Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID % innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr / /2012 PERS/LAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Svar til søkere på stilling. ID 768-100% innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr. 1047 2012/396-6 8412/2012 PERS/LAK"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Svar til søkere på stilling D % innkjøpskonsulent ved Økonomiseksjonen, st. nr / / Mottaker Til søkerne Konkurransegrunnlag nnkjøp - Kjøp av PCer til skolene X 2012/ / ØK/BEH 601 Berit Hovland ØK/BEH SV: Endringer i søknad om dispensasjon - justering og endring av anlegget på Kattholmen MÅSØYVAL FSKEOPPDRETT AS - KATTHOLMEN 2012/ / PB/PAA 43 Mottaker 'Marianne Stordahl' PB/PAA Side: 1 av 24

2 Stilling nr % barnevernkurator ved Barn, familie og helse - usignert arbeidsavtale D 793, 794-2x100% barnevernkurator fast, st. nr og 3653 og 100% vikariat, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / A off.l Mottaker ***** Følgebrev arbeidsavtale D 793, 794-2x100% barnevernkurator fast, st. nr og 3653 og 100% vikariat, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / Mottaker Laila Hauknes Stilling nr % barnevernkurator ved Barn, familie og helse- usignert arbeidsavtale D 793, 794-2x100% barnevernkurator fast, st. nr og 3653 og 100% vikariat, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / A off.l Mottaker ***** Side: 2 av 24

3 Stilling nr % vikariat som barnevernkurator ved Barn, familie og helse- usignert arbeidsavtale D 793, 794-2x100% barnevernkurator fast, st. nr og 3653 og 100% vikariat, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / A off.l Mottaker ***** Følgebrev arbeidsavtale D 793, 794-2x100% barnevernkurator fast, st. nr og 3653 og 100% vikariat, st. nr ved Barn, familie og helse 2012/ / Mottaker Ronny Wiik Olsen Melding til søkere på prosjektstilling som 50% barnehagekonsulent D 845, Stab og støtte, 50 % prosjektstilling konsulent barnehageområdet, st.nr / / A off.l Mottaker ***** Vedr deres tilbud i konkurranse kjøp av PCer- innsynsbegjæring nnkjøp - Kjøp av PCer til skolene 2012/ / ØK/BEH 601 Mottaker Atea AS ØK/BEH Side: 3 av 24

4 M/S Angvik - generalarrangement KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) X 2008/ / BÅT/SKL 440 Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Arbeidsgruppe, referat HMS - rådhuset 2012 X 2012/ / RÅD/KSK 440 Mottaker Sølvi Andersen Ness PERS/SAN Sølvi Andersen Ness PERS/SAN Gnr 112 Bnr 40 - Oversending av matrikkelbrev Oversending av matrikkelbrev/målebrev / / PB/HEO ***** Mottaker Ole Bernt Bye PB/HEO GNR 110 BNR 2 OG 9 YTTERVKA - Søknad om deling av grunneiendom GNR 110 BNR 2 OG 9 YTTERVKA - Søknad om deling av grunneiendom 2009/ / PB/JBF 110/002 Mottaker Oddbjørn Reiten S/ROA Side: 4 av 24

5 Oppsigelse Off. personalmappe: Svein Heggem 2011/ / PERS/THY ***** Mottaker Svein Heggem Gnr 137 Bnr 119 og Bnr Oversending av matrikkelbrev m.m. Oversending av matrikkelbrev/målebrev / / PB/HEO ***** Mottaker Lill og Nils Arilld Sæther PB/HEO BRELSKTEN 9 A-B - (gnr. 135, bnr. 226) Til tinglysing BRELSKTEN 9 A-B - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ / PB/PAA 135/226 Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen PB/PAA Følgebrev korrigert arbeidsavtale 2 D % demenskoordinator 2012/ / PERS/SAN 411 Mottaker Liv nger Korsnes Nilsen PERS/SAN Side: 5 av 24

6 Søknad om skolebytte - ***** ***** Søknader / klager om endring av skole Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 12674/2012 S/HJO Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 B11 Mottaker ***** S/HJO Søknad om skolebytte - ***** ***** Søknader / klager om endring av skole Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 12718/2012 S/HJO Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 B11 Mottaker ***** S/HJO Endring stillingstørrrelse sekretær Bjerkelund skole Bjerkelund skole: Opprettelse og endring av stilling X 2011/ / Mottaker Gunnar Haugan BSK/HA Nils T. Walseth Årsrapport for 2011 for etterbehandlingstilbudet vedbarmanhaugen i Kristiansund. Helse Nordmøre og Romsdal HF ( Kristiansund sykehus / Molde sjukehus ) 2008/ /2012 S/SSK H10 Mottaker Helse Møre og Romsdal S/SSK Side: 6 av 24

7 Søknad og svar Generelle jobbsøknader 2008/ /2012 PERS/SAN 410 Mottaker Lukas Balsevicius PERS/SAN Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Side: 7 av 24

8 Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** DR WERRNGS GATE 15 - Til tinglysing DR WERRNGS GATE 15 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ /2012 PB/PAA 006/091 Mottaker Statens Kartverk, Tinglysingen PB/PAA SKORPA OG MELØYA - Varsel om befaring SKORPA OG MELØYA - Privat reguleringplan med konsekvensutredning 2008/ /2012 PB/MSP R-260 Mottaker Arnar Nesset Mottaker Meløya og Skorpa Velforening v/ove Bjerkan PB/TAT Side: 8 av 24

9 Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Konfliktsak ved Rokilde 1. etasje - oppfølging av klager/referat og tilbakemeldinger fra deg Arbeidsmiljøet ved 1. etasje Rokilde - bekymringsmelding 2011/ /2012 PERS/THY P off.l. 13, jf FVL 13 nr Mottaker ***** PERS/THY Søknad om stipend til etter- og videreutdanning Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Ang. studiestøtte til ***** ***** Stipendordning for ledere / videreutdanning. 2007/ / ***** Side: 9 av 24

10 Svar til søkere på stilling som feier D % feier ved Kristiansund brann- og redningsvesen, st. nr / / Mottaker Til søkerne Melding om uønsket og farlig hendelse på skolen Elevmappe: ***** ***** ***** 2012/ /2012 RSK/MOH E ***** Mottaker ***** RSK/MOH Samtykke fra far om at mors samboer får tilgang til foreldresamtaler Elevmappe: ***** ***** ***** ***** 2012/ / RSK/MOH E ***** RSK/MOH ***** Henvisning til logoped Elevmappe: ***** ***** ***** ***** 2012/ / RSK/MOH E ***** Mottaker ***** RSK/MOH Side: 10 av 24

11 Tilbakemelding fra lege Elevmappe: ***** ***** 2011/ /2012 RSK/MOH E ***** RSK/MOH ***** HERMAN DØHLENS VE 1 - Søknad om tillatelse til etablering av helikopterlandingsplass HERMAN DØHLENS VE 1 - Søknad om tillatelse til etablering av helikopterlandingsplass 2012/ /2012 PB/[fordelt] 003/588 PB/[fordelt] Norconsult AS VS: Søknad om uteservering og utvidet skjenkebevilling for Zinatra A/S Serverings- og/eller skjenkebevilling - fornying- søknader / / Zinatra AS Side: 11 av 24

12 FREVEEN 89 - Oppdeling i eierseksjoner FREVEEN 89 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2012/ /2012 PB/PAA 008/053 Mottaker Magnhild Sandvær Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker ngrid Pedersen Kjetil Kamsvåg Mariann Aleksandersen Tone Tyrghaug PB/PAA Regionalt næringsfond - tildeling 2012 Regionalt næringsfond - søknader / / KN/MHE 242 KN/MHE Møre og Romsdal fylkeskommune DALEGATA 18 - Vedrørende korrigering av antall boenheter DALEGATA 18 - Korrigering av antall boenheter 2012/ / PB/GOD 010/039 PB/GOD Siv.ing. Edvin Bakken AS Side: 12 av 24

13 GNR 137 BNR Søknad om tilkopling til vann GNR 137 BNR Søknad om oppføring av bøtehall 2012/ / PB/NY 137/128 PB/SVH Øivind Lystad AS Søknad Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 F05 SERV/VTØ B 76 ***** Søknad Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ F05 SERV/VTØ B 75 ***** Vergemålsreformen - virksomhetsoverdragelse Hjelpeverger i kommunen 2009/ / F43 Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 13 av 24

14 Årlig verksted/vedlikehold - Angvik KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) X 2008/ / BÅT/SKL 440 Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Saksprotokoll - Godkjenning av protokoll fra Møte i Olje og energiutvalget Godkjenning av protokoller fra Olje- og energiutvalget X 2011/ /2012 KN/MHE 033 Rigmor Holten ORD/RHO 3 søknader om fornyelse av eksisterende bevillinger for skjenking av alkoholholdig drikk Serverings- og/eller skjenkebevilling - fornying- søknader / / Mottaker Nordmøre og Romsdal politidistrikt Saksprotokoll - Orienteringssaker i Olje og energiutvalget Orienteringssaker Olje- og energiutvalget X 2011/ /2012 KN/MHE 033 Rigmor Holten ORD/RHO Side: 14 av 24

15 Saksprotokoll - Høringer vedrørende konsekvensutredning ved utvidelse av gassbehandlingsanlegget på Nyhamna, ved utbygging og drift av Linnorm og videreutvikling av infrastruktur for Norskehavet - NSG Høringer - innen oljesektoren X 2011/ /2012 KN/MHE 22 Mottaker Marianne Hestvik KN/MHE Rigmor Holten ORD/RHO GNR 119 BNR 51 - ttalelse til søknad om dispensasjon GNR 119 BNR 51 - Søknad om riving og oppføring av ny fritidsbolig 2012/ / PB/TFA 119/051 PB/TFA Fylkesmannen Vikaneset Reiseliv AS - Søknad om serverings- og skjenkebevilling Serverings- og/eller skjenkebevilling - fornying- søknader / / Mottaker Nordmøre og Romsdal politidistrikt FLATØYVEEN Varsel om befaring FLATØYVEEN Søknad om biloppstillingsplass, utvidelse av kai og oppføring av drivhus. Dispensasjonssøknad 2011/ / PB/TFA 108/008 PB/TFA Fylkesmannen Side: 15 av 24

16 STORBAKKEN 6 - Varsel om befaring STORBAKKEN 6 - Søknad om oppføring av garasje og tilknytning til kommunal vei 2010/ / PB/BJG 116/182 PB/BJG Fylkesmannen SLYNGEVEEN 2 - Varsel om befaring SLYNGEVEEN 2 - Forhøyning av terrasse 2011/ / PB/ØSV 031/647 PB/ØSV Fylkesmannen Saksprotokoll Olje- og energiutvalg - Kommunal planstrategi, utvalgsbehandling KOMMNAL PLANSTRATEG X 2012/ /2012 PB/OB 140 Mottaker Odd-Arild Bugge PB/OB Rigmor Holten ORD/RHO HERMAN DØHLENS VE 1 - Samtykke etter Arbeidsmiljølovens 18-9 HERMAN DØHLENS VE 1 - Søknad om tillatelse til etablering av helikopterlandingsplass 2012/ /2012 PB/[fordelt] 003/588 PB/[fordelt] Arbeidstilsynet Side: 16 av 24

17 BLÅSKJELLVEEN 12 - Søknad om oppføring av bod, forlengelse av tak carport og innsetting av vinduer på bolig BLÅSKJELLVEEN 12 - Søknad om oppføring av bod, forlengelse av tak carport og innsetting av vinduer på bolig 2012/ /2012 PB/[fordelt] 002/426 PB/[fordelt] Arne Larsen Møtereferat ang. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe: ***** ***** 2008/ /2012 ASK/EL E ***** Mottaker ***** ASK/BJA 5 -årskontroll - Rapp - tykkelsesemåling skrog KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) X 2008/ / BÅT/SKL 440 Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Angvik - ladeskillerek - ladeskille diode KKS - HMS ( Helse,miljø og sikkerhet) X 2008/ / BÅT/SKL 440 Susanne Kirk Lossius BÅT/SKL Side: 17 av 24

18 Bunnpris - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt TP-Engros AS - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt RENSVKHOLMEN 7 - Søknd om tillatelse til oppføring av heisekran RENSVKHOLMEN 7 - Søknad om tillatelse til oppføring av heisekran 2012/ /2012 PB/[fordelt] 137/026 PB/[fordelt] Multiconsult AS Bunnprid Futura - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 18 av 24

19 NG Kiwi Rensvik Romsdal og Nordmøre AS - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Rema 1000 Løkkemyra - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt NG Kiwi Løkkemyra Romsdal og Nordmøre AS - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Bunnpris Brunsvika - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 19 av 24

20 Bunnpris Freitorget - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Bunnpris Rensvik - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Prosesskriv Omsorgsovertakelse: ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2011/ /2012 RÅD/ODE BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 ***** RÅD/ODE ***** nnlandet Mat - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 20 av 24

21 Braatthallen - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Smia Fiskerestaurant - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Coop Mega Storkaia brygge - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt ca Maxi Kristiansund - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 21 av 24

22 Kiwi Sentrum - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt CA Nær Nordlandet - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Oversendingsbrev med frist Omsorgsovertakelse - ***** ***** ***** 2011/ /2012 RÅD/ODE BV off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 ***** RÅD/ODE ***** NG Kiwi Dale Romsdal og Nordmøre AS - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 22 av 24

23 Sjøstjerna AS - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Petrosenteret - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Coop Frei - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Nordmørskafeen - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Side: 23 av 24

24 Bunnpris Stortua - Politiets uttalelse til søknad 2012/ / Nordmøre og Romsdal politidistrikt Lønnsfastsettelse Personalmappe: ***** ***** 2008/ / PERS/MAA P off.l ledd ***** PERS/MAA ***** nderretning om ilagt besøksforbud Elevmappe - ***** ***** 2007/ /2012 ASK/SSO ***** ASK/SSO ***** Næringsfond - tildeling 2012 Kristiansund kommunale næringsfond - søknader / /2012 KN/MHE 242 KN/MHE Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 24 av 24

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH

Offentlig journal. Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer. 2011/1405-12 6033/2012 PB/RIH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.5.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 22.05.2012 Gnr. 137 Bnr. 569 - Oversendelse av tinglyst målebrev. Gnr 137 Bnr. 569 - Salg av grunn til garasjer.

Detaljer

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.1.2012, Dokumenttype:,,,N, Status: J,A 30.01.2012 GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT.

Detaljer

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03.

Offentlig journal. Klagesak bolig med tjenester - ***** ***** Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 US/SSK 09.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.3.2012, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 09.03.2012 Klagesak bolig med tjenester - Klagesaker etter helse- og sosiallovgivningen 2008/189-102 134/2011 04.01.2011

Detaljer

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009

Offentlig journal. Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009. Idrettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 / 2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2009, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A Dahlehallen A/S - Overføring av driftstilskudd 2009 drettslag - friluftsliv: Tilskudd utover kulturmidler 2008 /

Detaljer

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05.

Offentlig journal. Individuell avtale. ID 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 PERS/LMJ 16.08.2010 06.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.8.2010, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.08.2010 ndividuell avtale D 224, 2-3 stk. fastlegehjemler 2009/1691-17 9099/2010 06.05.2010 PERS/LMJ A off.l.

Detaljer

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09.

Offentlig journal. Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11. Personalmappe: ***** ***** 2006/1256-17 20676/2011 19.12.2011 PERS/MAA 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J, 20.12.2011 Bekymringsmelding - referat fra møte 26.10.11 Personalmappe: X 2006/1256-17 20676/2011 26.09.2011 PRS/M Off.l 14

Detaljer

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10.

Offentlig journal. Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Kristiansund kommune. Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 24.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N, Status: J,A 24.10.2011 Trafikkregulering ved Atlanten videregående skole i Skiltplaner 2011 2011/380-14 19708/2011 12.09.2011 B/TTA Q84

Detaljer

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok.

Journaldato: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 29.09.2010. Dok.dato: 12.10.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.11.10, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.11.2010 Tillatelse ett trinn - byggetillatelse hytte på gbn. 1942/22/56 Byggesak

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 01072008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 02072008 07/00321-2 U Dok.dato: 23062008 Jour.dato: Organisasjonsseksjonen - STETOR Arbeidsmiljø - Innkalling

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03062010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 04062010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/01077-34 U Dok.dato: Jour.dato: Samkom skole -

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014

Dok.dato: 18.08.2014. Dok.dato: 19.08.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.08.2014 Gjenglemte gjenstander og papirer i vaskeritøy Avvik - Pasientinformasjon i vaskeritøy 2014/2295-5 17196/2014

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Periode: 11-05-2012-11-05-2012

Periode: 11-05-2012-11-05-2012 DMS2002 - Software Innovation 14.05.2012 Offentlig journal Periode: 11-05-2012-11-05-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01731-40 U Dok.dato:

Detaljer

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12.

Journaldato: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 15.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.1.2015-8.1.2015, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 12.01.2015 Forhåndsvarsel om pålegg om retting og vedtak om tvangsmulkt

Detaljer

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12.

Offentlig journal ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe Eidebakken skole - ***** ***** ***** 2012/421-76 44304/2013 02.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.12.2013, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.12.2013 Elevmappe Eidebakken skole - 2012/421-76 44304/2013 LYED/ASS E Offl. 13 / Fvl. 13

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.

Journaldato: 25.06.2010, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 24.06.2010. Dok.dato: 24.06.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: NO-J - Nordreisa kommune, Dokumenttype:,U, Status: J,A 28.06.2010 nnhold: Tilsetting i stilling som kommuneveterinær D 636 Utlysning av stilling

Detaljer

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06.

Offentlig journal. 17/14 klarlegging av grenser. Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen 2014/269-4 1926/2014 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.06.2014-15.06.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.08.2014 17/14 klarlegging av grenser Søknad om fritak for betaling av kommunale avgifter på eiendommen

Detaljer

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11

Dok.dato: 12.02.2010. Klassering: 2110r1 PBUL/ROVIN. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 KOG/JOSPA. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 308/11 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 25.02.2011 Referat fra oppstartskonferanse Reguleringsplan Gamle Sandvigvei 4 2010/1619-2 7650/2010 12.02.2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00043-24 Gnr 43 bnr 39 i Frogn Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom Braastad eiendom

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 04.-06.10.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/1725-9 X Sakstittel Budsjett 2014 - kultur og oppvekst Mottaker Tore L. Oliversen; Eivind Galtvik 1-FE-151; 2-FA-A00; 3-FA-C00 Tekstdel detaljbudsjett 2014

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** *****

Offentlig journal. Fysisk test. Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 01.06.2012 06.06.2012 ***** ***** ***** ***** ***** ST-Personalmappe - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.6.2012, Journalenhet: ST-J - Storfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.06.2012 Fysisk test Øvelser 2011/4332-11 21141/2012 Rolf-Vidar Olsen m.fl.

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon

Offentlig journal. Arbeidsavtale - ***** ***** Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.02.2015 Arbeidsavtale - Tilsettin ikkje utlyste stillingar - Klinikk for prehopitale tenester - Aure stasjon A 2015/744-2

Detaljer

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11.

Journaldato: 21.12.2011-21.12.2011, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.09.2010. Dok.dato: 15.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad ETTERGVELSE RENTER PÅ LÅN TL KÅFJORD KOMMNE - O 2010/4063-2 30844/2010 Sikkerhet

Detaljer