Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig / /

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Klager over brudd på husordensregler. Klager kommunal bolig 2008 2008/271-31 11047/2008 24.06.2008 11.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Klager over brudd på husordensregler Klager kommunal bolig / / B/SDY 613 Mottaker Still.nr usignert arbeidsavtale ersonalmappe: - tilsetting 2008/ / RS/TLO off.l. 5a, jf FVL 13 nr 2 Mottaker Still (2900) - usignert arbeidsavtale Skole: Hel- og deltidsstillinger og vikariat for skoleåret 2008/2009 med søknadsfrist / / RS/TLO A Off.l. 6 nr Mottaker Side: 1 av 19

2 Still.nr usignert arbeidsavtale ersonalmappe : - tilsetting 2008/ / RS/TLO Off.l. 6 nr 4 Mottaker Still.nr renholder - oppsigelse ersonalmappe: - Sykefravær / oppsigelse 2007/ / RS/K Mottaker Oppsigelse av stilling fra ersonalmappe : - Oppsigelse 2008/ / RS/TLO Mottaker Fratredelse fra stilling nr ersonalmappe : - oppsigelse 2008/ / RS/TLO Mottaker Side: 2 av 19

3 Fratredelse fra stilling nr ersonalmappe : - oppsigelse 2008/ / RS/TLO Mottaker Oppsigelse av stilling som enhetsleder ved enhet nkludering. ersonalmappe: - permisjon / oppsigelse 2007/ / RS/TLO Mottaker Fratredelse fra stilling som assistent ved Barmanhaugen eldresenter ersonalmappe: - oppsigelse 2008/ / RS/TLO Mottaker GARVRGATA 10, GNR 2 BNR Søknad om deling av grunneiendom GARVRGATA 10, GNR 2 BNR Søknad om deling av grunneiendom 2008/ / BS/ØS 002/159 Mottaker Heinsa Holding AS Side: 3 av 19

4 Gnr 116 Bnr 65, tilleggsareal - Oversending av målebrev Gnr 116 Bnr 65, tilleggsareal - Oversending av målebrev 2008/ / BS/HO 116/065 Mottaker Birkelund Bygg AS Forslag til reguleringsplan for Sødalen motorsportsanlegg SØDALN - rivat forslag til reguleringsplan for motorsportsenter 2008/ / BS/JBF L12 Mottaker h.h.t. liste NORDVSTN TRRASS - 8/211 - OFØRNG AV GARASJR RKK NORDVSTN TRRASS - Oppføring av garasjer i rekke 2008/ / BS/TFA 008/211 Mottaker rosjektbygg AS Godkjenning av leietaker Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / /2008 B/SDY 613 Mottaker Side: 4 av 19

5 BJRKSTRANDVN ndring av tillatelse BJRKSTRANDVN Søknad om skifting av tak med overbygg over eksisterende veranda 2008/ /2008 BS/GA 119/149 Mottaker Jan Malvin Faksvåg JGRSTN /307 - FRDGATTST JGRSTN 13 - Oppføring av enebolig 2008/ /2008 BS/TFA 116/307 Mottaker Strand & Stubø ntreprenør AS BATTRVN 11 - Søknad om oppføring av markterrasse BATTRVN 11 - Søknad om oppføring av markterrasse 2008/ /2008 BS/GA 003/315 Mottaker Harald Waagsbø GLLKYSTVN 49 - Tilbygg til fritidsbolig GLLKYSTVN 49 - Søknad om tilbygg til fritidsbolig 2008/ /2008 BS/GA 110/100 Mottaker lisabeth Soleim Side: 5 av 19

6 ORVGN oppføring av gjestehytte ORVGN Melding om oppføring av gjestehytte 2008/ /2008 BS/GA 118/021 Mottaker Aksel Myklebost Melding om yrkesskade til forsikringsselskapet ersonalmappe: - yrkesskade 2007/ /2008 RS/TLO Off.l. 6 nr 4 Mottaker Kommunal oppreisningsordning - innhenting av opplysninger Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MA 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14386/2008 S/MMA H32 Mottaker Vorpvik Øvre, Gnr 119 Bnr 33 - Søknad om grensejustering Vorpvik Øvre, Gnr 119 Bnr 33 - Søknad om grensejustering 2008/ /2008 BS/ØS 119/033 Avsender Knut Olav Vorpvik Side: 6 av 19

7 Oppfølging av parkeringspolitisk plan - nnstilling til bystyret fra Kristiansund arkering AS arkeringspolitisk plan i Kristiansund 2008/ /2008 RÅD/KSÆ 146 Avsender Kristiansund arkering AS GNR 110 BNR. 180 MØST - Søknad om tillatelse til reparasjon og utvidelse av kai GNR 110 BNR. 180 MØST - Søknad om tillatelse til reparasjon og utvidelse av kai 2008/ / BS/TFA 110/180 Avsender Byggmester Bjørn var Boxaspen Still.nr. 2509: Signert arbeidsavtale ersonalmappe: tilsetting 2007/ / RS/MAA Off.l. 6 nr 4 Avsender HSØYVN 110 C - Søknad om midlertidig brukstillatelse for kontorbygg HSØYVN 110 C - Søknad om rammetillatelse for oppføring av kontor og lager/verksted 2008/ /2008 BS/NY 138/045 Avsender Siv.ing. dvin Bakken AS Side: 7 av 19

8 Økonomisk støtte til kulturverksted Aktiviteter funksjonshemmede / /2008 K/HH F50 Mottaker Kreativt Samhold Søknad om dekning av advokatbistand - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2008 S/MMA 033 Mottaker GRNDN 22 - Forespørsel vedrørende søknad om tillatelse til oppføring av midlertidig bygg GRNDN 22 - Søknad om tillatelse til oppføring av midlertidig bygg 2008/ / BS/AA 010/228 Avsender Advokat Gunnar Skjønsberg Søknadsskjema, etter- og videreutdanning ( V ) ersonalmappe: - lønn 2008/ / RS/MAA Avsender Side: 8 av 19

9 Still.nr. 2510: Signert arbeidsavtale ersonalmappe: tilsetting 2007/ / RS/MAA Off.l. 6 nr 4 Avsender Oppsigelse ersonalmappe: oppsigelse 2008/ / RS/TLO Avsender Søknad om dekning av advokatbistand - gjenpart av svarbrev - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget. 2008/ /2008 S/MMA 033 Mottaker Still.nr. 2900: Signert midlertidig arbeidsavtale ersonalmappe: tilsetting 2005/ / RS/TLO Off.l. 6 nr T Avsender Side: 9 av 19

10 nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09 levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker Kommunal oppreisningsordning - orientering til søker om innhenting av opplysninger - Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MA 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14410/2008 S/MMA H32 Mottaker Klage etter klagefristens utløp iendomskatt tidligere Frei kommune ( utvidet klagefrist til ) Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14411/ ØK/JAS 232 Avsender Knut O. Kvernen Vedr. rammeavtale på elektrikertjenester mellom West lektro og Kristiansund kommune nnkjøp / rammeavtaler Kristiansund kommune 2008/ /2008 ØK/ÅV off.l. 5a, jf FVL 13 nr Mottaker Side: 10 av 19

11 Klage på enkeltvedtak om spesialundervisning levmappe: 2008/ /2008 FSK/GOT Mottaker Midlertidig forskrift om godtgjøring ved forsøk på skadefelling av rovvilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse av skadedyr, hjort og rådyr ) 2008/ / S/AST K40 Avsender Miljøverndepartementet nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09. levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker Vedr. adkomst for feier gnr. 35 bnr. 75 Feiervesenet / /2008 BR/JK M80 Avsender Johan Kjønnø Side: 11 av 19

12 Søknad om permisjon Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ /2008 ASK/[fordelt] Avsender Søkand om fritak for undervisning Skanning - ATLANTN NGDOMSSKOL 2008/ / ASK/[fordelt] Avsender ottens størrelse i kap. 4 - enighet i pottenemnda Lokale forhandlinger og lønnsregulering forhandlinger etter HTA kap / /2008 RS/MAA 520 Avsender MONCA AARØNS Nye legeopplysninger - klagesak. Klagesak / /2008 S/SSK F00 Mottaker Side: 12 av 19

13 Skjønn nnspill fra Kristiansund kommune Busjett Økonomiplan for for Kristiansund kommune 2008/ /2008 ØK/R 150 Mottaker Møre og Romsdal Fylke nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09 levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09 levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09 levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker Side: 13 av 19

14 nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09 levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker nvitasjon til samtale med oppreisningsutvalgets sekretariat - Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MA 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 14431/2008 S/MMA H32 Mottaker Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / /2008 B/SDY T Avsender Fritak undervisning Frei skole: Søknader om fri fra unservisning / /2008 FSK/JDY A20 Mottaker Side: 14 av 19

15 Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / /2008 B/SDY T Avsender Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: yrkesskade 2008/ /2008 RS/TLO Mottaker Referat fra møte Verdensdagen psykisk helse Folkehelsekoordinator - diverse møter 2008/ /2008 S/LS 033 Mottaker Torgunn ettersen Søknad om kommunal bolig - Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / /2008 B/SDY T Avsender Side: 15 av 19

16 Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ / RS/TLO Mottaker nekltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09. levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ /2008 RS/TLO Mottaker nkeltvedtak. Spesialpedagogiske tiltak 2008/09. levmappe: 2008/ /2008 NSK/LF Mottaker Side: 16 av 19

17 R: Fiskeoljekapsler -"give-aways" Fiskeoljekapsler -"give-aways" 2008/ / S/LOF 31 Avsender Gro Naalsund Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ / RS/TLO Mottaker Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ / RS/TLO Mottaker Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ / RS/TLO Mottaker Side: 17 av 19

18 Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2008/ / RS/TLO Mottaker Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: yrkesskade 2006/ / RS/TLO Mottaker VRKSTDVN 6 C - Søknad om rammetillatelse for oppføring av lagerhall VRKSTDVN 6 C - Søknad om rammetillatelse for oppføring av lagerhall 2008/ /2008 BS/[fordelt] 010/1048 Avsender Moldskred AS Skjema melding om yrkesskade ersonalmappe: - yrkesskade 2007/ / RS/TLO Avsender Side: 18 av 19

19 LANGVN 19 - Brannsikkerhetsstrategi/redegjørelse LANGVN 19 - Søknad om renovering av grunnplan 2008/ / BS/NY 001/047 Avsender Trio Hus AS Søknad om utslippstillatelse - Kongsveien 42, Frei TSLSTLLATLSR / / B/SVH M45 Avsender Øivind Lystad AS Førehandsmelding om forvaltningsrevisjonsprosjekt Kommuner med omstillingsutfordringer - hva gjør fylket? 2008/ /2008 RÅD/KSK 000 Avsender Fylkesrevisjonen i Møre og Romsdal Kopparholman Kommuneplanens arealdel planutforming 2008/ /2008 S/GHA 142 Avsender er Mekvik Side: 19 av 19

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2011 KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Offentlig journal. Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 27.10.2011 Høring på revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Viltforvaltning generell ( søknad fellingstillatelse

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.10.2010 Riks- og fylkesvegvedlikehold i Riks- og fylkesvegvedlikehold i 2010/1445-1 14057/2010 25.06.2010 B/TMH Q13 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03.

Offentlig journal. Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse. Regnskap 2008 Kristiansund kommune 2009/458-2 4159/2009 ØK/PER 09.07.2009 10.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 09.07.2009 Årsoppgjør 2008 Kristiansund havnekasse Regnskap 2008 2009/458-2 4159/2009 10.03.2009 ØK/PR 210 Mottaker Distriktsrevisjon

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer