Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/ /2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,, x, n, Status: J, GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/ / BS/ØS 107/001 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal Fylke Mottaker Byingeniøren BS/ØS GNR 113 BNR 1 - Søknad om fradeling av grunneiendom (som tillegg til gnr 113 bnr 113) GNR 113 BNR 1 - Søknad om fradeling av grunneiendom (som tillegg til gnr 113 bnr 113) 2009/ / BS/ØS 113/1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal Fylke Mottaker Mottaker Landbruksnemnda i Kristiansund v/ Landbrukskontoret i Gjemnes Byingeniøren BS/ØS Vedrørende manglende fremmøte ved kartforretning over eiendommen: Gnr 5 bnr 882, / / BS/GG 5/882 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Fredericiaveien 41 Borettslag Mottaker agerø nvest S BS/GG Side: 1 av 26

2 GNR 138 BNR Vedr. søknad om konsesjon GNR 138 BNR Søknad om konsesjon N 2008/ / BS/NY 138/563 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Håkon Slutaas S/HSL lla-britt Nyborg BS/NY NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe / / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe: 2008/ / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe / / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Side: 2 av 26

3 NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe 2008/ / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe / / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ NDVDLL TLPSST PLN (TP) - levmappe / / NSK/HMØ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ GNR. 118 BNR Vedr. søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom GNR. 118 BNR Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 2009/ / BS/NY 118/069 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Bengt ndreseth BS/NY Side: 3 av 26

4 HOLMSVN 4, G.NR. 32 B.NR SLG V BOLGTOMT HOLMSVN 4, G.NR. 32 B.NR SLG V BOLGTOMT 2009/ / BS/HH 032/158 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Oddbjørn Hatlen BS/HH Midlertidig forretning til tinglysing. Gnr 31 bnr 1201, / / BS/GG 31/1201 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens kartverk BS/GG Gnr 33 Bnr 94 - Oppmålingsgebyr for fradeling av grunn til Kvernberget Flyplass GNR 33 BNR 90 m.fl. - Søknad om deling av grunneiendom N 2009/ / BS/JBF 033/090 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Hilmar Hansen BS/HH Hans. Ohrstrand BS/HO rbeidsavtale for tilsetting i 100% fast stilling som assistent ved Røsslyngveien barnehage D 135 og 136, Fellesutlysning Barnehagene i Kristiansund 2009/ / PRS/TLO Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PRS/TLO Side: 4 av 26

5 Gnr 116 Bnr 55 - ndring fra matrikkeladresse til gateadresse, Rastarkalvvegen 75 dressetildelinger / / BS/HO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker lsa Fagerlie BS/HO Still.nr usignert arbeidsavtale for tilsetting i 100% fast stilling som assistent ved Myra barnehage Søknad om endring av tjenestested, stillingsprosent og permisjon - assistenter i barnehage/skole 2009/ / PRS/TLO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PRS/TLO Følgebrev til arbeidsavtale Søknad om endring av tjenestested, stillingsprosent og permisjon - assistenter i barnehage/skole 2009/ / PRS/TLO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PRS/TLO Gnr 116 Bnr 19 - ndring fra matrikkeladresse til gateadresse dressetildelinger / / BS/HO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker nger Johanne Rognskaug Mottaker Karl Fjeldberg BS/HO Side: 5 av 26

6 Følgebrev til arbeidsavtale D 135 og 136, Fellesutlysning Barnehagene i Kristiansund 2009/ / PRS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker PRS/TLO GNR 31 BNRr salg av barnehagetomt. Oversendelse av pantedokument. GNR 31 BNRr Søknad om fradeling av barnehagetomt 2008/ / BS/HO 031/1192 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Sparebank 1 Nordvest BS/HH GNR 31 BNRr salg av barnehagetomt GNR 31 BNRr Søknad om fradeling av barnehagetomt 2008/ / BS/HO 031/1192 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker tlantis Barnehage S BS/HH Still.nr usignert arbeidsavtale miljøterapeut Personalmappe: tilsetting 2007/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Side: 6 av 26

7 Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: tilsetting 2007/ / P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker GNR 122 BNR 33 - Oversendelse av vedtak DLNG V GRNNNDOM - KLGBHNDLNG GNR 122 BNR 33 - DLNG V GRNNNDOM 2008/ / BS/JBF 122/33 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker ktiv Prosjekt S BS/TT Fornyet søknad om dispensasjon for 6 enhetsledere Mellomoppgjøret streikeberedskap og håndtering av streik 2009/ / PRS/M 408 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker nio - Kristiansund S/BS Side: 7 av 26

8 HOLMSVN 6B, G.NR. 32 B.NR SLG V BOLGTOMT. KJØPR: STN HGGM NGBRÅTN OG LND KRN STORSÆTHR. HOLMSVN 6B, G.NR. 32 B.NR SLG V BOLGTOMT. KJØPR: STN HGGM NGBRÅTN OG LND KRN STORSÆTHR. 2009/ /2009 BS/HH 032/161 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker NORD v/ Tore Vevang BS/HH Still.nr hjelpepleier i 50 % stilling ved Hjemmetjenesten distrikt 1 (Barmanhaugen bofellesskap) - usign.arb.avt. D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidavtale - D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Side: 8 av 26

9 Still.nr hjelpepleier i 50 % stilling ved Hjemmetjenesten distrikt 1 (Barmanhaugen bofellesskap) - usign.arb.avt. D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidsavtale - D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Still.nr hjelpepleier i 60 % stilling ved Hjemmetjenesten distrikt 1 (Barmanhaugen bofellesskap) - usign.arb.avt. D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidsavtale - D 117, 118, 119, Sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, Bofellesskap Barmanhaugen, Hjemmetjenesten D1 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Side: 9 av 26

10 Still.nr sykepleier i 75 % vikariat ved Hjemmetjenesten distrikt 3 - usign.arb.avt. Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2009 P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2009 P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Still.nr skolefaglig rådgiver i 100 % stilling ved tviklingsseksjonen - usign.arb.avt. Personalmappe: tilsetting 2005/ /2009 P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: tilsetting 2005/ /2009 P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Side: 10 av 26

11 Still.nr uisgnert arbeidsavtale enhetsleder/rektor i 100 % stilling ved llanengen skole Personalmappe: 2007/ /2009 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Følgebrev arbeidsavtale - Personalmappe: 2007/ /2009 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Plan for den kulturelle skolesekken i, skoleåret Plan for den kulturelle skolesekken i Kristiansund, skoleåret 2009/ / /2009 K/HH C10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Møre og Romsdal fylke K/HH nnkalling til møte om ny RMP-ordning nnkalling til møte om ny RMP-ordning 2009/ /2009 S/LY V10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Til alle styremedlemmer i Frei Bondelag og Frei Bonde- og småbrukerlag S/LY Side: 11 av 26

12 VÅRSTN 10 - Søknad om oppsetting av mur VÅRSTN 10 - Søknad om oppsetting av mur 2009/ / BS/NY 032/129 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY Terje Karlsen Vedr Regjeringens tiltakspakkemidler til offentlige bygg Deres ref 2009/864-1 nergiøkonomisering i kommunale bygninger 2009/ /2009 B/KS 614 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/KS Frode O. Gjerstad GNR 107 BNR 14 BRTTØY SJØSTR - Søknad om oppføring av boder på bygg 1-8 GNR 107 BNR 14 BRTTØY SJØSTR - Søknad om oppføring av boder på bygg / / BS/TF 107/14 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Per rne Høvik FW: tilbaketrekking av jobbsøknad D 135 og 136, Fellesutlysning Barnehagene i Kristiansund 2009/ /2009 PRS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO T Side: 12 av 26

13 SKNSVN 13 - Kommentarer til klage SKNSVN 13 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg samt ombygging - Dispensasjonssøknad 2008/ /2009 BS/NY 002/508 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY Siv.ing. dvin Bakken S GNR 143 BNR 2 - Søknad om oppføring av naust på naustrett tilhørende 143/7 GNR 143 BNR 2 - Søknad om oppføring av naust på naustrett tilhørende 143/7 2009/ / BS/[fordelt] 143/002 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] nders Honstad Delta`s innstilling til søkerlistene for assistent og fagarbeider stillinger. D 144, Grunnskolen, assistenter og fagarbeidere til skole og SFO 09/ / /2009 PRS/M vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Kopibrev: Tilbud om utredningsopphold levmappe: 2006/ / SK/HJO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/HJO Side: 13 av 26

14 nvitasjon til tilbakemeldingsmøte kl levmappe: 2007/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ØVR NGGT 3 - Begjæring om seksjonering ØVR NGGT 3 - Begjæring om seksjonering 2009/ / BS/P 006/321 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Fokus Krogsveen S Halvårsrapport - levmappe: 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Servicekontrakt - utstyr Tilskudd til lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i Statsbudsjettets kapittel 761 post / / RSY/B 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: RSY/NOL Helse Nordmøre og Romsdal HF - Kristiansund sykehus Side: 14 av 26

15 Tilbakemelding etter vurdering levmappe 2008/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: tlysningstekst D 152, 40/41,2 % hjelpepleier, st.nr og 3671 Bergan sykehjem X 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M Kort referat fra møte på skole - levmappe: 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnkalling til samarbeidsmøte levmappe: 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 15 av 26

16 Bevillingsgebyr gangs purring på manglende innsendt oppgave over omsatt mengde alkohol Bevillingsgebyr Skjenkebevillinger 2009/ /2009 S/SH 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Braatthallen S/SH Møteinnkalling til samarbeidsmøte levmappe: 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: LNVKVN 12 - Søknad om igangsettingstillatelse for oppføring av garasje LNVKVN 12 - Søknad om oppføring av garasje 2009/ / BS/TF 113/263 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Tonning & Lieng S Møteinnkalling til samarbeidsmøte levmappe: 2009/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 16 av 26

17 ttalelse vedr. ansettelse D 141 og 142, hjelpepleier/omsorgsarbeider i 100 % st.nr og 40 % st.nr ved Bekkefaret bo- og dagsenter 2009/ /2009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker BBO/K Søknad - fritak fra undervisning - nnlandet skole: Fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN Permisjonssøknad med vedtak - 13 dager - nnlandet skole: Permisjonssøknader 2008/ / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV T Permisjonssøknad med vedtak - 5 dager - nnlandet skole: Permisjonssøknader 2008/ / SK/GN Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/SV T Side: 17 av 26

18 Møte på nnlandet skole og besøk hjem - levmappe / / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN Bevillingsgebyr gangs purring på manglende innsendt oppgave over omsatt mengde alkohol Bevillingsgebyr Skjenkebevillinger 2009/ /2009 S/SH 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Cesilies Restaurantutvikling S/SH Søknad - fritak fra undervisning - nnlandet skole: Fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ /2009 SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN NSTVN 29 B - Søknad om brukstillatelse NSTVN 29 B - Søknad om bruksendring 2. etasje fra kontor/lager til overnatting/hybler - søknad om dispensasjons fra reguleringsplan 2009/ / BS/HH 031/347 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HH Lønnheim ntreprenør S Side: 18 av 26

19 nnbydelse til planleggingsmøte Nordiske dager / / ORD/HO 075 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: ORD/HO Jestoi Kaija Søknad om datahjelpemiddel fra folketrygden - levmappe / / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN Tilbakemelding på henvisning - levmappe / / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN nnkalling til ansvarsgruppemøte - levmappe / / SK/GN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/GN Side: 19 av 26

20 ndividuell opplæringsplan for 2008/09 levmappe: 2008/ / SK/HJO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Mottaker Mottaker SK/HJO Søknad om stilling D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ /2009 Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om skjenkevbevilling Nordic Light Festival of Photograpy - skjenkebevilling 2008/ /2009 S/SH 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SH Nordic light vents S Søknad om stilling D 148, 149 og 150, 25%, 40% og 80,5% miljøarbeider, st.nr.3983, 3835, 3762, 3763, 3764, 3765, 3760 og / /2009 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 20 av 26

21 Søknad om stilling D 151, 100 % kulturskolelærer / cellist ved Kulturskolen, st.nr / /2009 PRS/TLO Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Søknad om stilling D 148, 149 og 150, 25%, 40% og 80,5% miljøarbeider, st.nr.3983, 3835, 3762, 3763, 3764, 3765, 3760 og / /2009 Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling D 133, Sommerjobb helse og pleie/omsorg 2009/ /2009 Off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Klage på saksbehandling og opplæringstilbud skoleåret 2008/2009 Klagesaker - knyttet opp mot opplæringsloven 2008/ /2009 S/BL 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BL Side: 21 av 26

22 SGDN 24 - Protest på nabovarsel SGDN 24 - Melding om oppføring av frittstående dobbelgarasje 2009/ / BS/G 032/083 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/G Ragnar dvardsen SKJÆRVVN 3 - Retur av tinglyst dokument SKJÆRVVN 3 - Begjæring om oppdeling i seksjoner 2009/ /2009 BS/P 002/218 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Statens Kartverk Kronullveien 1 - Gnr 137 Bnr 9 - Retur av tinglyst dokument Kronullveien 1 - Gnr 137 Bnr 9, Oppmåling av eksisterende eiendom 2009/ /2009 BS/HO 137/009 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HO Statens Kartverk STRNDGT 4 B - Retur av tinglyst dokument STRNDGT 4 B - Søknad om fradeling i h.h.t. rettsforlik 2008/ /2009 BS/ØS 008/66 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HO Statens Kartverk Side: 22 av 26

23 GNR 120 BNR Retur av tinglyst dokument GNR 120 BNR 4 - DLNG V GRNNNDOM. TLLGGSGRNN 2008/ /2009 BS/JBF 120/004 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HO Statens Kartverk Overføring til sentralarkiv/ mellomarkiv - Kopibøker Overføring til Kommunens arkiv / avlevering til K Møre og Romsdal deponi. 2009/ /2009 KT/MRO 057 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KT/MRO Kultur og utdanning Stiftelsen S/T Borgenes Stiftelsen S/T Borgenes 2008/ /2009 K/W C54 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Stiftelsen ST Borgenes K/W Søknad om stilling D 151, 100 % kulturskolelærer / cellist ved Kulturskolen, st.nr / /2009 PRS/TLO Off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Side: 23 av 26

24 Verdrørende ansvarsgruppemøte Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT MØTRFRT FR NSVRSGRPPMØT Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT TLLGG til SKKYNDG VRDRNG - TLRÅDNG OM SPSLPDGOGSK TLTK. datert Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT nnkalling til ansvarsgruppemøte vår 09 Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT Side: 24 av 26

25 Referat fra ansvarsgruppemøte Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT Referat fra samarbeidsmøte Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT Rapport etter testing Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT Samtykkeerklæring - signert Skanning - FR NGDOMSSKOL 2008/ / FSK/GOT vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: FSK/GOT Side: 25 av 26

26 ng søknad om redusert stillingsprosent Søknad om stillingsendringer - Lærere i grunnskolen 2009/ /2009 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO ng søknad om redusert stillingsprosent Søknad om stillingsendringer - Lærere i grunnskolen 2009/ /2009 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO T Side: 26 av 26

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.06.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 01.07.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2014/2015 - ***** ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer