Dok.dato: Klassering: ***** FUSK/GOT. Dok.dato: Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: Klassering: F00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dok.dato: 29.06.2010. Klassering: ***** FUSK/GOT. Dok.dato: 27.01.2011. Klassering: ORD/EHO. Dok.dato: 09.03.2011. Klassering: F00"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,n,x, Status: J, nnhold: Melding om enkeltvedtak om spesialundervisning for Elevmappe: 2008/ / FSK/GOT E off.l. 13 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune FSK/GOT nnhold: PS 11/1 Klage på avslag om startlån og tilskudd for kjøp av bolig - Klagenemnda - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/EHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Eldbjørg Hogstad ORD/EHO nnhold: Levekårsprosjektet - referat fra møte i prosjektgruppen Levekårsprosjektet - møtereferat N 2010/ / S/MM Off.l 14 F00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker RÅD/HC Mottaker S/GRO Mottaker S/ELS TE Mottaker S/BS Mottaker NV/POH Mottaker PERS/MM TE vsender Margrete Magerøy S/MM Side: 1 av 38

2 nnhold: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Personalmappe: 2009/ / PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune PERS/LMJ nnhold: ndervisningen ved kulturskolen i uke 13 Kulturskolen: Elevmeldinger 2008/ /2011 KSK/ØM 30 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Elever og foresatte vsender Kristiansund kommune KSK/ØM nnhold: Levekårsprosjektet - Høringsuttalelse i forbindelse med sak om helhetlig modell for samordning / koordinering av tjenestetilbudet til barn og unge Levekårsprosjektet - møtereferat N 2010/ /2011 S/MM F00 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Ole Bjørn Moen RÅD/OMO TE vsender Margrete Magerøy S/MM nnhold: Høringssvar Samordning av tjenester for utsatte barn og unge 2010/ /2011 S/ES 11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ES vsender Tormod Sandvik Side: 2 av 38

3 nnhold: høring "Samordning/koordinering" Samordning av tjenester for utsatte barn og unge 2010/ /2011 S/ES 11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ES vsender Åse Bjerkestrand nnhold: Høring - Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell - Tjenester til barn og unge i Kristiansund Samordning av tjenester for utsatte barn og unge 2010/ /2011 S/ES 11 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ES vsender Elin Roll Elgsaas nnhold: ENERSKRET 33 - Søknad om opprusting av bad ENERSKRET 33 - Søknad om opprusting av bad 2011/ / PB/P 137/306 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/P vsender Kristiansund Betongsaging S nnhold: ENERSKRET 33 - Søknad om ansvarsrett, kontrollerklæring, samsvarserklæring ENERSKRET 33 - Søknad om opprusting av bad 2011/ /2011 PB/P 137/306 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/P vsender Rørlegger 1 Kristiansund S Side: 3 av 38

4 nnhold: Løypestrengen 3 og 5 - Tilbaketrekking av nabosamtykke LØYPESTRENGEN 3 - Søknad om oppføring av bolig og garasje 2011/ / PB/GOD 032/187 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/GOD vsender Leif Johan Hestvik nnhold: VS: nnmålt plassering enebolig Rådhustunet 12 RÅDHSTNET 12 - Søkand om oppføring av bolig 2010/ /2011 PB/TF 135/205 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/TF vsender Stikk & Mål S nnhold: TP Engros Eiendom S; parkeringsareal Kvennberggt. 34a KVENNBERGGT 34 - Søknad om omdisponering av underetasje til hybelleilighet 2011/ / PB/P 010/405 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Grete Bjerkestrand nnhold: LOMTJØNN 3 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av av bolig. Søknad om dispensasjon LOMTJØNN 3 - Søknad om oppføring av av bolig. Søknad om dispensasjon 2011/ / PB/TF 031/1233 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/TF vsender rkitektkontoret Slyngstad & Husby S Side: 4 av 38

5 nnhold: GRP GNR. 30 BNR nmodning om at administrativt vedtak blir politisk behandlet GRP GNR. 30 BNR Søknad om tillatelse til oppgradering av naust 2008/ / PB/HH 030/016 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV vsender nne og Ole-Jørgen Wirum nnhold: D 545, 546, 547, Helsesekretær 100% fast, st. nr. 3902, 2- årig prosjektstilling, st. nr. 3900, NTERN: Miljøarbeider 75% fast, st. nr. 3924, ved enhet Psykisk helse 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 5 av 38

6 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 543, 544, 100 % Vernepleier 1 st. nr. 3512, 80% Miljøterapeut/ vernepleier, st. nr. 3691, Kristansund bo- og oppfølging 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN Side: 6 av 38

7 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 545, 546, 547, Helsesekretær 100% fast, st. nr. 3902, 2- årig prosjektstilling, st. nr. 3900, NTERN: Miljøarbeider 75% fast, st. nr. 3924, ved enhet Psykisk helse 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN Side: 7 av 38

8 nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: STBBRSGT 9 B - Søknad om endring av søknad STBBRSGT 9 B - Søknad om rammetillatelse for oppføring av tilbygg/påbygg til enebolig 2009/ / PB/NY 002/042 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/NY vsender Prosjektbygg S nnhold: D 545, 546, 547, Helsesekretær 100% fast, st. nr. 3902, 2- årig prosjektstilling, st. nr. 3900, NTERN: Miljøarbeider 75% fast, st. nr. 3924, ved enhet Psykisk helse 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 8 av 38

9 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: SJRSVKVEEN, GNR 2 BNR 10, 106, Vedrørende planlagt utbygging SJRSVKVEEN, GNR 2 BNR 10, 106, Oppføring av boliger 2010/ / PB/JBF 002/010 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/JBF vsender rkitektkontoret Slyngstad & Husby S Side: 9 av 38

10 nnhold: D 545, 546, 547, Helsesekretær 100% fast, st. nr. 3902, 2- årig prosjektstilling, st. nr. 3900, NTERN: Miljøarbeider 75% fast, st. nr. 3924, ved enhet Psykisk helse 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 543, 544, 100 % Vernepleier 1 st. nr. 3512, 80% Miljøterapeut/ vernepleier, st. nr. 3691, Kristansund bo- og oppfølging 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 10 av 38

11 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 11 av 38

12 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 542, Hjelpepleier ved Roligheten omsorgsbolig, 50%, st. nr / /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 549, 550, 50% sykepleier st. nr. 3023, 50% hjelpepleier/helsefagarbeider st. nr. 3016, Kringsjå sykehjem. 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN Side: 12 av 38

13 nnhold: D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B 36 nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Konflikter i arbeidslivet - forholdsregler ved streik - mellomoppgjøret 2011 Mellomoppgjør Streikeberedskap og håndtering av streik 2011/ /2011 PERS/M 408 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/M TO vsender KS v/ nni Green Side: 13 av 38

14 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN Side: 14 av 38

15 nnhold: D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Kvennberggt. 34a, hybel-leil. KVENNBERGGT 34 - Søknad om omdisponering av underetasje til hybelleilighet 2011/ / PB/P 010/405 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Grete Bjerkestrand nnhold: SV: Steinberget - Ras av stein STENBERGVEEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 vertikaldelte tomannsboliger med carport 2008/ / PB/NY 008/164 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Kåre Løvik - Prosjektbygg S Side: 15 av 38

16 nnhold: SV: Steinberget - Ras av stein STENBERGVEEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 vertikaldelte tomannsboliger med carport 2008/ / PB/NY 008/164 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Kåre Løvik - Prosjektbygg S nnhold: Byggesak Konsul Knudtzons gt. 5 KONSL KNDTZONS GTE 5 - Søknad om bruksendring til boenheter 2009/ / PB/NY 001/011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Kristian Berg nnhold: SV: Sikringstiltak i Milnveien Ref: STENBERGVEEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 vertikaldelte tomannsboliger med carport 2008/ / PB/NY 008/164 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Fosna Trading nnhold: VS: Sikringstiltak i Milnveien Ref: STENBERGVEEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 vertikaldelte tomannsboliger med carport 2008/ / PB/NY 008/164 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Fosna Trading Side: 16 av 38

17 nnhold: Enkeltvedtak 2009/ KONSL KNDTZONS GTE 5 - Søknad om bruksendring til boenheter 2009/ / PB/NY 001/011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Johan Mareno Teiseth nnhold: Vedtak om pålegg om retting av ulovlig utført arbeid TERNEVEEN 2 - Melding om tiltak, oppføring av terrasse 2010/ / PB/G 005/428 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Jan-Robert Gundersen nnhold: Enkeltvedtak 2009/ KONSL KNDTZONS GTE 5 - Søknad om bruksendring til boenheter 2009/ / PB/NY 001/011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Johan Mareno Teiseth nnhold: Vurdering av offentlighet D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN off.l vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune PERS/SN Side: 17 av 38

18 nnhold: VS: Bekreftelse fra Engvik Maskinstasjon. STENBERGVEEN 26 - Søknad om rammetillatelse for oppføring av 3 vertikaldelte tomannsboliger med carport 2008/ / PB/NY 008/164 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/ØSV TE vsender Kåre Løvik - Prosjektbygg S nnhold: Søknad om barnehageplass Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7026/2011 SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/MW Mottaker [fordelt]/[fordelt] nnhold: Bekreftelse på mottatt søknad om barnehageplass/overføring til annen barnehage Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7027/2011 SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune SERV/MW [fordelt]/[fordelt] Side: 18 av 38

19 nnhold: ktuelt fra DSB - Risikoaksjonen 2011 Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap - tilsyn mv. 2008/ /2011 BR/KL M70 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: BR/KL vsender Haugrud, Lars nnhold: Gnr 31 Bnr Melding til tinglysing STNGDRGET 2 -B, GNR 31 BNR Søknad om deling av grunneiendom 2010/ /2011 PB/ØS 031/1299 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk Tinglysingen vsender Kristiansund kommune PB/HEO nnhold: Gnr 31 Bnr Melding til tinglysing STNGDRGET 24 -B, GNR 31 BNR Søknad om deling av grunneiendom 2010/ /2011 PB/ØS 031/1318 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Statens Kartverk Tinglysingen vsender Kristiansund kommune PB/HEO nnhold: Forhandlingsprotokoll NSF Forhandlinger etter HT kap X 2011/ /2011 PERS/M 512 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Monica arønes PERS/M Side: 19 av 38

20 nnhold: Møte i ressursgruppa llanengen skole: referat fra ressursgruppemøte / / SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune SK/SSO nnhold: Still.nr signert arbeidsavtale Personalmappe: 2011/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Søknad om redusert arbeidstid for barnehageåret Off. personalmappe: Toril Straumen Brevik 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Toril Straume Brevik nnhold: Søknad om permisjon m/ uttalse fra enhetsleder Off. personalmappe: Sissel Blomvik Nerland 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Sissel B. Neerland Side: 20 av 38

21 nnhold: Møte i ressursgruppa llanengen skole: referat fra ressursgruppemøte / / SK/RN 20 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune SK/SSO nnhold: Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Personalmappe: 2007/ / PERS/M P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune nnhold: Still.nr signert midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2008/ / P off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Oppsigelse Off. personalmappe: Kirsten Finnvik Hammervold 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B 2 vsender Kirsten Finnvik Hammervold Side: 21 av 38

22 nnhold: nntatt offentlighet D 528, 529, 530,100% barnevernkurator fast, st. nr. 3657, 100% barnevernkurator vikariat, st.nr. 3755, nyopprettede faste stillinger 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune nnhold: VS: Vedr.søknad av skifte tak på Sveagata 2.Deres ref 2010/ SVEGT 2 B - Søknad om skifte av tak 2010/ /2011 PB/G 009/034 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/G vsender Roger Gundersen nnhold: Foreløpig regnskap 2010 Kristiansund kommune Regnskap 2010 Kristiansund kommune N 2011/ /2011 ØK/PER 210 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Eldbjørg Hogstad ORD/EHO vsender Per Sverre Ersvik ØK/PER nnhold: Offentlighetsvurdering D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune Side: 22 av 38

23 nnhold: Signert møteprotokoll - møte ngdomsrådet - Signerte møteprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/RHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Rigmor Holten ORD/RHO nnhold: PS 11/5 - Godkjenning av protokoll fra møte ngdomsrådet - signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ /2011 ORD/RHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Rigmor Holten ORD/RHO nnhold: PS 11/6 - Orienteringssaker ngdomsrådet - signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ /2011 ORD/RHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Rigmor Holten ORD/RHO nnhold: PS 11/8 - Kulturplan invitasjon til deltakelse ved innspill ngdomsrådet - signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ /2011 ORD/RHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Rigmor Holten ORD/RHO Side: 23 av 38

24 nnhold: Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - endring av pensjonsutbetaling Personalmappe: 2009/ / PERS/LMJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO nnhold: Vedtak om endring av attføringspensjon fra KLP Personalmappe: 2006/ / PERS/SN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO nnhold: Brutto kollektiv tjenestepensjon - vtalefestet pensjon (FP) Personalmappe: 2007/ / PERS/ØSO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO nnhold: Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - endring i uføregrad Personalmappe: 2008/ / PERS/FJ P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO Side: 24 av 38

25 nnhold: Tariffestet kollektiv tjenestepensjon - endring i uføregrad Personalmappe: 2005/ / PERS/ØSO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO nnhold: Søknad om avtalefestet pensjon (FP) Personalmappe: 2011/ /2011 PERS/ØSO P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/ØSO nnhold: Lønnsplassering Personalmappe: 2011/ / P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: TE nnhold: Tildelingsbrev Barnehageopptaket 2010/2011 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7066/ SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune SERV/MW [fordelt]/[fordelt] Side: 25 av 38

26 nnhold: Skade 9. desember Vann hos Bjørn Honstad Forsikring/skade 2009/ /2011 B/TMH 260 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: B/TMH vsender f nnhold: vslag på overføring Barnemappe 2011/ / SERV/MW B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune SERV/MW [fordelt]/[fordelt] nnhold: Svar overf hovedoppt. Barnemappe 2011/ /2011 SERV/MW B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune SERV/MW [fordelt]/[fordelt] Side: 26 av 38

27 nnhold: Tildelingsbrev Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7073/2011 SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune SERV/MW [fordelt]/[fordelt] nnhold: VS: MOTORSPORTSENTRET SØDLEN - Vedrørende støyvoll GNR. 138 BNR. 94, SØDLEN - Søknad om tillatelse til masseutskifting på del av planlagt motorsportanlegg 2009/ /2011 PB/P 138/094 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/P vsender Siv.ing. Edvin Bakken S nnhold: Melding vedr. skolegang ved Knausen skole Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/ROS nnhold: Oppsummeringsrapport Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/ROS Side: 27 av 38

28 nnhold: Sakkyndig vurdering Nordlandet ungdomsskole - kommende elever 2010/ / / NSK/ROS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/ROS nnhold: Møteprotokoll fra møte Klagenemnda - Signerte møteprotokoller fra 2011 X 2011/ /2011 ORD/EHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Eldbjørg Hogstad ORD/EHO nnhold: lanya Restaurant & Bar Limited - Søknad om skjenkebevilling i lanya Restaurant Serverings- og/eller skjenkebevilling fra sept / /2011 S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender Kristiansund kommune S/SHE nnhold: PS 11/3 - vslag på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Klagenemnda - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ /2011 ORD/EHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Side: 28 av 38

29 nnhold: Testrapport Elevmappe: 2008/ / NSK/ROS E vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: NSK/ROS nnhold: PS 11/2 - Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede Klagenemnda - Signerte saksprotokoller fra 2011 X 2011/ / ORD/EHO 033 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: vsender Eldbjørg Hogstad ORD/EHO nnhold: Søknad MPPE 2 - Ledsagerbevis / følgekort fra / / SERV/VTØ F05 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/VTØ nnhold: TLBKEMELDNG PÅ HENVSNNG Barnemappe 2010/ / SBHG/RMY B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SBHG/RMY TE Side: 29 av 38

30 nnhold: Sammarbeidsavtale - Kristiansund kommune, Kultur- og næringsenheten og Minde Velforening Vern kulturminner 2008/ / KN/ELE C52 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KN/ELE vsender Minde Velforening og Kristiansund kommune Kultur- og næringsenheten nnhold: Kontrollrapport - skjenkebevilling - Zinatra 2010/2011: Kontrollrapport - skjenkebevilling i Kristiansund kommune 2009/ / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE vsender Securitas nnhold: Kontrollrapport - skjenkebevilling - Quality hotell Grand 2010/2011: Kontrollrapport - skjenkebevilling i Kristiansund kommune 2009/ / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE vsender Securitas nnhold: MDTBERGET 2 - Søknad om oppføring av garasje og fasadeendring på bolighus. Søknad om dispensasjon MDTBERGET 2 - Søknad om oppføring av garasje og fasadeendring på bolighus. Søknad om dispensasjon 2011/ /2011 PB/[fordelt] 137/404 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/[fordelt] vsender Monica Westerheim Drosg Side: 30 av 38

31 nnhold: still.nr Møteprotokoll Søknad om endring av tjenestested og stillingsprosent- lærer og førskolelærere i skole og barnehage N 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Laila Karlsvik vsender Bjørn Elgsaas S/BEL nnhold: Søknad MPPE 2 - Ledsagerbevis / følgekort fra / / SERV/VTØ F05 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/VTØ nnhold: still.nr Møteprotokoll Søknad om endring av tjenestested og stillingsprosent- lærer og førskolelærere i skole og barnehage N 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Laila Karlsvik vsender Bjørn Elgsaas S/BEL nnhold: still.nr Møteprotokoll Søknad om endring av tjenestested og stillingsprosent- lærer og førskolelærere i skole og barnehage N 2011/ /2011 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker Laila Karlsvik vsender Bjørn Elgsaas S/BEL Side: 31 av 38

32 nnhold: GRVERGT 15 - Søknad om parkering i forbindelse med oppføring av bolig GRVERGT 15 - Søknad om oppføring av bolig. Søknad om dispensasjon 2011/ /2011 PB/HH 002/066 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/HH vsender Gunnar Kjønnøy nnhold: Still.nr Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: 2011/ / off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: Still.nr Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe: tilsetting 2006/ / PERS/SN off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN TE nnhold: Still.nr Midlertidig arbeidsavtale Personalmappe / /2011 PERS/SN off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN TE Side: 32 av 38

33 nnhold: Still.nr rbridsavtale Personalmappe: 2007/ / PERS/SN off.l. 25 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN TE nnhold: SLYNGEVEEN Søknad om utvidelse av veranda SLYNGEVEEN Søknad om utvidelse av veranda 2011/ /2011 PB/GOD 031/687 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/GOD vsender Øivind Dahl nnhold: GNR 137 BNR Søknad om omdisponering/dispensasjon fra gjeldende arealplan GNR 137 BNR Søknad om omdisponering/dispensasjon fra gjeldende arealplan 2011/ / PB/[fordelt] 137/128 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/[fordelt] vsender Rensvik Plast S nnhold: Svar på søknad om overføring til annen barnehage Barnemappe 2008/ /2011 FOBHG/VBR B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune FOBHG/VBR [fordelt]/[fordelt] Side: 33 av 38

34 nnhold: LØYPESTRENGEN 3 - Søknad om oppføring av bolig og garasje LØYPESTRENGEN 3 - Søknad om oppføring av bolig og garasje 2011/ /2011 PB/GOD 032/187 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/GOD vsender Prosjektbygg S nnhold: Svar på søknad om endring av oppholdstid Barnemappe 2010/ /2011 FOBHG/VBR B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Mottaker vsender vsender Kristiansund kommune FOBHG/VBR [fordelt]/[fordelt] nnhold: Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse ( gjelder fra ) Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 7115/2011 SERV/MW B vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/MW nnhold: DRGBEKKEN 4 -B - Søknad om midlertidig brukstillatelse DRGBEKKEN 4 -B - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2009/ /2011 PB/TF 031/1303 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/TF vsender Prosjektbygg S Side: 34 av 38

35 nnhold: Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Skjenkebevillinger - enkelt anledning / ambulerende - søknader / /2011 S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE vsender Sissel Straume Brevik nnhold: D 551, 55% sykepleier natt, st. nr. 3846, Hjemmetjenesten D3 2011/ /2011 PERS/SN vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: nnhold: D 520, Sommerjobb i Kristiansund 2011/ /2011 PERS/SN 416 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PERS/SN nnhold: D 548, Vikarer/ ekstrahjelp i tlanterhavsbadet 2011/ / vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: Side: 35 av 38

36 nnhold: Takker ja til plassen - tlantis barnehage Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7121/ SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/MW nnhold: Takker ja til plassen - tlantis barnehage Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7122/ SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/MW nnhold: Takker ja til plassen - Nøtteliten Barnehageopptaket 2011/2012 Sak/dok nr: 2010/ Løpenr.: 7125/ SERV/MW 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: SERV/MW nnhold: Kontrollrapport - skjenkebevilling - Onkel og Vennene Hans 2010/2011: Kontrollrapport - skjenkebevilling i Kristiansund kommune 2009/ / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE vsender Securitas Side: 36 av 38

37 nnhold: NY MØNSTERVTLE MELLOM KS OG PBL FOR SMRBEDSVTLER MELLOM KOMMNER OG PRVTE BRNEHGER Private barnehager - nytt regelverk, avtaler mm. 2010/ /2011 S/ES 10 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/ES vsender KOMMNESEKTORENS NTERESSE- OG RBEDSGVERORGNSSJON nnhold: ORMTNG Søknad om samitærabonnement ORMTNG Søknad om byggetillatelse til oppføring av 5 boliger i rekke - Søknad om grensejustering 2011/ /2011 PB/TF 031/1284 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: PB/SVH vsender Fagrør S nnhold: nbud lydoppdrag 17. mai mai / /2011 KN/ELE C03 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: KN/ELE vsender Torkild Madsen Side: 37 av 38

38 nnhold: Kontrollrapport - skjenkebevilling - Braatthallen 2010/2011: Kontrollrapport - skjenkebevilling i Kristiansund kommune 2009/ / S/SHE 63 vs./mottaker: Navn: Saksbeh. vskr. dato: vskr.måte: vskriv lnr.: S/SHE vsender Securitas Side: 38 av 38

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08.

Offentlig journal. Bekreftelse på SFO-plass. Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011 31.08.2011 08.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.8.2011, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 31.08.2011 Bekreftelse på SFO-plass Bekreftelser - Barnehage og SFO 2008 / 2009 og 2009 / 2010 2008/2973-60 17308/2011

Detaljer

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok.

KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde (gang/sykkelvei) samt lekeareal. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.3.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 28.03.2011 KROGHENGA BOLGOMRÅDE FELT C - Manglende opparbeidelse og ferdigstillelse av offentlig trafikkområde

Detaljer

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet

Offentlig journal. Atlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.8.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 29.08.2012 nnhold: tlanten Kunstisbane - gjennomgang av innspill fra driftsselskapet tlanten Kunstisbane - Søknad

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09.

Offentlig journal. Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning. Personalmappe: ***** ***** 2005/510-5 13529/2011 PERS/SAN 17.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 17.09.2012 Søknad om sykepermisjon med enhetsleders anmerkning Personalmappe: 2005/510-5 13529/2011 15.06.2011 PERS/SN

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04.

Offentlig journal. Tilbud om læreplass - helsefagarbeider. Lærlinger i Kristiansund kommune - 2012 2012/346-22 8444/2012 PERS/THY 10.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J, 10.04.2012 Tilbud om læreplass - helsefagarbeider Lærlinger i - 2012 2012/346-22 8444/2012 28.03.2012 PERS/THY Off.l

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN

Dok.dato: 12.10.2012. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 23.10.2012. Klassering: BE/HEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 02.11.2012 Stilling nr. 6024-100% lagerleder ved Byingeniøren- usignert arbeidsavtale D 906, Byingeniøren, 100 % lagerleder,

Detaljer

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Offentlig journal GNR 31 BNR 1193. BEDRIFTSVEIEN 2. SØKNAD OM SANITÆRABONNEMENT. BEDRIFTSVEIEN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.1.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.01.2012 GNR 31 BNR 1193. BDRFTSVN 2. SØKNAD OM SANTÆRABONNMNT. BDRFTSVN 2 - Søknad om oppføring av næringsbygg

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04.

Offentlig journal. Referat - Skoleutbygging Frei. Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming US/GHA 19.01.2010 26.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.4.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 26.04.2010 Referat - Skoleutbygging Frei Kommuneplanens arealdel 2009-2020 - planutforming N 2008/1402-160 951/2010

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02.

Offentlig journal. Innkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap. Omsorgsberedskap 2010/624-1 3287/2010 14.04.2010 22.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, Status: J,A 14.04.2010 nnkalling til møte i ledende gruppe for omsorgsberedskap Omsorgsberedskap N 2010/624-1 3287/2010 22.02.2010

Detaljer

Offentlig journal. Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger. Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart

Offentlig journal. Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger. Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.5.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.05.2010 Freiåsen 14 - situasjonskart - ver. avløpsledninger Freiåsen 14 - eventuell bygging av bolighus - situasjonskart

Detaljer

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Offentlig journal. Referat - Møte nr. 1 Arbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund. Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70) Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.5.2009, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Referat - Møte nr. 1 rbeidsgruppe for innfartsveg i Kristiansund Politisk arbeidsgruppe for ny innfartsveg (rv 70)

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R.

Dok.dato: 27.11.2008. Klassering: 010/215 BR/GJE BS/UNY. Dok.dato: 05.12.2008. Klassering: ***** PERS/MAA. Dok.dato: 03.12.2008. Klassering: R. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.12.2008, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, NRGT 5 - ngående melding om ominnredning samt innsetting av takvindu NRGT 5 - Melding om ominnredning samt innsetting

Detaljer

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK

Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 14.05.2012 Svar til søkere på stilling D 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6

Detaljer

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63).

Offentlig journal. Kopi av tilsynsrapportene til Ella Esp for Møre og Romsdal, (Jf. NOU 2004:23 s. 62-63). Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 20.10.2009 Kopi av tilsynsrapportene til lla sp for Møre og Romsdal, (Jf. NO 2004:23 s. 62-63). Møteinnkalling, saker med forslag

Detaljer

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12.

Offentlig journal. Begjæring om utkastelse. Søknad/oppsigelse kommunal bolig 2010 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 BE/SDY 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.12.2010 Begjæring om utkastelse 2010/97-223 18311/2010 09.09.2010 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til NII. NII / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste

Offentlig journal. SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til NII. NII / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 27.04.2012 SV: Klage vedrørende besøutning om tildeling av kontrakt på levering av BHT til N N / Rammeavtale bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008

Offentlig journal. Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet Innføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal. Husleieregulering 2008 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, x, n, Status: J,A 18.03.2009 Kommunale utleiebolger i Tollåsengaområdet nnføring av fellesordning for vask av oppganger og fellesareal Husleieregulering

Detaljer

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK

Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK. Dok.dato: 16.05.2011. Klassering: PERS/LAK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.7.2011, Dokumenttype:,,X,, Status: J, 14.07.2011 Stilling nr. 2279-100% pedagogisk leder ved Karihola barnehage- usignert arbeidsavtale Søknad om endring

Detaljer

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK

Dok.dato: 23.03.2009. Klassering: US/MMA US/MMA. Dok.dato: 22.04.2009. Klassering: RÅD/KSÆ RÅD/KSK Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,x,n, Status: J, 12.05.2009 Saksframlegg 18.05.2009 - Møteinnkalling, saker med forslag til vedtak og møtereferat for oppreisningsutvalget.

Detaljer

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok.

Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram. Dok.dato: 01.08.2008. Klassering: L12. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.09.2008 Skorpa og Meløya - Privat reguleringsplan med konsekvensutredning - Melding om vedtak av planprogram

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012.

Offentlig journal. Vedr. Eksternutlysing mars 2012. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 17.10.2012 Vedr. ksternutlysing mars 2012. D 815, 816, 817 - Bekkefaret bo- og dagtilbud: 42% hjelpepleier, st. nr. 4016,

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009

Offentlig journal. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter 2009/96-2 7254/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.05.09, Dokumenttype:,, x, n, Status: J, 02.06.2009 GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter. GNR 107 BNR 1 - Søknad om fradeling av 3 boligtomter

Detaljer

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02.

Offentlig journal. Prora Eiendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHENGA BOLIGOMRÅDE FELT C 2010/2292-15 22029/2011 PB/ØSV 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.2.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 02.02.2012 Prora iendom AS, klage. Svar etterlysing av dokumenter KROGHNGA BOLGOMRÅD FLT C 2010/2292-15 22029/2011

Detaljer