KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C 2010/ / B/ØSV D37 Mottaker rora Eiendom AS B/ØSV OMAGATA Rammetillatelse for oppføring av kompressorhus og tankfarm bak kai 5 OMAGATA Søknad om oppføring av kompressorhus og tankfarm bak kai / / B/AA 010/953 Mottaker Tonning & Lieng AS B/AA KONSL KNDTZONS GATE 5 - Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - KO Eiendom AS KONSL KNDTZONS GATE 5 - Søknad om bruksendring til boenheter 2009/ / B/NY 001/011 Mottaker KO Eiendom AS B/ØSV Side: 1 av 18

2 DRAGABEKKEN 4 B - Godkjent søknad om oppføring av garasje DRAGABEKKEN 4 B - Søknad om oppføring av garasje 2011/ / B/GA 031/1303 Mottaker rosjektbygg AS B/GA DALVKVEEN 1 - Godkjenning tilbygg til bolig DALVKVEEN 1 - Søknad om tilbygg til bolig 2011/ / B/AA 010/861 Mottaker Stig A. Remøy B/AA KONSL KNDTZONS GATE 5 - Vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr - Leafbay AS KONSL KNDTZONS GATE 5 - Søknad om bruksendring til boenheter 2009/ / B/NY 001/011 Mottaker Leafbay AS B/ØSV Søknad om permisjon m/ uttalse fra enhetsleder Off. personalmappe: Sissel Blomvik Nerland 2011/ /2011 Mottaker Sissel B. Neerland Side: 2 av 18

3 ndervisningen i uke 13 Kulturskolen: Elevmeldinger 2008/ /2011 KSK/ØM A30 Mottaker Musikkgruppene KSK/ØM ermisjonssøknad ersonalmappe: 2010/ /2011 ERS/NTW Mottaker ERS/NTW Forslag til revisjon av plan for psykisk helse til nnspill og forslag i forbindelse med revisjonen sykisk helse: Søknader om tilskudd / støtte. 2008/ /2011 H/EV 223 Mottaker Til aktuelle instanser,enheter, personer mv S/BSA SØKNAD OM REDSERT ARBEDSTD ersonalmappe: 2005/ /2011 Mottaker Side: 3 av 18

4 Kårhaugen 14 - årsavregning strøm Klager kommunale boliger 2010/ /2011 BE/SDY 613 Mottaker BE/SDY SKJÆRVAVEEN 21 B - tilbygg- rotester fra naboer SKJÆRVAVEEN 21 B - Tilbygg 2010/ /2011 B/NY 002/253/1 Mottaker Gina Aasgaard B/NY Sykefravær: Referat fra samtale ersonalmappe: 2005/ /2011 ERS/SAN off.l. 25 Sigvard Thy ERS/THY RENSVKHOLMEN, GNR 137 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom RENSVKHOLMEN, GNR 137 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom 2011/ /2011 B/HEO 137/504 B/HEO Side: 4 av 18

5 GNR 30 BNR 36 - Søknad om oppføring av brønn GNR 30 BNR 36 - Søknad om oppføring av brønn 2011/ / B/[fordelt] 030/036 B/[fordelt] var Løkvik GNR 138 BNR Merknader til nabovarsel om bruksendring GNR 138 BNR Sortering masser 2010/ / B/AA 138/552 B/AA Erik Hansen GNR 34 BNR Retur av tinglyst dokument GNR 34 BNR Søknad om fradeling av grunneiendom til West Coast nvest AS 2010/ / B/JBF 034/158 B/HEO TE Statens Kartverk GNR 113 BNR Retur av tinglyst dokument Skjøte til tinglysing. 2011/ / B/RH 138/566,567 B/RH Statens Kartverk Side: 5 av 18

6 LARS GTTORMSENS GATE 76 - HAVNEFOGD SCJETNANS GATE 23 - Vedrørende oppfølging av søknad LARS GTTORMSENS GATE 76 - HAVNEFOGD SCJETNANS GATE 23 - Søknad om rammetillatelse for riving og oppføring av ny Bunnpris-butikk, samt oppføring av fire kjedede boliger 2010/ / B/HHA 006/474 B/GHA Solem Arkitektur Vest AS Saksprotokoll - Godkjenning av protokoll fra møte Godkjenning av protokoller ungdomsrådet / /2011 ORD/RHO 033 Rigmor Holten ORD/RHO Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse ( gjelder fra ) Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7348/2011 SERV/MW BA SERV/MW Elias Sæther Saksprotokoll - Orienteringssaker ngdområdet / /2011 KN/GOL C10 Mottaker Gry Helen Olufsen KN/GOL Rigmor Holten ORD/RHO Side: 6 av 18

7 Kårhaugen 14 - årsavregning strøm Klager kommunale boliger 2010/ /2011 BE/SDY 613 Mottaker BE/SDY Saksprotokoll fra ngdomsrådet - Orientering om prosjektet "Flink med folk i første rekke" SAMBA - sammen om barna Flink med folk i første rekke - SAMBA 2011/ /2011 BFH/ÅJÆ G10 Mottaker Åse K. Jægtvik BFH/ÅJÆ Rigmor Holten ORD/RHO LØYESTRENGEN 5 - Søknad om oppføring av bolig LØYESTRENGEN 5 - Søknad om oppføring av bolig 2011/ / B/[fordelt] 032/188 B/[fordelt] Strand & Stubø Entreprenør AS OFØLGNGSLAN FOR TLBAKEFØRNG TL ARBED - nnlandet skole: Oppfølging av sykemeldte 2008/ / SK/TJO Mottaker SK/TJO Tove Johannessen SK/TJO Side: 7 av 18

8 RDDERHATTEN 2 - Søknad om ferdigattest RDDERHATTEN 2 - Søknad om oppføring av bolig 2010/ / B/AA 031/1218 B/AA Strand & Stubø Entreprenør AS OFØLGNGSLAN FOR TLBAKEFØRNG TL ARBED - nnlandet skole: Oppfølging av sykemeldte 2008/ / SK/TJO Mottaker SK/TJO Tove Johannessen SK/TJO OFØLGNGSLAN FOR TLBAKEFØRNG TL ARBED - nnlandet skole: Oppfølging av sykemeldte 2008/ / SK/TJO Mottaker SK/TJO Tove Johannessen SK/TJO Søknad om startlån Søknad om startlån: 2011/ /2011 SERV/JBJ 252 Mottaker SERV/JBJ Side: 8 av 18

9 Søknad om stilling D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 ERS/SAN A Off.l ERS/SAN Søknad om stilling D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i Atlanterhavsbadet 2011/ /2011 A Off.l oversendelse Søknad om startlån: 2011/ /2011 SERV/JBJ 252 SERV/JBJ -oversendelse Søknad om startlån: 2011/ /2011 SERV/JBJ 252 SERV/JBJ Side: 9 av 18

10 Delegering av ansvar som brannvernleder ersonalsaker BFH N 2010/ /2011 BFH/ÅBJ 429 Mottaker Gunnar Grimsmo Jensen BR/GJE Åse Bjerkestrand BFH/ÅBJ nnkalling til møte Elevmappe / / ASK/EL E ASK/EL Møtereferat ang. Elevmappe: 2009/ /2011 ASK/EL E Mottaker ASK/BJA NNHENTNG AV OLYSNNGER FRA SKOLEN HENHOLD TL LOV OM BARNEVERNTJENESTER 6-4 Elevmappe: 2010/ / ASK/SSO E ASK/SSO Side: 10 av 18

11 MELDNG OM BEHANDLNG OG TDSBRK FORVALTNNGSSAK Elevmappe: 2011/ /2011 RSK/ØAA E Mottaker RSK/ØAA Skade i Steinberget borettslag Forsikring/skade 2009/ / B/TMH 260 B/TMH Steinberget borettslag v/ formann etter Trygve Ellingsen SOLSLETTA 6 - Søknad om omdisponering av garasje til boareal SOLSLETTA 6 - Søknad om omdisponering av garasje til boareal 2011/ /2011 B/[fordelt] 121/178 B/[fordelt] Øystein Bergh Vedrørende dispensasjon fra utdanningskravet Myra barnehage: Diverse personal N 2011/ /2011 MBHG/RV 410 Mottaker Reidun Vullum MBHG/RV Elin M. Aspen S/EAS Side: 11 av 18

12 KVALVKVEEN 32 - Søknad om ansvarsrett KVALVKVEEN / /2011 B/[fordelt] 122/019 B/[fordelt] Rørlegger 1 Kristiansund AS Arbeidsplass for ersonalmappe: - oppdragstaker 2011/ /2011 ERS/MAA Monica Aarønes ERS/MAA Oppdragsavtale fra ersonalmappe: - oppdragstaker 2011/ /2011 ERS/MAA Monica Aarønes ERS/MAA Oppdragsavtale fra ersonalmappe: - oppdragstaker 2011/ /2011 ERS/MAA Monica Aarønes ERS/MAA Side: 12 av 18

13 Still.nr signert arbeidsavtale ersonalmappe: 2008/ / ERS/LMJ off.l. 25 ERS/SAN Still.nr signert arbeidsavtale ersonalmappe: 2010/ / ERS/LMJ off.l. 25 ERS/SAN Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale ersonalmappe: 2009/ / ERS/SAN off.l. 25 Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - endring av pensjonsutbetaling ersonalmappe: 2005/ / ERS/SAN ERS/ØSO Side: 13 av 18

14 Oppsigelse ersonalmappe: 2009/ / ERS/SAN Oppsigelse Off. personalmappe: Helen Haga 2011/ / Helen Haga Oppsigelse Off. personalmappe: Tor M. Vestnes 2011/ / Tor Vestnes Oppsigelse ersonalmappe: 2007/ / ERS/SAN Side: 14 av 18

15 Ang. ønske fra fast ansatt om å si opp 20 % av sin 100 % stilling. Off. personalmappe: Vibeke Olsen 2011/ / Vibeke Olsen Kvittering for sendt pensjonsmelding ersonalmappe: 2007/ /2011 ERS/MAA ERS/ØSO Melding om yrkesskade eller yrkessykdom ersonalmappe: 2009/ / ERS/SAN Mottaker Søknad om permisjon fra 50% stilling Hjemmetjenesten D3: Diverse personal 2011/ / D3/RSV 460 D3/RSV Lena R. Hjellnes Side: 15 av 18

16 Søknad om fortsatt skolegang ved Rensvik skole Elevmappe: 2010/ / RSK/ØAA E RSK/ØAA tlysningstekst D 559, nternt- 70% helsefagarbeider ved Rokilde sykehjem, st. nr / /2011 ERS/SAN 411 Laila Karlsvik GNR. 34 BNR Søknader om ansvarsrett GNR. 34 BNR Søknad om rammetillatelse for Løkkemyra Handelspark 2010/ /2011 B/NY 034/158 B/NY Solem Arkitektur Vest AS Søknad om fri Dale barneskole: Fritak fra undervisning under 14 dager for elever ved skoleåret 2010/ / /2011 B 60 Side: 16 av 18

17 Sakkyndig vurdering Elevmappae: 2011/ / E TE FREVEEN 40 - Søknad om skifte av tak FREVEEN 40 - Søknad om skifte av tak 2011/ /2011 B/[fordelt] 116/196 B/[fordelt] Theivendran Veerakathy Fritak fra undervisning for Dale barneskole: Fritak fra undervisning under 14 dager for elever ved skoleåret 2010/ / /2011 Mottaker HSØYVEGEN 24 - Klage på mottatt nabovarsel HSØYVEGEN 24 - Melding om oppføring av uthus og lysthus 2008/ / B/TFA 138/151 B/TFA Lillian Skontoft Side: 17 av 18

18 Liste over barns atferd i alderen 6-18 år - lærerskjema Elevmappe: 2011/ /2011 E Mottaker Vurderingsskjema for atferdsvansker - skoleversjonen Elevmappe: 2011/ /2011 E Mottaker Søknad om stilling D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i Atlanterhavsbadet 2011/ /2011 A Off.l Søknad om stilling D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i Atlanterhavsbadet 2011/ /2011 A Off.l Side: 18 av 18

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia

Offentlig journal. Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.9.2009, Dokumenttype:,,N, Status: J,A 11.09.2009 Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet samt Va-prosjekt langs Storkaia Sluttregnskap for Storkaiaprosjektet

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04.

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J, 10.04.2012 Tilbud om læreplass - helsefagarbeider Lærlinger i - 2012 2012/346-22 8444/2012 28.03.2012 PERS/THY Off.l

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH

Dok.dato: 25.06.2010. Klassering: Q13 BI/TMH. Dok.dato: 13.07.2010. Klassering: M11 BI/PEH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 20.10.2010 Riks- og fylkesvegvedlikehold i Riks- og fylkesvegvedlikehold i 2010/1445-1 14057/2010 25.06.2010 B/TMH Q13 Statens

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010

Offentlig journal. Tvistebehandling - Fagforbundet. Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23 20923/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.08.2011 Tvistebehandling - Fagforbundet Tariffoppgjøret 2010 - forhandlinger og protokoller i HTA kap. 5.2 2010/1928-23

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer

Dok.dato: 16.12.2008. Klassering: IKT/SLH. YTTERVIKVEIEN 56 - GNR 110 BNR 175 - Søknad om bruksendring fra næringseiendom til 4 stk fritidseiendommer Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.2.2009, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 16.02.2009 Konkurransegrunnlag - Bredbåndsløsning til Kristiansunds skoler 2008/3199-3 18838/2008 16.12.2008 KT/SLH

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015

Offentlig journal. Skademelding- ***** ***** ***** 2015/173-2 3844/2015 24.04.2015 09.04.2015 KNØ/LG KNØ/LG. Endring av stilling 2015/974-25 3934/2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.04.15, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.04.2015 Skademelding- Skademeldinger barn - Knøttelia barnehage 2015/173-2 3844/2015 09.04.2015 KNØ/LG BA G51 Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer