Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sportsplan TFK. Innhold. Klubbens visjon og verdigrunnlag. Lokale/interne forhold. Rekrutteringsplan. Forventninger til trenere og klubb"

Transkript

1 Sportsplan TFK Innhold Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 Pkt 5 Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8 Pkt 9 Klubbens visjon og verdigrunnlag Lokale/interne forhold Rekrutteringsplan Forventninger til trenere og klubb «Tfk-spilleren» Virkemidler for å utvikle «Tfk-spilleren» Et livsløp i Tfk Virkemidler og ansvar for forankring av sportsplanen i klubben Trenerguide i Tfk Barnefotball

2 1- Klubbens visjon og verdigrunnlag Tfk er en breddeklubb hvor alle er velkomne. Vi ønsker en aktivitet som ivaretar de tre grunnpilarene for barne- og ungdomsfotball: I Tfk ønsker vi å utvikle spillerne både på og utenfor banen. Som breddeklubb skal vi ha en sosial og inkluderende profil ut mot spillere, foreldre og lokalmiljøet for øvrig. Samtidig som vi er en breddeklubb så skal vi, ved å tilrettelegge for god aktivitet på treningsfeltet, gi mulighet for spillere å utvikle seg til å bli gode fotballspillere. Vi mener at NFF sin visjon om flest mulig, lengst mulig, best mulig, handler om å skape gode opplevelser fra første spark på ballen. I Tfk skal det være moro og spille fotball og vi ønsker å motivere til mest mulig egenaktivitet utenom de organiserte treningene også. 2- Lokale/interne forhold Tfk er en klubb med ca 350 (?) aktive medlemmer. Eneste aktivitet i klubben er fotball. Vårt nedslagsfelt/rekrutteringsområde er Træleborg og Byskogen skole. Vi har en egen kunstgressbane med undervarme og nytt klubbhus i tilknytning til banen Vi ønsker å bygge klubbens profil med lek og moro med ball for alle rundt dette

3 anlegget, ved organiserte lagstreninger, spilleres egenaktivitet og frivillige ekstratreninger på tvers av årskull og kjønn. Vi skal ha et klubbhus som er åpent for alle foreldre, spillere eller andre tilknyttet klubben. Vi ønsker i utgangspunktet å ha både gutte- og jentelag på alle årskull, men ser at dette blir vanskelig spesielt på jentesiden og utover i ungdomsfotballen på guttesiden da vi ikke har så stort nedslagsfelt/rekrutteringsområde. På de årstrinnene hvor vi har for få jenter til å ha eget lag ønsker vi først og fremst samarbeid med trinnet over eller under framfor og slå de sammen med guttelaget. På trenersiden så vil vi i barnefotballen benytte oss av foreldretrenere. I ungdomsfotballen ønsker vi innleide trenere uten barn på laget. Dette er ikke å anse som absolutter da det ikke alltid vil være gjennomførbart. Klubben har ingen konkrete sportslige målsettinger utover at vi ønsker å ha lag på alle alderstrinn og seniorlag på både dame- og herresiden slik at man kan ha et livsløp i Tfk. Samtidig har vi et ønske om å drive såpass godt i klubben at det skal være mulig å bli toppspiller selv om man kommer fra Tfk. Dette innebærer at vi må akseptere at noen av spillerne våre vil forsvinne til andre klubber i området, hvor det drives mer toppfotballrettet, utover i ungdomsfotballen (fra 15 år+). Primært ønsker vi naturligvis å beholde alle våre spillere så lenge som mulig, men i tilfeller hvor andre klubber ønsker våre spillere så vil vi legge til rette for det dersom det gagner spillerens egen utvikling. 3- Rekrutteringsplan Planen skal benyttes som veiledende for klubbens rekruttering av nye årskull. Den er ikke utfyllende på alle områder, men har som mål å sikre en god og strukturert rekruttering og mottakelse av nye spillere og deres foreldre / foresatte. Ansvarlige for at planen blir fulgt opp er rekrutteringsansvarlig, sportslig leder og klubbens styre.

4 Sportslig leder og styret må legge til rette for rekruttering, ved å sikre at nye årskull får treningstid, baller og annet nødvendig utstyr når høstsesongen begynner. Rekrutteringen skjer primært mot barn som tilhører Byskogen- og Træleborg skolekrets, samt de sentrumsnære barnehagene. Nye årskull rekrutteres det siste året i barnehagen, når barna fyller fem år. Informasjonsskriv blir delt ut i barnehager i august. Informasjon bør også gjøres tilgjengelig via andre kanaler, som klubbens hjemmeside, facebook osv. Rekruttering kan ved behov også rettes mot eldre årsklasser. I så tilfelle bør samme mal følges. Det første året spiller jenter og gutter sammen. Fra skolestart (seksåringer) ønsker klubben rene jente- og guttelag i årskull der dette er gjennomførbart. På de årstrinnene hvor vi har for få jenter til å ha eget lag ønsker vi først og fremst samarbeid med trinnet over eller under framfor og slå de sammen med guttelaget. Gjennomføring av oppstart for nye årskull (første møte med TFK for spillere og foreldre / foresatte). Rekrutteringsansvarlig og sportslig leder gjennomfører første treningsøkt og holder foreldremøte. Dette bør bli holdt siste uka i august. Registrering av kontaktinformasjon når barn og foreldre / foresatte ankommer TFK - Arena. Ha en detaljert plan for aktiviteten på feltet ( Bruke etablerte trenere fra klubben, eventuelt eldre spillere som hjelpeinstruktører. Når barna er godt i gang med fotballaktiviteten, så avholdes et foreldremøte samtidig. Foreldremøte bør inneholde følgende: Presentasjon av TFK og klubbens verdigrunnlag.

5 Hva kan TFK tilby og hvordan drives klubben. Hva «krever» TFK av spillere og foreldre / foresatte? Gjennomgang av NFF`s retningslinjer og regler for barnefotballen, samt budskapet om Fair play. Rekruttering av foreldre/foresatte til roller i laget (trener, lagledere, dugnadsansvarlig osv). Aktivitetsplan for resten av halvåret. Skal TFK lykkes med oppstarten av nye lag er det viktig med tett oppfølging den første perioden. Sportslig leder og rekrutteringsansvarlig har et særlig ansvar for at de nye kullene og trenerteamene rundt disse får gode rammer og forutsetninger for å lykkes med organisering og gjennomføring av de første treningene. 4- Forventninger til trenere og klubb Hva forventer Tfk av sine trenere.: - Trenere i Tfk skal sette seg inn i og etterleve sportsplanen etter beste evne. - Delta på minimum ett trenerforum pr år - Være positive bidragsytere både på og utenfor banen - At det prioriteres å ta den nødvendige trenerutdanningen Hva trenere i Tfk kan forvente av klubben: - Nødvendig utstyr for å gjennomføre gode treninger - Tilstrekkelig og fornuftige treningstider - Tilbud om trenerutdanning - Støtte og veiledning fra sportslig ledelse - Et godt og inkluderende miljø

6 5- «Tfk-spilleren» Med «Tfk spilleren» ønsker vi å identifisere de kvalitetene/egenskapene vi ønsker å utvikle hos våre spillere. - I stand til å ta egne, gode valg - Teknikk til å omsette gode valg til gode prestasjoner - Hurtighet både i hodet og beina - Respekterer trenere, lagledere, med- og motspillere - Støtter medspilleren/kameraten - Er et godt forbilde for yngre spillere i klubben - Er en god ambassadør både på og utenfor banen 6- Virkemidler for å utvikle «Tfk-spilleren» For å utvikle disse kvalitetene har vi noen virkemidler som vi ønsker å fremheve og forklare. - Mestring, etter en Tfk trening skal alle spillerne ha en følelse at de fikk til noe. Dette setter krav til at trenerne greier å skape en balanse mellom vanskelighetsgrad og ferdighetsnivået til den enkelte (se også eget pkt om differensiering). - Moro, det skal være gøy å spille fotball i Tfk, ha alltid smilet på lur når du er på treningsfeltet. - Ballberøring, bruk øvelser som gir mange ballberøringer for hver enkelt spiller. I spilldelen skal det være få spillere på hvert lag. En generell regel er at det aldri skal være flere utespillere på banen enn det som er i kamp på gjeldene alderstrinn, men bruk gjerne færre (1v1, 2v2 osv). I Tfk ønsker vi at mest mulig av treningen skal foregå med ball.

7 - Aktivitet, sørg for at spilleren er i mest mulig aktivitet. Det er gjennom aktivitet/erfaring spillere lærer (learning by doing). Unngå at spillere står i kø, del opp i hensiktsmessige grupper og sørg for at det er tilstrekkelig med trenere for å ivareta aktiviteten. - Ros, gi spillerne ros. Veldig få blir bedre av å få kjeft. I løpet av en Tfk trening bør alle spillerne ha fått skryt av trenerne. - Prøving og feiling, for å lære er det viktig å feile. Vi oppfordrer spillerne til alltid å gjøre noe konstruktivt med ballen. Utvikling er viktigere enn resultat i Tfk. Spillere som prøver og feiler skal roses, ikke rises av trenere og medspillere! - La spilleren ta valget, alle trenere faller for fristelsen og rope «skyt», «spill ballen» eller lignende når en spiller har ballen. I Tfk ønsker vi å begrense dette. Skal vi skape spillere som er i stand til å ta egne, gode valg så er det viktig å la dem få øve på det. Snakk heller med spillerne etterpå og spør hvorfor de valgte den løsningen og om de så noen andre mulige løsninger? - Differensiering, handler om å tilpasse treningen til den enkelte. Det kan være en øvelse hvor man kan stille ulike krav basert på spillerens erfaring og nivå. Man kan også dele inn i grupper hvor de gjør forskjellige øvelser, enten med ulik vanskelighetsgrad eller med ulike treningsmomenter, etter behov. Det kan også differensieres i spilldelen ved at man spiller med og mot spillere som er på samme utviklingsnivå. Det vil bidra til enda flere ballberøringer for hver enkelt samt størst mulig grad av mestring. Det ideelle er at spillerne over tid spiller 1/3 av tiden med og mot dem som er på samme nivå 1/3 av tiden med og mot dem som har kommet lenger 1/3 av tiden med og mot dem som ikke har kommet så langt - Hospitering, dersom spillere er langt framme i sin fotballutvikling i forhold til jevnaldrende vil det være hensiktsmessig at de får hospitere opp på et

8 alderstrinn/nivå over der de er. Vi ønsker at alle spillere i utgangspunktet følger sitt årskull, men åpner for ekstra treninger/kamper på et høyere nivå. Ved vurderingen av hospitering så er det spilleren sin utvikling som er avgjørende, ikke laget over sitt ønske om en god spiller. Hospitering skal initieres av treneren på spillerens faste lag og avklares med sportslig leder og trener på hospiteringslaget. Det er en forutsetning at spilleren ønsker dette selv og at det godkjennes av foreldre. - Spilletid, i barnefotballen skal alle spillerne få tilnærmet lik spilletid. Samtidig viktig å melde på nok lag slik at det ikke blir for mange innbyttere og mye tid på sidelinjen. Ideelt sett bør man ha 2 innbyttere på 5 er fotball og 2-3 på 7 er. I ungdomsfotballen åpner vi for ulik spilletid. Allikevel ønsker vi at samtlige spillere som er tatt ut til kamp får godt med spilletid med mindre de blir skadet eller ikke ønsker å spille så mye selv. Kriteriene for vurdering av spilletid er: 1- Oppmøte på trening 2- Innsats på trening 3- Ferdighetsnivå Vurderes i denne rekkefølgen - Lagspåmelding og jevnbyrdighet i barnefotballen, for å gjøre kamparenaen best mulig er det viktig at man melder på nok lag, på riktig nivå og deler inn lagene hensiktsmessig. Pr i dag så spilles det i Vestfold for alderskullene 6-7 år aktivitetsturneringer (ikke nivåpåmelding), 8 år serie uten nivåpåmelding, 9-12 år serie med nivåpåmelding. For 6-8 åringene vil det da være gitt at lagene deles opp med utgangspunkt i at lagene skal være noenlunde jevne innbyrdes. Det skal også tas hensyn skoletilhørighet og sosiale relasjoner, men vi ønsker ikke rene Byskogen- og Træleborglag. For 9-12 åringene er det viktig med påmelding på riktig nivå da vi ønsker så jevne kamper som mulig. Trenere i samråd med sportslig leder vurderer hvilke nivå man bør melde seg på. Det er også mulig å differensiere på kamparenaen (ved påmelding av lag på ulike nivåer) så lenge alle blir gitt tilnærmet lik spilletid og oppfølging, men vi ønsker å unngå at det alltid er

9 de spillerne som har kommet lengst som spiller på samme lag. Det skal ikke differensieres ved påmelding til cuper (da det ikke er nivåpåmelding der). Målet med dette er å sikre at alle spillerne får nok spilletid, at alle føler mestring og at kampen blir den morsomme utviklingsarenaen den er ment å være. - Lagspåmelding i ungdomsfotballen, her vil det primære fokuset være å få meldt seg på riktig nivå slik at utfordringen passer til ferdighetsnivået. I ungdomsfotballen skal det meldes på ulike nivåer og la de som har kommet lengst utviklingsmessig spille på et høyere nivå enn de som ligger noe bak. Men her skal det også være fokus på å melde på nok lag slik at vi sikrer at alle spillerne får et godt og tilstrekkelig kamptilbud. 7- Et livsløp i Tfk ser ut som dette: Jenter og gutter 5-7 år Dette er alderen hvor lek og moro er det absolutt viktigste. Her er fokuset å leke med ballen. Mest mulig ball, minst mulig prat da barn i denne alderen er svært lite mottagelig for verbal instruksjon. Barna har også kort konsentrasjonstid og det er viktig med stor aktivitet og variasjon, husk å ta pauser. Barna kan her introduseres for enkle fotballregler, husk at reglene læres best i spillsituasjoner. Fra det året spillerne fyller 6 år er det ønskelig at man trener minimum 1 gang pr uke og deltar på minimum 2 cuper pr år (i tillegg til aktivitetsturneringer). I denne aldersgruppen skal det kun meldes på cuper lokalt i Tønsberg regionen. Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Forholde seg til et avgrenset område med ball i beina. Nye trenere skal i løpet av det første året delta på barnefotballkveld i regi Vestfold fotballkrets (bestilles hos kretsen og arrangeres i TFK sitt klubbhus av sportslig leder)

10 og det skal legges til rette for at minimum en av trenerne på hvert årskull tar barnefotballkurset (UEFA C-lisens, delkurs 1). Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på Viser for øvrig til Tfk sin trenerguide for barnefotballen. Jenter og gutter 8-10 år Lek og moro står fortsatt som sentrale verdier, men her skal man øke fokuset på forholdet til med- og motspiller. Mens man med den yngste gruppen (5-7 år) nesten kun har fokus på den individuelle dimensjonen av spillet skal man her introduseres for den relasjonelle delen. Men viktig at individuell ferdighetsutvikling fortsatt er hovedprioritet. Barna tar fortsatt verbal instruksjon dårlig og trenerne må legge til rette for aktivitet som fremtvinger ønskede læringsmomenter. La heller barna spille 2 mot 1 for å skjønne hva pasningsskygge er enn å forklare det. Fra det året spillerne fyller 8 år er det ønskelig at man trener minimum 2 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år. I denne aldersgruppen skal det kun meldes på cuper lokalt i Tønsberg/Vestfold regionen. Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Utvikle ferdighetene pasning/mottak med og uten press fra motspiller. Forståelse av hva «1. og 2. angriper/forsvarer» er. Det skal legges til rette for at minimum en trener på hvert årskull tar UEFA C-lisens delkurs 2 (og eventuelt 3) Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på Viser for øvrig til Tfk sin trenerguide for barnefotballen.

11 Jenter og gutter år Når barna kommer opp i denne alderen begynner evnen til å motta verbal instruksjon å bli bedre. De blir mer lærenemme og opptatt av regler og rettferdighet. Det er i denne alderen stor mulighet for påvirkning av holdninger. I tillegg til at det jobbes videre med den individuelle og relasjonelle dimensjonen skal det for denne gruppen også jobbes mer med den strukturelle dimensjonen, dvs hvordan man organiserer seg og agerer som lag. Det er ønskelig at spillerne får prøve ulike formasjoner og ha forskjellige roller/posisjoner for å utvikle en helhetsforståelse av spillet. Fra det året spillerne fyller 11 år er det ønskelig at man trener minimum 2-3 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år hvorav 1 overnattingscup. Det skal i tillegg gjennomføres Fair Play-kveld som bestilles hos NFF Vestfold for denne aldersgruppen. I denne aldersgruppen kan det meldes på cuper utenfor Tønsberg/Vestfold regionen, men ikke utenfor Norden. Hovedmål for aldersgruppen: Kontroll over egen ball (føre ballen, endre retning og skyte). Mestre ferdighetene pasning/mottak med og uten press fra motspiller, hva gjør jeg som 1. angriper (når drible, når sentre), hva gjør jeg som 2. angriper (hvor bør jeg bevege meg). Hvordan skal man presse, hvem sikrer og hvordan sikrer man. Forstå innholdet i de ulike rollene på laget. Det skal legges til rette for at minimum en av trenerne på hvert årskull fullfører UEFA C-lisens (alle 4 delkurs) i løpet av denne perioden. Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på Viser for øvrig til Tfk sin trenerguide for barnefotballen.

12 Jenter og gutter år Dette markerer overgangen inn i ungdomsfotballen. Selv om man nå registrerer resultater og setter opp tabeller ønsker vi at utvikling, og ikke resultater, skal være styrende for vår måte å drive fotball på. Det skal på dette nivået hentes inn eksterne trenere da vi ønsker å unngå foreldretrenere i ungdomsfotballen. Men vi er fortsatt avhengig av foreldrene som lagledere og hjelpetrenere. Hvis utdanningsløpet for foreldretrenerne er gjort i barnefotballen vil det være godt skolerte foreldre som kan hjelpe til inn i ungdomsfotballen. Dette bidrar også til en kontinuitet rundt laget som er viktig da det er i denne alderen mye av frafallet kommer. Fokuset i ungdomsfotballen blir å benytte de tre dimensjonene (individuelle, relasjonelle og strukturelle) fra barnefotballen inn i kampdimensjonen. Dvs hvordan benytter vi våre ferdigheter best mulig for å oppnå en fordel ovenfor våre motstandere. Fra det året spillerne fyller 13 år er det ønskelig at man trener minimum 3-4 ganger pr uke og deltar på minimum 3 cuper pr år hvorav 1 overnattingscup. Hovedmål for aldersgruppen: Fortsette ferdighetsutvikling (pasning, mottak, vendinger etc). Hvordan skape og utnytte overtallssituasjoner. Forstå begrepene bredde og dybde, bakrom og mellomrom, sideforskyvning, avstand mellom lagdeler og avstander internt i lagdeler. Hvordan skaper vi rom når vi har ballen, hvordan nekter vi rom når motstander har ballen. Vi ønsker at alle trenere benytter NFF sine skoleringsplaner for gjeldene alderstrinn som utgangspunkt for øktene. Skoleringsplanene er tilgjengelig for alle på

13 Viktig å fortsette holdningsarbeid i denne alderen og forstå at den sosiale faktoren er mye av motivasjonen for våre spillere. Jenter og gutter 17 år + I denne alderen blir hovedfokuset det ferdige spillet. Hvordan opptrer vi som lag i angrep/forsvar. Spillerne skal lære taktikk og hvordan vi som lag kan bruke ulike taktiske grep for å overvinne motstanderen. Vi skal naturligvis også fortsette utvikling av fotballferdighetene (individuelle, relasjonelle og strukturelle), men det skal sees sammen med lagets taktikk og formasjon. Hovedmål for aldersgruppen: Utvikling av taktiske ferdigheter i tillegg til videre ferdighetsutvikling. 8- Virkemidler og ansvar for forankring av sportsplanen i klubben. Sportslig leder har ansvaret for å gjennomføre 2 trenerforum for alle trenere hvert år hvor sportsplanen gjennomgås. Naturlige punkter som bør diskuteres er hospitering, differensiering og lagspåmelding. I tillegg skal planen presenteres alle nye trenere med hovedfokus på det alderstrinnet treneren er. Styret i samråd med sportslig utvalg skal revidere sportsplan en gang årlig. 9- Trenerguide TFK-barnefotball En god treningsøkt i Tfk inneholder: - Innledning - Oppvarming - Øvelser/Scoringstrening - Spilldel - Avslutning

14 Viktige momenter i en god Tfk trening: - Mestring, alle skal gå hjem med en følelse at de har fått til noe - Moro, fotball skal være gøy - Ballberøring, flest mulig ballberøringer gir økt ferdighet. - Ros spillerne, ingen barn blir flinkere av kjeft - Man lærer av å gjøre feil. Vi oppfordrer barna til alltid å prøve å gjøre noe konstruktivt med ballen. Utvikling er viktigere enn resultat. - Differensiering, utfordringer tilpasset ferdighetsnivået til den enkelte. Både i øvelser og spilldel. Bruk gjerne homogene grupper i spilldel. Innledning: - Vi samler barna og forteller kort om hva som skal skje på treningen. - Ha gjerne et tema for økten, hva ønsker vi å trene på i dag! Oppvarming: - Sjef over ball. Alle har hver sin ball. Begynne med enkle øvelser og øk vanskelighetsgraden etterhvert. Fokus på mange ballberøringer på alle. - For de yngste klassene kan oppvarming gjerne skje gjennom lek. Hauk og due, stiv heks og haien kommer passer utmerket med hver sin ball i beina. Øvelser/scoringstrening: - Del opp i mindre grupper så man unngår kø/venting. - Vis øvelsen, ikke bare fortell. Bruk gjerne barna til å vise. - Ikke for lange aktivitetsperioder, barn har kort konsentrasjonstid. - Varier øvelsene. Det finnes for eksempel mange måter å øve på ferdigheten pasning. Spilldel:

15 - Aldri mer enn 4 utespillere på hvert lag for 5-10 åringene, 6 for åringene. - Varier med færre utespillere for å fremtvinge flere involveringer for hver enkelt. - Varier banestørrelsen for å gi mer/mindre rom/tid - Varier spill på mål med keeper, spill på små-mål uten keeper, scoring ved føring over linje etc. Avslutning: - Alle samles før vi går hjem - Kort oppsummering, hva trente vi på? Feedback fra trener og mulighet for feedback fra spillerne. Kort analyse for å identifisere en god økt i TFK-barnefotball: - Var det gøy? - Har alle vært nær ballen mye? Er svaret på disse ja, har det mest sannsynlig vært en bra økt

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

SPORTSPLAN TORVASTAD IL

SPORTSPLAN TORVASTAD IL SPORTSPLAN TORVASTAD IL INNHOLD VISJON, VERDIER OG MÅLSETTINGER 2 BARNEFOTBALLENS VERDIGRUNNLAG 2 BARNEFOTBALL 4-12 ÅR 3 UNGDOMSFOTBALL 13-19 ÅR 4 DIFFERENSIERING OG JEVNBYRDIGHET 5 DIFFERENSIERING I PRAKSIS

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB 02/2015 SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb for Hunstadområdet. Hovedaktiviteten i klubben er fotball, men vi tilbyr også håndball og svømming, samt at

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Sportsplan fotball Trolldalen IF

Sportsplan fotball Trolldalen IF Sportsplan fotball Trolldalen IF Fair play Trolldalen IF ønsker at alle aktive, ledere, trenere og foreldre representerer foreningen på en god måte. Det innebærer blant annet at: Vi viser glede. Vi er

Detaljer

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB

VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB SPORTSPLAN VELKOMMEN TIL HUNSTAD FOTBALLKLUBB Hunstad Fotballklubb er en bydelsklubb som hovedsakelig rekrutterer spillere fra Alstad og Hunstad barne- og ungdomsskoler. Hovedaktiviteten i klubben er

Detaljer

Sportsplan. Skade fotball

Sportsplan. Skade fotball Sportsplan Skade fotball I boka Soga om Skade gjennom 100 år kan vi lese at fotballen i Skade startet opp i 1918. Åra rundt 1950 og framover var sterke år for A-laget. I sesongen 1951-1952 vinner de 2.

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0

FOTBALLGRUPPEN SPORTSPLAN. Dato: Revisjon: 0 FOTBALLGRUPPEN Dato: 01.09.2017 Revisjon: 0 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2 1.1 Revisjonshistorikk 2 2. Verdigrunnlag 2 3. Grunnleggende prinsipper for aktiviteten i barne- og ungdomsfotballen

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse

Fotballederkurs 2. Modul 6: Sportslig ledelse Fotballederkurs 2 Modul 6: Sportslig ledelse Formål med modulen Forstå: Styrets sportslige ansvar Kunnskap om: Hvordan et sportslig utvalg bør settes sammen Hvordan vi kan organisere aktiviteten på en

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

Sportsplan for fotball i SK Nord

Sportsplan for fotball i SK Nord Sportsplan for fotball i SK Nord Innholdsfortegnelse 1. Om sportsplanen... 2 2. Ansvar og implementering... 2 2.1 Ansvar... 2 2.2 Implementering... 2 3. SK Nords visjon og målsetninger... 2 4. Klubbens

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball

SPORTSPLAN. Randaberg IL Fotball 2016 SPORTSPLAN Randaberg IL Fotball 11.05.2016 Innhold 1. Visjon og målsetting... 2 2. Verdigrunnlag/Miljø... 4 3. Barnefotball 6-12 år... 6 3.1 Organisering... 6 3.2 Fokusområder... 7 4. Ungdomsfotball

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL

RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL RETNINGSLINJER FOR HOSPITERING OG OPPFLYTTING I HAVØRN FOTBALL HVORFOR: 1) ønsker å være aktive og gode på hospitering i henhold til NFF`s ønske om differensiering både i barne- og ungdomsfotballen. 2)

Detaljer

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016.

SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. SPORTSPLAN FK GJØVIK-LYN Utarbeidet av Leder sportslig utvalg i samarbeid med trenere og vedtatt 2016. Innhold: DEL 1 s 2 Visjon s 2 Verdier s 2 Formål s 2 Hovedmålsettinger s 2 Formål med sportslig plan

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Sportsplan HSV Fotball.

Sportsplan HSV Fotball. Sportsplan 2016 HSV Fotball. Innledning. Sportsplanen er laget med den hensikt å være et verktøy for å bidra til kontinuitet i hvordan vi organiserer, trener og spiller i HSV Fotball. Den skal gi en felles

Detaljer

Oktober / November ILROS Fotball Page 1

Oktober / November ILROS Fotball Page 1 IL ROS Fotball 2017 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball flest mulig lengst mulig best mulig Oktober / November 2016 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller

Detaljer

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1

Revidert/Styrebehandlet ILROS Fotball Page 1 SPORTSPLAN ROS FOTBALL 2016 Sportslige rammer, 3, 5 & 7 fotball Revidert/Styrebehandlet 3.11.2015 ILROS Fotball Page 1 Idrettsglede Barnefotball skal være lekbetont. Vi ser hver spiller og gir spillerne

Detaljer

Sportsplan Varpe Ballklubb

Sportsplan Varpe Ballklubb Innhold 1. Klubbens visjon og mål 2. Barnefotball (7 12 år) 3. Ungdomsfotball (13 18 år) 4. Junior- og seniorfotballen 5. Trenere/ledere 6. Dommere 7. Hospitering 8. Sammenslåing 9. Fair Play 10. Sentrale

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser

Barnefotballkvelden. Deltakere Alle trenere, ledere og tillitsvalgte i barnefotballen. Varighet 3 timer + pauser Barnefotballkvelden Barnefotballkvelden Innhold Verdier og retningslinjer Klubben som sjef God fotballaktivitet i økta og kampen www.treningsøkta.no God fotballaktivitet i praksis Deltakere Alle trenere,

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: ILN - Sportsplan Rev.3 17.03.2017 Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal

Detaljer

Foreldremøte

Foreldremøte Foreldremøte 98 18.09.08 Klubbvisjon CSK fotballavdelingen skal gjennom sine tilbud bidra til at så mange som mulig stimuleres til å spille fotball så lenge som mulig. Klubben skal være et sosialt knutepunkt

Detaljer

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling

Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Sportsplan MIF Fotball Utviklingsavdeling Dette dokumentet beskriver forutsetninger og retningslinjer for all aktivitet i Mjøndalen IF Fotball underlagt Utviklingsavdelingen. VISJON OG VERDIER MIF Fotball

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018 Innledning Borgen IL har et fotballtilbud til alle gutter og jenter fra de er 5 år. De første to årene er dette i all hovedsak et rent treningstilbud. Fra 7 år blir kamper mot andre lag en del av aktiviteten.

Detaljer

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4

1. Innledning 2. 2. Overordnet målsetning for klubben 2. 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4. 5. Utviklingstreninger 4 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2 2. Overordnet målsetning for klubben 2 3. Treningsinnhold 3 3.1 Treningsmengde 4 4. Keepertrening 4 5. Utviklingstreninger 4 6. Talenttreninger 4 7. Spillestil 5 7.1 Vestfold

Detaljer

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL

Sportsplan KIL pr. Sept V1. SPORTSPLAN for Kråkenes IL SPORTSPLAN for Kråkenes IL 1 Innholdsfortegnelse Hensikt... 3 1.1. Visjon... 3 1.2. Rød tråd... 3 1.3. Trenerforum... 3 Retningslinjer... 4 2.1. Trenerkoordinator... 4 2.2. Trenerteamet... 4 2.3. Erfaringsutveksling...

Detaljer

SPORTSPLAN UNGDOMSAVDELINGEN

SPORTSPLAN UNGDOMSAVDELINGEN Filnavn: gif.02.04 fotball_sportsplan-ungdomsavdv1803 Utarbeidet av: Trenerkoordinator Godkjent av: Fotballstyret SPORTSPLAN - 2018 UNGDOMSAVDELINGEN INNLEDNING OG INNHOLD Vår sportsplan er skrevet med

Detaljer

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre

SPORTSPLAN for. fotball. Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 1 www.tanabk.no Utgitt: 2002 Revidert: 04.02.2016 INNHOLD FORMÅL side 3 KLUBBENS VISJON OG GRUNNVERDIER

Detaljer

Årgangsark ØHIL Fotball

Årgangsark ØHIL Fotball Årgangsark ØHIL Fotball Organisering av ØHIL barnefotball Barnefotballen er delt i Ø og H i barnefotballen (6-12 år) Grav (ink. Steinerskolen), Bekkestua, Jar tilhører Jarmyra (Ø) - Hosle og Eikeli tilhører

Detaljer

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING

TILRETTELEGGING OG HOSPITERING TILRETTELEGGING OG HOSPITERING BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Begrep... 3 2.1. Tilrettelegging:...

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015

VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 VIKERSUND IF FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN 2013-2015 FOTBALL skaper engasjement hele livet Forord Vinter 2012 ble det vedtatt å nedsette et utvalg bestående av Liv Marie Rudmoen, Marianne Drolsum, Trond Winther

Detaljer

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball!

Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Velkommen til Øvrevoll Hosle idrettslag og ØHIL fotball! Foreldremøte for 2011-årgangen i fotball 19.mars 2018 Agenda Om ØHIL Om ØHIL fotball Sesongen 2018 for 2011-årgangen Roller Hva skjer nå? 1 Klubbens

Detaljer

Bøler spilleren skal føle at fotball er GØY, uansett alder og nivå.

Bøler spilleren skal føle at fotball er GØY, uansett alder og nivå. Den Blå Boka er en praktisk veileder for alle i Bøler IF Fotball. Målet med boka er å gjøre det enkelt å lykkes som trener i klubben. Alle trenere samtykker med klubbens retningslinjer når de tar på seg

Detaljer

Sauda Idrettslag Fotball Organisering, målsetting, og tiltak fra 6-årsalder til seniorfotball

Sauda Idrettslag Fotball Organisering, målsetting, og tiltak fra 6-årsalder til seniorfotball SPORTSPLAN Sauda Idrettslag Fotball Organisering, målsetting, og tiltak fra 6-årsalder til seniorfotball SIL Fotball... 3 Implementering... 3 SIL Fotballs verdiarbeid på feltet... 4 Fair Play... 4 Foreldre

Detaljer

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets

VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets VELKOMMEN TIL BARNEFOTBALLKVELDEN SKODJE 11.11 Vegard Eikrem Sunnmøre Fotballkrets MÅL FOR KVELDEN 1. Å SKAPE FORSTÅELSE FOR BARNEFOTBALLENS VERDIER 2. Å VITE HVILKE VIRKEMIDLER SOM KAN BENYTTES FOR Å

Detaljer

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte.

I tillegg er det utviklet en mer detaljert treningsplan som beskriver øvelsene som de respektive aldersklassene skal benytte. Kjære Hasle Løren medspiller! Du leser nå Hasle Lørens sportslige plan. Planen er ment å være et verktøy for deg som er trener for et aldersbestemt lag, og som informasjon til deg som er forelder eller

Detaljer

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK»

Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Diskusjonstema «Ny sportsplan i CSK» Treningsarbeid som ivaretar spillernes alder, modning og ferdighet Stikkord: ulik utviklingstakt, konsentrasjonsevne, antall som skal øve sammen, fysiske utviklingstrekk

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Kvalitetsklubb - startmøte

Kvalitetsklubb - startmøte Kvalitetsklubb - startmøte Agenda 1. Kort presentasjonsrunde, møtedeltagerne 2. Klubben presenterer seg 3. Hva er kvalitetsklubb? 4. Utviklingsområder 5. Kriterier 6. Elektroniske verktøy 7. Status i klubben

Detaljer

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling

Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Vedlegg til Sportsligutviklingsplan - Spillerutvikling Dette vedlegget gir utfyllende informasjon til punkter i Sportsplanens kapittel 4. Generelt om Spillerutvikling Sentralt i god Spillerutvikling er

Detaljer

Vikersund IF. Fotballgruppa. Sportsplan

Vikersund IF. Fotballgruppa. Sportsplan Vikersund IF Fotballgruppa Sportsplan 2019-2020 Fotball Skaper engasjement - hele livet Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 VISJON 3 HOVEDMÅL 3 Hvordan 3 FORVENTNINGER TIL TRENER/LAGLEDER

Detaljer

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012

SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 SPORTSPLAN BARNEFOTBALLEN MALVIK IL 2012 Verdier og holdninger Hovedmål barnefotball: Gi så mange barn som mulig et kamptilbud og en fotballopplevelse preget av trygghet, mestring og trivsel gjennom både

Detaljer

Sportsplan Søndre Land Fotball Yngres

Sportsplan Søndre Land Fotball Yngres Sportsplan Søndre Land Fotball Yngres 2018-2025 Innhold Bakgrunn... 3 Visjon... 3 Verdier... 3 Trygghet... 3 Mestring... 3 Trivsel... 3 Hovedmålsetning:... 4 Målsetning «flest mulig, lengst mulig»:...

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder

Veiviseren. Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Veiviseren Veiviseren er klubbens bestemmelser om hvordan tillitsvalgt og foresatte skal forholde seg til viktige styringsområder Det er Melhus fotball som klubb som legger premissene for hvordan det skal

Detaljer

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12

Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Sportslig Plan og retningslinjer ØHIL Fotball 2015 Årsgrupper 6-12 Innhold ØHIL Fotball - Sportslige ledelse Obligatoriske møter gjennom året ØHIL Fotball Sportslige mål Organisering av ØHIL Barnefotball

Detaljer

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet

Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet 1. Visjon: Sportsplan - Idrettslaget Nordlandet Idrettslagets visjon er forankret i slagordet: «Vi e bæst på å ha det kjækt» 2. Treningstilbud og utvikling: a. Vi skal være en breddeklubb med ønske om

Detaljer

INNLEDNING VISJON OG VERDIER

INNLEDNING VISJON OG VERDIER SPORTSPLAN 1 INNLEDNING - Formålet med sportsplanen er å skape retningslinjer for aktiviteten vi har i klubben og dermed utvikle klubben og spillere i en positiv retning. Det er viktig at trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

BARNEFOTBALLEN. Kjennetegn på spillere i ulike aldre åringer

BARNEFOTBALLEN. Kjennetegn på spillere i ulike aldre åringer BARNEFOTBALLEN Kjennetegn på spillere i ulike aldre. Når vi skal legge opp en trening i Vestbyen er det viktig å vite at barn ikke er «minivoksne». Fysiske, kognitive og sosiale ressurser er forskjellig

Detaljer

Sportplan Trysil Fotballklubb

Sportplan Trysil Fotballklubb Sportplan Trysil Fotballklubb UTGAVE 2.0 2018 Oppdatert 23.11.18 Oppdatert 06.12.18 Oppdatert 17.12.18 Utarbeidet desember 2018 av sportslig utvalg v/ Ola Nygård Innholdsfortegnelse Innhold 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev VISJON: Sportsplan bandy Rev 02 17-03-2017 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan

RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN. Vedlegg til sportslig plan RETNINGSLINJER FOR BARNEFOTBALLEN Vedlegg til sportslig plan INNLEDNING Dette dokumentet er en revidert utgave av retningslinjene for barnefotball som ble lansert i høsten 2013. Dokumentet har vært diskutert

Detaljer

Sportsplan yngre lag

Sportsplan yngre lag Sportsplan yngre lag Ullern Håndball Vedtatt i styremøte 12.05.16 Forord Sportsplanen for yngre lag gir felles kjøreregler for trenere og ledere for lag opp til og med 15 år. Sportsplanen suppleres med

Detaljer

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen

TRY fotball - Sportsplan. Pr Gyldig for 2015-sesongen TRY fotball - Sportsplan Pr. 07.04.2015 Gyldig for 2015-sesongen 1 OM SPORTSPLANEN TRY er et gammelt idrettslag som gjenoppstod i 2005. Fotballgruppen teller pt. ca. 300 spillere. TRY Fotball har guttelag

Detaljer

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014

Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 Randesund IL FOTBALL LØRDAGSFOTBALLEN 2014 STRUKTUR SESONG 2014 I løpet av 2014 vil Ril Fotball jobbe med omstrukturering i forbindelse med søknad NFF om Kvalitetsklubb. Dette betyr at det kan bli gjort

Detaljer

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen

Trener- og lagledermøte onsdag Velkommen Trener- og lagledermøte onsdag 21.9.2016 Velkommen Barnefotball Trener / lagleder møte 21.09.2016 Agenda Siste status NYE Kunstgressbane Stegaberg / Geir Stakkestad Ny kunstgress ved Førre Skole / Geir

Detaljer

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen

FK BODØ/GLIMT. SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen FK BODØ/GLIMT SPORTSPLAN HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen HÅNDBOKA Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Sportsplanen til Ungdomsavdelingen i FK Bodø/Glimt er delt i to, del

Detaljer

Sportsplan for Sverresborg fotball

Sportsplan for Sverresborg fotball Sportsplan for Sverresborg fotball Visjon Fotball for alle Verdier Inkluderende Samhold Mestring Virkemidler Spillestil Trenerrollen 1 Om sportsplanen Sportsplanen for Sverresborg fotball skal være et

Detaljer

KLØFTA IL FOTBALL REKRUTTERINGSPLAN Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl

KLØFTA IL FOTBALL REKRUTTERINGSPLAN Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl KLØFTA IL FOTBALL REKRUTTERINGSPLAN 2018-2020 Bjørn-Terje Mellesdal og Jørn Dahl Revidert februar 2018 1 KLØFTA IL FOTBALL 2018-2020 Rekrutteringsplanen beskriver hvordan klubben rekrutterer nye årskull

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

Hospitering i Smørås IL

Hospitering i Smørås IL Hospitering i Smørås IL Hva er hospitering En spiller hospiterer når han trener eller spiller kamp i et annet miljø enn han normalt gjør. Vi stimulerer til hospitering og ser dette som en udelt positiv

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra Barne- til Ungdomsfotball For barn 7-8 år Innhold: Hva vet vi om 7-8 åringen? Hva skal 7-8 åringen lære seg? Treningsøkten Plan for treningsgruppen 7-8

Detaljer

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG

SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG SPORTSPLAN AVALDSNES IDRETTSLAG INNHOLD VISJON OG MÅL.3 VIRKEMIDDEL 4 SPORTSLIGE RETNINGSLINJER Differensiering..5 Hospitering 6 Hospiteringsavtale.7 Jevnbyrdighet 8 Nivåpåmelding..9 Fair Play...10 Fair

Detaljer

Trenings- og kamptilbudene

Trenings- og kamptilbudene Trenings- og kamptilbudene La hele årskull trene sammen! Når dere har «ryddet vei» for mer plass til fotballtrening, er neste steg å se på hvem som kan trene samtidig. I klubber med små årskull er ikke

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

Raumnes & Årnes fotball. Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år

Raumnes & Årnes fotball. Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år Raumnes & Årnes fotball Sportslige retningslinjer «den blå tråden» 6-12 år 2 Innholdsfortegnelse Hva er hensikten med den blå tråden?...3 6 - åringer..4 7-8 åringer.6 9-10 åringer...9 11-12 åringer..13

Detaljer

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

-Gaula Fotballklubb skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben. Gaula Fotballklubb www.gaulafk.no Sportsplan Sportsplan for Gaula Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben på en

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball

Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball Mål Nesodden IF Fotball skal tilby fotballaktivitet for barn og ungdommer. Treningenes innhold, og ledernes væremåte skal være tilpasset spillernes alder, utviklingsnivå,

Detaljer

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL

Vi er Sortland IL. Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Vi er Sortland IL Et sportslig styrende dokument for Sortland IL Overordnede målsetting: 1. Sortland Idrettslag er en breddeklubb med en fornuftig satsing på bredde og topp 2. Sortland idrettslag skal

Detaljer

Sverresborg fotballs klubbhåndbok

Sverresborg fotballs klubbhåndbok Sverresborg fotballs klubbhåndbok Innholdet i klubbhåndboka Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016

Sportslig innhold J Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Sportslig innhold J8-9-10 Sportslig Ansvarlig, Arvid Moen Hansen, 2016 Treningsarbeidet Innhold Treningsøkter skal inneholde spill, øvelser og leker der man har handlingsvalg. Over halve tiden på økta

Detaljer

SPORTSPLAN FK FYLLINGSDALEN

SPORTSPLAN FK FYLLINGSDALEN SPORTSPLAN FK FYLLINGSDALEN INNLEDNING FK Fyllingsdalen er en stor klubb med 90 lag påmeldt i seriespillet. Klubben har lag i alle aldersklasser for begge kjønn. Klubbens visjon er «Vi skal farge Norge

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB Versjon 2-2017 1 1. Fundament for EBKs virksomhet Ekholt Ballklubbs virksomhet er fundamentert på fire hjørnesteiner: - Et godt bare- og ungdomsmiljø - Utfordringer for

Detaljer

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE

MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE MODUL 4 LEDELSE AV FRIVILLIGE Rekruttere og beholde God lag og gode spillere skapes gjennom godt organiserte klubber og gode ledere Lederne må være dyktige til å forutse, samordne og styre frivilligheten

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. REMYRA FOTBALL 2. MÅL 3. HOLDNINGER / FORELDREVETTREGLER 4. GENERELT OM FOTBALLAKTIVITETEN 4.1 LIKHETSPRINSIPPET 4.2 TOPPING AV LAG 4.3 DIFFERENSIERING 4.4 HOSPITERING 4.5 PERMANENT

Detaljer

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan

HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan Side 1 av 7 HK EIDSBERG Sportslig handlingsplan 2014-2016 Sak 4.1 på årsmøtet 2014 (styrets innstilling) Hovedsponsor 2012-2014 Side 2 av 7 Innledning Handlingsplanen skal være styrende for den aktiviteten

Detaljer

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play

Sportsplan Rygge IL Fotball. Fellesskap Engasjement Fair Play Sportsplan Rygge IL Fotball Fellesskap Engasjement Fair Play Innhold: DEL 1 GENERELT VISJON VERDIER MÅLSETTINGER BREDDEKLUBB TRENINGSKULTUR OG TALENT DIFFERENSIERING HOSPITERING TURNERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny Hovedstyret

REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny Hovedstyret REKRUTTERINGSPLAN REVISJONSHISTORIKK: Revisjonsnr. Endring: Vedtatt dato: Vedtatt av: 0 Ny. 23.10.2018 Hovedstyret REKRUTTERINGSARBEIDET Rekrutteringsarbeidet er kanskje en av de viktigste aktivitetene

Detaljer

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK

Sportsplan Kvass/Ulvungen FK SPORTSPLAN Sportsplan Kvass/Ulvungen FK Innholdsliste 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Styret Kvass/Ulvungen FK 2015 1.3 Visjon 1.4 Mål 2. Klubben som sjef 2.1 Økonomi 2.2 Baneoversikt 2.3 Samarbeid/hospitering/Lån

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Kvalitetsklubb nivå 1

Kvalitetsklubb nivå 1 Kvalitetsklubb nivå 1 God kvalitet på all aktivitet Utviklingsarbeid i klubb Klubben som sjef Nasjonalt konsept Dette er et konsept utviklet sentralt i NFF etter modell fra England Hovedmål: fotball for

Detaljer

Sportsplan Søya fotball 2016

Sportsplan Søya fotball 2016 Sportsplan Søya fotball 2016 - Vi skal skape gode fotballminner - Innholdsliste Sportsplan Søya fotball 2016 1. Sportsplan 1.1 Hvorfor sportsplan? 1.2 Fotballgruppa i Søya Side 3 1.3 Visjon 1.4 Mål Side

Detaljer

Sportsplan: Ulltråden

Sportsplan: Ulltråden Ull/Kisa Fotball Bredde Sportsplan: Ulltråden Fra barne- til ungdomsfotball For barn 9-10 år (Les også sportsplan for 7-8 år) Innhold: Hva vet vi om 9-10 åringen? Hva skal 9-10 åringen lære seg? Treningsøkten

Detaljer

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben

-Gauldal Fotballklubb skal gi et tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben Gauldal Fotballklubb www.gauldalfk.no Sportsplan Sportsplan for Gauldal Fotballklubb 2016-2019 Denne planen har til hensikt å klargjøre mål, retningslinjer og føringer for fotballvirksomheten i klubben

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer