Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TILKOPLING OG ABONNEMENT TIL KOMMUNALT LEDNINGSNETT."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Dokumenttype:,,,N, Status: J,A GNR 34 BNR 158. RØRGATA 3. LØKKEMYRA HANDELSPARK. VEDR SØKNAD OM TLKOPLNG OG ABONNEMENT TL KOMMNALT LEDNNGSNETT. GNR. 34 BNR Søknad om rammetillatelse for Løkkemyra Handelspark 2010/ / PB/NY 034/158 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Solem: Arkitektur Vest AS PB/SVH Revidert plan omsorgsberedskap Omsorgsberedskap 2010/ / BFH/ÅBJ G00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Åse Bjerkestrand BFH/ÅBJ Konkurransegrunnlag Salgs- og skjenkekontroll nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll N 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Berit Hovland TE Berit Hovland Side: 1 av 33

2 Anbud El-biler Kjøp av Elbiler - innkjøp 2011/ / Off.l 13.1.ledd, jf FOA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Slatlem & Co AS ønsket deltid - referat fra internt møte med enhetsledere og hovedtillitsvalgte ønsket deltid - nterne møter 2010/ / PERS/MMA Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nils T. Walseth PERS/NTW Mottaker Anni Jensen BSY/ANJ Mottaker Vanja Knudtsen TBO/VKN Mottaker Stephanie Helland RSY/SHD Margrete Magerøy PERS/MMA Vedr. avlønning i st. nr Off. personalmappe: Ann Kristin Lund N 2012/ / PERS/MAA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Monica Aarønes PERS/MAA TE Reidun Nogva D2/REN Side: 2 av 33

3 nvitasjon til avklaringsmøte Kjøp av Elbiler - innkjøp 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker MMC Norge AS AVTAL OM OPSJON PÅ FREMTDG LEE AV DET GAMLE HØYTRYKKSBASSENGET. Næringstomter / /2012 B/SVH 610 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Ole Tønder B/SVH Melding om yrkesskade eller yrkessykdom Personalmappe: tilsetting 2006/ / PERS/SAN P off.l. 13, jf FVL 13 nr.1 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PERS/LAK Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ F05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SERV/VTØ Side: 3 av 33

4 Svar på søknad om ledsagerbevis Ledsagerbevis / følgekort / /2012 SERV/VTØ F05 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker SERV/VTØ Referat fra samarbeidsmøte Barnemappe 2010/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reidun Myrstad SBHG/RMY Vedr tilbud på utførelse av salgs- og skjenkekontroll nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordfjeldske Kontroll Logopedrapport Elevmappe: 2009/ / DBSK/PSØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 4 av 33

5 Klage vedr. søknad om endring av skolested Søknader / klager om endring av skole Sak/dok nr: 2008/ Løpenr.: 2160/2012 S/HJO B11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker S/HJO Oppsett for tur for Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Oppsett for tur for Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Grunnskoleopplæring - Fravær - Søknad på videregående utdanning Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 5 av 33

6 NORSKPRØVE 2 OG 3 FOR VOKSNE NNVANDRERE VÅR 2010 Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Folkeuniversitetet - Norsk språktest - Mottatt sak i konfliktrådet - forespørsel om samtykke til megling Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ad klage mot norskopplæring Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Avslutning av sak i konfliktrådet Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 6 av 33

7 Kvitteringsliste for brev og utbetalingspapirer - liste til oppslag Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Samtale med Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Helge Hansen Bekreftelse - Voksenopplæring skoleåret 2009/ / / A02 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2174/2012 SERV/MW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SERV/MW Side: 7 av 33

8 Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2175/2012 SERV/MW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SERV/MW Søknad om stilling D % prosjektkoordinator ved Bergan sykehjem 2012/ /2012 PERS/LAK A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/LAK Søknad om stilling D % prosjektkoordinator ved Tunet bo og avlastning 2012/ /2012 PERS/LAK A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/LAK Søknad om stilling D % miljørådgiver ved Byingeniøren i Kristiansund, st. nr / /2012 PERS/LAK A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/LAK Side: 8 av 33

9 Brev om tannhelsehjelp for rusmiddelavhengige nnkludering: Rus / rusbehandling 2008/ /2012 NAV/GON F60 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NAV/GON Postmottak HOD Comenius 2010 Multilateralt skolepartnerskap - Tildeling DE3- COM Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Signert Finansieringsavtale - Comenius DE3 - COM Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Side: 9 av 33

10 Søknadskjema - Application form Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Education and Culture DG COMENS SKOLEPARTNERSKAP REGSTRERNGAV PROSJEKTRESLTATER EST Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Tildelt stipend Comenius Forberedende besøk - Kristiansund Opplzeringssenter Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Side: 10 av 33

11 Signert finansieringsavtale - Comenius Forberedense besøk N01-COM Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Comeinus - sluttrapport Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Education and Culture DG Godkjent rapport - Comenius Forberedende besøk N01-COM Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Comeinus school parnerships - progress report Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Education and Culture DG Side: 11 av 33

12 Retur signert fiinansieringsavtale - Comenius 2011 Multilateralt skolepartnerskap BE3-COM Prosjekt Comenius 2012/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Storgata Mat AS - nnvilget bevilling for salg av alkoholholdig drikk i Rema 100 Storgata Salgsbevilling for alkoholholdig drikk søknader / /2012 S/SHE 62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Rema 1000 Storgata v/storgata Mat AS S/SHE Papirsortering i Solsletta 6 Kildesortering 2010/ /2012 B/PHA M51 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Øystein Bergh B/PHA Tilbakemelding på henvisning Elevmappe: 2011/ / DBSK/PSØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ TE Side: 12 av 33

13 Tilsvar på avvisning vedr salgs- og skjenkekontroll nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 9 Nordfjeldske kontroll Krav til godkjenning nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: TE Nordfjeldske kontroll Tilsvar på avvisning vedr salgs- og skjenkekontroll nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordfjeldske kontroll Søknad om lærlingplass Nye lærlinger inntak 2012/ /2012 PERS/THY 417 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY Victoria Leren Side: 13 av 33

14 Signert senioravtale Off. personalmappe: Arne Fjellstad 2011/ /2012 PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE Arne Fjellstad Signert senioravtale Off. personalmappe: Rut Lyche Nielsen 2012/ / PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE Rut Lyche Nielsen Signert senioravtale Off. personalmappe: var Skorstad 2011/ / PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE var Skorstad Signert senioravtale Off.personalmappe: Ola Mossige Hilstad 2011/ / PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE Ola Mossige Hilstad Side: 14 av 33

15 Signert senioravtale Off. personalmappe: Aud Olsen Kvalø 2011/ / PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE Aud Kvalø Signert senioravtale Off. personalmappe: Turid Marie Lindseth 2012/ / PERS/THY Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/THY TE Turid Lindseth Oppsummering av besøksdager i uke 3 Dalabrekka skole: PPT. Diverse informasjon 2008/ / DBSK/PSØ E B20 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ TE Søknad om skolebytte for Dalabrekka skole: Søknad om skoleplass 2011/ /2012 DBSK/PSØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: DBSK/PSØ TE Side: 15 av 33

16 ndividuell opplæringsplan vår 2012 Elevmappe: 2010/ / DBSK/PSØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker DBSK/PSØ Fun Park AS - Skjenketid Serverings- og/eller skjenkebevilling fra sept Sak/dok nr: 2009/ Løpenr.: 2209/2012 S/SHE 63 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Fun Park S/SHE Logopedrapport Barnemappe 2010/ / MBHG/RV BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Referat fra samarbeidsmøte Barnemappe 2010/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Myrstad SBHG/RMY Side: 16 av 33

17 tlysningstekst D % studentstilling ved Barmanhaugen korttids- og etterbehandlingsavdeling 2012/ /2012 PERS/SAN 411 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Laila Karlsvik PERS/LAK Halvårsrapport Barnemappe N 2010/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reidun Myrstad SBHG/RMY Helge Hansen Referat fra foreldresamtale Barnemappe: 2012/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Myrstad SBHG/RMY Henting av søppel i Stangdraget 4B Klagebehandling, renovasjon 2008/ /2012 B/PHA M52 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B/PHA Bjørne Terje Erlandsen Side: 17 av 33

18 NFORMASJONSREGSTRERNG/ TELEFONLSTE Barnemappe: 2012/ /2012 SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Myrstad SBHG/RMY Logopedrapport Barnemappe 2008/ / JBHG/KAL BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Logopedrapport Barnemappe 2011/ / JBHG/KAL BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Logopedrapport Barnemappe 2010/ / JBHG/KAL BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 18 av 33

19 Fullmakt Barnemappe: 2012/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Reidun Myrstad SBHG/RMY Logopedrapport Barnemappe 2010/ / RBHG/HKL BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll- beslutning om tildeling av kontrakt nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Securitas AS Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse Barnehage - Overføring, endring og oppsigelse / 2012 Sak/dok nr: 2011/ Løpenr.: 2228/2012 SERV/MW Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SERV/MW Side: 19 av 33

20 Signert samtykkeerklæring Barnemappe 2010/ / SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Reidun Myrstad SBHG/RMY Konkurranse salgs- og skjenkekontroll- beslutning om tildeling av kontrakt nnkjøp Konkurranse Salgs- og skjenkekontroll 2011/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Nordfjeldske kontroll Til behandling i kommunestyremøtet; Vedlegg 5a i Samarbeidsavtalen Varsling innen 24 timer etter innlegging i sykehusene og utskrivingsklar pasient 2011/ /2012 S/SSK F00 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/SSK Ann Sissel Misund Nedberg Logopedrapport - Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 20 av 33

21 Signert samtykkeerklæring Barnemappe 2010/ /2012 SBHG/RMY BA Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: SBHG/RMY Logopedrapport - Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / /2012 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker PS 12/1 - Godkjenning av protokoll fra møte Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Logopedrapport - Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Off.l 13, jf FVL 13 nr.2 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 21 av 33

22 PS 12/2 - Orienteringssaker Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO PS 12/3 - Orientering om prosjektet fra ord til handling Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Søknad om fritak for undervisning Nordlandet barneskole. Fritak for undervisning skoleåret 2011/ / / NSK/SOT B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: NSK/SOT B 51 PS 12/5 - Forslag gatenavn - nytt boligområde Gomalandet Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Side: 22 av 33

23 PS12/4 - Tilstandsrapport for grunnskolen i Kristiansund 2011 Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / /2012 ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO PS 12/6 - Oppretting av sentral jubileumskomité Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert saksprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Signert møteprotokoll Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur - signert møteprotokoll fra / / ORD/EHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Eldbjørg Hogstad ORD/EHO Mona Lisa - søknad om fornyelse av eksisterende bevilling for skjenking av alkohol Søknad om fornyelse av salgsbevilling for alkoholholdig drikk 2012/ /2012 S/SHE 62 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/SHE Mona Lisa restaurant Side: 23 av 33

24 Halvårsrapport høst 2011 Elevmappe: 2010/ / NSK/HMØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ Halvårsrapport Høst Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Søknad om fritak for undervisning Nordlandet barneskole. Fritak for undervisning skoleåret 2011/ / /2012 NSK/SOT B34 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSK/SOT Halvårsrapport Høst Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Side: 24 av 33

25 Søknad om stilling D % sykepleier ved Frei sjukeheim, st. nr / /2012 PERS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/SAN Søknad om stilling D % sykepleier, vikariat ved Hjemmetjenesten distrikt 1, st. nr / /2012 PERS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/SAN Søknad om stilling D 759, 760, % sykepleier vikariat, st. nr. 3871, 60% hjemmehjelp fast, st. nr. 3861, vikarer ved Hjemmetjenesten distrikt / /2012 PERS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/SAN Søknad om stilling D 759, 760, % sykepleier vikariat, st. nr. 3871, 60% hjemmehjelp fast, st. nr. 3861, vikarer ved Hjemmetjenesten distrikt / /2012 PERS/SAN A Off.l Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PERS/SAN Side: 25 av 33

26 Halvårsrapport Høst Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Halvårsrapport Høst Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Forespørsel om oppfølgingsplan - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Bekreftelse på telefonbestilling - Sigve Lorås Torland Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Telenor Mobil AS Side: 26 av 33

27 Halvårsrapport Høst Spes.ped.tiltak private barnehager 2011/ / / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Samarbeidskontrakt mellom Kristiansund håndballklubb og Oppplevelseskortet i Kristiansund 2010/ / KN/GOL C11 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: KN/GOL Kristiansund Håndballklubb Legeerklæring Elevmappe: 2012/ / RSK/MOH E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: RSK/MOH Tildeling av midlar til Nærings og miljotiltak i skogbruket for 2012 Tildeling av midler til Næring- og miljøtiltak i skogbruket 2010/ / PA/TA 233 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PA/TA Fylkesmannen i Møre og Romsdal Side: 27 av 33

28 Oversendelse av refusjonskrav grunnskoleundervisning våren Refusjonskrav 2008/2009, 2009/2010 og 2010/ Fosterhjemsbarn i grunnskole og barnehage 2008/ / S/BEL 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: S/BEL GRANNESTEN 5 A-B - Søknad om rammetillatelse for oppføring av vertikaldelt tomannsbolig GRANNESTEN 5 A-B - Søknad om oppføring av vertikaldelt tomannsbolig 2011/ / PB/GOD 032/063 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/GOD Prosjektbygg AS Tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modellen i 2012 Tilskudd til lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende samarbeid etter SLT-modellen i / /2012 BFH/ÅBJ 223 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: BFH/ÅBJ Trykk-Tjenester NERGATA 12 - Søknad om igangsettingstillatelse NERGATA 12 - HOVEDOMBYGGNG FRA NÆRNGBYGG TL LELGHETSBYGG. 2008/ /2012 PB/HHA 010/019 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/HHA Prosjektbygg AS Side: 28 av 33

29 Gnr. 34 Bnr. 160 m.fl. - Retur av ikke tinglyst dokument Kristiansund Lufthavn Kvernberget - Sletting av heftelser 2012/ / PB/HEO 033/050 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/HEO Statens Kartverk HSØYVEGEN 52 - Vedrørende montering av ildsted/røykrør i naust HSØYVEGEN 52 - Søknad om montering av ildsted/røykrør i naust 2009/ /2012 PB/TFA 138/016 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/ØSV Erling Georg Brevik Signert møteprotokoll Viltutvalget - signerte møteprotokoller fra / /2012 ORD/RHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rigmor Holten ORD/RHO GNR. 33 BNR Retur av ikke tinglyst dokument Kristiansund Lufthavn Kvernberget - Sletting av heftelser 2012/ / PB/HEO 033/050 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/HEO Statens Kartverk Side: 29 av 33

30 SKJÆRVAVEEN 2 - Retur av tinglyst begjæring om oppdeling i eierseksjoner SKJÆRVAVEEN 2 - Begjæring om oppdeling i eierseksjoner 2011/ / PB/PAA 002/061 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/PAA Statens Kartverk Halvårsrapport høst 2011 Elevmappe / / NSK/HMØ E Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker NSK/HMØ PS 1/11 - Orienteringssaker i viltutvalget Viltutvalget - signert saksprotokoller fra / / ORD/RHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rigmor Holten ORD/RHO GNR 135 BNR 232 OG Søknad om deponering av sprengte steinmasser GNR 135 BNR 232 OG Søknad om deponering av sprengte steinmasser 2012/ /2012 PB/[fordelt] 135/232 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/[fordelt] Prosjektbygg AS Side: 30 av 33

31 GNR. 34 BNR Samtykke etter Arbeidsmiljølovens 18-9 GNR. 34 BNR Søknad om rammetillatelse for Løkkemyra Handelspark 2010/ / PB/NY 034/158 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/NY Arbeidstilsynet PS 2/11- Oppstart av utarbeidelse av offentlig målsetting for hjorteviltforvaltning Viltutvalget - signert saksprotokoller fra / / ORD/RHO 033 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Rigmor Holten ORD/RHO FREVEEN 50 - Vedrørende fjerning av platting FREVEEN / /2012 PB/ØSV 008/080 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/ØSV Janne og Roy Sørensen Praksis - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 31 av 33

32 VÅGAMYRAN 23 B - Vedrørende oppføring av hagestue VÅGAMYRAN 23 B - Søknad om tillatelse til oppføring av hagestue 2011/ / PB/NY 138/433 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: PB/NY TE Frantz Aunvik Rapport helsetjenester - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker FORESPØRSEL OM ARBED DERES ETAT Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: B 15 Side: 32 av 33

33 FORESPØRSEL OM ARBED Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Mottaker Venke Aasgård versen nnkalling til dialogmøte i regi av NAV - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Forespørsel om oppfolgingsplan for sykmeldt arbeidstaker - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Ordrebekreftelse - Kristiansund opplæringssenter: Personal 2008/ / Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Side: 33 av 33

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02.

Dok.dato: 04.04.2005. Klassering: ***** [Ufordelt]/[Ufordelt] PERS/KPE. Dok.dato: 03.03.2010. Klassering: 110/029 BS/TFA. Dok.dato: 26.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, 08.03.2010 Personalmappe: Personalmappe: tilsetting 2005/741-1 3133/2005 04.04.2005 PERS/THY P off.l. 25 vs./mottaker:

Detaljer

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09.

Offentlig journal. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing. Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008 BS/HEO 15.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.9.2008, Dokumenttype:,,N,X, Status: J, Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing Målebrev over gnr 113 bnr 319 til tinglysing 2008/1823-1 6237/2008

Detaljer

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA

Journaldato: 17.10.2014-19.10.2014, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 06.10.2014. Klassering: LYADM/PLA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 19.10.2014, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.10.2014 Tilbud om fastlegehjemmel D 1737 - Ledig stilling som fastlege i 2014/1175-14 37844/2014

Detaljer

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11.

Journaldato: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.11.12-22.11.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 26.11.2012 nnhold: Svar på vedtak om forbud mot

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12.

Offentlig journal. Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007. Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011 12.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.08.2012 Oppsigelse av rammeavtale for turnusplaner datert 23.02.2007 Rammeavtale for turnusplaner 2011/1088-3 13929/2011

Detaljer

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH

Journaldato: 13.10.2009, Journalenhet: LY-J - Lyngen kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 08.10.2009. Klassering: A10 LYADM/EMH Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 14.10.2009 Rapport kontantstøtteordningen pr. oktober 2009 Rapportering kontantstøtteordningen 2009 2009/361-10

Detaljer

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05.

Journaldato: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 23.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.12.2014-31.12.2014, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 05.01.2015 Søknad om kulturmidler Kulturmidler 2012 - Tilskudd til kunst-

Detaljer

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 10.2.14, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 12.02.2014 Konkurransegrunnlag Kjøp av

Detaljer

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010

Offentlig journal. Svar på søknad om bytte av skole for ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - ***** ***** ***** 2010/2491-6 17759/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.1.2011, Dokumenttype:,U, Status: J,A 18.02.2011 nnhold: Svar på søknad om bytte av skole for Elevmappe - U E 2010/2491-6 17759/2010 20.12.2010 nnhold:

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11.

Offentlig journal. Tilbud om arbeidsavtale ***** ***** ***** ***** Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2012/2815-44 21206/2014 HR/MJO 10.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.11.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2014 Tilbud om arbeidsavtale 2012/2815-44 21206/2014 Off.l. 25 Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Avskr. dato: Avskr.måte:

Detaljer

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Pasientsak - NPE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NPE sak 2010/02828 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 4.4.2011-10.4.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.04.2011 nnhold: asientsak - NE 2010/02828 - Endelig svar ***** ***** ***** ***** NE sak 2010/02828 *****

Detaljer

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO

Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO. Dok.dato: 26.05.2015. Klassering: ***** ADM/HILVUO Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 10.06.2015 Svar på oppsigelse av stilling Oppsigelse av stilling 2015/1026-2 4833/2015 26.05.2015 ADM/HLVO *****

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen

Offentlig journal. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll. Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll - Kenneth Beck Olsen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010, Journalenhet: LY-J -, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.11.2010 Søknad om å få leie gamle gartneriet på Jensvoll Søknad om å få leie gamle gartneriet

Detaljer

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11.

Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining Sandetun sjukeheim. Dok.dato: 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 15.12.2011 Tilsetjing i 100 % sjukepleiestilling, 20% fast stilling på helg og 80% fast vikarstilling, f.t. i eining

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok.

Journaldato: 13.05.2015, Journalenhet: HBE - Helse Bergen HF, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 28.04.2015. Klassering: OK/MOPP. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: HBE -, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.05.2015 NE sak nr. 2015/00175 - Sakkyndig vurdering - ***** ***** ***** ***** NE sak nr. 2015/00175 2015/849-9

Detaljer

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring

Offentlig journal. Utkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.11.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.11.2012 tkast til rapport; etablering av ambulerende tjenester i Vestfold- Radiologi, invitasjon til høring tkast

Detaljer

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01.

Journaldato: 18.01.2012-18.01.2012, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 17.01.2012. Dok.dato: 17.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Journalenhet: KÅ-J - Kåfjord kommune, Dokumenttype:,, Status: J,A nnhold: LÅNEKASSEBEKREFTELSE PERSONALMAPPE - JOHN LYNGSTAD 2010/5134-5 2118/2012 John

Detaljer

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført

Journaldato: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for Kvinesdal kommune, Dokumenttype: I,U,X,N,S, Status: J - Journalført Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.8.2011, Journalenhet: KVD - Sentral journalførende enhet for, Dokumenttype:,,X,N,S, Status: J - Journalført 16.08.2011 Brannvesenet Sør KS Endring av vedtekter,

Detaljer

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06.

Journaldato: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: U - Utgående brev, Status: J,A. Dok.dato: 12.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.07.14-24.07.14, Journalenhet: JHK -, Dokumenttype: - tgående brev, Status: J,A 28.07.2014 Skole: Interesse søknad som lærer Åpne søknader skolesektoren

Detaljer

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015.

Journaldato: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Sametingsvalg. Dok.dato: 26.03.2015. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.3.15, Journalenhet: jprs, sen, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Sametingsvalg 07.04.2015 Svar, anmodning om opplysninger - ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus

Offentlig journal. Arbeidsavtale sommer 2015 - ***** ***** ***** ***** Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Arbeidsavtale sommer 2015 - Ferievikarer 2015 - Klinikk for diagnostikk - Ålesund sjukehus P 2014/6074-2

Detaljer

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01.

Dok.dato: 25.01.2011. Klassering: AM-FORN/TOHO. Dok.dato: 20.01.2011. Klassering: 015.2 AM-SAMLING/TOD AM-FORMIDL/ESP. Dok.dato: 19.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X,S, Status: J,A 31.01.2011 nnhold: Sl. Klepp k, Austre Bore gnr 45. Notat v. THO etter besøk på gnr 45, Austre Bore Klepp k. Austre Bore

Detaljer

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok.

Journaldato: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 15.07.2010. Klassering: Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.7.2010-23.7.2010, Adm.enhet: ALTA, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 09.08.2010 nnhold: Vedr. slakt umerket rein Johannes Utsi, Rbd 7

Detaljer

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414.

Journaldato: 30.04.2012-04.05.2012, Adm.enhet: TR, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.dato: 26.04.2012. Klassering: 414. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Adm.enhet: TR, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Sortland kommune gnr 32/bnr 1 - reguleringsplan for masseuttak på Kringelhøgda Sortland

Detaljer

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10.

Innhold: Fullmakt til divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes - deltagelse på ekstraordinær generalforsamling i Prekubator AS. Dok.dato: 31.10. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 28 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.7.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Periode: 11052009-11052009

Periode: 11052009-11052009 DMS2002 - Vennesla Kommune 13052009 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Nei Ja 07/00792-32 I Dok.dato: 07052009 Jour.dato: pal.endal@posten.no

Detaljer

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013.

Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: ***** PSK/SEAL. Dok.dato: 25.03.2013. Klassering: FAG/ODBR1276. Dok.dato: 25.03.2013. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2013-2.4.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.04.2013 Fast tilsetjing - Arbeidsforhold 2013/1298-5 9158/2013 25.03.2013 HR-ERS/LASA1268 Offl. 23 første

Detaljer

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 27092010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 29092010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00532-22 I Dok.dato: 20092010 Jour.dato: Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer