Vi representerer norsk eiendomsbransje

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi representerer norsk eiendomsbransje"

Transkript

1 Vi representerer norsk eiendomsbransje

2 02/03 et myndig og kompetent talerør for norsk eiendomsbransje Din interesseorganisasjon Foreningen Næringseiendom er uten sammenligning den største sammenslutning av eiendomsutviklere, byggeiere og eiendomsforvaltere i Norge. Stadig flere velger medlemskap. Medlemslisten omfatter alle de største aktørene, men også mange små og mellomstore aktører har sett verdien av å være en del av et større fellesskap. Våre medlemmer eier og forvalter 30% av alle privateide næringslokaler i Norge. Foreningen Næringseiendom er tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), den desidert største interesseorganisasjonen for norske bedrifter. Medlemskap gir deg dermed tilgang til et unikt nettverk. Hele bredden er med fra enmannsbedrifter til store konsern. Du får tilgang til NHOs regionapparat der din bedrift holder til, og får tilgang til bred lokalkunnskap. Driver du internasjonalt, kan du dra nytte av NHOs Brusselkontor som følger opp norske bedrifters interesser i EU.

3 04/05 PETER GROTH ADMINISTRERENDE DIREKTØR ASPELIN RAMM oslo «Den viktigste grunnen til at vi er medlem i Foreningen Næringseiendom er at ingen enkeltaktør i Norge kan gjøre noe som monner i klimautfordringen. Sammen kan vi utøve et betydelig press på myndigheter og andre aktører til beste for egen bedrift, bransjen og samfunnet. Dessuten er det nyttig å ha et sted å lufte politiske problemstillinger. Foreningen Næringseiendom hjelper oss med å bringe sakene videre til myndighetene.» Aspelin Ramm AS (353 ansatte) er et stort tradisjonsrikt konsern som i hovedsak driver med prosjektutvikling av bolig- og næringseiendommer, eiendomsforvaltning og salg av byggevarer. Aspelin Ramm har satt viktige spor i bybildet gjennom å delta i utvikling av Tjuvholmen i Oslo, Union Brygge i Drammen samt en lang rekke andre tettsteder i Norge og Sverige.

4 06/07 Du kan påvirke EN VIKTIG FAKTOR I SAMFUNNET Politiske beslutninger påvirker alle bedrifters hverdag. NHO og Foreningen Næringseiendom har nær kontakt med regjering, storting, departementer, politiske partier, bygg- og anleggsbransjen, Statens byggetekniske etat, Sintef Byggforsk, Standard Norge osv. Vi tar opp saker på vegne av enkelt bedrifter og bransjer. Du kan påvirke dine egne rammebetingelser. Foreningen Næringseiendom jobber blant annet for at private og offentlige byggherrer skal bli mer energi- og miljøbevisste at lover og forskrifter ikke virker unødig tyngende eller konkurransevridende styrking av virkemidlene for bransjespesifikk opplæring, forskning og innovasjon en bransje som går foran og viser vei rettighetsbaserte tilskudd til energi- og miljøtiltak dialog med entreprenør- og leverandørleddet for å oppnå lavere byggekostnader og gunstigere driftskostnader standardisering og industrialisering av små og store prosedyrer og prosesser å utvikle og vedlikeholde gjennomprøvde husleiekontrakter på norsk og engelsk Norge er et land med høye kostnader. Medlemsbedriftene i Foreningen Næringseiendom trenger forpliktende dialog med myndigheter og leverandører for å bidra til de ekstremt krevende klimautfordringene vi står overfor både nasjonalt og internasjonalt. Et hvert stort og lite tiltak bidrar positivt når de får effekt for våre medlemmers eiendomsportefølje på i alt 35 millioner kvadratmeter.

5 08/09 THORE LIVERØD JR ADMINISTRERENDE DIREKTØR ALFA EIENDOM LARVIK «Jeg er godt fornøyd med medlemskapet i Foreningen Næringseiendom. Her møter en lokal aktør fra Larvik andre mindre aktører langs vår langstrakte kyst samtidig som vi får anledning til tett dialog og forpliktende samarbeid med de aller største eiendomsut viklerne i Norge. Det er utrolig hva vi kan lære av hverandre når vi krysser frodig entreprenørskap med etablerte institusjoner og langsiktige forvaltere. Alle typer aktører treffer vi i Foreningen Næringseiendom. Og felles for oss alle er at vi vil noe mer enn hva vi kan få til på egenhånd!» Alfa Eiendom AS (7 ansatte) Alfa Eiendom utvikler og forvalter boliger, skoler, barnehager, industrilokaler, lagerlokaler og kontoreiendommer i Vestfold og Telemark. Vår forretnings- og investeringsstrategi tar utgangspunkt i «fremtidig god beliggenhet», og har stor fokus på å lage et best mulig «bosted» for brukerne av eiendommene. Verdiskapning for alle ledd i kjeden skjer ved god utnyttelse av bygningsmassen, riktig sammensetning av leietakere og positiv tilrettelegging for samhandling og innovasjon.

6 10/11 Din rådgiver I BYGGEBRANSJEN Advokathjelp arbeidsrett Advokatene i Byggenæringens Landsforening og NHO er spesialister i arbeidsrett. De svarer medlemmene på små og store arbeidsgiverspørsmål for eksempel ansettelser, omstillinger, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon, arbeidsmiljøloven og EU-/ EØS-lovgivning. Du får rask og god service. Tjenesten er inkludert i kontingenten. Andre advokattilbud Medlemmer i Foreningen Næringseiendom får fri tilgang til gjennomprøvde og oppdaterte husleieavtaler på norsk og engelsk. Medlemmene kan gratis ta opp enkle oppklarende spørsmål med samarbeidende eksternt advokatfirma på e-post. Ved mer utfyllende rådgivning får bedriften rabatt på timeprisene. I NHO-medlemskapet er det også inkludert annen ekstern advokatbistand i begrenset omfang, som etablering av AS og aksjonæravtale. Arbeidsrettssak Du får advokathjelp dersom bedriften skulle komme opp i en arbeidsrettssak. Saker eller tvister som berører ansettelsesforholdet, kan lett ende i rettsapparatet. Det kan koste bedriften mellom og kroner. Som medlem i NHO-fellesskapet, kan våre advokater føre saken for deg, om nødvendig helt til Høyesterett. Bedriften betaler kun en egenandel (7.500 kroner per tilsvar, hovedforhandling og anke).

7 12/13 Rettssaker av prinsipiell betydning NHO fører også rettssaker for medlemsbedrifter når saken vurderes å ha prinsipiell betydning. Dette gjelder også andre problem stillinger enn arbeidsrett. Byggherreforskriften Foreningen Næringseiendom gir deg tips og råd om HMS-spørsmål for byggherren. Du får også tilbud om kurs og konferanser om temaet. I tillegg arbeider Foreningen Næringseiendom og NHO for å påvirke myndighetenes utforming av HMSregelverket. Vi blir ofte invitert av myndighetene til å bidra med vår kompetanse. NHO tilbyr blant annet lønnsstatistikker og kurs om medarbeidersamtaler. Når ansatte har tariffavtale, må bedriften forholde seg til en eller flere fagforeninger. NHO eller BNL er da din aktør i lønnsoppgjøret og du får et solid støtteapparat under lokale lønnsforhandlinger. Erstatning Du vil også nyte godt av en felles erstatningsordning dersom det bryter ut streik, lovlig eller ulovlig, i din bedrift. Den årlige premien til NHOs Konfliktfond er 0,45 promille av lønnsgrunnlaget (gjelder kun bedrifter som er bundet av tariffavtale). Støtteapparat ved lønnsforhandlinger BNL og NHO bistår med råd og informasjon i forbindelse med bedriftens lønnsoppgjør.

8 14/15 STEIN OLAF ONARHEIM ADMINISTRERENDE DIREKTØR COOP EIENDOM VEST BERGEN «Det kan ofte oppleves langt mellom lokale eiendomsaktører i Bergen og de statlige kontorene i Oslo. Gjennom en lokalforening av Foreningen Næringseiendom i Bergen opplever vi å kunne ta del i de rikspolitiske diskusjonene på en helt annen måte. I tillegg kan vi i lokalforeningen samle oss om lokale utfordringer knyttet til byggesaksbehandling, reguleringsbestemmelser og Fylkesmannen i Hordaland. Foreningen Næringseiendom arrangerer nyttige kurs og seminarer som hjelper oss i vårt daglige virke.» Coop Eiendom Vest har ingen egne ansatte, men eier og forvalter gjennom sine rådgivere kvm næringseiendom.

9 16/17 Din møteplass I EIENDOMSBRANSJEN En viktig kilde TIL DEG SOM AKTØR I BYGGEBRANSJEN Konferanser og kurs i regi av NHO og Foreningen Næringseiendom gir muligheter for påfyll av kompetanse og inspirasjon. Mange utveksler erfaringer og får nye kontakter, samarbeidspartnere og kunder. Du treffer et bredt spekter av NHO-bedrifter, blant annet via din NHO regionforening. På det årlige «Småtinget» møtes bedriftsledere og politikere for å snakke om utfordringer for mindre bedrifter. På møteplassen til Foreningen Næringseiendom kan du diskutere dagsaktuelle utfordringer knyttet til eiendomsbransjen. Møteplasser for ledere/ HR-ansvarlige: Citykonferansen hvert år i februar Konferanse i tilknytning til lønnsoppgjøret Aktuelt! korte oppdateringer om nye lover og forskrifter NHOs arbeidsgiverkurs Hva skjer? Sjekk ut og Vi hjelper deg i en travel hverdag med å være oppdatert på aktuelle tema for deg som leder. NHO utgir blant annet «Rett på sak» med relevant informasjon. Foreningen Næringseiendoms hjemmeside gir deg jevnlige påminnelser om aktuelle saker og arrangementer. Personalnytt sendes personalansvarlig ca. fire ganger i året. På nettet kan du med ditt passord fritt laste ned temahefter, standardkontrakter, lønnsstatistikker og sjekkliste for bruk av utenlandsk arbeidskraft. Du finner også en data disiplininstruks, som foreslår hvordan du kan regulere ansattes bruk av bedriftens datautstyr, programvare, e-post osv. Det lønner seg å være medlem Medlemsbedrifter kan spare betydelige beløp på for eksempel forsikringer og pensjonsordninger. Med NHO Tjenestepensjon i Storebrand får du en gunstig OTP-ordning (obligatorisk tjenestepensjon) som er enkel å administrere.

10 18/19 ARNE GISKE ADMINISTRERENDE DIREKTØR VEIDEKKE EIENDOm oslo «Som en del av det største norskeide entreprenørselskapet i Norge har det vært viktig for oss å utvikle og ta vare på byggherrekompetansen. Dette har vi fått hjelp til gjennom Foreningen Næringseiendom. Det er et stort behov både i egen bedrift og i bransjen som helhet å profesjonalisere byggherrerollen. I tillegg til at dette er kommersielt lønnsomt, ansvarliggjør myndighetene byggherrene på en helt annen måte enn tidligere. Det er byggherren som skal sitte i førersetet for lønnsom og sikker bygging og forvaltning av fast eiendom.» Veidekke Eiendom utvikler boliger i egenregi i Norge og Sverige, og i noen grad næringsbygg og spesialbygg for offentlig virksomhet. Virksomheten er lokalisert i og rundt de større byene, og har ca. 100 ansatte.

11 NHO Østfold Moss, t NHO Oslo og Akershus Oslo, t NHO Innlandet Moelv, t NHO Buskerud Drammen, t NHO Vestfold Sem, t NHO Telemark Skien, t NHO Agder Arendal, t Kristiansand, t NHO Rogaland Stavanger, t NHO Hordaland Bergen, t NHO Sogn og Fjordane Florø, t NHO Møre og Romsdal Ålesund, t NHO Trøndelag Trondheim, t For medlemskap, ta kontakt! Postboks 7187 Majorstuen 0307 Oslo Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo NHO Nordland Bodø, t NHO Troms Tromsø, t NHO Finnmark Vadsø, t NHO Brussel t Telefon Telefaks Telefon Telefaks Januar 2010 Opplag: eks. Foto: s1: Thor Olaf Askjer, andre foto: Alexander Hagstadius Design: Commando Group Trykk: Aktiv Trykk

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

nho -medlemskap gir resultater

nho -medlemskap gir resultater nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av 18.500 medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler, Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft

Detaljer

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon 1 NHO Mat og Bios virksomhetsidé: En landsforening som er medlemmenes viktigste redskap for å sikre konkurransedyktige rammebetingelser og utviklingsmuligheter

Detaljer

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV

MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV MEDLEMSFORDELER I NHO REISELIV 13 GODE GRUNNER TIL Å MELDE BEDRIFTEN DIN INN I NHO REISELIV 2 VÅRE MEDLEMSBEDRIFTER 3 NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i

Detaljer

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk

2 MEDLEMSFORDELER NORSK INDUSTRI. Oktober 2014 Opplag: 2000 Design: Malstrøm Trykk: BK Grafisk Medlemsfordeler Norsk Industri er den største landsforeningen i NHO-fellesskapet. Vi har tett dialog med politiske myndigheter og jobber i fellesskap for stabile og konkurransedyktige rammebetingelser

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Den totale guiden til ditt medlemskap

Den totale guiden til ditt medlemskap Den totale guiden til ditt medlemskap Denne brosjyren representerer et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se norskindustri.no, nho.no, samt for oppdatert informasjon om økonomiske

Detaljer

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014

ÅRSBERETNING NHO REISELIV_2014 ÅRSBERETNING 2014 A ÅRSBERETNING 2014 VÅRE ORGANISASJONEN TJENESTER B 3 NHO REISELIV EN DEL AV ET STØRRE FELLESSKAP MÅL OG VERDIER INNHOLD NHO Reiseliv er den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler!

Det er. medlemmene. som eier Norsk Industri. Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! Det er medlemmene som eier Norsk Industri Et nyttig medlemskap utnytt dine medlemsfordeler! 2 Innhold I denne brosjyren presenteres et utvalg av fordelene ved å være medlem i Norsk Industri og NHO. Se

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

sterkere Et fellesskap som gjør deg

sterkere Et fellesskap som gjør deg Et fellesskap som gjør deg sterkere Benytt deg av medlemsfordelene. Ta del i et bredt tilbud av kurs og konferanser! Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. Bredt spekter

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING

SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING SPØRSMÅL OG SVAR OM ADVOKATFORSIKRING Informasjon om tilbud om kollektiv forsikringsordning gjennom LOfavør for medlemmer i LOforbund, med advokattjenester levert av HELP Forsikring. INNHOLD Hva er advokatforsikring?

Detaljer

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering:

nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: nr 01/2012 nytt fra Norsk teknologi Energieffektivisering: KUN for de rike? økodesigndirektivet Vi kan komme i en situasjon der norske forbrukere må kjøre dieselbilen til et gassutsalg, for å hente forurensende

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL)

VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) VI ER MEDIEBEDRIFTENES LANDSFORENING (MBL) MBL jobber for at medlemmene skal ha fremtidsrettede rammebetingelser, og et godt og moderne avtaleverk. MBL er bransjens viktigste møteplass, og en sentral premissleverandør

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

Personlige eiere lokal tilhørighet

Personlige eiere lokal tilhørighet lokal tilhørighet NHOs politikk for personlige eiere NHOs politikk for personlige eiere Bedrifter som er eid av privatpersoner og familier har stor betydning for Norge. De personlig eide bedriftene kjennetegnes

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport?

Hva gjør. Logistikknæringen? Hva gjør. NHO Logistikk og Transport? Hva gjør Logistikknæringen? Hva gjør NHO Logistikk og Transport? Hva gjør logistikknæringen BRINGER VARENE DER DU ER Logistikknæringen er bedrifter innen spedisjon, drift av godssentraler, lagring, lasting

Detaljer

Privat eierskapsberetning

Privat eierskapsberetning Privat eierskapsberetning NHO Eierforums årsrapport over privat eierskap 2011 Eierforum samler familiebedrifter og aktive eiere blant medlemmene i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Norges Rederiforbund

Detaljer

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4

INNHOLD INNLEDNING HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN NÆRINGSPOLITIKK. Forkortelser s 4 INNHOLD INNLEDNING Forkortelser s 4 HOVEDSATSINGSOMRÅDER LØNN Partsforhold s 7 Lønnsutvikling s 7 Mellomoppgjøret 2011 s 7 Nytt kapittel i Sentralavtalen s 7 Bra resultat s 8 Hovedoppgjøret 2012 s 8 Mellomoppgjøret

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken

til livs Side 6 NHOs klimaseminar vil symbolpolitikken Nytt fra Norsk Teknologi Dialogmøte om velferdsteknologi Myndighetene har mål om full implementering av velferdsteknologi i omsorgstjenestene innen 2020. Nå har Norsk Teknologi og NELFO fått en plass i

Detaljer

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE

nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi SIDE nr 03/2011 nytt fra Norsk teknologi Slaget om energieffektivisering står i 2012 SIDE 7 Statsbudsjettet legger opp til at økonomiske insentiver vil bli besluttet til våren i forbindelse med den nye stortingsmeldingen

Detaljer