SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg"

Transkript

1 SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg Sist revidert: 2016

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning: Klubbhåndbok Sportsplan Vedlegg 1 til Sportsplan Differensierings- og hospiteringsmodell Vedlegg 2 til Sportsplan Faghefte, Smålagsspill (6-12 år) Begrep: Individuelle ferdigheter: Relasjonelle ferdigheter: Strukturelle ferdigheter: Differensiering: Hospitering: Utviklingsstige for opplæring i barne- og ungdomsfotballen Rammer for fotballopplæring: Utviklingsstige for barne- og ungdomsfotballen på Byneset: Fotballopplæring, 6-10 år (Miniputt?) Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Organisering av treningsøkten: Individuell ferdighetsutvikling: Relasjonell ferdighetsutvikling: Strukturell ferdighetsutvikling: Fotballopplæring, år (Lillegutter/Lillejenter?) Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Organisering av treningsøkten: Individuell ferdighetsutvikling: Relasjonell ferdighetsutvikling: Strukturell ferdighetsutvikling: Fotballopplæring, år (Smågutter/Småjenter?) Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Organisering av treningsøkten: Individuell ferdighetsutvikling: Relasjonell ferdighetsutvikling: Strukturell ferdighetsutvikling: Fotballopplæring, år (Gutter/Jenter?) Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Organisering av treningsøkten: Individuell ferdighetsutvikling: Relasjonell ferdighetsutvikling: Strukturell ferdighetsutvikling: Fotballopplæring, år (Junior) Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Organisering av treningsøkten: Individuell ferdighetsutvikling: Relasjonell ferdighetsutvikling: Strukturell ferdighetsutvikling: Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 2 av 16

3 1. Innledning: 1.1. Klubbhåndbok Vår intensjon er at fotballen på Byneset skal være klubbstyrt og ikke lagsstyrt. Derfor har Byneset I.L. Fotballavdelingen (videre kalt Byneset Fotball) utarbeidet en Klubbhåndbok. Klubbhåndboken beskriver hvordan vi ønsker å utvikle fotballen på Byneset, og er ment som et informasjonssted for: Trenere og Lagledere Foreldre og foresatte Andre involverte Klubbhåndboken beskriver: Klubbens målsetninger Klubbens organisering Fair Play Klubbens trenerutdanning Klubbens lagsorganisering, drakter m.m. Klubbens økonomistyring Klubbens skadeforebygging 1.2. Sportsplan I tillegg til klubbhåndboken er det også utarbeidet en Sportsplan (dette dokumentet). Sportsplanen gir retningslinjer på hvordan Byneset Fotball ønsker at selve treningsarbeidet skal utføres. Den skal fungere som en rettesnor for alle trenere og lagledere som trener våre lag i Byneset. Den skal være et verktøy for å kvalitetssikre vår aktivitet og vår påvirkning til utvikling av barn og ungdom. Sportsplanen beskriver: Retningslinjer for hvordan treningsøkten bør gjennomføres. Retningslinjer for hvordan utvikle individuelle, relasjonelle og strukturelle ferdigheter Vedlegg 1 til Sportsplan Differensierings- og hospiteringsmodell Differensierings- og hospiteringsmodellen beskriver: Retningslinjer for differensiering og hospitering Retningslinjer for planlegging og oppfølging. Retningslinjer for lån av spillere fra yngre klasser til kamp. Retningslinjer for jevnbyrdighet og topping av lag Hospiteringsskjema (siste side) Vedlegg 2 til Sportsplan Faghefte, Smålagsspill (6-12 år) Fagheftet for Smålagsspill beskriver: Hvorfor smålagsspill er viktig med hensyn på utvikling Fordeler med smålagsspill Hvordan organisere en trening med smålagsspill Sportslig Utvalg er ansvarlig for at trenere, lagledere og andre nøkkelpersoner, er godt informert om disse dokumentene. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 3 av 16

4 2. Begrep: Det vil i denne sportsplanen, og de andre dokumentene referert til, bli brukt en del begreper. Her er en rask forklaring på de viktigste begrepene Individuelle ferdigheter: Den enkelte spillers ferdigheter med og uten ball, også kalt basisferdigheter. Kan trenes alene, og med laget. De forskjellige ferdighetene kan deles i 2 grupper: Tekniske ferdigheter o Føring o Pasning o Mottak o Vending o Dribling o Finter o Skudd o Headinger o Taklinger Fysiske ferdigheter o Styrke o Hurtighet o Balanse o Smidighet o Utholdenhet/kondisjon o Koordinasjon 2.2. Relasjonelle ferdigheter: Spillerens forhold til medspillere og motspillere (samspill) Trenes med andre (medspillere og motspillere) Ferdigheter som: o Taktiske valg o Bevegelse uten ball o Evnen til å skape og utnytte rom på banen o Lagpress (1.forsvarer, 2.forsvarer osv.) o Sideforskyvning o Innøvde bevegelser i faste situasjoner 2.3. Strukturelle ferdigheter: Læres ved ulike spillformer og taktiske spillermøter Ferdigheter knyttet til: o Formasjoner o Posisjoner på banen o Roller 2.4. Differensiering: Differensiering betyr at det tilrettelegges til utviklinger ut i fra: o Interesse, ferdigheter, behov og modning. Trenings- og kamptilbud er mest mulig tilpasset enkeltspillerens nivå Hospitering: Et eksempel på differensiering hvor en spiller: Trener med de som er eldre, for å få større utfordringer basert på: o Ferdigheter, holdninger, behov og interesse. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 4 av 16

5 3. Utviklingsstige for opplæring i barne- og ungdomsfotballen 3.1. Rammer for fotballopplæring: Det som skal danne rammene for fotballopplæring hos trenere i Byneset er: Sportsplanens utviklingsstige for barne- og ungdomsfotballen NFF sine filmer o Treningsøkta I (6-10 år) o Treningsøkta II (10 år +) 3.2. Utviklingsstige for barne- og ungdomsfotballen på Byneset: Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 5 av 16

6 4. Fotballopplæring, 6-10 år (barnefotball) 4.1. Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Generelle utviklingstrekk for alderen: Jevn harmonisk vekstperiode Koordinasjonsevnen utvikles meget godt Stor aktivitetstrang Selvsentrerte Lite moden for verbal påvirkning Kort konsentrasjonstid Veldig følsom for kritikk. Holdepunkter for opplæringen: Bortimot all trening, bør foregå med ball Bruk minst halve treningen på spillformer hver eneste gang Unngå kø, del heller opp i flere grupper Benytt få spillere på hvert lag slik at alle får mange involveringer Det må lages mange mål i løpet av ei trening Alle må være med på å vinne og tape Vis barna øvelsene i stedet for å forklare de verbalt Lekbetonte, morsomme og godt organiserte treningsøkter inspirerer til egentrening Gi mye ros under hele treningen La gjerne de som utfører øvelsen riktig få vise øvelsen for de andre Organisering av treningsøkten: Anbefalt treningsmengde pr. uke er 1 gang med varighet på 60 min. Det er anbefalt å dele økta slik: 10 min - Sjef over ballen 15 min - Spill med og mot 25 min - Smålagspill 10 min - Scoringstrening Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 6 av 16

7 4.3. Individuell ferdighetsutvikling: For denne aldergruppen anbefales det å benytte enkle øvelser. Her kommer noen anbefalt momenter som man kan trene på: Sjef over ballen med føring av ball med vendinger Sjef over ballen ved føre og drible leker Hermegåsa Pasninger Demping og kontroll av ball Skudd på mål. Gjerne 2 og 2 sammen der den ene skyter og den andre står i mål 1 mot 1 med keeper Innføring i spillereglene innkast, corner, utspill, frispark, avspark og straffespark La alle prøve seg som keeper, men ikke tving noen av barna til å stå i mål Alle som har lyst skal få prøve seg på NFF s ferdighetsmerke for barn Relasjonell ferdighetsutvikling: Største fokuset på relasjonell ferdighetsutvikling i denne aldersgruppen er samspillet mellom keeper og utespilleren. I stedet for at keeper sparker ut ballen, så kaster man ut ballen 2 mot 2 med keeper er også en fin øvelse for å lære seg samspill 4.5. Strukturell ferdighetsutvikling: Benytt bare smålagsspill for denne aldersgruppen. Spill f.eks 3 mot 3 med keeper eller 4 mot 4 med kjeglemål innenfor et begrenset område. Da får alle sammen mange berøringer av ball. Finnes eget hefte om smålagsspill for barnefotballen Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 7 av 16

8 5. Fotballopplæring, år (barnefotball) 5.1. Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Generelle utviklingstrekk for alderen: Jevn og harmonisk vekst Lik utvikling hos gutter og jenter Godt utviklet koordinasjonsevne Gunstig periode for utvikling av fin motorikk «Gullalder» for teknisk påvirkning Tar muntlig instruksjon bedre enn aldersgruppen under Opptatt av regler og rettferdighet Gunstig alder for påvirkninger av holdninger. Holdepunkter for opplæringen: Bortimot all trening, bør foregå med ball Bruk mer tid på individuell og relasjonell ferdighetsutvikling for denne aldersgruppen enn for aldersgruppen 6 10 Bruk minst en tredjedel av treningen på spillformer hver eneste gang Benytt få spillere på hvert lag slik at alle får mange involveringer Det må lages mange mål i løpet av ei trening Alle må være med på å vinne og tape Gi mye ros under hele treningen Bruk mer tid på å forklare øvelsene, la gjerne de som utfører øvelsen riktig få vise øvelsen for de andre Organisering av treningsøkten: Anbefalt treningsmengde pr. uke er 2 ganger med varighet på min. Det er anbefalt å dele økta slik: Ca min. oppvarming Ca 20 min. med individuelle og relasjonelle øvelser Ca 30 min. med smålagsspill Ca 10 min. med uttøyning og informasjon. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 8 av 16

9 5.3. Individuell ferdighetsutvikling: Siden dette er gullalderen for teknisk påvirkning finnes det mange øvelser man kan benytte for denne aldersgruppen: Føring, finting, dribling, vending Føring: Innerside, ytterside, vrist og såle Finter: Pasningsfinte, skuddfinte, kroppsfinte, overstegsfinte og egne finter Vending: Innerside, utside, såle, cruyff, overstegsvending Pasning, mottak / medtak Pasning: Kort pasning og lang pasning (halvtliggende vristspark) Mottak/medtak: Innerside, ytterside, vrist, lår, bryst og hode Møte ball og skjerme ballen fra motstander Skudd, avslutning på mål Skudd: loddrett vristspark, halvtliggende vristspark, plassering og dødball Alle som har lyst skal få prøve seg på NFF s ferdighetsmerke for barn Relasjonell ferdighetsutvikling: I hovedtrekk er vi opptatt av 1. angripers utvikling. Utvikling av 1. forsvarsrollen vurderes mindre viktig på dette alderstrinnet, men det man bør komme inn på er press på ballfører. For denne aldersgruppen må man gjerne oppfordre spillerne til å drible og være kreative med ball uten til enhver tid å spille ballen fra seg. Noe man bør trene på i denne aldersgruppen er å skaffe seg 2 mot 1 situasjoner. Det skaper man ved å: Gjøre seg spillbar, f.eks. komme seg ut av pasningsskygge Veggspill Overlapp. Man bør også begynne å trene på taktiske valg for ballfører, det vil si: Ulike pasningsalternativer Enkle pasninger som er lett å ta i mot Pasning eller pasningsfinte Mottak/medtak i forhold til neste valg Strukturell ferdighetsutvikling: Spilldelen bør inneholde mye spill 2:2, 3:3, 4:4 med store mål slik at det lages mange mål. Benytt mye smålagsspill for denne aldersgruppen. Da får alle sammen mange berøringer av ball. Finnes eget hefte om smålagsspill for barnefotballen. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 9 av 16

10 6. Fotballopplæring, år (ungdomsfotball) 6.1. Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Generelle utviklingstrekk for alderen: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling Enkelte har kraftig lengdevekst Motorikken i god utvikling Konsentrasjonsevne i god utvikling Mange er psykisk labile Kreativiteten i god utvikling Ærgjerrig og lærenemme Holdninger dannes lett Spillerne er meget rettferdighetsbeviste Stor variasjon i prestasjonsevne og humør. Holdepunkter for opplæringen: Noe spesiell styrketrening De kan gis taktiske retningslinjer Gi dem frihet til taktiske retningslinjer Vektlegg sterk holdninger til trening og kamp Organisering av treningsøkten: Anbefalt treningsmengde er 2 3 treninger i uka på 90 min. Det er anbefalt å dele økta slik: Ca min. oppvarming Ca 20 min. med individuelle og relasjonelle øvelser Ca 45 min. med spilløvelser Ca 10 min. med uttøyning og informasjon. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 10 av 16

11 6.3. Individuell ferdighetsutvikling: Evnen til konsentrasjon blir stadig bedre i denne alderen. De fleste kan rettledes i tekniske og taktiske oppgaver i trening og kamp. Man må i denne alderen ta hensyn til variable prestasjoner og oppfordre spillerne til å trene mye gjentakelser på tekniske øvelser. Individuell trening: Føring gjøres med Innerside, ytterside, vrist eller såle Finte gjøres som overstegsfinte, kroppsfinte, pasningsfinte eller skuddfinte Vending gjøres med innside, utside, såle, cruyff eller oversteg Dribling gjøres med momentene i føring, finte og vending Pasningstekniker som kan benyttes er innerside, ytterside, chip og halvtliggende vristspark Mottak/medtak gjøres med innerside, ytterside, vrist, lår, bryst og hode Skudd gjøres med loddrett vristspark, halvtliggende vristspark og plassering Heading utføres stående, hoppende eller stupende Avslutning gjøres med skuddteknikker, heading, chip, plassering, skruball, volley og dødball. Spesielt i denne aldersgruppen: Stor forskjell med hensyn på vekst og utvikling. Klar sammenheng mellom muskelstyrke og koordinasjon. Motorikken er i fin utvikling. Kan være et gunstig tidspunkt for noe spesiell styrketrening. o Bør ikke benytte vekter, men egen vekt eller partner som belastning. Kreativiteten til spillerne blir stadig bedre denne perioden. Spillerne må derfor i utgangspunktet gis tillit til spillernes evner og gis frihet til å handle slik de mener er riktig. Ta spillerne med i råd på forberedelser inn mot kamp og på trening. La spillere få prøve ulike plasser, slik at de behersker ulike roller på banen. Oppmuntre spillere som er kreative. Man kan instruere spillerne og oppmuntre spillerne til å ta ansvar i forskjellige spillsituasjoner. ansvar for press Sikring Markering Komme på forsvarssiden Gjenerobre ball Følge motstander Gi støtte til ballfører Avslutte angrep Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 11 av 16

12 6.4. Relasjonell ferdighetsutvikling: I tillegg til 1. angripers utvikling må man for denne aldersgruppen også trene på utvikling av 1. forsvarsrollen. 1.forsvarsrollen handler om at spiller nærmest ballfører går i press, da må lagkamerater dekke rom og ta ut sikring. 1. forsvarsrollen handler også om å markere og ta ut motstander på dødball. Bør også trene på taktiske valg for ballfører: Ulike pasningsalternativer (1. 2. og 3. bevegelse, kort eller lang pasning) Enkle pasninger som er lett å ta i mot Mottak/medtak i forhold til neste valg. Man må også begynne å trene på taktiske valg for medspiller uten ball: Gjøre seg spillbar, f.eks. komme seg ut av pasningsskygge Ta ut dybde i banen slik at man kan vende spillet Bevege seg inn i rom som andre har skapt Flytte etter laget når man er i angrep 6.5. Strukturell ferdighetsutvikling: Spillformer som benyttes i denne aldersgruppen er: Smålagsspill, 7 mot 7 inkl. keeper 11 mot 11 inkl. keeper. Antall personer på trening vil variere slik at man kan gjøre tilpasninger i spilleøvelsene etter antallet spillere. Det er viktig å benytte spilløvelser som gir mest mulig ballberøringer for alle i størst mulig grad. Spillerne øver på pasning, mottak, medtak, bevegelse, posisjonering, orientering før ballmottak og å spille seg ut av tette situasjoner. Det bør legges opp til øvelser som trener opp kommunikasjon, man prater til hverandre om at man kan vende opp, mann i rygg, varsler man ønsker ball osv. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 12 av 16

13 7. Fotballopplæring, år (ungdomsfotball) 7.1. Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Generelle utviklingstrekk for alderen: Ekstrem vekstperiode Guttene utvikler større muskelstyrke enn jentene Koordinasjonsevnen i fin utvikling Sterk vekst av kretsløpsorganene Meget varierende opptreden Kreativiteten i kraftig utvikling Sterk sosialt behov. Holdepunkter for opplæringen: Prioritere ferdigheter og teknikk Utholdenhet i form av spilløvelser Spill med krav til taktisk tenking Drep ikke kreative spillere Gjør nytte av spillernes sterke sosiale behov Påvirk spillernes holdning til eget ansvar for idrettslig utvikling Organisering av treningsøkten: Anbefalt treningsmengde er 2 4 treninger i uka ut fra ambisjonsnivå på spillerne. Det er å anbefale at man starter med oppvarming, tar en øvelse eller to før man spiller til slutt. Viktig at man ser igjen det man øvde på i øvelsessekvensen i spilldelen. Man må variere intensiviteten på treningene. Jo færre spillere på hvert lag, jo høyere intensivitet. 2 treninger pr uke = bør ha 1 trening med høy intensitet og 1 trening med middels/lav intensitet. 3 treninger pr uke = bør ha 1 trening med høy intensitet og 2 treninger med middels/lav intensitet. 3 treninger pr uke = bør ha 2 treninger med høy intensitet og 2 treninger med middels/lav intensitet. Laget bør ha minst en trening med en eller annen form for smålagsspill da dette vil gi mange ballberøringer og innvolveringer for alle spillerne. Man bør også ha en trening i blant der fokuset er formasjon og struktur i forsvar og/eller angrepsspillet Individuell ferdighetsutvikling: I den individuelle delen må man prioritere føring, finting, dribling, vending, pasning, mottak, medtak, skudd, heading og avslutning på mål. Føring gjøres med Innerside, ytterside, vrist eller såle. Finte gjøres som overstegsfinte, kroppsfinte, pasningsfinte eller skuddfinte. Vending gjøres med innside, utside, såle, Cruyff eller oversteg. Dribling gjøres med momentene i føring, finte og vending. Pasningstekniker som kan benyttes er innerside, ytterside, chip og halvtliggende vristspark. Mottak/medtak gjøres med innerside, ytterside, vrist, lår, bryst og hode. Skudd gjøres med loddrett vristspark, halvtliggende vristspark og plassering. Heading utføres stående, hoppende eller stupende. Avslutning gjøres med skuddteknikker, heading, chip, plassering, skruball, volley og dødball. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 13 av 16

14 7.4. Relasjonell ferdighetsutvikling: Gjennom å kombinere det man har lært av tekniske ferdigheter tidligere og det man lærer ferdighetsmessige vil man kunne løse de fleste situasjoner på en fotballbane. Taktiske ferdigheter handler om: Plassering for mottak av ball Enkle pasninger som er lett å ta imot Taktiske valg i forhold til riktig bruk av teknikk i riktig situasjon Bevegelse uten ball Dybde i spillet Overlapp Veggspill Samhandling 1. bevegelse, 2. bevegelse, 3. bevegelse Press på ballfører Avstand til motstander Ta av press Evne til å lese situasjoner i motstanderen sitt spill I fotball skiller man mellom 3 større situasjoner, med en angrepsdel og en forsvarsdel: Avslutning på mål Redning Skape avslutningsmuligheter Beskytte og avskjerme målet Bygge opp angrep Forstyrre og hindre angrepsoppbygging Strukturell ferdighetsutvikling: Når det gjelder spilløvelser så må man skille mellom spilløvelser der man skal benytte ulike typer teknikk, taktikk, intensitet og om det er med eller uten avslutninger på mål. Spillformer som benyttes i denne aldersgruppen er: Smålagsspill, 7 mot 7 inkl. keeper 11 mot 11 inkl. keeper. Antall personer på trening vil variere slik at man kan gjøre tilpasninger i spilleøvelsene etter antallet spillere. Det er viktig å benytte spilløvelser som gir mest mulig ballberøringer for alle i størst mulig grad. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 14 av 16

15 8. Fotballopplæring, år (ungdomsfotball) 8.1. Generelle utviklingstrekk og holdepunkter for opplæringen Generelle utviklingstrekk for alderen: Guttene utvikler en større aerob arbeidskapasitet enn jentene fram til 25 års alder Muskelstyrke øker med økende alder, men jentene får en noe mindre økning i muskelstyrke Dette er perioden fram til fullstendig biologisk modenhet (18 20 år) Skjellet er under utvikling fram til ca 20 år Nervesystemet er under utvikling fram til årsalderen Etablerer ny identitet Forandringer i personlighet Perioden for å tilegne seg sosialt ansvarsfull atferd Sterke følelser og reaksjoner. Holdepunkter for opplæringen: Fortsatt ferdighetsutvikling både individuelt og i samhandling Differensiere trenings og kamptilbudet etter spillernes motiv og ønsker La spillerne få delta i planlegging av trenings og kampsesong. Sette krav til prestasjonsforbedringer til de spillerne som søker å nærme seg toppfotballen Organisering av treningsøkten: Anbefalt treningsmengde er 2 4 treninger i uka ut fra ambisjonsnivå på spillerne. For denne aldersgruppen bør taktiske ferdigheter og spilleforståelse vektlegges høyest. Spillerne i denne alderen krever stor variasjon i treningsopplegg og høyt fokus på detaljferdigheter inn mot kamp. Nå får ofte hver enkelt spiller i laget en egen rolle både sosialt og ferdighetsmessig. Man presterer gjerne bedre på en plass på banen, men det er ingenting i veien for at spillere kan variere posisjon. For denne aldersgruppen kan man kan i tillegg til en vanlig trening med oppvarming, et par øvelser og spilling legge inn et kvarter etter treningen der man trener styrke og utholdenhet. Dette avhenger av hvor stor belastningen har vært på treningen og hvor mye aktivitet det har vært på spillerne siste uka. Er det noen som har trent mye mer enn de andre siste uka kan de slippe å være med på dette. Man må variere intensiviteten på treningene. Jo færre spillere på hvert lag, jo høyere intensivitet. 2 treninger pr uke = bør ha 1 trening med høy intensitet og 1 trening med middels/lav intensitet. 3 treninger pr uke = bør ha 1 trening med høy intensitet og 2 treninger med middels/lav intensitet. 3 treninger pr uke = bør ha 2 treninger med høy intensitet og 2 treninger med middels/lav intensitet. Laget bør ha minst en trening med en eller annen form for smålagsspill da dette vil gi mange ballberøringer og innvolveringer for alle spillerne. Man bør også ha en trening i blant der fokuset er formasjon og struktur i forsvar og/eller angrepsspillet. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 15 av 16

16 8.3. Individuell ferdighetsutvikling: Vedlikehold av individuelle ferdigheter og terping på det som må forbedres blir en del av ferdighetsutviklingen for denne aldersgruppen. Treneren må vurdere hva som trengs å trene på. For de som har ambisjoner om å bli toppklubbspillere, eller ønsker ekstra trening utenom fellestreningene, må man gjennomføre egentrening. Hvis treneren velger å flytte deler av utholdenhet og styrketreningen ut av fellestreningen, må spillerne ta ansvar å utføre dette utenfor fellestreningene. f.eks. på treningsstudio eller som løpetrening ute. Man kan også gjennomføre egentrening på teknikk, f. eks. avslutningsteknikk, føring, finting, dribling, vending, pasning, mottak og medtak. Terping på teknikk er det som skal til hvis man skal bli en toppklubbspiller Relasjonell ferdighetsutvikling: Det er høyt fokus på å ta de mest riktige valgene både defensivt og offensivt. Begrep som bredde og dybde i spillet blir terpet mye på under treningene. Det er større krav til arbeidskapasitet og det å holde lagdelene komprimerte. Stenge rom og skape rom er også viktige momenter. Hurtig omstilling fra forsvar til angrep og angrep til forsvar må trenes på Strukturell ferdighetsutvikling: Når det gjelder spilløvelser så må man skille mellom spilløvelser der man skal benytte ulike typer teknikk, taktikk, intensitet og om det er med eller uten avslutninger på mål. Spillformer som benyttes i denne aldersgruppen er: Smålagsspill, 7 mot 7 inkl. keeper 11 mot 11 inkl. keeper. Antall personer på trening vil variere slik at man kan gjøre tilpasninger i spilleøvelsene etter antallet spillere. Det er viktig å benytte spilløvelser som gir mest mulig ballberøringer for alle i størst mulig grad. Utarbeidet av: Sportslig Utvalg i Fotballavdelingen i Byneset Idrettslag Side 16 av 16

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball SPO RTSPLAN FOR Dikemark IF Fotball 2011 1. Innledning Dikemark IF Fotball består av en ungdomsgruppe og en seniorgruppe med totalt ca. 600 medlemmer. Ungdomsgruppa består i dag av medlemmer mellom 7 og

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Sportsplan IL Holeværingen Fotball

Sportsplan IL Holeværingen Fotball IL HOLEVÆRINGEN FOTBALL - Idrettsglede for alle - Sportsplan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1.Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen

Detaljer

SPORTSPLAN - Treningsprinsipper Versjon August 2017

SPORTSPLAN - Treningsprinsipper Versjon August 2017 3.15 TRENINGSPRINSIPPER GRUNNPRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV ALL AKTIVITET I REGI AV BORGEN IL: 1. Det skal være gøy!!! 2. Spillerne skal ha så mye ballkontakt som mulig. 3. Spillerne skal gis utfordringer

Detaljer

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010

SØRE NESET IDRETTSLAG. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. Sportsplan 01.10.2010 hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc SØRE NESET IDRETTSLAG vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai 2007 1 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier 2 2.1 Klubbnivå 2 2.2

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. - side 1 av 7 Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Valg av oppvarmingsøvelser Det er stort sett ikke satt opp oppvarmingsøvelser til de ulike øktene under. I stedet vises

Detaljer

Raumnes & Årnes fotball. Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år

Raumnes & Årnes fotball. Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år Raumnes & Årnes fotball Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år 2 Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med den blå tråden?...3 6 - åringer..4 7-8 åringer.6 9-10 åringer...9 11-12 åringer..13

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Sportsplan. Skade fotball

Sportsplan. Skade fotball Sportsplan Skade fotball I boka Soga om Skade gjennom 100 år kan vi lese at fotballen i Skade startet opp i 1918. Åra rundt 1950 og framover var sterke år for A-laget. I sesongen 1951-1952 vinner de 2.

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 1, 2, 3 og 4. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Alder: 11-12 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 60 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7.

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7. Innholdsfortegnelse: Innledning s 2 Visjon og vedier s 3 Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s 5 6-7 år s 6 8-10 år s 7 11-12 år s 7 13-14 år s 8 15-16 år s 10 17-19 år s 11 Avslutning s 13

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 7er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min.

Alder: år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Alder: 13-17 år Antall treninger per uke: 2 Treningslengde: 90 min. Hvilke pakker trenger jeg? Øvelsene i denne treningsplanen er hentet fra Trenerkort 2, 3, 4, 5 og 6. Mer detaljerte instruksjonsmomenter

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Øktnummer Uke Fysisk Mentalt Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Ballkonttroll Ballkonttroll Pasning - mottak/medtak Avslutninger Forsvars

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011 SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Visjon... 4 2.0. Ambisjon... 4 3.0. Sportslige hovedmål... 4 3.1. Sportslige delmål... 4 4.0. Definisjoner...

Detaljer

Trenerhåndbok J11 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J11 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J11 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball

Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslig Plan Fossum Fotball 5er fotball Sportslige mål Gi tilbud om om å spille og lære i et godt miljø Skape interesse for fotballspillet og la spillerne realisere sine mål Skape et miljø preget av

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige.

Barna må tidligst mulig lære seg hva begrepet 1.TOUCH innebærer og at fotball er ett lagspill hvor alle er like viktige. TRENINGSPRINSIPPER SIF SPILLERE 6-16 ÅR 1.Målsetting: Få frem spillere som er i stand til å spille ballbesittende kortpasningsfotball. Dette virker som et ambisiøst mål,men med NOK og RIKTIGE touch på

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR

HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR HÅNDBOK BARNEFOTBALL 5-12 ÅR 1 4 BARNEFOTBALL 5-12 ÅR Retningslinjer for barnefotballen i IL Express fotball Trening barnefotball i IL Express fotball Rammer ved overgang fra 7èr til 11èr fotball Håndbok

Detaljer

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Dokumentansvarlig: Styret i Hessa Idrettslag Planansvarlig: Leif Terje Slinning leder Hessa Idrettslag Denne planen gjelder fra: 15. mars 2012 1 Innledning Hessa Idrettslag

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Foreldremøte. Sesongen Velkommen! Velkommen 1

Foreldremøte. Sesongen Velkommen! Velkommen 1 Foreldremøte Sesongen 2010 08.04.10 Velkommen! Velkommen 1 Agenda 1. Organisering av fotballavdelingen i TRY 2. Holdninger og retningslinjer 3. Ferdighetsstigen 4. Aktivitetslederkurs Trener 1/ Barnefotball

Detaljer

Utviklingsplan 6-16 år

Utviklingsplan 6-16 år 2011 - Hvordan skape fremtidens Blindheimspiller SOH BILFOT 2011 - Utviklingsplan 6-16 år Overordnede utviklingsområder: Spill fotball, ikke spark. 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Pasningskvalitet

Detaljer

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo.

READY BANDY SPORTSPLAN. 1e1d3b KONTAKT. Ready Bandy Stasjonsveien Oslo. READY BANDY SPORTSPLAN 1e1d3b KONTAKT Ready Bandy Stasjonsveien 24 0773 Oslo patrik@ready.no malin@ready.no nicklas@ready.no www.ready.no/bandy HVA ER READY BANDY? Alle som er aktiv i Ready bandy som spiller,

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Vind Idrettslag. Sportsplan Fotball Utviklingsplaner

Vind Idrettslag. Sportsplan Fotball Utviklingsplaner Vind Idrettslag Sportsplan Fotball Utviklingsplaner Versjon Årstall Godkjent Sign 1.0 2010 2010 2.0 Mai - desember 2015 2016 Rune Sørmo (sign) 3.0 Oktober 2018 2019 Eivind Merok (sign) Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

Startøvelser / Ballkontroll

Startøvelser / Ballkontroll Øvelsesbank LYN FOTBALL Startøvelser / Ballkontroll Startøvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. Her er målet flest mulig kvalitetstouch med ball med ulik vanskelighetsgrad,

Detaljer

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP

LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP LØRENSKOG IDRETTSFORENING AKADEMIET - PRINSIPPER I TRENING OG KAMP TRENINGSMILJØ FOKUS Resultat - Prestasjon Fokus på å vinne Et miljø, hvor å vinne betyr å slå de andre Spillerne blir sammenlignet med

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

Øvelser for November og Desember

Øvelser for November og Desember Øvelser for November og Desember Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

TEKNIKKTRENING ØVELSER

TEKNIKKTRENING ØVELSER Strindheim Fotball Yngres Avdeling TEKNIKKTRENING ØVELSER Aldersgruppen 11-12 år NB! Dokumentet er under arbeid. Juni 2012. UTKAST INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...2 FORUTSETNINGER FOR TRENINGSARBEIDET...3

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Trenerhåndbok J12 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J12 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J12 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen Hospitering 2 3 3 4 4 4 5 Viktige

Detaljer

BARNEFOTBALLEN. Kjennetegn på spillere i ulike aldre åringer

BARNEFOTBALLEN. Kjennetegn på spillere i ulike aldre åringer BARNEFOTBALLEN Kjennetegn på spillere i ulike aldre. Når vi skal legge opp en trening i Vestbyen er det viktig å vite at barn ikke er «minivoksne». Fysiske, kognitive og sosiale ressurser er forskjellig

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom

1. og 2.angriper Forberedelsesfasen (2A) styrende for den påfølgende 1A involvering handling og valg. -Mot prioriterte rom Individuelt - Hensikten med oversikten over 1A-2A og 1F-2F-3F listen er å gi en oversikt over ferdigheter spillere bør beherske. - På grunn av ulikhetene i typer fotballspillere, deres interesse og dere

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 10 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og

Detaljer

Øvelser for September og Oktober

Øvelser for September og Oktober Øvelser for September og Oktober Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3.

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. Øvelse 1. Avslutning 7 til 30 år 1 2 Innlegg Vegg Vegg 4 1 2 3 1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. 2. Gruppe 4. Spiller fører mot dødlinje slår

Detaljer

4.2 Eksempel på praktisk tilrettelegging for ferdighetsutvikling for keepere.

4.2 Eksempel på praktisk tilrettelegging for ferdighetsutvikling for keepere. 4.2 Eksempel på praktisk tilrettelegging for ferdighetsutvikling for keepere. I utgangspunktet kunne vi sette en utviklingsstige i forhold til alder, men i praksis er det ikke slik at alle som blir keepere

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 2011. viktigste er at sportsplanen er er tuftet på de ideer som finnes innad i CSK.

SPORTSLIG PLAN 2011. viktigste er at sportsplanen er er tuftet på de ideer som finnes innad i CSK. SPORTSLIG PLAN 2011 CSK vil at utviklingen av klubben og dens aktiviteter skal være målstyrt. Derfor har vi i CSK revidert vår sportsplan. Denne er grunnlaget for all vår sportslige aktivitet og alle i

Detaljer

Treningsøkt 1, Organisering

Treningsøkt 1, Organisering Treningsøkt 1, 2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første øvelsene

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Øvelsesbank Barnefotball FK Mandalskameratene

Øvelsesbank Barnefotball FK Mandalskameratene Innledning Øvelsesbank Barnefotball FK Mandalskameratene Denne øvelsesbanken er ment som et verktøy for trenere i MKs barnefotballavdeling. Barnefotball inkluderer aldersgruppene fra 6 tom 12 år (miniavdeling

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer

Tid Aktivitet Øvelser Trenerinfo Ca 10 min Forberedelse Trenerne kommer ca 10 minutter før trening, slik at alt er forberedt og vi kan begynne kl 6.

Tid Aktivitet Øvelser Trenerinfo Ca 10 min Forberedelse Trenerne kommer ca 10 minutter før trening, slik at alt er forberedt og vi kan begynne kl 6. Navn: Astor fotball 999 Sted: Astor FKs kunstgressbane Dato: 3. februar 008 Tid: 830-930(45) Utstyr: Fotballer, mål, vester Mål: Hovedfokus pasninger og rom DE FIRE FUNKSJONSKATEGORIENE:. Aktiviteter med

Detaljer

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen

MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR. Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen MED SPILLETS IDÉ I SPILL OG KAMPDIMENSJONEN MOT 8 ÅR Gard Holme, Igor Aase og Øyvind Larsen Hvordan ta med seg spillets idé i treninga og kampen? Alle kjenner igjen fortvilelsen over «klyngespill» og et

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Treningsøkt 2/2017 G2006

Treningsøkt 2/2017 G2006 Treningsøkt 2/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Spill-øvelser. Spill er vårt viktigste verktøy fordi:

Spill-øvelser. Spill er vårt viktigste verktøy fordi: Øvelsesbank LYN FOTBALL Spill-øvelser I barnefotballen bør størsteparten av spill gjøres gjennom smålagsspill, og smålagsspill bør utgjøre hoveddelen av hver økt. Spill-øvelser bør gjøres for: - Å få mange

Detaljer

Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb

Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb Sportsplan TFK Innhold Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 Pkt 5 Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8 Pkt 9 Klubbens visjon og verdigrunnlag Lokale/interne forhold Rekrutteringsplan Forventninger til trenere og klubb «Tfk-spilleren»

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Treningsøkt 1/2017 G2006

Treningsøkt 1/2017 G2006 Treningsøkt 1/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018 Innledning Borgen IL har et fotballtilbud til alle gutter og jenter fra de er 5 år. De første to årene er dette i all hovedsak et rent treningstilbud. Fra 7 år blir kamper mot andre lag en del av aktiviteten.

Detaljer

SPORTSPLAN - Senior og ungdomsavdelingen Aug 2017

SPORTSPLAN - Senior og ungdomsavdelingen Aug 2017 3.13 SENIOR- OG UNGDOMSAVDELINGEN HOLDNINGER OG VERDIER Borgen IL skal tilby ungdom og voksne et godt og variert aktivitetstilbud, samtidig skal klubben være en arena for utvikling av gode og sunne holdninger.

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer