektbygg AS Revidert situasjonskart BRELSKTEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2008/ / /218 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Kåre Løvik - Prosjektbygg AS Søknad om lærlingeplass Lærlinger og praktikanter / /2009 PERS/THY 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY Side: 22 av 22

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07.

Offentlig journal. Tilbud arbeidsavtale. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 28.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 01.08.2011 Tilbud arbeidsavtale Personalmappe 2010/1037-1 5888/2010 25.05.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05.

Offentlig journal. Vedr lemping av låneavtale. Søknad om startlån - ***** ***** ***** ***** 2012/2887-5 15138/2013 LYADM/SR 29.04.2013 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.5.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.05.2013 Vedr lemping av låneavtale Søknad om startlån - 2012/2887-5 15138/2013 29.04.2013 LYADM/SR

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL *****

Offentlig journal. Brev til pårørende. Pasientsak ***** ***** ***** ***** 2009/769-7 6560/2012 22.05.2012 04.05.2012 KK/TKL ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2012 Brev til pårørende Pasientsak 2009/769-7 6560/2012 04.05.2012 KK/TKL Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS

Offentlig journal. Søker ***** ***** Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 09.05.2014 HR/EBJ 15.05.2014. Sykehuset i Vestfold HF SD/SIAS Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.5.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.05.2014 nnhold: Søker Generelle søknader Andre 2014 2014/33-41 9439/2014 211 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr.

Detaljer

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.10.2011 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse

Detaljer