Dok.dato: Klassering: ØK/BEH. Dok.dato: Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: Klassering: ORD/EHO. Dok.dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 02.11.2010. Klassering: ØK/BEH. Dok.dato: 18.11.2010. Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: 18.11.2010. Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: 18.11."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A Konkurransegrunnlag nnkjøp / Konkurranse Vikartjenester 2010/ / ØK/BH 601 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Berit Hovland ØK/BH PS 2010/128 - Referatsaker Liste over referatsaker / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/129 - Søknad om utviklingstilskudd til Bølgen næringhage 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/130 - Videreføring av den maritime fagskolen i Kristiansund 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 1 av 20

2 34/159 VSTBAS - MDLRTDG BRK AV MOBLT KNSVRK ØSTOMRÅDT PÅ VSTBAS OMAGATA Mobilt pukkverk 2010/ /2010 PB/TFA 034/159 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Norseagroup PB/TFA ndring av skiltplan for parkeringsreguleringer i Kristiansund sentrum Skiltplaner / /2010 B/TTA Q84 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordmøre og Romsdal politidistrikt B/TTA SV: Søknad om overføring av 2 uker ferie fra 2010 til 2011 Personalmappe: 2005/ /2010 PRS/SAN A off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/KSK VÅRSTN 1-32/151- Ferdigattest for bolig VÅRSTN 1 - Oppføring av bolig 2010/ /2010 PB/NY 032/151 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øyvind Taknæs og Maria Sevaldsen PB/NY Side: 2 av 20

3 Tilbud om stilling som avdelingssykepleier, st. nr Personalmappe: 2008/ /2010 PRS/LMJ P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/LMJ ttalelse vedr. deltakelse i gym. levmappe: 2009/ / NSK/ROS Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSK/ROS Vedr. tomter til personer med utviklings-/funksjonshemming Orienteringssaker - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2009/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NF v/kjell R. Johansen FRSTRANDA 45 - Søknad rammetillatelse for oppføring av bolig FRSTRANDA 45 - Søknad om oppføring av bolig 2010/ / PB/TFA 116/323 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/TFA Byggfag Smøla Trelstlager AS Side: 3 av 20

4 PLOTVN - Kommentar til innkommet merknad fra nabo PLOTVN - Søknad om oppføring av midlertidig 4 små boliger 2010/ / PB/HHA 032/042 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/HHA Tonning & Lieng AS BRK AV NTRNATTLBDT VD TØNDRGÅRD SKOL OG RSSRSSNTR nternattilbudet ved Tøndergård skole 2009/ /2010 RÅD/OMO B35 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/OMO Tondergård sko& og ressurssenter VDR. SØKNAD OM SKOLPLASS VD TØNDRGÅRD SKOL OG RSSRSSNTR FOR SKOLÅRT 2011/2012 nternattilbudet ved Tøndergård skole 2009/ /2010 RÅD/OMO B35 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker RÅD/OMO Tondergård skole og ressurssenter Tildeling av tilleggsmidlar 2010 til etterutdanning av lærarar i grunnopplæringa i More og Romsdal tter- og videreutdanning 2009/10 og 2010/11 - Lærere 2008/ /2010 S/GRO 433 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker S/GRO T Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 4 av 20

5 RS 2010/1 Orienteringssaker Komite 1 - signerte saksprotokoller fra / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad HAGLN - Kommentarer til merknader på nabovarsel HAGLN - Søknad om oppføring av midlertidig 2 mindre boliger 2010/ / PB/HHA 005/541 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/HHA Tonning & Lieng AS PS 2010/16 Godkjenning av protokoll Komite 1 - signerte saksprotokoller fra / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/17 Kulturplan Komite 1 - signerte saksprotokoller fra / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 5 av 20

6 Søknad om stilling D 465, 466, økonomiseksjonen. Økonomikonsulent, st. nr. 1121, økonomimedarbeider, st. nr / /2010 PRS/LAK A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/LAK Søknad om stilling D 465, 466, økonomiseksjonen. Økonomikonsulent, st. nr. 1121, økonomimedarbeider, st. nr / /2010 PRS/LAK A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/LAK Søknad om stilling D 467, 468, 469, Bekkefaret bo- og dagtilbud, 41 % og 42 % hjelpepleier eksternt og 75 % hjelpepleier internt. 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/SAN Søknad om stilling D 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 Bergan sykehjem. Div.sykepleier og hjelpepleierstillinger 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/SAN Side: 6 av 20

7 Søknad om stilling D 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 Bergan sykehjem. Div.sykepleier og hjelpepleierstillinger 2010/ /2010 PRS/SAN A Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/SAN Diverse saker ved Allanengen skole Allanegen skole: Skole- og personalsituasjon 2010/ /2010 ASK/RN 4 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Konstituert rektor Tom Felberg ASK/[fordelt] Mottaker Verneombud ASK/[fordelt] Mottaker Ressursgruppa ASK/[fordelt] Mottaker Plangruppa ASK/[fordelt] Mottaker tviklingsseksjonen S/[fordelt] Mottaker tviklingsseksjonen S/[fordelt] Ole Bjørn Moen RÅD/OMO Fritak fra undervisning Dalabrekka skole: Fritak fra undervisning skoleåret 2010/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker B 30 Side: 7 av 20

8 Fritak fra undervisning for Dalabrekka skole: Fritak fra undervisning skoleåret 2010/ / /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2009/ / NSK/HMØ Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ tlysningstekst D 481, 482, Miljøterapeut 100%, st. nr. 3489, Hjelpeleier 50%, st. nr / /2010 PRS/LAK 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Laila Karlsvik PRS/LAK tlysningstekst D 483, Assistent, 34%, st. nr / /2010 PRS/LAK 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Laila Karlsvik PRS/LAK Side: 8 av 20

9 Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2007/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Gnr116 bnr 361, Oversendelse av Matrikkelbrev HALSLHAGN 10 - Søknad om tilbygg til bolig 2010/ /2010 PB/TFA 116/061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bjørn var Boxaspen PB/GG Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2007/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kompetanseløftet Rapportering av resultat og plantall for rekrutteringsog kompetansetiltak Kompetanseløftet Tilskudd til utdanningstiltak i omsorgstjenesten - Omsorgsplan / /2010 S/SSK 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker S/SSK Kommunenes Sentralforbund Side: 9 av 20

10 Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2008/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker KS Folkevalgtprogram og partienes kompetanseheving for de folkevalgte Kommunestyrevalget Fylkestingvalget / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Kommunenes Sentralforbund Halvårsrapport høst 2010 levmappe / /2010 off.l. 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Samarbeidsmøte. levmappe: 2010/ /2010 BSK/HA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker BSK/HA Side: 10 av 20

11 Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2009/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Samarbeidsmøte. levmappe: 2010/ /2010 BSK/HA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Mottaker BSK/HA STORNGGATA 25 B - Søknad om rammetillatelse for tilbygg til bolig STORNGGATA 25 B - Søknad om tilbygg til bolig 2010/ / PB/[fordelt] 009/316 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/[fordelt] Siv.ing. dvin Bakken AS PS 2010/131 - Økonomiplan / Budsjett / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 11 av 20

12 PS 2010/132 - ønsket deltid - utprøving av økte stillingsstørrelser i 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/133 - Strategisk valg vedrørende vedlikehold eller modernisering av bygningsmassen på Nordlandet ungdomsskole 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Pedagogisk rapport høst 2010 levmappe: 2010/ /2010 FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT PS 2010/134 - Søknad om driftsstøtte til Høgskolesenteret i Kristiansund for / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 12 av 20

13 GNR 34 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom til West Coast nvest AS GNR 34 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom til West Coast nvest AS 2010/ / PB/HO 034/158 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/HO Løkkemyra Handelspark AS Pedagosisk rapport høst 2010 levmappe: 2010/ /2010 FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT PS 2010/135 - Rapportering av vedlikeholdstilstand i skolebygg 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Rapport om spesialundervisning høst 2010 levmappe: 2008/ /2010 FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Side: 13 av 20

14 Prisøkning fra STAPLS nnkjøp / rammeavtaler Nordmøre nterkommunale nnkjøpssamarbeid ( N ) 2008/ / ØK/ÅV 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker ØK/BH B 19 Tilsvar på varslet prisøkning fra STAPLS nnkjøp / rammeavtaler Nordmøre nterkommunale nnkjøpssamarbeid ( N ) 2008/ /2010 ØK/ÅV 026 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Staples Norway AS ØK/BH PS- 2010/136 - Forvaltningsrevisjonsrapport: Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester i 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/137 - Div søknader om tilskudd 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 14 av 20

15 PS 2010/138 - Skatteinngangen i oktober / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/139 - Forslag på medlem og varamedlem til tilsynsrådet tilknyttet Kriminalomsorgen region vest 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/140 - Quality Hotel Grand Kristiansund AS - Søknad om permanent uteservering av alkohol 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/141 - Centrum Restaurant v/mahir Abdul Kader - Søknad om brennevinsbevilling 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 15 av 20

16 PS 2010/142 Høring - Forslag til endringer i kommuneloven 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Forskrift om vedtekt til forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år ved kommunestyrevalget i høring Stemmerett for 16 åringer. 2008/ / ORD/PØY 011 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker K/GOL Kommunal- og regionaldepartementet PS 2010/143 - Organisering av parkeringsvirksomheten i 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad PS 2010/21 - Nye betalingssatser for festeavgifter, begravelser og kremasjoner 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Side: 16 av 20

17 PS 2010/145 - Temaplan samferdsel: Ferjefri 39 i Møre og Romsdal - Høring 2010/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ldbjørg Hogstad Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2007/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2007/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport høst 2010 levmappe: 2008/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 17 av 20

18 Handlingsplan SAMBA skoleteam levmappe: 2010/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter levmappe: 2009/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter levmappe: 2009/ /2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport. Grunnleggende norsk for språklige minoriteter levmappe / /2010 off.l. 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 18 av 20

19 Draget boligfelt - Pumpestasjon og utslippsledning Draget boligfelt - kommunaltekniske anlegg 2008/ /2010 B/SF L81 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker B/SF Tonning & Lieng AS AHOLMSVN 2 A - Søknad om ferdigattest AHOLMSVN 2 A - Søknad om oppføring av enebolig og garasje 2009/ /2010 PB/NY 032/155 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/NY Frank Martinsen Nils Bakkes vei, revisjon av kommuneplanen Kommuneplanens arealdel planutforming Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 24478/ PB/GHA 142 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PB/GHA Adv. Tore Skåltveit Rapport spesialundervisning høst 2010 levmappe: 2008/ /2010 FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Side: 19 av 20

20 Rapport spesialundervisning høst 2010 levmappe: 2008/ /2010 FSK/GOT Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Rapport spesialundervisning høst 2010 levmappe: 2009/ /2010 FSK/GOT off.l. 13 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FSK/GOT Debattheftet frist og saksgang KS Debatthefte 2009/ /2010 PRS/NTW 020 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PRS/NTW Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Avklaring av rolle, lønn og forarbeid til oppbygging av ny kultur- og næringsenhet Personalmappe: 2010/ /2010 PRS/THY P off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Karl Kjetil Skuseth RÅD/KSK Side: 20 av 20

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12.

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.12.2010 Begjæring om utkastelse 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04.

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.04.2010 Referat - Skoleutbygging Frei Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming N 2008/1402-160 951/2010

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.10.2011 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse

Detaljer

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2011 KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09.

Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.09.2008 Klager over brudd på husordensregler Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 B/SDY

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer