SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING"

Transkript

1 SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB YNGRES AVDELING Versjon: Mai

2 INNHOLD Punkt nr. Tema Side 1 Visjon - Fundament for virksomheten 2 2 Retningslinjer for drift - Suksesskriterier Klubbnivå Lagsnivå/ spillernivå Holdninger og miljø; Overordnet 5 3 Aldersgruppa 7-10 år Generelt Karakteristiske trekk Individuell oppfølging Anbefalt treningsmengde Anbefalt trenerbakgrunn Holdepunkter for opplæringen Læringsområder/ aktiviteter Ferdigheter/ holdninger Laguttak Arrangementer/ turneringer 10 4 Aldersgruppa år Generelt Karakteristiske trekk Individuell oppfølging Anbefalt trenerbakgrunn Anbefalt treningsmengde Holdepunkter for opplæringen Spilleprinsipper/ organisering Tekniske Læringsområder Ferdigheter/ holdninger Laguttak Arrangementer/ turneringer 14 5 Aldersgruppa år Generelt Karakteristiske trekk Individuell oppfølging Anbefalt trenerbakgrunn Anbefalt treningsmengde Holdepunkter for opplæringen Spilleren Samspill Spilleprinsipper/ organisering Tekniske Læringsområder Ferdigheter/ holdninger Laguttak Arrangementer/ turneringer 19 2

3 6 Aldersgruppa år Generelt Karakteristiske trekk Individuell oppfølging Anbefalt trenerbakgrunn Anbefalt treningsmengde Holdepunkter for opplæringen Spilleren Samspill Spilleprinsipper/ organisering Tekniske Læringsområder Ferdigheter/ holdninger Laguttak Arrangementer/ turneringer 23 7 Aldersgruppa år Generelt Karakteristiske trekk Individuell oppfølging Anbefalt trenerbakgrunn Anbefalt treningsmengde Holdepunkter for opplæringen Spilleren Samspill Spilleprinsipper/ organisering Tekniske Læringsområder Ferdigheter/ holdninger Laguttak Arrangementer/ turneringer 27 Vedlegg A Holdninger og miljø 28 A.1 Holdninger overfor seg selv 28 A.2 Holdninger overfor medspillere 28 A.3 Holdninger overfor motspillere 28 A.4 Holdninger overfor trenere/ ledere 29 A.5 Holdninger overfor dommere/ regelverk 29 A.6 Holdninger overfor klubben 29 A.7 Trenere og lederes holdningsskapende arbeid 30 3

4 EKHOLT BALLKLUBB'S VIRKSOMHET "FUNDAMENTERES" PÅ 4 HJØRNESTEINER: ET GODT BARNE- OG UNGDOMSMILJØ UTFORDRINGER FOR ALLE HØYT SPORTSLIG NIVÅ FAIR PLAY - PÅ OG UTENFOR BANEN 2. RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN - SUKSESSKRITERIER: 2.1 KLUBBNIVÅ: God ledelse og tydlige felles retningslinjer Felles retningslinjer for "oppførsel og fair play" Prioritet på utdanning av trenere og ledere - fotballfaglig og pedagogisk. Tilby kurs og motivere for å ta kurs. Avholde trenermøter/ samlinger for å utveksle kunnskap og for å gi hverandre konstruktiv tilbakemelding i forhold til egen trenergjerning. Felles aldersbestemte sportslige mål og retningslinjer Utstrakt sportslig samarbeid mellom lagene - lån av spillere Tilby differensiert treningsmengde ved å tilby trening med eldre lag/ alternativ trening 4

5 Fleksiblitet i forhold til de som ikke ønsker å trene like mye/ driver med annen idrett Motivere for å holde på spillere fram til A-lags nivå Gjøre A-laget til et utstillingsvindu for spillere som har ambisjoner om spill i høyere divisjoner. Levere spillere som holder "tippeliga-nivå" Tegne avtaler med spillere fra guttelagsnivå og eldre om andel av fremtidige overganger Engasjere eldre spillere og foreldre i drift av lag og klubb. Avholde klubbkvelder for å informere og engasjere rundt tema av felles interesse. 5

6 2.2 LAGSNIVÅ/ SPILLERNIVÅ: Hvert lag skal sette opp egne "leveregler" sportslig og sosialt som tar utgangspunkt i: Ha det moro Mye ros: Forklare - ikke kritisere Modige med ball - alltid se etter kreative muligheter Tøffest i dueller - "jeg skal ha ballen" Flinke til å invitere - snakke sammen Tørre å angripe med mange spillere 6

7 2.3 HOLDNINGER OG MILJØ Holdningsskapende arbeid skal gis høy prioritet fra de yngste og opp til de eldste spillerne, og skal gjelde overfor: -trenere og ledere -medspillere -motspillere og -dommere Følgende stikkord skal legges til grunn for det holdningsskapende arbeidet Positivitet Respekt Toleranse Ansvar Huskeliste for holdninger og miljø er spesifisert i vedlegget "Holdninger og Miljø". 7

8 3 ALDERSGRUPPA 7-10 ÅR 3.1 GENERELT: Første kontakt med organisert idrett - lokale kamper Forlengelse av leken. Fokus på aktiviteter som balanse, koordinasjon og spenst Treningsoppmøte basert på lysst og interesse. Vektlegge sosiale tiltak - skape godt miljø. Begynne holdningsskapende arbeid. 3.2 KARAKTERISTISKE TREKK: Jevn og harmonisk vekst Motorisk gullalder mot slutten av perioden Liten utvikling av kretsløpsorganene Stor aktivitetstrang Sjølsentrerte Tar verbal instruksjon dårlig Kort konsentrasjonstid Idealer og forbilder står sentralt Følsom for kritikk Aggresjon rettes mot kamerater 3.3 INDIVIDUELL OPPFØLGING: Mye ros. Individuell oppfølging av teknisk utførelse, men ikke "terping". 3.4 ANBEFALT TRENINGSMENGDE: 1 trening i uka i vintersesongen 1 trening + kamp i sesongen Varighet 1 time for 7-9 år. 1-1,5 timer for 9-10 åringer. 3.5 ANBEFALT TRENERBAKGRUNN: Trenere normalt fra foreldregruppa Barneidrettskurs og 1. modul B-kurs fotball; Aktivitetsleder Fra 9 år; I tillegg 2. modul B-kurs; Teknikk, for minimum 1 person i trenerteam. 8

9 3.6 HOLDEPUNKTER FOR OPPLÆRING: Allsidighet prioriteres Teknikk prioriteres under trening med ball Ikke spesiell utholdenshetstrening Ikke spesiell styrketrening Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper Teknisk trening i korte sekvenser. Demonstrere øvelser. Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone 9

10 3.7 LÆRINGSOMRÅDER/ AKTIVITETER: 6-åringene: Oppstart etter påske; Bli kjent Skogturer (x2) Svømmehall (husk livredningskyndig) Friidrett: Kast/ hopp/ løp/ stafett Ball-leker (se idèer i aktivitetsleder-boka) Leker i gymsal (se idèer i aktivitetsleder-boka) 7-åringene: 2 fotballturneringer (Gressvik + Labb og Line) Introdusere føring av ball - leker med føring av ball Introdusere innside-spark og vristspark Skøyter Ski Bowling Svømmehall (husk livredningskyndig) Dans Sykling Orientering Turn i gymsal 8-åringene: Jobbe videre med føring av ball Jobbe videre med innersidespark og vristspark Introdusere overstegsfinte og pasningsfinte Introdusere sålevending Påmelding i Mosseserie i fotball 2 turneringer Golf Fjellklatring Turn (Rygge IL) Friidrett (Moss IL) Dans (Ekholt dansegruppe) Ski, skøyter, svømmehall som for 7-åringene. 10

11 9 og 10-åringene: Fotballmessig: Kamper i Mosseserien 2 turneringer Mottak: Med bryst Med lår Med innside og utside av foten Føring/ dribling: Føring med innsiden og utsiden av foten Pasningsfinta Overstegsfina Sålevending Skudd: Med vrista Med innsiden og utsiden av foten Headinger Andre aktiviteter - idèer: Ski og skøyter Svømmehall Dans (Ekholt dansegruppe) Klatring Bueskyting 11

12 3.8 FERDIGHETER/ HOLDNINGER Kjenne til hvordan ovenfornevnte øvingsmomenter utføres Kjenne til betydningen av ros og oppmuntring til medspillere Gjennom praktisk arbeid med holdninger, kjenne til klubbens prinsipper når det gjelder holdninger i forhold til medspillere, motspillere, dommere, ledere og klubb. 3.9 LAGUTTAK Alle skal ha lik spilletid Det skal rulleres på plassering på banen Dersom kullet har flere lag, skal det rulleres på laginndeling. Maks ett år med samme lagsammensetning 3.10 ARRANGEMENTER/ TURNERINGER Aldersavhengig. Se avsnitt læringsområder/ aktiviteter. 12

13 4 ALDERSGRUPPA ÅR 4.1 GENERELT: 7'er fotball - kamper utfra kretsbasert terminliste. Allsidighet stimuleres - tilrettelegge for å drive annen idrett. Så mye ballkontakt som mulig Fortsatt treningsoppmøte basert på lysst og interesse, men fravær skal varsles Rettledning spesifikt på den enkelte spiller - mye ros. Fortsette holdningsskapende arbeid. 4.2 KARAKTERISTISKE TREKK: Jevn og harmonisk vekst. Lik utvikling av jenter og gutter. God utvikling av finmotorikken. Økende utvikling av kretsløpsorganene. Kan trekke logiske slutninger utfra verbale utsagn. Kreativitet utvikles. Opptatt av regler og rettferdighet Sjølkritikk øker Gunstig alder for påvirkning av holdninger. 4.3 INDIVIDUELL OPPFØLGING: Mye ros. Individuell oppfølging av teknisk utførelse utvides. 4.4 ANBEFALT TRENERBAKGRUNN: Trenere normalt fra foreldregruppa B-kurs modul 1, 2 (teknikk) og 3 (taktikk). 1 person i trenerteamet bør ha avlagt eksamen B-kurs fotball. 4.5 ANBEFALT TRENINGSMENGDE: 1 trening pr. uke i vinterhalvåret + tilbud om 1 ekstra frivillig trening med eldre lag etter vurdering av trener og trenerkoordinator 1 trening + kamp i sesongen. Varighet 1,5 timer. Egentrening ("hjemmelekse") introduseres 13

14 4.6 HOLDEPUNKTER FOR OPPLÆRING: Teknikk prioriteres fortsatt Taktikk-tekniske ferdigheter introduseres Basisferdigheter for pasninger. 2 mot 1 situasjoner introduseres (overlapp/ veggspill). Fukus på å gjøre seg spillbar - ut av pasningsskygge. Ikke spesiell utholdenshetstrening. Ikke spesiell styrketrening. Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper. Teknisk trening i korte sekvenser. "Terping" på øvingsmomenter vil gi langt større utbytte enn tidligere. Styr ikke spillet for mye Bruk mye ros og sørg for en hyggelig tone Jobb med holdninger til treningsregler avtalt i laget, samarbeid om oppgaver og oppmuntring til medspillere. 4.7 SPILLERPRINSIPPER/ ORGANISERING: Introdusere spillerprinsipper for angrep og forsvar; Angrep: Bredde/ dybde/ bevegelse i angrep Forsvar: Komprimere/ Press; 1., 2. og 3. forsvarer Jobbe med plassering på banen Spille seg ut av forsvar - helst gjennom midtbanen 14

15 4.8 TEKNISKE LÆRINGSOMRÅDER: Mottak og medtak: Med bryst Med lår Med innside og utside av foten Føring/ dribling: Føring med innsiden og utsiden av foten Pasningsfinta Overstegsfinta Kroppsfinta Vendinger/ medtak: Cruiff-vending - begge sider Vending med innerside Vending med yttersiden Medtak med vending utover, med fotens innside Pasninger/ Skudd: Med vrista Med innsiden og utsiden av foten Med liggende rist (langpasning) Volley-skudd Headinger 4.9 KUNNSKAPER/ HOLDNINGER Kjenne til hvordan ovenfornevnte øvingsmomenter utføres og økende vekt på instruksjon og øving Jobbe videre med ros og oppmuntring til medspillere Jobbe videre med holdninger i forhold til medspillere, motspillere, dommere, ledere og klubb. 15

16 4.10 LAGUTTAK Alle skal i utgangspunktet ha lik spilletid. Fokus på full innsats når man er på banen og mulighet for differensiert spilletid i forhold til løpsvillighet og kapasitet. Det skal rulleres på plassering på banen 4.11 ARRANGEMENTER/ TURNERINGER Delta på 1-dags turneringer. 12 åringene bør i tillegg, etter avtale med foreldregruppa, delta i helgeturnering med overnatting. Deltagelse i 2 turneringer bør være et minimum. 16

17 5 ALDERSGRUPPA ÅR 5.1 GENERELT: Oppstart 11'er fotball Allsidighet stimuleres fortsatt i forhold til deltagelse i andre idretter, men noen vil nå kun spille fotball. Bruk av ballen i all aktivitet skal fortsatt være et mål. Obligatorisk treningsoppmøte. Annet opplegg etter avtale med trener. Det kan stilles større krav til seriøsitet i treningsarbeidet. Fortsette holdningsskapende arbeid. 5.2 KARAKTERISTISKE TREKK: Store forskjeller i fysisk og mental utvikling. Motorikk i god utvikling. Konsentrasjonsevne i god utvikling. Mange er psykisk labile. Kreativitet i god utvikling. Ærgjerrige og lærenemme. Holdninger dannes lett. Spillerne er meget rettferdighetsbevisste. Stor variasjon i prestasjonsevne og humør. 5.3 INDIVIDUELL OPPFØLGING: Mye ros. Individuell oppfølging av teknisk utførelse utvides. Spillersamtaler minimum 1 gang i året. 5.4 ANBEFALT TRENERBAKGRUNN: Trenere normalt fra foreldregruppa (ikke betalt hovedtrener) - ønske om hjelpetrener fra unge spillere utdannet i regi av klubben. B-kurs eksamen. 17

18 5.5 ANBEFALT TRENINGSMENGDE: 2 trening pr. uke i vinterhalvåret. (Pause anbefales kun i desember.) 2 treninger + kamp i sesongen. Varighet 1,5 timer. Tilbud om ekstra trening i henhold til klubbens spillerutviklingsopplegg Egentrening ("hjemmelekse") 18

19 5.6 HOLDEPUNKTER FOR OPPLÆRING: Spilleren: Teknikk prioriteres prioriteres fortsatt Prioritere pasningsferdigheter. Jobbe med hurtighet - med og uten ball. Noe styrketrening med egen kropp som vekt. Utholdenhetstrening med ball. (Intensiv jobbing over 2 til 3 minutter hvor fokus ikke er på tekniske øvingsmomenter.) Samspill: 2 mot 1 situasjoner videreutvikles (overlapp/ veggspill). Fukus på å gjøre seg spillbar - ut av pasningsskygge. Jobbe med bevegelse uten ball - invitere. Taktisk-tekniske ferdigheter prioriteres (sette teknikk inn i spillsammenheng; Observere/ vurdere/ beslutte/ handle) Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller o uten keeper. Forhåndsorientering; Se det neste trekket. 5.7 SPILLERPRINSIPPER/ ORGANISERING: Introdusere spillerprinsipper for angrep og forsvar; Angrep: Bredde/ dybde/ bevegelse i angrep Forsvar: Komprimere/ dybde/ press Jobbe aktivt med og 3. forsvarer rollene. Jobbe videre med plassering på banen Spille seg ut av forsvar - helst gjennom midtbanen Velge spillesystem utfra spillermateriale og målsetting om kreativitet og mot med ball. 19

20 5.8 TEKNISKE LÆRINGSOMRÅDER: (Som for 11-12) Mottak og medtak: Med bryst Med lår Med innside og utside av foten Føring/ dribling: Føring med innsiden og utsiden av foten Pasningsfinta Overstegsfinta Kroppsfinta Vendinger/ medtak: Cruiff-vending - begge sider Vending med innerside Vending med yttersiden Medtak med vending utover, med fotens innside Pasninger/ Skudd: Med vrista Med innsiden og utsiden av foten Med liggende rist (langpasning) Volley-skudd Headinger 20

21 5.9 FERDIGHETER/ HOLDNINGER Øket fokus og "overlæring" av ovenfornevnte øvingsmomenter Jobbe videre med ros og oppmuntring til medspillere Jobbe videre med holdninger i forhold til medspillere, motspillere, dommere, ledere og klubb LAGUTTAK Alle skal få spille. Startoppstilling skal varieres. Fokus på full innsats når man er på banen og mulighet for differensiert spilletid i forhold til løpsvillighet, kapasitet og ferdighet. Spilletid an også differensieres ut fra treningsoppmøte og treningsinnsats. Det skal rulleres på plassering på banen, dog med mere spilletid på hver plass og mere systematisert rulleringsordning. Uttak til sone skjer eventuelt som en del av klubbens spillerutviklingsopplegg. Uttak skal klareres med trenerkoordinator. Spill med egen aldersgruppe prioriteres. Trener i egen aldersgruppe skal godkjenne utlån av spillere til kamp med eldre lag ARRANGEMENTER/ TURNERINGER Delta på turnering med overnatting. Fortrinnsvis i Norge. Ukes-cup etter avtale med foreldregruppa. Deltagelse i 2 turneringer bør være et minimum. 21

22 6 ALDERSGRUPPA ÅR 6.1 GENERELT: Allsidighet stimuleres fortsatt, men stadig flere vil nå kun spille fotball. Bruk av ballen i all aktivitet skal fortsatt være et mål. Noe fysisk trening uten ball også aktuelt. Obligatorisk treningsoppmøte. Annet opplegg etter avtale med trener. Fortsette holdningsskapende arbeid. Spesielt interesserte spillere kan tilbys trener- eller dommerkurs. Større krav til spilleren fra trenere og ledere i forhold til å ta ansvar. 6.2 KARAKTERISTISKE TREKK: Spillerne er inne i en tid hvor en del sliter både fysisk og psykisk. Gutter utvikler større muskelstyrke enn jenter. Koordinasjonsevne i god utvikling. Sterk utvikling av krestsløpsorganene. Mange er psykisk labile og opptreden kan variere mye. Kreativitet i god utvikling. Sterkt sosialt behov. 6.3 INDIVIDUELL OPPFØLGING: Spillere må kunne ta imot konstruktiv kritikk. Konsekvent aksjon overfor negativ oppførsel. Individuell oppfølging av teknisk utførelse utvides. Spillersamtaler 2 ganger i året. 6.4 ANBEFALT TRENERBAKGRUNN: Betalt trener utenfor foreldregruppa - ønske om trenere utdannet i regi av klubben. B-kurs eksamen og minimum 1 års trenererfaring på guttenivå. 6.5 ANBEFALT TRENINGSMENGDE: 3 trening pr. uke i vinterhalvåret. 2 treninger + kamp i sesongen. Varighet 1,5 timer. 22

23 Tilbud om ekstra trening utfra klubbens spillerutviklingsopplegg. Uttak i samråd med trenerkoordinator. Øket fokus på spillerens ansvar i form av egentrening. 6.6 HOLDEPUNKTER FOR OPPLÆRING: Spilleren: Teknikk prioriteres fortsatt. Prioritere pasningsferdigheter, også langpasninger. Jobbe med hurtighet - med og uten ball. Utholdenhetstrening i form av spilløvelser. Spilleren må ta ansvar for egen utvikling - egentrening. Uttøyning Samspill: 2 mot 1 situasjoner videreutvikles (overlapp/ veggspill). Fokus på å gjøre seg spillbar - ut av pasningsskygge. Øke fokus på bevegelse uten ball - invitere. Taktisk-tekniske ferdigheter prioriteres (sette teknikk inn i spillsammenheng; Observere/ vurdere/ beslutte/ handle) Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller uten keeper. Forhåndsorientering; Se det neste trekket. 6.7 SPILLERPRINSIPPER/ ORGANISERING: Introdusere spillerprinsipper for angrep og forsvar; Angrep: Bredde/ dybde/ bevegelse i angrep Forsvar: Komprimere/ dybde/ press I angrep prioritere forståelse av "å skape og utnytte rom". Jobbe aktivt med og 3. forsvarer rollene. Prinsippene "oppholde", "dybde", "konsentrasjon" og "balanse" innføres. Spille seg ut av forsvar - helst gjennom midtbanen Spillesystem Fortsatt behov for å utvikle spillere i ulike roller. Motivere spilleren for å spille der treneren bestemmer. Jobbe med avstander avstander internt i lagdelen og mellom lagdeler i forhold til sone-tankegang. 23

24 Hele laget med i angrepsfasen. Keepers rolle som 1. angriper. 6.8 TEKNISKE LÆRINGSOMRÅDER: Mottak og medtak: Med bryst Med lår Med innside og utside av foten Føring/ dribling: Føring med innsiden og utsiden av foten Pasningsfinta Overstegsfinta Kroppsfinta Vendinger/ medtak: Cruiff-vending - begge sider Vending med innerside Vending med yttersiden Medtak med vending utover, med fotens innside Pasninger/ Skudd: Med vrista Med innsiden og utsiden av foten Med liggende rist (langpasning) Volley-skudd Headinger 6.9 FERDIGHETER/ HOLDNINGER Sette ovenfornevnte øvingsmomenter inn i spillsammenheng. Jobbe videre med ros og oppmuntring til medspillere Jobbe videre med holdninger i forhold til medspillere, motspillere, dommere, ledere og klubb LAGUTTAK Alle skal få spille. Startoppstilling forsøkes variert (følelse av å være noen annet en reserve). Differensiert spilletid i forhold til 24

25 løpsvillighet, kapasitet og ferdigheter i kamp og på trening En spiller skal ikke "gro" fast i en rolle i laget. Ulike egenskaper skal utvikles (defensivt og offensivt). Trener på eget aldersnivå skal godkjenne bruk av spillere i kamp på eldre aldersnivå. Ved 2 lag skal det ikke deles permanent i 2 spillerstaller. Treninger utføres samlet. De til enhver tid beste spillere utgjør 1. laget. Uttak til tiltak i klubbens spillerutviklingsopplegg gjøres av trener sammen med trenerkoordinator ARRANGEMENTER/ TURNERINGER Delta på turnering med overnatting. Fortrinnsvis i Skandinavia. Lengre reiser etter avtale med foreldregruppa og styret i yngres. Deltagelse i 2 turneringer bør være et minimum. 25

26 7 ALDERSGRUPPA ÅR (ikke ferdig utarbeidet forslag) 7.1 GENERELT: Bruk av ballen i all aktivitet skal fortsatt være et mål. Noe fysisk trening uten ball også aktuelt. Obligatorisk treningsoppmøte. Annet opplegg etter avtale med trener. Fortsette holdningsskapende arbeid. Se etter "trener-emner" og tilby disse kurs. Juniorer kan jobbe som trenere i yngre klasser. Større krav til spilleren fra trenere og ledere i forhold til å ta ansvar. Stimulere utviling av et positivt selvbilde - sosialt og fotballmessig. 7.2 KARAKTERISTISKE TREKK: Sterk utvikling av muskelstyrke. Koordinasjonsevne i god utvikling. Sterk utvikling av krestsløpsorganene. Kreativitet i god utvikling. Sterkt sosialt behov. 7.3 INDIVIDUELL OPPFØLGING: Spillere må kunne ta imot konstruktiv kritikk. Konsekvent aksjon overfor negativ oppførsel. Individuell oppfølging av teknisk utførelse utvides. Spillersamtaler 2 ganger i året. 7.4 ANBEFALT TRENERBAKGRUNN: Betalt trener utenfor foreldregruppa - ønske om trenere utdannet i regi av klubben. B-kurs eksamen og minimum 4 års trenererfaring. 7.5 ANBEFALT TRENINGSMENGDE: 3 treninger pr. uke i vinterhalvåret. 2-3 treninger + kamp i sesongen. Varighet 1,5 timer. Alle 19-åringer + øvrige interesserte trener 1 ekstra trening i uka med A-laget. Spillerutvikling i henhold til klubbens 26

27 spillerutviklingsopplegg. Spilleren skal gis oppgaver i form av teknisk egentrening. 7.6 HOLDEPUNKTER FOR OPPLÆRING: (Som for gutteklassen) Spilleren: Teknikk prioriteres fortsatt Prioritere pasningsferdigheter, også langpasninger. Jobbe med hurtighet - med og uten ball. Utholdenhetstrening i form av spilløvelser. Spilleren må ta ansvar for egen utvikling - egentrening. Uttøyning Samspill: 2 mot 1 situasjoner videreutvikles (overlapp/ veggspill). Fokus på å gjøre seg spillbar - ut av pasningsskygge. Øke fokus på bevegelse uten ball - invitere. Taktisk-tekniske ferdigheter prioriteres (sette teknikk inn i spillsammenheng; Observere/ vurdere/ beslutte/ handle) Spill på små områder, med få spillere på laget og store mål med eller o uten keeper. Spill med restriksjoner i form av 1 eller 2 tilslag. Forhåndsorientering; Se det neste trekket. 7.7 SPILLERPRINSIPPER/ ORGANISERING: Jobbe med spillerprinsipper for angrep og forsvar; Angrep: Bredde/ dybde/ bevegelse i angrep Forsvar: Komprimere/ dybde/ press I angrep prioritere forståelse av "å skape og utnytte rom". Jobbe aktivt med og 3. forsvarer rollene. Prinsippene "oppholde", "dybde", "konsentrasjon" og "balanse" videreutvikles. Spille seg ut av forsvar - helst gjennom midtbanen Spillesystem utfra spillergruppe og mål om utvikling av kreativitet og mot med ball. Mindre flytting av spillere mellom ulike roller. Jobbe med avstander avstander internt i lagdelen og mellom lagdeler i forhold til sone-tankegang. 27

28 Hele laget med i angrepsfasen. Keepers rolle som 1. angriper. 7.8 LÆRINGSOMRÅDER (som gutteklassen): Mottak og medtak: Med bryst Med lår Med innside og utside av foten Føring/ dribling: Føring med innsiden og utsiden av foten Pasningsfinta Overstegsfinta Kroppsfinta Vendinger/ medtak: Cruiff-vending - begge sider Vending med innerside Vending med yttersiden Medtak med vending utover, med fotens innside Pasninger/ Skudd: Med vrista Med innsiden og utsiden av foten Med liggende rist (langpasning) Volley-skudd Headinger 7.9 FERDIGHETER/ HOLDNINGER Sette ovenfornevnte øvingsmomenter inn i spillsammenheng. Jobbe videre med ros og oppmuntring til medspillere Jobbe videre med holdninger i forhold til medspillere, motspillere, dommere, ledere og klubb LAGUTTAK Normalt starter "1. 11-eren". Fokus på full insats når man er på banen og mulighet for differensiert spilletid i forhold til løpsvillighet 28

29 og kapasitet. Treningsoppmøte kan også slå ut i variasjon i spilletid. Ved 2 lag skal det ikke deles i 2 spillerstaller. Gruppa trener samlet. De til enhver tid beste spillerne utgjør 1. laget. Juniorspillere er i utgangspunktet disponible for kamp med A-laget, men trener på juniorlaget avgjør utfra situasjonen til spilleren og til eget lag om det skal avgis spillere til kamp på A-laget. Uttak til tiltak i klubbens spillerutviklingsopplegg gjøres av trener sammen med trenerkoordinator ARRANGEMENTER/ TURNERINGER Det er et mål med 1 skikkelig sommertur for juniorlaget. Reisemål og opplegg foreslås av støtteapparatet (trener, oppmann, foreldrerepresentant) og besluttes i samråd med spillere og foreldre. 29

30 Vedlegg A: HOLDNINGER OG MILJØ A.1 HOLDNINGER OVERFOR SEG SELV: Positiv selvkritikk. Være ærlig med seg selv i forhold til innsats i trening og i kamp. Ta ansvar for egen utvikling. Helhetlig planlegging av egen tid i forhold til skole, trening, familie, venner. Punktlighet og pålitlighet i forhold til tider og avtaler. Negativ hodning til rusmidler. Tåle både seier og tap. A.2 HOLDNINGER OVERFOR MEDSPILLERE: Gi ros og oppmuntring. Unngå all kjeftbruk - godta at andre gjør feil. Ikke være morsom på andres bekostning. Tenke som et lag - gjøre medspilleren din bedre. Være en god lagkamerat også i andre sammenhenger enn ved kamp og trening. A.3 HOLDNINGER OVERFOR MOTSPILLERE: Vise respekt for motspillere enten du vinner eller taper. Kunne si "unnskyld" når du tar "mannen i stedet for ballen". Ikke bevisst bryte regler til egen fordel. Bevisst felling, holding og filming skal ikke forekomme. Vær ærlig selv om det ikke er til egen fordel. 30

31 A.4 HOLDNINGER OVERFOR TRENERE/ LEDERE: Vær positiv og samarbeidsvillig Lytt og respekter det som blir sagt Vær lojal - ikke snakk bak ryggen om man er uenig Vær gjerne kritisk, men vurder tidspunktet for å ta det opp Gi klare beskjeder. Alle fravær skal varsles A.5 HOLDNINGER OVERFOR DOMMERE/ REGELVERK: Vis respekt Godta avgjørelser uten negative reaksjoner Vær positiv Det er ikke tøft å få kort A.6 HOLDNINGER OVERFOR KLUBBEN: Klubbfølelse - vær stolt av klubben din Si ja når klubben ber deg om å bidra med noe. Vær en god ambassadør for klubben i alle sammenhenger hvor man representerer EBK. Tenk på at det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotball. Respekter at ikke alle avgjørelser og løsninger blir slik du helst kunne tenke deg. Ta opp eventuelle spørsmål/ kritikk med rette vedkommende - ikke bli en "krokprater". Det er de som yter som bringer oss videre - ikke de som syter. Husk; Klubben det er deg! 31

32 A.7 TRENERE OG LEDERES HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID Sette seg inn i ovenfornevnte stikkord for holdninger. Sørge for at ovenfornevnet stikkord for holdninger legges til grunn for arbeidet med spillerne og gjøres kjent blant spillerne. Sørge for at spillere forstår at gode holdninger vil være helt avgjørende for: Hvor god den enkelte spiller kan bli. Hvor godt miljøet i laget kan bli. Hvor gode lagkameratene kan bli. Hvor godt laget kan bli Forklare sirkelen: Dersom du kjefter på en medspiller gjør du spilleren usikker - han/hun vil lettere gjøre feil - det gjør han/hun til en dårligere spiller - noe som igjen går ut over deg og laget både i kamp og trening. Vedta felles kjøreregler for holdninger og oppførsel sammen med laget. Feilretting skal være positiv; Forklar hva du skal gjøre, ikke hva du ikke skulle ha gjort. Irettesettelser gis på 2-manns hånd. Bruk mye ros. Ha gode "antenner" i forhold til dårlig selvbilde og behov for ekstra støtte og ros. Gå foran med et godt eksempel i forhold til holdninger overfor dommere, motspillere og andre ledere/ trenere i klubben. Vær årvåken i forhold til negativ utvikling i lagmiljøet. Ha styrke og mot til å ta tak i problemer tidlig. Trøyeholding, filming og "etterslengere" skal ikke aksepteres. 32

Sportsplan barnefotball VFK

Sportsplan barnefotball VFK VFK s plan for ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år. Overordnete filosofi Vi ønsker å spille en teknisk og offensiv fotball Vi ønsker å skape spillere som våger å prøve uten å tenke på risiko

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON:

Ski og Ballklubben Skiold. Sportsplan bandy. Rev 0 12-05-2015 VISJON: Sportsplan bandy Rev 0 12-05-2015 VISJON: «Fremst på aktiviteter for alle som vil» VIRKSOMHETSIDÈ: «Tilrettelagte aktiviteter for alle som vil med spesielt fokus på barn og ungdom» HOVEDMÅL: «Alle i Skiold

Detaljer

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG

SPORTSPLAN FLEST MULIG LENGST MULIG FLEST MULIG LENGST MULIG - MED SPILLEREN I SENTRUM GJENNOM: OVERORDNET MÅLSETNING TILPASSET DIFFERENSIERING HENSIKTSMESSIG HOSPITERING GODE TRENINGSØVELSER NOK TRENERKOMPETANSE TRENERFORUM MED KONTINUERLIG

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020

HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 HANDLINGSPLAN FOR FOTBALLGRUPPA I VIL - 2016-2020 INNHOLD: 1. HOVEDMÅL FOR FOTBALLGRUPPA 2. HANDLINGSMÅL OG AKTIVITETSPLANER 3. SPORTSLIGE AKTIVITETER 3.1. Barnefotball 3.1.1. 6 og 7 åringer 3.1.2. 8-10

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB

SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB SPORTSPLAN FOR EKHOLT BALLKLUBB Versjon 2-2017 1 1. Fundament for EBKs virksomhet Ekholt Ballklubbs virksomhet er fundamentert på fire hjørnesteiner: - Et godt bare- og ungdomsmiljø - Utfordringer for

Detaljer

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN

Sportsplan Eidskog Fotball SPORTSPLAN SPORTSPLAN 2015 2019 1 Eidskog Fotball skal ha fokus på fire grunnverdier: 1. Trygghet 2. Trivsel 3. Mestring 4. Gode holdninger 2 Holdningsmål for spillerne: 1. Fair Play (Fair Play kontrakt) 2. Være

Detaljer

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB

SKOLERINGSPLAN SKAUN BALLKLUBB SKOLERINGSPLAN FOR SKAUN BALLKLUBB 1 SKOLERINGSPLAN SKOLERINGSPLAN FOR DE ENKELTE ALDERSTRINN I skoleringsplanen går vi gjennom hva en SBK spiller skal lære på de forskjellige alderstrinnene fra 6 16 år.

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball

SPO RTSPLAN FOR. Dikemark IF Fotball SPO RTSPLAN FOR Dikemark IF Fotball 2011 1. Innledning Dikemark IF Fotball består av en ungdomsgruppe og en seniorgruppe med totalt ca. 600 medlemmer. Ungdomsgruppa består i dag av medlemmer mellom 7 og

Detaljer

Sportsplan. Skade fotball

Sportsplan. Skade fotball Sportsplan Skade fotball I boka Soga om Skade gjennom 100 år kan vi lese at fotballen i Skade startet opp i 1918. Åra rundt 1950 og framover var sterke år for A-laget. I sesongen 1951-1952 vinner de 2.

Detaljer

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen

Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Skoleringsplan barnefotball Gjelleråsen Gjelleråsen IF Fotball 1 Forord. 3 Visjon, verdier og mål... 3 Spillerutvikling. 4 Differensiering. 4 Hospitering... 5 Trener i Gjelleråsen 6 Gjelleråsenspilleren

Detaljer

Holdningsavtale mellom

Holdningsavtale mellom Holdningsavtale mellom GØIF Fotball og Navn.. Dato GØIF Fotball om verdier og holdninger I GØIF Fotball ønsker vi å skape et godt miljø for våre medlemmer, hvor idrett og sosialt fellesskap kan bidra til

Detaljer

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde

Fair Play Handlingsplan. For MFK Bredde Fair Play Handlingsplan For MFK Bredde Mai 2011 Innhold Innledning... 3 Tilbud til alle... 4 Alle må bidra... 4 Til deg som spiller... 4 Til foresatte, foreldre og besteforeldre... 5 Til trenere og ledere...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF

Innholdsfortegnelse. Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Retningslinjer for fotball i Slemmestad IF Disse retningslinjene må sees i sammenheng med sportsplan og, skal være styrende for hvordan vi skal drive med fotball i Slemmestad. Det er viktig at trenere,

Detaljer

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016

Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 2014-2016 Innholdsfortegnelse Sportsplan Os/Nansen Fotballgruppe 1. Innledning og innhold... 2 1.1. Målsetting med planen... 2 2. Målsettinger, verdier og holdninger

Detaljer

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3

Alder 6-8 år. A) Trening Sjef over ball/ballkontroll 40% Spill med mot (1 vs 1) 10% Avslutninger på mål 10% Smålagsspill 40% 3v3 Alder 6-8 år 6-7 år:en treningsdag i uken med 1. klokketimes varighet. 8 år: To treningsdager i uken med 75-90 minutters varighet. Alle skal ha hver sin ball på trening. En grad av differensiering. Fast

Detaljer

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter.

Foreldremøte 3/6. Målsetning med møte Finne en organisering som motiverer alle både når det gjelder trenings omfang, kampsituasjon og ferdigheter. Foreldremøte 3/6 Agenda for møte Lite motiverende resultater i vår sesongen, varierende engasjement på trening som resulterer i ulike ferdigheter på gutta. Det er også ulikt ønske om hvor mye tid man ønsker

Detaljer

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005

SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN. Revidert på årsmøte 30.01.2005 SELBU BALLKLUBB SPORTSPLAN Revidert på årsmøte 30.01.2005 1. FORORD Behovet for felles retningslinjer for trening, kamper og holdninger har lenge vært et savn i Selbu Ballklubb. Denne planen er utarbeidet

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011

SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL. Utarbeidet av Sportslig Utvalg 01.12.2011 SVERRESBORG FOTBALL SPORTSPLAN FOR BARNE-, UNGDOMS- OG SENIOR FOTBALL 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Visjon... 4 2.0. Ambisjon... 4 3.0. Sportslige hovedmål... 4 3.1. Sportslige delmål... 4 4.0. Definisjoner...

Detaljer

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag

Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Skoleringsplan for Hessa Idrettslag Dokumentansvarlig: Styret i Hessa Idrettslag Planansvarlig: Leif Terje Slinning leder Hessa Idrettslag Denne planen gjelder fra: 15. mars 2012 1 Innledning Hessa Idrettslag

Detaljer

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7.

Innledning s 2. Visjon og vedier s 3. Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s år s år s år s 7. Innholdsfortegnelse: Innledning s 2 Visjon og vedier s 3 Ferdighetsutvikling av fotballspillere 6 12 år s 5 6-7 år s 6 8-10 år s 7 11-12 år s 7 13-14 år s 8 15-16 år s 10 17-19 år s 11 Avslutning s 13

Detaljer

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL

SPORTSPLAN. Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL SOTRA SPORTSKLUBB En klubb for alle SPORTSPLAN Retningslinjer for trenere, spillere og foreldre HÅNDBALL Innledning Sportsplan for Sotra SK gjelder for alle som driver med håndball i klubben Visjonen er

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Små gutter 13-14 å r 9`er

Små gutter 13-14 å r 9`er Små gutter 13-14 å r 9`er Generelle mål: Alle skal det gøy og føle seg inkludert. Klubben skal til enhver tid ha en trenerkoordinator for ungdomsfotballen (TK Ungdom). Alle trenere skal delta på trenerforum.

Detaljer

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball

Sportslig plan IL Holeværingen Fotball Sportslig plan IL Holeværingen Fotball INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Holeværingen er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at

Detaljer

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg

SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN. Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks Bosberg SPORTSPLAN BYNESET I.L. FOTBALLAVDELINGEN Byneset I.L. Fotballavdelingen Postboks 33 7070 Bosberg Sist revidert: 2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning:... 3 1.1. Klubbhåndbok... 3 1.2. Sportsplan... 3

Detaljer

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling

Sportsplan. Revidert 11. juni 2013. Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Sportsplan Revidert 11. juni 2013 Flint for alle Best i Vestfold på spillerutvikling Innhold www.ilflint.no 1 ORGANISASJONEN... 5 1.1 Fotballstyret... 5 1.2 Sportslig Utvalg... 5 2 SPORTSLIGE MÅL... 6

Detaljer

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no

SPORTSPLAN. Innhold. Hokksund FK www.hokksundfotball.no Innhold Overordnet målsetning... 2 HFK mål for spillerutvikling:... 2 Fair play:... 2 Differensiering- topping av lag:... 3 Differensiering på trening:... 3 Differensiering i kamper:... 4 Hospitering...

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL

SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL SPORTSPLAN FJELLSPORTSKLUBB FOTBALL INNLEDNING 1. Generelt Hensikten med en sportslig plan for fotballen i Fjell er flere. Blant annet skal planen gi retningslinjer for hvordan styret vil at fotballopplæringen

Detaljer

" Flest, Lengst, Best " Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt. " Flest, Lengst, Best "

 Flest, Lengst, Best  Sportslig plan. L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt.  Flest, Lengst, Best Sportslig plan L agånd I nkluderende E ngasjement R espekt Klubbinfo Stiftet: 1931 Base: Tranby Innhold Klubbinfo.... s. 2 Visjon... s. 4 7 9 år. s. 5 10 12 år.. s. 6 13 14 år.. s. 7 15 19 år.. s. 8 Voksenfotball..

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming.

Detaljer

Lørenskog Idrettsforening

Lørenskog Idrettsforening Lørenskog Idrettsforening DET HANDLER OM RESPEKT, IKKE SANT? Fair Play handler om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på og utenfor banen! Verdigrunnlag I LIF har vi valgt tre verdier vi ønsker

Detaljer

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen

MIN BAKGRUNN. Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen MIN BAKGRUNN Trent alle aldre bortsett fra junior lag Kretslag Mjøndalen FORBREDENDE INFO Det er mange veier til Rom Vi tror jo det vi har gjort er best hvis ikke hadde vi jo gjort noe annet Jeg vil skryte

Detaljer

Notodden FotballKlubb

Notodden FotballKlubb Notodden FotballKlubb 2015 Notodden Fotballklubb Klubben som sjef Skape stolte øyeblikk! Sosiale mål Notodden Fotballklubb skal være en klubb hvor alle medlemmene føler tilhørighet, trygghet og tillit.

Detaljer

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu

Høybråten Basket. for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål. www.hbbk.nu Høybråten Basket for alle! visjon - verdigrunnlag - sosiale mål www.hbbk.nu Visjon Basket for alle Verdigrunnlag Toleranse - Respekt- Idrettsglede Sosiale mål Trygghet - Trivsel - Tilhørlighet www.hbbk.nu

Detaljer

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet

Sportslig rammeplan - Del I Innledning og grunnleggende forutsetning om profesjonalitet Side 1 av 5 Innledning Rammeplanen bygger på strategien for Asker Skiklubb Håndball (Asker Håndball) vedtatt av styret november 2006, og er ment å være et arbeidsverktøy: Et arbeidsverktøy for lagledelsen

Detaljer

Sportsplan. Lier IL - Fotball

Sportsplan. Lier IL - Fotball Lier IL: «Best på inkludering og trivsel» Sportsplan Lier IL - Fotball Verdier: Omtanke Entusiasme Idrettsglede Fair Play " Flest, Lengst, Best " Innhold De 3 V`er... s. 3 7-9 år. s. 4 10-12 år.. s. 5

Detaljer

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT

FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT FAIR PLAY - PLAN FOR IL SØYA FOTBALL Felles spilleregler det handler om RESPEKT Dokumentet skal gjennomgås før sesongstart sammen med trenere/lagleder, spillere og foreldre. Planen revideres hvert år og/eller

Detaljer

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle!

Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! 1-12 Sportsplan Hamna IL 2010-2012. Fotball for alle! Hamna IL skal gi et tilbud til alle barn og ungdom som ønsker å spille fotball uavhengig av alder, kjønn, ferdighetsnivå og kulturell bakgrunn. Hamna

Detaljer

Handlingsplan for ETF Håndball

Handlingsplan for ETF Håndball FORSLAG TIL Handlingsplan for ETF Håndball Sesongene 2018 2020 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...2 2 VISJON...2 3 RASJONELLE LØFTER...2 4 OVERORDNEDE MÅL...2 5 SUKSESSKRITERIER...3 6 GRUNNLEGGENDE VERDIER...3

Detaljer

Sportsplan Hållingen fotball

Sportsplan Hållingen fotball Sportsplan Hållingen fotball IL Hållingen Samlende og engasjert 1 Holdninger og verdier Hållingen fotball følger Fair Play reglene: Foreldre: Vi har engasjerte foreldre som den viktigste ressursen i klubben.

Detaljer

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1

Kvam IL Håndball. Sportsplan. www.kvamil.no 1 Kvam IL Håndball Sportsplan 2015 www.kvamil.no 1 Sportsplan håndball Kvam IL Overordna Sportsplan Planen skal brukes som en rettesnor og redskap for de ansvarlige rundt hvert lag. Det skal være enkelt

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø

- på lag med lokalsamfunnet - for et bedre oppvekst- og nærmiljø Vedlegg 1. Barnefotballens tre grunnverdier: http://www.fotball.no/barn_og_ungdom/barnefotball/ Likhetsprinsippet Gjelder innad i et lag. Bygger på filosofien om at alle barn skal gis like muligheter til

Detaljer

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03.

Sportslig Plan Yngres Avdeling Furnes Fotball SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL. Versjon 2.0, 2010. Versjon 2.0, 25.03. SPORTSLIG PLAN FOR YNGRES AVDELING FURNES FOTBALL Versjon 2.0, 2010 Versjon 2.0, 25.03.2010 1 av 16 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 4 1.1 INNHOLD... 4 1.2 REVISJON... 4 2 MÅL OG VERDIER... 5 2.1 POSITIVE

Detaljer

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball

Trenerhåndbok. Sarpsborg IL Håndball Trenerhåndbok Sarpsborg IL Håndball Innhold: 1. Trenerens rolle 2. Treningen, forberedelse, gjennomføring etc 3. Rød tråd Sarpsborg IL håndball 4. Fysisk trening prosjekt den gode vane 5. Øvelses bank.

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN

SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN - RENA IL YNGRES FOTBALL 1. KLUBBENS VISJON 2. VERDIGRUNNLAGET 3. MÅLSETNINGER 4. HENSIKT MED SPORTSLIG UTVIKLINGSPLAN 5. HOLDNINGER

Detaljer

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere

Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Utviklingsplan 5-16 år Framtidens SILere Overordnede utviklingsområder: 1:1 situasjoner offensivt og defensivt Fysisk trening Pasningskvalitet 5-8 år (5èr) Lekfase Fysisk trening Teknisk trening Avslutningstrening

Detaljer

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål.

I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 5 Sportsplan fotball 1.1 Sportslige målsettinger I dette kapitlet beskrives målsettinger for fotball, som skal bygge på KSKs formål, verdigrunnlag og overordnede mål. 1.1.1 Hovedmål Spillere på alle nivå

Detaljer

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball

Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 1 Spillerutvikling i Brumunddal Fotball 2 Innhold 1.0. Bakgrunn og hensikt... 3 2.0. Spillerens egenvurdering... 5 2.1. Spillerskjema... 5 2.2. Selvevaluering av fotballferdigheter... 6 3.0. Treners evaluering

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010

G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 G97-2 Foreldre- og spillemøte Lørdag 16. januar 2010 AGENDA Status Målsetninger Forventninger Ferdigheter Spillestil Kostnader Sesong- og aktivitetsplan Treninger Kamper Cuper/turneringer Støtteapparat

Detaljer

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet.

Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. Ansvar og oppgaver sportslig ledelse Utviklingsansvarlig o Ansvar Hovedansvar klubbutvikling ; spiller, leder, trener og dommer. organisasjonsutvikling, og kvalitetsklubb prosjektet. o Sportslig utvikling,

Detaljer

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014

SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 SPORTSLIG PLAN 01.01.2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING SIDE 2 2. VÅR VISJON.....SIDE3 3. VÅRE VERDIER.... SIDE 3 4. VÅR HOVDEMÅLSETTING SIDE 3 5. VÅRT HOVEDFOKUS SIDE 4 6. FAIR PLAY SIDE 4 7. DEL

Detaljer

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag

Overordnet. sportslig rammeplan. Flisa Allianseidrettslag Overordnet sportslig rammeplan Flisa Allianseidrettslag Utarbeidet av: Stein Johannesen, fagansvarlig toppidrett/idrett, Solør videregående skole Morten I. Schei, daglig leder Sist oppdatert: 04.09.2013

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2013 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL

Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportsplan Fotballgruppen Kalandseid IL Sportslige mål og retningslinjer Innhold: 1. Innledning 2. Sportslig Utvalg 3. Rød tråd 4. Målsetting Barnefotball 5. Målsetting Ungdomsfotball 6. Målsetting Senior

Detaljer

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering

Steinkjer Fotballklubb FOTBALL. Hospitering FOTBALL Hospitering Bakgrunn Strategiprosessen i 2005 avdekket 4 viktige faktorer som vektlegges i tida fremover: 1) trenerutvikling 2) øke den generelle treningsmengden 3) legge til rette for gode hospiteringsordninger

Detaljer

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017

SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017 SPORTSLIG PLAN BRUMUNDDAL FOTBALL 2014-2017 Innhold 1. Hensikten med sportsplan 2. Målsettinger 3. Rammebetingelser 4. Spillerutvikling 5. Hospitering 6. Treningsplanlegging og rapportering 7. Overgang

Detaljer

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016

Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Handlingsplan for Alta IF Håndball-gruppa 2015-2016 Besluttes årsmøtet 2015 og oppe til revisjon årsmøtet 2016 Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Løfter... 2 Overordnende mål... 3 Grunnleggende verdier...

Detaljer

SPORTSPLAN - Senior og ungdomsavdelingen Aug 2017

SPORTSPLAN - Senior og ungdomsavdelingen Aug 2017 3.13 SENIOR- OG UNGDOMSAVDELINGEN HOLDNINGER OG VERDIER Borgen IL skal tilby ungdom og voksne et godt og variert aktivitetstilbud, samtidig skal klubben være en arena for utvikling av gode og sunne holdninger.

Detaljer

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB

INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB BARNEFOTBALLKVELDEN BARNEFOTBALLKVELDEN INNHOLD - VERDIER OG RETNINGSLINJER - VIRKEMIDLER I KLUBBEN - KAMPEN - TRENINGSØKTEN - GOD FOTBALLAKTIVITET I PRAKSIS - KONSEKVENSER FOR MIN KLUBB DELTAKERE - TRENERE,

Detaljer

Månedsplan for januar 2014 Gutter-13 (født 2001)

Månedsplan for januar 2014 Gutter-13 (født 2001) Månedsplan for januar 2014 Gutter-13 (født 2001) Hovedmål: Bli flinkere i pasningsspill (holde ballen i laget) Delmål: Alle skal ha det gøy på trening! Treningene i januar Januar Dato/sted/tid Del Kort

Detaljer

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 11-12 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 11-12 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4

Fair Play Permen. Hva er Fair Play? Info fra NFF side 3. Fair Play i Spjelkavik IL, lagenes oppgaver side 4 1 Fair Play Permen Dette er en samling av dokument og informasjon om Fair Play i Spjelkavik Idrettslag (SIL) som vi kaller Fair Play Permen. SIL ønsker med Fair Play Permen å gi alle som er involvert i

Detaljer

Sportsplan for Heming Fotball

Sportsplan for Heming Fotball Sportsplan for Heming Fotball - slik gjør vi det på barnetrinnet S M L BARNETRINNET Sportsplan for Heming Fotball er et veiledningshefte for alle aktører på barnetrinnet i fotballavdelingen i Heming. Dette

Detaljer

SPORTSPLAN. Stridsklev Fotball

SPORTSPLAN. Stridsklev Fotball SPORTSPLAN Stridsklev Fotball April 2016 1 Innhold FORORD... 4 ORGANISASJON... 5 Fotballstyret og roller i Stridsklev Fotball... 5 MISJON, VISJON OG VERDIER... 6 Misjon... 6 Spillernes individuelle verdier

Detaljer

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015

Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Sportsplan IHK Stavanger, revidert 2015 Innhold Visjon og verdier... 2 Målsettinger... 2 Generelle retningslinjer... 2 Konkrete mål for neste 3 års periode (2015 2018)... 3 Retningslinjer for den sportslige

Detaljer

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING

INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING INNHOLD 1 KLUBBENS VISJON, GRUNNVERDIER OG MÅLSETTING 2 HOLDNINGER OG FAIR PLAY 3 KLUBBENS GRUNNLEGGENDE TRENINGSFILOSOFI 4 TRENINGSFILOSOFI KNØTTEFOTBALL 5 KAMPREGLEMENT 6 TRENERROLLEN 7 LAGLEDERROLLEN

Detaljer

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014

Hødd Gutter født 2004. Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Hødd Gutter født 2004 Generelt infoskriv og regelverk for sesongen 2014 Ambisjoner og formål Informasjonen publiseres på lagsidene. Hødd har en egen spillerutviklingsplan, kan leses på http://www.hodd.no/sport-plan

Detaljer

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg

Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Hasle-Løren IL FOTBALL 8-åringer Kameraten min og meg Velkommen til 1. året etter fotballskolen! Ønsker fortsatt ledere som kan organisere barna på en vennlig og tydelig måte. Organisering: årskullet trener

Detaljer

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball

Sportsplan for Jevnaker IF Fotball Sportsplan for Jevnaker IF Fotball SPORTSPLAN FOR JEVNAKER FOTBALL. Generelt: Den overordnede målsetting til klubben er å legge forholdene til rette for at alle som ønsker å spille fotball får et godt

Detaljer

SPORTSPLAN - Treningsprinsipper Versjon August 2017

SPORTSPLAN - Treningsprinsipper Versjon August 2017 3.15 TRENINGSPRINSIPPER GRUNNPRINSIPPER FOR GJENNOMFØRING AV ALL AKTIVITET I REGI AV BORGEN IL: 1. Det skal være gøy!!! 2. Spillerne skal ha så mye ballkontakt som mulig. 3. Spillerne skal gis utfordringer

Detaljer

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb

Årsplan. Sesongen 2007. Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Årsplan Sesongen 2007 Gutter 13 Rælingen Fotballklubb Innhold 1. Oversikt over spillere og ledere 2. Aktivitetsplan 3. Holdninger 4. Treningsplan 5. Målsetning for sesongen 6. Krav til foreldre/foresatte

Detaljer

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018

- Trygg inkluderende Vennlig Positiv Sportsplan April 2018 Innledning Borgen IL har et fotballtilbud til alle gutter og jenter fra de er 5 år. De første to årene er dette i all hovedsak et rent treningstilbud. Fra 7 år blir kamper mot andre lag en del av aktiviteten.

Detaljer

FORELDREVETT. VEILEDER n

FORELDREVETT. VEILEDER n FORELDREVETT VEILEDER n Håndball som lagspill Idretten vår er en lagidrett. LAGET står i sentrum under selve håndballspillet. Dette betyr at samarbeid, felles innsats og oppmuntring fra kameratene er viktig

Detaljer

SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no

SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no SPORTSPLAN for fotball Retningslinjer for den sportslige aktiviteten Trenere/ledere spillere foreldre DEL 2 www.tanabk.no Utviklingsplaner Spillestil Utviklingsplanene skal hjelpe trenere/ledere i arbeidet

Detaljer

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe

Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer. Tønsbergs Turn håndballgruppe Sportslig utviklingsplan Sportslige retningslinjer Tønsbergs Turn håndballgruppe 2016-2019 Visjon TT er og skal være en breddeklubb. I dette ligger: TT skal gi et godt sportslig tilbud til alle som ønsker

Detaljer

Sportslig plan Sømna IL fotball

Sportslig plan Sømna IL fotball Sportslig plan Sømna IL fotball 2018-2020 1) Introduksjon 2) Hovedmål - flest mulig lengst mulig 3) Delmål A. Avdelingen B. Utøver C. Trenere D. Foreldrene E. Dommere F. Ledere G. Skadeforebygging 4) Organisering

Detaljer

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR)

Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE. flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) Januar 2017 IL ROS FOTBALL ROS TIL ALLE flest mulig best mulig lengst mulig SPORTSLIGE RAMMER 2017 BARNEFOTBALL (6-12 ÅR) INNLEDNING Dette dokumentet beskriver sportslige rammer for barnefotballen i ROS

Detaljer

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming

Trenerguide spillere 7-8 år. sportsplan pedagogisk tilnærming Trenerguide spillere 7-8 år sportsplan pedagogisk tilnærming innhold Fotballfaglig utgangspunkt Vinnermentalitet Ferdighetsrepertoar Fotballfysiologi Trenerteamets utfordring og ansvar Eksempler på treningsuker

Detaljer

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball

Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball 2013 Utviklingsplan for treningsarbeidet i Byafossen IL - Fotball «FLEST MULIG- LENGST MULIG» Byafossen IL - Fotball Innhold Forord. 2 Målsetting. 2 Sentrale mål Byafossen IL.. 2 Utviklingsgruppen.. 2

Detaljer

Øvelser for Mai og Juni

Øvelser for Mai og Juni Øvelser for Mai og Juni Mål og innhold: Bygger videre på det vi har gjort. Malen er samme som vi har gjort inne ift mindre grupperinger. - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling.

Detaljer

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Øktnummer Uke Fysisk Mentalt Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Ballkonttroll Ballkonttroll Pasning - mottak/medtak Avslutninger Forsvars

Detaljer

Romsås IL - Fotball -

Romsås IL - Fotball  - Sportslig plan 1. Innledning Sportsplanen for Romsås fotball er ment som et hjelpemiddel for trenere og lagledere. Den har en funksjon som et bindeledd i klubben som skal sørge for at alle trenere og lagledere

Detaljer

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL

SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL SPORTSPLAN 2015 ÅL IL FOTBALL Sportsplan 2015. Rettighetene tilhører ÅL IL Fotball 1 Innhold: 1.0 Innledning -Sportsplanens hensikt 3 2.0 Målsettinger for ÅL IL fotball 3 3.0 Årlige aktivitetsplaner 4

Detaljer

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL)

Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Retningslinjer barnefotball Nordre Holsnøy IL (NHIL) Barnefotball, 6-12 år. I Nordre Holsnøy IL skal barnefotballen bygge på disse verdigrunnlagene: - Fotball for alle - Trygghet - Mestring = Trivsel og

Detaljer

Fagplan Keeperutvikling

Fagplan Keeperutvikling Fagplan Keeperutvikling Røa IL Fotball Forord Hensikten med fagplanen er å klargjøre for alle interesserte hvilke sportslige prioriteringer og retningslinjer keeperutvikling i Røa IL Fotball drives etter.

Detaljer