SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011"

Transkript

1 SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL 1

2 Innholdsfortegnelse 1.0. Visjon Ambisjon Sportslige hovedmål Sportslige delmål Definisjoner Hospitering Differensiering Topping Aldersgruppen år Retningslinjer Prioriteringer for denne årsklassen Treninger/kamper/turneringer Mål for opplæringen Helhet i spillet Bevisstgjøring Retningslinjer for sosial og holdningsmessig påvirkning Ambisjoner Junior Utviklingsmål Læringsmål Den fysiske påvirkningen skal skje gjennom taktisk/teknisk påvirkning Evalueringer Sesongevaluering Trenerevaluering Spillerevaluering Sportsplan for barnefotballen 6-14 år Differensiering og hospitering

3 7.2. Uttak til kamp og lån av spillere Barnefotballen 6-10 år Fokus Aldersgruppen 6-8 år Aldersgruppen 9-10 år Trening av barnefotball Organisering av treningen Treningsmomenter Læringsmomenter 9-10 år Taktikk Taktikk 6-8 å Taktikk 9-10 år Mengde Kamp Kampregler opp til divisjonsspill Mengde Kamper Fra divisjonsspill (13-14 år) Mengde Trenerrollen

4 1.0. VISJON Vi skal spille hverandre gode og levere gode fotballopplevelser! 2.0. AMBISJON Sverresborg skal gjøre det litt bedre hver dag ved å gi alle spillere utvikling SPORTSLIGE HOVEDMÅL Å bli blant Trondheims beste på spillerutvikling Å bli kjent som klubben med de gode holdningene Å tilby spillerne gode trenings- og kampfasiliteter SPORTSLIGE DELMÅL Gjennomføre tiltakene nedfelt for ungdomsfotballen i denne sportsplanen Gjennomføre tiltakene nedfelt for seniorfotballen i denne sportsplanen 4.0. DEFINISJONER Det er viktig å være tydelig på hva noen begreper/stillinger som brukes i sportsplanen betyr: 4.1. HOSPITERING Med hospitering forstår vi at hver enkelt spiller får mulighet til både å trene og spille kamper på et høyere nivå enn hva vedkommende i utgangspunktet tilhører. Denne vekselvirkningen mellom det å få lov til å være god på et nivå og det å få noe å strekke seg etter på et høyere nivå er veldig sentralt i spillerens utvikling. Mestring + Utfordring = Utvikling Det å finne en tilpasset arena i forhold til ferdigheter og mestring (flytsonemodell) er særdeles viktig dersom vi skal makte å oppfylle de målsettinger som er satt i Sverresborg Fotball. Et slikt hospiteringssystem setter store krav til trenere, og samarbeidet trenere imellom. Dette skal vi bruke tid på og prioritere slik at vi tilbyr våre spillere et optimalt utviklingsmiljø. En generell hospiteringsplan skal avtales trenere imellom innen utgangen av februar hver sesong. Hvorvidt man ønsker hospitering en fast dag i uken eller fast hospitering over en lengre periode avgjøres av trenere i samråd med aktuelle spillere og foreldre. Når det gjelder hospitering i kamper skal hensynet til spillernes totalbelastning ivaretas slik at man ikke opplever utbrenthet i ung alder. Trenerkoordinator/spillerutvikler skal involveres i alle hospiteringsavtaler og skal være et naturlig tema på trener- og foreldremøter. 4

5 4.2. DIFFERENSIERING Med differensiering menes at aktivitetene tilpasses på en slik måte at mestringsfølelsen blir størst mulig. Differensiering betyr å legge forholdene til rette for de forskjellige spillerne i klubben og innenfor hvert enkelt lag. Konkret betyr det at man for lag innen barnefotballen bl.a. kan praktisere differensiering ved inndeling av grupper på trening slik at flest mulig føler mestring og oppnår fremgang. En spiller med lav fotballmessig ferdighet får liten framgang ved å stadig spille mot spillere med langt bedre ferdigheter TOPPING Dette gjelder i kamp og går rett og slett på at en gir noen mer spilletid enn andre. Ved overgang til ungdomsfotball øker ofte ønsket om å bruke de beste til enhver tid i kampsituasjon. Det er naturlig at de beste og ikke minst de som trener mest får mye spilletid. Økt spilletid for de beste må ikke gå på bekostning av tilbud til alle som ønsker det. Topping betyr at Sverresborg Fotball legger opp til en gradvis topping av lagene i Ungdomsfotballen. Fra fylte 15 år vil det være naturlig (om det er nok spillere) i større grad toppe våre lag dvs. at det tas ut et 1. lag og et 2.lag."). I toppfotballen (16+) toppes lagene. Kontinuerlig dialog mellom trenere/spillere og foreldre (gjennom foreldremøter) vil bidra til økt forståelse og samhold. Dersom klubben får til å implementere (systematisering og forståelse) differensiering og hospitering vil en unngå misforståelser rundt begrepet topping ALDERSGRUPPEN ÅR Nå er de fleste guttene "pubbiser" i sterk vekst, og nå vokser de som regel i fra jentene i fysisk styrke. Motorikken og koordinasjon fortsatt i jevn utvikling, selv om enkelte kan virke klossete. Kondisjonstrening er bra i rett sammenheng. Langsiktig vil man fortsatt tjene på å prioritere teknikktrening, nå også med grunnleggende taktiske ferdigheter for øyet, prioritert fremfor kondisjon. Økt utholdenhet kommer best igjennom økt antall spilleøvelser/økter med høy intensitet. Ungdommene svinger ofte i humør i denne alderen. Noen ganger er de veldig unge med behov for tett veiledning og trøst, mens andre ganger opptrer de som selvstendige voksne. Det vil være bra med variasjon og høy intensitet i øvelser. Spilleforståelse og mye jobbing med fragmenterte spillsituasjoner satt inn i helhetlig sammenheng kan være bra, for eksempel angrepsspill, gjerne fra 2-6 spillere, med ulike konkrete oppgaver for den enkelte. Kreative og kritiske ungdommer må heller ikke oppfattes som en trussel mot trenerens autoritet, selv om treneren fortsatt og alltid skal være overordnet sjef. Også i denne perioden er medbestemmelse viktig, og treningsoppmøte, veiledningsvillighet, holdning, ferdighet og innsats bør og telle ved spilleruttak. Alle må få rettferdig spilletid, og begynne minst en kamp i løpet av sesongen. På dette nivået skal det stilles høye krav til egen innsats, både med tanke på egenutvikling, treningsinnsats (trene - ikke bli trent), holdninger, fremtidig potensial, frammøte til kamper etc. 5

6 5.1. RETNINGSLINJER De 16 beste på 1. laget De beste på 2. laget må ha muligheten til å nå 1. laget Viktig at klubben også har breddeholdninger i denne årsklassen Spillere bør delta i eldre aldersgruppe om dette er naturlig og spilleren selv ønsker det. Dette vil være litt avhengig av hvor mange spillere vi til enhver tid har i klubben. Antallet spillere på 1. lagene kan variere fra år til år, men det må strebes etter å unngå at forskjellen i ferdigheter ikke blir for stor i treningsgruppen. Det stilles høye krav til innsats, motivasjon og ferdigheter. Trener skal til enhver tid kunne skyve spillere, som ikke får tilstrekkelig spilletid på 1. laget, ned til 2. laget. Spillere som flyttes ned til 2. laget for enkelte kamper, skal starte kampen på dette laget. Ved opp og/eller nedflytting av spillere til andre lag kreves det at spillerne møter. De beste på 2. laget må ha muligheten til å nå 1. laget Det skal tilrettelegges for at enkeltspillere som har nødvendig vilje kan utvikle seg til et høyest mulig nivå. Spillere på 1.laget som ikke innfrir klubbens krav til kvalitet og holdninger kan flyttes ned på et lavere rangert lag selv om de ferdighetsmessig hører hjemme på 1. laget PRIORITERINGER FOR DENNE ÅRSKLASSEN Utvikle helheten i spillernes teknisk taktiske skolering Mer kamplik trening 5.3. TRENINGER/KAMPER/TURNERINGER 1.laget: trening 4-5 ganger pr. uke + kamp og 3 turneringer pr. år 2.laget: trening 2-3 ganger pr. uke + kamp og inntil 3 turneringer pr. år 3. og 4.lag: skal ivareta breddeperspektivet, trening 1-2 ganger pr. uke + kamp og inntil 3 turneringer pr. år 5.4. MÅL FOR OPPLÆRINGEN I denne aldersgruppen stilles det større krav til kvalitet i utførelsen av temaer/ferdigheter som: 6

7 pasningskvalitet - korte og lange pasninger mottak gjenlegging retningsbestemt mottak dribling mottak - vending pasning skudd veggspill overlapping ballovertakelse innlegg - bevegelse foran mål skudd headinger treningskultur prestasjonskultur 5.5. HELHET I SPILLET Det blir viktig å trene mer i kampsituasjoner enn tidligere, slik at spillerne ser helheten i det som gjøres. Det betyr at en oftere spiller større grupper mot hverandre (opp til 11 mot 11). Spillerne må gjenkjenne situasjonene og problemene i kamp. Sentrale mål for opplæringen blir å kunne organisere deltakerne i øvinger og spill i mindre og større grupper, for å videreutvikle forståelsen og evnen til å benytte seg effektivt av de mest sentrale ferdighetsmessige og taktiske retningslinjer for god fotball BEVISSTGJØRING Konkret vil målet inneholde bevisstgjøring av momenter og rettledning innenfor følgende temaområder: 1. oppbygging av angrep 2. skape muligheter for avslutninger 3. avslutninger 4. forsvarsspill I tillegg bør spillerne få kjennskap til begreper som f.eks. intervalltrening, aerob trening og anaerob trening. I denne aldersgruppen må spillerne motiveres til å drive fysisk egentrening utenom fellestreningene, slik at en slipper å bruke tiden på fellestreningene til spesiell utholdenhetstrening. 7

8 5.7. RETNINGSLINJER FOR SOSIAL OG HOLDNINGSMESSIG PÅVIRKNING Bevisstgjøre spillerne i sitt forhold til fotballen m.h.t.: I hvilken grad ønsker de å satse på aktiv fotball? Hvilke utfordringer kan de møte utenom den aktive fotballen? Hvilke holdninger skal fotballen og den enkelte ha til sosiale fenomener som mobbing og rus i tillegg til eksemplarisk holdning på og utenfor fotballbanen? 5.8. AMBISJONER På dette alderstrinnet er det mange spillere som har store ambisjoner. Disse går i retning av å komme fortest mulig på A-laget, å komme på landslaget eller sågar å bli profesjonell. Problemet ligger ofte i at spillerne har et lite bevisst forhold til hva som kreves for å nå slike mål. Her må trenerne være veiledere. Det må være realisme til målsettingene og tilbakemeldinger fra lederne JUNIOR 1. laget til Junior skal være et prioritert lag i klubben. Laget er primær leverandør til Sverresborg Fotballs A-lag, og det må sees på som en del av Sverresborg Fotballs framtidige spillerstall. Målet skal være å skape gode spillere av ungdommer fra egne rekker gjennom god spillerutvikling (ferdigheter og holdninger). For de beste spillerne skal det etableres utviklingsplaner (basert på rolle og ferdighet) med opplæringsmål og aktiviteter. Det skal etableres utviklingsmål for hver enkelt spiller (antall spillere med spesifikke utviklingsmål avklares av trener og SU) ut ifra rolle og ferdigheter. Sverresborg Fotball skal også gi et godt tilbud til de som vil bruke mindre tid på fotballspill. De spillerne som ikke får spille på 1. laget spiller for 2./3. laget. Junior 2 skal bestå av unge lovende spillere (som enda ikke er klar for 1. laget) + de som fortsatt vil spille på dette nivået UTVIKLINGSMÅL - Gjennom god spillerutvikling (ferdigheter og holdninger) skal en skape de beste spillere av ungdommer fra egne rekker - Individuelle utviklingsmål for hver enkelt spiller ut ifra rolle og ferdigheter 6.2. LÆRINGSMÅL Det skal være høyest prioritet på taktisk/teknisk påvirkning. 8

9 Sosial/holdningsmessig påvirkning skjer kontinuerlig gjennom den daglige påvirkningen ovenfor våre spillere og prioriteres således høyt. Det betyr at det skal være en større grad av prestasjonsholdninger på dette nivået. Det sosiale holdningsmessige har hatt høyt fokus tidligere i karrieren DEN FYSISKE PÅVIRKNINGEN SKAL SKJE GJENNOM TAKTISK/TEKNISK PÅVIRKNING => det skal brukes minimalt av tid av fellestreningene til spesifikk fysisk påvirkning. Det forutsettes at man gjennom de ulike ferdighets- og spillsekvenser (intensitet, kvalitet) har god nok generell fysisk påvirkning i tillegg til individuell egentrening EVALUERINGER SESONGEVALUERING Alle trenere (Fra 11 er fotball)skal i samarbeid med SU foreta en evaluering etter avsluttet sesong. En slik evaluering skal minimum inneholde: Faktadel - antall treninger - antall kamper treningskamper, serie og turneringer - avholdte foreldremøter med hovedinnhold - sosiale samlinger med laget Vurderingsdel - kort evaluering av spillerne - Evaluering av støtteapparatet/støtte fra klubben - Hva er vektlagt treningsmessig og kampmessig - Evaluering av målene som er satt (trenerkoordinator/spillerutvikler) - Hva bør en videreutvikle neste sesong - Treningsrammeverket som er lagt (trenerkoordinator/spillerutvikler) Utdrag herifra brukes som input til hvert enkelt lags rapport til årsrapporten. Innholdet brukes i planleggingen/forbedringsarbeidet for neste sesong TRENEREVALUERING 9

10 Det skal for hver sesong gjennomføres en evaluering av trenerne på alle nivå i Sverresborg Fotball, men med spesielt fokus på ungdom og senior fotball. Dette for å utvikle hver enkelt trener, men også for å kvalitetssikre det tilbudet vi til enhver tid skal gi våre spillere. Standard evalueringsskjema skal utvikles og brukes. Trener skal vurdere seg selv og skal bli vurdert på ungdomstrinnet og i seniorfotballen. SU er ansvarlig for trenerevalueringene. Det skal også foregå en kontinuerlig oppfølging/tilbakemelding til trenere fra SU. Dette skjer gjennom observasjoner i trening og kamp, samtaler, gjennomgang av årsplaner samt bidrag fra møter i trenerforumet. Trenere bør også be spillerne(16+) og støtteapparatet generelt om tilbakemelding på den jobben man gjør SPILLEREVALUERING Spillerne evalueres opp mot treningsprogram og krav i kontraktene for de som har det. På ungdomstrinnet og i seniorfotballen evalueres spillerne kontinuerlig med tanke på utvikling. Det danner grunnlaget for vurderingen av hvilket lag (nivå) den enkelte spiller på til enhver tid SPORTSPLAN FOR BARNEFOTBALLEN 6-14 ÅR DIFFERENSIERING OG HOSPITERING Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov. Andreas Morisbak, NFF 10

11 Flytsonemodellen er godt egnet til å forstå og begrunne behovet for differensiert læring. Modellen viser sammenhengen mellom ferdigheter og utfordringer, og viser at de gode opplevelsene (flytsonen) kommer. I Sverresborg ønsker vi en differensiering og hospiteringsordning slik at vi kan tilby de beste et sportslig tilbud slik at de slipper å bytte klubb, ref. trappetrinnsmodellen, NFF. Samtidig som vi ønsker differensiering for å kunne tilby de som ikke ønsker å satse for fullt. Disse skal kunne finne sitt nivå i Sverresborg. I Sverresborg skal vi ha dynamisk differensiering. Det betyr at de med best ferdighet noen ganger må trene med de dårligste ferdigheter, samt at trener skal være observant på spillerens ferdighet. Det handler ikke om å delta på 1. eller 2. lag, men å utvikle ferdighetene over tid. Alle er like viktig for Sverresborg. I Sverresborg forståes hospitering som å delta på treninger/kamper i en aldersklasse over det nivået en aldersmessig hører hjemme. Trener på spillerens nivå har ansvaret og bestemmer når en spiller skal få hospitere opp en aldersklasse. Ovennevnte retningslinjer skal i utgangspunktet følges, men det er en åpning for at trenerne kan i tillegg bruke skjønn. Ved differensiering etter ferdigheter skal hovedtrener bruke minst 50 % av tiden på den gruppen som har minst ferdighet i fotball UTTAK TIL KAMP OG LÅN AV SPILLERE 11

12 Lån av spillere må ikke forveksles med hospitering. Lån av spillere er situasjonsbestemt og ikke en permanent ordning. I hovedregel så skal Sverresborg sine lag vinne på de premisser som hvert lag har i utgangspunktet. Ved kamp skal de ha: Lik spilletid Rullere på posisjoner Lån av spillere fra et lag til et annet gjøres når laget mangler spiller til å gjennomføre kampen. Lån må skje i henhold til reglement fra krets og forbund Lån av spillere skal alltid skje etter avtale mellom trenerne på de respektive laga BARNEFOTBALLEN 6-10 ÅR Karakteristiske trekk Jevn og harmonisk vekst Koordinasjonen utvikles sterkt Stor aktivitetstrang Kort konsentrasjonstid Selvsentrerte Idealer og forbilder står sentralt Følsom for kritikk Aggresjon rettes mot kamerater 8.1. FOKUS I de første årene er det viktig å legge vekt på å bygge et lag bestående av både unger, trenere, ledere og foreldre. I denne perioden legges et viktig grunnlag for hvordan gruppa fungerer og forholder seg til hverandre på og utenfor trening. Det er derfor viktig å få på plass regler for hvordan vi oppfører oss mot hverandre på trening, og hvilke konsekvenser det får om vi ikke overholder reglene. Dette er også en god periode for trenerne å gå på aktivitetslederkurs og aller helst trener 1 kurs. Det øker kompetansen og bevisstgjøringen og gir dermed en bedre og mer givende treningshverdag for både unger og trenere. 12

13 9.0. ALDERSGRUPPEN 6-8 ÅR Treningene skal være lekbetont med artige og varierte øvelser og med stor andel spill. Husk at små unger ikke klarer å holde konsentrasjonen lenge, og at det derfor er viktig at det ikke blir for lange sekvenser ALDERSGRUPPEN 9-10 ÅR I denne perioden gjelder det samme som for 6-8, men treningene bør etter hvert få mer strukturert innhold rent fotballmessig. Det er lurt å lage en treningsplan og å dele opp året i bolker slik at alle læringsmomenter blir gjennomgått. (se under) Siden fotball er den idretten som aktiviserer flest barn her i landet har vi også et ansvar for å bidra til barnas motoriske utvikling. Mange av ungene har ikke god nok ballkontroll til at de får stimulert den i øvelser med ball. Derfor kan det være lurt å ha korte sekvenser i uten ball som fokuserer på å utvikle spenst, hurtighet, koordinasjon og balanse TRENING AV BARNEFOTBALL Treneren skal på hver trening bygge opp under gode holdninger og klubbfølelse hos spillerne. Holdningene skal repeteres og repeteres. Dette gjelder alle aldersgrupper. Alle treningene skal foregå med følgende sekvenser: Oppvarming (helst med ball) Sekvens med teknisk trening (se nedenfor) Hurtighet- og spensttrening Stryke / koordinasjon (i hht. alder. Se nedenfor) Pasning / spilløvelser / avslutningstrening Spillsekvens ORGANISERING AV TRENINGEN Spillerne skal ikke stå i kø. Del opp i mindre grupper og helst flere forskjellige poster. Mye smålagsspill aldri flere enn 5 på hvert lag inkl keeper. Legg gjerne opp treningene i bolker på 3-4 uker, slik at ungene kjenner igjen øvelsene og opplever progresjon. 13

14 Ta utgangspunkt i læringsmomentene under tekniske ferdigheter i de forskjellige bolkene (eks. 3 uker med pasning, 3 uker med skudd osv.) TRENINGSMOMENTER Læringsmomenter 6-8 år Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading Innsidepasning Halvtliggende vristspark Innsiden av foten Utsiden av foten Med retningsforandringer Innside Utside Pasningsfinte Innsiden av foten LÆRINGSMOMENTER 9-10 ÅR Pasning og skudd Føring Vending Finte og drible Mottak/medtak Heading Innsidepasning 14

15 Halvtliggende Innsiden av foten Utsiden av foten Innside Utside Pasningsfinte Skuddfinte Innsiden av foten Retningsbestemt Stå på bakken vristspark Loddrett vristspark Bruk av begge bein Foten Undersiden av foten Med retningsforandringer Bruk av begge bein Cruyff Såle Oversteg Kroppsfinte Overstegs-finte med innsiden Ball i luften innsiden Bruk av begge Bein TAKTIKK TAKTIKK 6-8 År Fokus på laget som har ballen og at vi skal bevege oss i ledig rom for å gjøre det mulig og spille til hverandre. 15

16 Når keeper har ballen går forsvarerne ut til hver sin side for å gjøre seg spillbar TAKTIKK 9-10 ÅR Økt fokus på plassering på banen - høyre og venstre bak/høyre og venstre foran. Å orientere seg i forhold til hverandre og motspillerne Bruk av hele banen. Bevegelse uten ball hvem er det som bestemmer når og hvordan ei pasning skal slåes? 10 åringene kan lære litt om forsvarsspill og forskjellen på å takle og skjerme MENGDE Anbefaler pause i treningene fra sesongslutt (oktober) til nyttår. Dette for å stimulere til annen aktivitet på vinterstid, og for å motvirke at ungene går lei. For å gi et tilbud til de aller mest motiverte kan vi søke samarbeid på tvers av alderstrinna i denne perioden. ALDER SOMMERSESONG VINTERSESONG 6-8 år 1 trening pr uke 1 trening pr uke (inne) 9 år 1 trening + 1 frivillig pr uke 1 trening pr uke 10 år 2 treninger pr uke 1 trening pr uke KAMP I denne perioden deltar lagene i miniserien som arrangeres for Byåsen sone. I tillegg er det sosialt og artig å delta på noen turneringer. 1-2 om våren og 1-2 om høsten i tillegg til 1-2 om vinteren kan være passende antall. Differensiering på trening og flat struktur på kamp KAMPREGLER OPP TIL DIVISJONSSPILL Fokus på prestasjon ikke resultat Dele jevne lag, der spillerne kjenner hverandre Alle skal spille like mye Vi rullerer på posisjoner 16

17 Vi rullerer på keeperrollen Alle stiller med Sverresborg drakt + overtrekks drakt MENGDE ALDER SOMMERSESONG VINTERSESONG 11 år 1 trening pr uke + kamper 2 treninger pr uke 12 år 2 treninger pr uke 2-3 treninger pr uke KAMPER I denne perioden spilles det 7er fotball med egen Trondheimsserie. Det skal deles i jevne lag. Viktig å finne plasser på banen som spillerne mestrer og føler trygghet i, men også få dem til å prøve andre posisjoner. Få gruppe til å opptre som ett lag (det er laget som vinner og taper, ikke enkelt spillere) Oppfordres til prøve nye ting i kampsituasjon (tenk mulighet ikke konsekvens) Mest mulig lik spilletid i løpet av kampene FRA DIVISJONSSPILL (13-14 ÅR) Alle spillere skal ha et godt kamptilbud! Ut fra antall spillere og antall påmeldte lag kan man differensiere lag ut fra ferdighet, holdninger, treningsiver og ambisjon. Viktig at alle spillere får kamputfordringer på sitt nivå. Inndeling av spillergrupper må ikke være statiske. Spillere som er tatt ut til kamp, tilstrebes å få lik spilletid MENGDE 17

18 ALDER SOMMERSESONG VINTERSESONG 13 år 2 treninger pr uke 3 treninger pr uke 14 år 3 treninger pr uke 3 treninger pr uke TRENERROLLEN Krav til barnetrener er årlig å; - delta på kurs gjennom SU (aktivitetslederkurs) eller - delta på Courverkurs 1x pr. år arrangert av SU - gjennomgå evaluering av sportslig utvalg 18

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

SPORTSPLAN

SPORTSPLAN SPORTSPLAN 1 20.03.17 Del 1: BARNEFOTBALL Første organiserte tilbud er fotball-lek hvor man kan starte det året man fyller 5 år. Det er et tilbud på barnas premisser hvor fokus ligger på lek og fysisk

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no

SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no Utviklingsplaner Spillestil Utviklingsplanene skal hjelpe trenere/ledere i arbeidet

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13

Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Bønes IL Fotball Sportsplan 2011-13 Innhold 1. Intro... 2 2. Sportslig filosofi... 3 2.1. Differensiert tilbud... 3 2.2. Laguttak, topping og spesialisering... 3 2.3. Jente- og guttefotball... 3 2.4. Seniorfotball...

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK

Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK Trenerhåndbok J9 Lillehammer KFK BN/TS 2017 1 Innhold Lillehammer KFK Spillerutvikling i LKFK Prinsipper for Spillerutvikling Differensiering Jevnbyrdighet Flytsonemodellen 2 3 3 4 4 4 Viktige prinsipper

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball

IL VAREGG. Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball IL VAREGG JUNIORGRUPPEN Retningslinjer for trening og administrasjon av aldersbestemt fotball Utarbeidet og vedtatt av juniorstyret høsten 1999 ORGANISASJON Juniorstyret er underlagt klubbens hovedstyre

Detaljer

Vedlegg II: Presisering av prinsipper

Vedlegg II: Presisering av prinsipper Side 1 av 12 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Vedlegg II: Presisering av prinsipper A I F Foreldre Ansvar Integrering Respekt R P Positiv L Lagfølelse Allsidighet A Yte Y Side 2 av 12 Innhold Innhold...

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai 2007 1 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier 2 2.1 Klubbnivå 2 2.2

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

Fotballteori og pedagogikk

Fotballteori og pedagogikk Fotballteori og pedagogikk Innholdsfortegnelse FOTBALLTEORI... 1 Læringsteoretisk utgangspunkt/ Trenerens tilnærming til spiller og lag... 1 Aktivitetsprinsippet... 2 Spesifisitetsprinsippet... 2 Gjenkjenning

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

SPORTSPLAN. Reinen IL, fotball. 2015 til 2017

SPORTSPLAN. Reinen IL, fotball. 2015 til 2017 SPORTSPLAN Reinen IL, fotball 2015 til 2017 Versjon 1.0 av 1.juli 2015 Bjarne Woll - Vegard Berg-Johansen - Trine Langli Nilsen SPORTSLIG UTVALG 2015 INNHOLD INNLEDNING... 3 Kort om historien...3 Kort

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Dokumentansvarlig: Styret i Hessa Idrettslag Planansvarlig: Leif Terje Slinning leder Hessa Idrettslag Denne planen gjelder fra: 15. mars 2012 1 Innledning Hessa Idrettslag

Detaljer

Hospiteringsregler for GIL Fotball

Hospiteringsregler for GIL Fotball Gossen IL Hospiteringsregler for GIL Fotball Bakgrunn og regler Fotballgruppen 3/19/2010 Contents Bakgrunn... 3 Hva er hospitering?... 4 Flytsonebegrepet... 4 Flest mulig spillere i flytsonen... 5 1. Ordinær

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK

MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK MOT 2020 en mulighet for langsiktighet for MFK Melløs, 2016 2017 2018 2019-2020 Hva er Sportsplanen Moss FKs Sportsplan skal være: Et arbeidsverktøy for klubbens trenere, ledere og spillere. Den skal være

Detaljer

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0

Innhold ... 13 ... 5 ... 6 ... 8 ... 9 ... 10... 12 ... 14. Sportsplan Egge il fotball. Versjon: 1.0 S Innhold... 3... 3... 3... 3... 5... 5... 5... 5... 5... 6... 6... 6... 8... 8... 9... 9... 10... 12... 13... 14 Sportsplanen er et overordnet arbeidsverktøy for den sportslige virksomheten i klubben.

Detaljer

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart

Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart Prinsipper for ivaretakelse av både en bredde- og prestasjonskultur i Fart NFF s og NIF s prinsipper ligger i bunnen Barneidrett opp til 13 år, skal ha en sosial orientering Ungdomsidrett over 13 år, vi

Detaljer

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L.

FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg BYNESET I.L. FAGHEFTE: SMÅLAGSSPILL I BARNEFOTBALLEN (6-12 år) Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1.

Detaljer

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening.

Klubben er sjef. Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Klubben er sjef Flest mulig, lengst mulig, best mulig henger sammen. Ved å separere dem, mister verdien sin mening. Norsk fotball og BMIL har større problemer med frafallet enn rekrutteringen. Det å rekruttere

Detaljer

Barnefotball. I.L Nordlandet

Barnefotball. I.L Nordlandet Barnefotball I.L Nordlandet I.L Nordlandet har en lang tradisjon som en bydelsklubb i Kristiansund som både har tilrettelagt for aktivitet i lokalområdet, men også vært barndomsklubben til en rekke av

Detaljer

Minimerke & Teknikkmerke

Minimerke & Teknikkmerke Norges fotballforbunds Minimerke & Teknikkmerke Redigert utgave, mai 2006 Gjennomføring og registrering Målgruppe 6 14 år. Hensikt Utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL

REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL REKRUTERINGS PLAN NIL FOTBALL Vedtatt av styret i NIL Fotball 4. februar 2015 Side 1 av 7 Innhold 1. Innledning... 2 2. Hvordan klubben ønsker å rekruttere nye årskull... 3 2.1. Bydelserie lag:... 3 2.2.

Detaljer

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK

AFK Sportslig Plan. Sånn gjør vi det i AFK. Sportsplan AFK AFK Sportslig Plan Sånn gjør vi det i AFK Sportsplan AFK 1 Planens struktur DEL 1 FELLES PLAN FOR AFK Dette er klubbens overordende plan og er besluttet av styret pr 18.11.2009 DEL 2 PLANER FOR LAGENE

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil

Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Træff Jr 2012 Den gode sirkel? Hvordan skape / gjenskape en god sirkel? Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak Hvordan står det til?

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål.

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 5 Sportsplan fotball 1.1 Sportslige målsettinger I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 1.1.1 Hovedmål Spillere på alle nivå

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen MIN BAKGRUNN Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen FORBREDENDE INFO Det er mange veier til Rom Vi tror jo det vi har gjort er best hvis ikke hadde vi jo gjort noe annet Jeg vil skryte

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på seniortrinnet S M L SENIORTRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på seniortrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 7-8 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES

SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL I BØNES SPORTSLIG PLAN FOR BARNE- OG UNGDOMSHÅNDBALL L I BØNES VI HAR EN PLAN! Kjære Bønes medspiller, Det er med glede vi nå kan presentere sportslig plan for håndballgruppen i Bønes. Planen er ment å være et

Detaljer

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan for Søndre Land Fotball Yngres 1. Innledning 2. Visjon 3. Fair play 4. Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball 5. De forskjellige funksjonene sine

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening.

Trening J/G år. 1.) Adm. Bestemmelser. 2.) Spill/trening. Trening J/G 15-16 år. 1.) Adm. Bestemmelser - Man trener 3-4 økter felles pr uke. - Spillerne driver aktivt med egentrening og/eller trening på skole. - Man deltar i regionserie, samt forsøker å kvalifisere

Detaljer

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017 SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017 Innhold 1. Hensikten med sportsplan 2. Målsettinger 3. Rammebetingelser 4. Spillerutvikling 5. Hospitering 6. Treningsplanlegging og rapportering 7. Overgang

Detaljer

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig

Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Utvikling barnefotball 5-12 Fagansvarlig Marius Torstrup Kloster Arbeid: Fagansvarlig barnefotball 5-12 år Ansvarlig for SogndalAkademiet, Sogndal Fotball Del av trenerkorpset til fotballkretsen og Team

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball

Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Sportslig rammeplan Utleira IL Håndball Vedtatt av håndballstyret 2017.02.26 Sportslig rammeplan Sportslig rammeplan er avdelingens styringsdokument. Sportslig rammeplan gir retningslinjer for spillere,

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer