Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,X,N, Status: J, nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad om dekning av renter og avdrag på lån X 2008/ / RÅD/KSK 253 Mottaker ngard Warvik KN/W vsender ngard Warvik KN/W nnhold: Vedrørende søknad om forlengelse av permisjon Off. Personalmappe: ase Eian Sørgjerd 2011/ / PERS/LK Mottaker Syns- og udiopedagogtenesta i Møre og Romsdal vsender Kristiansund kommune PERS/NTW nnhold: Pottemøte - lokalt beregningsutvalg for pottens størrelse i HT kap. 4. Tariffoppgjøret lokale forhandlinger X 2012/ / PERS/M 520 vsender Monica arønes PERS/M Side: 1 av 33

2 nnhold: OMGT 49 B, GNR 10 BNR GODKJENNNG V SØKND OM DELNG V GRNN FOR TLLEGG TL OMGT.49 C. OMGT 49 B, GNR 10 BNR Søknad om deling av grunneiendom (tillegg boligtomt) 2011/ / PB/ØS 010/139 Mottaker Svanhild Torjuul vsender Kristiansund kommune PB/ØS nnhold: Vedrørende faktura på bedriftshelsetjeneste N / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste 2010/ /2012 ØK/BEH Off.l 13.1.ledd, jf FO Mottaker vsender Kristiansund kommune ØK/BEH nnhold: HLDRNGEN 8 - Oppføring av bolig HLDRNGEN 8 - Søknad om oppføring av bolig 2012/ / PB/TF 005/915 Mottaker Strand & Stubø Entreprenør S vsender Kristiansund kommune PB/TF nnhold: OMSNDVEEN 73 - Søknad om ansvarsrett OMSNDVEEN 73 - Søknad om tillatelse til sprengningsarbeider 2009/ / PB/TF 135/037 Mottaker ver Karstein Weltan vsender Kristiansund kommune PB/TF Side: 2 av 33

3 nnhold: FRESTRND 45 - Midlertidig brukstillatelse FRESTRND 45 - Søknad om oppføring av bolig 2010/ / PB/TF 116/323 Mottaker Byggfag Smøla Trelastlager S vsender Kristiansund kommune PB/TF nnhold: OMGT 49 B, GNR 10 BNR Godkjennelse av søknad om deling av grunneiendom (nausttomt) OMGT 49 B, GNR 10 BNR Søknad om deling av grunneiendom (nausttomt) 2011/ / PB/ØS 010/139 Mottaker Svanhild Torjuul vsender Kristiansund kommune PB/ØS nnhold: Svar på krav om fast ansettelse etter ML Kap 14 Eva May ndersen Fagforbundet: Lokal forhandlinger, drøftinger og info 2009/ /2012 PERS/M 401 Mottaker Fagforbundet Kristiansund vsender Kristiansund kommune PERS/M nnhold: Flyttemelding - Flyttemeldinger skoleåret 2012/2013 N 2012/ / SERV/MW B12 Mottaker SERV/MW TE vsender Mariann Bonsak Schultz Wiig SERV/MW Side: 3 av 33

4 nnhold: Flyttemelding - Flyttemeldinger skoleåret 2012/2013 N 2012/ / SERV/MW B12 Mottaker SERV/MW TE vsender Mariann Bonsak Schultz Wiig SERV/MW nnhold: Konflikthåndtering: Overordnet politikk og prosedyrer for håndtering. Forslag fra arbeidsgruppe Konflikthåndtering - policy og rutiner N 2012/ /2012 PERS/M 440 Mottaker Just ngebrigtsen RÅD/JN vsender Sigvard Thy PERS/THY nnhold: Flyttemelding Flyttemeldinger skoleåret 2011/2012 N Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 20359/ SERV/MW B12 Mottaker SERV/MW TE vsender Gunn Otnes FSK/GOT Side: 4 av 33

5 nnhold: Flyttemelding Flyttemeldinger skoleåret 2011/2012 N Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 20360/ SERV/MW B12 Mottaker SERV/MW TE Mottaker FSK/GOT vsender Gunn Otnes FSK/GOT nnhold: tlysningstekst D vdelingssykepleier ved Rokilde sykehjem, st. nr X 2012/ / vsender Laila Karlsvik PERS/LK nnhold: Del 4. halvårsrapport vår Elevmappe: 2008/ / BSK/H E Mottaker vsender Kristiansund kommune BSK/H nnhold: tlysningstekst D 930 og Sykepleier 100% fast, st. nr og sykepleier 65,7% fast, st. nr ved Bergan sykehjem X 2012/ / vsender Laila Karlsvik PERS/LK Side: 5 av 33

6 nnhold: PROSESSKRV TL FYLKESNEMND FOR BRNEVERN OG SOSLE SKER MØRE OG ROMSDL Omsorgsovertakelse: 2012/ /2012 RÅD/ODE BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Mottaker vsender Kristiansund kommune RÅD/ODE nnhold: Søknad om endring av klassetrinn Søknad om utsatt/framskutt skolestart 2008/ /2012 S/HJO B11 Mottaker vsender Kristiansund kommune S/HJO nnhold: Nytt enkeltvedtak spesialundervisning , Elevmappe: 2007/ /2012 FSK/GOT E Mottaker vsender Kristiansund kommune FSK/GOT nnhold: Mottaksmøte Elevmappe: X 2012/ /2012 SK/SSO E vsender Sveinung Solberg SK/SSO Side: 6 av 33

7 nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT NR 12 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT NR 12 -B - Søknad om oppføring av bolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S nnhold: MNDBERGN Søknad om skifte av tak MNDBERGN Søknad om skifte av tak 2012/ /2012 PB/NY 031/224 PB/NY B 2 vsender Pål Bjerkestrand nnhold: NEDRE ENGGTE 16 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner NEDRE ENGGTE 16 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ / PB/P 001/027 PB/P vsender dvokatfirmaet Sylthe nnhold: D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ /2012 PERS/LMJ PERS/LK Side: 7 av 33

8 nnhold: D 927 og % ped. leder, st. nr og 100% ped. leder vikariat, st. nr ved Karihola barnehage 2012/ /2012 PERS/LK 411 PERS/LK nnhold: D 927 og % ped. leder, st. nr og 100% ped. leder vikariat, st. nr ved Karihola barnehage 2012/ /2012 PERS/LK 411 PERS/LK nnhold: D 901, Psykisk helse, 100 % fagstilling CT team, st.nr / /2012 nnhold: D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ /2012 PERS/LMJ PERS/LK Side: 8 av 33

9 nnhold: D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ / PERS/LMJ PERS/LK nnhold: D 901, Psykisk helse, 100 % fagstilling CT team, st.nr / / nnhold: D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ / PERS/LMJ PERS/LK B 8 nnhold: D 926, Bygg og eiendom, 50 % prosjektmedarbeider 2012/ / PERS/LMJ PERS/LK Side: 9 av 33

10 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: Timeplan for lesekurs skoleåret Elevmappe: 2007/ /2012 DBSK/PSØ E Mottaker vsender Kristiansund kommune DBSK/PSØ nnhold: D 898, Bygg og eiendom, 2 x 100 % ingeniør/byggforvalter. 2012/ /2012 nnhold: D 900, Frei sjukeheim, 60 % sykepleier, svangerskapsvik. st.nr / /2012 Side: 10 av 33

11 nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 nnhold: Offentlighetsvurdering D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ /2012 PERS/LMJ Mottaker vsender Kristiansund kommune PERS/LK nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 Side: 11 av 33

12 nnhold: Tilskudd til kommunalt rusarbeid Tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modellen i / /2012 BFH/ÅBJ 223 BFH/ÅBJ vsender nne Mette Nerbøberg nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: Offentlighetsvurdering D 898, Bygg og eiendom, 2 x 100 % ingeniør/byggforvalter. 2012/ /2012 Mottaker vsender Kristiansund kommune PERS/LK Side: 12 av 33

13 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: Permisjon - tlanten ungdomsskole - Fravær - permisjoner - ferie -( Felles) X 2008/ / SK/EL Mottaker SK/EL vsender Einar Lilleby SK/EL nnhold: D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder, st.nr / /2012 PERS/LK PERS/LK nnhold: D 907, Stortua bo- og arbeidstilbud, 3 x 41 % hjelpepleier, 2. gangs utlysning 2012/ /2012 Side: 13 av 33

14 nnhold: D 908, Bekkefaret bo- og dagtilbud, 100 % vernepleier, st.nr / /2012 nnhold: nformasjon om revidert forurensningsforskrift kap 7 om lokal luftkvalitet Høring - forslag om endring i forurensningsforskriften kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag 2012/ /2012 B/ØJO K23 B/ØJO vsender rkiv Klif nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 Side: 14 av 33

15 nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 nnhold: D 930 og Sykepleier 100% fast, st. nr og sykepleier 65,7% fast, st. nr ved Bergan sykehjem 2012/ / nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 Side: 15 av 33

16 nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 nnhold: D 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, Rokilde sykehjem, div. sykepleier/helsefagarbeider/studentstillinger 2012/ /2012 Side: 16 av 33

17 nnhold: Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 20451/2012 SERV/MW 10 SERV/MW TE nnhold: Flyttemelding - Flyttemeldinger skoleåret 2012/2013 N 2012/ / SERV/MW B12 Mottaker SERV/MW TE Mottaker FSK/GOT vsender Mariann Bonsak Schultz Wiig SERV/MW nnhold: MELDNG OM NNTK TL VDREGÅNDE OPPLÆRNG - tlanten ungdomsskole - Elevsaker, forskjellig 2008/ / SK/EL E SK/EL nnhold: MELDNG OM NNTK TL VDREGÅNDE OPPLÆRNG - tlanten ungdomsskole - Elevsaker, forskjellig 2008/ / SK/EL E SK/EL Side: 17 av 33

18 nnhold: Søkand om permisjon, Søknad om fritak fra undervisning 2010 / under 14 dager 2010/ / NSK/ROS B34 NSK/ROS B 198 nnhold: Søknad om permisjon for Søknad om fritak fra undervisning 2010 / under 14 dager 2010/ / NSK/ROS B34 NSK/ROS B 199 nnhold: Søknad om permisjon for Søknad om fritak fra undervisning 2010 / under 14 dager 2010/ / NSK/ROS B34 NSK/ROS B 200 nnhold: Søknad om ekstra tilskudd for 2012 Generelle kulturtiltak: Tilskudd utover kulturmidler / / KN/TMY 223 KN/TMY vsender Nordic Light Events S Side: 18 av 33

19 nnhold: Søknad Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ F05 SERV/VTØ B 167 nnhold: Søknad Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ F05 SERV/VTØ B 168 nnhold: Samarbeidsavtale 2012/2013 mellom Kristiansund kommune, Kultur- og nærngsenheten og Minde Velforening vedr. vedlikehold av "CHRSTESGRVSTED" Byskogen Samarbeidsavtale kulturminner N 2012/ / KN/TMY D00 Mottaker Tore Myrum KN/TMY vsender Tore Myrum KN/TMY nnhold: Søknad Ledsagerbevis / følgekort / / SERV/VTØ F05 SERV/VTØ B 169 Side: 19 av 33

20 nnhold: Søknad om permisjon for Søknad om fritak fra undervisning 2010 / under 14 dager 2010/ / NSK/ROS B34 NSK/ROS B 201 nnhold: Søknad Ledsagerbevis / følgekort / / SERV/VTØ F05 SERV/VTØ B 170 nnhold: Trekker søknad D Økonomirådgiver x 2 ved økonomiseksjonen 2012/ /2012 PERS/LK 411 PERS/LK vsender Viggo Røe nnhold: Søknad om permisjon for Søknad om fritak fra undervisning 2010 / under 14 dager 2010/ / NSK/ROS B34 NSK/ROS B 202 Side: 20 av 33

21 nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT 4 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT 4 -B - Søknad om oppføring av tomannsbolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT 6 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT 6 -B - Søknad om oppføring av tomannsbolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S nnhold: Henleggsel av sak om skadeverk nmeldelser, hærverk, tyveri m.m. FS fra / / FSK/GOT FSK/GOT nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT 8 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT 8 -B - Søknad om oppføring av tomannsbolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S Side: 21 av 33

22 nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT 10 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT 10 -B - Søknad om oppføring av tomannsbolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S nnhold: Sakkyndig vurdering 2012 Elevmappe: 2008/ / FSK/GOT E FSK/GOT nnhold: GNR 135 BNR 250 TOMT 14 -B - Situasjonskart GNR 135 BNR 250 TOMT 14 -B - Søknad om oppføring av tomannsbolig 2012/ /2012 PB/TF 135/250 PB/TF vsender Solstrand Hus S nnhold: Møteinnkalling Elevmappe: 2008/ / FSK/GOT E FSK/GOT Side: 22 av 33

23 nnhold: Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2012/2013 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 20487/2012 SERV/MW 10 SERV/MW TE Mottaker [fordelt]/[fordelt] nnhold: nnkalling ansvarsgruppemøte , Frei ungdomsskole - fellesmappe - elever for skoleåret / / FSK/GOT FSK/GOT nnhold: Tilbud om tjeneste Elevmappe: 2012/ / NSK/ROS E NSK/ROS nnhold: vslutningsrapport Elevmappe: 2010/ / NSK/ROS E NSK/ROS Side: 23 av 33

24 nnhold: Purring på innhenting av opplysninger Elevmappe 2008/ / NSK/ROS E NSK/ROS nnhold: Møtereferat fra 11. juni 2012 Elevmappe: 2011/ / NSK/ROS E NSK/ROS nnhold: Melding om vedtak om ekstra spes. tiltak 2012/2013 Elevmappe: 2011/ / NSK/ROS E NSK/ROS nnhold: Ny individuell plan Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E NSK/ROS Side: 24 av 33

25 nnhold: Referat etter møte 12. juni 2012 Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E NSK/ROS nnhold: Vedtak i sak om standpunktkarakter Klage på standpunktkarakter/ eksamenskarakter 2010/ / NSK/ROS NSK/ROS nnhold: Tilsynsråd for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor Tilsynsråd for kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontor 2012/ /2012 RÅD/ODE X40 RÅD/ODE vsender Fylkesmannen i Møre og Romsdal nnhold: Vedtak i sak om standpunktkarakter 2012 Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E NSK/ROS Side: 25 av 33

26 nnhold: Notat - Hovedelementene i høring om ny turnuslegeordning Turnuslegeordninga 2012/ /2012 BFH/KGR G23 BFH/KGR vsender KS Møre og Romsdal nnhold: Møtereferat Dokumentsenteret: møtereferat internt X 2011/ /2012 KT/MRO 057 Mottaker Marianne Rotvær KT/MRO Mottaker Ruth ngeberg KT/RN Mottaker Gro nita Holberg KT/GRH Mottaker Jorunn Bjøringsøy KT/JBJ Mottaker rild Ovesen KT/OV vsender Marianne Rotvær KT/MRO nnhold: Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2012/ / /2012 SERV/MW 10 SERV/MW TE Mottaker [fordelt]/[fordelt] Side: 26 av 33

27 nnhold: Opprettholder søknad D 898, Bygg og eiendom, 2 x 100 % ingeniør/byggforvalter. 2012/ /2012 TE vsender Svein Espvik nnhold: Opprettholder søknaden D 901, Psykisk helse, 100 % fagstilling CT team, st.nr / /2012 TE vsender ndrea Ross nnhold: Signert avtale tlanten Kunstisbane - Søknad om dekning av renter og avdrag på lån X 2008/ /2012 RÅD/KSK 253 vsender Georg Hammer KN/GEH nnhold: Vi viser til tilsendt nabovarsel vedr. etablering av fortau i Flatsetbakken Tildeling av midler til trafikktryggingstiltak 2008/ / B/TT Q80 B/TT vsender strid mundøy Side: 27 av 33

28 nnhold: D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder, st.nr / /2012 PERS/LK PERS/LK nnhold: D 901, Psykisk helse, 100 % fagstilling CT team, st.nr / /2012 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 Side: 28 av 33

29 nnhold: D 923, 924, 925, Kristiansund opplæringssenter, % konsulent, 80 % vernepleier/barnevernspedagog, 40 % assistent 2012/ /2012 PERS/LMJ PERS/LK nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 Side: 29 av 33

30 nnhold: D 902, 903, 904, 905, Bygg og eiendom, renholdere. 2012/ /2012 nnhold: D 909, 910, 911, 912, 913, 914, Kringsjå sykehjem, div. hjelpepleier/helsefagarbeider, sykepleier og renholder. 2012/ /2012 nnhold: Signert senioravtale Off. personalmappe: Oddbjørg Østhus Gjuvsland 2011/ / PERS/THY PERS/THY vsender Oddbjørg Gjuvsland nnhold: Orientering om tilsetting i jordmorstillinger D 868, % kommunejordmor, st. nr og 25% kommunejordmor, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / PERS/LK off.l PERS/LK Side: 30 av 33

31 nnhold: Vedr. tilsetting i jordmorstillingene D 868, % kommunejordmor, st. nr og 25% kommunejordmor, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / PERS/LK off.l PERS/LK nnhold: Lønn jordmor/omgjøring av stillinger Enkeltvedtak spesialundervisning skoleåret 2012/ / / S/BEL off.l S/BEL nnhold: Lønn jordmor/omgjøring av stillinger Barn, familie og helse: Opprettelse og endring av stilling 2009/ / PERS/M off.l PERS/LK nnhold: Oppdatering idrettsanleggsregisteret 2012 nlegg for idrett og fysisk aktivitet - tilskudd 2010/ / KN/GEH 233 KN/GEH vsender Det Kongelige Kulturdepartement Side: 31 av 33

32 nnhold: tlevering av taushetsbelagte opplysninger til politiet i krise- og katastrofesituasjoner Terroraksjonen 22. juli 2011 lokal oppfølging 2011/ / RÅD/PT 441 RÅD/PT vsender Helsedirektoratet nnhold: D 900, Frei sjukeheim, 60 % sykepleier, svangerskapsvik. st.nr / /2012 nnhold: D 901, Psykisk helse, 100 % fagstilling CT team, st.nr / /2012 nnhold: D 907, Stortua bo- og arbeidstilbud, 3 x 41 % hjelpepleier, 2. gangs utlysning 2012/ /2012 Side: 32 av 33

33 nnhold: Kartlegging av bostedsløse personer 2012 Forskningsoppdrag om bostedsløshet 2012/ /2012 S/BS F75 PERS/LK vsender Katja Johannessen Side: 33 av 33

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04.

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J, 10.04.2012 Tilbud om læreplass - helsefagarbeider Lærlinger i - 2012 2012/346-22 8444/2012 28.03.2012 PERS/THY Off.l

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM

Dok.dato: 25.02.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM. Dok.dato: 17.03.2008. Klassering: ØK/PER ØK/THM Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 18.08.2009 Møte gresso-kommuner i orkide gresso 5.5 - Forprosjekt N 2008/1101-1 2910/2008 25.02.2008 ØK/THM 290 Mottaker

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07.

Journaldato: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 02.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2012-12.7.2012, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 16.07.2012 nnhold: nnspill i hyttesaken 090/0017

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008

Offentlig journal. Referat fra samtale med ***** ***** ***** ***** Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MAPPE 2 16024/2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Referat fra samtale med Barnehjemsbarn: Søknader om oppreisning fram til 11.01.2009 - MA 2 X Sak/dok nr: 2008/2227-142

Detaljer