Dok.dato: Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: Klassering: R.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting av takvindu N 2008/ / BS/NY 010/215 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Gunnar Grimsmo Jensen BR/GJ lla-britt Nyborg BS/NY Svar på oppsigelse i stilling som faglig koordinator Personalmappe: - tilsetting 2005/ /2008 PRS/TLO vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/M tlanten Hotell - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Oversendelse av vedtak TLNTN HOTLL- Privat reguleringsplan med konsekvensutredning 2008/ / BS/MSP R.000 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker splan Viak S v/rne Ørnes BS/MSP Side: 1 av 17

2 BRLSKTN 12 OG B - Begjæring til tinglysing BRLSKTN 12 OG B - Begjæring om seksjonering 2008/ /2008 BS/P 135/207 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk, tinglysingen BS/P BRLSKTN 18 OG B - Begjæring om seksjonering BRLSKTN 18 OG B - Begjæring om seksjonering 2008/ /2008 BS/P 135/214 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk, tinglysingen BS/P Kommunal oppreisningsordning - bekreftelse på mottatt dokumentasjon Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 19100/2008 S/MM H32 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Følgebred til arbeidsav tale Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2008 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Side: 2 av 17

3 Kommunal oppreisningsordning - bekreftelse på mottatt dokumentasjon Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til MPP 2 Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 19104/2008 S/MM H32 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/MM Sakkyndig vurdering Skanning - NORDLNDT NGDOMSSKOL 2008/ / NSK/LF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/LF Søknad - fritak fra undervisnong Skanning - NORDLNDT NGDOMSSKOL 2008/ /2008 NSK/LF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/LF Søknad om stilling D 72 og 73, Hjemmetjenesten D1, 100 % sykepleier, st.nr og 55,6% hjelpepleier st.nr / /2008 Off.l. 6 nr 4 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 3 av 17

4 Søknad om stilling D 72 og 73, Hjemmetjenesten D1, 100 % sykepleier, st.nr og 55,6% hjelpepleier st.nr / /2008 Off.l. 6 nr 4 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling D 68 og 69 Bergan sykehjem, div. hjelpepleier, st.nr. 3105, 3671, 3209, 3933 og / /2008 Off.l. 6 nr 4 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling D 68 og 69 Bergan sykehjem, div. hjelpepleier, st.nr. 3105, 3671, 3209, 3933 og / /2008 Off.l. 6 nr 4 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om stilling D 68 og 69 Bergan sykehjem, div. hjelpepleier, st.nr. 3105, 3671, 3209, 3933 og / /2008 Off.l. 6 nr 4 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 4 av 17

5 Oppsigelse av leieforhold Søknad om kommunal bolig / oppsigelse / / B/SDY 613 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SDY T Søknad om støtte til diverse veldedige formål 2. halvår Samlesøknad Tilskudd fra formannskapet til diverse veldedige formål / /2008 ORD/HO 223 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Stiftelsen Nabohjelp Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Tingvoll Røde Kors Hjelpekorps CR Norge Kirkens SOS Senter mot ncest og Seksuelle Overgrep ORD/HO Svar på søknad om fritak fra undervisning Dalabrekka skole: Søknad om fritak fra undervisning 2008/ /2008 DBSK/BKV B31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: DBSK/BKV Side: 5 av 17

6 tlysningstekst - internt. D 77, 60 % miljøarbeider - natt, Roligheten omsorgsbolig D3 X 2008/ /2008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M GNR 5 BNR Bekreftelse på mottatt klage GNR 5 BNR Søknad om utlegging av bøye og nedsetting av fortøyningskrok 2008/ /2008 BS/P 005/601 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Charles rik Jones BS/P Søkand om skoleskyss for llanengen skole: søknad om skoleskyss for elev 2008/ /2008 SK/RN N06 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN Søknad om fritak for undervisning Nordlandet barneskole - Fritak elever 2008/ /2008 NSK/HMØ B30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/KO Side: 6 av 17

7 Referat fra ressursgruppemøte llanengen skole: referat fra ressursgruppemøte 2008/ /2008 SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN tlysningstekst D 78, 79, 80 og 81 Tunet bo og avlastning, 4 x hjelpepleier, st.nr. 3637, 3630, 3900 og X 2008/ /2008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M Søknad om fritak fra undervisning llanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ / SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN B 64 Søknad om fritak fra undervisning llanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ /2008 SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN Side: 7 av 17

8 Kopi av klagebrev sendt fylkesmannen Klagesaker knyttet opp mot opplæringsloven 2008/ / S/BL 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BL kstra tilsang Videreutdanning 2008/09 Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / S/KG 505 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/KG Møre og Romsdal fylke tlysningstekst D 82, 35% delstilling Kristiansund Opplæringssenter (KO) X 2008/ /2008 PRS/TLO 412 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M tlysningstekst D 83, Fosna barnehage, assistent, 60% st.nr og 50% st.nr vikariater X 2008/ /2008 PRS/TLO 412 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M Side: 8 av 17

9 tlysningstekst D 84, 100 % svømmeinstruktør, tlanten drettspark X 2008/ /2008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M Kopibrev ad. utbetaling av tilskudd - anleggspolitisk program tlanten kunstisbane - legging av fjernvarmeledninger 2008/ /2008 B/SF L82 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/SF Kultur- og kirkedepartementet Svar på søknad om fritak fra undervisning. Dalabrekka skole: Søknad om fritak fra undervisning 2008/ /2008 DBSK/BKV B31 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: DBSK/BKV ORVGN 64 - Oppheving av Plan- og bygningsrådets vedtak 08/36 ORVGN 64 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av fritidsbolig 2008/ / BS/TF 118/55 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 9 av 17

10 Søknad om fritak fra undervisning llanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ / SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN B 66 Søknad om fritak fra undervisning llanengen skole: Søknad om fritak fra undervisning under 14 dager. 2008/ /2008 SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SK/RN TVRRVN 2 - nmodning om ferdigattest TVRRVN 2 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av forretningsbygg 2008/ / BS/P 031/370 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/P Nyprofil S SØRHOLMSVN 13 - Vedrørende utfylling i sjø SØRHOLMSVN 13 - Søknad om tillatelse til utfylling i sjø 2008/ /2008 BS/HH 003/03,054,121 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HH Kristiansund og Nordmøre Havn KS Side: 10 av 17

11 FOSNGT 12 - Oversendelse av revidert reguleringsplanforslag FOSNGT 12 - Privat reguleringsplan 2008/ /2008 BS/MSP R.000 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/MSP Voll rkitekter S Brukerstyrt personlig assistanse - stimuleringstilskudd Statsbudsjettet - Tilskudd til brukerstyrt personlig assistanse - veiledning til søknad om stimuleringstilskudd 2008/ /2008 TKO/PJ 233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TKO/PJ RO Søknad om fødselspermisjon Personalmappe: - fødselsperminsjon 2008/ /2008 TBO/ÅBJ vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TBO/ÅBJ Kommunenes adgang til å endre tjenestetilbudet fra plass i sykehjem til plass i omsorgsbolig mv Tjenestetilbud sykehjem, omsorgsboliger mv. 2008/ / S/BS H10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/BS Helse- og omsorgsdepartementet Side: 11 av 17

12 Komentar til uttalelse fra Statens Vegvesen, Planlagt utbygging på Dalegata 68 Gnr. 10, Bnr. 78 DLGT 68 - Søknad om omgjøring av carport til garasje 2008/ /2008 BS/NY 010/078 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/NY tle Larsen DLGT 35 - Retur av tinglyst dokument DLGT 37 - Deling av grunneiendom 2008/ /2008 BS/ØS 10/103 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/ØS Statens Kartverk GNR 34 BNR Retur av tinglyst dokument Omagata Gnr 34 Bnr 1, 13 - Søknad om fradeling av grunneiendom 2008/ /2008 BS/JBF 34/1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/JBF Statens Kartverk Skjema melding om yrkesskade Personalmappe: yrkesskade 2008/ / PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO Side: 12 av 17

13 Still.nr signert korrigert arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2007/ / PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PRS/TLO nmodning om opplysninger fra skolen i medhold av lov om barneverntjenester 6-4 levmappe: 2008/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Søknad om 20% permisjon fra fra driftsavtale tidliger Frei fysipterapisenter, nå Optima helse. Personalmappe: - tilsetting 2008/ /2008 PRS/TLO P vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BO/BÅS Søknad om tillatelse til oppbevaring av brannfarlig vare Brann- og eksplosjonsfarlig lagring - gasstanker etc. 2008/ / BR/TS M78 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BR/TS Norsk Metallretur Kristiansund S Side: 13 av 17

14 MLDRD DDRKSNS V 1 - nmodning om ferdigattest MLDRD DDRKSNS V 1 - Ferdigmelding 2008/ / BS/HH 009/420 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HH TR/Biong rkitekter S ttalelse til ny layout i Tidens Krav Massemedier 2008/ /2008 ORD/HO 070 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Tidens Krav ORD/HO nmodning om høringsuttalelse knyttet til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønn 35/12-2 (PL 378, Grosbeak) Høringsuttalelse knyttet til søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for boring av letebrønner 2008/ / BR/KL 22 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BR/KL Statens forurensningstilsyn Oppmelding til PPT Skanning - NORDLNDT NGDOMSSKOL 2008/ / NSK/LF vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/LF Side: 14 av 17

15 Fylkesvei 265 og Visning til Frei legesenter SKLTNG 2008/ / BS/TF Q84 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Statens Vegvesen Region Midt Drøftingsreferat vedr. utlysninger D 78, 79, 80 og 81 Tunet bo og avlastning, 4 x hjelpepleier, st.nr. 3637, 3630, 3900 og X 2008/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Monica arønes PRS/M GNR 6 BNR Retur av tinglyst dokument OL JLLMS GT 16 - Søknad om fradeling 2008/ / BS/NY 006/062 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/HO Statens Kartverk OP-Plan for høst 08 levmappe: 2008/ /2008 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Side: 15 av 17

16 KONGSVN Søknad om tilbygg KONGSVN Søknad om tilbygg 2008/ / BS/[fordelt] 116/268 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/[fordelt] Coop Frei B Logopedrapport for høst 08 levmappe: 2008/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Logopedrapport for høst 08 levmappe: 2008/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Logopedrapport for høst 08 levmappe / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 16 av 17

17 Vedlegg til henvisning til ØNH-lege levmappe / / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: T GNR 122 BNR 21 - OMSNDT GRNDHS - protst PÅ NBOVRSL GNR 122 BNR 21 - OMSNDT GRNDHS - Rehabilitering og utvidelse av bygg 2008/ /2008 BS/TF 122/021 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BS/TF Venke Pedersen på vegne av naboer Søknad om registrering av varemerke KKS - Næringsutvikling 2008/ / BÅT/SKL 01 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Patentstyret - styret for det industrielle rettsvern BÅT/SKL Pressemelding KKS - Næringsutvikling X 2008/ / BÅT/SKL 01 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Side: 17 av 17

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03.

Journaldato: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.3.2012-15.3.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 19.03.2012 nnhold: nvitasjon til Lektor 2-ordningen

Detaljer

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 13.12.2012, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.12.2012 Søknad om refusjon av avløserutgifter ved sykdom mv, - søknad om avløsertilskudd ved sykdom

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA

Offentlig journal. Nedbemanning. Nedbemanning i Lyngen kommune 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 12.12.2014 LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.12.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2014 Nedbemanning Nedbemanning i 2014/1165-2 18777/2014 01.12.2014 LYADM/HG 474 Avs./mottaker:

Detaljer

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02.

Journaldato: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.04.12-19.04.12, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J, 23.04.2012 Bygg tillatelse til tiltak, pbl 20-1 med DISP. 098/0787 - BR-veien

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer