Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Disposisjon. Norkorns næringspolitiske arbeid 2011. Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss?"

Transkript

1 Disposisjon Norkorns næringspolitiske arbeid 2011 Bakgrunn/premisser Konkrete saker/prosesser Hvordan jobber vi, hvordan kan dere bruke oss? Arbeidsgruppe fraktordninger korn og kraftfôr NILF utredning: Handlingsrommet for fremtidig prisreduksjon

2 Viktige premisser Økende import/økende konkurrans Svekket prisuttak/lav lønnsomhet Fallende/stagnerende råvareproduksjon

3 Prisutvikling for storfekjøttsortering 14 % og 21 % i Norge og EU, (indeks 1994=100) NO, 14% NO, 21% EU, 14% EU, 21% *

4 Lave driftsmarginer Lav lønnsomhet i primær og foredlingsledd Kjøttindustrien har marginer på 1,5 3%

5 Norsk lønns og kostnadsnivå gir utfordringer Mange kostnader i verdikjeden er uavhengig av landbrukspolitikken (snekker, elektriker, renter, maskiner og transport, energi, gjødsel etc.) og mange endres i takt med "verden forøvrig" (renter, energi, gjødsel). Men det særnorsk lønns og kostnadsnivå er utfordringen Norsk matproduksjon har de samme rammene som annen konkurranseutsatt industri! Hvordan få inndekning for de høye kostnadene? Kan de tas ut i markedet? Kan importvernet økes? Hva er handlingsrommet i landbrukspolitikken?

6 Hva kan gjøres? Hva består menyen av? Øke tollvernet? Overgang % toll problematisk: Øker incentivet for RÅK import og grensehandel Øke budsjettstøtten? Kostnadsutvikling i norsk matproduksjon utover våre konkurrentland, kan "dekkes" av budsjettstøtte. Endre struktur, geografi og kraftfôrpris? Vil redusere kostnadene Har "landbrukspolitiske" konsekvenser [Presentasjonsheading] 6

7 Saker og prosesser 2011/2012 Mer konkret på det næringspolitiske Jordbruksoppgjøret Stortingsmelding Arbeidsgruppe fraktordninger Markedsordning korn Næringspolitisk seminar 2011 NOU om Matmakt Samferdsel/NTP WTO forhandlinger/utredning om luft i tollvernet Gjennomgående: Lønnsomhet og konkurransekraft i verdikjeden Korn og kraftfôr sentralt

8 Jordbruksoppgjøret 2012 Korn og kraftfôr Opprette arbeidsgruppe. Drøfte hvordan øke norskandelen i kraftfôret(kvalitet/m.ordning) Drøfte redusert kraftfôrpris Styrke prisnedskrivingsordningen for korn. Øke stimulansen til drenering. Frakt( senere)

9 Jordbruksoppgjøret 2012 Kjøtt Styrke økonomien i produksjon av storfekjøtt for å stimulere til økt produksjon. Effektivisering av kjøttkontrollen og endring av telledatoer. Melk Konkurransesituasjonen tilsier at bedring av økonomien i melkeproduksjonen primært må skje på annen måte enn å øke prisene. En prisøkning ut over konsumprisindeksen vil ikke være tilrådelig uten at det går ut over volum.

10 Innspill Stortingsmeldingen Matpolitikk/forvaltning Forbedre organisering av Mattilsynet red. kostnader og heve kvaliteten, mer næringslivsorientert matforvaltning Etablere rutiner for håndtering av uønskede hendelser, inklusive erstatningsordninger for landbruk og industri Innovasjon Styrking av offentlige innovasjonsprogrammer overfor matindustrien. Meldingen bør signalisere en faglig evaluering av NOFIMA Kompetanse Offentlige midler må bidra til en langsiktig satsing på livslang læring i matindustrien Næringen vil ikke kunne ta et slikt løft alene

11 NILF utredning Handlingsrommet for konkurransedyktige verdikjeder for mat Hvorfor? Behov for felles virkelighetsoppfatning Konkretisere behovet for kostnadsreduksjon Hva? Beskriver utfordringene ift import/k. kraft, lønnsomhet Se utfordringer fra industriens ståsted Identifisere landbrukspolitisk handlingsrom/st melding! Ambisjon: Hvordan sikre konkurransedyktig vareproduserende verdikjede for mat Arbeidsgruppe korn: styrke norsk vs redusere kostnader.

12 Arbeidsgruppe fraktordningene Mandat for gjennomgangen gå gjennom og vurdere frakttilskuddsordningene.utgangspunktet skal være behovet for utjevning av fraktkostnader vurdert opp mot målene i landbrukspolitikken og formålet med ordningene. I lys av innsamlede data over faktiske kostnader, kornstrømmer og anleggsstruktur, vil arbeidsgruppen vurdere utforming og innretning av frakttilskuddene for korn og kraftfôr. Arbeidet i NHO Mat og Landbruk Toven har representert NHO ML Drøftet flere ganger i kornutvalget(fknr, FKRA og Norkorn) og i Norkorns styre To vanskelige saker Fjerning sonefrakt og endringer i modell for beregning stedfrakt

13 Arbeidsgruppe fraktordningene To hovedutfordringer Noe uenighet og ulike interesser blant NHO MLs medlemsbedrifter Rapporten dokumenter ikke godt nok hvordan dagens ordninger fungerer, og dokumenterer heller ikke godt nok hva som kan/vil være konsekvensene av endringsforslagene Endringene kan ha store konsekvenser. Enkeltmedlemmer og for sammenslutninger. NHO Mat og Landbruks standpunkter i saken Støtter et aktivt landbruk i hele landet, og ønsker fraktordninger som bidrar til dette Ordningene må stimulerer til en mest mulig rasjonell kornstrøm og virke konkurransenøytralt Konsekvenser er for dårlig drøftet og belyst, og NHO ML ber derfor partene drøfte problemstillingene videre før endringer gjennomføres Økte bevilgninger kan /vil forsterke evt negative konsekvenser Evaluering av endringer bør uansett gjennomføres Hva skjer videre? Skal drøftes og evt vedtas endringer i jordbruksoppgjøret! Innfrakt: SLF vil oppdatere tallgrunnlaget i ny modell(basert på ny modell innfrakt kjøtt)

14 Videre arbeid Kornutvalget rådgivende for administrasjonen Avhengig av innspill fra medlemmene Dere kjenner utfordringene Dere har kunnskapen NHO Mat og Landbruk består av mange bransjer og medlemmer Norkorn og kornet må finne/"kreve" sin plass Viktigere å prioritere Finne saker av felles interesse/samhandling andre medlemmer og bransjer NHO ML skal i gang med en strategiprosess Gjennomgå utvalgsstruktur Viktige saker fremover?

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010

Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Til partene i jordbruksoppgjøret 2010: Landbruks- og matdepartementet (LMD) Vår dato 29.03.2010 Norges Bondelag Deres dato Norsk Bonde- og Småbrukarlag Vår referanse AMO Deres referanse INNSPILL TIL JORDBRUKSOPPGJØRET

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger

Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Norges Bondelag Norsk Bonde og Småbrukarlag Landbruks- og matdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Næringskomiteen Innspill til partene i årets jordbruksforhandlinger Oslo, 25.02.11

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet

Jordbruksforhandlingene 2015. Innspill fra organisasjoner i representantskapet Jordbruksforhandlingene 2015 Innspill fra organisasjoner i representantskapet Norske Landbrukstenester Norsvin Tyr Norsk Fjørfelag Norsk Skogeierforbund Hoff Norges Bygdeungdomslag Norsk Sau og Geit Landkreditt

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 7. mai 2013 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2013 7. mai 2013 2 Innhold 1 Innledning... 8 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2013... 9 2.1 Meld. St. 9 (2011-2012)... 9 2.2 Regjeringens politiske plattform...

Detaljer

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013

Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Side 1 Jordbrukets forhandlingsutvalg Inntektsløft gir økt norsk matproduksjon Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2013 Arbeidsdokument av 26. april 2013 Side 2 1 INNTEKTSLØFT GIR ØKT

Detaljer

Markedsregulering verdsatt, men omstridt

Markedsregulering verdsatt, men omstridt nilf-rapport 2013 5 Markedsregulering verdsatt, men omstridt Synspunkter på markedsreguleringen i jordbruket per christian rålm stine evensen sørbye sofie kjernli-wijnen ivar pettersen NILF utgir en rekke

Detaljer

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk!

Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020. Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk, agronomisk økologisk! 1 Handlingsplan for å nå målet om 15 pst. økologisk produksjon og forbruk i 2020 Økonomisk,

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe

Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe ARTIKKEL Konkurransedyktige verdikjeder for mat: Robuste svar på økende kostnadsulempe Ivar Pettersen Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning - NILF Innhold 1.1 Konkurransekraft, på bondens skuldre...

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017

Norsk matproduksjon. i en komplett verdikjede. Utfordringer og muligheter for 2013 2017 Norsk matproduksjon i en komplett verdikjede Utfordringer og muligheter for 2013 2017 fra jord til bord JORDBRUKET 2011 49 400 ÅRSVERK (TK) 36,7 mrd. i omsetning (tk) Styrk verdiskaping og sysselsetting

Detaljer

Myndighetenes ønsker for finans-norge

Myndighetenes ønsker for finans-norge NFT 3/2000 Myndighetenes ønsker for finans-norge av statssekretær Ellen Mo, Finansdepartementet Den norske Forsikringsforening feiret sitt 100-års jubileum i mai i år med en egen jubileumskonferanse. I

Detaljer

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren

Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Departementsråd Olav Ulleren Ny melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken Departementsråd Olav Ulleren Norkorn 25. mars 2010 Regionale møter våren 2010 Region Dato Sted Agder og Telemark 23. februar Kristiansand Nord-Norge

Detaljer

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon

Lønnsom og bærekraftig matproduksjon 1 av 107 Jordbrukets forhandlingsutvalg Arbeidsdokument av 25. april 2014 Lønnsom og bærekraftig matproduksjon over hele landet Krav til ramme og fordeling ved jordbruksforhandlingene 2014 Side 2 Innhold

Detaljer

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK

INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK INNLEDNING SKOG ER VÅRT «GRØNNE GULL», OG EN MILJØVENNLIG ENERGIKILDE FOR FRAMTIDA. [ ] UTVIKLING AV POLITIKK OG VIRKEMIDLER RETTET MOT SKOGBRUKET MÅ HA SOM OVERORDNET MÅL Å ØKE VERDISKAPINGEN I SKOGBRUKET

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER

Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen Finansdepartementet Pb. 8008 Dep 0030 Oslo Vår ref.: Oslo, 19.06.14 INNSPILL TIL PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN: FINANS NÆRING FOR ANDRE NÆRINGER Produktivitetskommisjonen arrangerte

Detaljer

Fagovergripende kompetanser

Fagovergripende kompetanser Fagovergripende kompetanser Mandatet Utvalget er bedt om å vurdere i hvilken grad dagens faglige innhold dekker de kompetanser og de grunnleggende ferdigheter som utvalget vurderer at elevene vil trenge

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7

Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7 Nr. 1-2011 - 14. årgang Innhold: Leder: Side 2 Årsmøte: Side 3 Krav foran årets jordbruksoppgjør: Side 4-5 Intervju med styret: Side 6-7 eder Leder - Kornets verdi og kornbondens inntekter ndeinntekt Mange

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 03.12.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom Fylkestingsal øst Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 1 2 Saksliste Saksnr

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015

Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Strategisk plan: Ma l og hovedoppgaver fram til 1. juli 2015 Bakgrunn Et nytt forskningsinstitutt Det er besluttet at NILF fra 1. juli 2015 skal slås sammen med Bioforsk og Norsk institutt for skog og

Detaljer

Dagligvarehandel og mat 2011

Dagligvarehandel og mat 2011 I V A R P E T T E R s e n O G t o m m y s ta a h l g a b r i e l s e n ( R E D. ) Dagligvarehandel og mat 2011 Perspektiver på verdikjedene for matvarer art i kkelsamli ng NILF utgir en rekke publikasjoner

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer