Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon"

Transkript

1 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1

2 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter på områder av felles interesse, og derved legge forholdene til rette for fremtidig utvikling, lønnsomhet og verdiskaping innenlands. En landsforening som har industrielt fokus og som ivaretar og fremmer de felles interessene til bransjer som over tid vil måtte basere hovedtyngden av fored lingsvirksomheten på et innenlandsk råvaregrunnlag eller arealbruk.

3 Fakta om NHO Mat og Bio: NHO Mat og Bio omfatter bedrifter og bransjer innen landbruksbasert industri og bioproduksjon, med hovedbasis i et innenlandsk råvaregrunnlag og/eller arealbruk. NHO Mat og Bio er en kombinert arbeidsgiver- og næringspolitisk organisasjon, en landsforening i NHO. NHO Mat og Bio har nærmere 400 medlemsbedrifter med i alt ca årsverk. NHO Mat og Bio er en videreutvikling av tidligere KIFF. Aktiviteter og medlemskap i Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn er samordnet med NHO Mat og Bio. NHO Mat og Bios medlemsbedrifter kommer p.t. i hovedsak fra kjøtt- og fjørfebransjen, korn- og kraftfôrbransjen og skogbransjen, men har også medlemmer fra andre landbruksbaserte bransjer. NHO Mat og Bios medlemmer er tungt representert i distriktene. NHO Mat og Bio gir merverdi for medlemmene. NHO Mat og Bio er eneste NHO-landsforening som omfatter både aksjeselskap, samvirkebedrifter og familieforetak, i et balansert fellesskap. Vår ambisjon: Det beste fellesskap og kompetansemiljø for utviklingsorienterte matbedrifter og andre bedrifter med basis i foredling av råvarer fra landbruket 1

4 NHO Mat og Bio et mer slagkraftig fellesskap for bransjer basert på foredling av innenlandske råvarer Generalforsamlingen i Kjøttindustriens Fellesforening (KIFF), vedtok våren 2008 å endre foreningens navn til NHO Mat og Bio Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon. Tilsvarende vedtok generalforsamlingene i Skogbrukets Landsforening (SL) og Norkorn (organisasjonen for bygdemøller) å samordne sine aktiviteter og medlemskap med NHO Mat og Bio. Vedtakene markerte en foreløpig sluttstrek på en prosess hvor KIFF over tid knyttet til seg stadig flere landbruksbaserte bransjer, samtidig som det for SL og Norkorn var naturlig å søke nye samarbeidsformer. Gjennom etableringen av NHO Mat og Bio har en samlet bransjer som er avhengige av et innenlandsk råvaregrunnlag og/eller arealbruk, og som utgjør basisen i fellesskapet. Økt slagkraft for norsk landbruksbasert foredling Landbruks- og arealbasert foredling utgjør avgjørende elementer i en av få gjenværende komplette verdikjeder i Norge, og er en av landets største industrigrener. Det gir oss særskilte utfordringer både fordi vi eksponeres for det særegne norske kostnadsnivået gjennom hele verdikjeden, og fordi så vel rammevilkår som råvareforsyning er under press. Den nyetablerte alliansen mellom bransjene i NHO Mat og Bio gir økt slagkraft til å møte disse utfordringene til fordel for alle medlemmer/medlemsgrupperinger. Økt fokus på arbeidsgiverspørsmål, rekruttering og kompetanse Arbeidsgiverspørsmål, sykefravær, HMS m.v. utgjør store og vedvarende utfordringer for flere bransjer og medlemsbedrifter. Mange bedrifter opplever også en vedvarende mangel på arbeidskraft både generelt og på kvalifisert arbeidskraft spesielt, til tross for at vi nå er inne i en lavkonjunktur. Kompetente medarbeidere vil i økende grad være avgjørende for å møte en skjerpet konkurransesituasjon fremover. Samordningen mellom landbruksbaserte bransjer har gjort det mulig å øke ressursinnsatsen på disse tradisjonelle kjerneområdene for foreningen. Medlemmene vil oppleve en økt innsats og kapasitet både i løpende saker og ikke minst på forebyggende arbeid på arbeidsgiversiden. En stilling som juridisk rådgiver i arbeidsgiversaker ble opprettet i Vi møter nye utfordringer Bransjene er i utvikling, og vi stilles overfor stadig nye krav og utfordringer fra så vel marked som myndigheter. Etableringen av NHO Mat og Bio gir et styrket grunnlag for å møte disse nye utfordringene knyttet til bl.a. råvareforsyning, bioenergi, klima og klimamerking, matregelverk m.m. på vegne av våre bransjer. Bredde gir større legitimitet Etableringen av NHO Mat og Bio gir større tyngde, men like viktig større bredde for bransjer med mange sammenfallende interesser. Smale sektorforeninger som KIFF, SL og Norkorn sto i fare for å bli marginalisert hver for seg, mens bredere foreninger som NHO Mat og Bio gjerne gis en større legitimitet og derved større gjennomslagskraft i de saker som fremmes på vegne av medlemmene. Større nytte til en lavere kostnad I etableringen av NHO Mat og Bio er det lagt vekt på å sikre en enda mer strømlinjeformet, effektiv og utviklingsorientert organisasjon. Gode resultater på relativt små ressurser skal fortsatt være foreningens kjennemerke! Samordningen gir muligheter for økt innsats overfor 2

5 medlemmene særlig på arbeidsgiverområdet, og det til en lavere kontingent (kontingenten til NHO Mat og Bio er redusert med virkning fra 2010, mens den i Norkorn og SL er betydelig redusert f.o.m. 2009). NHO Mat og Bio - Felles interesser i fokus NHO Mat og Bio innebærer en videreføring av balansen mellom bransjer og eierformer i den formen vi kjenner, og hvor ideen er å ivareta felles interesser og behov; det være seg på arbeidsgiver- og/eller det mat-/næringspolitiske området. I dette ligger også organisasjonens styrke. Det vil fortsatt samarbeides nært med tilknyttede organisasjoner og bedrifter som Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF), Nortura BA, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norkorn og Felleskjøpet Rogaland Agder BA (FKRA). Medlemmer flest vil stort sett forholde seg til de samme personer og strukturer i foreningen som før. Endringen vil primært oppleves i form av økt kapasitet til å følge opp enkeltbedrifter og enkeltsaker, og ikke minst økt innsats på fellesskapets vegne. Etableringen av NHO Mat og Bio innebærer med andre ord ikke noe dramatisk linjeskift i forhold til den organisasjonen og tjenester du kjenner. En forening med industrielt fokus og som ivaretar de felles interessene til bransjer som over tid vil måtte basere hovedtyngden av foredlingsvirksomheten på et innenlandsk råvaregrunnlag eller arealbruk. Skogbrukets Landsforening (SL) Generalforsamlingen i Skogbrukets Landsforening (SL) vedtok våren 2008 å samordne aktiviteter og medlemskap med KIFF til NHO Mat og Bio. Konkret innebærer det at SL består som bransjeforening med eget styre og egen økonomi, men at NHO Mat og Bios styrende organer, utvalg og administrasjon vil være hovedarenaen for all virksomhet. Skogsiden er derfor også representert både i NHO Mat og Bios styre og i øvrige organer som en ønsker. Aktiviteten i SL vil i all hovedsak være avgrenset til sektorspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike saker ikke er naturlig å behandle i hovedforeningen NHO Mat og Bio. Norkorn Norkorn er en bransjeforening for norske kornsiloer og bygdemøller. Norkorn og KIFF har hatt et tett samarbeid siden Etter vedtak på årsmøtet i 2008, ble dette samarbeidet avløst av en mer omfattende samordningsavtale mellom våre to foreninger. Dette innebærer at aktiviteter og medlemskap nå er samordnet med NHO Mat og Bio, og hvor arbeidsfordelingen mellom bransjeforeningen Norkorn og landsforeningen NHO Mat og Bio er den samme som for SL (over). Aktiviteten i Norkorn vil i all hovedsak være avgrenset til sektorspesifikke saker/forpliktelser/engasjement det av ulike saker ikke er naturlig å behandle i hovedforeningen NHO Mat og Bio. 3

6 Ansatte i NHO Mat og Bio Haavard Elstrand Adm. direktør Tlf: Haavard er ansvarlig for virksomheten. Han har bred handels- og landbrukspolitisk erfaring fra Landbruks- og Matdepartementet (LMD), Statens landbruksforvaltning (SLF) og fra utestasjoneringer både ved Norges faste delegasjoner i Brüssel (EU) og i Genève (WTO). Foruten å lede virksomheten og ivareta bransjenes interesser og synspunkter på ulike arenaer, bistår han også medlemmerbedrifter i større og mindre saker dersom det er behov for det. Camilla Schrader Roander Forhandlingssjef Tlf: Camilla arbeider med arbeidsgiverspørsmål og rådgir medlemmer i lov og avtaleverk. Hun svarer på spørsmål om ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger/hms, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, hovedavtalen/overenskomster og tariffoppgjør/forhandlinger. Hun er også ansvarlig for sekretariatet i Skogbrukets Landsforening. Camilla har juridisk embetseksamen med fordypning i arbeidsrett og har tidligere jobbet i NHOs Landsforening for servicebedrifter. Hun har også arbeidserfaring som HRrådgiver i Telenor. Kari Hansen Fagsjef HMS/IA Tlf: Kari arbeider med Helse, miljø og sikkerhet (HMS), inkluderende arbeidsliv (IA) og sykefravær. Kari er utdannet sosionom og har praksis fra både offentlig sektor og det private næringsliv. Hun representerer NHO i styret for AKAN - Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk. Caroline Weedon Heide Bedriftsrådgiver / Advokat Tlf: Caroline arbeider med arbeidsgiverspørsmål og rådgir medlemmer i lov og avtaleverk. Hun svarer på spørsmål om ansettelser, arbeidstid, ferie, sykepenger/hms, permisjoner, oppsigelse/avskjed, virksomhetsoverdragelse, hovedavtalen/overenskomster og tariffoppgjør/forhandlinger. Hun har bred erfaring fra så vel kollektiv som individuell arbeidsrett fra stillinger som advokatfullmektig og advokat/ partner i advokatfirmaene DLA Piper Norway DA og advokatfirmaet Raguland AS. Caroline arbeider i team sammen med Camilla S. Roander. 4

7 André Monsrud Næringspolitisk sjef Tlf: André arbeider med nærings- og handelspolitiske spørsmål. Han har også ansvar for oppfølging av sekretariatet i Norkorn. Han er utdannet ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap (UMB). Tidligere har han arbeidet på handelspolitisk seksjon i Landbruks- og Matdepartementet. Gjennom tiden i LMD har han opparbeidet seg bred erfaring fra diverse landbrukspolitisk utrednings- og analysearbeid. Kari-Ann Simonsen Sekretær/tariffmedarbeider Tlf: Kari-Ann er NHO Mat og Bios administrative støttepunkt, med spesielt ansvar for rutiner knyttet til medlemskap og tariffavtaleopprettelser. I samarbeid med forhandlingssjefen, besvarer hun personalspørsmål. Kari-Ann har lang erfaring innen lønns- og personalarbeid innen kjøttindustrien. Jorunn Vormeland Dalen Fagsjef mat og miljø Tlf: Tlf. hjemmekontor: Jorunn arbeider med spørsmål knyttet til mat, matregelverk, klima og miljø. Hun er utdannet veterinær og har lang erfaring fra offentlig forvaltning - herunder Mattilsynet - og privat næringsliv. Hun kjenner kjøttindustrien godt og arbeider med saker av felles interesse, særlig innen regelverksutvikling og klima. Anne Bergman Web/trykksaker og regnskap Tlf: Anne arbeider med oppdatering og tilrettelegging av internettsidene til NHO Mat og Bio, Skogbrukets Landsforening og Norkorn og lager trykksakene våre ferdige til trykking. Hun har også ansvaret for en del av regnskapet, kontering av fakturaer og reiseregninger. Espen Lynghaug Fagsjef fagopplæring/kompetanse Tlf: Espen arbeider med fagopplæring og kompetanseutvikling, og kan kontaktes vedrørende lærlingeordningen, bransjerettede kurs og etter- og videreutdanning i bedriften. Rett kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav, innhold og oppbygning av fagutdanningene, rekruttering samt kontakt med FoU-miljøene er hovedarbeidsområdet. Espen er fagutdannet med svennebrev og mesterbrev i flere fag, er lærerutdannet og har arbeidet i alle ledd av fagopplæringen. Espen representerer NHO i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring. 5

8 NHO Mat og Bios kompetanse og arbeidsområder Arbeidsgiverspørsmål NHO Mat og Bio skal gjennom forebyggende og veiledende aktiviteter, bidra til at medlemsbedriftene fremstår som gode, forutsigbare og lønnsomme arbeidsplasser. Kompetanse og tjenester: Praktiske og juridiske råd/bistand ved omorganiseringer, nedbemanninger og interne tvistesaker. Ansvar for de sentrale tarifforhandlinger sammen med NHO, og råd/bistand i forhold til bedriftenes lokale forhandlinger. Foredrag og kurs på tariff/arbeidsgiverområdet. Løpende råd over telefon, og eventuelt besøk på bedriftene. HMS/IA NHO Mat og Bio skal bygge opp medlemmenes kompetanse innen HMS/IA-området, og derved bidra til et godt arbeidsmiljø og redusert sykefravær. Kompetanse og tjenester: Råd og veiledning innen Helse, miljø - og sikkerhet (HMS), inkluderende arbeidsliv (IA). Bedriftsintern opplæring/kurs i sykefraværsrutiner, dialogmøter, HMS-Internkontroll. Utvikling av HMS/IA materiell og -kampanjer. Prosjekter i samarbeid med myndigheter og egne kompetansehevende nettverk. Kompetanse og rekruttering NHO Mat og Bio arbeider for å sikre våre medlemsbedrifter tilstrekkelig tilgang på kompetent arbeidskraft og relevant etter- og videreutdanning. Rett kompetanse for å møte dagens og fremtidens krav er en avgjørende konkurransefaktor. Kompetanse og tjenester: Utvikling av rekrutteringsmateriell og -kampanjer. Innhold og oppbygging av fagutdanningene. Samarbeid bedrift, skole og opplæringskontor. Bransjerettede kurs og etter- og videreutdanning. Kontakt med sentrale utdanningsmyndigheter. Næringspolitikk NHO Mat og Bio arbeider for at bransjene har de økonomiske rammebetingelser som skal til for å drive lønnsom verdiskaping innenlandsk primært med basis i norske råvarer: Kompetanse og tjenester: Bred erfaring fra landbruks- og handelspolitisk utredningsarbeid og høringsprosesser. Bred erfaring fra internasjonale organisasjoner og prosesser (EU, WTO, EØS, FAO, OECD m.v.) Spisskompetanse på WTO generelt, og på landbruksavtalen spesielt. Stor kunnskap om jordbrukets markedsordninger og virkemiddelapparatet. Kontakt med myndigheter og politikere. Mat, klima og miljø NHO Mat og Bio arbeider for at bransjenes interesser innenfor mat, miljø og klima blir best mulig ivaretatt gjennom felles initiativ og samordnet opptreden. Faglige og regelverksrelaterte rammebetingelser har stor betydning for våre bransjer. Kompetanse og tjenester: Bred erfaring med regelverkssaker på matområdet. Overvåking og kunnskapsspredning av faglige rammebetingelser og framtidige utfordringer. Påvirkning av rammebetingelsene. Utvikling av kompetanse, nettverk og gode samarbeidsrelasjoner i forhold til myndigheter, bransje og relevante fagmiljøer. 6

9 Medlemsfordeler NHO Mat og Bio Pensjons- og forsikringsavtale med Storebrand - fordelsprogram til beste for alle medlemmer og ansatte. NHO Mat og Bio har forhandlet fram en avtale med Storebrand Livsforsikring AS. Avtalen gir våre medlemmer tilbud om svært gunstig kollektiv pensjonsforsikring, helseforsikring og personalforsikring. Avtalen inneholder også individuell rådgivning til dine ansatte til unike produktbetingelser. Vi anbefaler alle våre medlemmer å kontakte Storebrand for å få nærmere informasjon om ordningen og de fordeler dette vil kunne gi bedriften. For å vite mer: Medlemsfordelsavtale med Connector Forsikring Service AS NHO Mat og Bio kan i samarbeid med Connector Forsikring Service AS (CFS) tilby våre medlemsbedrifter en rekke svært gunstige forsikringer. Skogbransjen, som er en del av NHO Mat og Bio har siden 1996 hatt avtale med CFS og flere av medlemsbedriftene har oppnådd betydelige premiebesparelser. Ytterligere informasjon finnes på: ellert ta kontakt direkte med CFS. Connector Forsikring Service AS, Rådhusgaten 11, 0151 OSLO, Tlf Faks: , E-post: Forsikringspakken omfatter følgende personforsikringer; yrkesskadeforsikring (samt tilleggsdekninger) ulykkesforsikringer gruppelivsforsikring uførhetsforsikring sykelønnforsikring reiseforsikring Bedriftens samlede premie regnes ut individuelt og baserer seg på blant annet den enkelte ansattes alder og arbeidsoppgaver. 7

10 Gratis juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål NHO/NHO Mat og Bio tilbyr juridisk eksperthjelp i arbeidslivsspørsmål. Har du problemer med å tolke en ny lov? Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon, arbeidsmiljø, HMS? Ring oss for gratis juridisk rådgivning. Saker eller tvister som berører ansettelsesforholdet, kan lett ende i rettsapparatet. Dette kan koste bedriften mellom og kroner. Som medlem i NHO-felleskapet kan våre advokater føre din rettssak for deg, om nødvendig helt til Høyesterett, mot en mindre egenandel. Erstatning ved streik NHO Mat og Bio/NHO er din aktør i lønnsoppgjøret. Når arbeidstakere har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. Som medlem i NHO-fellesskapet, får du et solid støtteapparat til disposisjon under lokale forhandlinger. Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. Sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft NHO har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHOs bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet eller som vurderer å gjøre det. Verktøy for oppfølging av sykemeldte Sykmeldingspraksis gjelder for alle arbeidsgivere fra 1. mars For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge sykmeldingspraksisen, har NHO utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte. Verktøy for eier- og generasjonsskifter I Norge står vi overfor et økende antall eierskifter i små og mellomstore bedrifter. Minst bedrifter skal skifte eier de ti neste årene. NHO har derfor lansert et Selvanalyseverktøy for eier og generasjonsskifter, som er gratis for NHOs medlemmer. Rimelige advokattjenester Som medlem av NHO kan bedriften nå få en time fri bistand fra advokatfirmaet Wikborg Rein. Medlemsbedrifter vil deretter få reduserte timepriser og faste rabatterte priser på tjenester som for eksempel etablering av selskap, utarbeidelse av aksjonæravtaler og husleieavtaler. Kopiering NHO-bedrifter kan fritt fotokopiere opphavsrettsbeskyttet materiale til internt bruk. Som medlem slipper bedriften å inngå avtale med, og betale vederlag til Kopinor. NHO gjør det for dere. Kurs og konferanser NHO Mat og Bio arrangerer en rekke kurs og konferanser (tariff, HMS, kompetanse, næringspolitikk m.v.), som du som medlem har full tilgang til. NHO sentralt har også en rekke kurs og arrangementer. Følg med på: og Hjelp i ditt distrikt NHOs 15 regionforeninger har verdifull kompetanse om lokale forhold, og yter direkte service til deg der du er lokalisert. Ved en del av regionsforeningene gjelder dette også arbeidsgiverservice. Pensjonsforsikring NHO Mat og Bio har en utvidet bransjeavtale med Storebrand om pensjonsforsikring og et samarbeid med Connector Insurance Partner AS om forsikringsprodukter som kan tegnes av medlemsbedrifter tilsluttet NHO Mat og Bio. 8

11 Medlemskontingent Medlemskap i NHO Mat og Bio medfører også plikt til medlemskap i NHO sentralt. Kontingenten til NHO Mat og Bio i 2010 er 1,4 promille av bedriftens lønnsutbetalinger, mens kontingenten til NHO sentralt er fastsatt til 1,25 promille av det samme beregningsgrunnlaget. Bedrifter med tariffavtale betaler i tillegg 0,45 promille av lønn i premie til NHOs konfliktfond. Det gir rett til erstatning for tap ved arbeidskonflikter NHO feirer imidlertid 20-årsjubileum i 2009, og tilbyr i den anledning en jubileumsrabatt til nye medlemmer. Ved innmelding i 2009 beregnes ikke kontingent hverken til NHO eller til NHO Mat og Bio de første 12 måneder av medlemskapet (enkelte unntak i forhold til NHO Mat og Bio). Bedriftens lønnsutbetalinger er definert som det beløp som fremgår av rubrikk 111-A i Årsoppgave for arbeidsgiveravgift for foregående år. Dette omfatter alle arbeidstakere, daglig leder og eier. For personlig eide firmaer tas også eier(e)s pensjonsgivende inntekt med. Evt. lærlingelønn tas ikke med. Medlemskontingenten gir rett til fradrag på selvangivelsen begrenset oppad til 2 promille av bedriftens samlede lønnsutbetaling året forut for inntektsåret. SL og Norkorn har en egen tilleggskontingent. I henhold til NHOs vedtekter er bindingstiden 2 år fra innmelding. Etter dette er utmeldingsfristen 6 måneder. Ta gjerne kontakt med oss: NHO Mat og Bio Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO Besøksadr: Middelthunsgate 27 Telefon: Faks: E-post: Internett: 9

12 10 Besøksadresse: Middelthunsg. 27, Oslo Postadresse: Postboks 5469 Majorstuen, 0305 Oslo Telefon: Faks: Internett: Juni 2009

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011

Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Ved advokat Caroline L. Weedon Heide - 31. mars 2011 Kurstilbud - Norkorn Advokat Caroline Weedon Heide og Forhandlingssjef Camilla Schrader Roander. NHO Mat og Bio Foto: Jo Michael 01.04.20111 Mest relevante

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere!

norges FRAMTID Norsk Industri er Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Bli med i et fellesskap som gjør deg sterkere! Ønsker du å vite mer, som for eksempel hvilke medlemsbedrifter du fi nner i ditt område, kontakt oss gjerne! Norsk Industri er norges FRAMTID norsk Industri

Detaljer

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 Medlemsfordeler Norsk Industri. April 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no

aspekter... www.spekter.no firmapost@spekter.no så mange aspekter... At vi legger vekt på den enkelte virksomhets behov og situasjon, både i forhandlinger og vårt tjenestetilbud, er kanskje vår fremste kvalitet. Lars Haukaas, Adm. dir. Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA MÅNEDSBREV OKTOBER 2012 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA HVA ER MÅNEDSBREV? Månedsbrevet inneholder nyheter, aktuelle saker og spørsmål/svar. Det vil også bli sendt ut sjekklister og maler. Dette er dokumenter

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA

MÅNEDSBREV JUNI 2011 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA Månedsbrevet er sendt deg som abonnerer på vår nyhetsvarling innen temaene tariff og HMS. Er det andre i din bedrift som ønsker å abonnere på vårt månedsbrev og andre nyhetsvarslinger, kan de registrere

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Wintershall INDUSTRI ENERGI WINTERSHALL Bransjeavtale i Wintershall Industri Energi inngikk i oktober 2013 avtale med Wintershall som gjelder for de landansatte.

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen.

Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Det handler om å bli hørt. Da gjelder det å stå sammen. Solidaritet er ikke en utgift. Det er en lønnsom investering i egen framtid. Medlemskap i Industri Energi lønner seg. Industri Energi er det største

Detaljer

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010

Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale Presentasjon for Norkorn 25. mars 2010 Ny IA avtale 2010-2013 2013 - status pr i dag IA=Inkluderende Arbeidsliv Ny IA avtale undertegnet 24. februar 2010 Ingen konkrete regelendringer for

Detaljer

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin

Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin 2015 Velkommen til Industri Energi sin avdeling i Lundin INDUSTRI ENERGI LUNDIN Bransjeavtale i Lundin Industri Energi inngikk i mars 2014 avtale med Lundin som gjelder de landansatte. Det er bransjeavtalen

Detaljer

Årsberetning 2010. En bransjeforening i

Årsberetning 2010. En bransjeforening i Årsberetning 2010 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Månedsbrev - juni 2013

Månedsbrev - juni 2013 Månedsbrev - juni 2013 ARBEIDSGIVERSAKER, HMS OG IA (Inkluderende Arbeidsliv) Hva inneholder månedsbrevet? I månedsbrevet får du som medlem oppdatert informasjon om aktualiteter innen temaene arbeidsgiversaker,

Detaljer

Velkommen til Industri Energi Statoil

Velkommen til Industri Energi Statoil 2015 Velkommen til Industri Energi Statoil INDUSTRI ENERGI STATOIL Til deg som er ansatt i Statoil Bli medlem i Industri Energi, den største og mest betydningsfulle fagforeningen i Statoil, på Norsk Sokkel

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning:

Detaljer

Norges Svømmeforbund. Lederkonferansen i Bergen 11. september 2010.

Norges Svømmeforbund. Lederkonferansen i Bergen 11. september 2010. Norges Svømmeforbund Lederkonferansen i Bergen 11. september 2010. Idretten som arbeidsgiver NHO Idrett nytten av medlemskap Klubben/styret/organisasjonen som arbeidsgiver 11.09.2010 2 NHO Idrett Medlemsorganisasjon

Detaljer

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)...

MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF)... MEDLEMSKAP I MALER- OG BYGGTAPETSERMESTRENES LANDFORBUND (MLF) Søknaden gjelder ordinært medlemskap (kun foretak) eller passivt medlemskap (kun person som ikke er næringsdrivende) (sett kryss) Opplysninger

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Velkommen til en ny verden.

Velkommen til en ny verden. Velkommen til en ny verden. Innhold Sideoversikt: 1. Jo flere vi er sammen 2. Medlemsfordeler Riktig lønn Korrekt ansettelsesforhold Et liv ved siden av jobben Et liv på jobben Hjelp til videreutdanning

Detaljer

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no

Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet. www.bedriftsforbundet.no Driver du en liten eller mellomstor bedrift? Bli medlem i Bedriftsforbundet www.bedriftsforbundet.no Kort om Bedriftsforbundet Bedriftsforbundet er en interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter.

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge

Advokatforsikring Bedrift. Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge. Advokatforsikring Bedrift leveres av. for Rørentreprenørene Norge leveres av Ny medlemsfordel i Rørentreprenørene Norge Eksklusiv avtale om rettshjelpsforsikring Oppstart 1. januar 2016 Styret i Rørentreprenørene Norge har nylig vedtatt en strategiplan. Et av foreningens

Detaljer

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2010. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2010 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Vi representerer norsk eiendomsbransje

Vi representerer norsk eiendomsbransje Vi representerer norsk eiendomsbransje 02/03 et myndig og kompetent talerør for norsk eiendomsbransje Din interesseorganisasjon Foreningen Næringseiendom er uten sammenligning den største sammenslutning

Detaljer

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt

MÅL OG STRATEGIER. Lokalt og sentralt MÅL OG STRATEGIER Lokalt og sentralt 2016 2017 STRATEGI- OG MÅLOMRÅDER Rammebetingelser og markedsutvikling Energi og miljø Arbeidsgiverservice Jobbe for best mulig politiske rammebetingelser VISJON: VI

Detaljer

Årsberetning 2009. En bransjeforening i

Årsberetning 2009. En bransjeforening i Årsberetning 2009 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Årsberetning 2008. En bransjeforening i

Årsberetning 2008. En bransjeforening i Årsberetning 2008 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Bli medlem i Tekna. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Bli medlem i Tekna Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Om Tekna Hva er Tekna? Tekna er foreningen for deg som har utdanning på masternivå innen teknisk-naturvitenskapelige fag. Tekna har over 55

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport

Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Foto: Jo Michael Strategiplan 2015 2020 NHO Logistikk og Transport Styremøte 5. mars 2015 Hovedfokus for 2015 Eksternt Bransjens lønnsomhet Næringens behov for infrastruktur Bransjens omdømme Bransjens

Detaljer

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2008. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2008 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon In n h o l d Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister. Vi ønsker å gi realistiske forventinger til dagens

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no

Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet. Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Sikkerhet lønner seg også i arbeidslivet Fagforening for Luftfart og Reiseliv www.flr.no Vi er der for deg! Handel og Kontor i Norge (HK) har tariffavtale og organiserer ansatte innen luftfarts- og reiselivsbransjen.

Detaljer

NELFOs mål og strategier

NELFOs mål og strategier NELFOs mål og strategier 2014 2015 Nye utfordringer gir nye muligheter NELFOs strategier for 2014 2015 sammenfaller med at Norge har fått et nytt politisk flertall på plass. Det gir oss nye muligheter,

Detaljer

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund STRATEGI 2011-2021 STRATEGI VENTILASJONS- OG BLIKKENSLAGERBEDRIFTENES LANDSFORBUND 2011-2021 1. Hovedtrekk i markedsutviklingen: Norsk økonomi har

Detaljer

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie

Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Konkurranseutsatt industri, økt nærvær og lønnsomhet - en suksesshistorie Endelig mandag langtidsfrisk på jobb 3. februar 2014 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Dagens Næringsliv 23. februar2011:

Detaljer

JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012

JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012 JULEINFORMASJONSHILSEN DES. 2012 From all of us to all of You! For NHO Mat og Landbruk har 2012 vært et begivenhetsrikt år. Det er fortsatt under ett år siden NHO Mat og Bio og Landbrukets Arbeidsgiverforening

Detaljer

Fordeler ved å bli medlem

Fordeler ved å bli medlem Fordeler ved å bli medlem Foto: Shutterstock i Norges Bilbransjeforbund Juridisk bistand Juridisk bistand er inkludert i medlemskontingenten. Advokater i NBF og NHO sitter klare til å bistå ved blant annet

Detaljer

Årsberetning 2011. En bransjeforening i

Årsberetning 2011. En bransjeforening i Årsberetning 2011 En bransjeforening i Skogbrukets Landsforening er en bransjeforening for organisasjoner, selskap og personer tilknyttet skogbruk. SL er tilsluttet NHO Mat og Bio, som er en Landsforening

Detaljer

HMS Fagdag 31 mars. 2011

HMS Fagdag 31 mars. 2011 HMS Fagdag 31. mars 2011 Jobbsikkerhet og samfunnsansvar: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) 4-1: Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en

Detaljer

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll?

Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Universitetet for miljø- og biovitenskap Alle trenger kurs Vil du ha påfyll? Alle trenger kurs Enten behovet er å friske opp gamle kunnskaper eller lære noe

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Vi moderniserer Norge

Vi moderniserer Norge Vi moderniserer Norge Norsk Teknologi er en landsforening i NHO og en paraplyorganisasjon for fire bransjeforeninger som representerer elektro, IKT, ventilasjon, kulde, automatisering, systemintegrasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet

LO er størst i luftfarten. - trygghet i arbeidslivet LO er størst i luftfarten - trygghet i arbeidslivet HK og LO i luftfarten Over 8000 ansatte på alle områder i luftfarten har valgt å organisere seg i HK eller et annet LOforbund. Med over 8000 medlemmer

Detaljer

SL1 NBF s Nyttekjøretøykonferanse Radisson/SAS Scandinavia Hotel 14. oktober 2009 NBF's Nyttekjøretøykonferanse 14. oktober 2009 Administrerende direktør i NBF Syver Leivestad NBF's Nyttekjøretøykonferanse

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no

Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Arbeidslivets svar på RFSU Beskytter deg! www.fellesforbundet.no Vi skal alle dø en gang...... Men i tiden fram til det uunngåelige er det DU som bestemmer hvordan livet ditt skal være! Om du har vært

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

AbeliAs årsrapport 2010

AbeliAs årsrapport 2010 Abelias årsrapport 2010 Vår visjon: Drivkraft for kunnskapssamfunnet Vårt arbeid: Kunnskapsbedriftenes støttespiller og talerør Kronprins Haakon og Paul Chaffey, adm. dir i Abelia, på Næringslivskonferansen

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren

Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren Rekruttering og fagopplæring i kornsektoren espen.lynghaug@nhomatogbio.no g@ g Tlf 97586495 Fagsjef kompetanse og fagopplæring g NHO Mat og Bio Skal ha ledende d kompetanse på: Bransjenes fremtidige kompetansebehov

Detaljer

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling

Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Arbeidsmarkedet Stillingstyper Lønnsutvikling Innledning Juristforbundet presenterer her noen hovedtrekk ved arbeidsmarkedet for nyutdannede jurister, definert som de uteksaminert i perioden 2009-2013.

Detaljer

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør

Samarbeidsavtalen. - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening. Are Mikalsen, regiondirektør Samarbeidsavtalen - et fordelsprogram for medlemmer av Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening Are Mikalsen, regiondirektør Gunnar Halvorsen, kundeansvarlig FHL Fagfolk gjør det beste, enten det handler

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer

Årsmelding 2009. Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Årsmelding 2009 Organisasjon for bygdemøller og kornsiloer Braskereidfoss Mølle Østmøllene Ørje Styrets beretning Året 2009 markerte en viktig milepæl i Norkorns 87 år lange historie. Norkorns årsmøte

Detaljer

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding

Du er fremtiden. Hjelp når du trenger det. Flere fordeler med medlemskap. Hva det koster IT -FORUM. Innmelding Vi er framtiden Du er fremtiden Hjelp når du trenger det Flere fordeler med medlemskap Hva det koster IT -FORUM Som ansatt i IT-bransjen tilhører vi en sektor som hele tiden er i forandring. Det som er

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT

NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT FAKTA OM NITO 1 NITO FINNER DU PÅ 20 STEDER I LANDET VÅRT NITO har avdelinger over hele landet som utgjør grunnsteinene i NITOs organisasjon. Disse tilbyr faglig og kollegialt fellesskap gjennom over 500

Detaljer

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte

Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte Ny IA-avtale 1. mars 2010-31. desember 2013 Tilrettelegging og oppfølging av sykmeldte I forbindelse med ny IA-avtale (fra 1. mars 2010 til og med 31. desember

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Derfor er jeg medlem. Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. 3 mennesker forteller deg hvorfor. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Derfor er jeg medlem 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks:

Detaljer

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap

1 Navn og formål. 2 Medlemmer og betingelser for medlemskap Vedtekter for Sjømat Norge Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007, 2. april 2014 og 26. mars 2015. 1.1 Foreningens navn er Sjømat Norge. 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Bedre når du er tilstede hver dag

Bedre når du er tilstede hver dag Helse, miljø og sikkerhet Bedre når du er tilstede hver dag Gode arbeidsplasser er helsefremmende Gode arbeidsplasser er helsefremmende 1 2 Bedre når du er tilstede hver dag Denne veilederen er laget som

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise

Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Jusfrokost: Arbeidsgivers adgang til innleie og midlertidig ansettelse grensen mot entreprise Marianne Kartum 28.08.2013 www.svw.no Simonsen Vogt Wiig Et av Norges største og fremste advokatfirma med 180

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken

www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken www.flr.no LO er størst i luftfarten LO er størst på bakken LO er størst på bakken Med over 8.000 medlemmer innen trafikk, kundesentre, billettkontor, bagasjehåndtering, kabin, cockpit, brann og redning,

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014

VEDTEKTER. for Arbeidsgiverforeningen Spekter. Sist endret på generalforsamlingen 2014 VEDTEKTER for Arbeidsgiverforeningen Spekter Sist endret på generalforsamlingen 2014 INNHOLD Innholdsfortegnelse... 2 FORMÅL... 4 1-1 (Formål)... 4 MEDLEMSKAP... 4 2-1 (Medlemskap)... 4 2-2 (Søknad om

Detaljer

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com

Din forsikring i arbeidslivet. www.parat.com Din forsikring i arbeidslivet Din forsikring i arbeidslivet Tør du stå alene? Arbeidslivet er i omstilling. Mange opplever det i form av nye eller endrede arbeidsoppgaver, omorganisering av virksomheten,

Detaljer

Et trygt valg hele livet

Et trygt valg hele livet Et trygt valg hele livet Skien Boligbyggelag et trygt valg Vi var her i går, vi er her i dag og vil være her i fremtiden. Arne-Viggo Hjelm, direktør Vårt mål er å skaffe medlemmene gode boliger i gode

Detaljer

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret!

DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Handel og Kontor i Norge Svarsending 1030 0090 Oslo DINE RETTIGHETER VERDT Å KJEMPE FOR! velg side foran tariffoppgjøret! Tid for fellesskap og rettferdighet! Nå er det igjen klart for tariffoppgjør mellom

Detaljer

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL)

Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtekter for Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 8. november 2001. Endret 9. april 2003, 12. april 2007 og 2. april 2014. 1 Navn og formål

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri

Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri Hvordan få mer ut av medlemskapet! Norsk Industri møbel + interiør - en bransjeforening i Norsk Industri Bransjesjef Egil Sundet, es@norskindustri.no Norsk Industri møbel + interiør Norsk Industri er industriens

Detaljer