nho -medlemskap gir resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nho -medlemskap gir resultater"

Transkript

1 nho -medlemskap gir resultater Karina Michelsen, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem Ett av medlemmer i NHO Foto: Jo Michael s. 6/7 Nye medlemsfordeler,

2 Godt omdømme og mange medlemmer gir gjennomslagskraft NHO betyr noe. NHO er ikke bare en betydelig medlemsorganisasjon. Vi er også en samfunnsaktør. NHO tar opp temaer som er viktige for næringslivet. Her kan du lese om noen av resultatene NHO oppnådde for medlemsbedriftene i Det skal lønne seg å være medlem i NHO. Nye og gunstige medlemsfordeler lanseres i denne brosjyren. NHO har et godt omdømme og skårer bedre på omdømmemålinger i 2007 enn noen gang før. Politikerne lytter til oss fordi det står bedrifter bak. I løpet av året har vi fått 1500 flere medlemmer. Vi ønsker de nye medlemsbedriftene velkommen. Takk for at din bedrift er medlem i NHO! Finn Bergesen jr. Administrerende direktør

3 1. Raskere bygging av bedre veier og jernbane 2. Privat omsorg vinnersak i valget Nytt miljøfond 5. Nye tiltak mot sykefravær 6. Miljøavtale som alternativ for NOx-avgiften

4 Kronekurs og rente 3. Bedriftene tjener på færre oljekroner 4. Mindre frykt for den store verden LØnnsoppgjør 7. Female Future gir flere kvinner i ledelse og styrer 8. Vanskelig lønnsoppgjør i en het økonomi

5 Våre transportkostnader vil årlig gå ned med flere millioner kroner fordi E6 med firefelts motorvei gjennom Østfold blir bygget raskere ut enn det politikerne hadde tenkt seg. Våre leveranser blir også mer pålitelig når vi vet at det blir færre køer og propper på veien ned mot Sverige, hevder Per Waagan, direktør i Waagan Transport i Ålesund. 1. Raskere bygging av bedre veier og jernbane Presset fra NHO og bedriftene gir resultater: Regjeringen har både i 2007 og for statsbudsjettet 2008 økt bevilgningene til vei og jernbane, og oppfylt forpliktelsene i Nasjonal transportplan for Det er særlig viktig å få fart på utbyggingen av stamveinettet, tilretteleggingen for godstransport på jernbane og tilknytningen til havnene. Bedre og sikrere veier styrker norske bedrifters konkurranseevne. Det er også store samfunnsøkonomiske gevinster å hente på raskere utbygging. I «SamferdselsLøftet» la NHO frem forslag til å doble de årlige investeringene til stamveinettet.

6 04/05 2. Privat omsorg vinnersak i valget Vi skal være et hjem for beboere hvor vi ansatte jobber, og ikke en arbeidsplass for oss ansatte hvor noen beboere bor, uttaler Karina Michelsen, daglig leder ved Ammerudlunden sykehjem i Oslo, som drives av Adecco Helse. Valgfrihet og konkurranse i eldreomsorgen ble en av kommunevalgets viktigste saker. NHO satte privat omsorg på dagsordenen gjennom Småtinget. Valgresultatet ga flertall for økt bruk av konkurranse i de fleste store kommunene. Dette gir nye muligheter for mange av NHOs medlemmer. Her la NHO frem undersøkelser som viser at kommunene, uansett partifarge, har doblet kjøpet av private tjenester innen helse, omsorg og barnehager siden Kommunene kan ikke si ja til konkurranse om barnehager og søppel, men tvert nei når det gjelder pleie og omsorg. Barn og eldre bør behandles likt. Private tilbud gir bedre velferd, sa Finn Bergesen jr. på Småtinget.

7 Rimeligere advokattjenester Som medlem av NHO kan bedriften nå få en time fri bistand fra advokatfirmaet Wikborg Rein. Medlemsbedrifter vil deretter få reduserte timepriser og faste rabatterte priser på tjenester som for eksempel etablering av selskap, utarbeidelse av aksjonæravtaler og husleieavtaler. Enklere å konkurrere om offentlige anbud Nye maler fra NHO gjør det lettere for bedriftene å konkurrere om offentlige anbud. Regelverket på dette området stiller klare krav til hva konkurransegrunnlag skal inneholde. NHO har utarbeidet maler for konkurransegrunnlag og brukerveiledning til disse. Hensikten er å gjøre det enklere for offentlige oppdragsgivere å lyse ut konkurranser og for bedrifter å delta i konkurranser. Dine nye medlemsfordeler Ny sjekkliste for utenlandsk arbeidskraft NHO har utarbeidet en elektronisk sjekkliste som er et praktisk hjelpemiddel for NHOs bedrifter som bruker arbeidskraft fra utlandet eller som vurderer å gjøre det. Nye verktøy for oppfølging av sykmeldte Ny sykmeldingspraksis gjelder for alle arbeidsgivere fra 1. mars For å gjøre det enklere for NHOs medlemmer å følge den nye sykmeldingspraksisen, har NHO utarbeidet enkle verktøy. Verktøyene inkluderer skjema for fraværsregistrering, oppfølgingsplan for trinn 1 og 2 samt innkalling til og gjennomføring av dialogmøte.

8 NHO Tjenestepensjon til topps Bedriftene foretrekker NHO Tjenestepensjon. Det viser en måling fra Norsk Kundebarometer i 2007 der tilbudet om tjenestepensjon fra NHO i samarbeid med Storebrand oppnådde svært gode resultater. Konkurrentene ble slått på de fleste områdene. 06/07 Nytt verktøy for eier- og generasjonsskifter I Norge står vi overfor et økende antall eierskifter i små og mellomstore bedrifter, blant annet som følge av eldrebølgen. Minst bedrifter skal skifte eier de ti neste årene. NHO har derfor lansert et Selvanalyseverktøy for eierog generasjonsskifter, som er gratis for NHOs medlemmer. Praktiske verktøy finner du på Lag din egen varslingsplakat «Når sant skal sies» er NHOs veileder om de nye bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. NHO var først ute med en slik veileder for bedriftene. I veilederen får bedriften hjelp til å etablere rutiner om varsling i henhold til de nye bestemmelsene. Eksperthjelp i arbeidsrett I 2007 håndterte NHO cirka 75 rettssaker for medlemsbedriftene. NHOs advokater, som er spesialister på området, gir råd til mange medlemsbedrifter om blant annet tariffavtaler, ansettelser og oppsigelser. Tjenesten medfører vesentlig økonomisk besparelse for NHOs medlemmer.

9 Kronekurs og rente Norge er vårt viktigste marked. Men også vår bedrift møter globaliseringen hver eneste dag på avgjørende områder. Uten kvalifisert arbeidsinnvandring fra særlig Polen hadde vi måtte si nei takk til mange gode oppdrag, sier daglig leder Jan B. Steen i Steen & Lund anleggsgartnermestere i Drammen 3. Bedriftene tjener på færre oljekroner 4. Mindre frykt for den store verden NHO arbeidet systematisk gjennom hele året for å presse regjeringen til å dempe bruken av oljepenger i statsbudsjettet for Det var nødvendig for å unngå en for sterk krone, for høy rente og et økt kostnadspress. I 2008-budsjettet er det brukt sju milliarder kroner mindre enn handlingsregelen for oljepengebruk åpner for. Effekten av dette er stor, ikke minst for eksportbedrifter. For en gjennomsnittlig eksportbedrift i NHO med 80 ansatte er den anslåtte effekten som følger av svakere kronekurs, lavere rente og svakere lønnsvekst, en resultatforbedring på 1,4 millioner kroner i Nordmenn er blitt mer positive til globalisering. Det er enighet om at kompetanse og forskning er nøkkelfaktorer for å lykkes og at vi trenger mer kompetent arbeidsinnvandring. Nye holdninger gjør det lettere for norske bedrifter å importere arbeidskraft og å satse internasjonalt. Gjennom 200 arrangementer og aktiviteter over hele landet med mer enn deltakere har NHO spredd budskapet om globaliseringens muligheter. Via mediene har vi nådd enda flere. På Årskonferansen 2007 «Norge i Verden» deltok 900 personer og på Ung i Verden-konferansen deltok 1400 elever ved videregående skoler fra hele landet.

10 08/09 Bedriftenes og de ansattes innsats for å redusere sykefraværet gir resultater. - Med IA-avtalen har vi redusert sykefraværet fra 24 til 7,5 prosent, sier Rita Stamsø, direktør i SAS Flybussen. Lavere sykefravær gir økt konkurransekraft. 5. Nye tiltak mot sykefravær NHO har fått gjennomslag for flere og sterkere virkemidler i sykefraværsarbeidet. Vi mener tettere oppfølging av sykmeldte reduserer fraværet. Bruken av de nye virkemidlene viser at det er mulig å få ned sykefraværet ytterligere. NHOs medlemsbedrifter har spart flere milliarder kroner ved at vi høsten 2006 fikk regjeringen til å trekke forslaget om å velte en større del av sykelønnskostnadene over på arbeidsgiverne. Forslaget ville påført næringslivet om lag 3,3 milliarder kroner i økte kostnader. En sykefraværsdag koster i gjennomsnitt 1900 kroner, eksklusiv lønn og vikar. Dersom sykefraværet går ned med om lag 5 prosent i 2008, vil bedriftene spare cirka 750 millioner kroner. Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) er et nyttig verktøy for å redusere sykefraværet i bedriftene

11 Nytt miljøfond Vi er en mannsdominert bedrift som ønsker flere kvinner inn i bedriften på alle områder og på alle nivåer. Gjennom Female Future-programmet har vi økt kompetansen hos våre kvinnelige ledere. Flere av disse er nå klare for å påta seg styreverv, sier HR-direktør Bjørn Delbæk i Ringnes AS. 6. Miljøavtale som alternativ for NOx-avgiften NHO har en ledende rolle i forhandlingene med regjeringen om en egen miljøavtale som skal erstatte NOx-avgiften. Med støtte fra 13 andre næringsorganisasjoner foreslo NHO en miljøavtale der bedriftene betaler mellom 4 og 10 kroner per kilo NOx til et fond for miljøtiltak i bedriftene. Alternativet er en NOx-avgift til staten på mellom 15 og 60 kroner per kilo. Med avtale går pengene til konkrete miljøtiltak, samtidig som den økonomiske byrden blir mindre for bedriftene. 7. Female Future gir flere kvinner i ledelse og styrer NHOs innsats for å øke kvinneandelen i bedriftenes styrer gir målbare resultater. Praktisk talt alle NHOs ASAbedrifter har nå styrer med 40 prosent kvinner. Mer enn 50 prosent av deltakerne i Female Future-programmet har fått tilbud om styreverv. Female Future er NHOs program for å mobilisere og videreutvikle talentene, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Til sammen 590 kvinner har deltatt i Female Future. 250 nye Female Future-deltakere er i gang, og i 2008 utvides programmet til å omfatte NHOs landsforeninger.

12 LØnnsoppgjør 10/11 8. Vanskelig lønnsoppgjør i en het økonomi Lønnsoppgjøret i 2007 ble en forhandlingsløsning med en økonomisk ramme på 4,5 prosent. Rammen må betraktes som relativ moderat når det tas hensyn til at vi er inne i en betydelig høykonjunktur med sjelden lav arbeidsledighet og høy oljepris. Høy inntjening hos mange bedrifter, som følge av et svært godt bytteforhold til utlandet, vil ventelig gi høyere lønnsglidning lokalt enn den fremforhandlede økonomiske rammen skulle tilsi. Lønnsspredningen mellom arbeidstakerne vil også bli større. NHO tilbyr nettverk og kompetanse For mange er tilgangen til gode møteplasser et kjærkomment påfyll i en hektisk hverdag. Gjennom våre seminarer og nettverk møter du mennesker med samme interesser. Våre viktigste, nasjonale møteplasser er NHOs årskonferanse, Småtinget og Female Future. NHOs 15 regionkontorer tilbyr rask service og møteplasser til deg der du er. Vårt omfattende bransjenettverk bistår med saker som angår din bransje. NHO har også et bredt internasjonalt nettverk og gir konkret bistand i internasjonale spørsmål. NHO følger beslutningsprosesser i EU for å sikre norske bedrifters interesser. Vårt kontor i Brussel sender daglig ut e-post-nyheter om hva som rører seg i EU til medlemmer som ønsker det. NHO for deg Næringslivets Hovedorganisasjon er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge. NHO har i dag over medlemsbedrifter innen industri, service, håndverk og IKT/kunnskap. Bedriftene har til sammen drøye arbeidsplasser, og står for nærmere 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i det private næringslivet. Tre av fire bedrifter har færre enn 20 årsverk. NHO arbeider for at medlemmene får arbeidsvilkår og muligheter som styrker næringslivets konkurransekraft og lønnsomhet. Gode bedrifter skaper grunnlaget for et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn, med gode velferdstilbud.

13 Bruk NHO-medlemskapet ditt! Praktiske verktøy finner du på Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon Telefaks Februar Opplag: eks. Design: Virtual Garden Design. Foto: Jo Michael, Øyvind Eide. Trykk: Kampen Grafisk AS. ISBN

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter

EnklE og gode regler 1. Vi er næringslivet. nhos politikk for mindre bedrifter EnklE og gode regler 1 Vi er næringslivet nhos politikk for mindre bedrifter 2 innhold nho er den største interesseorganisasjonen for bedrifter i norge. I disse bedriftene er det over en halv million arbeidsplasser.

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Vil du også være med og påvirke?

Vil du også være med og påvirke? Vil du også være med og påvirke? Som medlem hos oss kan du knytte kontakter på tvers av fag og bransjer. Trine Tveter, Standard Norge Administrerende direktør Les mer om medlemskap i Standard Norge på

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

Tid til nyskaping og produksjon

Tid til nyskaping og produksjon Handlingsplan Tid til nyskaping og produksjon En handlingsplan for å redusere bedriftenes administrative kostnader Foto: Marianne Otterdahl-Jensen Foto side 8 t.h. og side 20 t.h.: StockXpert 3 Forord

Detaljer

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid

Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fagligpolitisk arbeid og samarbeid Fellesforbundet er noe mer enn en organisasjon for lønnsinteresser forbundet er og skal være en samfunnsorganisasjon. Om vi skal kjempe

Detaljer

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1

TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 TilliTsvalgTe i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen 1 Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv -Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen Idébanken inkluderende

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Dette tror vi om 2014

Dette tror vi om 2014 Rosenkilden Næringslivs magasinet nr. 1 2014 årgang 21 Dette tror vi om 2014 Ny all time high på norsk sokkel, lav, ledighet, lave renter og en svekket krone kurs som styrker eksportindustrien. Les hva

Detaljer

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det

Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det Drømmeløftet, slik Innovasjon Norge ser det (Utdrag av Innovasjon Norges hovedrapport om #Drømmeløftet) Utfordringer og muligheter Vi lever i spennende tider, på godt og ondt. Verden står overfor store

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse

Handlingsplan 2013-2016. Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse Handlingsplan 2013-2016 Vi trenger innvandrernes kompetanse 2 INNHOLD FORORD 3 KAPITTEL 1 BAKGRUNN 4 KAPITTEL 2 GODKJENNING AV MEDBRAKT KOMPETANSE

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

1 2 ar med IA-avtaler - hva na?

1 2 ar med IA-avtaler - hva na? 1 2 ar med IA-avtaler - hva na? F orfattere: Solveig Osborg Ose, lngunn Brattlid og Rune Slettebak ~ SINTEF SINTEF Teknologi og samfunn, Avd. helse Gruppe For arbeid og helse SINTEFTeknologiogsamfunn

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken?

Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? Mye som før virket OK er i dag uakseptabelt!...over streken? En veileder fra NHO for bedrifter i deres eget arbeid med holdninger og praksis knyttet til gaver, representasjon og utgiftsdekning for andre

Detaljer

Praktisk guide til patentering

Praktisk guide til patentering Praktisk guide til patentering Spesielt for små og mellomstore bedrifter. Gjør ideer til verdier Hvem er Patentstyret, og hva gjør vi? Patentstyret er en statlig myndighet og et nasjonalt senter for immaterielle

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no

Forord. Utenriksdepartementet Seksjon for næringsfremme og verdiskaping Telefon: 22 24 73 40 E-post: e-nok@mfa.no Forord Norge har en klar holdning mot korrupsjon, både nasjonalt og internasjonalt. Korrupsjon undergraver demokratiet, menneskerettigheter og en åpen og effektiv markedsøkonomi. Korrupsjon medfører store

Detaljer

Fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv infuture Gjennom trendanalyse kan vi se konturene av et fremtidens arbeidsliv med andre egenskaper enn dagens. Arbeidsgivernes evne til å motivere sine medarbeidere vil handle om mer enn monetær avlønning.

Detaljer

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv

Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Foto: Erlend Angelo Den norske modellen Faste ansettelser og et organisert arbeidsliv Enhver bedrift står overfor et veivalg om hvordan de ønske å lede arbeidet. De to ytterpunktene kan oppsummeres slik:

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer