Journaldato: , Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: Dok.dato: Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling som kommuneveterinær - id 636 U AS 2010/ /2010 Offl. 13 jf Fvl ledd ***** nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær, 22 % lønnstilskudd Tilsetting i stilling som kommuneveterinær, 22 % lønnstilskudd U 2010/ /2010 Aud Elisabeth Brøderud nnhold: Følgeskriv - Tilsetting i stilling som kommuneveterinær Utlysning av stilling som kommuneveterinær - id 636 U 2010/ /2010 Stine Bjerke nnhold: Arbeidsavtale ferievikarat ved Bo og kultur fra Personalmappe Sawitree Thomassen 2009/ / Sawitree Thomassen Side: 1 av 13

2 nnhold: gangsettingstillatelse Byggesak gbn. 1942/15/ / / Nordreisa Kommune nnhold: Søknad om midler til kompetanseutvikling i barnehagesektoren fra Kvænangen, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen, Storfjord og Nordreisa Kompetanseutviklingsplan for barnehager U 2009/ /2010 Fylkesmannen i Troms nnhold: Klage på vedtak Søknad om boligtilskudd U 2010/ /2010 ***** nnhold: Følgeskriv - ansettelse som kommuneveterinær Tilsetting i stilling som kommuneveterinær, 22 % lønnstilskudd U 2010/ /2010 Aud Elisabeth Brøderud Side: 2 av 13

3 nnhold: Melding om vedtak - Dispensasjon og rammetillatelse- tilbygg til Storslett skole gbn. 1942/15/41 Byggesak gbn. 1942/15/ / / Nordreisa kommune nnhold: Søknadskjema for prosjektmidler 2010/11 "Grenseløst Nord" Grenseløst i nord- prosjektmidler skoleåret 2010/ / /2010 Fylkesmannen i Finnmark nnhold: Arbeidsavtale fast tilsetting som hjelpepleier Personalmappe Reidun Pauline Dahl 2009/ / Reidun Pauline Dahl nnhold: Overdragelse av lån Overdragelse av lån 2010/ /2010 ***** Side: 3 av 13

4 nnhold: Søknad om endret byggegrense gnr 1942/52/120 Søknad om endret byggegrense gnr 1942/52/ / / Lill Harriet Nilsen / Ronny Mjenna nnhold: Retur av tinglyst dokument sammenføyningsattest Retur av tinglyst dokument sammenføyningsattest 2010/ / Statens Kartverk Eiendom nnhold: Søknad om startlån Søknad om startlån 2010/ /2010 ***** nnhold: Retur av tinglyst dokument gnr 1942/28/5 Søknad om deling av grunneiendom 1942/28/5 2009/ /2010 Statens Kartverk Eiendom Side: 4 av 13

5 nnhold: Nordreisa kommune, klage over rammetillatelse til etablering av LPG-anlegg Søknad om tillatelse til tiltak gnr 1942/13/ / / Fylkesmannen i Troms nnhold: Kjøp av forsikring for de samarbeidende kommuner Kjøp av forsikring for de samarbeidende kommuner 2010/ / KLP forsikring nnhold: Retur av tinglyst dokument gnr 1942/28/5 Søknad om deling av grunneiendom 1942/28/5 2009/ /2010 Statens Kartverk Eiendom nnhold: Søknad på stilling som hjelpepleier, omsorgs- helsearbeider D 651 Hjelpepleier, omsorgs-/helsearbeider, 50 %, vikariat - id / /2010 Mihaela Mettevoll Side: 5 av 13

6 nnhold: Søknad på stilling som hjelpepleier, omsorgs- helsearbeider D 652 Hjelpepleier, omsorgs-/helsearbeider, 4x25 %, fast - id / /2010 Mihaela Mettevoll nnhold: Tegning av uteområdet for serveringen. Søknad om skjenkebevilling for Kjellerrokken og contryfestivalen, / /2010 Kjelleren drettslag nnhold: Søknad om fritak av feieavgift på gbn. 1942/1/9 Søknad om fritak av feieavgift på gbn. 1942/1/9 2010/ /2010 Jorunn Jensen nnhold: Søknad på stilling som renholder D 654 Renholder, 100 %, fast - id / /2010 nger Lise B. Severinsen Side: 6 av 13

7 nnhold: Retur av dokumenter gnr 1942/22/59 Hovedplan for vannforsyning / /2010 Statens Kartverk Eiendom nnhold: Skriftlig bekreftelse på plass i SFO for ***** ***** ***** Skolefritidsordning Moan skole 2010/ /2010 Tonny Olaussen nnhold: Melding om tiltak gnr 1942/14/19 Byggesak på gnr 1942/14/ / /2010 Birgit Sveen nnhold: Melding om tilsagn om tilskott til skogsvegbygging gbn.1942/65/53 Melding om tilsagn gbn.1942/65/ / /2010 Fylkesmannen i troms Side: 7 av 13

8 nnhold: Melding om tilsagn om tilskott til skogsvegbygging gbn.1942/65/53 Melding om tilsagn gbn.1942/65/ / /2010 Fylkesmannen i Troms nnhold: Tillatelse - utvidet bruk av avkjørsel- fv Høybasseng - Nordreisa kommune Tillatelse - utvidet bruk av avkjørsel- fv Høybasseng - Nordreisa kommune 2010/ /2010 Statens vegvesen nnhold: Søknad om fagarbeiderlønn Søknad om fagarbeiderlønn 2010/ /2010 Tonje Andersen nnhold: Arbeidsavtale vikariat som lærer ved Storslett Skole - Skoleåret Personalmappe Gro Karlsen 2009/ /2010 Gro Karlsen Side: 8 av 13

9 nnhold: Søknad om barnehageplass for ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om barnehageplass 2010/ / /2010 Laila Wahlgren nnhold: Søknad om barnehageplass for ***** ***** ***** ***** ***** Søknad om barnehageplass 2010/ / /2010 Laila Wahlgren nnhold: Søknad om terminalbrille Søknad om terminalbrille 2010/ /2010 Roar Nørgård nnhold: Søknad om permisjon fra stilling som ledende fysioterapeut Personalmappe Sven Hansen 2010/ / Sven Ulrik Hansen Side: 9 av 13

10 nnhold: Rapport - Sankthansturneringa 2010 Søknad om støtte til St.Hansturneringen / /2010 Sankthansturneringa nnhold: Søknad på stilling som sykepleier D 650 Sykepleier, 70 %, fast - id 2010/ /2010 Anna Tretten nnhold: Søknad på stilling som kommuneplanlegger D 639 Utlysnig av stilling som kommuneplanlegger - prosjekt - id / /2010 Samuel Gaup nnhold: Arbeidsavtale sommerjobb fra friluftsområder Personalmappe Jonas Halonen Mikalsen 2009/ /2010 Jonas Halonen Mikalsen Side: 10 av 13

11 nnhold: Arbeidsavtale sommerjobb fra friluftsområder Personalmappe Espen Halonen Mikalsen 2009/ /2010 Espen Halonen Mikalsen nnhold: Søknad om utslippstillatelse gbn.1942/27/14 Søknad om utslippstillatelse gbn.1942/27/ / / Svein T. Mikalsen nnhold: Arbeidsavtale ferievikariat fra assistent Personalmappe Kristoffer Reiersen 2010/ / Kristoffer Reiersen nnhold: Erklæring vedr redusert avstand til nabogrense gnr 1942/14/86 Byggesak gbn.1942/14/ / / Nordreisa kommune Side: 11 av 13

12 nnhold: Søknad om overflytting av elev til Storslett skole Søknad om overflytting av elev til Storslett skole 2010/ /2010 ***** nnhold: Arbeidsavtale midlertidig ved Halti fra Personalmappe Maja Hansen Sellevoll 2010/ /2010 Maja Hansen Sellevoll nnhold: Arbeidsavtale ferievikar ved sykehjemmet fra Personalmappe Vera Kaasen Simonsen 2010/ / Vera K.Simonsen nnhold: Arbeidsavtale ferievikariat som turistvert fra og Personalmappe Sandra Hallen 2010/ /2010 Sandra Hallen Side: 12 av 13

13 nnhold: Arbeidsavtale ferievikar ved hjemmetjenesten fra Personalmappe Svenn Torleif Ruud 2009/ / Svenn Torleif Ruud Side: 13 av 13